KLUB ČESKÝCH TURISTŮ VALAŠSKO VSETÍN
755 01
Vsetín Jiráskova 1816/76
Na Pulčínských skalách.
36.ročník
Sobota 12.4.2014
Akce rodinné turistiky „Za toulavým Náprstkem“ zařazená do Kalendáře
akcí oblastí KČT Valašsko-Chřiby, akce „IVV“, akce „Týden pro Zemi.
Na akci spolupracuje OKČT Francova Lhota. Akci dotuje Město Vsetín.
Doprava:
Odj.v 7,29 vlakem ze Vsetína do Lidečka-vsi př v 7,46 hodin.
Pěšky z Lidečka-vsi po značení „IVV“na START k motorestu Pod
Čertovými skalami.
START od 8,00 do 8,30 hodin.
Přístupová trasa:Motorest-0,5km/440m-po M. Lidečko BUS(0,5/434)-1kmPulčínské skály,rozs.(3/595)-4km-Pod Ludmilinou skálou(1/700)-5km-místo
slavnostního aktu-od 9,30-10 hodin.
Na závěr slavnostního aktu předání klíče od tur. tras, po předchozí přísaze
slušného chování v přírodě. Seznámení s dalším programem.
Předání pamětních listů a razítka ve Western salonu „U Vilíka“ od 12-13 hodin.
Po slavnostním aktu bude možno absolvovat tyto trasy:
Základní trasa-10km.
Pod Ludmilinou skálou-5km/700m-po Č. Pulč.sk.,rozc.(595)-6km-po M.Lidečko,
BUS(434)-9km-motorest(440)-9,5km-po značení IVV Lidečko-ves žst(442)-10 km.
Oblíbená trasa:-13km.
Pulč.sk.rozc.-6km-po Č. Pulčín,Western salon „U Vilíka“(640)-7km-PAMĚTNÍ
LISTY-RAZÍTKA-Pučín,rozc.(625)-8km-po ŽL.U Kříže-0,3km za Křížem po
značení „KČT-IVV“ Lidečko rest. U Pavlíkú-12km-Lidečko-ves žst-13 km.
Nebo: U kříže-.....km po ŽL. Horní Lideč, odb. k žst(455)-13km. (Horní Lideč,
žst 200m).
Delší trasa:
Pulčín,rozc.-8km-po Č. Francova Lhota,host.BUS(485)(U Raisů)-11km-po státní
silnici ke Kobzově lípě(2)-13km-po M.Čubův kopec,rozhl.(720)-15km-Střelenský
vrch(2/616)-17km-po Č. vlevo Střelná,odb.k žst(1,5/530)-18.5km-žst(0,5)-19km.
Střelenský vrch,rozc.-17km-vpravo po Č.Francova Lhota,host.BUS(1,5/485)18,5km.
Na tábořišti na Č. mezi Pulč, sk.,rozc.-Pulčín Western salon U Vilíka bude
možné opékat špekáčky!
Jízdní řád:(ČD)
Střelná:
Horní Lideč
Lidečko-ves
Vsetín
odj:
12,44
16,36
př:
12,49
16,40
odj: 11,40 12,43 13,27 14,43 15,32 16,43
odj 11,42
13,30
15,35
př: 12,02 13,00 13,48 15,00 15,53 17,00
16,54
16,59
17,57
18,00
18,18
18,41
18,43
19,00
Jízdní řád:(BUS)
Francova Lhota U Pavlíků odj:12,14 17,28 18,18
Francova Lhota U Raisů
12,17 17,32 1822
Horní Lideč žst
- 17,40 18,30
Horní Lideč u žst
12,23
Lidečko, Čertovy skály
12,29
Vsetín aut. nádraží
př: 13,00
Kontakt: Jan Hučík, Jiráskova 1816/76, 755 01 Vsetín mobil:732148705 733102192
e-mail:[email protected]
Razítka: START
Razítko akce
U Vilíka
CÍL
DALŠÍ AKCE OKČT VALAŠSKO VSETÍN V ROCE 2014
(Též akce odborů Oblasti KČT Valašsko-Chřiby.)
8.5.2014 12. SVĚTOVÝ DEN CHŮZE WWD-IVV
Info: Jan Hučík Jiráskova 1816/76 755 01 Vsetín
mobil: 732148705 733102192 e-mail:[email protected]
26.4.2014 Po stopách Baťovy nedokončené železnice
Akce OKČT Zlín. (IVV)
3.5.2014 PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC (VRŠATEC)
Akce Oblasti KČT Valašsko-Chřiby. (IVV)
17.5.2014 30 MAKYTA
Akce OKČT Francova Lhota.
16.-22.6.2014 Týdenní zájezd vlakem „Plzeňsko 2014“
Info: Jan Hučík
28.6.2014 Vrcholy oblasti Val.-Chřiby-Chléviska-Horní Lázek.
OKČT Valašsko Vsetín-garant vrcholu Chléviska,
Info_ Jan Hučík.
4.10.2014 OKOLO HALENKOVA
Akce OKČT Halenkov.
11.10.2014 POCHOD ZA BURČÁKEM-MUTĚNICE
Info: Jan Hučík.
26.12.2014 39.Štěpánská vycházka se zpíváním koled
Pod Černým.
Info:Jan Hučík.
31.12.2014 Silvestrovská vycházka-poděkování horám.
Vranča-Portáš- Javorka.
Info: Bohumil Kupka Konečná 1176 755 01 Vsetín
mobil: 734389634 e-mail: [email protected]ý.cz
Download

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ VALAŠSKO VSETÍN