Městské kulturní středisko Třebíč a příspěvková organizace Vysočina Tourism
Vás srdečně zvou na regionální prezentaci:
ZÁHADY STARÉ DÁMY
PŘEDSTAVENÍ UNIKÁTNÍ PAMÁTKY UNESCO – BAZILIKY SV. PROKOPA
V TŘEBÍČI V SOUVISLOSTI S NEJNOVĚJŠÍMI POZNATKY JEJÍHO STAVEBNĚHISTORICKÉHO VÝVOJE
2.10.2013
9:30 – 10:00
Registrace a občerstvení účastníků
Turistické informační centrum – bazilika, Zámek 1, Třebíč
10:00 – 10:15
Přivítání účastníků
Dr. Pavel Heřman, starosta města, Bc. Jaromíra Hanáčková,
ředitelka MKS Třebíč, Ing. Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism
10:15 – 11:00
Expozice Cesty časem - představení nových vzdělávacích
programů pro děti a mládež
Kamila Říhová, MKS Třebíč – Expozice Cesty časem
11:00 – 13:00
Prohlídka baziliky sv. Prokopa s odborným výkladem
Mgr. Antonín Žamberský, Muzeum Vysočiny Třebíč
13:00 – 14:30
Oběd
Centrum Lihovar, Třebíč
Těšíme se na setkání s Vámi!
Jsme přesvědčeni o tom, že cesta bude novou inspirací pro Vaši práci.
Svoji účast, prosím, potvrďte do 27. září 2013 na níže uvedený
kontakt!
Doprava na místo vlastní. Možnost parkování je vyznačena na
přiložené mapce. Účast je bezplatná.
Kontaktní osoba:
Jitka Mattyašovská, tel: 606 77 54 28
e-mail: [email protected]
Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, Národní dům, Karlovo
14:30 – 15:00
Pro zájemce pokračování programu přesunem do židovské
čtvrti
Přesun pěšky (cca 10 min.)
15:00 – 16:00
Prohlídka židovské čtvrti, Zadní synagogy a Domu
Seligmanna Bauera s průvodcem
Renata Poulová
16:00
Konec programu
Odjezd
V průběhu programu bude vylosován jeden ze zúčastněných, který získá víkendový
pobyt v Penzionu U Synagogy v Třebíči.
Download

Jmenování hodnotící komise