Tématické okruhy k ZZ z předmětu Opravárenství a diagnostika pro třídu 3.E –
Automechanik ve školním roce 2010/2011.
Všechny okruhy rozpracovat z hlediska možných způsobů poškození, druhů závad, oprav a
seřízení, údržby, prevence poruch, měření, hodnocení součástí.
1. ročník:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Přední hnané nápravy
Spojky
Zadní hnací nápravy
Hydraulické brzdy
Přední hnací nápravy
Převodky řízení
Zadní hnané nápravy
Hydraulické bubnové brzdy
Brzdový systém ABS
Brzdy
2. ročník :
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
klikové skříně
Zkoušení motorů po GO
Vznětové motory
Chlazení motorů
Klikové ústrojí motorů
Převodovky
Ovládání spojek
Hlavy válců
Dvouhřídelové převodovky
Písty, ojnice, čepy a kroužky
3. ročník :
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
Mazání motorů
Kontrola opotřebení motorů
Renovace součástí na opravárenský rozměr
Geometrie řízení
Zkoušení brzd
Analýza výfukových plynů
Vznětové motory
Palivová soustava zážehových motorů (vícebodové a přímé vstřikování)
Motory a převody motocyklů
Vytápění a klimatizace
19.10.2010
Vypracoval: Ing. Tomáš Hrubý
Tématické okruhy k ZZ z předmětu Automobily pro třídu 3.E – Automechanik ve
školním roce 2010/2011
Všechny okruhy rozpracovat z hlediska druhu a účelu, konstrukčního provedení, funkce,
výhod a nevýhod, hlavních částí.
1. ročník :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Tlumiče a stabilizátory
Rámy automobilů
Pérování automobilu
Karoserie
Kola a pneumatiky
Osvětlení a signalizace
Vzduchotlaká brzdová soustava
Dynamika jízdy motorového vozidla
Řízení
Konstrukční uspořádání automobilu
2. ročník :
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Dvoudobé motory
Čtyřdobé motory
Zdroje elektrické energie
Kloubové hřídele
Rozvodovky
Ventilové rozvody
Valivá ložiska
Tříhřídelová převodovka
Diferenciály
Kluzná ložiska
3. ročník :
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
Zapalovací soustavy zážehových motorů
Přeplňování motorů
Palivová soustava zážehových motorů
Palivová soustava vznětových motorů
Rozdělovač s přerušovačem
Elektronické řízení motoru (mono-motronik Bosch)
Spouštěče
Palivová soustava vznětových motorů (přímý vstřik)
Zvláštní druhy převodovek
Vznětové motory (common-rail, PD)
19.10.2010
Vypracoval: Ing. Tomáš Hrubý
Download

Tématické okruhy k ZZ z předmětu Opravárenství a diagnostika pro