VÝSLEDKOVÁ LISTINA
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2014
POŘADATEL
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Místo konání:
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o.
Brněnská 29, Jihlava 586 01
info@ddmjihlava.cz
www.ddmjihlava.cz
Divadlo Na Kopečku
29.11.2014
Termín konání:
Složení poroty:
Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Hana Bačáková
Eva Jeřábková
Jan Molák
Jiří Škrdla
Kateřina Kameníková
Marta Pěnkavová
Účastníci postupují do RF následujících soutěží:
KATEGORIE JA – jednotlivci
Poř
.
1.
2.
3.
ČU
ČU
ČU
ČU
ČU
Příjmení:
Jméno:
Příhoda
Uxová
Rausová
Málek
Málek
Kunstműllerová
Mahelová
Černá
David
Sabina
Veronika
František
Václav
Dominika
Gabriela
Zuzana
Anketa diváků: Kunstműllerová Dominika
Město
Třešť
Kolín
Nárameč
Střížov
Střížov
Jiříkovice
Budišov
Ledeč nad Sázavou
KATEGORIE JA – dueta
Poř
Příjmení:
.
Valíková
1.
Valíková
Jméno:
Město
Nela
Natálie
Jihlava
Leonky
2.
3.
Kunstműllerová
Kunstműllerová
Strnadová
Šanderová
Denisa
Dominika
Tereza
Michaela
Jiříkovice
Budišov
Cena diváků: Valíkovy Nela a Natálie
KATEGORIE JB – jednotlivci
Poř
.
1.
2.
3.
ČÚ.
ČÚ.
ČÚ.
Příjmení:
Jméno:
Štumarová
Příhodová
Benáčková
Paclík
Kykrlová
Trojanová
Klára
Dominika
Marie
Alan
Simona
Erika
Město
Třešť
Třešť
Budišov
Jihlava
Jihlava
Nárameč
Cena diváků: Paclík Alan
KATEGORIE JC – jednotlivci
Poř
Příjmení:
.
1. Anisimová
Jméno:
Alesja
Město
Kolín
KATEGORIE JD – jednotlivci
Poř
Příjmení:
.
1. Parkan
Jméno:
Jiří
Jihlava
Pořadatel obl. kola: DDM Jihlava, p. o.
Download

výsledková listina