Plán udržitelné městské mobility Opava
Strategie, analýza, návrh, akční plán
UDIMO spol. s r. o. – zpracovatel projektu
Ing. Bc. Martin Dostál, Ing. Petr Macejka
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
CÍL PLÁNU MOBILITY
Uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě Opavě a okolí
Zajištění integrovaného přístupu (přesah sektorového plánování)
(cca 9 odborů + MPOL, MDPO, TSO) + partneři
Transparentní přístup k plánování se zapojením všech institucí, firem a
veřejnosti.
(Osloveno cca 96 škol a cca 117 firem a organizací )
(občané web www.mobilita-opava.cz, letáky, citylighty, články…)
Dlouhodobé fungování procesu i po skončení projektu
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
ČÁSTI PLÁNU MOBILITY
STRATEGICKÁ ČÁST
NÁVRHOVÁ ČÁST
na období 15 let
ANALYTICKÁ ČÁST
Zhodnocení stavu
2011 - 2013
AKČNÍ PLÁN
na období 5 let
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
HARMONOGRAM
PLÁNU MOBILITY
Říjen 2013
- Březen 2015
VZTAH PUMM a Strategického plánu
Strategické cíle – Strategické část
1. Zlepšení mobility a dostupnosti města Opavy
2. Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel
3. Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží
4. Zvýšení kvality života ve městě Opava
5. Ekonomický a společenský rozvoj města Opavy
6. Zlepšení image města
Vazba na návrhovou část
VIZE
Strategické cíle
Opatření
Analýza stavu
Aktivity
Indikátory
Doprava pro město 21. století, doprava příznivá pro
lidi, podnikání i životní prostředí.
OBSAH STRATEGICKÉ ČÁSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Východiska
VIZE
STRATEGICKÉ CÍLE (dlouhodobé cíle města)
OPATŘENÍ (to co chcete podporovat!!!)
Indikátory (Metody měření úspěšnosti realizace opatření)
Nadřazené dokumenty (EU, stát, kraj, obce, …)
Management činností naplňování mobility
Potenciál města
OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Východiska (řešeného území a dostupné podklady)
Dopravní průzkumy a charakteristika dopravní poptávky
Dopravní model IAD
Dopravní model veřejné dopravy
Analýza IAD, veřejné dopravy, letecké dopravy
Analýza nehodovosti
Generel bezbariérových tras
Generele cyklistické dopravy
Indikátory (Metody měření úspěšnosti realizace opatření)
SWOT analýza
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Dělba přepravní práce,
vliv stupně automobilizace
Rok 2013
16%
28%
3%
Hybnost IAD (jako řidič)
Hybnost MHD
Hybnost na kole
Hybnost pěšky
Hybnost PAD a vlakem
Ostatní
34%
16%
3%
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Dělba přepravní práce,
vliv stupně automobilizace
Rok 2040
16%
2%
32%
Hybnost IAD (jako řidič)
Hybnost MHD
Hybnost na kole
Hybnost pěšky
Hybnost PAD a vlakem
Ostatní
32%
15%
3%
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Dopravní model
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Intenzita vozidel do 3,5 t za 24 hodin
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Intenzita vozidel nad 3,5 t za 24 hodin bez BUS
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Intenzita BUS za 24 hodin (vozidla)
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Intenzity dopravy veřejnou dopravou za 24 hodin
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Dojezdové časy veřejnou dopravou
do centra Opavy v minutách
[1]
[2]
Křižovatka nevyhoví z hlediska bezpečnosti a rozhledových poměrů.
Před lomítkem rezerva do labilního stavu, za lomítkem rezerva do celkové výkonnosti.
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Analýza křižovatek
Křižovatka
KR3 Krnovská – Kasárenská
KR 6 Rybářská – Oblouková
KR10 Praskova – Nádražní okruh
KR11 Olbrichova – Hradecká
KR19 Hlučínská – Opavská – I/11
Špičková
hodina
15.00 -16.00
15.00 – 16.00
14.30 – 15.30
15.00 – 16.00
15.00 -16.00
ÚKD/Rezerva
F
F
-8%/7%
-4%/10%
F
Hodnocení
výkonnosti
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
• Analýza MHD
MHD Opava, denní variace
(nástupy, středa 23.10.2013)
3500
3155
3146
3000
Počet nástupů v osobách
2536
2534
2500
1995
2000
1785
1682
1528
1500
1831
1638
14321431
1438
948
1000
545
500
410
392
333 324
11
0
Hodiny pracovního dne
Nástupy osob
5
2
12 37
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Analýza MHD, ukázka vytížení linky 201
Dopravní zatížení trolejbusové linky 201
v osobách za 4 h. špičkové období
400
350
300
250
200
150
100
50
0
směr Městský hřbitov
směr Kylešovice
nabídka míst k sezení
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Generel cyklistické dopravy – analýza stavu
Zvolená stupnice
Červeně nevyhovuje
Oranžové – částečně vyhovuje
Zeleně – vyhovuje
Modře – pěšina
Hodnoceny všechny ulice ve městě i jeho okolí nikoli
pouze cyklotrasy.
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Rozsah generelu cyklistické dopravy
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Detail generelu cyklistické dopravy
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Generel bezbariérových tras- analýza stavu
Červeně nevyhovuje
Oranžové – částečně vyhovuje
Zeleně – vyhovuje
Modře vyhovuje s podmínkou
Hodnocení dle vyhl. 398/2009 Sb., ale šířka
neodpovídá ČSN 73 6110 na vybrané síti uličních
profilů v celém městě.
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Generel bezbariérových tras
Centrum města
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Generel bezbariérových tras
Kylešovice
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Analýza a prognóza potřeb statické dopravy
v centru města a okolí
Rekapitulace parkování - centrum a okolí
2013
Rok
100%
Prognóza změny počtu obyvatel
100%
Prognóza změny stupně automobilizace
2521
Rezidenti
1076
Zaměstnanci
658
Návštěvníci
0
Bilance parkování rezidentů a zaměstnanců
0
Bilance parkování vč. návštěvníků
2020
97,4%
109,0%
2676
1113
680
-191
-214
2030
94,7%
122,0%
2912
1170
740
-485
-568
2040
93,0%
138,0%
3234
1232
848
-869
-1059
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Prognóza bilance parkování ve vícepodlažní zástavbě
2013
2020
2030
2040
Prognóza změny počtu obyvatel
Prognóza změny stupně
automobilizace
100%
97,4%
94,7%
93,0%
100%
109,0%
122,0%
138,0%
Nabídka
3 790
3 790
3 790
3 790
Nevyznačené stání
1699
1699
1699
1699
Poptávka
Bilance parkování
vozidel
Bilance vč. parkování na
komunikacích
4 707
4 996
5 459
6 038
-917
-1206
-1669
-2248
782
493
30
-549
Rok
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Analýza nehodovosti s zraněním
Počet těžce zraněných osob v Opavě
Počet usmrcených osob v Opavě
25
8
20
7
6
5
Počet usmrcených
15
osob (stav do 24 hod.)
4
10
Lineární (Počet
usmrcených osob
(stav do 24 hod.))
3
2
Počet těžce zraněných
osob (stav do 24. hod)
Lineární (Počet těžce
zraněných osob (stav
do 24. hod))
5
1
0
0
1
2
3
4
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Celospolečenská ztráta z dopravních
nehod v Opavě
500
400
Celkové ekonomické
ztráty v mil. Kč*
300
200
Lineární (Celkové
ekonomické ztráty v
mil. Kč*)
100
0
459
245
366
385
291
6
7
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Analýza nehodovosti s zraněním
Počet nehod se
smrtelným
zraněním
2
1
1
1
1
0
0
0
Počet nehod
s těžkým
zraněním
2
5
3
2
2
5
4
3
Lokalita
Křižovatka Pekařská x Nákladní
Těšínská v úseku Jateční - Jiráskova
Křižovatka Husova x Olomoucká
Křižovatka Ratibořská x Hlučínská
Křižovatka Vrchní x Hillova
Křižovatka Oblouková x Nákladní
Přechod I/56 u zast. Opava, Kateřinky
Přechod I/46 před nemocnicí
ZÁVĚREM
Neptejte se co můžete udělat pro Opavu, ale co může
udělat Opava pro Vás a co k tomu bude potřebovat.
Děkuji za pozornost
Ing. Bc. Martin Dostál
e-mail: [email protected]
tel.: 553 756 402
Ing. Petr Macejka
e-mail: [email protected]
tel.: 777 947 143
Magistrát města Opavy
odbor rozvoje města
a strategického plánování
Horní náměstí 69
746 26 Opava
UDIMO spol. s r. o.
Sokolská tř. 8
702 00 Ostrava
Download

Plán udržitelné městské mobility Opava Strategie, analýza, návrh