Šlechtitelská
stanice Větrov
Travní osiva
pro profesionály
2011
Trávníkové směsi řady „VV“ ze Šlechtitelské stanice Větrov
představují PROFI-PROGRAM OSEVY UNI, a. s. Choceň
Směsi navrhuje a vyrábí Šlechtitelská stanice Větrov s využitím mnohaletých zkušeností ze šlechtění trav a na základě
výsledků testování domácích i zahraničních odrůd v našich klimatických podmínkách. Speciální a luxusní trávníkové
směsi řady VV jsou určené především konečným odběratelům – golfovým hřištím, fotbalovým klubům, zahradnickým
a stavebním realizačním firmám atd. Odrůdové složení směsí každoročně inovujeme zařazováním nově vyšlechtěných
odrůd. Vedle našich vlastních odrůd mají ve směsích výrazné zastoupení také odrůdy od firmy Barenbrug, se kterou
šlechtitelsky spolupracujeme. Do luxusních směsí používáme výhradně partie osiv s vysokou čistotou (naše podniková
norma je v tomto ohledu přísnější než standardně používaná norma EU).
Podrobný popis směsí, jejich druhové složení i procentické zastoupení jednotlivých odrůd naleznete
na našich internetových stránkách na adrese
www.travnik-uni.cz
Novinky 2011
Směsi pro okrasné trávníky
jsou určeny pro zakládání porostů, které mají
sloužit především okrasným či reprezentačním
účelům a nepředpokládá se, že budou výrazněji zatěžovány. Základ směsí tvoří tenkolisté kostřavy
červené a kostřavy ovčí, doplněné lipnicí luční nebo
psinečkem tenkým. Vytvářejí hustý jemný drn, pěkně
zbarvený po většinu vegetační sezóny.
Směsi pro rekreační trávníky
se používají na zásev většiny zahradních
a sídlištních trávníků, rekreačních ploch
i středně zatěžovaných parkových porostů.
Mají vyvážený poměr mezi úzkolistými travními druhy
pro okrasné trávníky a druhy odolnými vůči sešlapávání
– jílkem vytrvalým a lipnicí luční.
Směsi pro hřišťové trávníky
mají především odolávat sportovní zátěži.
Jejich základní složku proto tvoří jílek vytrvalý,
který se po zásevu rychle vyvíjí, dobře snáší
sešlapávání a po poškození brzy regeneruje. Doplňkem
jílku ve hřišťových směsích je lipnice luční, odolávající
poškození díky podzemním výběžkům.
Golfové směsi
řady „VV“ se vyznačují hlavně odrůdovou
pestrostí a vysokou kvalitou použitých osivových partií. Směsi uvedené v ceníku představují pouze základní nabídku – po vzájemné dohodě
můžeme pro konkrétní hřiště vyrobit směsi na přání
nebo dovézt požadovaná zahraniční osiva.
Směsi pro krajinné trávníky
musí být schopné přizpůsobit se rozmanitým
půdním a klimatickým podmínkám konkrétních stanovišť, jsou proto druhově i odrůdově
velmi pestré. Požadované vlastnosti jednotlivých typů
krajinných trávníků (sadových, komunikačních, rekultivačních, parkových atd.) se značně odlišují, a proto
se také výrazně liší receptury jednotlivých směsí.
Okrasná směs s jílkem vytrvalým byla v uplynulém roce v našich nabídkových listech uvedena
mezi směsmi vyráběnými pouze na přání zákazníka,
od roku 2011 je už zařazena přímo v nabídce
základních trávníkových směsí pod číselným označením VV–3/3. Je sestavená z moderních úzkolistých odrůd jílku vytrvalého a z kostřav červených
(trsnatých, krátce výběžkatých i dlouze výběžkatých). Svým složením odpovídá okrasné směsi RSM
1.1 var. 1, uvedené v německé listině doporučovaných směsí. Využití vynikajících trávníkových vlastností jílku vytrvalého ve směsích pro okrasné
trávníky bylo umožněno až vyšlechtěním velmi
úzkolistých odrůd jílku vytrvalého (typ Bargold
či Barlennium), které se šířkou listu blíží kostřavám
červeným a vytvářejí s nimi proto homogenní trávník.
Kostřavová směs pro jamkoviště VV–13/4
představuje v naší nabídce golfových směsí naprostou novinku – zatím jsme ji vyráběli pouze po vzájemné dohodě se zákazníky. Výhradně kostřavová
směs se dosud využívá především v Dánsku, kde
jsou uplatňovaná přísná ekologická pravidla –
omezuje se spotřeba zálivkové vody a na minimum
se snižuje používání pesticidních prostředků.
Kostřavy červené jsou díky svojí toleranci k nedostatku vláhy a k nízké úrovni dostupných živin optimálním řešením pro podobné situace. V současné
době se kostřavové greeny začínají zakládat na golfových hřištích i v dalších západoevropských
zemích. Předpokladem úspěchu těchto směsí je
používání špičkových odrůd tolerujících i mimořádně nízké sesekávání.
Směsi pro solární elektrárny, které jsme uvedli
na trh v minulém roce, se velmi dobře osvědčily.
Nabízíme je proto i v letošním roce, ale jen jako
směsi na přání – do nabídky základních směsí jsme
je nezařadili. Vyznačují se nízkým vzrůstem, malou
náročností na živiny, tolerancí k suchu i odolností
vůči zastínění. Složením se blíží trávníkům pro
okrasné účely, jsou ale cenově příznivější (69 Kč/kg
směs bez lipnice luční a 72 Kč/kg směs s lipnicí).
Novinky 2011
Ceník jednotlivých balení trávníkových směsí VV 2011
Druh směsi
cena
za 1 kg *
cena za 1 ks v Kč bez DPH
taška
2,0 kg
pytel
10,0 kg
pytel
25,0 kg
pytel
20,0 kg
OKRASNÉ SMĚSI
VV–1
okrasná univerzální
VV–2
luxusní okrasná
92,00
194,00
930,00
–
1 840,00
112,00
234,00
1 130,00
–
2 240,00
VV–3/1
okrasná do sucha
–
222,00
1 070,00
–
–
VV–3/2
okrasná do sucha bez lipnice luční
87,00
184,00
880,00
–
1 740,00
VV–3/3
okrasná do sucha s jílkem vytrvalým
83,00
176,00
840,00
–
1 660,00
REKREAČNÍ SMĚSI
VV–4/1
univerzální rekreační
87,00
184,00
880,00
2 175,00
–
VV–4/2
renovace rekreačních trávníků
69,00
148,00
700,00
1 725,00
–
VV–5
speciální rekreační
–
214,00
1 030,00
–
–
VV–6/1
luxusní rekreační
109,00
228,00
1 100,00
2 725,00
–
VV–6/3
luxusní rekreační tmavá
109,00
228,00
1 100,00
2 725,00
–
89,00
188,00
900,00
2 225,00
–
111,00
232,00
1 120,00
2 775,00
–
HŘIŠŤOVÉ SMĚSI
VV–7/1
hřišťová univerzální
VV–8/1
speciální hřišťová
VV–9/1
dosev hřišt
73,00
–
740,00
1 825,00
–
VV–9/2
jílková pro dosev hřišť
69,00
–
700,00
1 725,00
–
106,00
222,00
1 070,00
–
2 120,00
VV–12/1 golfová pro dráhy
99,00
208,00
1 000,00
–
1 980,00
VV–12/2 golfová pro dráhy s jílkem vytrvalým
99,00
–
1 000,00
–
1 980,00
GOLFOVÉ SMĚSI
VV–11
golfová pro odpaliště
VV–13/1 golfová pro jamkoviště
–
328,00
1 600,00
–
–
VV–13/2 golfová pro jamkoviště
–
310,00
1 510,00
–
–
VV–13/4 golfová pro jamkoviště
–
220,00
1 060,00
–
–
133,00
276,00
1 340,00
–
2 660,00
84,00
–
850,00
–
1 680,00
VV–16/1 parková do sucha
89,00
188,00
900,00
2 225,00
–
VV–16/2 parková s kostřavou rákosovitou
79,00
–
800,00
1 975,00
–
VV–14
golfová okolo jamkoviště
VV–15
golfová pro rafy
KRAJINNÉ SMĚSI
VV–17
79,00
168,00
800,00
–
1 580,00
VV–18/2 protierozní s jílkem mnohokvětým
sadové mezipásy
66,00
–
670,00
1 650,00
–
VV–19/1 komunikační
79,00
–
800,00
1 975,00
–
VV–20
79,00
168,00
800,00
1 975,00
–
parková
* = cena za 1 kg směsi osiva v balení 20 kg a 25 kg
Ceny směsí jsou uvedeny včetně obalů.
DPH je ve výši 10 %.
Při objednávce v hodnotě do 2 000 Kč (bez DPH)
účtujeme poštovné a balné ve výši 95 Kč + 20 % DPH.
Při jednorázových odběrech zboží v hodnotě nad 2 000 Kč
(bez DPH) poštovné a balné nefakturujeme.
Při odběru VV směsí v balení 20 a 25 kg přímo ze skladu
ŠS Větrov a současném zaplacení v hotovosti poskytujeme
slevu ve výši 3 %.
V průběhu roku mohou být ceny upravovány v důsledku
změněných cen vstupů.
Větrov
Poradenský servis
a zástupce pro Moravu:
399 01 Milevsko
tel.: 381 272 101, 381 272 137
fax: 381 272 172
e-mail: [email protected]
www.travnik-uni.cz
www.osevauni.cz
AGROSTIS Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov
tel./fax: 517 370 607
mobil: 603 950 236, 732 687 628
e-mail: [email protected]
www.agrostis.cz
design ©
OSEVA UNI, a.s.
Šlechtitelská stanice Větrov
— [email protected]
Souřadnice pro GPS navigaci:
49°30‘58.79“N
14°27‘59.57“E
Download

Šlechtitelská stanice Větrov Travní osiva pro