Kurzy postgraduálního doktorského studia v biomedicíně
pro I. a II. ročník
studijní obor Experimentální chirurgie
(kurzy se konají v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK
a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2, přízemí vlevo)
I. ročník
13. 4. 2015
20. 4. 2015
27. 4. 2015
II. ročník
4. 5. 2015
14.00 – 15.00 hod.
Nové poznatky o regulaci železa v organizmu
doc. MUDr. M. Vokurka, CSc.
15.00 – 16.00 hod. Etické aspekty klinického výzkumu
doc. MUDr. PhDr. J. Payne, Ph.D.
14.00 – 15.00 hod. Základy molekulární biologie nádorového bujení
doc. MUDr. M. Zikán, PhD.
15.00 – 16.00 hod. Vybrané kapitoly z topografické anatomie
prof. MUDr. J. Stingl, CSc.
14.00 – 15.00 hod. Informační zdroje v medicíně a hodnocení vědecké práce
Mgr. J. Sýkorová
15.00 – 16.00 hod. Etika operačních oborů a vědecké práce v nich
prof. MUDr. P. Pafko, DrSc.
14.00 - 15.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
11. 5. 2015
14.00 – 15.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
18. 5. 2015
14.00 – 15.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
25. 5. 2015
14.00 – 15.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
Novinky v anesteziologii
as. MUDr. J. Bláha, Ph.D.
Miniinvazivní chirurgie
doc. MUDr. D. Kužel, CSc.
Nové poznatky o endogenních lektinech
prof. MUDr. K. Smetana, DrSc.
Buněčná terapie a tkáňová inženýrství
prof. MUDr. K. Smetana, DrSc.
Hypoxie myokradu
prof. MUDr. B. Ošťádal, DrSc.
Selhání imunitní tolerance
doc. MUDr. J. Živný, Ph.D.
Patofyziologie bolesti
prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc.
Základy klinické imunologie
MUDr. J. Petanová, CSc.
Download

Kurzy postgraduálního doktorského studia v biomedicíně