Černý Vůl, Holubice, Horoměřice, Kozinec, Kralupy nad Vltavou (Mikovice, Minice, Zeměchy), Libčice nad Vltavou, Lichoceves,
Lysolaje, Nebušice, Noutonice, Přední Kopanina, Roztoky, Sedlec, Statenice, Suchdol, Tuchoměřice, Tursko, Velké Přílepy
číslo 2 / BŘEZEN 2012 / ročník I. Přes Suchdol do Kralup nad Vltavou
Z parního mlýna v Kralupech
bude vědecký technopark
BARBORA BENEŠOVÁ
KRALUPY NAD VLTAVOU Zastupitelé Města Kralupy na
svém mimořádném zasedání
ve středu 7. března odsouhlasili prodej budovy mlýnice
dnes již bývalého kralupského mlýna pražské Vysoké
škole chemicko-technologické. Tam by měl vzniknout
VTP TECHNOPARK, který je
společným projektem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty
stavební Českého vysokého
učení technického v Praze a
města Kralupy nad Vltavou.
„Město Kralupy nad Vltavou poskytne budovu a pozemky pro záměr
vybudování Technoparku právě
v Kralupech nad Vltavou za asi
19 milionů korun,“ uvedla Lenka
Moravcová, referentka městského
marketingu.
Evropské fondy
„Vědecko-technický park mimo
Prahu je nutnou a nezbytnou podmínkou podávání přihlášek do
projektů financovaných z evropských strukturálních fondů (EFS).
Obě vysoké školy se z důvodu
nesplnění této podmínky zatím
nemohly ucházet o tyto finanční
prostředky, ač na základě své
vědecko-výzkumné výkonnosti by
měly velikou šanci na ně dosáhnout.
Očekáváme, že vybudování a fungování VTP parku otevře cestu k
financování aplikovaného výzkumu
a transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe z evropských zdrojů,“
říká prorektor pro strategii a rozvoj VŠCHT Praha doc. Ing. Milan
Pospíšil, Csc.
Specializované laboratoře
V rámci VTP parku bude vybudováno celkem sedm odborných
pracovišť, nebo-li oddělení a pro
výzkumné potřeby jednotlivých
oddělení napříč VTP parkem budou k dispozici specializované
laboratoře.
VTP park je situován do centra
Kralup nad Vltavou, do typické
průmyslové oblasti, kde chemický
průmysl a výzkum mají dlouholetou
tradici.
Město Kralupy nad Vltavou má
velký zájem o vybudování VTP
parku, pro tento účel nabídlo jako
vhodný objekt pozemky a budovu
bývalého obilního mlýna v samém
centru města.
Zakladatelé parku předpokládají,
že v blízké budoucnosti zde
vznikne rovněž poptávka externích
stavebních korporací na provádění
výzkumných úkolů šitých přímo „na
míru“.
Žáci základních škol a občané Kralup se v budoucnu mohou těšit na dny otevřených
dveří v Technoparku.
Foto: B. Benešová
Historie mlýna
Kralupský původně parní mlýn
byl postaven v roce 1867. Po pěti
letech však vyhořel, což bylo mimo
jiné důvodem k pořízení nové
stříkačky pro místní hasiče. Jakmile
se za podpory agentury CzechInvest podaří obstarat příslušné
finanční prostředky na přestavbu a
nové vybavení bývalých mlýnských
prostor, bude rychle přikročeno k
velmi zásadní rekonstrukci objektu
s uvažovanými náklady kolem 260
miliónů korun.
Budoucnost studentům
Část aktivit kralupského technoparku bude zaměřena i mimo jeho
zdi. Mladí vědci a výzkumníci totiž
v blízké budoucnosti hodlají o své
práci referovat, jak svým budoucím
potenciálním kolegům z místního
gymnázia, tak pochopitelně rovněž
i z místní střední odborné školy
chemické. Žáci základních škol
a občané Kralup nad Vltavou se
v budoucnu mohou těšit na dny
otevřených dveří, kterými vědeckotechnický park hodlá popularizovat
svůj chemicko-technologický výzkum občanům regionu.
Zdraví jsem si vážil, říká 100letý občan
STATENICE - Stoletou historii
Statenic by mohl vyprávět Jaroslav Špaček. Syn hostinského
ze Statenic, který se tu narodil
v aprílový den přesně před sto
lety. Jeho milá manželka mě
uvítala u vrátek jejich domu.
Vystoupaly jsme společně asi
po dvaceti schodech nahoru k
jakési zimní zahradě.
Paní Špačková mě usadila do
kuchyně a já čekala, až přijde
oslavenec, který své narozeniny oslaví už po sté.
Letos prý už velkou oslavu nechce, moc ho na to neužije, ale
vnuk se nechal slyšet, že by rád
s dědečkem a babičkou navštívil
nějakou restauraci, aby s přípravou
oslavy nebyla taková práce.
Zdědil tuhý kořínek po svých rodičích a dodržuje dietu nařízenou od lékaře. Manželka vaří pořád stejně,
jako se vařívalo dřív a možná kvůli tomu všemu se
pan Špaček dožívá stovky.
Vyučil se v Praze v obchodě, kde
pracoval celých třináct let. Potom
si dodělal obchodní školu, byl
přidělen jako úředník na jatka,
potom následovala šroubárna
v Libčicích nad Vltavou, kde byl
nasazen k lisu šroubů. Poslední
zaměstnání bylo v akademii věd
jako skladník elektromateriálu, tam
pracoval až do svých sedmdesáti
let. Kvůli nemoci byl nucen odejít a
potom už nepracoval.
Dvě pravnučky
Jaroslav Špaček se oženil se svou
manželkou už před devětapadesáti
lety. Ta měla již z prvního
manželství syna, společně potom
zplodili dceru.
Dnes se mohou již pyšnit dvěma
vnoučaty
a
dvěmi
malými
pravnučkami. Té starší jsou čtyři
roky, ta mladší ještě neoslavila ani
rok.
Sportování a koníčky
„Hrával jsem fotbal, nic jiného tu
ani nebylo. Dnes sleduji v televizi ze sportu v podstatě všechno,
nejraději fotbal a tenis,“ vypráví pan
Jaroslav. Jako velkého koníčka měl
kdysi včelaření. Celých dvaadvacet
let se mu plně věnoval. „Dneska
je včelín zarovnaný bordelem,“
dodává se smíchem jeho žena.
Společné hnízdo
Domek, ve kterém dosud žijí,
postavil pan Jaroslav za pomoci
svého bratra už v roce 1938, od té
doby tu stojí a manželé Špačkovi v
něm vychovali své dvě děti. Syn se
vyučil chemikem, ale dnes už je v
důchodu. Dcera pracuje v bance, i
když původně vystudovala stavební inženýrství.
Vysoký věk
A jaký je podle pana Jaroslava
recept na dlouhověkost? „Nevím
přesně, ale asi jsem zdědil tuhý
kořínek po rodičích, oba se dožili
úctyhodného věku, nad osmdesát
let,“ vysvětluje a vypráví, že se o
sebe vždy staral a dbal na zdravý
životní styl. „Nikdy jsem nechodil
do hospody, nepil jsem a nikdy
jsem nekouřil.
Mám cukrovku a po celou dobu
své nemoci striktně dodržuji dietu a
sladké opravdu nejím.“
Jeho žena o něm říká, že má velmi
pevnou vůli, opravdu nemusí mít
strach nechat čokoládu na stole.
Za celou redakci přejeme panu
Jaroslavu Špačkovi vše nejlepší
ke 100. narozeninám, především
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Barbora Benešová
měsíčník
DEN UČITELŮ
Den učitelů slavíme 28. března,
kdy je výročí narození učitele
národů Jana Ámose Komenského. V roce 2011 ministerstvo
školství oznámilo, že chce, aby
se Den učitelů zařadil na seznam
významných dnů České republiky. Učitelé by si jistě takovou
podstu zasloužili, vzhledem k
tomu, že jejich povolání je spíše
posláním. Stále více zjišťuji, že
kantorem nemůže být každý.
A jako dítě z učitelské rodiny
mohu potvrdit, že školu jsme
měli i doma. Ale jak se chovají
k učitelům dnešní děti oproti
tomu, jak jsme se chovali my, je
opravdu zarážející. Zlobili jsme,
rozbíjeli okna, ale nikdy jsme
si nedovolili odporovat, natož
učitele urážet.
Průšvihy jsou pořád stejné, jen
dnešní děti za ně nejsou schopny
převzít zodpovědnost. Ohánějí
se argumenty, že na ně učitel
stejně sáhnout nemůže, rodiče
by si totiž do školy přišli stěžovat.
Kdybych já přišla před lety domů
s tím, že jsem dostala od učitele
pravítkem, dostala bych znovu.
Chování dětí ve školách je
výsledkem výchovy rodičů, kteří
buď nemají zájem nebo čas své
ratolesti vychovávat.
Každý z učitelů vám odpoví
stejně, děti jsou rok od roku
nevychovanější a jejich rodiče
jsou rok od roku úspěšnější.
Ale jednou se to přece zastavit
musí, nebo ne? Kantoři se brzy
začnou bát nejen o své nervy, ale
i o své životy. Zbraně ve školách
už nejsou vyjímkou.
Bára Benešová
V TOMTO ČÍSLE
SE DOČTETE!
Basketbalistky
bojují o nejvyšší
českou soutěž
KRALUPY NAD VLTAVOU
– Kralupské basketbalistky
se chystají na semifinále
bojů o účast v ženské basketbalové lize. Během uplynulého víkendu vyhrály v
Krnově 76:60 a jsou stále
ve hře. V sobotu oslavovaly už v autobuse. A
my jsme pro vás vyzpovídali jejich rozehrávačku
pětadvacetiletou
Zitu
Čermákovou...
pokračování na str. 6
Sádrokarton
zvládneme
sami
PRAHA A OKOLÍ - Už se
nemůžete dívat na umakartové jádro? Je vám domek
malý, chcete vystěhovat
harampádí
z
půdy
a
přistavět obytné podkroví?
Nebo
máte
prostornou
ložnici a chcete ji přepažit
příčkou, aby mělo vaše dítě
pokojíček? Se sádrokartonem to zvládne každý.
pokračování na str. 9
strana 2
www.prahanoviny.cz
Co se děje v Praze a okolí...
PRO DĚTI
HOLUBICE
30.3. od 18:00
Noc s H. Ch. Andersenem
Srdečně zveme všechny malé
čtenáře na noční putování za pohádkou do knihovny v Holubicích.
Program bohatý, noční četba H.
Ch. Andersena, soutěže, výroba
nočního překvapení. S sebou
spacák, karimatky, věci na spaní,
občerstvení zajištěno. Na programu jsou pohádky: Malá Mořská
víla, Křesadlo, Princezna na
hrášku, Statečný cínový vojáček a
další.
KOLEČ
31.3. od 16:00
Opičí dráha
Dílnička pro děti “Veselá sobota” v
ZŠ Koleč, tancování na jednoduchou choreografii, tzv. opičí dráha,
hra na kytaru.
7.4. od 16:00
Výroba zajíčků
Dílnička pro děti “Veselá sobota”
v ZŠ Koleč, příspěvek na materiál
je 20,-Kč. Výroba velikonočních
zápichů, výroba zajíčků, veselé
velikonoční kolíčky.
21.4. od 16:00
Veselá sobota
Dílnička pro děti “Veselá sobota”
v ZŠ Koleč, příspěvek na materiál
je 20,-Kč. V první půlce si uděláme
masky, v druhé budeme v maskách
tancovat.
OC ŠESTKA
31.3. od 11:00
Upír Krejčí má děti rád!
Divadélko pro děti Václava Upíra
Krejčího. Zábava, legrace, ale také
písničky, básničky.
PRŮVODY
KOLEČ
29.4. od 14:00
Otvírání studánky
Otvírání studánky sv. Václava,
sraz ve 14:00 u OÚ, proběhne
volba krále a královny 2012, kteří
studánku
otevřou,
proběhnou
různé soutěže, zakončeno s
opékaním buřtů.
OKOŘ
31.3. od 6:15 - 10:30
Do Okoře bez oře
Klub českých turistů a Asociace
Tom pořádájí 41. ročník dálkového
turistického pochodu a cyklojízdy.
Start je od vlakového nádraží
v Kralupech nad Vltavou a pro
účastníky jsou připraveny trasy od
14 do 50 km.
MATEŘSKÁ CENTRA
BUŠTĚHRAD
2.4. od 15:30
Velikonoční dílna
Srdečně zveme na tradiční
velikonoční dílnu, kde si můžete vyrobit dekorace s velikonoční tématikou, které již za pár dní využijete
při výzdobě domácností.
trace jsme pro vás připravili bezplatný seminář, kde vám poradíme,
jak správně napsat životopis či
motivační dopis, jak se připravit
na přijímací pohovor a jak se
prezentovat, anebo jak hledat pracovní nabídky či se osamostatnit.
Součástí semináře jsou následné
individuální konzultace. Kurz je
zdarma. Rezervace nutná do
14.4.2012 na [email protected]
Hlídání dětí po předchozí domluvě
možné, ale kapacitně omezené. Z
důvodů konání semináře se nebude dopoledne konat pravidelný
25.4. od 16:00
Divadélko
Také máte rádi pohádky? Pojďte
si společně zahrát tu o Perníkové
chaloupce. Vstupné do herničky
mají děti zdarma, dospělí 30,-Kč
(členové MC zdarma). Těšíme se
na vás.
SEDLEC
1. 4. od 15:00 do 18:00
Africké odpoledne pro celou rodinu
Beseda s dobrovolníky africké dobročinné mise, (Občanské
sdružení BEZ MÁMY) pomáhající
LIBČICE NAD VLTAVOU
31.3. od 19:30
Městský ples
7. Městský ples pořádá město
Libčice nad Vltavou v KD. K poslechu i tanci hraje: Septet Plus Orchestra Dalibora Kaprase se svými
sólisty & Kabaret Červená 3ka
Taneční ukázky, soutěže, diskotéka
Bohatá tombola & Kabaretiéři jako
průvodci celého večera. Vstupenky
za Kč 150,- v prodeji v úředních
hodinách.
11.4. od 16:00
Hledání vajíček
Na středeční odpoledne jsme pro
vaše děti připravili velikonoční
odpoledne plné her a soutěží, které
bude probíhat na hřišti u Pelíšku.
Přijďte využít již příznivější počasí
a zasoutěžit si společně venku na
čerstvém vzduchu.
17.4. od 9:00 do 13:00
Příprava na nástup do zaměstnání
V rámci projektu Do práce bez frus-
PLESY A ZÁBAVY
HOLUBICE
29.3. od 15:00
Kavárnička dříve narozených
Na programu bude povídání paní
Aleny Fohlové o Novém Zélandu
doprovázené promítáním fotografií.
Stejně jako vždy si při kávičce a
zákusku popovídáme o životě a
novinkách v obci.
4.4. od 19:00
Zdobení velikonočních vajíček –
večerní dílna pro dospělé
Zdobíte každý rok velikonoční
vajíčka stejným způsobem, ale rádi
byste zkusili také něco nového?
Nyní si máte možnost vyzkoušet
tradiční zdobení vajec horkým
voskem. Kdo chce, může si přinést
vyfouklé skořápky od vajíček, které
vám nazdobené vydrží déle než
jednu sezonu.
16.4. od 15:30
Výtvarné kouzlení
Příroda
už
odkrývá
svoji
nepřebernou paletu barev. I my si
zakouzlíme s rozmanitými barvami
– na motýlích křídlech. Vytvoříme si
pestrobarevného motýla k zavěšení
a to z roličky od toaletního papíru.
Kurzovné včetně materiálu 50,-Kč
(členové MC 25,-Kč).
18.4. od 18:30 do 20:00
Zdravé vaření v rychlé době
(pro děti i pro dospělé)
Beseda s Robertem Žižkou,
šéfredaktorem časopisu Prameny
zdraví a specialistou na zdravou
výživu.
Dozvíte se, jak šetřit čas,
peněženku i zdraví své a svých
nejbližších. S ukázkami receptů a
ochutnávkou produktů z firmy Veto
Eco. Cena 50 Kč/osoba. Minimální
počet pět účastníků.
HOLUBICE
6.4. od 17:00
Babinec
Tradiční posezení žen a dívek v
kulturním domě v Holubicích, posezení, hry a zábava.
program – cvičení dětí.
17.4. od 19:00
Plstění aneb tvoření z ovčí vlny
Večerní dílna pro dospělé. MC
Buštěhradský
pelíšek
pořádá
večerní relaxační dílnu – tvoření z
ovčí vlny technikou plstění. Tvořit
budeme např. jarní motivy květin,
ovečky, ale zapojíme i vlastní fantazii. Dílnu povede zkušená lektorka Irena Janská. Kurzovné včetně
materiálu 80,-Kč.
18.4. od 16:00
Ptačí povídání
Dokážete pojmenovat všechny
ptáčky, kteří k vám přilétají do
krmítka? A rozpoznáte křik straky
od zpěvu kosa? Pojďme si poslechnout poutavé povídání Jana
Swarta. Tato velmi oblíbená
přednáška s promítáním o malých i
velkých opeřencích z našeho okolí
s následnou procházkou se stala v
Pelíšku již tradicí.
21.4. od 14:30
Ořešínský Vandráček
MC Pelíšek srdečně zve rodiny s
dětmi na jarní procházku, během
které si zasoutěžíte, pobavíte
se a na konci bude občerstvení,
táboráček a v 17:00 pohádka
O kouzelné kuličce v podání
kejklířského divadla z Doudleb Vojty Vrtka. Vstup zdarma, špekáčky
si vezměte s sebou. Sraz a registrace vandráčků od 14:30 do 15:30
mezi rybníky. Odpolední program v
parku Ořešín od 16:00 s možností
prohlédnout si vzorový byt v nové
výstavbě Vilky Buštěhrad.
sirotkům v Tanzánii. Pro děti
zajištěno hlídání v herně. Doprovodný
program:
stavba
dětského sirotčince z papíru, tématické výtvarné hrátky pro děti.
4. 4. od 17:30 do 21:00
Respektovat a být respektován
Zahájení série seminářů kurzu
Respektovat a být respektován
určeného pro rodiče a pedagogy, kteří mají chuť prohloubit
své
komunikační
dovednosti.
Cena 2600 Kč za celý kurz (7
celovečerních lekcí, vždy ve
středu, v průběhu dubna a května).
Přihlášky u [email protected],
tel.: 603 461 893.
6. 4. od 17:00
Velikonoční dekorace
Výtvarná dílna pro dospělé a
školáky. Nazdobíme březové věnce
na stůl či na dveře. Pomocí sisalu,
lýka, stuh a peříček. Vyzkoušíme
si různé techniky zdobení vajec.
Cena kurzu 120,- Kč(s sebou vyfouklá vejce).
VÝSTAVY
LIDICE
16.2. - 29.4.
Výstava Lidické galerie
Výstavu připravila Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky.
Vernisáž je 16. února v 18.00.
STATENICE
10.3. - 11.4.
Co nám létá nad hlavou
Výstava fotografií zapůjčených
Letištěm Praha a.s. a dalších
exponátů s leteckou tématikou
“Co nám létá nad hlavou”, která
se koná v budově ObÚ Statenice.
Výstava je otevřena v úředních
hodinách ObÚ (pondělí a středa,
8-12 a 14-17 hod.).
PŘEDNÁŠKY
ROZTOKY
11.4. od 18:00 do 20:00
Jak zvládat konflikty
Mediační techniky v praxi aneb jak
se můžeme domluvit doma, v práci
nebo se sousedy.
Cena za jednoho účastníka je
95,- Kč, cena za dvojici 150,- Kč.
Prosíme, rezervujte si místo na tel.
739 035 000 nebo na [email protected]
cz.
TRHY A BAZARY
HOLUBICE
31.3. od 9:30 do 16:30
Jarní bazárek oblečení
Bazárek se bude konat v KD Holubice, vybírat k prodeji se bude
tamtéž - 30. 3. od 10:00 do 11:00 a
od 18:30 do 19:30.
Kromě mimi a dětského oblečení,
obuvi, potřeb pro děti, hraček,
nespotřebovaných plen můžete
přinést také těhotenské oblečení.
OC ŠESTKA
31.3. od 15:00 do 18:00
Dětský bazárek
Bazárek oblečení, botiček, hraček,
ale i spousty jiných věcí, které vaše
ratolesti už nepoužívají.
Přijďte tyto věci vyměnit, prodat
jiným maminkám či tatínkům,
případně darovat projektu “podpora matek s dětmi” pod záštitou
Armády spásy.
VELKÉ PŘÍLEPY
21.4. od 9:00 do 12:00
Blešák na statku
Vlastní stůl výhodou, rezervace
nutná za registrační poplatek 50Kč.
Prodávat můžete veškeré oblečení,
sportovní vybavení, knihy, obrazy,
nádobí, nábytek, šperky, elektroniku, prostě cokoli vás napadne.
Připravil Zdeněk Walter
____________________Inzerce____________________
Vzdělávací centrum, Roztoky, Lidická 2240
tel.: 739 035 000, [email protected], www.lexik.cz
TÁBORY od 27. 8. - 31. 8. 2012
NOVINÁŘSKÝ TÁBOR
- zajímavé exkurze pro malé novináře, tvorba časopisu
S.O.S. TÁBOR S ANGLIČTINOU
- jak řešit krizové situace doma i v cizině
POČÍTAČOVÝ TÁBOR
- zábavné vzdělávání s počítačem
ROZJEZD PŘED ŠKOLOU
- zábavné opakování a příprava na školu
NOVINY Prahy a okolí vycházejí poslední pracovní středu a čtvrtek v měsíci.
Ročník I. vydává BAB Media s.r.o. se sídlem Jeviněves 95, 277 05 pošta Spomyšl. IČ 24756032
Redakce: Zlončice 187, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Šéfredaktorka: Barbora Benešová, [email protected], tel: 775 291 184.
Inzerce: Kateřina Železná, [email protected], tel: 734 272 190.
Výtvarník: Karel Zeman, email: [email protected]
MK ČR E 20529. Náklad: 15000ks. Doručování: Mediaservis, s.r.o.
Materiály označené Inzerce a PR jsou placenou inzercí a redakce za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.
www.prahanoviny.cz
Kam s dětmi na letní tábor? Stačí si vybrat
ROZTOKY
- Mnoho rodičů
každoročně musí s notnou
dávkou vynalézavosti řešit
letní program pro své ratolesti,
neboť prázdniny jsou delší
než dovolená pracujících.
Babičky nehlídají a děti se
doma nudí? Řešením mohou
být příměstské tábory s noclehem doma.
Roztocké
vzdělávací
centrum
Lexik nabízí půldenní či celodenní
zábavně vzdělávací
program.
Pro roztocké je to doma a pro
přespolní a pražské pár minut autem nebo autobusem. Výhodou je
dobré zázemí učeben vybavených
počítači i příroda na dosah.
Novinářský tábor
Hitem letošní sezóny je Novinářský
tábor, který vede zkušená publicistka a pedagožka. Děti si
vyzkouší práci novináře pod
odborným vedením, čekají je
exkurze do mediálního zákulisí
(bude upřesněno) a můžeme se
těšit na reportáže, sloupky a fejetony z pera (přesněji klávesnice)
malých žurnalistů – to vše pěkně
„zabalené“ v originálním časopise
vlastní výroby.
Počítačový tábor
Chtěly by vaše děti trávit celý den
u počítače? Nic se nemá přehánět,
Počítačový tábor v Lexiku končí
denně ve 14:00. Čas zde strávený
však rozhodně není promrhaný na Počítačovém táboře v Lexiku
se během týdne mají děti možnost
naučit s počítačem zodpovědně a
smysluplně pracovat – od údržby
až po tvorbu vlastního webu. Hry
a zábava ale také nebudou chybět,
to je jisté.
Může být doučování zábava? Proč
ne? Naše lektorka není žádná
přísná a zamračená „úča“, umí to
i s těmi, kteří mají tu smůlu a trpí
specifickými poruchami učení,
např. dyslexií. Rozjezd před školou
je půldenní tábor pro děti, které si
potřebují nebo chtějí osvěžit znalosti z matematiky a češtiny, ale
i pro ty, které učení prostě baví a
nemohou se dočkat, až zasednou
do školních lavic.
S.O.S. s angličtinou
Pro dobrodružnější povahy by se
více hodil tábor S.O.S. s angličtinou
Kralupský šestiboj hasičů
KRALUPY NAD VLTAVOU - SDH Kralupy nad Vltavou vás srdečně zve
na II. ročník hasičského šestiboje, který se koná v sobotu 21. dubna
od 9 hodin pod mostem TGM v Kralupech nad Vltavou. Na místě bude
zajištěn stánek s občerstvením a pitím, soutěžní družstvo má občerstvení
zdarma. K poslechu bude hrát DJ Haki. Startovné pro soutěžní družstvo
je 150,- Kč. II. ročník požárního šestiboje smíšených družstev o pohár
velitele JSDH Kralupy nad Vltavou. (aw)
Jinovatka, která neroztaje
– zabloudíte do hlubokého lesa,
ztratíte cestu i mapu, máte hlad a
zlomíte si nohu…a potkáte-li domorodce, budou ještě ke všemu
mluvit úplně cizí řečí. Doufejme,
že zabere angličtina, snad pár frází
využijí děti v budoucnosti na dovolené v cizině nebo někdy pomohou zbloudilému turistovi. Základy
zdravovědy, společenské a sportovní hry, výlety a praktické rady
pro pohyb v přírodě též nebudou
chybět. Děti budou trénovat komunikaci v angličtině a simulovat krizové situace na základně v Lexiku
i během výletů do okolí. Tento i
novinářský tábor je celodenní, s
programem od devíti do pěti hodin.
Děti mohou však na tábory přijít již
v 7:45. Všechny tábory jsou v posledním srpnovém týdnu, stravování
u celodenních v ceně, u půldenních
možno přiobjednat.
Podrobnější informace najdete na
www.lexik.cz, nebo volejte na telefon 739 035 000. Do konce dubna
nabízíme slevu 10% na všechny
tábory. Vaše děti v Lexiku čeká
zábava i vzdělávání – výborný
způsob využití posledních prázdninových dnů.
Marcela Marková, Lexik
SEDLEC - Mráz umí vykouzlit na okenních tabulkách nebo na listech
zajímavé vzory, jež nemívají ale dlouhé trvání. Existuje však výtvarná
technika, tzv. frost efekt, která vypadá podobně, ale neroztaje. Každý
si zvolil misku, sklenici či dózu a pak už všichni vybírali samolepící
šablony. Poté Zuzana Krumpholcová ukázala, jak nanést speciální
pastu, která nezakrytá místa na skle naleptá. Po setření vypadá povrch
skla jako broušený. Účastníci kurzu si vyzkoušeli i druhý, jednodušší
způsob - přes šablony nanesli houbičkou speciální barvu různých
odstínů a přidali ještě trochu umělého sněhu, aby vznikl vzor jako
malovaný jinovatkou.
Jitka Kafková, MK Rybička
Sbírka pro
diakonii
Přežijí děti v lese? Na S.O.S. táboře s angličtinou v
Lexiku se mimo jiné děti naučí, jak se zachovat, když
se ztratí v přírodě nebo v cizím městě.
Foto: M. Marková
STATENICE - V sobotu 10.
března se ve 14 hodin konalo
v prostorách Obecního úřadu
Statenice slavnostní zahájení
výstavy “Co nám létá nad hlavou”.
Svaz letců
V rámci doprovodného programu zajišťovaného občanským
sdružením Start - 7. odbočka
Svazu letců (Stará aerovka) pod
vedením Ing. Luboše Zahradníka byla předvedena prezentace
o dějinách dopravního letectví a
s nečekaně velkým zájmem se
setkala dětská modelářská dílna na
výrobu házecích modelů letadel.
Těch se nakonec podařilo během
asi dvou hodin vyrobit pětatřicet
kousků. Dospělí měli zatím možnost
ochutnat točené pivo z Únětického
pivovaru a ukázky produkce z Vinného sklepa Únětice.
Ukázky odjinud
Několik
ukázek
indonéského
nábytku z prodejny z Černého
Vola možná ledaskoho inspirovalo
k doplnění bytového zařízení a
nabídka knih místních autorů pro
změnu k doplnění knihovny.
______________________________Inzerce_________________________________
Konkurzy na ředitele libčických škol
Město Libčice nad Vltavou
náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou
e-mail: [email protected], tel: 233 101 654
zve uchazeče na konkurzy na místa:
ředitel/ka základní školy
ředitel/ka základní umělecké školy
ředitel/ka mateřské školy
Konkurzy byly vyhlášeny 20. 3. 2012,
jsou zveřejněny na úřední desce města
a na elektronické úřední desce www.libcice.cz.
Přihlášky zašlete do 30. 4. 2012.
KRÁTCE Z OBCÍ
Nový zubař
v Buštěhradě
BUŠTĚHRAD - Zubní ordinace v Buštěhradě v Kladenské ulici bude znovu přijímat
nové pacienty. MUDr. Kateřina
Veverová otevře dveře pro nové
pacienty už od dubna letošního
roku. Tele fon je 312 250 676.
Ordinační doba: Po 7.00 17.00, Út 7.30 - 15.30, St 7.30
- 12.30, Čt 7.30 - 16.00, Pá 7.30
– 12.30.
Co nám létá nad hlavou
Příchozí měli možnost nejen obdivovat velkoformátové fotografie
dopravních letadel zapůjčené OC
Šestka ve spolupráci s Letištěm
Praha, a.s., ale také se setkat s
jejich autorem Martinem Melušem
stejně jako s autory ostatních vystavených děl, Jiřím Šrajerem a
Davidem Králíkem.
Do řady neformálních diskusí
se rovněž zapojili představitelé
Československé obce legionářské,
která nad akcí převzala záštitu, a to
místopředseda ČsOL Emil Cigánik
a předsedkyně Jednoty ČsOL
Kladno Eva Armeanová.
strana 3
HOLUBICE – Humanitární sbírka pro diakonii Broumov bude v
Holubicích v sobotu 31. března
od 9 do 11 hodin na nakládkové
rampě OÚ Holubice. Přijímají
se letní a zimní oblečení.
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky. Dále i
domácí potřeby - nádobí bílé
i černé, skleničky, vše pouze
funkční. Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a
deky. Z ekologických důvodů
není možné přijímat obnošené
oděvy a dětské kočárky, které
se převozem znehodnotí. Věci
musí být zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Změny dopravy
od března
S nečekaně velkým zájmem se setkala dětská
modelářská dílna.
Radiová komunikace
Ti, kteří se o letadla a letectví zajímají hlouběji, jistě potěšil “odposlech” radiové komunikace mezi
letištěm Ruzyně a letadly zorganizovaný a komentovaný leteckým
nadšencem Otou Oktábcem. Ten
také výstavu obohatil zajímavými
exponáty ze své sbírky.
Helena Váňová z
rodičovského centra
Človíček ve Velkých
Přílepech k výstavě
přispěla
ukázkami výrobků svých
svěřenců.
Mezi hosty nechyběl
ani téměř “sousední”
starosta Josef Purkrt
z Otvovic.
Příjemné prostředí
výstavy
dotvořila
květinová výzdoba
zajištěná
Editou
Mňukovou a její Nonchalance Garden.
Konec výstavy
Stávající výstava potrvá do 11.
dubna a je přístupná veřejnosti
vždy v době úředních hodin OÚ, tj.
v pondělí a ve středu v 8-12 a 1417 hod., případně dle dohody.
Text: Jitka Lenková
Foto: Katka Železná
Další akce
Vzhledem k tomu,
že již při přípravě
výstavy se objevila hned celá řada
návrhů na její možné
rozšíření,
kterým
však nebylo možné
z
prostorových
důvodů
nyní
vyhovět, pořadatel
výstavy,
obec
Statenice, uvažuje
o další podobné akci
na podzim tohoto
roku.
Do řady neformálních diskusí
se rovněž zapojil představitelé
Československé obce legionářské,
která nad akcí převzala záštitu, a to
místopředseda ČsOL Emil Cigánik.
____________________Inzerce____________________
Neurologická ambulance
Masarykova 526 (u lékárny), Roztoky u Prahy
Nabízí specializovaNé zdravotNí služby
odborNého lékaře – Neurologa
(bolesti hlavy a páteře, mozkové příhody, epilepsie
Parkinsonova choroba, demence, atd.)
Doporučení lékaře není nutné.
Objednat se můžete telefonicky na čísle:
602 659 215
Více na: www.neurologicka-ordinace.cz
Smluvní partneři: VZP, OZP, ZP MV ČR, VOZP
PRAHA A OKOLÍ – Změny v
dopravě se týkají i městských
a příměstských autobusových
linek PID. Linka 316 - část spojů
celotýdenně je nově garantována jako nízkopodlažní. Linka
355 - část spojů v pracovní dny
odpoledne je prodloužena o
úsek Horoměřice, V Lipkách –
Únětice. Linka 510 - zrušen poslední víkendový spoj z Letiště
Ruzyně a nahrazen linkami
179 a 167. Linka 615 - nástupní
zastávka v oblasti Dejvické se
přesouvá do zastávky Vítězné
náměstí společně s linkou 604.
Opilý řidič
se řítil ulicemi
VELKÉ PŘÍLEPY – Sedmatřicetiletý řidič Fordu Transit jel
po silnici z Velkých Přílep do
Turska. V ulici Kladenská byl
podle policejní mluvčí Štěpánky
Zatloukalové krátce před druhou
hodinou ranní kontrolován policejní hlídkou z Libčic. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že
řidič před jízdou požil alkoholi
cké nápoje a přístroj naměřil
hodnotu 1,22 promile alkoholu v
dechu.
Motocyklista
se vážně zranil
PRAHA A OKOLÍ - Ve středu
21. března vyjížděla kladenská
záchranná služba k dopravní
nehodě nezletilého motocyklisty
v Kladně. Mladík utrpěl při střetu
s kamionem vážný úraz hlavy a
byl v bezvědomí. Záchranáři
okamžitě po příjezdu zahájili neodkladnou přednemocniční péči
a na místo byl přivolán vrtulník
letecké záchranné služby. Ten
mladíka po ošetření a zajištění
transportoval do Ústřední vojenské nemocnice Praha.
Dvě ohořelá těla
v zahradní chatě
ČERNÝ VŮL – Dvě ohořelá
lidská těla vystrašila v neděli
18. března v časných ranních
hodinách místní občany. Hasiči
vyráželi k požáru zahradní
chatky. Požár se podařilo zdolat
rychle, ale nález dvou mrtvol
byl nečekaný. Sousedé údajně
před požárem slyšeli výbuch,
ale identifikovat těla dvou
mrtvých se zatím nepodařilo.
Před domem stálo auto, které
majiteli domu nepatřilo a nikdo
z okolí ho nepoznal. Jedno tělo
patřilo muži, druhé zatím nebylo
rozpoznáno. Identifikaci by podle policejní mluvčí Štěpánky
Zatloukalové měla umožnit až
nařízená soudní pitva.
(aw)
strana 4
www.prahanoviny.cz
Vítejte na Aljašce: Tři stupně nad nulou
HOROMĚŘICE
Amerika
(Aljaška) nás přivítala chladným a mlžným počasím,
přestože je srpen. Hranice
přecházíme na nejsevernějším
americkém přechodu v Poker
Creeku. Hurá. Jsme na Aljašce.
Aljaška se dělí do šesti územních
regionů. Jsme právě v regionu Interior. První kilometry po aljašké
půdě byly po prašné cestě a jsme
opět v jiné časové zóně a ti z nás,
kteří mají mobily, tak konečně mají
signál. První osada, na kterou
narazíme, se jmenuje Chiken. Dva
staří muži tady rýžují zlato a Karel
se s jejich svolením přidává také.
Před jedním krámkem k mému
velkému úžasu stojí silný motocykl
BMW 1200ccm. Na tom by nebylo
nic divného, kdyby neměl pražskou
SPZ. Ano opravdu je to pražská
značka. Motocykl je celý ověnčený
různými brašnami a kufry a popsán
trasami, které majitel projížděl. A po
chvilce ho již poznáváme osobně.
Je to Igor Brezovar. Pražák,
původem Slovinec, ale v Praze bydlí s rodinou již 20 let.
A tak jsme spolu v družném rozhovoru strávili celou hodinu a
vyslechli některé z jeho zážitků po
cestě celým světem. Prima kluk.
Pro případné zájemce uvádím jeho
webové stránky. Stojí za přečtení
(www.mototour.cz).
Cyklisté, střechy, bleší trhy
Po
celé
Aljašce
potkáváme
poměrně často i osamnělé cyklisty.
Je vidět, že cyklistika je tu oblíbená. Tyto cyklisty nelze neobdivovat. Kromě toho, že se pohybují
dlouho sami na cestách, musí spát
i v prostředí, kde se to medvědy
jen hemží. Mají proti případnému
napadnutí připravený sprej. Po
krátké diskuzi s jedním z nich
pokračujeme po slavné Alaska
Hwy. V městečku Tok uděláme
Legendární hotel v Dawson
kratší zastávku. Tak jako zde, tak
ještě několikrát jsem uviděl zajímavou údržbu střech. Některé totiž
mívají trávník. A majitel na střechu
přesune sekačku a seká trávu.
Hezký záběr pro kameru. Po celé
Aljašce jsou rozšířené „bleší trhy“
nazývané Garage Sale. Ceny za
všechno jsou více než zajímavé. U
jednoho z největších jsme zastavili
ve Whitestone. Vždy si každý něco
vybere. Mirek se zde docela slušně
oblékl.
North Pole a Fairbanks
V North Pole je známý dům, kde
bydlí Santa Klaus. A před domem
stojí jeho dvě obrovské sochy.
Právě sem směřuje od dětí spousta
dopisů v předvánočním čase s
přáním jaké chtějí dárky
pod stromečkem. A kdyby
mu chtěl někdo také napsat, může to zkusit na
adtresu „101 St. Nicholas, North Pole, Alaska
99705“.
Potom následuje druhé
největší město AljaškyFairbanks. Český emigrant profesor Rudi Krejčí
je na zdejší univerzitě
velmi vážený člověk. Z
republiky emigroval v
rakvi. Velmi se zasloužil o
rozvoj zdejší univerzity a
také zde vyučoval. Dnes
je mu 80 let. Fairbankská
univerzita rozhodně stojí
Creek. za návštěvu. Je to po
architektonické stránce
velmi zajímavá a netradiční budova. V přízemí je muzeum. Kromě
jiného jsou zde v životní velikosti fotografie ledních medvědů. V
jedné z přilehlých místností zpívají
čtyři staré indiánky. Zřejmě se
připravují na nějaké vystoupení.
Moje kamera si opět přišla na své.
Ve Fairbanksu jsme ještě navštívili
známou prodejnu Harley Davidson.
Tak tolik nablýskaných různých
motocyklů této slavné značky už
určitě nikdy neuvidím. To by byla
podívaná pro naše „Harleyáky“.
I kdyby tu nekoupili zrovna motocykl, z bohatého příslušenství by si
určitě vybrali. Dostal jsem tu hned
dva katalogy.
Noc strávíme v kempu Red Squirel.
Není tu žádné obydlí, není tu nikdo.
Jsme tu zcela sami a několik km od
nejbližší civilizace.
Okolní teplota je 3°C. Z lesa se
ozývaly příšerné zvuky jako z hororového filmu. S trochou strachu
z medvědů a vlků však přece jen
přespíme. Ráno se ve vedlejším
jezírku koupal los. Hezká podívaná.
Chena Hot Springs a Li-Wa
Další zastávku děláme v Chena
Hot Springs. Jsou tu termální prameny, bazén venku i uvnitř, včetně
výřivek. Vstupné je poměrně levné.
Pouhých 10 dolarů na celý den.
Exteriér před budovou tvoří tři stará
rezavá auta a v nich jako dekorace
samé květiny. Další noc jsme strávili v zajímavém kempu Li-Wa. Je to
zároveň statek, kde mají ustájeno
několik koní. V kempu, dá-li se to
tak vůbec nazvat, jsme opět sami.
Určitě je to více statek než kemp.
Stan prý tu už dlouho neviděli. V
zápětí zjišťujeme, že celý tento
komplex patří nějaké náboženské
organizaci (mormoni nebo nějaká
jiná). A tak na otázku kolik budeme
Inuvik - Inuitské slavnosti - Kanada.
platit za kemp byla odpověď- nic.
„Jsme tu proto abychom pomáhali“.
Tak to je zajímavé. A aby té „pomoci“ nebylo málo, tak nás druhý den
všechny pozvali na snídani a opět
zadarmo. A byla velmi pestrá. Před
tím ovšem při ranním vstávání při
pohledu na teploměr před stanem
zjišťujeme, že je -3°C. A moje včera
vyprané prádlo, nyní visící na šňůře
před stanem, poněkud ztvrdlo. Za
všeobecného veselí mých kolegů
se snažím ho urovnat.
Pokračování příště...
M. Doucha, cestovatel
Cesta do Maďarska: ERASMUS nabízí studovat, AIESEC zažít
Milí čtenáři,
jmenuji se Honza, jsem studentem 2. ročníku PEF ČZU a chci
se s Vámi podělit o své postřehy
z rozvojové stáže, kterou mi
zprostředkovala mezinárodní studentská organizace AIESEC, která
sídlí přímo na naší univerzitě. Rozhodl jsem se zanechat pouhého
mluvení o tom, že někdy někam
vyjedu, vystoupil jsem ze svého
stereotypu a udělal první krok do
neznáma. Další kroky už byli pouze
drobné formality o rozhodování o
tom, kam bych chtěl jet.
Cílem mé cesty do zahraničí bylo
zdokonalení jazykových dovedností, poznání jiné kultury a lidí.
Jako destinaci pro realizaci své
praxe jsem si zvolil Budapešť v
Maďarsku, i přestože se nachází
poblíž ČR, jsem zde poznal spoustu zajímavých zvyklostí, potkal
ostatní stážisty původem z celého
světa, pocítil kulturu na vlastní
kůži a hlavně zdokonalil angličtinu
při každodenní konverzaci. Náplní mojí práce byla péče a jazyková výuka 9-ti dětí v anglickomaďarské školce. Pracoval jsem
společně s tamními vychovateli,
kteří mě pomohli s adaptací na
místní prostředí.
Každý den po práci, kterou
jsem měl od 8 do 4. odpoledne
jsem měl volno, které jsem trávil
výlety za dobrodružstvím ve
společnosti ostatních stážistů, kteří
prostřednictvím AIESEC pracovali
v Budapešti také. Bylo nás tam
vždy zhruba kolem 60-ti cizinců
a postupně každý týden přijížděli
noví. Překvapilo mě, jak populární
je jinde ve světě poznat Evropu,
avšak u nás v ČR ten boom mezi
studenty asi teprve propukne.
Mzda byla formou poskytnutí bytu
a jídla zdarma výměnou za péči a
vzdělání jejich dětí.
Po svém návratu ze zahraničí jsem
na sobě pocítil rozvoj nejen v oblasti konverzace v anglickém jazyce,
ale i rozvoj osobnosti a hlavně
všeobecný rozhled umožňující být
stále nad věcí, který jsem získal po
té, co jsem zažil jaké to je být sám
v jiné zemi, bez možnosti mluvit
česky.
„Poznal jsem, jaké to je nacházet
se z druhé strany katedry“.
AIESEC mi umožnil uspořádat
přednášku na PEF, kde jsem
mohl prezentovat své zážitky
a zkušenosti bezprostředně po
návratu, což pro mě bylo také
velkou zkušeností a poznal jsem
,jaké to je nacházet se z druhé
strany katedry, než je pro mě ob-
vyklé. Finančně mě to vyšlo jako
týdenní rekreační pobyt u moře,
avšak s nesrovnatelně velkými
zkušenostmi, zahraniční praxí, a
hlavně zážitky, které budu moc
vyprávět jednou svým dětem.
Závěrem bych tímto článkem chtěl
vyvrátit obavy všech, kteří váhají
stejně, jako jsem minulý rok váhal
já a zároveň i doporučit těm, kteří
o této možnosti, kterou nabízí
studium na vysoké škole, ještě
neuvažovali. Uvažoval jsem o Erasmu, ale nakonec jsem se rozhodl
zvolit po kladných referencích pracovní stáž studentské organizace
AIESEC namísto studijní a mohu
říct jen jedno, ERASMUS nabízí
studovat, AIESEC nabízí zažít.
Jan Šulc
Informace o stážích naleznete na
www.aiesec.cz či www.nastaz.cz
„Poznal jsem, jaké to je z druhé strany katedry“. Foto: archiv J. Šulce
_______________________________________________________________________________________Inzerce________________________________________________________________________________________
Nově otevřené
kadeřnické a kosmetické studio
SaRa.
í
nictv ání
ř
e
d
n
Ka objed
bez
*
a
etik
*Kosm
kúra
*Mani
řas
vání
lužo
d
o
r
P
*
úra
*Pedik
SLUŽBY, KTERÉ NABÍZÍME
* Kadeřnictví - dámské, pánské, dětské
* Kosmetika - kosmetické poradenství
* Vizážistika - denní, večerní a svatební líčení
* Manikúra - modeláž nehtů gelem i akrylem
* Pedikúra - mokrá
* Prodlužování řas metodou řasa na řasu
KRÁTKÉ OBJEDNACÍ TERMÍNY, DĚTSKÝ KOUTEK
PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED STUDIEM
Lidická 2240 (naproti TESCU)
Roztoky 252 63
+420 602 795 531
www.sara-roztoky.cz
Sára_inzerát_2012.indd 1
22.3.2012 21:49:10
www.prahanoviny.cz
Velikonoční trhy na statku
strana 5
V souladu s přírodou
STATENICE – Od září loňského
roku mohou děti spolu s rodiči
navštěvovat
přírodovědný
kroužek. Už se dozvěděly
mnohé o lese nebo pasekách
a další tematické bloky na ně
čekají.
Budou si moci vyzkoušet, jak se
sází a sejí nejrůznější plodiny,
čeká je návštěva statku nebo
hodiny zaměřené na myslivost či
včelařství. Před Velikonocemi se
učili plést pomlázky a během roku
je čeká nelehký, ale voňavý úkol –
starat se o bylinkovou zahrádku.
„Myslím si, že tohle všechno dětem
ohromně prospěje,“ říká vedoucí
kroužku, pan Jan Kopinec.
„Když pak uvidí kvést na poli
červené a žluté rostliny, budou o
nich něco vědět a na život kolem
sebe se budou dívat úplně jinak.“
Kroužek probíhá jednou za dva
týdny v úterý od sedmnácti hodin
VELKÉ
PŘÍLEPY
Šesté
velikonoční trhy se letos poprvé konaly v nových prostorách
statku ul. Roztocká 134. Slunečné
počasí opravdu přálo a všichni
mohli strávit příjemnou sobotu s
velikonoční atmosférou a bohatým
doprovodným kulturním programem.
Díky velkému prostoru nádvoří a
stodoly statku mohl být stánkový
prodej rozšířen o více prodejců s
nabídkou sýrů, mandlí, palačinek,
koření, textilu, smaltu, vitráží atd.
Jako každý rok bylo zajištěno
občerstvení a největší úspěch sklidil zabijačkový guláš s polévkou,
pan řezník měl již okolo 15hod vyprodáno.
Pivo v obzvláště teplém dni teklo
proudem a k dobré náladě hrála
skupina Křížoband. Po celý den
probíhalo nespočet dětských vystoupení školek Veselý Domeček a
Babbles, Lidové školy Libčice a v
neposlední řadě žáků I. stupně ZŠ
Velké Přílepy.
Touto cestou děkujeme především
vedení školy a pedagogům za
nádherné vystoupení s dětmi a
Letiště Václava Havla
PRAHA - Bylo rozhodnuto! V říjnu se pražské letiště v Ruzyni,
přejmenuje na Letiště Václava Havla. Mělo by k tomu oficiálně dojít
přesně 5. října, kdy by Václav Havel oslavil narozeniny.
Přejmenování letiště inicioval režisér a producent Fero Fenič. Petici za
přejmenování letiště doposud podepsalo přes 82 tisíc lidí. Akci podporuje i vdova po Václavu Havlovi Dagmar. Většina Čechů nepovažuje
návrh známého režiséra a producenta Fera Feniče na přejmenování
ruzyňského Letiště Praha na Letiště Václava Havla za adekvátní a
důstojné uctění památky prvního prezidenta České republiky. (aw)
Blešák na statku
VELKÉ PŘÍLEPY - Budete doma
dělat velký jarní úklid sklepa, skříní
či celé domácnosti? Máte doma
množství nepotřebných ‚důležitostí‘
a nevíte co s nimi? Přijďte prodat
nebo koupit krásné poklady na
blešák na statku Velké Přílepy,
Roztocká 134 (u parčíku za bytovkami). Vlastní stůl výhodou,
rezervace nutná v potravinách
Eso, Pražská 263 za registrační
poplatek 50Kč. Co můžete prodávat: veškeré oblečení, sportovní
vybavení, knihy, obrazy, nádobí,
nábytek, šperky, elektroniku, prostě
cokoli vás napadne... Těšíme se na
prodejce s krásným zbožím i na
všechny dychtivé kupující. (k-h-l-k)
v podkroví obecního úřadu. Přijít
může každý, kdo má zájem.
A koho přestane bavit povídání
o přírodě, může si čas vyplnit
tvořením ve výtvarné dílně, která
probíhá souběžně.
zdařilou výstavu obrazů Na Statku.
Výstava měla u návštěvníků velký
úspěch. Velký potlesk sklidila po
svém vystoupení taneční skupina
D4U Junior, která se zajímavými
tanečními prvky předvedla v krásných kostýmech ala „malý Chaplin“. Doufejme, že i další plánované
akce na statku budou úspěšné
a takto hojně navštěvované.
Děkujeme všem pořadatelům,
kteří se podíleli na přípravě, zejména rodině Kettnerových a obci
Velké Přílepy.
Eva Kapsová
Způsobil požár
u souseda V neděli 18. března v dopoledních hodinách přijali policisté
oznámení o požáru v obci Úhonice.
Na místě bylo zjištěno, že muž
upravoval svůj plot a použil rozbrusku, od které odletěla jiskra.
Ta vzplála na trávě souseda v
suché trávě.
Požár se začal rychle šířit,
protože bylo větrno. Začal hořet
i plot souseda a strom, keře a
túje. Přivolaní hasiči požár uhasili. Způsobená škoda činí téměř
šedesát tisíc korun.
(aw)
Text: Renáta Šťastná
Foto: Katka Železná
Děti i dospělí si mohli
vyzkoušet, zda poznají,
která zrna patří ovsi,
pšenici a nebo ječmenu.
OTÁZKA PRO STAROSTKU
Jaká bude budoucnost ulice K Rybníčku, spojka mezi Velkými
Přílepy a Úholičkami?
Odpovídá starostka Velkých Přílep Věra Čermáková: Ulice U Rybníčku leží v dost problematické lokalitě.
Kdysi byly domy v ní postaveny armádou jako služební byty pro důstojníky, (jakýsi vojenský újezd). Proto také
sousedí ulice s nynějším vězením (bývalá kasárna). Ulice je fyzicky dost vzdálená od centra obce.
Bohužel, dle vyjádření KSUS i dopravní policie nelze vybudovat podél silnice III. třídy, která je spojkou s obcí,
chodník. V budoucnu jsou plánovány v sousedství ulice autobusové zastávky linky 350, aby obyvatelé nemuseli na autobus do centra obce. V současné době je však projekt odložen z důvodu neprůjezdnosti silnice na
Úholičky.
Podplatit policisty se řidičům nepodařilo
PRAHA A OKOLÍ - Dva
řidiče
nachytali
policisté
při nedodržování silničních
pravidel. Oba dva se pokusili
hlídku policie uplatit a oba byli
neúspěšní.
Promile za volantem
[email protected]
Tel. 775 291 184
Na medu si pochutnali všichni.
V prvním případě byl kontrolován
devětatřicetiletý muž z Roztok. Ten
si nejprve poseděl se svou známou v hospůdce a vypil zde asi
šest desetistupňových piv. Když po
půlnoci dopil poslední, řešil problém, jak dostane své vozidlo domů.
Usedl za volant a vyjel. Jeho jízda
však byla nápadná policejní hlídce.
Jen těžko držel směr a na dopravní
značce STOP nezastavil. Byl policisty kontrolován.
Podle policejní mluvčí Štěpánky
Zatloukalové muž odmítl dechovou
zkoušku na přítomnost alkoholu v
dechu a také odběr krve. Byl vypracován znalecký posudek z oboru
zdravotnictví, odvětví toxikologie,
který potvrdil přítomnost alkoholu,
což muž nepopíral. Byl si dobře
vědom skutečnosti, co způsobil a
snažil se policisty uplatit 2.000,- Kč.
Celá situace byla zaznamenána na
kamerový záznam včetně situace,
kdy úplatek nabízel. I přesto, že
u soudu vypovídal, že řídila jeho
známá, která údajně neměla u
sebe řidičský průkaz, a proto se
schovala v zadní části vozidla a on
si sedl za volant, s tímto u soudu
neuspěl.
Důkazy a výpovědi svědků hovořily
o jasném pokusu uplácet. Tento
řidič je důvodně podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky a zločinu
podplácení. Soud vydal rozsudek,
který prozatím nenabyl právní
moci.
Cizinec se snažil smlouvat
V druhém případě se snažil uplatit policisty dopravní hlídky
devětapadesátiletý
cizí
státní
příslušník podnikající v naší republice.
Při kontrole bylo zjištěno, že nemá
platné technické osvědčení a policisté a proto mu byla uložena bloková pokuta ve výši 1.000,- Kč.
Byl policisty dotazován, zda uhradí
hotově nebo složenkou. Muž se
opakovaně
pokusil
policistům
předat bankovku v hodnotě 500,Kč, kterou držel v ruce. Byl policisty
upozorněn, že se dopouští protiprávního jednání a vše je zaznamenáváno.
U soudu se hájil muž tím, že v jejich zemi se o cenách smlouvá a to
i s úředníky. Soud tuto skutečnost
samozřejmě neakceptoval a dle
předložených důkazů je muž
důvodně podezřelý ze spáchání
zločinu podplácení. I v tomto
případě vydal soud rozsudek, který
prozatím nenabyl právní moci.
Barbora Benešová
________________________________________Inzerce___________________________________________
www.hotelokor.com
[email protected]
Tel.: (+420) 233 901 031
(+420) 732 550 481
________________________________________Inzerce___________________________________________
Blízko Prahy, ideální pro obchodní schůzky či relaxaci
Dosáhněte svých cílů a vyřešte
své problémové situace a konflikty!
Koučování – efektivní splnění pracovních, kariérních a osobních cílů
Psychoterapeutické poradenství – zlepšení životní situace a osobní rozvoj
Kariérové poradenství – výběr vhodného zaměstnání a příprava na výběrový pohovor
Mediace – řešení konfliktních situací v práci, v rodině, při rozvodu či rozchodu
Ing. Jitka Ďuricová, Centrum systemiky a NLP s.r.o.
GSM: +420 724 256 055, e-mail: [email protected]
www.systemika-nlp.cz
Romantická restaurace s nádhernou zahradou
vhodná pro pořádání svateb,
oslav nebo seminářů.
K dispozici ubytování v 10 pokojích a konferenční místnost.
strana 6
Sport
Basketbalistky bojují o nejvyšší českou soutěž
rodinném domku v Kralupech. Basketu se začala věnovat už v první
třídě.
1. Basketbalu se věnuješ celý
život, máš i jiné záliby a koníčky?
Hlavní je pro mě studium, které mi
zabírá většinu času, ale že bych
někdy chyběla na zápase kvůli
učení, to ne.
Myslím, že díky kolektivnímu sportu mám spoustu přátel, a s těmi
jezdíme na hory, chodíme na plesy
a podobně. Také ráda posedím s
kamarádkami u kávy nebo vína.
...pokračování ze str. 1
Být vítězem je úžasný pocit,
všichni vás obdivují, ale málo
kdo si dovede představit, co
všechno tomu předcházelo.
Rozehrávačka
ligového
ženského družstva Kralup, Zita
Čermáková ví jaké to je. Celý
život se věnuje basketu a ještě
žije se svými trenéry. Táta trénoval sestru a ji máma.
Pětadvacetiletá Zita studuje posledním rokem 1. Lékařskou fakultu UK v Praze, obor všeobecné
lékařství. Přítele v tuto chvíli nemá
a dnes už žije v Praze se sestrou.
Jinak celé dětství prožila s rodiči v
2. Vlastně celou tvou kariéru tě
trénuje máma, jaké to je? Měla si
někdy pocit, že to máš složitější
než ostatní spoluhráčky? Myslela sis někdy, že od tebe čeká víc
než od ostatních?
Ano, máma mě trénuje od počátku.
Už jsem za tu dobu zvyklá a má to
své výhody – aspoň se vidíme na
tréninkách, když už jinak bydlím v
Praze.
V pubertě to bylo možná trochu
náročnější, ale jinak je to v pohodě.
3. Zbývá ti vůbec čas na
soukromý život?
Všechno jde, když se chce. Myslím, že také díky basketu si umím
čas dobře rozvrhnout a naplánovat.
4. Jaké jsou teď tvoje sny, co
se týká basketbalu? Jaké plány
máš do budoucna?
Mým snem je hrát basket tak,
abych z toho měla dobrý pocit, moc
Stříbro: Tak vysoko
ještě Kralupští nebyli
KRALUPY NAD VLTAVOU – Kralupští futsalisté Olympiku B ukončili
černou sérii, letos se po dvou třetích místech posunuli až na stříbrnou
příčku. Tuhou příčku vybojovali po vyhraném duelu s aktuálně devátým
slánským Fobozem, což pro ně nebylo příliš složité.
AFC Kralupy – Foboz Slaný 11:4 (3:0)
Branky: J. Pavlíček 7, L. Koláček 2, Polák, Tetiva – Svítek 2, Kratina, Šafner ml. Rozhodčí: Trlida, Sluka. ŽK: 1:0. AFC Kralupy: Pelc
– T. Koláček, Janouškovec, Mára, Karas, – J. Pavlíček, L. Koláček,
Vymětalík, Polák (Tetiva).
Union Slaný – Olympik B 3:8 (1:4)
Branky: Růžička, Kučera, Hovorka – Voleman 3, Šuba 2, Němec, Volf,
Gabčo. Rozhodčí: Čikara, Pejša. ŽK: 1:1.
V play-off se zatím daří
KRALUPY NAD VLTAVOU - Ve čtvrtfinále 1. ligy kralupské basketbalistky obě utkání s převahou vyhrály, stalo se tomu hned druhý
březnový víkend. V sobotu byl rozdíl velký, na 100 bodů střílela trojkovým pokusem Radka Dolistová, která je letošní maturantkou kralupského
gymnázia. Z prvního místa základní části měly výhodu slabšího soupeře,
nováčka Loko Krnov. Hraje se na tři vítězství, za 14 dní v Krnově, event.
5. zápas opět v Kralupech.
Výsledky a střelba:
BKJ Kralupy – Lokomotiva Krnov 100 – 54 / 53 – 31 /
Nováková 29, Ernatová 22, Schinerová 13, Krásová 11, Dolistová 9,
Havlíčková 7, Čermáková 3, Vondrová, Melicharová a Voljanská po 2.
BKJ Kralupy – Lokomotiva Krnov 86 – 49 / 41 – 27/
Nováková 21, Ernatová 17, Krásová 13, Havlíčková 9, Dolistová 8,
Čermáková a Voljanská po 5, Melicharová 4, Procházková 3, Vondrová 1
Dva týdny předtím kralupské basketbalistky poprvé vyhrály základní část
1. ligy, a to během posledního únorového víkenu. V play-off se střetnou s
Krnovem. Hraje se na tři vítězství o postup do bojů o účast v ŽBL.
Poslední kolo bylo bojem o umístění v tabulce a překvapivé výsledky
svědčí o vyrovnanosti družstev.
V sobotu s Benešovem poprvé Kralupy doma prohrály, kdy se soupeřkám
dařila střelba. V neděli překvapení nedopustily a po soustředěné hře vysoko celý zápas vedly.
Výsledky a střelba:
BKJ Kralupy – BC Benešov 60 – 66 / 30 – 31/
Nováková 21, Ernatová 17, Krásová 11, Liptáková 4, Čermáková 3, Vondrová a Dolistová 2
BKJ Kralupy – BK Strakonice „B“ 84 – 50 / 49 – 23/
Nováková 31, Melicharová 15, Ernatová 13, Čermáková 11, Krásová 8,
Dolistová 4, Vondrová 2
Terezita Čermáková, BK Junior Kralupy
Český fotbalový
pohár City-Life
KRALUPY NAD VLTAVOU Okresní Český pohár City-Life
má za sebou úvodní kolo v základních skupinách. Nebývalou
pozornost přitahoval zápas
osmé skupiny, který po čase
svedl kralupské týmy FK
1901 a Čechii. Na stadionu
V Olších si ho v nedělním
odpoledni nenechalo ujít přes
300 diváků. Na hřišti pak měli
jednoznačně navrch domácí
fotbalisté, kteří vyhráli 5:1.
(zw)
Přední Kopanina v divizi vsadila
na Strnadela a další srdcaře
se také hned v prvním zápase v
Čelákovicích, kde ale tým smolně
přišel o remízu v poslední minutě.
„Neberu se jako nějaký zachránce.
Budu se hodně snažit, Kopanině
pomůžu rád. Věřím, že dám tolik
gólů, aby nám to stačilo k záchraně
v divizi. Jsem optimista, ale sám nic
nezmůžu,“ pokračuje Strnadel.
Srdcaři v týmu
Bohuslav Strnadel je největší hvězda týmu, která se
vrátila, aby pomohla v bojích o záchranu.
Foto: Ondřej Hanuš
PŘEDNÍ KOPANINA – Žádná
cesta drahých posil, ale maximální spolehnutí se na hráče,
kteří mají nějaký vztah k Přední
Kopanině. Tuhle strategii zaujal místní fotbalový klub v
jarním boji o záchranu v divizi.
Čtvrtou nejvyšší soutěž v republice
teď hrají jména, která byli fanoušci
zvyklí vídat už jen v B-týmu. Nejvíc
rozhodně zaujal návrat famózního
střelce Bohuslava Strnadela, který
patří k žijícím legendám klubu.
Třiatřicetiletý kanonýr se už
před třemi lety sám dobrovolně
přesunul do B-týmu, přednost má
pro něj práce a rodina. Když je ale
požádán o výpomoc, nikdy neodmítne. Tak jako teď v zimě. „Trenér
Kuchař mi naznačil, že by byl moc
rád, kdybych chodil s áčkem. Kopanina je ve složité situaci, tak
udělám všechno proto, abych pomohl,“ říká Strnadel. „Sice nezvládám být třikrát týdně na tréninku,
ale snažím se to nějak skloubit.
Zatím z toho nemám špatný pocit.“
Role zachránce
Boj o udržení
Na roli „zachránce“ je Strnadel
zvyklý. Kopanina hraje divizi třetí
rok po sobě, což se jí nikdy v historii
nepodařilo. A vždy, když bylo třeba
zabrat, povolali trenéři útočníka,
jehož jméno se často skloňuje v
kabinách soupeřů – na tabuli u
něj dělají několik vykřičníků s jasným podtextem: pozor, nebezpečí!
Kopanina má před sebou hodně
náročné jaro. V tabulce divizní
skupiny B je třetí od konce a je jasné, že až do závěru soutěže bude
bojovat o udržení. Strnadel by k
tomu měl pomoci svými góly, vždyť
jich v pražském přeboru v době své
největší slávy zvládnul nasázet víc
než sto za pouhé tři sezony! Trefil
Naštěstí pro Kopaninu se k němu
přidali i další srdcaři. V zimě tým
po Radkovi Dudovi převzal trenér
Martin Kuchař, bývalý vynikající
záložník druholigových Blšan, který
vedl na Kopanině mládež a hrál
za béčko. Asistentem se stal Petr
Pavelka, nejúspěšnější brankář
novodobé historie klubu, v sestavě
kromě Strnadela fanoušci můžou
vídat gólmana Jiřího Švarce, stopera Martina Pecku, záložníky
Františka Truhláře či Davida Průšu.
Divizní sezona
V přípravě hodně pomáhal Stanislav Trojan, jednou dokonce i
řízný obránce Jiří Leubner, symbol klubové věrnosti, který je na
Kopanině odmalička. Ti všichni
v A-týmu působili dřív a už ani
nepočítali s tím, že by ještě někdy
vstoupili do kabiny áčka. „Moje
jediná snaha je pomoct Kopanině
a novému trenérovi. Z hlediska
osobních ambicí se za tím nedá
nic hledat. Když vidím, že se
vrací taková legenda jako Bohouš
Strnadel, tak rád pomůžu taky,“
pronesl 36letý Švarc. On i ostatní
zkušení navrátilci pak mezi sebou
uvítali i produkt kopaninské práce s
mládeží: kvarteto Jan Peclinovský,
Jakub Tržický, Šimon Vik a Martin Holeček si zatím vede skvěle.
Právě tenhle mix by pro Kopaninu
měl zajistit divizní sezonu č. 4.
(bok)
Zita Čermáková s číslem 5 v jednom s důležitých
zápasů uplynulé sezony. Foto: archiv Z. Čermákové
se tím nestresovala a hrát to hlavně
pro zábavu. A to by nešlo bez mých
úžasných spoluhráček.
5. Co by se pro Vás mohlo změnit
v případě postupu do ŽBL?
Tak dalece nepřemýšlím, první
musíme postoupit do semifinále,
které se hraje zase na tři vítězná
utkání.
Navíc se letos nově hraje prolínací
soutěž s dvěma posledními z ŽBL,
takže postup do ŽBL je mi dost
vzdálený, přestože jsme základní
část soutěže vyhrály.
6. Co tě letos ještě čeká nejen
ve sportovním, ale i osobním
životě?
Letos mě čekají celkem zásadní
věci, v létě bych měla dokončit
školu, odpromovat a začít pracovat. A ještě jedna nová role mě čeká
– budu teta...
Barbora Benešová
Soutěž stolního tenisu míří do finiše
PRAHA-ZÁPAD - Tři soutěže
okresního přeboru ve stolním
tenise okresu Praha-západ (OP
I, II a III) dospěly na konec základní části. Po ní se coby největší
favorité na vítězství zatím jeví
mužstva Mníšku. Nicméně ve
finálové čtveřici se začíná znovu a
možné je vše.
Začněme „odspoda“. V nejnižší
soutěži OP III se do finálové čtyřky
protlačil Mníšek D, Rudná, Vestec, o čtvrté místo pak ještě bojují
Středokluky B s béčkem Černošic.
Soutěž poznamenala tragická
událost v podobě úmrtí opory
Středokluk Petra Svatoše přímo za
zeleným stolem. Vzdejme alespoň
takto čest jeho památce!
OP II – do bojů o titul míří Mníšek
C. Davle, Lety C a céčko z Ořechu,
sestupem jsou ohroženi nejvíce
borci libčického céčka a Únětic B.
Také v OP I dominoval v základní části Mníšek, tentokrát ten
Ilustrační fotky ze zápasu OP I Libčice B – Ořech A.
označený písmenem „B“. Tři další
místa obsadily Roztoky B, Lety A a
Ořech A, sestupu se nejvíce musí
obávat v Úněticích A a Letech
a Ořechu B. Nejlepším hráčem
okresního přeboru se jako obvykle
stal Tomáš Rudolf, základní kámen
sestavy Úholiček A.
Systémem cyklu turnajů jednotlivců
se na Praze-západ hraje soutěž
dětí.
Zde se projevuje vidět široká základna hlavně v Mníšku, Ořechu a
Roztokách, kluci i holky z dalších
obcí (Libčice, Úholičky, Černošice)
přeci jen hrají spíše druhé housle.
Jaroslav Richter
SPORTOVNÍ AKCE V OKOLÍ
BASKETBAL
KRALUPY NAD VLTAVOU
14.4.
Další souboj o postup do ženské
basketbalové ligy na domácí
půdě. Soupeř ani přesný čas
utkání zatím není znám, ale bude
klubem upřesněn.
FOTBAL
PŘEDNÍ KOPANINA
31.3. od 16:30
FCPK – Litol
14.4. od 16:30
FCPK – Chmel Blšany
28.4. od 17:00
FCPK – Teplice B
19.5. od 17:00
FCPK – Zápy
2.6. od 17:00
FCPK – Neratovice-Byškovice
16.6. od 17:00
FCPK – Brozany
_________________________________________Inzerce__________________________________________
• AUTOSERVIS – OPRAVA AUTOMOBILŮ
• PNEUSERVIS – OSOBNÍ A DODÁVKOVÉ VOZY
• uskladnění pneu
• geometrie náprav
• opravy pneu a duší
• plechové a hliníkové disky
• pneu osobní a cargo
• přímý dovoz nových a použitých pneu ze Švýcarska
• příprava na STK
• renovace autolaků a čištění interiérů vozů
• veškeré mechanické opravy (brzdy, oleje, výfuky...)
• výměny autoskel
AUTO.PNEU.SERVIS U FLORIÁNA
LEVNÉ PNEU
nové i použité
VELkÉ PříLEPy
Pražská 171
mobil: 602 340 199
i
t
a
Pracovní doba:
Po - Pá: 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
So: 8.30 - 12.00
[email protected] | www.pneuflorian.cz
k
m
u
e
í
n
n
z
p
e ná
í
b
t
d
u
e
z
j
e
b
ř
o
p
Rady pro dům a do zahrady
strana 7
RADY PRO DůM A DO ZAHRADY
JARNÍ PRÁCE NA NAŠÍ ZAHRÁDCE
PRAHA A OKOLÍ - Nuže milí zahradníci, zima už je nenávratně
pryč a jaro o sobě dává velmi
mile znát.
Zahrádka je už doslova
netrpělivá,
všechno
pučí,
začíná vylézat zpod spadaného
listí a žadoní o naši pozornost
a péči. Zde je několik rad, na
co nesmíte na jaře zapomenout:
Řez
Obecně platí, že většinu rostlin
řežeme na jaře. Neořezané lépe
přezimují a zahrada vypadá v zimě
s narostlými keři a bylinami též
dekorativněji.
Trvalky můžeme ostříhat a očistit
již začátkem března, keře, tedy
dřeviny, řežeme až ve druhé
polovině měsíce.
Řez provádíme nízko nad zemí,
aby nám rostliny košatěly pěkně
odspodu. Keře, které kvetou na
jaře, řežeme až po jejich odkvětu.
Okrasné traviny sestřihneme nízko
nad zemí, avšak pozor, až ke konci
dubna.
Hnojení
Na jaře je ideální většinu rostlin
„nastartovat“ dávkou hnojiva. Na
toto první jarní hnojení používáme
hnojiva s vyšším obsahem dusíku,
který nám zabezpečí bujný růst.
Na trhu je nyní velice široká nabídka hnojiv, lze vybírat z mnoha
variant.
Můžeme vsadit na stará osvědčená
organická hnojiva „v novém kabátě“
– granulované kravské či koňské
hnoje, slepičince, rohovinu, atd.
Nebo můžeme použít granulovaná minerální hnojiva jako je
např. Cererit, NPK, a podobně,
eventuelně hnojiva kapalná, pokud
je nám tento způsob aplikace
příjemnější.
Trávník
Obecně platí: zalévat méně často a vydatně, než-li
každý den trochu.
Po zimě je ideální provést u
trávníku tzv. vertikutaci, což je
v podstatě „prořezání“ drnu, při
kterém z něj odstraníme starou
plsť. Toto provádíme buď speciálním strojem nebo speciálními
hráběmi s ostrými zuby.
Pakli-že máme po zimě velké
ztráty a trávník vypadá na více
místech špatně, je
ideální dosypat tato
místa odlehčeným
písčitým
trávníkovým substrátem a
dosít travním semenem. Tak činíme
nejlépe v dubnu či
květnu.
Trávník je ideální též
nahnojit startovací
dávkou dusíkatého
trávníkového
hnojiva.
Pozor, setí a hnojení
nikdy neprovádíme
současně, abychom
travní semeno nespálili.
Zálivka
Po zimě, ale též před
ní, musíme věnovat
velkou
pozornost
důkladné
zálivce.
Rostliny
pučí
a
následně
rozvinou Brzy zjara můžeme provést základní
velkou listovou plochu, tudíž spotřebují zejména ovocných dřevin.
mnoho vody. Pokud
Ochrana rostlin
není jaro vysloveně deštivé a „na
blátě“ musíme vydatně zalévat.
Brzy zjara také můžeme provést
základní chemické ošetření rostlin,
Obecně platí : zalévat méně
zejména ovocných dřevin.
často a vydatně, než-li každý den
A to proti přezimujícím škůdcům a
trochu.
proti chorobám jako je například
To
zjednodušeně
znamená,
že např. dvakrát do týdne vše padlí americké na angreštech či
kadeřavost broskvoní.
důsledně prolijeme.
chemické ošetření rostlin,
Vybavit se můžeme též prostředky
proti
savému
a
žravému
hmyzu, jako jsou např. mšice,
se kterými budeme mít v nadcházejících měsících, s velkou
pravděpodobností, co do činění.
Text a foto: Zuzana Pencová
www.prodejnizahrada.cz
Co s trávníkem po dlouhé zimě?
PRAHA A OKOLÍ – Zima je
konečně pryč. Děti ve školách
a školkách vyháněly Moranu, posílaly ji po vodě, aby
konečně přišlo jaro.
Svlékáme kabáty a teplé
svetry. A jak tedy převléknout
trávník do jarního kabátu? Teď
je totiž ideální doba na jeho
první údržbu, můžeme tím totiž
ovlivnit v jaké kondici bude po
celou nadcházející sezónu.
Je nutné vyčkat až trávník rozmrzne. Vydržte do doby, kdy je
půda suchá, a do té doby po
trávníku raději vůbec nechoďte.
V půdě jinak zůstanou hluboké
rozměklé stopy.
Trávník je před jarem mimo jiné
vhodné provzdušnit neboli vertikutovat, provést svislý řez.
Vertikutace trávníku
Vertikutace trávníku má za účel
snížit množství stařiny a mechu
v nadzemní vrstvě a tím zvýšení
cirkulace
vzduchu,
rychlosti
průsaku vody a živin do vegetační
vrstvy a zároveň zvýšení přívodu
světla. Vertikutace zároveň podporuje růst kořenového systému
trávníku a působí preventivně pro
tvorbě houbových chorob trávníku.
Díky provzdušnění zbavíme trávník
kompaktní vrstvy, které se říká
travní plsť.
Tvoří ji odumřelá stébla trávy, rozkládající se listí, mech nebo třeba
kořeny. Plsť brání trávníku dýchat a
zadržuje v půdě vlhkost.
To je příčinou řady onemocnění
a navíc trávník nevypadá tak
dobře, jak by mohl. Navíc při jarní
vertikutaci se jednotlivé rostliny
trávníku řezem omladí a rozdělí na
více rostlin.
Provzdušnit trávník
Provzdušňovat je možné buď
speciálními hráběmi, možné je
však i použít elektrický nebo motorový provzdušňovač, který je vy-
___________________________Inzerce_________________________
baven ostrými noži. Takové stroje
si můžete buď zakoupit nebo si
tuto službu objednat u nějaké zahradnické firmy. Na závěr je nutné
trávník pečlivě shrabat.
Dosít holá místa
Vyrovnejte všechny prohlubně
na trávníku, díry vyplňte substrátem pro trávníky s křemičitým
pískem. Je možné, že vzniknou
místa, kde tráva chybí. Proto je
nutné dosít novou. Celý trávník nakonec důkladně uválcujte, zalijte a
udržujte vlhký.
Hnojení trávníku
Za krásným a silným trávníkem se
skrývá zejména dostatečné hnojení
zeleného koberce.
Vhodnou dobou pro hnojení jsou
právě dnešní dny, tedy přelom
března a dubna, ale záleží
samozřejmě také na počasí. Vhodná jsou teď hnojiva s vyšším obsahem dusíku, který podporuje růst
trávy.
Důležité je, aby hnojivo bylo
rozprostřeno
rovnoměrně
–
například díky tomu, že ho roz-
Je nutné vyčkat, dokud trávník opravdu nerozmrzne. pustíte ve vodě a trávu jím zalijete.
V případě hnojiv, která nejsou
tekutá, dejte pozor, abyste jimi nehnojili mokrou trávu.
Granule hnojiva se totiž nalepí na
stébla trávy a spálí je.
Když už se tak stane, rychle trávník
zalijte, aby se granule rozpustily ve
Foto: archiv redakce
vodě a dostaly do půdy.
Bc. František Šafránek
Okrasná školka Svrkyně s.r.o.
_________________________________________________________Inzerce_________________________________________________________
Zámečnictví Šindelář
Pro provozovnu v černém volu
Přijmeme
Zámečníka
nástup možný ihned
informace na tel.: 606 210 966
e-mail: [email protected]
Malířské a lakýrnické
práce, nátěry fasád
Primalex, Dulux, Het,
10 000 odstínů • Ceny od 20 Kč za 1m2
František Mareš
Holubice 47
mob.: 777 977 271
[email protected]
strana 8
Rady pro dům a do zahrady
Chcete ušetřit na vytápění domu? Topte dřevem
PRAHA A OKOLÍ – Kdy kupovat dřevo na zimu? Jaké
dřevo je nejvhodnější a kolik
ho nakoupit? Odborníci se
shodují, že dřevo jako obnovitelná surovina, je stále jednou z nejlevnějších variant jak
vytápět svůj domov.
Možná se divíte proč téma topení
dřevem zařazujeme na konec topné sezóny, ale není to tak úplně
od věci. A to zejména, protože
se s koncem topné sezóny ceny
u některých zpracovatelů klesají
společně s klesající poptávkou.
Dalším a to ještě pádnějším argumentem pro nákup je to, že dříví
zakoupené teď na jaře v jakémkoliv
stavu (myslí se tím nejen štípané
ale i např. metrovky atd.) bude mít
šanci schnout přes léto a vy tím
můžete výrazně zefektivnit náklady
na vytápění, a to až o 30%.
Vlhkost dřeva alfa a omega
Výhřevnost dřeva ovlivňuje nejen
vlhkost, ale i tvrdost a objemová
hmotnost. Platí, že vlhké dřevo má
nižší výhřevnost – čerstvě vytěžené
dřevo má obsah vlhkosti cca 50%.
a velmi nízkou výhřevnost (asi
8 MJ/kg) a vysokou objemovou
hmotnost (nad 500 kg/m³). Po
dvou letech klesá vlhkost dřeva
k doporučované hranici 20%
a dostatečné výhřevnosti. To
znamená, že letos zakoupené
Nejkvalitnější palivo je dubové dřevo.
„čerstvé“ dřevo nejlépe poslouží za
2 roky (záleží ovšem i na umístění
dřeva na sušení – slunečná strana
domu jistě lépe poslouží než vlhký
sklep), tím můžeme dost výrazně
zkrátit dobu sušení.
Pokud dřevo není dostatečně
vyschlé, mohou při spalování
nastat potíže. Nejen, že vlhké
dřevo hůře hoří, dochází také ke
zvýšené tvorbě sazí a dehtu, tedy
ke znečištění spalovacího prostoru
a kouřovodu. Přestože uměle lze
dřevo prosušit i pod hranici 20%,
pro potřeby vytápění není takový
proces potřebný. Nižší vlhkost
mají jen ekopaliva na bázi dřeva
(dřevěné pelety a brikety), kde se
vlhkost pohybuje kolem 10%. Proces sušení lze uspíšit zakoupením
Foto: archiv Dřevopal
palivového
dřeva
v
jarních
měsících a jeho uskladněním ve
štípaném stavu.
Tvrdé
listnaté
dřevo
je
vyhledávané pro krby především
proto, že hoření nedoprovází prskání typické pro jehličnany (podle
obsahu pryskyřice), a také proto,
že hoří dlouho.
Přestože má jehličnaté dřevo
díky obsahu pryskyřice vyšší
výhřevnost, je méně oblíbené
právě kvůli zmíněnému prskání
a jiskření. Do krbů jsou z různých
důvodů vhodné i některé druhy
měkkého dřeva. Březové dřevo má
výbornou zápalnost, takže hoří i při
vyšší vlhkosti.
Jehličnaté dřevo nepotřebuje k
vysušení dlouhou dobu, spalovat
na tepelné čerpadlo jako na
finanční investici. Když si uložíte
104 880 Kč do banky, získáte na
úrocích přibližně 2 500 Kč, které
budete muset ještě zdanit. Když
tyto peníze investujete do tepelného čerpadla, získáte 30 035 korun čistého výnosu, což je skoro
30%. Ještě před třemi lety byla
návratnost tepelného čerpadla
podle výše uvedeného příkladu
skoro 10 let, dnes je to necelých
3,5 roku. Dlouhodobý růst cen
energií jednoznačně hovoří pro
volbu tepelného čerpadla. Při jeho
předpokládané životnosti 25 let
byste při současných cenách energií ušetřili téměř 750.000,- Kč.
Dnes je návratnost tepelného čerpadla asi tři a půl roku.
Text a foto: Vlasta Skalická
www.teplocom.cz
PRAHA A OKOLÍ - Stavíte nový
rodinný dům? Plánujete rekonstrukci stávající otopné soustavy? Hledáte zdroj vytápění,
který Vám bude šetřit peníze?
Porovnávejte s námi!
Kolik ušetří tepelné čerpadlo
oproti plynovému kotli?
Tepelným čerpadlem šetříte nejen
provozní náklady na vytápění a
ohřev TUV, ale také na spotřebě
energie za ostatní spotřebiče díky
zvýhodněné sazbě D56 pro celou
domácnost.
Kdy se mi investice do tepelného
čerpadla vrátí ?
Za instalaci tepelného čerpadla,
dřevo nakupuji několik důležitých
věcí.
Srovnáme-li dřeviny podle základních vlastností, nejkvalitnějším
palivem je dubové dřevo. Jde o
tvrdé až velmi tvrdé dřevo, které
má dobrou výhřevnost a nízkou
vlhkost. Srovnatelnou kvalitu má
dále buk, habr nebo jasan.
1. Jaký druh dřeva objednávám –
např. tvrdé štípané, délka polena
33 cm.
2. Jakou prostorovou jednotkou
je dřevo měřeno.
musíme počítat se spotřebou 15
až 25 PRM. Největší nákup nás
čeká v případě, že budeme dřevem
ohřívat i teplou užitkovou vodu.
Pak se spotřeba zvýší až k hranici
30 PRM.
Spotřeba dřeva je ale velmi individuální a ovlivňuje ji řada faktorů,
zateplení domu, stavu oken,
Měření dřeva / cena a na co si
dávat pozor
Plynový kotel nebo tepelné čerpadlo?
O kolik je tepelné čerpadlo dražší
než plynový kotel?
Sečtením
všech
nákladů
potřebných pro instalaci plynového
kotle a tepelného čerpadla zjistíte,
že rozdíl v ceně mezi těmito zdroji
tepla není tak velký, jak byste
čekali.
ho lze efektivně už po roce vysychání.
Palivové dřevo se většinou měří a
přejímá v prostorových mírách.
Základní jednotka dříví je 1 m3,
neboli plnometr (plm), neboli kubík
představující krychli o hraně 1x1x1
metr zcela plnou dřevní hmoty.
V této jednotce byste sice koupili
dřeva nejvíce, ale palivové dřevo
se takto nedodává, protože je to z
praktického hlediska nemožné.
Častěji se setkáváme s jednotkou
prostorový metr rovnaný (prmR),
což je prostor s rozměry 1x1x1m,
ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo.
Prostorový metr sypaný (prmS),
je neurovnaný, volně dřevem
nasypaný prostor o rozměrech
1x1x1m.
Jak postupovat při nákupu
Pokud nás oslovila nějaká nabídka
prodejce, je dobré si před objednáním dřeva ujasnit s firmou od níž
Kolik dřeva koupit?
Nejmenší
zásobu
dřeva
si
vytváříme v případě, že ho
použijeme pouze k přitápění
(například vytápíme plynem a
dřevem si občas přitopíme v krbu).
V takovém případě zpravidla stačí
zásoba od 5 do 10 prostorových
metrů (PRM) dřeva. Jestliže dřevo
používáme jako výhradní zdroje
energie k vytápění domácnosti,
účinnost vytápěcího zdroje atd.
Samozřejmě nás také může
překvapit počasí a zima může být
nezvykle mírná nebo v opačném
případě mohou uhodit silné mrazy,
což ve výsledku ovlivní, jak rychle
ze zásoby dřeva budou polena
ubývat.
Zdeněk Šára
www.drevopal.cz
Dřevo je krásný materiál na zahradu
ČERNÝ VŮL - Dřevoprodej
Černý Vůl vstupuje do třetí
jarní sezóny s novými produkty. Pro novou sezónu jsme
se snažili nabídnout ucelený
sortiment z oblasti prodeje
stavebního řeziva a dřevěných
polotovarů.
Samozřejmostí zůstávají klasické produkty z minulosti jako
OSB desky, durelis desky, obkladové i podlahové palubky,
stavební řezivo, KVH hranoly pro
dřevostavby a další.
Řezivo
Novinkou
v
tomto směru je
oddělení
truhlářského
řeziva,
které jsme nově otevřeli na přání
stávajících zákazníků, zatím v
omezeném provozu. Dřevo je
materiálem vhodným na úpravy a
zvelebování okolí rodinných domů.
Využít můžete jak cizokrajné dříví,
tak i borovici nebo modřín, různé
typy plotovek, sušených i stavebních hranolů, řezivo na pergoly a
další zahradní stavby.
Kování a vruty
Důležitý je i správný výběr vrutů
do dřevostaveb, tesařského kování i kvalitních nátěrových a
podle výše uvedeného příkladu,
zaplatíte o 104.880,- Kč více než
za kotelnu s plynovým kotlem.
Když si tuto investici do tepelného
čerpadla porovnáte s dosaženou
roční úsporou provozních nákladů
30.035,Kč,
jednoduchým
výpočtem vyjde návratnost na
necelých 3,5 roku. Pokud budou ceny energií růst, bude růst i
dosažená úspora a reálná návratnost bude ještě výrazně kratší.
Lepší než na návratnost, je hledět
Tvrdé listnaté dřevo se používá do krbů, především proto, že
hoření nedoprovází prskání. Foto: archiv Dřevopal
Dřevo je materiálem vhodným na úpravy a zvelebování okolí rodinných domů.
ochranných hmot na dřevo. Velmi
žádanou službou z loňských let je
i hoblování řeziva dle přání zákazníka.
Pergola na zahradě
Významnou novinkou je však
možnost
realizace
veškerých
vašich požadavků formou zakázky
na klíč. Rádi byste měli na zahradě
opravdu kvalitní a pěknou pergolu?
Potřebujete pěkný a kvalitní zahradní domek? Chybí Vám kolem
zahrádky dřevěný plot?
A na závěr stačí nakoupit zásobu
grilovacího uhlí za super cenu pro
příjemné chvíle u grilu.
text a foto: Tomáš Janků
Dřevoprodej
www.drevocernyvul.cz
________________________________________________________Inzerce_________________________________________________________
__________________________Inzerce_________________________
Prodejna l Realizace l Údržba
Pondělí – pátek: 9 – 18 hod.
Sobota: 9 – 13 hod Tel.: 608 36 46 89
www.zahradnictvisvrkyne.cz
e-mail: [email protected]
široký sortiment
stavebních materiálů
možnost dopravy
autem s HR do 9 tun
Náměstí padlých 2, Praha 6 – Nebušice, tel./fax: 220 960 460, e-mail: [email protected]
Rady pro dům a do zahrady
strana 9
Jak zlepšit příjem programů? Sádrokarton zvládneme sami
... pokračování ze str. 1
K čemu tedy satelit?
Satelit použijete, pokud u Vás po
kontrolním měření provedeném
zase odbornou firmou není kvalitní
signál, nebo pokud chcete přijímat
další placené české programy jako
je HBO, FILMBOX apod.
Je třeba ale si uvědomit, že budete
muset mít u televizotu další krabici
a potřebovat k ovládání televizoru
dva dálkové ovladače.
Dále je u příjmu ze satelitu
komplikovanější
nahrávání
programů.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak satelit koupím,
když mám nekvalitní signál z
normální antény?
Pozvěte raději odborníky.
PRAHA A OKOLÍ - Nejste
spokojeni s příjmem televizních programů?
Pokud tento problém řešíte
koupí nové televize nebo
set-top-boxu,
většinou
si
moc nepolepšíte.
Bohužel
ani nákup nové antény a
zesilovače, moc nevyřeší.
Pro zajištění opravdu kvalitního
příjmu televizních programů je nutné pozvat odborníky.
Ti Vám nejen dodají správnou a
spolehlivě fungující anténu, ale
hlavně ji odborně namontují a nastaví pomocí nejmodernější měřící
techniky a nabídnou i tříletou
záruku a servis do 24 hodin.
Anténa dodaná a namontovaná
odbornou firmou přijímá spolehlivě
a bez výpadků nebo kostičkování
a sykavek v obraze, 12 českých
programů. Používáte jen jeden
ovladač k televizoru.
Opravdu tedy nepotřebuji
satelit pro příjem 12 českých
programů a jsou opravdu
zdarma?
Ano, programy jsou zdarma, bez
jakékoliv karty nebo dalšího dálkového ovládání. Jsou to programy
ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, NOVA,
NOVA CINEMA, PRIMA FAMILY,
PRIMA COOL, PRIMA LOVE, TV
BARANDOV, METROPOL TV a
ÓČKO.
Doporučuji následující postup:

zavolejte
odborné
firmě, objednejte si měření
signálu

nechte
si
provést
měření signálu moderní měřící
technikou

sdělte své požadavky
,jaké chcete přijímat programy

na
základě
provedeného měření si nechte
navrhnout jak vyřešit kvalitní příjem vámi požadovaných
programů

a pak už je rozhodnutí
jen na Vás, doporučuji nechat
si odborně vše namontovat, ať
už anténu nebo satelit, máte
většinou i delší záruční dobu
a u spolehlivé firmy i záruční a
pozáruční servis u Vás doma.
Text a foto: Roman Shíbal
RS Servis
www.rsservis.cz
Je tu jaro: Čas vymalovat!
akrylátové barvy.
Poté asi budeme přemýšlet a
hledat inspiraci pro vymalování
dětského pokoje na barevno či na
bílo. zvolíme - li variantu na bílo,
musíme si uvědomit, že na bílém
podkladu je vidět jakákoli šmouha
či čmáranice našeho neposedného
dítěte.
Bílá barva též může působit v
dětském pokoji jako studená a
nevýrazná, ale také a to hlavně
pokud je dětský pokoj malý, může
jeho plochu víceméně opticky
zvětšit, což může být v některých
případech výhodné.
Vhodná barva do obýváku
V okamžiku, kdy je na stěně příliš mnoho starých
vrstev, nová barva by se při malování loupala. Staré
nátěry se musí oškrábat. Je to operace, která zabere
minimálně stejně času, jako malování samotné.
Foto: archiv redakce
HOLUBICE – Blíží se jaro a vy
už přemýšlíte nad tím, že je na
čase vymalovat? Nevíte, jakým druhem barev nebo jestli
zvolit modrou nebo zelenou,
či zůstat u klasické bílé? Jak
zkrášlit pokojíček vašim ratolestem, nebo jak zútulnit
obývací pokoj?
Jak vymalovat dětský pokoj?
Dětský pokoj by měl být vymalovaný nejlépe omyvatelnými barvami, jelikož tyto barvy můžeme za
vlhka otírat hadrem.
Vydrží většinou několik tisíc cyklů
omytí, což by mělo být dostatečné,
když si vaše ratolesti s oblibou
malují po stěnách. Většinou jsou
v obchodech označovány jako
Obývací pokoj stále patří mezi reprezentativní místnosti, ale zároveň
slouží k oddechu a chce-me zde
trávit příjemné chvilky s rodinou
i přáteli. Proto je třeba sem volit
barvy, které působí harmonicky, oddechově a dodávají pocit
bezpečí.
Letos zároveň nemusíme opomíjet
ani módní trendy, které do obytných místností radí volit fialovou. Ta
všechny požadavky splňuje, je to
barva harmonie. Stejné účinky pak
mají světle růžové a lila odstíny.
Navíc nejsou tak syté, proto jsou
vhodné i do menších místností.
Obývák můžeme vymalovat i žlutě.
Vhodná je jak slunečně žlutá, která
prostor prosvětlí a na pohled zvětší.
Navíc zlepšuje náladu, podporuje
paměť a také nám dodává energii
a zvyšuje aktivitu.
Sáhnout lze i po citronově žluté,
tedy kombinaci žluté a zelené. Tento odstín v sobě spojuje vlastnosti
obou „mateřských“ barev, takže
rozsvěcuje, podporuje aktivitu, ale
zároveň nabízí i klid a teplo.
Do obýváku lze doporučit i zelenou,
ovšem vyhnout bychom se měli
lahvově temným odstínům, které
působí ponuře. Trávově zelená je
ale barva jara, naděje, regenerace,
jistoty a mládí.
František Mareš
Tel.: 777 977 271
Sádrokartonových
desek
se vyrábějí tři druhy. Bílé
desky jsou vhodné do obytných prostor, dokonce i do
těch nevytápěných. Červené
desky jsou protipožární, více
odolávají ohni, a zelené jsou vlhkuvzdorné, vhodné například
do koupelen.
Profily
Kovové profily tvoří podkonstrukci
sádrokartonových desek. Jsou
vyráběny z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm.
Příčkové profily jsou označovány
UW nebo CW. UW jsou vodorovné
profily k připevnění příčky na podlahu a na strop. CW jsou svislé profily
neboli stojiny, které se vkládají do
UW profilů v osové rozteči 62,5 cm.
Ty slouží k připevnění opláštění
deskami.
Podhledové a obkladové profily se
označují UD a CD. UD je obvodový
profil k připevnění podhledu na
okolní navazující konstrukce. CD je
profil podhledu, který se vkládá po
obvodu do UD a na něj se potom
sádrokartonové desky šroubují.
Ocelové profily je možné krátit
nůžkami
na
plech.
Použití
rozbrušovačky je nevhodné s ohledem na možné poničení antikorozní povrchové úpravy profilu.
Připevňování desek
Desky se šroubují k podkonstrukci samořeznými vruty typu TN.
Správná míra zapuštění hlavy vrutu je pod úroveň lícového kartonu.
Nesmí se protrhnout papír na desce, ale zároveň nesmí hlava vrutu
koukat ven. Desky se připevňují na
kovové profily nebo se mohou lepit
speciálním lepidlem přímo na zeď.
Důležitá je i rozteč vrutů, která činí
u stěn 25 cm a u podhledů 17 cm.
Před zaklopením příčky musíme
zajistit vložení všech plánovaných
instalací do příčky: elektrické
kabely, trubky vodovodní příp.
kanalizační.
Tmelení
Tmelení je závěrečný pracovní
úkon, který může významně ovlivnit výslednou kvalitu našeho díla.
Tmelení se doporučuje dělat až
po dokončení a potřebném vyschnutí vlhkých procesů na stavbě při
teplotách nad +5 °C.
Před tmelením musí být dokončeno
Tmelení je závěrečný pracovní úkon.
Foto: archiv redakce
opláštění sádrokartonovými deskami, u příček pak z obou stran. Příčné
spáry mezi deskami s hranou
kolmo řezanou nebo bez seříznutí
je třeba vždy vyztužit některou z
výztužných pásek. Příčné spáry
mezi deskami s hranou zkosenou
nebo opracovanou do rozevřeného
tvaru je třeba vytmelit. Tmel musí
být do spáry vtlačen tak, aby ji celou vyplňoval.
Hlavy šroubů se musí vytmelit ve
dvou krocích spárovacím tmelem.
Po zaschnutí a přebroušení první
vrstvy tmelu spáry přestěrkujeme
tmelem, hranou hladítka tmel roztáhneme do šířky a uhladíme
do
ztracena.
Po
zaschnutí
přebrousíme brusnou mřížkou, ale
musíme dávat pozor, abychom
neporušili výztužnou pásku ani
přiléhající povrch sádrokartonu.
Pak stačí jen vymalovat.
Oprava poškozeného
V případě většího poškození
sádrokartonové desky, kdy už
nevystačíme
s
přetmelením,
není problém opravit opláštění.
Vyřízneme poškozené místo a z
jiné desky stejné tloušťky uřízneme
stejný kus.
Hrany na výřezu opravované desky
a hrany na novém kusu upravíme
tak, aby vytvářely spáry ve tvaru V.
Nebo: Do dutého prostoru za opravovanou deskou provlékneme dva
kusy profilů nebo dřevěných latí,
které přichytíme vruty přes desku
tak, aby nám vytvořily podpůrnou
konstrukci pro „záplatu“, kterou
rovněž ke vloženým profilům
připevníme vruty.
Nakonec
opravované
místo
přetmelíme a nikdo nic nepozná.
Zvukově izolační konstrukce
Pro dosažení požadovaných hodnot neprůzvučnosti musíme konstrukci provést pečlivě a dodržet
přitom několik důležitých zásad.
Po obvodu konstrukce se musí
UW profily podlepit napojovacím
těsněním.
Pro dodržení neprůzvučnosti nesmí
být rozteč svislých profilů podkonstrukce menší než 50 centimetrů.
Konstrukce musí být těsná, bez
mezer a volných spár.
Mezi profily se dovnitř příčky vkládá
izolační skelná vata, která musí vyplnit všechny mezery.
Máte-li šikovné ruce a chuť něco
změnit, pusťte se směle do díla.
Je možné dokonce koupit příručku,
kde si můžete pracovní postupy nastudovat krok za krokem.
Barbora Benešová
Koupit nemovitost nebo raději pronajmout?
PRAHA A OKOLÍ - Řešíte
problém nového bydlení? Váš
současný byt už je pro vaši
rodinu malý a nebo jste se rozhodli, že je ve vašem vztahu
důležité udělat další krok? Ale
jakou variantu zvolit? Koupit
nemovitost nebo si ji raději
pronajmout?
Hypotéka versus nájem
V dnešní moderní době jsou
značně zakořeněné hypotéky. Kdo
si taky dnes může dovolit koupit byt
či dům, aniž by si vzal hypotéku?
Hypotékou splácíte vlastní nemovitost, která jednou bude vaše,
veškeré opravy a údržba padají
na vaše bedra. K hypotéce musíte
ještě připočítat běžné náklady
domácnosti jako je vodné, stočné,
plyn, elektřina a jiné. V případě
pronájmu může být vše zahrnuto v
jediné sumě.
Pronájem nemovitosti je většinou
levnější variantou. Navíc opravy
na domě či v bytě provádí majitel,
pokud jste škodu nezpůsobili sami.
Ale na druhou stranu vám taková
nemovitost nebude nikdy říkat
pane a vždycky budete bydlet u
Pronájem nemovitosti je většinou levnější variantou.
někoho.
Zatímco ceny nemovitostí vystřelily
v mnoha oblastech raketově
vzhůru, ceny pronájmů v těch
samých oblastech stagnovaly a
nebo dokonce klesaly. To platí
hlavně o bytech v Praze, v Brně a v
dalších krajských centrech.
Klasický byt 3+1
Prodej bytů v Praze se pohybuje
asi od 1,3 milionu korun. Takový
obyčejný byt v paneláku, který
má rozlohu 70 metrů čtverečních
najdete například v Bohnicích.
Měsíční splátka hypotéky na obvyklých třicet let se pohybuje okolo
šesti tisíc korun měsíčně. Nájem
bytů v Praze ve Stodůlkách by vás
měsíčně vyšel asi na sedm tisíc
korun, k tomu ovšem musíme ještě
připočítat čtyři a půl tisíce měsíční
poplatky.
Text a foto: Barbora Benešová
________________________________________________________________________________________Inzerce_______________________________________________________________________________________
Dřevěné brikety
Výkup palet
Palivové dřevo
Černý Vůl-Statenice, Kralupská 393, 252 62
Tvrdé štíp.od 1050,Měkké štíp. od 850,Brikety z tvrdého dřeva od 52,-/bal.
Doprava zajištěna
Prodejní doba:
Po - Pá 8 - 11 12 - 17
So
8 - 11 12 - 14
Objednávky na webu nebo telefonicky
Tel.: 774 442
226, www.drevopal.cz
AUTODOPRAVA
tel.: 731 156 620
- přeprava stavebního materiálu
- odvoz odpadu a suti
- pronájem kontejnerů
- stěhování a vyklízení
strana 10
Rady pro dům a do zahrady
Veterinární klinika
SUCHDOL, s.r.o.
MVDr. Leoš Krkoška Ph.D.
Suchdolské náměstí 1249/8, 165 00 Praha 6 – Suchdol
Nový veterinární
internetový obchod
www.aapet.cz
PéCe o malá
zvíRata
JDD3_(Dřevobis)_H1_8_140x100:Sestava 1
22.4.2008
9:28
Stránka 1
www.veterinasuchdol.cz
Pražská 777, 252 64 Velké Pøílepy
Velký výběr teras
palubky a deskový materiál
doplňky pro kutily i řemeslníky
ek
ap
nátěry
do Prodejní Zahrady v âerném Volu
fâ
ralizace plotů a zahradních dřevostaveb
se
hoblování řeziva
Jo
stavební řezivo na zahradní dřevostavby
10 dÛvodÛ proã rád chodím
©
plotová prkna
zákazník vÏdy na prvním místû
odborn˘ personál,
kter˘ Vám rád poradí
kvalitní rostliny
od ãesk˘ch pûstitelÛ
‰irok˘ zahradnick˘ sortiment
Ing. Tomáš Janků
jednatel společnosti
DŘEVO ČERNÝ VŮL
Dřevo Černý Vůl s.r.o.
Kralupská 90, 252 52 Černý Vůl
+420 608 316 009
[email protected]
www.drevocernyvul.cz
prodej ãerstv˘ch pstruhÛ
z na‰ich sádek
pofiádání v˘stav, pfiedná‰ek
a dûtsk˘ch dílen
dûtsk˘ koutek se skluzavkou
moÏnost platby kartou
a pfiíznivé ceny
doprava zboÏí
do Va‰ich domovÛ
pfiíjemné a klidné prostfiedí
Pondûlí – Pátek
Sobota
9 – 18 hodin
8 – 17 hodin
Prodej ryb
Telefon: 220
PÁTEK A SOBOTA
970 790, e-mail: [email protected]
Únûtická 146, Statenice - âern˘ VÛl
SLEDUJTE NOVINKY A AKCE NA INTERNETOV¯CH STRÁNKÁCH!
www. prodejnizahrada .cz
Rady pro dům a do zahrady
strana 11
Posilovna nebo herna v přírodě
KRALUPY NAD VLTAVOU Ačkoliv zimní zahrady stále
působí
známkou
určitého
nadstandardu,
z
hlediska
pořizovacích nákladů a energetiky je v současné době za
luxus považovat nemusíme.
Základem toho však je pečlivé
zpracování a to již od projektu
až po konečné zpracování.
Zimní
zahrady
nám
slouží
především jako obytné prostory a
oázy oddechu a relaxace.
Zahrada jako obývák
Každá konkrétní zahrada je
převážně originálním projektem,
závislým na požadavcích pro
využívání zimní zahrady. V naprosté většině případů slouží jako obytné prostory. Mezi nejčastější využití
patří zpravidla obývací pokoj, nebo
jídelna. Díky návaznosti na dům a
okolní přírodu lákají i k využití zimní
zahrady jako odpočívárny, pracovny či studovny. Nezřídka se objevují případy využití zahrady jako
posilovny či herny pro děti, bazény
a v neposlední řadě jako místo pro
uspokojení zahradnických potřeb
svých majitelů.
Orientace zimní zahrady
S tímto souvisí i orientace zimní
zahrady vůči světovým stranám.
Samozřejmě
je
její
stavba
ovlivněna danou stavební situací
domu a přilehlých staveb. Obecně
se však doporučuje orientace na
jih, jihovýchod či jihozápad. A to
kvůli úplnému využití slunečního
záření v jarním a podzimním období. V letní období je však potřeba
dbát na zvýšené riziko skleníkového efektu.
Z toho důvodu je nutné zajistit buď
zastřešení zahrady speciálními skly
se zvýšenou tepelnou odolností
či kvalitní stínící technikou. Na
toto navazuje i vybavení zahrady
účinným odvětrávacím systémem,
které by mělo tvořit alespoň 10%
prosklené plochy.
Odvětrávat bychom měli i v zimním období, aby se eliminovala
vzdušná vlhkost.
Pokud
využíváme
zahradu
především pro pěstitelské účely,
je doporučeno vytvořit
střešní
odvětrání, při kterém
nedochází k průvanu a tím ohrožení
pěstovaných rostlin.
Tato okna lze ovládat jak mechanicky, tak automatickými systémy.
Konstrukce zahrady
Konstrukce zimních zahrad lze
zhotovit v několika provedeních:
Dřevo, plast, hliník. Nejčastěji
používaným
materiálem
je
plast, pro svoji odolnost
proti
povětrnostním podmínkám a dobře
tepelně izoluje. Při použití na velké
konstrukce se však s ohledem na
menší nosnost plastových profilů
kombinuje s hliníkem, protože
hliník je jako konstrukční materiál
lehký s možností vyztužení ocelovými jádry. Má dlouhou životnost,
je tvarově stálý, bezúdržbový a nekorodující.
Pro odborníky
Stavbu každé zimní zahrady
doporučujeme nechat provést odbornou firmou, která se daným
oborem zabývá a je schopna
provést realizaci od konzultace,
přes správné posouzení statických a konstrukčních parametrů a
správného použití konstrukčních
systémů určených přímo pro
stavbu zimních zahrad, až po bezchybné provedení finální stavby a
montáže.
Text a foto: Petr Dekař
www.lakam.cz
V naprosté většině případů slouží zimní zahrada jako obytné prostory.
Cesta k nadýchaným Jak ze staré kuchyně udělat novou?
péřovým polštářům
VELKÉ PŘÍLEPY – Potřebujete
ušít prošívanou deku nebo
polštář? Nevíte, jak na to?
Obraťte se na Ladislava Makala ve Velkých Přílepech. Jeho
rodinná firma Vám pomůže
vyčistit peří, ušít polštář,
ušít dětskou peřinku nebo
prošívanou deku.
A jaká je cesta, když si chcete nechat vyčistit peří? U Makalů se peří
čistí speciálním přístrojem, který
očistí peří od prachu a roztočů suchou cestou. Na Vás pak budou
čekat jen nadýchané polštáře a
peřiny.
Sypkoviny různých barev
Sypkoviny, ze kterých si můžete
nechat deky ušít už dávno nemají
jen modrou nebo růžovou barvu.
Podle Ladislava Makala si lidé vybírají z mnoha druhů i barev, výběr
je i v různých barevných potiscích.
Nejdříve si vyberete a potom teprve
práce u Makalů začíná.
Stará deka se rozřízne, peří se
vysype do čistícího stroje a pak
se ušije nový sypek. Zároveň si
můžete peří v této rodinné firmě
zakoupit a nechat si ušít deku zcela
novou.
Vaše nová deka se plní a prošívá,
aby se peří nehromadilo na jedné
straně. Nezbytná je i impregnace
proti roztočům, plísním, bakteriím
i jiným alergenům. Dopřejte svým
dekám a polštářům opravdový luxus, peří se čistí jednou za několik
let, tak ať to stojí za to.
Zákazníci u Makalů
“Mezi naše zákazníky patří
například školská zařízení (Česká
zemědělská univerzita v Praze),
sociální zařízení (Domov důchodců
Praha 6), ubytovny a další.
Při vzniku firmy jsme vybírali z více
technologií čištění peří, nakonec
bylo zvoleno, jako nejlepší možné,
čištění suchým způsobem,“ uvádí
Ladislav Makal.
Barbora Benešová
Renovace barvy
PRAHA A OKOLÍ - Jak oživit
vaši starou kuchyni aneb
jak
levně
získat
novou
kuchyňskou linku a přitom
nestěhovat nábytek?
Vaše místnost pro vaření prokoukne i pouhým vymalováním
stěn. Určitě už jsme si všimli,
že řada restaurací je vymalována v odstínech oranžové a
červené a není to náhodou.
Mnohé kuchyně mají masivní
dvířka natřená barvou.
Pokud jsme se rozhodli pro její
změnu, je vhodné povrch přebrousit
nebo raději použít odstraňovač
starých nátěrů.
Možná pod původní barvou objevíme dvířka s nádhernou strukturou dřeva, byla by škoda ji schovat
pod netransparentní barvu. Použít
se dá bezbarvý lak či lazura. Rozhodneme-li se pro barvu, můžeme
si vybrat z mnoha odstínů, které ve
výsledku mohou vytvořit lesklou
či matnou plochu. Samozřejmostí
je natírání dvířek ve vodorovné
poloze.
Právě tyto barvy podle psychologů
podporují chuť k jídlu a s trochou
nadsázky bychom mohli říci, že
cihlově oranžové stěny v kuchyni
předurčují jejího majitele k nadváze.
I bílá kuchyň prokoukne
Bílé kuchyně se těší stále velké
oblibě – hodí se takřka do každého
interiéru, působí čistě a elegantně.
Po dlouhé zimě ale možná máte
sněhobílé barvy plné zuby!
Rádi vám proto poradíme, jak bílou
kuchyň vkusně a přitom nápaditě
zkrášlit.
Bílá může působit až nepřirozeně
Bílé kuchyně se těší stále velké oblibě – hodí se takřka
do každého interiéru.
Foto: archiv redakce
a zároveň není vhodná do rodiny
s malými dětmi, protože se velmi
těžko udržuje v původní bělosti.
Natření dvířek
Bílou kuchyň je vhodné ozvláštnit
například natřením dvířek či jejich
potažení samolepící folií.
Pokud nechcete měnit její barvu,
dodáte své kuchyni šmrnc a moderní styl vhodnými nerezovými či
skleněnými doplňky.
A nebo jen vyměňte úchytky dvířek.
Jak natírat
Dvířka nemusíme natírat štětcem,
ale použít se jednoduše dá i
houbička na nádobí, ze které barvu
do dřeva vmačkáváme.
Stejně tak si lze poradit i se staršími
židlemi. Kromě nátěru utáhněme
všechny šroubky a židle bude zase
jako nová.
Barbora Benešová
První jarní grilování váš nudný život okoření
PRAHA A OKOLÍ - Grilování
je výborným a stále častěji
vyhledávaným
způsobem,
jak oslavit významné rodinné
nebo společenské události –
povýšení, zásnuby, jmeniny
či narozeniny atd.
Ale i představa romantického
večera okořeněného vůní z
grilu není vůbec k zahození.
Navodíte tu správnou atmosféru a budete hostitelem,
který o své hosty nebude mít nouzi.
Foto: archiv redakce
Přitom i váš partner zapomene na
předešlé neshody a váš vztah bude
opět harmonický.
Nebo jen tak strávit slunečné letní
odpoledne v příjemném posezení
v zahradním altánu, anebo na lehátku pod pergolou a těšit se na
lákavé grilovací menu, které vaše
chvilky odpočinku a relaxace obohatí o nezapomenutelný gurmánský zážitek.
Pozvěte svoje přátele na zahradní
party.
Jaký gril pořídit?
Dnešní trh disponuje bohatou nabídkou nejrůznějších grilů. Vybírat
můžete z modelů na dřevěné uhlí,
na plyn, na elektřinu nebo využít
grilování na lávovém kamenu,
které je stává více a více oblíbeným způsobem, jak si připravit
skvělé hody. Každý si tak snadno
najde to pravé pro sebe.
Ke grilu patří i správné grilovací
nářadí, které bude vaším dobrým
pomocníkem a usnadní vám tak
samotnou přípravu pokrmů. Opět
je z čeho vybírat – od napichováků,
přes obracečky, až po kleště.
Grilované lahůdky
Ať už zvolíte ten či onen gril, bude
vaše zahradní párty jedinečná a jen
těžce překonatelná.
Obohatíte sebe i své známé o nezapomenutelné okamžiky, chvíle
plné pohody a dobrého jídla. Stačí
jen připravit ty správné grilované
lahůdky - křupavé párečky, pstruha na másle s oblohou, šťavnaté
steaky rozličných chutí nebo třeba
voňavé klobásky doplněné o lehce
pikantní hořčici nebo vaši úžasnou
steakovou omáčku.
Navodíte tu správnou atmosféru
a budete hostitelem, který o své
hosty nebude mít nouzi.
jen jídlo, ale také - a to především,
jsou to hezky strávené chvilky s
rodinou a přáteli.
Petra Musilová
Grilování není jen o jídle
Vaše zahrada bude opět žít – a vy
s ní. Ve vašem altánu nebo pod
střechou zahradní pergoly budete
jen těžko hledat místo na sezení,
bude obsazeno.
A ještě dlouho po skončené akci
budete od svých hostů slýchat, jak
vydařené odpoledne či večer to byl,
jak jim chutnalo a kdy že to bude
další grilování?
Mějte na paměti, že grilování není
________________________________________________________________________________________Inzerce_______________________________________________________________________________________
kvalitní příjem televizních programů
ANTÉNY
SATELITY
anténa od nás, Vám bude kvalitně přijímat 12 českých programů a bez poplatků
www.RSservis.cz
tel: 602 222 115
měření signálu – montáž – opravy - prodej
strana 12
Rady pro dům a do zahrady
HOROMĚŘICE
SPECIALIZOVANÉ
STAVEBNINY
SAkce: SÁDROKARTON
1,-Kč
52%
za
+ IZOLACE
s
/m2
slevou
Podmínky akce:
 Platí do odvolání, dodavatel si vyhrazuje právo akci kdykoli zrušit
 Požadavek na akční ceny hlaste předem, jinak nebudou uplatněny
 GKB 12,5 mm za 1,- Kč/m2 (běžná cena 38,50 Kč/m2)je pouze společně
s odběrem stejného množství m2 izolace KNAUF-INSULATION v tloušťce
minimálně 20cm (jakékoli složení izolace z minerálních skelných vláken)se
slevou 52% z ceníku výrobce.
 V případě odběru izolace menší tloušťky než 20cm, bude uplatněna sleva 1,50
Kč/ m2 za každý cm tloušťky izolace (např. při koupi izolace 10cm s 52% slevou
bude z ceny desky odečteno 15,-Kč).
 Slevu 1,50 Kč/ m2 za každý cm tloušťky izolace lze uplatnit na jakékoli další SDK
desky (impregnované, protipožární)!
 Smluvené slevy na ostatní příslušenství se touto akcí NERUŠÍ!
 Ceny jsou uvedeny bez DPH!
 Tuto akci můžete uplatnit na naší provozovně v Horoměřicích u Prahy
(Suchdolská 688, tel.:724 275 856, e-mail: [email protected])
Akustické a izolační stavby, s.r.o.
www.sadrokartony.com
Skuteènosti o firmì
jediný pøímý odbìratel zn. RAKO v okolí 10 km
na trhu od roku 1992
na stálém místì od roku 1994
obklady a dlažby RAKO k okamžitému odbìru
skladové zásoby 180 druhù dlažeb
200 druhù obkladù
210 druhù listel a dekorù
v prodeji již novinky 2012
Zákaznické
slevy
CHCETE DOPRAVU ZDARMA?
podmínky na tel.: 605 297 028
NAKUPUJTE U NÁS, NEUDÌLÁTE CHYBU!
mobil: 605 297 028, tel./fax: 220 922 438, 220 920 038
Praha 6 Suchdol, Kamýcká ul., e-mail: [email protected]
PRODEJNÍ DOBA: PONDÌLÍ - PÁTEK 8 - 16, SOBOTA 8 - 12
Po telefonické domluvì je výbìr zboží možný i mimo pracovní dobu
WWW.STAVEBNINYPROSEK.CZ
Download

Z parního mlýna v Kralupech bude vědecký