NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ
PNEUMATICKÝCH VIBRÁTORŮ
Section 0 – DESCRIPTION
Oddíl 0 - POPIS
Section 1 – GENERAL REGULATIONS
Oddíl 1 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY
P-K-F vibrators are designed and constructed in accordance with the following applicable standards:
- UNI EN 13463-1 - EN 13463-5 - ISO 14121 - UNI EN 1127-1
Conformity to Directives - 94/9/CE - 2006/42/CE
The general features of the P-K-F series are listed below:
- Operating temperature:
F : From -20°C to 200°C F15P : From -20°C to 100°C K: From -20°C to 130°C P: From -20°C to 200°C
“P” vibrator generate an extremely high impact force and they are particularly suitable for use with silos, hoppers and pipings to avoid the formation of crusts, bridges or rat holes.
The F and K series Linear Piston Vibrators by OLI® are particularly suitable for conveying, compacting and detaching of bulk solids due to perfectly linear vibrations. They reach
optimum results in emptying of bins or as drives for vibrating conveyors or feeders.
Read these instructions carefully before using the equipment,and keep the manual in a safe place for future reference.
Symbol: ! It indicates situations of serious danger which, if ignored, can seriously put to a risk the health and safety of persons.
On receiving the product please check that:
ū the packing is not damaged to such an extent as to have damaged the product.
ū there is no external damage to the product.
ū the electrical supply corresponds to the order specifications; non compliance and/or external damage, if any, must be reported immediately in detail to the forwarding
agent and the manufacturer and/or dealer.
Section 1.1 – IDENTIFICATION
Před použitím vibrátoru si přečtěte uvedené instrukce a uschovejte tento návod pro následné nahlédnutí.
Symbol:
!
označuje velmi nebezpečné situace, kde při zanedbání uvedených instrukcí, mohou být vážně ohroženy zdraví a
bezpečnost osob.
Při přejímce výrobku zkontrolujte:
- jestli obal není poškozen takovou mírou, že by mohlo dojít také k poškození samotného výrobku;
- jestli není výrobek viditelně zvenčí poškozen;
- jestli dodávka odpovídá specifikacím uvedeným na objednávce; případný nesoulad a/nebo zjištěné poškození vnější části
výrobku, musí být ihned oznámeny a detailně popsány jak dopravci, tak výrobci a/nebo prodejci.
The vibrator’s type and other various data are embossed on the identification plate.
This information must always be stated when requesting spare parts or a technical intervention.
Oddíl 1.1 - IDENTIFIKACE STROJE
Section 1.2 – USE OF THE VIBRATOR
Oddíl 1.2 - URČENÍ POUŽITÍ
Model a ostatní údaje o vibrátoru, jsou uvedeny na jeho výrobním štítku.
Tyto údaje vždy uvádějte, u případných objednávek náhradních dílů a u požadavků na poskytnutí technické podpory.
II 2D c Tx
°C
≥ -10 ≤ 90
≥ -10 ≤ 130
≥ -10 ≤ 195
≥ -10 ≤ 200
F
Tx (°C)
95
135
200
210
II 2G c Tx
Tx
T5
T4
T3
T2
K
II 2D c Tx
Tx (°C)
II 2G c Tx
Tx
≥ -20 ≤ 90
95
T5
≥ -20 ≤ 130
135
T4
T amb.
°C
T amb. Max
°C
≥ -10 ≤ 90
≥ -10 ≤ 100
F15P
II 2D c Tx
Tx (°C)
95
105
II 2D c Tx
II 2G c Tx
P-K-F
II 2G c Tx
Tx
T5
T4
Section 2 – WARRANTY
T prostředí
°C
≥ -20 ≤ 90
≥ -20 ≤ 130
≥ -20 ≤ 195
≥ -20 ≤ 200
P
II 2D c Tx
Tx (°C)
95
135
200
210
T prost. Max
II 2D c Tx
°C
≥ -10 ≤ 90
≥ -10 ≤ 130
≥ -10 ≤ 195
≥ -10 ≤ 200
F
Tx (°C)
95
135
200
210
II 2G c Tx
Tx
T5
T4
T3
T2
II 2G c Tx
Tx
T5
T4
T3
T2
K
T prostředí II 2D c Tx
°C
Tx (°C)
II 2G c Tx
Tx
≥ -20 ≤ 90
95
T5
≥ -20 ≤ 130
135
T4
T prost. Max
°C
≥ -10 ≤ 90
≥ -10 ≤ 100
F15P
II 2D c Tx
Tx (°C)
95
105
II 2G c Tx
Tx
T5
T4
Oddíl 2 - ZÁRUKA
The warranty is valid for manufacturing defects for a period of twenty-four months from the date of purchase (attested by the delivery note accompanying the goods).
The warranty covers all the mechanical parts and excludes those subjected to wear. The warranty will be invalidated, thus freeing the Manufacturer of any direct or indirect
responsibility in the following cases:
if the product is mishandled or used improperly, if repairs or modifications are made by unauthorised personnel, or if non-original spare partsare used.
The material sent for repair under the warranty are returned CARRIAGE PAID.
Záruka se vztahuje na výrobní vady a je platná 24 (dvacetčtyři) měsíců ode dne zakoupení (dokladem je průvodní list zboží). .Záruka se
vztahuje na všechny mechanické díly, kromě těch, u kterých se předpokládá běžné provozní opotřebení. Záruka zaniká a s ní i veškerá
přímá, nebo nepřímá odpovědnost výrobce v případě, kdy byl do výrobku proveden neoprávněný zásah, byl opravován, či upravován
neoprávněnou osobou a byly u něj použity neoriginální náhradní díly. Vrácený materiál pro záruční opravu, je třeba doručit výrobci.
Section 3 – SAFETY STANDARDS !
Žádná kontraindikace při použití neexistuje, pokud jsou dodržovány běžné bezpečnostní normy pro výrobky tohoto typu, společně s instrukcemi,
uvedenými v tomto NÁVODU K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ. Úkony spojené s řezáním a svařováním, musí být prováděny kvalifikovaným personálem. Při
úkonech Hot-Works (jako řezání, nebo svařování) a LOTO-lockout/ tagout: (postup při mechanickém a elektrickém odpojení stroje), musí být použity
vhodné postupy pro bezpečnou instalaci vibrátoru. Autorizace pro provedení prací za tepla, SMÍ být vydána pouze technicky specializovanou osobou a
vyhotovena dle rizik exploze prachů. Zjištěná hladina kontinuálního akustického tlaku u motovibrátorů, NENÍ nikdy větší nežž- P: 100dB(A)*, K: 80
dB(A)*, F: 80 dB(A)*. *Měření bylo provedeno v běžných provozních podmínkách, dle normy UNI EN ISO 11202.
Abyste zbytečně nezatěžovali okolní prostředí hlukem, doporučujeme používat vibrátor s tlumičem.
lf the customer observes the normal caution (typical of this kind of equipment) together with the indications contained in the manual “OPERATION AND MAINTENANCE”, then the operation will be safe.
Suitable Hot- Works, (like cutting,welding…) and LOTO –lockout/tag out: procedure for disconnecting the machine (electrical and mechanical segregation), must be applied
for safe installation of the vibrator. Authorization for Hot works MUST be given by specialized and trained technicians as regards powders explosion risks.
The equivalent continuous weighted sound pressure level of the vibrators measured IS NEVER greater than: P : 100 dB(A)* K: 80 dB(A)* F: 80 dB(A)*
*Measured in normal operating conditions in accordance with standard UNI EN ISO 11202. We recommend in order to avoid unnecessary noise emission in the environment,
the vibrators should not be operated without a silencer.
Section 3.1 – INSTALLATION !
The unit must be fastened to a clean and level surface with two fastening screws (for screw size and tightening torque see table). Use self-locking screw retention washers
(no spring washers). Use self-locking nuts against loosening.
It is reccomended to use as sub-structure a reinforcing profile (U shaped section) to be welded to the object in working progress or a fixing plate.
This allows optimal transfer of the vibration energy and saves any direct damage to the object.
The frame on which the pneumatic vibrator is mounted must be in equipotential.
The vibrator must be fixed to the frame by means of bolts and washers(refer to table “Tightening torque and fastening screw”).
The toothed washer (UNI8842) must be fitted in contact with the body. The wire terminal must be connected to an earth wire.
·P
A)Installation Area
ū Clean the surface to be welded by removing paints and impurities.
ū Weld the fixing plate “1”
Before proceeding to other installation steps make sure that the surrounding area have reached room temperature.
B) Assemble air nipple(2) and silencer (2a).
C) [No-ATEX Vibrator] Insert P vibrator on the corresponding stud bolts of the fixing plate (1), Tighten washers (4) and self-locking nuts (3).
C1) [ATEX Vibrator] Insert ATEX plate(6), ATEX pad (7) and P vibrator on the corresponding stud bolts of the fixing plate (1). Tighten washers (4) and self-locking nuts (3).
D) Tighten the screws using the torque indicated in the table.
E) Connect compressed air.
· K and F
A) Assemble air nipple(1) and silencer (1a).
B) Fix the vibrator to the machine using the screw(2), refer to table for the screw length(L) to be inserted in the thread inside the vibrator and for the tightening torques to be applied.
C) Connect compressed air.
Section 4 – OPERATIVE NOTES !
The compressed air supplied to the various utilities must have certain special features:
Clean: free of scale which could damage the solenoid valves present on the pneumatic vibrator.
Dehumidified: use of a condensate trap is advisable.
Lubricated: The life time of the vibrator will be extended with lubrication.
Air supply quality following ISO8573-1:2010, class 5.4.4.
The air filter must be installed close to the vibrator to avoid rust particles from iron pipes reaching vibrator, filter ≤5μm.
Correct installation : filter + flow control valve  lubricator  Valve.
Do not put the solenoid valve in line before the regulator and lubricator because then the regulator has to start up every time and the compressed air is not available
immediately. This could cause vibrator failure. It is recommended as well placing a solenoid valve as close as possible to the vibrator.
CAUTION: USE ONLY 3/2 WAY VALVE (3 way –2 position) in order to discharge the compressed air circuit when the vibrator is not operated.
NOTE: Do not place accessories such as air filters, flow control valves, air line lubricators etc. on the vibrating section of the structure. The vibrations could damage them.
CAUTION: Make sure the dimensioning of the solenoid valve matches the air consumption of the vibrator. Otherwise the vibrator won’t develop the necessary vibrating force
and it could not start properly. It is also possible that piston vibrators will not start when the valve is manually driven as a proper start of the piston requires a full pressure
supply since the beginning. It is recommended to always use solenoid valves and never manual actuators. The feeding pipe must be flexible and move freely, so that it will not
be damaged by vibrations. The filter, flow control valves and the air line lubricator must be positioned as near as posible to the vibrator. For the batch operation of the vibrator,
the distance between the vibrator and the solenoid valve must be less than 1 meter. This will allow excellent start-up / shutdowns. The air outlet pipe should not be longer than
3 meters; its nominal diameter must be greater than that of the feeding pipe. The union of the pressurized air supply must be firmly fastened. The mixing of air in the inlet and
outlet area causes performance losses. Please use pipes and accessories suitable for the operating temperatures. Fix flexible compressed air hose pipes and provide necessary
precautions against unwanted detachment of a pipe section. Make sure that the pressure in the air system is able to meet the air consumption value specified in the operating
instructions. Otherwise the vibrator will not be able to work according to the technical specifications. It is required a compressed air or nitrogen supply of 2 to 6 bar (30 to 90 PSI).
Section 5 – MAINTENANCE/CLEANING
For maintenance and cleaning operation pay attention at following steps:
Make sure the component is disconnected from all electric supply sources and all compressed air supply sources.
Do not direct high pressure water jets on the vibrator.
The outer part can be cleaned with a damp cloth. Operate the vibrator for a short while after.
Avoid dust deposit on the vibrator surface. The removal of powder material (layers, deposits, etc.) must be carried out using procedures, systems and devices that do not
generate hazardous dust dispersal.
Section 6 – SPARE PARTS
!
Oddíl 3 - BEZPEČNOSTNÍ
NORMY
!
Oddíl 3.1 - INSTALACE
Upevněte jednotku na rovný a čistý podklad pomocí dvou šroubů (rozměr šroubů a utahovací moment - viz tabulka). Používejte pojistné
podložky proti uvolnění (nikoli však gumové). Abyste zabránili samovolnému uvolnění podložek, používejte samosvorné matice.
Jako upevňující podložku, doporučujeme použít profil tvaru U, který se přivaří k danému pracovnímu tělesu, nebo fixační desku typu A.
Toto umožňuje optimální přenos vibrační energie a chrání samotné těleso proti případnému poškození. Konstrukce, na kterou
je vibrátor namontován, musí odpovídat jeho výkonu. Vibrátor musí být připevněn ke konstrukci prostřednictvím vhodných šroubů a
podložek (viz tabulka utahovací moment a upevňovací šrouby). Zubatá podložka (UNI8842), musí být namontována tak, aby
se dotýkala korpusu. Koncovka, musí být uzemněna.
·P
A) Místo instalace ū Očistěte povrch určený ke svaru od barvy a jiných nečistot. ū Přivařte upevňovací destičku “1”.
Před zahájením těchto úkonů je potřeba, aby destička a ostatní místa dosáhla teploty prostředí.
B) Namontujte přípojku vzduchu (2) a tlumič (2a).
C)[Vibrátor bez ATEXU] Upevněte vibrátor k upevňovací destičce (1) tak, že ho nasadíte na oboustranné šrouby s příslušnými pojistnými
maticemi (3) a podložkami (4).
C1) [Vibrátor ATEX] Upevněte vibrátor k upevňovací destičce (1) tak, že ho nasadíte na oboustranné šrouby (5) s příslušnými pojistnými
maticemi (3) a podložkami (4), přičemž mezi ně vložte destičku atex (6) a tabletovou vložku atex (7).
D) Utáhněte šrouby příslušným momentem uvedeným v tabulce. E) Proveďte připojení vzduchu.
·KaF
A) Namontujte přípojku vzduchu (1) a tlumič (1a).
B) Připevněte vibrátor ke konstrukci pomocí šroubu (2), dle v tabulce uvedené délky (L) šroubu uvnitř závitu ve vibrátoru a dle uvedených
utahovacích momentů. C) Proveďte zapojení vzduchu.
Oddíl 4 - POZN. K PROVOZU
!
Tlakový vzduch, kterým jsou poháněny některé pomocné součásti musí být:
čistý: bez pevných částic, které by mohly pneumatický vibrátor poškodit;
bez kondenzátu: je vhodné používat odlučovač kondenzátu;
lubri kovaný: lubrifikace prodlužuje životnost vibrátorů.
Čistota vzduchu dle ISO8573-1:2010, třída 5.4.4.
Vzduchový filtr musí být nainstalován poblíž vibrátoru, čímž zabráníte aby se částečky prachu, nebo rzi vzduchového rozvodu
dostaly do vibrátoru. Použijte ltr 5 m.
Správná instalace: ltr + regulátor tlaku  lubri kační prvek  vzduchové ventily.
Neumísťujte elektroventil před regulátor tlaku a lubrifikační prvek, protože regulátor tlaku se musí pokaždé zapnout a proto tlakový
vzduch není ihned k dispozici, což může zapříčinit špatný chod vibrátoru. Doporučujeme, aby elektroventil byl vždy nainstalován co
možná nejblíže u vibrátoru. UPOZORNĚNÍ: používejte POUZE 3/2 cestné ventily (3 cestné – 2 polohové), aby se vzduchový okruh
moho vypustit, když je vibrátor vypnutý.
POZNÁMKA: Součásti, jako filtr, regulátor tlaku a lubrifikační prvek, neumísťujte na tu část konstrukce, která vibruje, protože by je vibrace mohly
poškodit. UPOZORNĚNÍ: zkontrolujte, jestli rozměr elektroventilu odpovídá spotřebě vzduchu vibrátoru. V opačném případě, nebude vibrátor
vyvíjet maximální vibrační sílu a při jeho rozjezdu se mohou vyskytnout problémy. Pokud je použit manuální ventil (místo elektrického) je
možné, že se vibrátor nerozjede, protože při startu vibrátor potřebuje maximální tlak. Doporučujeme tedy používat vždy jen ventily elektrické, nikoli ty manuální. Přívodní hadice musí být flexibilní a musí se volně pohybovat tak, aby ji vibrace nepoškodily. Filtr, regulátor tlaku
a lubrifikační prvek vedení, musí být umistěny co možná nejblíže vibrátoru. Při přerušovaném použití vibrátoru, musí být vzdálenost mezi
vibrátorem a elektroventilem kratší než 1 metr. Zapínání a vypínání bude tímto optimální. Výstupní vzduchová hadice nesmí být delší než
3 metry a musí mít nominální průměr větší, než hadice přívodní. Spojka přívodu tlakového vzduchu, musí být pevně uchycená. Míchání
vzduchu na vstupu a výstupu, způsobuje ztráty výkonu. Trubkové vedení a doplňky, musí být vhodné pro dané provozní teploty. Flexibilní
hadice pro tlakový vzduch, upevněte správným způsobem a vedení řádně zabezpečte proti samovolnému rozpojení. Ujistěte se, že tlak v
rozvodu vzuchu, odpovídá hodnotám spotřeby vzduchu, specifikovaným v tomto návodu k použití. V opačném případě, nebude vibrátor
fungovat v souladu s technickým popisem. Je třeba používat dusík, nebo tlakový vzduch o tlaku mezi 2 a 6 bary (od 30 do 90 PSI).
Oddíl 5 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Obecně, co se týče čištění a údržby, musí být všechny úkony s tímto spojené provedené takto: vždy na zastaveném stroji, s odpojenými
přívody elektřiny a vzduchu. Proud vody o vysokém tlaku, nesměrujte přímo na vibrátor.
Vibrátory lze čistit vlhkým hadříkem zvenku. Po tomto úkonu je na chvíli zapněte.
Vyvarujte se vrstvám prachu na povrchu zařízení. Odstraňování usazeného prachového materiálu (vrstvy, usazeniny, atd.), musí být
prováděno prostřednictvím postupů, systémů a zařízení, které nebudou vířit nebezpečný prach do prostředí.
Oddíl 6 - NÁHRADNÍ DÍLY
Spare parts are not previewed.
U tohoto stroje nejsou potřeba žádné náhradní díly.
Section 7 – RESIDUAL RISKS
Všechny úkony spojené s údržbou vnější části vibrátoru, MUSÍ být prováděny na zastaveném zařízení a tam, kde není rozvířený prach.
Nebezpečí mechanického charakteru
Při úkonech spojených s údržbou, je operátor povinen používat prostředky osobní ochrany.
Výskyt potencionálně nebezpečných prachů
Při úkonech spojených s pravidelnou a mimořádnou údržbou, musí být operátor vybaven vhodnými osobními ochrannými prostředky a
zvláště používat ochrannou masku a ochranu dýchacích cest vhodné třídy, pro daný zpracovávaný prachový materiál a také musí používat
ochranné rukavice a oděv. Podrobnější informace jsou uvedeny na bezpečnostní kartě materiálu, zpracovávaného zařízením, do něhož je
vibrátor umístěn.
Výskyt škodlivých prachů
Při zpracovávání určitého prachového materiálu, kde se vyskytují škodlivé látky, musí být operátor při provádění pravidelných a mimořádných
úkonů údržby, vybaven vhodnými ochrannými prostředky, dle instrukcí uvedených na bezpečnostní kartě materiálu, zpracovávaného
zařízením, do něhož je vibrátor umístěn.
Nebezpečí pocházející z vedení pod tlakem (hydraulické, pneumatické)
Během úkonů spojených s údržbou, nebo opravou, je třeba vypustit všechna vedení a případně také zásobníky, dle instrukcí uvedených v blízkosti
daných součástí a v příslušných návodech k použití.
Before carrying out any maintenance or cleaning on the pneumatic vibrators, make sure it is set in safety condition.
Mechanical risk
For maintenance operations, it is compulsory for the operator to always use personal protection equipment.
Presence of potentially hazardous dusts
In the event of both routine and extraordinary maintenance, the operator must wear suitable personal protection equipment, and in particular, use a safety mask for the
respiratory tract that belongs to a Class suitable to the type of powder handled as well as gloves and clothing. For further information, please refer to the safety chart of the
product handled by the plant in which the vibrator was fitted.
Presence of harmful dusts
If the operator is required to work in the presence of harmful substance while handling the powders, for carrying out routine and special operations, he must use suitable
protective equipment as indicated in the safety chart of the product handled by the plant in which the vibrator was fitted.
Hazards deriving from pressurized circuits (hydraulic, pneumatic)
During maintenance and/or repair operations, discharge the pressure from the plants and accumulators according to the instructions given near the components and in the related user manuals.
Section 8 – TROUBLESHOOTING TABLE
Refer to the table.
Technické údaje mohou být změněny.
T amb. Max
II 2G c Tx
Tx
T5
T4
T3
T2
Oddíl 7 - ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA
Oddíl 8 - PORUCHY A ANOMÁLIE
Viz tabulka.
07/2012
P
II 2D c Tx
Tx (°C)
95
135
200
210
DATUM:
P-K-F
II 2D c Tx
II 2G c Tx
T amb.
°C
≥ -20 ≤ 90
≥ -20 ≤ 130
≥ -20 ≤ 195
≥ -20 ≤ 200
UPOZORNĚNÍ: Je zakázáno uvádět vibrátory, ježžjsou předmětem tohoto manuálu do provozu dříve, nežžje zařízení, jehožžbudou
součástí, prohlášeno za odpovídající předpisům směrnice 2006/42/CE. Pneumatické vibrátory P-K-F, popsané v tomto návodu, jsou
navrženy a testovány pro použití v potencionálně výbušném prostředí, klasifikovaném jako prostředí 21 (prach) a prostředí 1 (plyn) KAT II 2
G D. Uživatel je povinen se ujistit, že zařízení, v němžžbude pneumatický vibrátor instalován, bylo vhodně zabezpečeno z hlediska rizika
výbuchu, před tím, nežžse uvede do provozu a také že byl vystaven “dokument o ochraně proti explozi”, jak je uvedeno ve směrnici ATEX
94/9/CE. Vyvarujte se ukládání vrstev prachu na povrchu zařízení.
Použití vibrátoru pro jiné účely, než pro které je určen a jež jsou v rozporu s uvedenými informacemi v této příručce, je nejen
považováno za nevhodné a zakázané, ale vede to i k zániku veškeré přímé, či nepřímé odpovědnosti výrobce.
|
WARNING: It is forbidden to operate the motor-vibrators described in this manual unless the machine or plant in which these are incorporated is declared as conforming to
the provisions of Directive 2006/42/EC.
The pneumatic vibrators P-K-F described in this Manual are designed and tested for use in potentially explosive areas classified as zone 21(dust) zona1 (gas) CAT II 2 G D. The
user must make sure the plant in which the pneumatic vibrator is installed has been set in safety condition from the point of view of explosion risk before being started up,
and that the “document on protection against explosions” has also been prepared as specified by Directive ATEX 94/9/CE.
Avoid dust deposit on the vibrator surface.
Its use for jobs different from those envisioned and non-conform to that described in this booklet, as well as being considered improper and prohibited,
releases the Manufacturer from any direct and/or indirect liability.
Rights reserved to modify technical specifications
Pneumatické vibrátory řady P-K-F, jsou navrženy a vyrobeny dle těchto platných norem:
- UNI EN 13463-1 - EN 13463-5 - ISO 14121 - UNI EN 1127-1, v souladu se směrnicemi - 94/9/CE - 2006/42/CE.
Níže uvádíme všeobecný technický popis pneumatických vibrátorů řady P-K-F.
- Provozní teplota:
F : od -20°C do 200°C F15P : od -20°C do 100°C K: od -20°C do 130°C P: od -20°C do 200°C.
Pneumatický úderový vibrátor ”P”, má velkou údernou sílu, která je zvláště vhodná pro vyprázdňování sil, zásobníků a potrubí s výskytem usazenin, nánosů a
zůžením světlosti.
Řada vibrátorů s pneumatickým i písty (externí F, interní K), je zvláště vhodná pro posun, zhutnění a rozpouštění prachových materiálů a
granulátů. Jejich pomocí se dosahuje výborných výsledků při vysypávání materiálu ze sil, anebo při pohánění vibračních dopravních a
extrakčních kanálů.
CZE
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS
FOR PNEUMATIC VIBRATORS
KÓD: OLPKFITEN04
ENG
P-K-F
TECHNICAL DATA / TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba
Dynamický
Moment
vzduchu
N lb Kg*cm in*lb L/min Cfm
294 66,1 0,43 0,37 55 1,94
484 108,8 1,63 1,41 31 1,09
1296 291,3 4,11 3,57 100 3,53
C-D
M
P
E1
L
M
L
F
Air
Consump.
Spotřeba
vzduchu
L/min
200
250
400
Dimensional Features - Rozměry
Draw. /Nákres
TYP
P25
P40
P60
Síla
A
A1
Cfm
mm in mm
7,1 1 92 3,62 98
8,8 1 121 4,76 127
14,1 2 163 6,41 173
B
C
in mm
in
3,90 115 4,52
5,00 148
5,8
6,4 138x142 5,4x5,5
D
mm in
85 3,34
110 4,33
99x99 3,9x3,9
mm
70
91
125
3
M
A
A1
D
A
A1
E
E1
L
V/min
2500
1650
1200
Air
Consump.
P
C
B
Mechanical features - Mechanické údaje
4 BAR - 58 PSI
6 BAR - 87 PSI
Air
Dynamic
Dynamic
Consump. Vibration
Vibration
Force
Moment
Force
Moment
Spotřeba
Vibrace
Síla
Dynamický
Vibrace
Síla
Dynamický
vzduchu
Moment
Moment
V/min
N
lb Kg*cm in*lb L/min Cfm
V/min
N
lb Kg*cm in*lb
3800
680 152,9 0,43 0,37
80 2,83
4500
954 214,5 0,43 0,37
2200
860 193,3 1,63 1,41 120 4,24
2800
1396 313,8 1,63 1,41
1600 2304 517,9 4,11 3,57 250 8,83
1900
3250 730,6 4,11 3,57
2
B
C
F
M
T
P
P
Vibration
Vibrace
2 BAR - 29 PSI
Dynamic
Force
Moment
G
1
C
B
G
E
in
2,75
3,58
4,92
mm
21
25
28
E1
in
0,80
1,00
1,1
mm
27
31
38
F
in
1,06
1,22
1,50
mm
13
17
17
G
in
0,51
0,67
0,67
mm
58
75
115
H
in
2,28
2,95
4,52
P
L
Weight
N
mm in
mm in
mm
30 1,18 1/4” 10,5 0,41 1/4” 25
45 1,77 3/8” 16 0,63 3/8” 35
60 2,36 1/2” 27 1,06 2x1/2” 60
B
Hmotnost
in
0,98
1,37
2,36
Kg
2,2
4,5
11
lb
4,9
9,9
24,3
4
L
A
M
C-D
M
Síla
VPM
4500
2850
2475
1800
1200
Moment
lb
Air
Consump.
Spotřeba
vzduchu
kg*cm in*lb l/min
2,8 6,2 0,02
9
19,8 0,2
14,8 32,6 43
38,6 85,1 1,07
62 136,7 7,67
0,02
0,17
37,2
0,93
6,64
cfm
VPM
0,3
1,1
1,6
2
1,7
5625
3450
3075
2250
1500
9
32
45
56
48
C
P
O
kg
lb
kg*cm in*lb l/min
5,9
13 0,03
14,2 31,3 0,21
24,3 53,6 0,46
68 149,9 2,4
110 242,5 8,76
0,03
0,18
0,4
2,08
7,58
15
50
90
125
125
Vibration
Vibrace
cfm
VPM
0,5
1,8
3,2
4,4
4,4
6672
4050
3450
2625
1700
7
B
Spotřeba
vzduchu
Moment
lb
kg*cm in*lb l/min
8,3 18,3 0,03
19,6 43,2 0,21
30,6 67,5 0,46
92 202,8 2,4
141 310,8 8,76
C
E
D
Dynamický
Síla
kg
Air
Consump.
D
0,03
0,18
0,4
2,08
7,58
21
73
140
194
202
Dimensional Features - Rozměry
A
cfm
0,7
2,6
4,9
6,8
7,1
3
3
3
4
4
B
C
D
in
mm
in
mm
in
mm
in
32
45
60
80
115
1,26
1,77
2,36
3,15
4,53
69
105
116
151
224
2,72
4,13
4,57
5,94
8,82
37
56
62
78
115
1,46
2,2
2,44
3,07
4,53
37
56
62
78
115
1,46
2,2
2,44
3,07
4,53
V/min
2020
2280
1920
2070
1860
1380
1680
F8
F15
F15P
F18
F25
F40
F85
kg
1
4,9
4,4
8,1
9
20,9
100,2
lb
2,25
10,8
9,7
17,8
19,8
46,1
221
G
H
1/8” M8
1/8” M10
1/4” M12
3/8” ø 8,5
1/2” ø 13
L
Weight
M
Hmotnost
mm
in
mm
in
mm
in
/
/
/
72
102
/
/
/
2,83
4,02
/
/
/
90
130
/
/
/
3,54
5,12
9
13
13
15
20
0,35
0,51
0,51
0,59
0,79
C
D
E
kg
lb
0,17 0,37
0,5 1,1
1,03 2,27
2,86 6,3
4,6 10,14
B
5
Moment
kg*cm in*lb
0,04 0,04
0,16 0,15
0,21 0,18
0,34 0,29
0,46 0,4
1,96 1,7
6,36 5,5
A
N
G
H
Mechanical features - Mechanické údaje
4 Bar
6 Bar
Air
Dynamic
Air
Dynamic
Consump. Vibration
Force
Moment Consump. Vibration Force
Moment
Spotřeba
Vibrace
Síla
Dynamický Spotřeba
Vibrace
Síla
Dynamický
vzduchu
Moment vzduchu
Moment
l/min Cfm
V/min
kg lb kg*cm in*lb l/min cfm V/min
kg lb kg*cm in*lb
7 0,2
2950
2,3 5,17 0,04 0,04 19 0,7
3600
3,5 7,6 0,04 0,04
20 0,7
2520
8 17,5 0,22 0,19 38 1,3
2820
10 22 0,22 0,19
20 0,7
2160
7,4 16,4 0,29 0,25 42 1,5
2340
8,8 19,3 0,29 0,25
29
1
2520
12 26,4 0,36 0,31 55 1,9
3300
21,7 47,8 0,36 0,31
32 1,1
2040
12,9 28,5 0,56 0,48 60 2,1
2220
15,4 33,9 0,56 0,48
80 2,8
1560
33,8 74,6 2,49 2,15 190 6,7
1740
42,1 92,8 2,49 2,15
240 8,4
1980
162,4 358 7,42 6,42 390 13,7
2280 215,4 475 7,42 6,42
Air
Consump.
Spotřeba
vzduchu
l/min
28
67
80
100
105
320
580
L
M
cfm
1
2,4
2,8
3,5
3,7
11,2
20,4
7
6
6
5
6
6
6
F
A
O
H
F
Dimensional Features - Rozměry
F
N
G
Dynamický
A
Draw. / Nákres
Síla
M5
1/8”
1/4”
1/4”
1/2”
6
S
A
N
G
E
F
Vibration
Vibrace
F
Q
2 Bar
Dynamic
Force
Moment
F
L
M
H
TYP
E
mm
B
T
K
6 BAR - 87 PSI
Dynamic
Force
Moment
R
K15
K 22
K 30
K 45
K 60
kg
Dynamický
G
P
Vibration
Vibrace
TYP
Mechanical features - Mechanické údaje
4 BAR - 58 PSI
Dynamic
Air
Vibration
Force
Moment
Consump.
Vibrace
Síla
Dynamický Spotřeba
Moment
vzduchu
Draw. / Nákres
K
2 BAR - 29 PSI
Dynamic
Force
Moment
L
H
A
E-
F
H
E-F
G
B
A
B
C
D
mm in mm in mm in mm in
20 0,79 91 3,58 30 1,18 5 0,2
50 1,97 115 4,53 41 1,61 7 0,28
50 1,97 115 4,53 39 1,54 9 0,35
50 1,97 89 3,50 32 1,26 10 0,39
60 2,36 115 4,53 45 1,77 10 0,39
85 3,35 140 5,51 57 2,24 13 0,51
160 6,3 122 4,8 52 2,05 22 0,87
E
F
M6
M10
M10
M10
M10
M16
M20
G
H
I
mm in
mm in mm in
10 0,39 M5 20 0,79 7 0,28
15 0,59 M10 15 0,59 13 0,51
15 0,59 M10 22 0,87 13 0,51
10 0,39 M10 26 1,02 12 0,47
15 0,59 M10 15 0,59 19 0,75
17 0,67 M16 20 0,79 36 1,42
30 1,18 M20 30 1,18 / /
L
M
M5
1/8”
1/8”
1/8”
1/4”
1/4”
3/8”
M5
1/8”
1/8”
1/8”
1/4”
3/8”
2x3/8”
N
O
P
Q
R
mm in mm in mm in mm in
8 0,32 17 0,67 24 0,94 / /
15 0,59 12 0,47 / / 36 1,42
16 0,63 / / / / / /
18 0,71 40 1,57 37,5 1,48 6,5 0,26
22 0,87 15 0,59 / / 46 1,81
40 1,57 20 0,79 / / 65 2,56
85 3,35 / / / / / /
/
M6
M6
/
M6
M6
M6
S
Weight
T
Hmotnost
mm in mm in
/ / / /
18 0,70 36 1,41
12 0,47 36 1,41
/ / / /
18 0,70 46 1,81
16 0,62 65 2,55
17 0,66 140 5,51
Kg lb
0,09
1,5
0,5
0,6
2,3
5,7
16,5
0,21
3,31
1,1
1,32
5,07
12,5
36,3
INSTALLATION / INSTALACE
P
3
4
2/3
6
2
PŘIVAŘTE
7
1
(A)
(B)
2a
K
L min
5
10
10
/
L max
8
13
13
/
Typ / Model
F15
F25
F40
F85
1
1a
(A-B-C)
L
UTAHOVACÍ MOMENT - UPEVŇOVACÍ ŠROUBY
2
The Vibrator does not start
The Vibrator is losing its
vibrating effect
Damaged sealing rings.
Possible Cause(s)
•Incorrect air pressure supply
•Dirt inside the pipeline
•Incorrect air pressure supply
•Fastening screws are not tight
•Ambient temperature is not correct
ū F : -20°C to 200°C
ū F15P : -20°C to 100°C
•Check the presence of compressed air and correct air pressure (min 3 bar)
•Check for foreign bodies in the hose or under the solenoid valve membrane.
•Check the air pressure.
•Check the tightness of fastening screws.
•Replace gasket kits.
Porucha
Vibrátor se nerozjede
Thread /
F8
K15-K45
K22-F15-F15PF18-F25
P25-K30-K60
P40-P60-F40
F85
M6
M8
Závit
Washer / Podložka T.Torque / Utah.moment
type/typ
Min.(N)
SCHNORR
Max (N)
UNI8842
6x11
8x14
6x10
8x13
7.5
15
11.1
21
M10
10x18
10x16
30
42
M12
M16
M20
12x20.5
16x26
20x33
12x18
16x24
20x30
50
150
180
72
174
230
Vibrátor ztratil
požadovanou efektivitu
Těsnící kroužky jsou poškozené
Možná příčina
Řešení
•Neodpovídající tlak vzduchu.
•Znečištěné vzduchové vedení.
•Neodpovídající tlak vzduchu.
•Nedotažené upevňovací šrouby.
•Nedovolená teplota prostředí.
ū F : -20°C do 200°C
ū K : -20°C do 130°C
ū F15P : -20°C do 100°C ū P : -20°C do 200°C
DECLARATION
•Zkontrolujte přívod vzduchu a provozní tlak (min. 3 bar).
•Zkontrolujte jestli v hadicích, nebo pod membránou elektroventilu, nejsou cizí tělesa.
• Zkontrolujte tlak vzduchu.
• Zkontrolujte utažení šroubů.
•Vyměňte sadu těsnění.
PROHLÁŠENÍ
OLI SPA
Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) - ITALY
OLI SPA
Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) - ITÁLIE
Prohlašuje,
že pneumatické vibrátory řady P-K-F
jsou ve shodě s níže uvedenými směrnicemi
Declare
that pneumatic vibrators serie P-K-F :
conform with the following directive listed on the following declaration
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE
EC DECLARATION OF CONFORMITY
dle požadavků unijních směrnic a následných úprav
- Směrnice “ATEX” 94/9/CE ze dne 23.března 1994
with the requirements of the following Community Directives and subsequent modifications
- Directive “ATEX” 94/9/CE of 23 March,1994
The conformity has been verified according to the conditions included in the following standard documents:
· UNI EN 13463-1 · EN 13463-5 · UNI EN 1127-1 · ISO 14121
Shoda byla ověřena na základě požadavků norem, nebo níže uvedených vyhlášek:
· UNI EN 13463-1 · EN 13463-5 · UNI EN 1127-1 · ISO 14121
II 2D c Tx
II 2G c Tx
II 2D c Tx
II 2G c Tx
Uložený spis : 8000386615
Dossier stored : 8000386615
PROHLÁŠENÍ O ITNEGRACI
EC DECLARATION OF INCORPORATION
According to the Machine Directive 2006/42/EC the family of external vibrators over mentioned are identified as “PARTLY COMPLETED MACHINERY”
“B” Type:
»These products are manufactured according to 2006/42/EC AND SUBSEQUENT AMENDMENTS
»These products must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive,
where appropriate.
According to Annex II B of Directive 2006/42/EC machines, the following essential requirements of safety and health protection are applied and respected:
1.1.1. - 1.1.2. - 1.1.3. - 1.1.5. - 1.3.1. - 1.3.2. - 1.3.3. - 1.3.4. - 1.3.6. - 1.3.7. - 1.3.8. - 1.3.9. - 1.4.1. - 1.5.2. -1.5.3. - 1.5.4. - 1.5.5. - 1.5.6. - 1.5.7 - 1.5.8. - 1.6.1. - 1.6.4. - 1.7.2. - 1.7.3. - 1.7.4. - 1.7.4.1. - 1.7.4.2. - 1.7.4.3.
Technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII.
OLI SpA undertakes to transmit by mail or e-mail, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the products mentioned on the present declaration, except
for intellectual properties of the producer.
The technical documentation is kept at OLI SpA, Via Canalazzo, 35 – 41036 Medolla (MO) Italy
Giorgio Gavioli
Medolla 10/1/2012
Typ / Model
TABULKA PORUCH A ANOMÁLIÍ
Corrective Action
ū K : -20°C to 130°C
ū P : -20°C to 200°C
L max
13
13
15
25
(A-B-C)
L
TROUBLESHOOTING TABLE
Symptom
L min
10
10
12
20
(General Manager)
Ve smyslu směrnice o strojích 2006/42/CE, typy výše uvedených externích motovibrátorů, jsou nominovány jako
zařízení typu “B”.
»Tyto výrobky jsou vyrobeny ve shodě se směrnicí 2006/42/CE a následných úprav.
»Tyto výrobky nesmí být uvedeny do provozu dříve, než je zařízení, do kterého jsou integrovány, prohlášeno ve shodě,
pokud není v této směrnici uvedeno jinak.
Ve smyslu přílohy II B směrnice o strojích 2006/42/CE, jsou aplikovány následně uvedené bezpečnostní prvky a prostředky na ochranu zdraví:
1.1.1. - 1.1.2. - 1.1.3. - 1.1.5. - 1.3.1. - 1.3.2. - 1.3.3. - 1.3.4. - 1.3.6. - 1.3.7. - 1.3.8. - 1.3.9. - 1.4.1. - 1.5.2. -1.5.3. - 1.5.4. - 1.5.5. - 1.5.6. - 1.5.7 - 1.5.8. - 1.6.1. - 1.6.4. - 1.7.2. - 1.7.3. - 1.7.4. - 1.7.4.1. 1.7.4.2. - 1.7.4.3.
Příslušná technická dokumentace, byla vyhotovena v souladu s přílohou VII B.
Společnost OLI S.p.A, se zavazuje zaslat poštou, nebo e-mailem, na základě patřičně odůvodněné žádosti státních
úřadů, příslušné informace o předmětných výrobcích, vyjma případů, kdy se jedná o právo na intelektuální vlastnictví
výrobce. Informace budou poskytnuty přímo státnímu úřadu, který o ně požádal. Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti
OLI SpA, Via Canalazzo, 35 – 41036 Medolla (MO) Itálie.
Giorgio Gavioli
Medolla 10.1.2012
(Generální manažer)
DATUM:07/2012
2
1a
TIGHT. TORQUE - FASTENING SCREW /
F
Typ / Model
K15
K22
K30
K45
(C-D-E)
|
1
(C1)
KÓD: OLPKFITEN04
1/3
5
Download

P - K - F - HAS CZ as