Download

Úvod: Dusík je plyn obsažený ve vzduchu, zaujímá