Orientace – 8. ročník Evropa
Bez měst a států umět do 15.10.
moře
Barentsovo
Norské
Severní
Irské
Středozemní
Černé
Jaderské
Ligurské
Tyrhénské
Jónské
Egejské
Azovské
Baltské
zálivy
Botnický
Biskajský
ostrovy
Island
Britské
Baleáry
Sardinie
Korsika
Sicílie
Kréta
Dalmátské
Hebridy
Faérské
Kypr
Krétské
řeky
Tajo
Duero
Ebro
Garonna
Loira
Rhona
Seina
Rýn
Pád
Tibera
Dunaj
Labe
Tisa
Odra
Visla
Dněpr
Volha
Don
jezera
Kaspické m.
Ladožské
Oněžské
Vänern
Bodamské
Balaton
nížiny
Francouzská
Severoněmecká
Středopolské
Baltské
Velká uherská n.
Pádská
Východoevropská
+ státy a jejich hlavní města
poloostrovy
Skandinávský
Kola
Jutský
Pyrenejský
Apeninský
Balkánský
Peloponés
Krym
průlivy
Skagerrak
Kattegat
Lamanšský
Gibraltarský
Sicilský
Bospor
Dardanely
pohoří
Pyreneje
Alpy
Česká vysočina
Karpaty
Dinárské h.
Pindos
Skandinávské p.
Ural
Apeniny
Sierra Nevada
Francouzské středohoří
Download

Orientace – 8. ročník Evropa Bez měst a států umět do 15.10. moře