Kandidátka pro volby do zastupitelstva
města Podivín 2014
A
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Ing. Petr Průdek
IT manager, 50 let
Bc. Karel Hrubý
jednatel společnosti, 58 let
Martin Rybka
ekonom, 45 let
Mgr. Petr Houžvička
advokát, 40 let
Ing. arch. Pavel Šemora
architekt, 37 let
Zdeněk Trpělka
Mgr., MgA. Darina Heráková
divadelní pedagožka, 40 let
Helena Macánová
Radomíra Fiedorová
vedoucí prodeje, 38 let
referentka, 38 let
personalistka, 54 let
Ing. Milan Krupár MBA
živnostník, 47 let
Ing. Radek Musil
geodet, 30 let
Tomáš Racek
Petr Švec
Lubomír Adámek
živnostník, 37 let
finanční makléř, 40 let
tiskař, 57 let
Lumír Šemora
soukromě hospodařící
rolník, 47 let
Žádáme Vás o podporu ve volbách.
S Vaším hlasem, silným volebním výsledkem, a tím i dostatečným zastoupením
v zastupitelstvu, budeme moci snadněji plnit body našeho programu.
Program pro volby do zastupitelstva
města Podivín 2014
A
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Zlepšení dopravní bezpečnosti v Podivíně
• Spolupráce se státní správou na realizaci silničního obchvatu města Podivína směrem k Lednici.
• Zajištění bezpečných výhledů v křižovatkách a přechodech pro chodce.
Podivínské náměstí
• Zahájení revitalizace Masarykova náměstí.
• Vybudování parkoviště u základní školy.
• Řešení problému staré radnice.
Podpora sportu a volnočasových aktivit
• Realizace výstavby tenisových kurtů.
• Příprava a vybudovaní přístavby nové školní tělocvičny.
• Podpora všech spolků, občanských sdružení a neziskových organizací,
které se svojí činností zaměřují na oblasti kultury, tradic, sportu a volnočasových aktivit
a hlavně na práci s dětmi a mládeží.
Turistika
• Podpora drobných podnikatelů se zaměřením na turistický ruch.
• Propagace našeho města s návazností na Lednicko-Valtický areál, region Podluží a vinařské oblasti.
• Propojení Podivína bezpečnými cyklostezkami s okolními obcemi.
Podnikání a pracovní místa
• Podpora všech investičních aktivit, které přinesou nebo udrží ve městě pracovní místa.
• Podpora veřejných služeb a drobných živnostníků.
Bydlení
• Podpora individuální i organizované výstavby rodinných domků.
• Budování a rekonstrukce chodníků v dostatečných šířkách pro pohyb v obou směrech.
• Upravit bezbariérově přístupy k přechodům pro chodce s ohledem na matky s kočárky,
starší a invalidní občany.
Životní prostředí
• Řešení nadměrného hluku dálnice D2 na obytnou zástavbu města.
• Údržba a obnova polních cest tak, aby mohly sloužit nejen pro zemědělství,
ale i pro turismus a volný pohyb po krajině.
Obřadní smuteční síň
• Vybudování důstojné obřadní smuteční síně v lokalitě městského hřbitova.
Čestné jednání s občany
• Budeme respektovat výsledky voleb a nebudeme přepouštět křesla kandidátům,
kteří neuspěli ve volbách.
• Jsme si plně vědomi odpovědnosti za správu našeho města, a proto budeme prosazovat chování
a jednání s péčí řádného hospodáře tak, abychom nezatížili jeho budoucnost neúnosným zadlužením.
Download

TOP09-Podivin - Břeclav TOP 09