Absolventi Základní školy Dačice,
Boženy Němcové 213
Třída: 9. A
Školní rok: 1961/1962
Třídní učitel: Miloslav Vaverka
1. Jaromír Bártů
2. Ludmila Brabencová
3. Marie Buková
4. Marie Codrová
5. Vladimír Dohnal
6. Ladislav Dolský
7. Libuše Havlíková
8. Emilie Holá
9. František Karpíšek
10. Anna Kolářová
11. František Kolba
12. Bohuslav Kolman
13. Josef Kőrbler
14. Josef Lahodný
15. Milan Lahodný
16. Antonín Leixner
17. Eliška Lišková
18. Marie Mašátová
19. Leopold Mátl
20. Rostislav Němec
21. Marie Němcová
22. Marie Němcová
23. Helena Pelikánová
24. Ludmila Pohanková
25. František Skupa
26. Jaroslav Svoboda
27. Ctibor Šatánek
28. Josef Šeda
29. Karel Štěpán
30. Věra Štěpánová
31. Jan Šuškleb
32. Jiří Švejda
33. Antonie Tomanová
34. Alena Tůmová
35. Marie Vaňoušková
Třída: 9. B
Školní rok: 1961/1962
Třídní učitel: Jan Hos
1. Sylvie Bartošová
2. Karel Bártů
3. Marie Bendová
4. František Brunner
5. Blažena Cikánková
6. Jaroslav Čermák
7. Rudolf Duba
8. Věra Fabešová
9. Miroslav Ferdan
10. Marie Háková
11. Marie Horálková
12. Vasil Horník
13. Miroslava Hotařová
14. Dana Hudečková
15. Marie Jindrová
16. Marie Karpíšková
17. Anna Kourková
18. Alois Koukal
19. Jana Kučerová
20. Marie Lahodná
21. Antonie Leitgebová
22. Marie Linhartová
23. Jiří Marván
24. Eva Mátlová
25. Marie Navrátilová
26. Vlastislava Nebesová
27. Marie Novotná
28. Jaroslav Plachý
29. Jana Růžičková
30. Petr Stavěla
31. Zdeňka Svobodová
32. Karel Štěbeták
33. Anna Švandová
34. Vlasta Vaníčková
Třída: 9. A
Školní rok: 1962/1963
Třídní učitel: František Doležal
1. Ludmila Bílková
2. Miloslav Brtník
3. Miroslava Cveková
4. Věra Částková
5. Marie Čutková
6. Josef Dolský
7. Jaroslav Haluza
8. Jan Horálek
9. František Kadlec
10. Jaroslava Karešová
11. Jiřina Karešová
12. Václav Kotyza
13. Zuzana Koutková
14. Karel Krejčí
15. Jiří Macek
16. Helena Macků
17. Miloslava Marková
18. Bohumil Mrkvička
19. Jana Mrkvová
20. Josef Novák
21. Jana Nováková
22. Jaroslav Palas
23. Helena Palasová
24. Miroslav Pospíchal
25. František Přikryl
26. Ludmila Smejkalová
27. Zdeňka Sommerová
28. Marie Špičková
29. Miroslav Štefl
30. Robert Vincůrek
31. Vladimír Zabloudil
32. Jan Žaloudek
33. Josef Šprincl
Třída: 9. A
Školní rok: 1963/1964
Třídní učitelka: Marie Machová
1. Jiří Albrecht
2. Ladislav Bárta
3. Tomáš Brandl
4. Miloslav Čudlý
5. Jaroslava Dejralová
6. Bohumír Derganz
7. Ludmila Grůzová
8. Luboš Havlík
9. Vladimír Havlík
10. Věra Hynková
11. Miloš Chaloupka
12. Ludmila Klangová
13. Růžena Koukalová
14. Vojtěch Marek
15. Jiřina Míková
16. Ladislav Mísař
17. Antonín Němec
18. Antonín Novák
19. Milada Novotná
20. Miroslav Plácat
21. Miroslava Sedláková
22. Milada Seveldová
23. Marie Sobotková
24. Marie Staňková
25. Jana Šprinclová
26. Jaromír Štěpán
27. Jarmila Tučková
28. Alena Vospělová
29. Josef Valena
30. Sylva Vospělová
31. Vlastimila Zachová
Třída: 9. B
Školní rok: 1963/1964
Třídní učitel: Jan Nosek
1. Jana Balounová
2. Jiří Buk
3. Marie Burdová
4. Olga Dohnalová
5. Vladimíra Grőschlová
6. Vlasta Kolmanová
7. Josef Kourek
8. Jan Krejčí
9. Marie Kreuzwieserová
10. Marie Kučerová
11. Alena Loudínová
12. Anna Macků
13. Lýdie Macků
14. Karel Macků
15. Marta Malínková
16. Jana Maříková
17. Karel Mašát
18. Jaromír Mihal
19. František Novák
20. Jan Nekula
21. Stanislava Pfeiferová
22. Jitka Pospíchalová
23. Vlasta Pospíchalová
24. Jiří Přibyl
25. Břetislav Stránecký
26. Jaromír Svoboda
27. Milada Štolbová
28. Květoslav Švec
29. Miloslava Tichá
30. Pavel Tichý
31. Vladimír Vávrů
32. Marie Vojtěchová
Třída: 9. A
Školní rok: 1964/1965
Třídní učitelka: Jindřiška Alscherová
1. Dana Bartošová
2. Božena Brtníková
3. Zdeněk Dohnal
4. Marie Dohnalová
5. Ivan Hes
6. Věra Horálková
7. Jiří Jakubec
8. Karel Janák
9. Marta Kadrnožková
10. František Kaláb
11. Miloš Kasalý
12. Karel Kohout
13. Pavel Kratka
14. Věra Lahodná
15. Vlasta Macků
16. Jiří Mareš
17. Bohuslav Matějka
18. Jaroslav Mátl
19. Stanislava Melicharová
20. Milan Míka
21. Miloš Nevrkla
22. Jiřina Novotná
23. Jiřina Pfeiferová
24. Zdeněk Poláček
25. Daniela Pospíšilová
26. Marta Procházková
27. Jaromír Přibyl
28. Jana Rébová
29. Miloslav Roh
30. Marta Rokošová
31. Jana Schmidtová
32. Ladislav Skořepa
33. Jiřina Šlechtová
34. Marie Vitoušová
35. Ludmila Vitoušová
36. Luďka Novotná
Třída: 9. A
Školní rok: 1965/1966
Třídní učitel: Josef Zadražil
1. Josef Bláha
2. Jiří Budáč
3. Alena Cvrčková
4. Bohumír Čurda
5. Josef Dőrrer
6. Stanislav Dvořák
7. Ludmila Dvořáková
8. Jan Hos
9. Jan Kolman
10. Marie Koudelková
11. Jiří Koukal
12. Zdeněk Koukal
13. Lenka Koukalová
14. Bedřich Kučera
15. Jiří Leitkeb
16. Hubert Létal
17. Zdeněk Mašíček
18. Karel Mátl
19. Ludmila Mátlová
20. Marie Matoušková
21. Libuše Mužátková
22. Ladislav Neuvirt
23. Marie Nováková
24. Jiří Palas
25. František Pokorný
26. Marie Přívětivá
27. Vladimír Sobotka
28. Miluška Svobodová
29. Marta Škarková
30. Jan Štěpán
31. Hana Švejdová
32. Marie Tipplová
33. Josef Tomášek
34. Anna Vonková
35. Miloš Vrbka
36. Emílie Žaloudková
Třída: 9. B
Školní rok: 1965/1966
Třídní učitel: Miloslav Vaverka
1. Jaroslava Bártů
2. František Bednář
3. Jaroslav Čurda
4. Milan Fabeš
5. Marie Havlíková
6. Jaroslav Koudelka
7. Jitka Krejčová
8. Ivo Kubeš
9. Libuše Kučerová
10. Anděla Lokesová
11. Zdeňka Marieniková
12. Anna Mašátová
13. František Meisl
14. Helena Pavlů
15. Marice Pejclová
16. Marie Procházková
17. Marta Valenová
18. Marie Vavrinčeková
Třída: 9. C
Školní rok: 1965/1966
Třídní učitel: Jan Hos
1. Věra Bőhmová
2. Pavel Dušek
3. Jana Dvořáková
4. Marie Dvořáková
5. Stanislav Havlík
6. Jiří Korec
7. Josef Koukal
8. Jan Kratochvíl
9. Zdeněk Leitkep
10. Ladislav Linhart
11. Stanislav Macků
12. Zdeněk Marván
13. Ludmila Matulová
14. Helena Němcová
15. Anna Pátková
16. Jaroslav Pisařovic
17. Josef Plucar
18. Jarmila Schmidtová
19. Jaroslava Školudíková
20. Zdeněk Tichánek
21. Václav Tichý
22. Zdeňka Tůmová
23. Jaroslava Vejslíková
24. Milena Zamazalová
25. Marie Zoderová
Třída: 9. A
Školní rok: 1966/1967
Třídní učitel: František Doležal
1. Marie Čadková
2. Ludmila Dohnalová
3. Alena Dvořáková
4. Stanislava Hanzlíková
5. Petr Hruška
6. Karel Janeček
7. Jaroslava Kolmanová
8. Marie Kourková
9. Bohumil Kříž
10. Věra Malátová
11. František Mašek
12. Stanislav Nekula
13. Stáňa Plucarová
14. Marta Seveldová
15. Jaroslava Slavíčková
16. Jiří Svoboda
17. Milada Šimurdová
18. Vlastislav Švec
19. František Urbánek
20. Jiří Vaňoušek
21. Jaroslav Vojna
22. Bohumír Vonka
23. Dagmar Wiederlechnerová
24. Radka Žahourková
Třída: 9. B
Školní rok: 1966/1967
Třídní učitel: Václav Veselý
1. Milan Bartoš
2. František Brož
3. Jitka Cigánková
4. Květoslava Čudlá
5. František Dušek
6. Alžběta Filipová
7. Božena Janáková
8. Zdeněk Krejčí
9. Ludmila Kubešová
10. Pavel Mandát
11. Jaroslav Marek
12. Václav Martínek
13. Ladislav Němec
14. Jitka Neumannová
15. Jan Pachr
16. Hana Plevová
17. Miroslav Poláček
18. Jiří Roh
19. Josef Rokoš
20. Jaroslava Staňková
21. Hana Stránecká
22. Jaroslav Soukup
23. Karel Svoboda
24. Lubomír Štefl
25. Milada Vacková
26. Edita Hruboňová
Třída: 9. A
Školní rok: 1967/1968
Třídní učitel: Josef Zadražil
1. Ivana Brabcová
2. Zdeněk Čermák
3. Josef Ducháček
4. Jana Dušková
5. Petr Dvořák
6. Jan Folk
7. Karel Charouzek
8. Miloš Jordán
9. Miloš Kučera
10. Ladislav Koukal
11. Jitka Leitkebová
12. Pavla Maletová
13. Anna Moudrá
14. Růžena Pátková
15. Adéla Pohanková
16. Zdeňka Skořepová
17. Luboš Svoboda
18. Oldřich Svoboda
19. Alena Švejdová
20. Jiřina Tarasová
21. Antonín Tunkl
22. Miroslav Vala
23. Miloslav Vokáč
24. Marie Zedníková
Třída: 9. B
Školní rok: 1967/1968
Třídní učitel: Karel Mandelík
1. Marie Augustinová
2. Iva Brázdová
3. Hana Budáčová
4. František Burian
5. Alena Havlíková
6. Karel Hečka
7. Marie Javůrková
8. Jaroslav Kareš st.
9. Jaroslav Kareš ml.
10. Jiří Kareš
11. Helena Karpíšková
12. Pavel Koukal
13. Jaroslav Křepela
14. Ludmila Mátlová
15. Antonín Meisl
16. Libuše Nevrklová
17. Hana Novotná
18. Ladislav Plucar
19. Alena Poláková
20. František Pospíšil
21. Antonín Sevelda
22. Jaroslav Štěrba
23. Marta Šušklebová
24. Jana Vavrinčeková
25. Miloš Svatoň
Třída: 9. A
Školní rok: 1968/1969
Třídní učitel: Lambert Hanzal
1. Lubomír Bárta
2. Miroslav Brtník
3. Josef Cvrček
4. Zdeňka Divišová
5. Drahomíra Havlíková
6. Hana Havlíková
7. Jaroslav Hynek
8. Luděk Chaloupka
9. Ivo Jahelka
10. Jaroslava Jelínková
11. Pavel Kepeň
12. Jiří Kourek
13. Růžena Macků
14. Naděžda Mátlová
15. Hana Matulová
16. Jiří Melkus
17. Eliška Musilová
18. Ludmila Nováková
19. Kamila Pospíšilová
20. Jindřich Přívětivý
21. Miloslav Pykal
22. Vlastimil Sítař
23. Dana Švejdová
24. Eva Vavrinčeková
25. Věra Vavrušková
26. Miloš Zamazal
27. Jaroslava Železná
Třída: 9. B
Školní rok: 1968/1969
Třídní učitelka: Jiřina Hrbková
1. Jiří Havlík
2. Josef Havlík
3. Alena Havlíková
4. Vlasta Havlíčková
5. Zdeňka Havlíčková
6. Marie Jakešová
7. Miloslav Jakubec
8. Alois Kopeček
9. Zdeňka Koudelková
10. Zdeňka Krejčová
11. Lubomír Kukla
12. Antonín Lička
13. Zdeňka Malátová
14. Eva Nevrklová
15. Jaroslava Neuvirtová
16. Eva Novotná
17. Jaroslava Parkanová
18. Ludmila Pokorná
19. Jaroslava Procházková
20. Anna Přívětivá
21. Zdeněk Rokoš
22. Luděk Ryšavý
23. František Schmidt
24. Ludmila Soukupová
25. František Stejskal
26. Jana Štanglová
27. Jan Toman
28. Marie Tomanová
29. Vlastimil Tregler
30. Lubomír Tůma
31. Boleslav Vitouš
32. Jaromír Zabloudil
33. Hana Záškodová
34. Alena Zoderová
Třída: 9. A
Školní rok: 1969/1970
Třídní učitel(ka): Bohuslava Pšenčíková
Josef Zadražil
1. Marie Částková
2. Daniela Dušková
3. Ivana Dvořáková
4. Zdeňka Hanzlíková
5. Helena Hosová
6. Zdeněk Jakubec
7. Jan Kasalý
8. Jaroslav Krchňavý
9. Věra Křikavová
10. Petr Leitkep
11. Hana Morkusová
12. Jiří Nevrkla
13. Radomír Novák
14. Libuše Pokorná
15. Květa Poláková
16. Květoslava Poláčková
17. Zdeněk Přibyl
18. Irena Přibylová
19. Jiří Růžička
20. Pavel Škarek
21. Jan Šmíd
22. Vladimír Štěrba
23. Miroslav Štokr
24. Ladislav Švec
25. Milan Švorc
26. Marie Tůmová
27. Zdena Virglová
28. Hana Volleinová
29. Petr Žahourek
Třída: 9. B
Školní rok: 1969/1970
Třídní učitelka: Marcela Kovářová
1. Vladimír Bačák
2. Věra Bártová
3. Zdeněk Běhan
4. Milan Brázda
5. Věra Brožová
6. Alena Havlíková
7. Vlasta Hudečková
8. Jan Javůrek
9. Zdena Karešová
10. Jitka Kovářová
11. Jiří Kozák
12. Rostislav Kubiš
13. Miloslav Mihal
14. Marie Mikšíčková
15. Pavel Morisek
16. Jiří Neumann
17. Miroslav Nováček
18. Hana Nováková
19. Miroslav Poláček
20. Stanislav Plocek
21. Marta Skořepová
22. Vladimír Somr
23. Věra Svatoňová
24. Hana Špičková
25. Milan Štangl
26. Zdena Vávrů
27. Drahomíra Zoderová
Třída: 9. A
Školní rok: 1970/1971
Třídní učitel: František Doležal
1. Hana Bačáková
2. Alena Čadková
3. Marie Dvořáková
4. Augustin Havlík
5. Pavel Holoubek
6. Josef Kaláb
7. Sylvie Koukalová
8. Jiří Kovář
9. Milan Kovář
10. Jana Lavrincová
11. Jitka Mátlová
12. Dagmar Mikschová
13. Michael Novák
14. Jaroslava Nováková
15. Vlastislav Pokorný
16. Miloslava Procházková
17. Zdeněk Přenosil
18. Eva Seveldová
19. Ludmila Seveldová
20. Helena Smejkalová
21. Eva Svobodová
22. Zdeněk Valenta
23. Lenka Vašková
24. Hana Vítů
Třída: 9. B
Školní rok: 1970/1971
Třídní učitel: Václav Veselý
1. Alena Burešová
2. Stanislav Ferdan
3. Jiří Kadrnožka
4. Jan Král
5. Irena Kroupová
6. Hana Leixnerová
7. Pavel Marván
8. Stanislav Morisek
9. Stanislav Nevrkla
10. Alexej Parkan
11. Růžena Pohanková
12. Ilona Pospíšilová
13. Miloš Přibil
14. Jarmila Samková
15. Dana Strachotová
16. Milan Štěrba
17. Marie Tichá
18. Milada Týralová
19. Vlasta Vaňurová
20. Eva Vávrů
21. Karel Vítek
22. Věra Vokáčová
23. František Znajda
Třída: 9. C
Školní rok: 1970/1971
Třídní učitel: Milada Dohnalová
1. Miroslav Borza
2. Zdeněk Havlík
3. Jarmila Havlíková
4. Miluška Havlíková
5. Petr Churý
6. Jaroslav Chňoupek
7. Josef Kohout
8. Jan Kőrbler
9. Jiřina Koutná
10. Květoslava Macková
11. Dagmar Macků
12. Magdalena Mátlová
13. Miroslav Novotný
14. Marta Procházková
15. Vladimír Šeda
16. Věra Tomášková
17. Miroslava Treglerová
18. Josef Tůma
19. Alena Veselá
20. František Vevera
Třída: 9. A
Školní rok: 1971/1972
Třídní učitel: Miloslav Vaverka
1. Miroslav Bačák
2. Marie Bambulová
3. Stanislav Bartoň
4. Jitka Bártová
5. Dagmar Bartlová
6. Jaroslav Coufal
7. Věra Cudzišová
8. Jaroslav Cvrček
9. Eduard Dušek
10. Jana Filkuková
11. Milan Finda
12. Antonín Havlík
13. Miloš Hlava
14. Mária Hruboňová
15. Vladislav Hudeček
16. Miloš Kepeň
17. Marie Kořínková
18. Ludmila Kučerová
19. Miroslav Kudrna
20. Jaroslav Mátl
21. Miroslava Mátlová
22. Irena Mikschová
23. Josef Mikšíček
24. Zdeněk Němec
25. Drahomíra Nováková
26. Irena Nováková
27. Naďa Nováková
28. Miroslav Pátek
Třída: 9. B
Školní rok: 1971/1972
Třídní učitel: Karel Mandelík
1. Miroslava Peřinová
2. Alena Pléhová
3. Miloslava Přibilová
4. Bohuslav Přibyl
5. Dana Přibylová
6. Pavel Rečný
7. Ludmila Rohová
8. Zdeněk Sekanina
9. Josef Sobotka
10. Vladimíra Svobodová
11. Miroslav Szepeši
12. Jiří Šeda
13. Zdeněk Šimurda
14. Věra Štěrbová
15. Marie Štokrová
16. Jana Šulistová
17. Naděžda Švejdová
18. Antonín Tichánek
19. Marie Valenová
20. Lubomíra Vašková
21. Dana Vaňoušková
22. Zdeňka Vavrinčeková
23. Ladislav Venc
24. Vladimír Vláčil
25. Zdeňka Zemanová
26. Zdeňka Živná
Třída: 9. A
Školní rok: 1972/1973
Třídní učitel: Josef Zadražil
1. Zdeňka Apeltauerová
2. Milan Augustin
3. Libuše Bastlová
4. Miluše Bastlová
5. Robert Bílý
6. Alena Bodláková
7. Věra Borzová
8. Alena Březinová
9. Miroslav Diviš
10. Marie Dohnalová
11. Marie Doskočilová
12. Antonín Dušek
13. Ivana Dušková
14. Alena Dvořáková
15. Marie Elsterová
16. Jaroslav Fabeš
17. Ludmila Fedrová
18. František Havlík
19. Petr Chňoupek
20. Milada Chvátalová
21. Jarmila Janáková
22. Josef Kloiber
23. Eva Kociánová
24. Dana Řezáčová
25. Stanislav Říha
26. Vladimír Slavík
27. František Souček
28. Miloš Starka
29. Eva Stýblová
30. Karel Svoboda
31. Oldřich Svoboda
Třída: 9. B
Školní rok: 1972/1973
Třídní učitelka: Jindřiška Alscherová
1. Jiří Kolařík
2. Dana Kolaříková
3. Jana Kolumberská
4. Petr Kroupa
5. Milana Krtková
6. Alena Lacinová
7. Jaroslav Lička
8. Jiří Máca
9. Libor Málek
10. Miroslav Musil
11. Ladislav Novák
12. Miroslav Novák
13. Naděžda Parkanová
14. Pavel Petrů
15. Božena Pohanková
16. Rudolf Procházka
17. Vladimír Přibyl
18. Milan Rod
19. Stanislav Svoboda
20. Hana Svobodová
21. Antonín Šálek
22. Bohumila Tomanová
23. Blanka Treglerová
24. Libor Týral
25. Milena Valenová
26. Jaroslav Valeš
27. Jaroslav Vávrů
28. Jiří Vávrů
29. Alena Vondráková
30. Ivana Zamazalová
31. Hana Zuzánková
Třída: 9. A
Školní rok: 1973/1974
Třídní učitel: dr. Bohumír Vašek
1. Vlastimil Bačák
2. Zdeňka Bambulová
3. Bohumil Bílý
4. Hana Doskočilová
5. Roman Duchoň
6. František Habr
7. Naděžda Havlíková
8. Eva Hečková
9. Vlastimil Hlava
10. Jana Hrůzová
11. Květa Kalábová
12. Jiří Kolumberský
13. Božena Kopřivová
14. Dagmar Kotrčová
15. Jaroslav Koutný
16. Zbyněk Krchňavý
17. Marie Krivdová
18. Josef Kincl
19. Zdeněk Kulík
20. Miluše Macků
21. Zdeněk Mandát
22. Karel Michálek
23. Jitka Milcová
24. Eva Morkusová
25. Pavel Němec
Třída: 9. B
Školní rok: 1973/1974
Třídní učitelka: Věra Vašková
1. Anna Bodocká
2. Ludmila Fedrová
3. Věra Kočvárková
4. Marie Nováková
5. Miroslav Papež
6. Irena Pausarová
7. Věra Plachá
8. František Plachý
9. Ludmila Plocková
10. Stanislav Sedláček
11. Jana Slavíčková
12. Jitka Staňková
13. Jaroslava Suchá
14. Josef Špička
15. Josef Štefl
16. Karel Štěrba
17. Drahomíra Štorková
18. Zdeňka Švecová
19. Jitka Švejdová
20. Jitka Urbánková
21. Karel Valenta
22. Jan Vaňura
23. Zdeněk Vavruška
24. Ladislav Vítek
25. Věra Vítů
Třída: 9. A
Školní rok: 1974/1975
Třídní učitel: Karel Mandelík
1. Alena Albrechtová
2. Pavel Antonů
3. Josef Bárta
4. Aleš Baštář
5. Jiří Baštář
6. Ludmila Borzová
7. Anna Březinová
8. Libuše Codrová
9. Ivan Coufal
10. Anna Coufalová
11. Jaroslav Čech
12. Jana Doležalová
13. Hana Doskočilová
14. Jitka Dufková
15. Jan Dvořák
16. Miroslava Ferdanová
17. Vladislava Havlíková
18. Milan Hlásek
19. Milan Holoubek
20. Jan Horálek
21. Stanislav Janoušek
22. Jaroslava Kameníková
23. Ludmila Karešová
24. Zdeněk Klapuch
25. Stanislava Klimešová
26. Milan Kolařík
27. Jiří Kořínek
28. Jiří Král
Třída: 9. B
Školní rok: 1974/1975
Třídní učitel: František Doležal
1. Marie Hudínková
2. Alena Krtková
3. Ludmila Krtková
4. Ivan Lička
5. Miloslav Lojka
6. František Mátl
7. Alena Menšíková
8. Luboš Mikšíček
9. Helena Nekulová
10. Ilona Netíková
11. Marie Nevrklová
12. Zdeňka Plachá
13. Jiří Pykal
14. Jaromíra Sedláčková
15. Alena Schüllerová
16. Jaroslav Smejkal
17. Vlastimil Sobotka
18. Miloš Strachota
19. Jitka Štrejbarová
20. Drahomíra Šulistová
21. Milan Vávra
22. Libuše Veselá
23. Miroslav Vondrák
24. Ivan Zabloudil
25. Josef Zedník
26. Jaroslava Zemanová
27. Jaromíra Zudová
28. Vladislava Železná
Třída: 9. A
Školní rok: 1975/1976
Třídní učitel: Josef Zadražil
1. Jan Axman
2. Rudolf Bačák
3. Marie Bartušková
4. Dagmar Čadková
5. Břetislav Čermák
6. Stanislava Daněčková
7. Petr Dedera
8. Jindra Ducháčková
9. Marie Eliášová
10. Miroslav Gregor
11. Luboš Habr
12. Jarmila Havlíková
13. Ladislava Havlíková
14. Ludmila Havlíková
15. Eliška Hofbauerová
16. Jozef Hruboň
17. Marie Hrůzová
18. Věra Hudečková
19. Zdeňka Hudínková
20. Světlana Chňoupková
21 Jiří Janoušek
22 Alena Karešová
23 Jiří Kepeň
24 Václav Kolář
25 Ladislav Kořínek
Třída: 9. B
Školní rok: 1975/1976
Třídní učitel: Miloslav Vaverka
1. Josef Daniš
2. Marta Krtková
3. Iva Kubešová
4. Hana Kučerová
5. Libuše Kučerová
6. František Kumpa
7. Libor Lacina
8. Josef Macků
9. Jiří Menšík
10. Stanislav Němec
11. Oldřich Novák
12. Dana Plachá
13. Milena Plachá
14. Zdeněk Pokorný
15. Petr Procházka
16. Dagmar Procházková
17. Jiří Přenosil
18. Jana Skoumalová
19. Irena Slavíčková
20. Radomír Svoboda
21. Dana Štěpánková
22. Jaroslava Štěpánová
23. Zdeňka Štrejbarová
24. Marie Tvrzová
25. Dana Vaňurová
Třída: 9. A
Školní rok: 1976/1977
Třídní učitelka: Eva Axmanová
1. Jan Bastl
2. Michal Bodocký
3. Emil Brtník
4. Dagmar Čechová
5. Lubomír Čeloud
6. Zdena Čermáková
7. Věra Daněčková
8. Emil Doskočil
9. Jiří Dušek
10. Jaroslava Dvořáková
11. Stanislav Habr
12. Ludmila Holomá
13. Božena Holoubková
14. Martin Chochol
15. Marie Janáková
16. Karel Kelbler
17. František Keller
18. Jiří Kratka
19. Vlasta Lebrová
20. Josef Nekula
21. Richard Palas
22. Jitka Staňková
23. Ladislav Stejskal
24. Jaroslav Vlček
25. Renata Vobořilová
Třída: 9. B
Školní rok: 1976/1977
Třídní učitelka: Jindřiška Alscherová
1. Marta Ficová
2. Eva Macková
3. Sylva Maříková
4. Jaroslav Mikeš
5. Yveta Mundierová
6. Jiří Navrátil
7. Věra Nikrmajerová
8. Bohuslav Novák
9. Josef Novák
10. Lenka Nováková
11. Bohumil Pausar
12. Jiří Pekárek
13. Leoš Procházka
14. Josef Pykal
15. Zdeněk Sedláček
16. Pavel Schlosser
17. Stanislav Skořepa
18. Milada Smejkalová
19. Ivana Suchá
20. Marta Svobodová
21. Jan Szepeši
22. Irena Štolbová
23. Milena Táborská
24. Eva Zedníková
25. Miloš Zuda
Třída: 9. A
Školní rok: 1977/1978
Třídní učitelka: Věra Vašková
1. Hana Bendová
2. Jaroslava Bílová
3. Jana Borzová
4. Zdeněk Burda
5. Jana Burianová
6. Vlasta Codrová
7. Irena Denková
8. František Dőrrer
9. Jan Dušek
10. František Havlík
11. Josef Havlík
12. Zdeněk Hledík
13. Hana Hofbauerová
14. Vlasta Hrnčárová
15. Rostislav Janoušek
16. Jan Ješko
17. Věra Kadlecová
18. Pavel Kasalý
19. Miroslav Klapuch
20. Alena Kopečná
21. Lenka Koutná
22. Antonín Miksa
23. Rostislav Novák
24. Pavel Tůma
25. Blahoslav Plachý
Třída: 9. B
Školní rok: 1977/1978
Třídní učitelka: Marcela Kovářová
1. Pavel Kopečný
2. Petr Králík
3. Luboš Kulík
4. Alena Lavrincová
5. Alena Málková
6. Jiří Nekula
7. Radka Netíková
8. Libor Novák
9. Miroslav Novák
10. Lenka Parkánová
11. Hana Posádová
12. František Svačina
13. Františka Svobodová
14. František Šafránek
15. Miroslav Šmikmátor
16. Vladislav Štork
17. Libuše Švagrová
18. Lada Švecová
19. Dana Tvrzová
20. Magdalena Urbancová
21. Luděk Václavík
22. Ludmila Valešová
23. Stanislav Vollein
24. Lenka Zamazalová
Třída: 9. A
Školní rok: 1978/1979
Třídní učitel: Karel Mandelík
1. Irena Apeltauerová
2. František Bambula
3. Ladislav Bouda
4. Jitka Dederová
5. Václav Doucha
6. Jiří Dőrrer
7. Jiřina Gregorová
8. Pavel Havlík
9. Ivana Havlíková
10. Ivana Hečková
11. Ivana Hladíková
12. Zdeněk Horálek
13. Ondřej Chochol
14. Vít Chvojsík
15. Vlasta Jourová
16. Milan Kadrnožka
17. Jiří Kelbler
18. Ladislava Kašpárková
19. Marie Kopečná
20. Zdeněk Král
21. Antonín Lojda
22. Josef Lojda
23. Jana Přibylová
24. Jaroslava Přibylová
Třída: 9. B
Školní rok: 1978/1979
Třídní učitel: František Doležal
1. Zdeněk Fučík
2. Stanislav Krtek
3. Dana Kudrnová
4. Jana Macků
5. Petr Macků
6. Iva Mandátová
7. Dalibor Mundier
8. Ladislava Navrátilová
9. Ivana Nekulová
10. Stanislav Netík
11. Marie Papežová
12. Pavel Pecha
13. Vladimír Petržela
14. Petr Pšenčík
15. Ivana Samková
16. Luboš Strachota
17. Josef Šimánek
18. Libor Šmikmátor
19. Dana Trojanová
20. Antonín Vacek
21. Roman Valena
22. Alena Vávrů
23. Antonín Wurmbrand
Třída: 8. A
Školní rok: 1979/1980
Třídní učitelka: Eva Axmanová
1. Vladimír Doležal
2. Vladislav Dvořák
3. Miluše Hochmannová
4. Jana Chalupská
5. Jiří Janák
6. Vladimír Jileček
7. Ivana Kašpárková
8. Marie Kopečná
9. Helena Lesná
10. Jiří Linhart
11. Karel Mandelík
12. Jan Mařík
13. Eva Nekulová
14. Romana Páralová
15. Eliška Pauzarová
16. Jana Suchá
Třída: 8. B
Školní rok: 1979/1980
Třídní učitelka: Jindřiška Alscherová
1. Ivo Mostbek
2. Martin Mucha
3. Pavel Norbert
4. Marta Pelechová
5. Milan Plachý
6. Iveta Přibylová
7. Dana Razimová
8. Miroslav Skořepa
9. Dagmar Staňková
10. Jana Stejskalová
11. Hana Štanglová
12. Zbyněk Štěrba
13. Miroslav Vomastek
14. Jitka Zichová
Třída: 9. A
Školní rok: 1979/1980
Třídní učitelka: Miloslav Vaverka
1. Miroslav Bouda
2. Jana Cudzišová
3. Ludmila Čermáková
4. Olga Denková
5. Vladimíra Dőrrerová
6. Marie Dušková
7. Ladislav Dvořák
8. Milan Fico
9. Miroslav Havlík
10. Ivana Hlásková
11. Pavel Hudínek
12. Jana Chvátalová
13. Libuše Chvojsíková
14. Božena Ješková
15. Eliška Jirsová
16. Ilona Jurásková
17. Ingrid Kolářová
18. Věra Kolumberská
19. Jiří Kopečný
20. Lenka Kotrčová
21. Milan Králík
22. Jana Kubátová
Třída: 9. B
Školní rok: 1979/1980
Třídní učitel: Josef Zadražil
1. Pavel Kauca
2. Rudolf Lebr
3. Ladislav Lesný
4. Jitka Macků
5. Ladislav Maršán
6. Vladislav Mařík
7. Jiří Michálek
8. Pavel Mikeš
9. Milada Mundierová
10. František Miksa
11. Miroslav Nevrkla
12. Petr Novák
13. Jana Nováková
14. Ivana Pechová
15. Miroslav Peřina
16. Marie Petőczová
17. Dagmar Pokorná
18. Eva Šimková
19. Karel Štěpánek
20. Hana Štolbová
21. Lenka Štorková
22. Jaroslav Tregler
23. Jana Závodská
Třída: 8. A
Školní rok: 1980/1981
Třídní učitelka: Věra Vašková
1. Milan Bartoš
2. Renata Bendová
3. Ludmila Besedová
4. Hana Doležalová
5. Marie Douchová
6. Jana Dvořáková
7. Milan Dőrrer
8. Jaroslav Fabeš
9. Pavel Janák
10. Stanislav Kamínek
11. Dagmar Karásková
12. Lenka Karásková
13. Ivana Kernstocková
14. Martin Kiessling
15. Dagmar Klubalová
16. Jiří Král
17. Ladislav Kříž
18. Ivana Kvapilová
19. Vladimír Lojda
20. Věra Maříková
21. Milena Mašátová
22. Hynek Mácha
23. Jitka Mátlová
24. Vítězslav Michálek
25. Hana Michnová
26. Dana Ochmanová
27. Miloš Plachý
28. Miloslav Vrbka
Třída: 8. B
Školní rok: 1980/1981
Třídní učitelka: Marcela Kovářová
1. Jiří Havlík
2. Richard Mastný
3. Jana Pechová
4. Dana Pfeiferová
5. Antonín Pokorný
6. Martin Sedlák
7. Karel Seitl
8. Štefan Sivák
9. Artur Smažil
10. Vladimíra Stejskalová
11. Martina Šedová
12. Bohumil Štěrba
13. Josef Tkáč
14. Miroslav Urbánek
15. Libor Václavík
16. Jan Vlček
17. Alena Zamrazilová
18. Jana Zarečná
19. Marie Zavadilová
20. Radek Zoder
Třída: 9.
Školní rok: 1980/1981
Třídní učitelka: Jindřiška Alscherová
1. Petr Bačák
2. Hana Borzová
3. Jana Distlová
4. Vladimír Dvořák
5. Marta Haufová
6. Stanislav Holoubek
7. Jiří Kocourek
8. Pavel Kopečný
9. Miloslav Koutný
10. Rudolf Krejčí
11. Jan Láník
12. Lenka Němcová
13. Ivana Nováková
14. Dana Mrkvová
15. Pavel Norbert
16. Petr Peřina
17. Helena Přibylová
18. Renata Radkovská
19. Roman Schlosser
20. Marie Straková
21. Luděk Suchý
22. Ilona Svobodová
23. Ladislava Šimánková
24. Milan Urbanec
25. Václav Urbanec
26. Milan Vacek
27. Miroslav Valeš
28. Ivana Vondráková
29. Marie Vrbková
30. Pavel Ernst
Třída: 8. A
Školní rok: 1981/1982
Třídní učitel: Karel Mandelík
1. Jaroslav Antoň
2. Iva Augustinová
3. Ilona Bártů
4. Jiří Baštář
5. Ivana Borzová
6. Jaromír Brtník
7. Radek Bureš
8. Stanislav Černoch
9. František Distl
10. Hana Dušková
11. Jitka Dvořáková
12. Anna Hájková
13. Iva Hochmannová
14. Milan Houžva
15. Ludvík Chromý
16. Jana Janoušková
17. Alena Jelínková
18. Miroslav Kadlec
19. Soňa Klobouková
20. Hana Korbelová
21. Martina Krafková
22. Zuzana Králová
23. Jana Kratková
24. Helena Křížková
25. Lenka Kubátová
26. Jiří Lovětínský
27. Marcel Malík
28. Pavel Mostbek
Třída: 8. B
Školní rok: 1981/1982
Třídní učitel: Karel Chalupa
1. Lenka Kučerová
2. Hana Mácová
3. Jiří Málek
4. Lenka Matoušková
5. Libor Musil
6. Ivan Novák
7. Marta Nováková
8. Milan Pecha
9. Luděk Plachý
10. Petr Pokorný
11. Petr Posád
12. Anna Přibylová
13. Renáta Roupcová
14. Jiří Stejskal
15. Lenka Suchá
16. Leoš Svoboda
17. Jana Svobodová
18. Petra Svobodová
19. Mirka Šášková
20. Renata Šimánková
21. Vladimíra Šimánková
22. Jana Štanclová
23. Iva Šťastná
24. Václav Štěpán
25. Pavla Švandová
26. Zdeněk Táborský
27. Jan Tichý
28. Jarmila Vavrdová
Třída: 9. A
Školní rok: 1981/1982
Třídní učitelka: Věra Vašková
1. Jana Bartušková
2. Vlastimil Břečka
3. Miroslav Bureš
4. Petr Dvořák
5. Jiří Fabeš
6. Ivana Felixová
7. Pavlína Havlová
8. Zdeněk Horník
9. Miroslava Chocholoušová
10. Ludmila Korábová
11. Bohuslav Krejší
12. Dana Kubínová
13. Marie Kučerová
14. Eva Lacinová
15. Dana Maříková
16. Jana Němcová
17. Dana Nováková
18. Jaroslava Nováková
19. Hana Pavlíčková
20. Eva Petőczová
21. Ivo Starka
22. Ivo Svoboda
23. Alena Svobodová
24. Anna Šindelářová
25. Rostislav Švorc
26. Jitka Táborová
27. Ivan Tůma
28. Lenka Tůmová
29. Petr Vašnovský
30. Vlasta Veselá
31. Marie Voldřichová
32. Ilona Weidlichová
Třída: 8. A
Školní rok: 1982/1983
Třídní učitelka: Eva Axmanová
1. Ladislava Bastlová
2. Miloslav Bican
3. Hana Biňovcová
4. Dana Codrová
5. Jana Codrová
6. Jiří Doležal
7. Martina Dubová
8. Martin Dvořák
9. Pavel Fabeš
10. Lenka Ferdanová
11. Dagmar Ferencová
12. Romana Hotová
13. Milan Hron
14. Jiří Humplík
15. Ladislava Chvátalová
16. Jan Jelínek
17. Oldřich Kadlec
18. Štěpánka Karlišová
19. Ivana Klubalová
20. Roman Kolanda
21. Milan Konvička
22. Jitka Kopečná
23. Radek Krafka
24. Ivana Králová
25. Jana Krivdová
26. Miloš Kříž
27. Markéta Křížová
28. Martin Kubeš
29. Jana Macků
30. Romana Macků
Třída: 8. B
Školní rok: 1982/1983
Třídní učitelka: Jiřina Jelínková
1. Milada Holá
2. Iveta Kvasničková
3. Josef Landa
4. Milada Lisová
5. Ivona Marková
6. Petr Miksch
7. René Mundier
8. František Navrátil
9. Vladimíra Nováková
10. Jiří Pavčo
11. Jitka Pavčová
12. Blanka Pavlů
13. Ivana Pelechová
14. Václav Petőcz
15. Lenka Poláčková
16. Antonín Přibyl
17. Radek Richter
18. Jaroslav Řičánek
19. Jiří Šprincl
20. Kamila Táborová
21. Milena Tardonová
22. Ivona Teplá
23. Milan Tkáč
24. Richard Tůma
25. Slavomíra Tůmová
26. Jana Zamazalová
27. Josef Závodský
28. Radka Zejdová
29. Stanislav Zelenka
Třída: 8. A
Školní rok: 1983/1984
Třídní učitelka: Miroslava Mandelíková
1. Eva Ambrožová
2. Miloš Antoňů
3. Jitka Augustinová
4. Milan Bastl
5. Kamil Bártů
6. Josef Borza
7. Štefan Borza
8. Ludmila Čeloudová
9. Milan Čermák
10. Jitka Čurdová
11. Jiří Dohnal
12. Jiří Dušek
13. Květoslava Ferdanová
14. Iveta Havlíková
15. Zdeněk Hron
16. Martin Hřava
17. Jiří Chromý
18. Iveta Jourová
19. Simona Kadrnožková
20. Ludmila Kernstocková
21. Iveta Kolmanová
22. Renata Kovářová
23. František Křížek
24. Karel Kubát
25. Martina Kubátová
26. Štěpánka Kubešová
27. Milena Lahodná
28. Kamil Malík
29. Josef Mašek
30. Miroslav Mácha
31. Lenka Mátlová
32. Zdeněk Míchal
33. Pavel Novák
34. Petr Novotný
35. Hana Vojtová
Třída: 8. B
Školní rok: 1983/1984
Třídní učitel: František Doležal
1. Ludmila Klimešová
2. Irena Matoušková
3. Lenka Mátlová
4. Irena Nováková
5. Radek Novotný
6. Eva Pavlíčková
7. Irena Petőczová
8. Vlastimil Plachý
9. Věra Pokorná
10. Marcela Poláčková
11. Martin Procházka
12. Martina Procházková
13. Michal Přibyl
14. Zdeněk Přibyl
15. Zděněk Přibyl
16. Josef Pšenčík
17. Marta Puklová
18. Marcel Seitl
19. Aleš Sivák
20. Josef Slavík
21. Petr Smažil
22. Miloš Sobotka
23. Václav Staněk
24. Lucie Stejskalová
25. Pavel Svoboda
26. Hana Svobodová
27. Ladislava Šedivcová
28. Milada Šimánková
29. Jaroslav Tůma
30. Pavel Urban
31. Vladimír Valena
32. Martina Záborodská
33. Libor Zelenka
34. Stanislav Zeman
35. Vlasta Zuzánková
Třída: 8. A
Školní rok: 1984/1985
Třídní učitelka: Jindřiška Alscherová
1. Roman Čermák
2. Vlasta Bartošová
3. Miloš Bastl
4. Milan Bělehrad
5. Květa Borzová
6. Věra Distlová
7. Aleš Dufek
8. Petr Dvořák
9. Jana Dvořáková
10. Irena Fatrová
11. Lubomír Havlík
12. Marcela Holcová
13. Miroslav Horník
14. Miroslav Hron
15. Milada Hronová
16. Lenka Chadimová
17. Pavel Chromý
18. Lenka Jandová
19. Jiří Jelínek
20. Ondřej Kasal
21. Hana Kiesslingová
22. Milan Kounek
23. Petr Kubeš
24. Marcela Kubešová
25. Radek Kučera
26. Jan Kvapil
27. Alena Landová
28. Jaromír Mašát
29. Jan Mattes, Dačice
30. Pavel Páral
Třída: 8. B
Školní rok: 1984/1985
Třídní učitelka: Marcela Kovářová
1. Jan Málek
2. Jitka Mandelíková
3. Jaroslava Musilová
4. Jaroslava Němcová
5. Jana Pefková
6. Martina Plachá
7. Jaroslav Plachý
8. Pavel Plachý
9. Hana Pospíchalová
10. Libor Procházka
11. Jitka Přibylová
12. Ivana Rellová
13. Věra Samková
14. Martin Staněk
15. Pavel Stejskal
16. Miroslav Straka
17. Jiří Šimánek
18. Milan Šťastný
19. Petra Štěbetáková
20. Jiří Štěpán
21. Aleš Teplý
22. Jana Tomanová
23. Blanka Tříletá
24. Miloslav Urbanec
25. Andrea Váňová
26. Jiří Vašnovský
27. Renata Weidlichová
28. Josef Zamrazil
29. Tomáš Zelinka
Třída: 8. A
Školní rok: 1985/1986
Třídní učitelka: Karel Chalupa
1. Jana Andrejchová
2. Věra Antoňová
3. Dušan Bártů
4. Zdeněk Berka
5. Milan Biňovec
6. Martin Budíček
7. Petra Čermáková
8. Radek Černoch
9. Hana Černochová
10. Rudolf Duba
11. Libor Dvořák
12. Martina Dvořáková
13. Jiří Fabeš
14. Michal Falat
15. Andrea Ferdanová
16. Šárka Havlíková
17. Karel Hájek
18. Jitka Chadimová
19. Michaela Chládková
20. Martina Jarošová
21. Miroslav Jedlička
22. Hana Karásková
23. Jitka Karásková
24. Lenka Kolmanová
25. Vojtěch Kotrč
26. Monika Kotyzová
27. Alena Kratková
28. Dana Kubešová
29. Radek Kučera
30. Markéta Kvapilová
31. Věra Lojdová
32. Marie Nováková
33. Iva Štěrbová
34. Ctibor Blaha
Třída: 8. B
Školní rok: 1985/1986
Třídní učitel: Karel Mandelík
1. Olga Čermáková
2. Lubomír Landa
3. Eva Levá
4. Bohuslav Lisa
5. Petra Macků
6. Dana Mandelíčková
7. Zdeňka Marková
8. Martin Mikš
9. Josef Mochar
10. Vlasta Musilová
11. Jiří Pavlíček
12. Marie Peclová
13. Marcela Píšová
14. Dalibor Plachý
15. Martin Pospíchal
16. Roman Přikryl
17. Lenka Rellová
18. René Richter
19. Martina Říhová
20. Jana Slavíková
21. Jaroslav Šeda
22. Martina Šedová
23. Renata Šedová
24. Ivana Štěrbová
25. Radovan Tichý
26. Renata Treglerová
27. Radka Vávrů
28. Jiří Vojtíšek
29. Zuzana Vojtová
30. Blanka Winklerová
31. Martin Wlodek
32. Martin Wolf
33. Romana Zejdová
Třída: 8. A
Školní rok: 1986/1987
Třídní učitelka: Eva Axmanová
1. Jitka Andělová
2. Alice Bendová
3. Pavel Borza
4. Dagmar Břečková
5. Vladislav Čermák
6. Petr Distl
7. Bohumil Dušek
8. Milan Dušek
9. Hana Dvořáková
10. Iveta Grünová
11. Rudolf Hrbáč
12. Eva Chalupová
13. Jiří Chládek
14. Martin Chmelíček
15. Jitka Chvátalová
16. Ludmila Jelínková
17. Miroslav Kamínek
18. Tomáš Karásek
19. Aleš Kasal
20. Jiří Kiessling
21. Martina Klapuchová
22. Ivana Korbelová
23. Jan Koukal
24. Jaromír Krupka
25. Hana Křížová
26. Jaroslav Kubeš
27. Renata Kubešová
28. Jana Kudrnová
29. Radka Lahodná
30. Jitka Mrvková
31. Marta Peclová
32. Jan Píša
33. Vlastislav Vonderka
Třída: 8. B
Školní rok: 1986/1987
Třídní učitelka: Jiřina Jelínková
1. Milan Čermák
2. Martina Muselová
3. Zdeňka Němcová
4. Jiří Novák
5. Ilona Pavčová
6. Eva Petrželová
7. Jitka Petržílková
8. Jiří Piáček
9. Patrik Pokorný
10. Radim Poláček
11. Jaroslava Poprocká
12. Miroslava Poulová
13. Petr Pravlovský
14. Irena Procházková
15. Karolína Procházková
16. Jaroslav Přikryl
17. Irena Řezáčová
18. Monika Řimnáčová
19. František Samek
20. Miroslav Sommer
21. Irena Staňková
22. Ladislav Stejskal
23. Romana Svobodová
24. Marcela Šedivcová
25. Renata Štěpániková
26. Zdeněk Tůma
27. Miroslava Tůmová
28. Stanislav Uher
29. Jiří Váňa
30. Martin Vaverka
31. Jiří Vavrda
32. Ladislav Vejmělek
33. Kateřina Vincůrková
34. Stanislav Zábrodský
35. Petr Žitný
Třída: 8. A
Školní rok: 1987/1988
Třídní učitelka: Miroslava Mandelíková
1. Jana Ambrožová
2. Roman Bartoš
3. Jitka Belušková
4. Václav Bubeník
5. Marek Burian
6. Květoslava Burianová
7. Karel Cech
8. Martina Czudzišová
9. Milena Cvrčková
10. Petr Čeloud
11. Markéta Čermáková
12. Zdeňka Černochová
13. Jana Červová
14. Radek Dvořák
15. Vladislav Dvořák
16. Zdeněk Dvořák
17. Jiří Ferdan
18. Stanislav Fiala
19. Radka Fialová
20. Miloslava Grünová
21. Soňa Havlíková
22. Martin Horálek
23. Kamila Hynková
24. Tomáš Chalupa
25. Hana Chasáková
26. Roman Churý
27. Hana Kelblerová
28. Marie Kiesslingová
29. Jan Klivan
30. Irena Krejčová
31. Lenka Melicharová
32. Ladislav Neuvirt
33. Petr Píša
Třída: 8. B
Školní rok: 1987/1988
Třídní učitelka: Irena Tomadlová
1. Dušan Bican
2. Jan Jakeš
3. Aleš Jedlička
4. Martin Jelínek
5. Jiří Kasal
6. Radim Klemera
7. Bohuslav Kolman
8. Ladislava Koukalová
9. Tomáš Krejčí
10. Jiří Kříž
11. Iva Kubátová
12. Ivo Kubeš
13. Jan Kubeš
14. Stanislav Kubeš
15. Monika Lahodná
16. David Leitgeb
17. Petr Lesný
18. Lukáš Macků
19. Martina Martinková
20. Jaroslav Mastný
21. Oldřich Matula
22. Petr Mátl
23. Ivana Mátlová
24. Miroslava Míchalová
25. Milada Mocharová
26. Kateřina Nehybová
27. Hana Nosková
28. Kamila Nováková
29. Zdeněk Ouda
30. Petra Pátková
31. Magdalena Pechová
32. Petra Pfeiferová
33. Lenka Pletková
Třída: 8. C
Školní rok: 1987/1988
Třídní učitel: František Doležal
1. Romana Andrejchová
2. Tomáš Nikrmayer
3. Zdeněk Novák
4. Jaromír Pecl
5. Petr Pelikán
6. Karel Petőcz
7. Adam Poláček
8. Irena Poprocká
9. Karel Pospíchal
10. Pavla Procházková
11. Jiří Rella
12. Martin Rozmarín
13. Jana Říhová
14. Martin Sekanina
15. Jaroslava Siváková
16. Renata Soukupová
17. Soňa Stavělová
18. Michaela Svobodová
19. Pavel Šimánek
20. Lenka Šteflová
21. Hana Šťastná
22. Zdeněk Tardon
23. Pavel Tichý
24. Petr Toman
25. Irena Tomandlová
26. Hana Vaníčková
27. Vladimíra Vávrů
28. Jaroslav Vázler
29. Hana Zarečná
30. Helena Zoderová
31. David Žaloudek
Třída: 8. A
Školní rok: 1988/1989
Třídní učitelka: Jindřiška Alscherová
1. Vít Anděl
2. Petra Berková
3. Jaroslav Bouda
4. Hana Boudová
5. Martina Brunnerová
6. Dana Burianová
7. Anna Cechová
8. Jaroslav Čurda
9. Hana Čurdová
10. Martin Denk
11. Hana Dobešová
12. Martin Dohnal
13. Vladimír Dohnal
14. Viktor Doležal
15. Jan Dőrrer
16. Petra Dufková
17. Vladimíra Ferencová
18. Kateřina Haluzová
19. Oleg Hanzal
20. Věra Horáková
21. Pavel Chalupa
22. Hana Chmelíčková
23. Vojtěch Jelínek
24. Jindra Jirmusová
25. Vít Kasal
26. Pavlína Karásková
27. Petr Kolář
28. Ladislav Kovář
29. Marcela Solanská
Třída: 8. B
Školní rok: 1988/1989
Třídní učitelka: Marcela Kovářová
1. Radka Kernstocková
2. Hana Kolmanová
3. Jiřina Kubešová
4. Lenka Kubešová
5. Zdeněk Kulík
6. Jiří Leitkeb
7. Pavel Linhart
8. Lada Linhartová
9. Tomáš Lovětínský
10. Markéta Lunerová
11. Petr Mandát
12. Martin Mátl
13. Drahomíra Mattesová
14. Eva Matoušková
15. Aleš Matula
16. Milan Melichar
17. Pavel Musel
18. Eva Musilová
19. Jana Musilová
20. Marta Novotná
21. Pavel Neuvirt
22. Vladimír Němec
23. Monika Palasová
24. Stanislav Pisařovic
25. Iveta Pisařicová
26. Zdeněk Píša
27. Jaroslava Plachá
28. David Pokorný
29. Renata Poláčková
Třída: 8. C
Školní rok: 1988/1989
Třídní učitel: Pavel Janda
1. Jiří Plucar
2. Pavel Pokorný
3. Monika Pravlovská
4. František Přikryl
5. Petr Přikryl
6. Michal Růna
7. Roman Řezáč
8. Simona Řimnáčová
9. Radka Stavělová
10. Zdeněk Straka
11. Jan Štěrba
12. Eva Švandová
13. Petr Tkáč
14. Marie Uhrová
15. Zdeněk Urban
16. Pavel Urbanec
17. Miluše Vejmělková
18. Milan Vodička
19. Markéta Vonderková
20. Jiří Vospěl
21. Soňa Weidlichová
22. Kamila Zajacová
23. Dana Zarečná
24. Jitka Zelenková
Třída: 8. A
Školní rok: 1989/1990
Třídní učitel: Karel Chalupa
1. Marek Beluško
2. Roman Benášek
3. Lubomíra Bínová
4. Martin Břečka
5. Marcela Bucková
6. Aleš Cvrček
7. Miroslav Čech
8. Martina Čechová
9. David Dohnal
10. Helena Doležalová
11. Marek Dvořák
12. Lenka Fialová
13. Lukáš Fischer
14. Václav Frey
15. Vladimír Havlík
16. Drahoslava Havlíková
17. Gabriela Holubcová
18. Kamil Horálek
19. Ludmila Chalupová
20. Veronika Chocholová
21. Martin Churý
22. Jana Jakešová
23. Rostislav Karásek
24. Andrea Kočová
25. Zuzana Kotková
26. Jana Králová
27. Zdeněk Novotný
28. Michal Štěrba
Třída: 8. B
Školní rok: 1989/1990
Třídní učitel: Karel Mandelík
1. Radek Kolman
2. Jiří Krupka
3. Jaroslav Křepela
4. Ludmila Křížková
5. Jana Kubálková
6. Milan Kubeš
7. Jitka Kubková
8. Šárka Lahodná
9. Milan Lahodný
10. Richard Máša
11. Jiří Mašata
12. Helena Mrázová
13. Miluše Mitasová
14. Taťána Muselová
15. Lenka Mužíková
16. Miloš Nevrkla
17. Jana Nosková
18. Věra Nováková
19. Lenka Novorková
20. Štěpánka Petráková
21. Pavlína Piáčková
22. Roman Poprocký
23. Jiří Poula
24. Petr Sommer
Třída: 8. C
Školní rok: 1989/1990
Třídní učitelka: Zdeňka Létalová
1. Petra Jirmusová
2. Martina Nekulová
3. Naďa Procházková
4. Lenka Rozmarinová
5. Markéta Sekaninová
6. Jan Svoboda
7. Josef Svoboda
8. Veronika Svobodová
9. Michal Stehlík
10. Petr Stejskal
11. Pavlína Stejskalová
12. Jaroslav Straka
13. Richard Šeda
14. Dušan Šívr
15. Lenka Šprinclová
16. Monika Štěpániková
17. Karel Švanda
18. František Tůma
19. Jitka Uhríková
20. Richard Urbanec
21. Markéta Valenová
22. Kateřina Veverková
23. Michal Wlodek
24. Pavel Zajac
Třída: 8. A
Školní rok: 1990/1991
Třídní učitelka: Jiřina Jelínková
1. Markéta Andělová
2. Lenka Andrejchová
3. Ivona Bínová
4. Lenka Boudová
5. Jitka Bubeníková
6. Romana Buková
7. Veronika Burianová
8. Daniela Čermáková
9. Jitka Černá
10. Pavel Dolák
11. Kamila Dolejská
12. Radek Doskočil
13. David Egner
14. Tomáš Hejlíček
15. Andrea Horáková
16. Petr Chalupa
17. Jana Kadlecová
18. Martin Karásek
19. David Kareš
20. Jaroslav Karpíšek
21. Jaroslava Kolmanová
22. Ivan Kopeček
23. Jan Kotrba
24. Markéta Koukalová
25. Martina Koukalová
26. Daniela Kouřilová
27. Dušan Křivánek
28. Gabriela Landová
29. Vladimíra Leitkebová
30. Petr Mašata
Třída: 8. B
Školní rok: 1990/1991
Třídní učitelka: Eva Axmanová
1. Jan Blaha
2. Aleš Macků
3. Jaroslav Mátl
4. Karel Nix
5. Miloš Nosek
6. Marie Nováková
7. Petra Novorková
8. Stanislav Pecl
9. Jana Pisařicová
10. Lenka Růnová
11. Alena Soukupová
12. David Stehlík
13. Milena Stejskalová
14. Jan Svoboda
15. Petra Šebestová
16. Radka Šívrová
17. Radek Štěpáník
18. Petra Šušklebová
19. Romana Tardonová
20. Jiří Uhrík
21. Vladimíra Uhrová
22. Josef Urbanec
23. Jiří Vaverka
24. Tomáš Vojta
25. Petr Vojtíšek
26. Dagmar Vospělová
27. Tomáš Zajíc
28. Lukáš Zelinka
29. Barbora Zimmelová
Třída: 8. A
Školní rok: 1991/1992
Třídní učitelka: Miroslava Mandelíková
1. Kateřina Adamcová
2. Monika Andělová
3. Martin Antoňů
4. Jiří Augustin
5. Milan Bartoš
6. Václav Bastl
7. Kateřina Benešová
8. Leoš Bulant
9.Bronislav Čeloud
10.Šárka Čeloudová
11. Jaromír Čurda
12. Lenka Burdová
13. Petr Doležal
14. Michaela Dvořáková
15. Martina Fabešová
16. Vladimír Finda
17. Petra Frolíková
18. Miroslav Havlík
19. Renáta Hotařová
20. Marian Humplík
21. Dušan Chadim
22. Jana Chaloupková
23. Gabriela Kamarýtová
24. Pavla Karešová
25. Emil Vydra
Třída: 8. B
Školní rok: 1991/1992
Třídní učitel: Karel Chalupa
1. Dana Čudlá
2. Ludvík Kadlec
3. Petr Kadlec
4. Jan Karásek
5. Michal Kiessling
6. Pavel Kolář
7. Radim Kolář
8. Petr Kolman
9. Martin Koukal
10. David Kounek
11. Martina Kučerová
12. Roman Kudrna
13. Andrea Lahodná
14. Martina Lancmanová
15. Eva Leitkepová
16. Pavel Lička
17. Martin Ljaško
18. Hana Mašatová
19. Daniela Mitasová
20. Petra Musilová
21. Eva Mužiková
22. Radka Němcová
23. Petr Novák
24. Miluše Obrdlíková
Třída: 8. C
Školní rok: 1991/1992
Třídní učitel: František Doležal
1. Kamila Macků
2. Karel Novák
3. Kateřina Pacalová
4. David Palas
5. Soňa Pátková
6. Vladimír Pazderka
7. Jan Petrák
8. Petr Piáček
9. Libor Přikryl
10. Lenka Přívětivá
11. Zdeňka Řezáčová
12. Jitka Simandlová
13. Markéta Solařová
14. Libuše Stýblová
15. Václav Svoboda
16. Jaromír Šebesta
17. Pavla Štěpánková
18. Alexandr Štork
19. Iveta Valenová
20. Petra Valentová
21. Hana Vašková
22. Miroslav Vejmělek
23. Jan Vítek
24. Kristýna Žaloudková
25. Vladimír Žitný
Třída: 8. A
Školní rok: 1992/1993
Třídní učitelka: Marcela Kovářová
1. Jan Černý
2. Oldřich Dolejský
3. Milan Frolík
4. Martin Gregor
5. Petr Hloušek
6. Eva Hotařová
7. Lenka Hronová
8. Zdeněk Chasák
9. Naďa Jánská
10. Jiří Jaroš
11. Eva Kocmálová
12. Monika Kourková
13. Bohuslava Kouřilová
14. Martin Kříž
15. Michaela Kučerová
16. Ilona Lahodná
17. Lenka Ličková
18. Jan Lojka
19. Pavel Lovětínský
20. Marie Málková
21. Zuzana Moltašová
22. Stanislav Nosek
23. Petr Procházka
24. Jiří Stejskal
25. Radim Šťastný
26. Hana Švikovská
27. Petra Tichá
28. Petr Novák
Třída: 8. B
Školní rok: 1992/1993
Třídní učitel: Karel Chalupa
1. Milan Brunner
2. Dušan Bucko
3. Luděk Budíček
4. Miroslav Buk
5. Lenka Burianová
6. Soňa Fialová
7. Zdeněk Koukal
8. Marcela Kudrnová
9. Roman Ljaško
10. Michaela Mášová
11. Tomáš Nevrkla
12. Simona Nikrmayerová
13. Dáša Pletková
14. Tomáš Prášil
15. Michal Řezáč
16. Jan Schmid
17. Jana Šteflová
18. Alena Štěpánková
19. Vlastislav Švec
20. Martina Valentová
21. Eva Vaňurová
22. Karel Vašek
23. David Vlček
24. Josef Vospěl
25. Vladimír Dušek
26. Eva Vohosková
27. Marie Křížová
Třída: 9. A
Školní rok: 1992/1993
Třídní učitelka: Miroslava Mandelíková
1. Martina Běhanová
2. Leoš Bláha
3. Miroslava Bočková
4. Pavel Galovič
5. Jaroslav Haluza
6. Petr Havlík
7. Alena Holasová
8. Petr Horálek
9. Lenka Karešová
10. Michaela Kopačková
11. Martina Křivánková
12. Stanislava Kusáková
13. Lenka Mundierová
14. Kateřina Palánová
15. Karel Pátek
16. Petr Slivoň
17. Martina Stuchlíková
18. Pavla Šicnerová
19. Květa Štěpániková
20. Lenka Tůmová
21. Lenka Uhlířová
Třída: 8. A
Školní rok: 1993/1994
Třídní učitelka: Zdeňka Létalová
1. Pavel Albrecht
2. Jana Andělová
3. Jaromír Beneš
4. Václav Bubeníček
5. Radka Čeloudová
6. Martin Dvořák
7. Gabriela Dvořáková
8. Martin Finda
9. Alena Frejová
10. Martina Havlíková
11. Aleš Holčapek
12. Mirka Humplíková
13. Radek Jánský
14. Jana Kadlecová
15. Jan Kočí
16. Jitka Leitkepová
17. Vojtěch Lojka
18. Eva Mrvková
19. Milena Šívrová
20. Jiří Tichý
21. Martin Vala
22. Andrea Veverková
23. Alena Vlčková
Třída: 8. B
Školní rok: 1993/1994
Třídní učitelka: Bohuslava Pšenčíková
1. Milan Blecha
2. Jitka Doležalová
3. Martina Hosnedlová
4. Miroslava Kusáková
5. Miroslav Macálka
6. Markéta Novorková
7. Jiřina Pacalová
8. Andrea Pospíchalová
9. David Prášil
10. Lukáš Štibich
11. Pavel Švec
12. Markéta Trávníčková
13. Michal Vavrda
14. Stanislav Dvořák
15. Zdeněk Čermák
16. Pavla Jančová
17. Radek Karásek
18. Iva Kocmálová
19. Jiří Němec
20. Zdeněk Pecl
21. Alena Petržílková
22. Lukáš Štokr
23. Petr Švec
24. Mirka Tůmová
Třída: 8. A
Školní rok: 1994/1995
Třídní učitelka: Alena Pízová
1. Tomáš Antoňů
2. Josef Hofbauer
3. Dagmar Holcová
4. Romana Holcová
5. Martin Humplík
6. Karel Chalupa
7. Pavla Janoušková
8. Přemek Krebs
9. Alena Kružíková
10. Milan Křepela
11. Martin Kubeš
12. Jaromír Landa
13. Michaela Ličková
14. Miroslav Musil
15. Kamila Nečesalová
16. Petra Neužilová
17. Eva Nováková
18. Tomáš Pokorný
19. Jaroslav Pospíšil
20. Václav Procházka
21. Jaroslava Rašková
22. David Říha
23. David Seidl
24. Pavel Schmidt
25. Ivana Součková
26. Robert Štěrba
27. Petr Švanda
28. Petr Švec
29. Roman Švikovský
30. Milan Sýkora
Třída: 8. B
Školní rok: 1994/1995
Třídní učitelka: Eva Axmanová
1. Lubomír Ábel
2. Jan Dobeš
3. Romana Falatová
4. Iva Gregorová
5. Adriana Hesová
6. Jan Chalupa
7. Ivana Kamarýtová
8. Lucie Karlová
9. Vendula Kloiberová
10. Michaela Kočová
11. Lukáš Kosička
12. Petr Kudrna
13. Filip Kulík
14. Monika Meiselová
15. Martin Němec
16. Luděk Pospíchal
17. Dušan Rodek
18. Dušan Roh
19. Jan Šuškleb
20. Vladimír Tůma
21. Jana Vaníčková
22. Hynek Vohoska
23. Marek Brož
24. Zdeněk Čurda
25. Lucie Krištofová
26. Lucie Kuklová
27. Záviš Lacina
28. Michaela Macků
29. Pavla Pohanková
30. Jan Šprta
31. Aleš Šváb
1995/1996 nejsou absolventi, osmá třída přechází do 9. třídy.
Třída: 9.
Školní rok: 1996/1997
Třídní učitelka: Věra Bílá
1. Hana Adamcová
2. Stanislav Dvořák
3. Vendula Dvořáková
4. Lucie Fabešová
5. Klára Hájková
6. Daniela Hanzalíková
7. Jaroslav Houdek
8. Milan Chalupa
9. Eva Jamborová
10. Eva Janáková
11. Petr Jokl
12. Hana Karešová
13. Miloš Kolman
14. Luděk Smrčka
15. David Falat
16. David Kolařík
17. Petr Koukal
18. Anna Koutná
19. Ivana Krtková
20. Petr Kružík
21. Marián Lajtkep
22. Petr Meisel
23. Alžběta Minářů
24. Petr Nesnídal
25. Lucie Nevrklová
26. Vojtěch Pelikán
27. Kateřina Slavíková
28. Jan Tůma
Třída: 9. A
Školní rok: 1997/1998
Třídní učitel: Karel Chalupa
1. Dušan Ábel
2. Lukáš Bastl
3. Lenka Biňovcová
4. Petra Biňovcová
5. Robert Bílý
6. Petr Bína
7. Ludmila Cepáková
8. Lucie Cvaková
9. Šárka Dvořáková
10. Zdeněk Havlík
11. Michal Hejda
12. Luděk Chaloupka
13. Iveta Chalupová
14. Alena Jakubcová
15. Petr Janák
16. Stanislav Janák
17. Josef Koukal
18. Marek Šíma
19. Monika Vinklerová
20. Hana Doležalová
21. Jiří Krebs
22. Zdeněk Kulík
23. Vítězslav Růžička
Třída: 9. B
Školní rok: 1997/1998
Třídní učitelka: Marcela Kovářová
1. Jana Janoušková
2. Zuzana Poláková
3. Michaela Procházková
4. Zdeněk Rokoš
5. Tomáš Roupec
6. Vendula Seidlová
7. Martin Schlosser
8. Petr Slavík
9. Jiří Správka
10. Ondřej Svoboda
11. Veronika Široká
12. Richard Štork
13. Zuzana Šuhajová
14. Michal Šváb
15. Ladislava Urbánková
16. Miroslava Valentová
17. Lucie Vaňková
18. Martin Vávrů
19. Miroslava Vrbová
20. Barbora Vondráková
21. Pavel Jánský
22. Lucie Kašpárková
Třída: 9. A
Školní rok: 1998/1999
Třídní učitelka: Pavla Kloiberová
1. Michal Bubeníček
2. Dagmar Čepáková
3. Markéta Čurdová
4. Tomáš Dokulil
5. Roman Dvořák
6. Hana Fabešová
7. Kateřina Havlíková
8. Zbyněk Kolář
9. Tomáš Kosička
10. Pavel Křížek
11. Libor Lacina
12. Viktor Lovětínský
13. Michal Macků
14. Petr Musil
15. Pavla Nováková
16. Jana Pachrová
17. Tomáš Pecha
18. Eva Pekárková
19. Daniela Poláková
20. Jan Samek
21. Martin Smejkal
22. Pavlína Solařová
23. Hana Štěrbová
24. Kateřina Švandová
25. Karel Vacek
Třída: 9. B
Školní rok: 1998/1999
Třídní učitel:Karel Chalupa
1. Tereza Boudová
2. Lenka Burešová
3. Luboš Dvořák
4. Jitka Dvořáková
5. Miroslava Galíková
6. Tomáš Hanzalík
7. Marian Chasák
8. Karel Jakubec
9. Martina Kavková
10. Lukáš Kopeček
11. Zdeňka Koutná
12. Lukáš Kříž
13. Tomáš Kudrna
14. Petr Kühnel
15. Patrik Markoči
16. Eva Nosková
17. Jana Pokorná
18. Petr Procházka
19. Vladimír Slavík
20. Jan Šindelář
21. Věra Šindelářová
22. Jakub Šprincl
23. Kamila Štolbová
24. Petr Tůma
25. Adéla Wiederlechnerová
26. Jakub Zamazal
27. Renata Březinová
28. Jakub Kašpárek
29. Pavel Kasalý
Třída: 9.
Školní rok: 1999/2000
Třídní učitelka: Jiřina Jelínková
1. Josef Bárta
2. Jiří Baštář
3. Petr Beránek
4. Roman Bouda
5. Jan Březina
6. Jan Bureš
7. Petr Dvořák
8. Michaela Dvořáková
9. Radek Chalupa
10. Milan Jahoda
11. Alena Jakubcová
12. Jiří Janoušek
13. Kamil Kopeček
14. Jiří Kubeš
15. Martina Kuchtová
16. Dita Markočiová
17. Jana Mikšíčková
18. Lenka Mikšíčková
19. Kateřina Minářů
20. Iva Navrátilová
21. Lukáš Nesnídal
22. Martin Pokorný
23. Soňa Procházková
24. Lucie Správková
25. Eva Strachotová
26. Jana Tardonová
27. Jana Týralová
28. Monika Vondráková
29. Radek Kacetl
30. Vojtěch Svoboda
Třída: 9. A
Školní rok: 2000/2001
Třídní učitelka: Zdeňka Létalová
1. Monika Čurdová
2. Jaroslav Hejda
3. Lucie Janáková
4. Pavel Kacetl
5. Adam Kühnel
6. Petra Navrátilová
7. Ludmila Pazderková
8. Václav Pokorný
9. Petr Poula
10. Leoš Procházka
11. Vít Procházka
12. Monika Procházková
13. Eliška Pšenčíková
14. Jana Rokošová
15. Lukáš Tranta
16. Roman Tobolka
17. Jiří Vedra
18. Petr Vohoska
19. Jan Pecha
20. Tomáš Dvořák
Třída: 9. B
Školní rok: 2000/2001
Třídní učitelka: Alena Pízová
1. Martin Bureš
2. Přemysl Čurda
3. Tereza Dědková
4. František Javůrek
5. Lukáš Klečka
6. Pavel Kudrna
7. Zdeněk Kula
8. Luboš Kulík
9. Zuzana Lisnerová
10. Veronika Musilová
11. Lada Nejedlá
12. Ondřej Němec
13. Lucie Plocková
14. Michaela Roupcová
15. Jiřina Stýblová
16. Michaela Urbánková
17. Ivo Valenta
18. Petr Čermák
19. Marcela Revayová
Třída: 9. A
Školní rok: 2001/2002
Třídní učitelka: Marcela Kovářová
1. Petra Hřebečková
2. Martin Jelínek
3. Lucie Karásková
4. Lucie Kubešová
5. Petr Kulík
6. Lenka Kupcová
7. Tereza Lovětínská
8. Andrea Papežová
9. Markéta Prchalová
10. Jan Stoupenec
11. Lucie Strejčková
12. Milan Svoboda
13. Tereza Svobodová
14. Petra Štěrbová
15. Karel Valenta
16. Jitka Vosáhlová
17. Markéta Zudová
18. Robin Smejkal
19. Marie Kotásková
Třída: 9. B
Školní rok: 2001/2002
Třídní učitelka: Věra Bílá
1. Michal Bačák
2. Jakub Bartoš
3. Vojtěch Beneš
4. Jiří Čepák
5. Iveta Čepáková
6. Anita Fulínová
7. Jana Havlová
8. Soňa Holzäpfelová
9. Jiří Kamarýt
10. Lucie Kopečná
11. Jiří Kotek
12. Tereza Létalová
13. Pavel Linhart
14. Miloš Lojka
15. Iveta Mandátová
16. David Meisel
17. Petra Nejedlá
18. Jaroslav Řezáč
19. Helena Sztefková
20. Tereza Špičková
21. Jakub Valeš
22. František Vaněk
Třída: 9. A
Školní rok: 2002/2003
Třídní učitelka: Pavla Kloiberová
1. Tomáš Beneš
2. Ondřej Beran
3. Jiří Boček
4. Markéta Buzková
5. Nella Dőrrerová
6. Pavel Holzäpfel
7. Vendula Jelínková
8. Pavel Jordánek
9. Markéta Králová
10. Michal Krtek
11. Zdeňka Kuchtová
12. Pavel Kusák
13. Pavel Macků
14. Jakub Marek
15. Ludmila Maršánová
16. Roman Novotný
17. Martin Papež
18. Pavel Pokorný
19. Petr Pšenčík
20. Jaroslav Semorád
21. František Smejkal
22. Jaroslav Šalanda
23. Jiřina Šedová
24. Radek Tetour
25. Jana Zabloudilová
26. Hana Zezulová
27. Luboš Havlík
28. Jan Kapoun
29. Dana Koutná
30. Tomáš Doležal
Třída: 9. B
Školní rok: 2002/2003
Třídní učitel: Karel Chalupa
1. Lukáš Bouda
2. Ivana Boudová
3. Josef Cvrček
4. Jana Dvořáková
5. Kateřina Hesová
6. Milan Kabelka
7. Ondřej Kalvoda
8. Pavel Kamír
9. Iveta Karásková
10. Tereza Karásková
11. Martina Kubeková
12. Tomáš Kučera
13. Ondřej Macků
14. Kateřina Máchová
15. Tomáš Marek
16. Miluše Neuwirthová
17. Richard Palas
18. Lukáš Pecha
19. Miroslav Pražský
20. Jan Revay
21. Martin Řimnáč
22. Luboš Strachota
23. Marek Svačina
24. Vlastimil Šalanda
25. Šárka Šímová
26. Jan Švec
27. Tomáš Zedínek
Třída: 9. A
Školní rok: 2003/2004
Třídní učitel: Bohumil Havlík
1. Lucie Beníčková
2. Monika Boudová
3. Miroslav Hruška
4. Michal Janča
5. Veronika Kloiberová
6. Pavel Kněžínek
7. Monika Koutná
8. Tomáš Král
9. Lukáš Lupač
10. Josef Nekula
11. Barbora Palasová
12. Simona Petržílková
13. Barbora Plachá
14. Petr Procházka
15. Aneta Schlosserová
16. Denisa Stejskalová
17. Pavel Svoboda
18. Leona Svobodová
19. Lukáš Šalanda
20. František Šindelář
21. Vojtěch Špička
22. Jakub Zeman
23. Veronika Skorková
Třída: 9. B
Školní rok: 2003/2004
Třídní učitel: Pavel Janda
1. Veronika Bambulová
2. Jiří Beran
3. Jakub Bouda
4. Jitka Cvrčková
5. Andrea Čepáková
6. Václav Doubek
7. Anežka Hergeselová
8. Miroslav Jelínek
9. Jana Jirásková
10. David Kejval
11. Lukáš Kolomazník
12. Michal Král
13. Petr Macek
14. Jana Nováková
15. Marcela Nováková
16. Petra Nováková
17. Klára Novotná
18. Jaroslav Pokorný
19. Vendula Rehartová
20. Tereza Stejskalová
21. Lukáš Stoupenec
22. Michal Stránský
23. Jiří Štěpán
24. Tereza Týmová
25. Aneta Valenová
26. Pavel Zajíc
27. Veronika Zemanová
Třída: 9. A
Školní rok: 2004/2005
Třídní učitelka: Zdeňka Létalová
1. Klára Bartošová
2. Ondřej Bílý
3. Lukáš Cvak
4. Lenka Fabešová
5. Lenka Holakovská
6. Aneta Kameníková
7. Lenka Kasáčková
8. Michaela Kopečná
9. Michal Kos
10. Filip Kubeš
11. Alice Kühnelová
12. Martin Linhart
13. Kateřina Mátlová
14. Martina Petrů
15. Veronika Přívětivá
16. Jiří Sedláček
17. Jitka Strejčková
18. Eva Šimánková
19. Martin Trojan
20. Miroslav Urbánek
21. Ladislav Vopálenský
22. David Stránský
23. Filip Souček
Třída: 9. B
Školní rok: 2004/2005
Třídní učitelka: Alena Pízová
1. Roman Bajgl
2. Tomáš Běhan
3. Petr Doležal
4. Veronika Galíková
5. Barbora Jeřábková
6. Aneta Kantorová
7. Dana Krejčová
8. Tomáš Kubek
9. Jiří Linhart
10. Vladimíra Lisnerová
11. Ondřej Macků
12. Barbora Nováková
13. Lukáš Říha
14. Michal Samek
15. Pavel Straka
16. Lenka Straková
17. Jitka Suchá
18. Michaela Šímová
19. Milena Kolářová
20. Nikol Šebestová
21. Bronislav Bačák
22. Tomáš Mátl
23. Tomáš Tetour
Třída: 9. A
Školní rok: 2005/2006
Třídní učitelka: Radka Dvořáková
1. Pavel Antonů
2. Marek Boček
3. Denisa Čermáková
4. Veronika Čurdová
5. Marcela Dohnalová
6. Zuzana Fučíková
7. Tereza Hergeselová
8. Vítek Hledík
9. Milan Hron
10. Robert Kalina
11. Jakub Kapoun
12. Žaneta Kejvalová
13. Vojtěch Kněžínek
14. Michal Kohout
15. Aleš Kolumberský
16. Šárka Kopřivová
17. Miroslav Krejčí
18. Zuzana Kuchtová
19. Ondřej Málek
20. Lucie Nováková
21. Vladimír Petržela
22. Lenka Stejskalová
23. Zuzana Šimánková
24. Marek Točík
25. Lenka Vopálenská
26. Iva Vosáhlová
27. Kamil Beran
28. Zdeněk Vican
Třída: 9. B
Školní rok: 2005/2006
Třídní učitel: Pavel Janda
1. Martin Antoňů
2. Tomáš Antoňů
3. Ondřej Beníček
4. Simona Bénová
5. Julie Boudová
6. Martin Březina
7. Kamil Čeloud
8. Lucie Firlová
9. Stanislav Holoubek
10. Jana Horálková
11. Kamila Hrbáčová
12. Karel Hronek
13. Alena Jelínková
14. Eva Kiesslingová
15. Roman Kolanda
16. Jiří Král
17. Vladimír Kupček
18. Patrik Lojka
19. Lukáš Maršán
20. Lucie Mostbeková
21. Jana Neméthová
22. Jan Pecha
23. Jan Starka
24. Ivoš Váňa
25. Nikola Závodská
26. Michal Choleva
27. Jiří Kostohryz
28. Zuzana Plšková
29. Tomáš Galuška
Třída: 9. A
Školní rok: 2006/2007
Třídní učitelka: Radka Dvořáková
1. Lucie Burešová
2. Stanislav Buzek
3. Zbyněk Čech
4. Kateřina Čepáková
5. Tomáš Halaška
6. Jakub Chvojsík
7. David Kabelka
8. Rostislav Karel
9. Petr Kareš
10. Dagmar Kolaříková
11. Markéta Králíková
12. Jiří Lovětínský
13. Ondřej Michálek
14. Martina Nováková
15. Michala Novotná
16. Vojtěch Petrů
17. Miroslava Pocarová
18. Monika Řezáčová
19. Lenka Stejskalová
20. Jitka Svobodová
21. Petra Syrovátková
22. Andrea Šindelářová
23. Pavla Urbánková
24. Nikola Vaverková
25. Ondřej Vitouš
Třída: 9. B
Školní rok: 2006/2007
Třídní učitelka: Vladimíra Navrátilová
1. Lukáš Bajgl
2. Tereza Bambulová
3. Martin Cepák
4. Michaela Doležalová
5. Petr Havel
6. Martin Jordánek
7. Alan Kantor
8. Ondřej Knoflíček
9. Nikol Kolářová
10. Miroslava Koutná
11. Veronika Neuwirthová
12. Eva Nováková
13. Tomáš Ondrák
14. Vojtěch Popjak
15. Věra Procházková
16. Pavel Račický
17. Šárka Řimnáčová
18. Michael Sedlák
19. Ivana Svobodová
20. Jiří Šindelář
21. Anna Štěbetáková
22. Jan Tardon
23. Tomáš Vrba
24. Robert Malý
Třída: 9. A
Školní rok: 2007/2008
Třídní učitel: Bohumil Havlík
1. Jan Bauer
2. Veronika Bustová
3. Jiřina Daňhelová
4. Jana Dušková
5. Kateřina Freyová
6. Zdeňka Hotařová
7. Lukáš Hron
8. Iveta Jiraňová
9. Markéta Karlová
10. Marcela Kopřivová
11. Eva Krejčová
12. Kamila Křížová
13. Květa Kučerová
14. Vanda Mattesová
15. Michaela Miksová
16. Tomáš Pavlík
17. Tomáš Radkovský
18. Michal Semorád
19. Edita Valenová
20. Karel Vitamvás
21. Monika Záblacká
22. Lukáš Galuška
23. Gabriela Habalová
Třída: 9. B
Školní rok: 2007/2008
Třídní učitelka: Lenka Nováková
1. Nikol Antoňů
2. Petra Březinová
3. Filip Čermák
4. Petra Dědková
5. Kristýna Firlová
6. Simona Janoušková
7. Michala Juránková
8. Jana Kohoutová
9. Jan Král
10. Vít Král
11. Michal Kubát
12. Michal Kučera
13. Iveta Némethová
14. Zuzana Nováková
15. Patrik Pelz
16. Michal Pražský
17. Petr Semorád
18. Jan Solař
19. Jana Straková
20. Jiří Šalanda
21. Adéla Šťastná
22. Dominik Zuda
23. Jan Toman
Třída: 9. A
Školní rok: 2008/2009
Třídní učitelka: Zdeňka Létalová
1. Lukáš Brtník
2. Jiří Dědek
3. Karolína Dědková
4. Lukáš Dohnal
5. Jan Hochman
6. Martin Jahoda
7. Marie Juránková
8. Iva Kadrnožková
9. Aleš Kasal
10. Miroslav Kolařík
11. Kamil Komůrka
12. Růžena Konvičková
13. Daniela Koutná
14. Radovan Kubek
15. Klára Landová
16. Veronika Mostbeková
17. Jakub Procházka
18. Iva Přibylová
19. Vendula Soukupová
20. Aneta Staňková
21. Markéta Straková
22. Jana Šplíchalová
23. Veronika Šťastná
24. Jan Štěbeták
25. Klára Štěrbová
26. Marta Táborská
27. Kateřina Tomanová
28. Ondřej Záblacký
29. Kristina Vitoušová
Třída: 9. B
Školní rok: 2008/2009
Třídní učitelka: Alena Pízová
1. Jiří Bastl
2. Karel Běhan
3. Kristýna Boudová
4. Dominik Brož
5. Zdeněk Březina
6. Lenka Coufalová
7. Jan Daňhel
8. Daniel Dufek
9. Josef Chvátal
10. Eva Jahodová
11. Monika Jindrová
12. Nikola Joklová
13. Kristýna Karlová
14. Hana Kettnerová
15. Michal Klivan
16. Aneta Lacinová
17. Lenka Macků
18. Roman Nečesal
19. Matěj Pecha
20. Monika Podracká
21. Petr Pokorný
22. Jan Povolný
23. Martin Samek
24. Adéla Slavíková
25. Michaela Syrovátková
26. Adam Šebesta
27. Monika Švecová
28. Gabriela Tůmová
29. Stanislav Barbořík
Třída: 9. A
Školní rok: 2009/2010
Třídní učitel: Bohumil Šuhaj
1. Klára Andělová
2. Petr Baštýř
3. Jana Bláhová
4. Dalibor Jelínek
5. Klára Jirásková
6. Simona Karlová
7. Jana Koutná
8. Luboš Landa
9. Nikola Leitgebová
10. Jan Menšík
11. Nikol Pěchočová
12. Roman Přikryl
13. Jan Račický
14. Linda Sovová
15. Radim Suchý
16. Ivana Svobodová
17. Michal Šeda
18. Veronika Tobolková
19. Nikola Trojanová
20. Martin Vavruška
21. Daniel Štěpán
Třída: 9. B
Školní rok: 2009/2010
Třídní učitelka: Marta Honzíková
1. Lukáš Florián
2. Jindřiška Hotařová
3. Šárka Cholevová
4. Jiří Chromý
5. Patrik Junger
6. Denisa Kolářová
7. Nikita Kryštofová
8. Vít Nejedlý
9. Jiří Novák
10. Denisa Řezáčová
11. Petr Stejskal
12. David Syrovátka
13. Sára Szepeši
14. Jan Šalanda
15. Martin Šindelář
16. Ivana Štěpničková
17. Karolína Tomšů
18. Tomáš Trojan
19. Josef Závodský
20. Josef Holub
Třída 9. A
Školní rok: 2010/2011
Třídní učitelka: Jana Váňová
1. Nikola Adamcová
2. Ludmila Andělová
3. Eva Báchorková
4. Eliška Bastlová
5. Michal Bohdálek
6. Lucie Hesová
7. Zdeněk Janák
8. Martin Janoušek
9. Jana Kadlecová
10. Radek Komůrka
11. Zdeněk Kučera
12. Aneta Lovětínská
13. Drahoslav Mařík
14. Patrik Mrskoč
15. Daniel Pocar
16. David Pocar
17. Filip Solař
18. Markéta Urbancová
19. Nikola Urbancová
20. Kateřina Vronková
Třída 9. B
Školní rok: 2010/2011
Třídní učitelka: Radka Dvořáková
1. Denisa Bajglová
2. Ondřej Bodocký
3. Michaela Fabešová
4. Jana Hochmanová
5. Nikola Hotařová
6. Kristýna Ježková
7. Michal Maršán
8. Lucie Mocharová
9. David Müller
10. Nikola Novotná
11. Marek Novotný
12. Eliška Peníšková
13. Filip Švarc
14. Martin Voburka
15. Petra Závodská
Třída 9. A
Školní rok: 2011/2012
Třídní učitelka: Radka Dvořáková
1. Nikola Bajglová
2. Denisa Březinová
3. Jan Douda
4. Lucie Dvořáková
5. Vendula Chvojsíková
6. Vít Jelínek
7. Tomáš Karpíšek
8. Lucie Kiesslingová
9. Pavel Mareš
10. Martin Nehyba
11. Ladislav Novák
12. Vendula Pocarová
13. Vladimír Řezáč
14. Simona Schlosserová
15. Aleksandr Sodoma
16. Lukáš Syrovátka
17. Martina Trojanová
18. Jiří Vrba
Třída 9. B
Školní rok: 2011/2012
Třídní učitelka: Stanislava Dvořáková
1. Adam Bouda
2. Hana Cepáková
3. Jan Dušek
4. Jakub Dvořák
5. Nikola Egnerová
6. Pavel Holoubek
7. Pavel Chromý
8. Daniel Kolařík
9. Kristýna Králová
10. David Lovětínský
11. Tereza Málková
12. Vítězslav Malý
13. Tomáš Neuvirt
14. Pavel Novák
15. Šárka Podracká
16. Marcel Pokorný
17. Daniel Škarda
18. Eliška Škarková
19. Kristýna Šlápotová
20. Kateřina Valenová
21. Martin Vaverka
Třída 9. A
Školní rok: 2012/2013
Třídní učitelka: Zdeňka Létalová
1. Petr Bartoň
2. David Bureš
3. Aneta Hrbáčová
4. Petra Kalábová
5. Václav Kolář
6. Radek Krejča
7. Martin Lebr
8. Aleš Linhart
9. Michaela Lovětínská
10. Tomáš Mácha
11. Tereza Malíková
12. Vendula Müllerová
13. Minh Nguyen Cong
14. Lukáš Pavlů
15. Patrik Plachý
16. David Prokop
17. Michaela Prokopová
18. Aneta Přibylová
19. Barbora Slepicová
20. Martin Šeda
21. Natálie Šínová
22. Dominik Vávrů
Třída 9. B
Školní rok: 2012/2013
Třídní učitelka: Alena Pízová
1. Monika Antoňů
2. Pavel Bitala
3. Šimon Dohnal
4. Markéta Dušková
5. Miroslav Dvořák
6. Filip Havlík
7. Leoš Hudínek
8. Adéla Ježková
9. Milan Jindra
10. Kateřina Jindrová
11. Hana Klimešová
12. Filip Leitgeb
13. Eliška Nováková
14. Klára Novotná
15. Veronika Račická
16. Tomáš Razima
17. Adéla Śebestová
18. Daniel Tomšů
19. Šárka Tříletá
20. Marika Valenová
21. Kristýna Výletová
Žáci současné 9. A
Školní rok: 2013/2014
Třídní učitelka: Helena Tříletá
1. Aneta Brtníková
2. Patrik Bureš
3. Dominik Hes
4. Hana Horníková
5. Marek Kos
6. Luboš Kučera
7. Aneta Lisová
8. Tomáš Máca
9. Lucie Menšíková
10. Michal Pípa
11. Martina Rodová
12. Sabina Řezáčová
13. Michal Sivák
14. Martin Šlápota
15. Matěj Vacek
Žáci současné 9. B
Školní rok: 2013/2014
Třídní učitel: Bohumil Šuhaj
1. Michal Bastl
2. Veronika Boudová
3. Lucie Černochová
4. Michal Dušek
5. Michal Dvořák
6. Jaromír Hric
7. Zuzana Chromá
8. Anna Kopečná
9. Kryštof Krechler
10. David Kubeš
11. Tereza Kupcová
12. Kevin Martoglou
13. Michala Nováková
14. Eva Klaudie Procházková
15. Pavel Rella
16. Gabriela Soukupová
17. Zuzana Stuchlíková
18. Pavel Švec
Download

zde - Základní škola Dačice