SOUPIS KANDIDÁTŮ
pro volby do zastupitelstva obce Strašice konané v roce 2010.
Volební obvod Strašice
Sdružení pro otevřenou společnost
sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů - sdružení Alternativa a nezávislých kandidátů
Název volební strany
Typ volební strany
Jméno, příjmení, titul
Věk Povolání
obec, kde je
kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Název politické strany, jíž je kandidát
členem, nebo údaj "bez politické
příslušnosti"
Nominován
1.
František Nerad, Ing.
59
místostarosta
Strašice
bez politické příslušnosti
Alternativa
2.
Ivo Kužel, Ing.
46
specialista OS KOVO
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
3.
Alžběta Kapolková, Mgr.
36
učitelka ZŠ
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
4.
Štefan Blaško
40
dělník
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
5.
Anna Bergmannová
58
podnikatelka, obchod
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
6.
Petr Macháček, Ing.
28
projektant
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
7.
Jan Sovadina, Mgr.
28
učitel
Strašice
člen Strany práv občanů
SPO - Z
8.
Denisa Ungrmanová
29
zdravotní sestra
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
9.
Jana Miščíková
31
stavební technik
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
10.
Zdeněk Šujan
28
státní zaměstnanec
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
11.
Lenka Pěnkavová
46
úřednice
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
12.
Karel Dezort
49
invalidní důchodce
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
13.
Hana Šmídová, Ing.
57
podnikatelka, služby
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
14.
Jiří Přibáň
27
konstruktér
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
15.
Karel Ludvík
21
konstruktér
Strašice
bez politické příslušnosti
NK
Zmocněnec volební strany - sdružení politické strany a nezávislých kandidátů - sdružení ALTERNATIVA a nezávislých kandidátů
Josef Kec, Strašice 562
Náhradník zmocněnce
Jarmila Šajdová, Strašice 453
…………………………..
podpis zmocněnce
Ing. Jiří Kotek, manažer politické strany ALTERNATIVA
jméno, příjmení a označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany
Ve Strašicích dne
Přílohy: 15 ks prohlášení kandidátů
Download

Sdružení pro otevřenou společnost sdružení politického hnutí a