RODOKMEN OSOBNÍCH VOZŮ ČSD / ČD
Spolupráce: Ivo Mahel, Jiří Pokorný
Sestavil: Alan Butschek
www.alanbutschek.cz
Verze: 2012-06-20
Aa 64
1
Nahrazuje verzi: 2012-02-01
Aa
51 54 19-80 001 - 029
výroba Bautzen NDR
1967-1968
(A)
Odporové topení
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
50 54 19-80
A
150
50 54 19-46 001 - 029
Odporové topení, posledních 6 vozů
ŽSR
B
2
50 54 29-88
Přeznačení na 2. tř., jen přechodné?
Aa 64
3
Aa
51 54 19-10 030 - 125
výroba Bautzen NDR
1970-1971
(A)
Odporové topení
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
50 54 19-10
A
150
50 54 19-40
A
150
50 54 19-46 030 - 116
Zvýšení rychlosti u vybraných vozů.
Odporové topení, posledních 11 vozů
A
A
ŽSR
(A)
50 54 19-10 126 - ?
150
50 54 19-40
150
50 54 19-46 126 - 127
4
Úprava kdy? Odebrání RIC ihned poté?
Aa 74
5
2002
Odporové topení, 2 vozy
Aa
51 54 19-41 001 - 110
výroba Bautzen NDR
1975-1978, prototyp 1972
A
149
51 54 19-41 054 - 110
151
50 54 19-41 001 - 030
146
73 54 10-91 001 - 009
143
73 54 10-91 010 - 020
44 vozů
ŽSR
(A)
50 54 19-41
A
6
12 vozů
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
Amee
Amee
50 54 11-38 001 - 040
výroba Bautzen NDR
1987
Ampz
Ampz
73 54 10-91 001 - 009
výroba Siemens Rakousko + Studénka
1998-1999
7
ŽSR
8
Ampz
9 vozů
Ampz 143
9
Ampz
143 73 54 10-91 010 - 020
výroba Siemens Praha
2006
Ampz
11 vozů
20-80
10
21-18
Ahee
50 54 10-70 001 - 010
rekonstrukce MOVO Plzeň + DVJ Maď.
1996-1997
Ahee
51 54 10-70
Režim RIC
11
864
Apeer
50 54 19-30 000
rekonstrukce ŽOS Vrútky
1992
Apee
51 54 10-70
8 vozů
Kód 148
Apee
141 61 54 10-70 001 - 010
Apee
modernizace MOVO Plzeň
2008
144
61 54 10-70
139 61 54 10-70 003 - 005
Apee
modernizace MOVO Plzeň
2011
Ukončení provozu 2011
2 vozy
Aee
142 61 54 19-70 001 - 015
Aee
modernizace MOVO Plzeň
2009
ŽSR
Aeel
51 54 19-70 001 - 015
rekonstrukce MOVO Plzeň + DVJ Maď.
1996-1997
12
20-80
147
51 54 19-70
20-10
21-18
Ukončení provozu 2011
6 vozů
140 61 54 19-70 006 - 014
Aee
modernizace - kde?
2011
13
9 vozů
19-41
14
50 19-41
39-41
Aee
50 54 19-78
modernizace ŽOS Č. Velenice
1996-1997
Aee
1997-1998
145 61 54 19-51 001 - 012
Aee
modernizace ŽOS Č. Velenice
2000-2006
Jen přeznačení bez úprav?
50 54 19-38
12 vozů
145 61 54 19-38 011
Aee
modernizace ŽOS Č. Velenice
2000?
15
Před přeznačením 19-38 na 19-51
152 50 54 19-38 013 - 018
Aee
modernizace ŽOS Č. Velenice
1999-2000
16
6 vozů
Aalm
17
Aam
18
Aalm
70 54 19-09 000
výroba Studénka
1962
Aalm
Aalm 5020
Ukončení provozu 1983
70 54 19-09 000
Aam
61 54 19-09 900 - 909
výroba Studénka
1969
Bn
70 54 20-09
Ukončení provozu 19xx
ABa 64
19
ABa
51 54 39-80 001 - 085
výroba Bautzen NDR
1964-1967
(AB)
Odporové topení
Změna rychlosti? V kterých letech?
51 54 39-40
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
(AB)
50 54 39-40
ABa
51 54 39-10 086 - 298
výroba Bautzen NDR
1969-1973
(AB)
(AB)
Odporové topení
Změna rychlosti? V kterých letech?
AB
350
50 54 39-40 001 - 021
350
50 54 39-40 163 - 277
349
51 54 39-41 004 - 050
Poslední 2 vozy
ŽSR
ABa 64
20
51 54 39-40
50 54 39-40
17 vozů
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
ŽSR
(B)
21
50 54 29-10
Přeznačení na 2. tř., jen přechodné?
ABa 83
22
AB
ABa
51 54 39-41 001 - 050
výroba Bautzen NDR
1984
AB
36 vozů
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
26
65
26
24
55
ŽSR
Sestavil: Alan Butschek
Str. 1 / 10
11
12
10, 12
10, 12
7
23
Ba 65
24
Ba
51 54 20-80 879 - 983, 499 - 688
výroba Györ MLR
1965-1968
(B)
50 54 20-80
ABfbrdtn
95 54 5 954
rekonstrukce Pars Šumperk
2007-2010
ABfbrdtn
řídící vůz
Řídicí vůz, 26 vozů
B
251
795
50 54 80-29 201 - 226
50 54 20-80
Ukončení provozu 2005-2006
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
25
Bc
51 54 55-40 103
úprava - lehátkový vůz
19xx?
20-80 636
Bc
51 54 55-40
Ukončení provozu 19xx
Ba 65
26
Ba
51 54 20-10 689 - 878
výroba Györ MLR
1969-1970
(B)
50 54 20-10
B
251
50 54 20-10
Ukončení provozu 2005-2006
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
27
Ba 64
28
Ba
51 54 20-80 000 - 234
výroba Bautzen NDR
1965-1968
(B)
Bc
51 54 55-40 027, 043
úprava - lehátkový vůz
19xx?
Bc
027 --> 042
Řada zrušena (2008)
51 54 55-40 043
50 54 20-80
B
250
50 54 20-80 224
Poslední 1 vůz, DHV Lužná u Rak.
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
Bg
50 54 20-80 065 - 209
úprava - služební oddíl
199x-2002?
29
Bg
260
50 54 20-80 097 - 183
250
50 54 20-41 028
260
50 54 20-41 013 - 107
249
51 54 20-41 287 - 979
243
51 54 20-41 884 - 890
256
50 54 20-41 188 - 565
Poslední 2 vozy
30
20-80 045, 165
31
Bc
51 54 55-40 008, 022
úprava - lehátkový vůz
19xx?
Bc
008 --> 023?, 022 --> 102
Ukončení provozu 2004
51 54 55-40
B
50 54 29-48 031
úprava - vůz k sezení
19xx?
B
50 54 29-48
Ukončení provozu 2000
Ba 64
32
Ba
51 54 20-10 235 - 448
výroba Bautzen NDR
1969-1971
(B)
50 54 20-10
B
250
50 54 20-10
Ukončení provozu 2007-2008
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
Bg
50 54 20-10 245 - 447
úprava - služební oddíl
199x-2003?
33
Bg
260
50 54 20-10
Ukončení provozu 2010
34
Bc
51 54 55-40 007, 044
úprava - lehátkový vůz
19xx?
20-10 396, 397
Bc
841
51 54 55-40
Ukončení provozu 19xx
B
50 54 29-48 031
úprava - vůz k sezení
19xx?
35
Ba 64
36
Ba
51 54 20-40 449 - 488
výroba Bautzen NDR
1972
(B)
50 54 20-40
B
250
50 54 20-40
Ukončení provozu 2008-2009
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
Bg
50 54 20-40 450 - 487
úprava - služební oddíl
199x-2005?
37
Bg
260
50 54 20-40
Ukončení provozu 2010
Ba 64
38
Ba
51 54 20-41 000 - 174
výroba Bautzen NDR
1972-1973
(B)
50 54 20-41
B
Poslední 1 vůz
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
Bg
50 54 20-41 000 - 174
úprava - služební oddíl
199x-2010?
39
Bg
Poslední 2 vozy
40
Bc
51 54 55-40 002
úprava - lehátkový vůz
19xx?
20-41 106
002 --> 008
41
Ba 74
Ba 83
Ba
51 54 20-41 175 - 990
výroba Bautzen NDR
1974-1985
B
244
51 54 20-41
B
2005-2007 kuřácké vozy
240 vozů
ŽSR
Bee
51 54 20-41 883 - 990
úprava KOS Krnov
2003
42
Bee
7 vozů
(B)
50 54 20-41
B
43
146 vozů
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
44
264 50 54 29-41 374 - 505
Bd
úprava ATECO Bubny
2010-2011
45
Bd
úprava ?
2009
49 vozů
50 54 20-41 907
255
50 54 29-48 050 - 065
1 vůz
B
46
12 vozů
Bg
50 54 29-48 063
úprava - služební oddíl
200x ?
47
Sestavil: Alan Butschek
136
52
52
52
52
158
56
56
65
56
54
54
58
58
144
55
51
Ukončení provozu 2008-2009
49, 50
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
264
Str. 2 / 10
23
38
36
32
34, 35
40
24
26
10, 12
27
41
43
26
24
46
7
38
41
B
48
255
50 54 29-41 006 - 068
21 vozů
49
Bc
51 54 55-40
úprava - lehátkový vůz
19xx?
50
Bc
51 54 55-80
úprava - lehátkový vůz
19xx?
Beer
50 54 20-78 001
modernizace ŽOS Č. Velenice
1992
51
29-48, 55-40
20-10
29-48 050 a výš
272 50 54 20-38 001 - 034
Bee
modernizace ŽOS Č. Velenice
1996-1999
29-48 do 049
31 vozů
20-40
52
20-41
29-03
ABeer
50 54 30-78 101
modernizace MOVO Plzeň
1993
53
54
Beer
50 54 20-78 101 - 106
modernizace MOVO Plzeň
1992-1995
51 54 82-40
50 54 82-40
Bee
273
50 54 20-38 101 - 134
248
51 54 21-70 025 - 089
34 vozů
Bmee
55
Bmee
50 54 21-38 001 - 090
výroba Bautzen NDR
1986-1987
Bmee
51 54 21-70 025 - 090
modernizace ŽOS ČV + MOVO + ČL
1994-1995
Bmee
41 vozů
ŽSR
20-80
Beel
51 54 20-70 501 - 540
rekonstrukce MOVO Plzeň + DVJ Maď.
1997-1998
56
Bee
20-10
246
51 54 20-70
240 61 54 20-70 502 - 540
Bee
modernizace ŽOS Trnava Slovensko
2008-2009
55-40
21-18
Ukončení provozu 2011
15 vozů
238 61 54 20-70 501 - 537
Bee
modernizace - kde?
2010-2011
57
25 vozů
20-80
Bhee
51 54 20-70 001 - 035
rekonstrukce MOVO Plzeň + DVJ Maď.
1996-1997
58
Bpee
20-10
Bmee 234
51 54 20-70
239 61 54 20-70 016 - 022
Bpee
modernizace MOVO Plzeň
2008
21-18 VOJ
59
60
247
21-18
Ukončení provozu 2011
2 vozy
242 61 54 20-70
Bpee
modernizace MOVO Plzeň?
2006-2007
237 61 54 20-70 001 - 035
Bpee
modernizace MOVO Plzeň
2010-2011
Ukončení provozu 2011
32 vozů
Bmz
51 81 21-70
výroba Siemens Rakousko
1980-1982
nákup 23 vozů k ČD 2011
Bmee 234
61
Bmee 235
62
Bmz
63
Bmz
50 81 21-70
výroba Siemens Rakousko
1980-1982
234 51 54 21-70 500 - 529
Bmee
úprava ŽOS Č. Velenice
2011-2012
nákup 7 vozů k ČD 2011
30 vozů, zatím nepřeznačeny
Bmz
61 81 21-70
výroba Siemens Rakousko
1979-1980
235 61 54 21-70 600 - 601
Bmee
úprava ŽOS Č. Velenice
2012
nákup 2 vozů k ČD 2011
2 vozy, zatím neupraveny a nepřeznačeny
Bmz
73 54 21-91 001 - 026
výroba Siemens Rakousko + Studénka
1999-2000
Bmz
245
73 54 21-91 001 - 026
241
73 54 21-91 027 - 041
277
50 54 21-18 530
26 vozů
Bmz 241
64
Bmz
241 73 54 21-91 027 - 041
výroba Siemens Praha
2006
Bmz
15 vozů
Bai 65
65
Bai
50 54 21-18 000 - 917
výroba Györ MLR
1966-1974
Bt
Poslední 1 vůz, DHV Lužná u Rak.
ŽSR
66
Bai 69
67
Btk
60 54 21-18
úprava DOM Pardubice; i ŽOS?
2001-2005
Btk
VOJ
21 vozů
Bai
50 54 21-19 000 - 526
výroba Studénka
1972-1975, prototypy 1969
Bt
662
60 54 21-18 050 - 916
278
50 54 21-19 059 - 524
283
50 54 21-19 079 - 525
252
50 54 28-19 085
261
50 54 20-19 234
262
50 54 20-19 103 - 493
111 vozů
ŽSR
497
70
Bt
služební oddíl
103 vozů
252 50 54 28-19 085
Bdt
úprava ŽOS České Velenice
2002
Bdt
jízdní kola
1 vůz
261 50 54 20-19 234
Bdt
úprava ŽOS České Velenice?
2008
Bdt
jízdní kola
1 vůz
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
Sestavil: Alan Butschek
72
74
76
159,160
158
141
142
76
75
73
72
77
144
146
119
120
71
262 50 54 20-19 103 - 493
Bdt
úprava ŽOS České Velenice
2007-2012
Bdt
jízdní kola, služební oddíl
14 vozů
175
69
283 50 54 21-19 058 - 525
Bt
úprava ŽOS České Velenice
2004-2011
136
68
Str. 3 / 10
73
55
Btee
služební oddíl, CZE
2 vozy
Btee
CZE
8 vozů
75
76
Aza
úprava?
1982
284 50 54 21-19 191 - 192
Btee
úprava ŽOS České Velenice
2005-2006
Btee
50 54 21-19 325 - 364
úprava ŽOS České Velenice
2005-2007
74
77
23
68
68
68
50
40
52
52
67
67
67
67
67
54
54
46, 52
48
72
286 50 54 20-19 187 - 362
Bdtee
úprava ŽOS České Velenice
2007-2008
Bdtee
jízdní kola, služební oddíl, CZE
8 vozů
287 50 54 20-19 206 - 370
Bdtee
úprava ŽOS České Velenice
2007-2008
Bdtee
jízdní kola, CZE
4 vozy
288 50 54 21-17 001 - 004
Bt
úprava ŽOS České Velenice
2008
Bt
el. topení 1500 V
4 vozy
284
50 54 21-19 191 - 192
285
50 54 21-19 338 - 364
286
50 54 20-19 187 - 362
287
50 54 20-19 206 - 370
288
50 54 21-17 001 - 004
279
50 54 21-08 002 - 195
50 54 89-40 041
RVV
Btme
78
Btme
50 54 21-08 001 - 195
výroba Studénka
1986-1987
Bdt
130 vozů
ŽSR
79
289 50 54 21-08 053 - 193
Btee
úprava ŽOS České Velenice?
2008-2009
80
295 50 54 80-30 001 - 020
Bfhpvee
rekonstrukce Pars Šumperk
2011-2012
CZE, 8 vozů
Řídicí vůz, 20 vozů
Bte
81
Bte
50 54 21-08 196 - 395
výroba Studénka
1990-1991
Bdt
280
50 54 21-08 270 - 395
282
50 54 21-08 396 - 479
281
50 54 22-44 083 - 320
78 vozů
ŽSR
Bte
82
Bte
50 54 21-08 396 - 479
výroba Studénka
1991-1992
Bp
62 vozů
ŽSR
Bymee
83
Bymee
50 54 22-44 001 - 320
výroba Bautzen NDR
1989-1990
Bdmtee
142 vozů
ŽSR
84
253 50 54 22-44 216
Bdmpee
modernizace Bautzen Německo
1992
85
275 50 54 22-44 077 - 312
Bdmtee
úprava DOM/DKV Pardubice
2004-2007
86
263 50 54 20-82 191 - 316
Bdmtee
modernizace MOVO Plzeň
2008-2011
1 vůz
76 vozů
6 vozů
87
Blm 73
88
Blm
70 54 25-09 600 - 601
výroba Studénka
1973-1974
Baafx
Bdbftn
95 54 5 954
rekonstrukce Pars Šumperk
2006-2007
Bfbrdtn
řídící vůz
Řídicí vůz, 8 vozů
794
50 54 80-29 301 - 308
70 54 0 010
Stav označení v r. 1995
Blm 76
89
Blm
70 54 24-29 000 - 909
výroba Studénka
1976-1983
Baafx
70 54 0 010
Btax
Stav označení v r. 1995
780
50 54 24-29 003 - 417
781
50 54 24-29 801 - 802
783
50 54 93-29 601
782
50 54 93-29 001 - 117
785
50 54 24-29 501 - 545
784
50 54 95-29 043
792
50 54 80-29 101
267 vozů
ŽSR
90
91
92
BDaafx
70 54 83-29
úprava, kde ?
1983-1994(5)
BDaafx
70 54 0 012
zavaz. oddíl
Stav označení v r. 1995
93
94
95
Baafx
70 54 0 011 281 - 310
modernizace Pars Šumperk
1997
Btax
úprava k motor. vozům ř. 811
2 vozy
BDaafx
70 54 0 014 824
modernizace Pars Šumperk ?
1997
BDtax
úprava k m. v. ř. 811, zavaz. oddíl, 016.824
1 vůz
BDaafx
70 54 0 012
úprava, kde ?
1994(5)-2010
BDtax
zavaz. oddíl
116 vozů
Bdtax
70 54 0 015
úprava KOS Krnov a ČD - DKV
2001-2005
Bdtax
jízdní kola
45 vozů
Ddax
70 54 0 013
úprava ČD - DKV Č. Budějovice
1994-1998
Ddax
jízdní kola
Poslední 1 vůz
Bfdbtax
95 54 5 912 001
rekonstrukce Pars Šumperk
2003
Bfbdtanx
řídící vůz
1 vůz
95 54 5 914 001 - 192
rekonstrukce Pars Šumperk
2005-2012
96
Sestavil: Alan Butschek
136
136
175
207
97
159,160
158
141
142
144
146
119
120
Řídící vůz, 192 vozů
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
Str. 4 / 10
23
87
55
77
89
50
40
52
52
54
54
46, 52
48
95 54 5 014 001 - 026
rekonstrukce Pars Šumperk
2007-2010
97
Vložený vůz, 26 vozů
Balm/u
98
Balm/u
výroba Smíchov
1966
625 - 639, 655 - 669
Úzkorozchodný vůz
99
70 54 0 005
Btu
590
55 54 28-29 901 - 908
761
50 54 29-29 309 - 367
763
50 54 28-29 001 - 063
8 vozů
JHMD, Č. Balog
ŽSR
Balm 58
Balm/u
Stav označení v r. 1996 ?
Balm
70 54 28-05 007 - 701
výroba Studénka
1958-1969
Bix
70 54 0 020
Balm 5-0230 - 5-0840 a 70 54 28-05 602 - 701
Stav označení v r. 1995
Btx
24 vozů
ŽSR
Bifx
70 54 0 021 001 - 068
moderniz. Studénka + ŽOS Nymburk
1995-1997
100
Btx
61 vozů
766 50 54 84-29 001 - 007
Bdtx
úprava KOS Krnov
2007-2011
101
Jízdní kola, 7 vozů
BFalm
102
BFalm
70 54 82-05 000 - 029
výroba Studénka
1961
BDix
70 54 0 022
BFalm 5-9970 - 5-9999
Stav označení v r. 1995, jen admin.
(Balm)
764
70 54 28-05 015
1 vůz, DHV Lužná u Rak.
ŽSR
103
Balm 62
104
Balm
70 54 20-09 000 - 181
výroba Studénka
1962-1968
Bmx
Balm 5228 - 5331 a 70 54 20-09 104 - 181
Stav označení v r. 1995
Bmx
ŽSR / ZSSK
105
BDix
70 54 0 022
úprava ŽOS Č. Velenice ?
199x
BDdtx
jízdní kola
3 vozy
70 54 0 050
Bmx
764
50 54 82-29 001 - 003
795
50 54 20-29 101 - 138
751
50 54 29-29 201 - 202
754
50 54 20-29 001 - 002
37 vozů
xx 56 x 050
1993-2007, 3 vozy
Bam 69
106
Bam
61 54 20-09 950 - 954
výroba Studénka
1969
Bn
70 54 0 054 001 - 002
Bn
Stav označení v r. 1995
Poslední 2 vozy
Bdt
107
Poslední 2 vozy
Baim
108
Baim
70 54 20-09 200 - 319
výroba Studénka
1969-1970
Bnp
70 54 0 053
Btn
Ukončení provozu 2006-2007
Stav označení v r. 1995
Bnp
ŽSR / ZSSK
109
95 54 5 053
xx 56 x 053
1993-2007, 14 vozů
755 95 54 5 053
Btn
úprava, kde ?
2004-2007
Btn
služební oddíl
13 vozů, postupně přejdou pod kód 757
755
50 54 21-29 013 - 066
756 50 54 21-29 301 - 364
Bdtn
modernizace KOS Krnov
2004-2011
64 vozů
757 50 54 20-29 201 - 223
Bdtn
modernizace KOS Krnov
2011-2012
110
20 vozů
Btfnw
70 54 29-09 228 - 284
modernizace Studénka
1989
111
Btfnw
70 54 0 042
Btn
Stav označení v r. 1995
Bhfn
112
752
50 54 21-29 001 - 004
753
50 54 29-29 001 - 032
791
50 54 80-29 001 - 011
4 vozy
Bhfn
70 54 0 043 001 - 032
výroba Studénka
1995-1997
Btn
32 vozů
Bhfnwr
113
Bp 61
114
Bhfnwr
70 54 0 943 001 - 011
výroba Studénka
1996-1997
Bftn
Řídící vůz
Řídicí vůz, 11 vozů
Bp
výroba Görlitz NDR
1961
900 - 919
Bpjoz
50 54 26-20 000 - 019
Označ. jen admin. Ukončení provozu 19xx
Patrová jednotka
ŽSR
Bp 65
115
Bp
výroba Görlitz NDR
1965
920 - 949
Btjo
50 54 26-18 020 - 049
Označ. jen admin. Ukončení provozu 2008-2009
Patrová jednotka
ŽSR
Bap
116
Bap
50 54 26-18 101 - 150
výroba Görlitz NDR
1965
Bmto
Patrový vůz
Patrový vůz, 26 vozů
292
50 54 26-18 106 - 149
Bmteeo 290 50 54 26-18
modernizace ŽOS Nymburk
2001
117
Patrový vůz. Ukončení provozu 2011
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
Sestavil: Alan Butschek
Bmteeo 293 50 54 26-18
modernizace ŽOS Nymburk
2009
294 50 54 26-18 101 - 127
Bdmteeo
modernizace ŽOS České Velenice
2010-2011
Patrový vůz. Ukončení provozu 2011
Patrový vůz, 16 vozů
136
136
175
157,189
207
159,160
158
141
142
144
146
119
120
118
Str. 5 / 10
23
87
55
107
77
50
40
52
52
46, 52
48
54
54
BDa
119
BDa
51 54 82-40 000 - 440
výroba Bautzen NDR
1974-1981
BDs
449
51 54 82-40 373 - 440
450
50 54 82-40 000 - 413
53 vozů
ŽSR
(BDs)
50 54 82-40
BDs
120
97 vozů
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
453 50 54 84-46 001 - 002
Bvt
modernizace ATECO Praha
2007
121
2 vozy
454 50 54 82-40 128 - 392
BDsee
modernizace MOVO Plzeň
2009-2012
122
12 vozů
BDmee
123
BDmee
51 54 82-70 001 - 074
výroba Bautzen NDR
1987
BDhmsee
448
51 54 82-70 021 - 074
451
50 54 82-70 026 - 045
451
50 54 82-78 024 - 072
447
51 54 82-70 085 - 100
32 vozů
ŽSR
(BDmee)
50 54 82-70
BDhmsee
124
7 vozů
Odebrání RIC; cca 19xx-xxxx?
BDhmsee
úprava kde?
1994-1995?
125
10 vozů
BDmeer
126
BDmeer
51 54 82-70 075 - 100
výroba Bautzen NDR
1987-1988
BDbmsee
16 vozů
ŽSR
Bbdgmsee 236
modernizace ŽOS Trnava, Slovensko
2012
127
očekávaná modernizace
Da 57
128
Da 57
129
Da
50 54 99-18 000 - 006
výroba Smíchov
1955
D
Da 6-5100 --> Da 7110, bez celního oddílu
Ukončení provozu 19xx
Da
51 54 99-10 001 - 046
výroba Bautzen NDR
1957
(D)
Da 7111 - 7160, celní oddíl
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
50 54 99-10
Da
51 54 99-18 000 - 443
výroba Bautzen NDR
1958-1962
(D)
Da 7161 - 7610, bez celního oddílu
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
DFa
51 54 91-18 000 - 033
výroba Bautzen NDR
1961
(DPost)
DFa 8015 - 8049
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
D
50 54 99-18 006
50 54 99-10
Ukončení provozu 2001-2002
ŽSR
Da 57
130
50 54 99-18
D
950
50 54 99-18 146
Poslední 1 vůz, DHV Lužná u Rak.
ŽSR
DFa 61
131
DFa 72
132
DFa
51 54 91-40 000 - 034
výroba Bautzen NDR
1972
(DPost)
50 54 91-18
DPost
50 54 91-18
Ukončení provozu 2000?
50 54 91-40
DPost
954
50 54 91-40 032
953
50 54 92-40 035 - 063
952
50 54 95-40 001 - 097
Poslední 1 vůz.
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
DFsa
133
DFsa
51 54 91-40 035 - 064
výroba Bautzen NDR
1976
(DsPost)
50 54 91-40
Ds
úprava, kde?
19xx?
9 vozů
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
ŽSR
Dsa
134
ŽSR
Dsa
51 54 95-40 000 - 099
výroba Bautzen NDR
1974
(Ds)
50 54 95-40
Ds
31 vozů
Odebrání RIC (19xx-2003)
ŽSR
Fa 71
135
Fa
51 54 90-40 100 - 199
výroba Studénka
1971
(Post)
50 54 90-40
Post
Ukončení provozu 1997?
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
Fa 84
136
50 54 90-40
Postmw
50 54 90-40 200 - 349
výroba Studénka
1984-1985
Post
50 54 90-40
Ukončení provozu 2001-2002
Slovenská pošta
Fa 84
137
Postmw
51 54 90-40 350 - 399
výroba Studénka
1985
Postw
51 54 90-40 351 - 391
Česká pošta, 6 vozů ?
Slovenská pošta
Postw
56 54 90-40 350 - 389
modernizace kde?
2005-2011 ?
138
Česká pošta, 26 vozů
DDm 915
139
Bac 64
140
DDm
51 81 98-70
výroba Jenbacher Rakousko
1982-1990
DDm
nákup 6 vozů k ČD 2011
6 vozů, zatím nepřeznačeny
Bac
51 54 59-80 001 - 096
výroba Bautzen NDR
1967-1972
Bc
Odporové topení
Odebrání RIC; cca 1983-xxxx?
50 54 59-80
Bc
915
51 54 98-70
50 54 59-80
Ukončení provozu 19xx
ŽSR
141
B
úprava, kde?
19xx?
142
Bc
úprava, kde?
19xx?
50 54 29-48 001 - 037
Bc
Vůz k sezení.
B
úprava?
199x?
51 54 59-80 022 - 085
ČD Cargo, 22 vozů?
60 54 29-03
VOJ
143
663
Bc
60 54 29-48
úprava, kde?
19xx?
Bc
VOJ
ČD Cargo, 7 vozů?
663
60 54 29-48 002 - 054
51 54 55-40 090
Sestavil: Alan Butschek
175
187,189
207
ŽSR
159,160
158
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
144
146
194
Zájezdy ČSD. Ukončení provozu 1992?
Str. 6 / 10
Bac
51 54 59-41 001 - 040
výroba Bautzen NDR
1975
55
107
77
50
40
46, 52
48
130
Bac 74
144
B
50 54 29-48
úprava na vůz k sezení
199x?
ŽSR
Bc
úprava?
199x?
145
51 54 55-40 046
B
Zájezdy ČSD/ČD
Bac 74
146
Bac
51 54 59-41 041 - 100
výroba Bautzen NDR
1978
51 54 55-80 046
Ukončení provozu 2007-2008
B
50 54 29-41
úprava na vůz k sezení
199x?
663 51 54 59-41 062 - 064
Bc
úprava nebo jen přeznačení?
19xx?
ČD Cargo, 2 vozy
ŽSR
663 51 54 59-41 063
Bcee
modernizace MOVO Plzeň
2012
147
ČD Cargo, 1 vůz
Bc
úprava?
199x?
148
51 54 55-40
B
Zájezdy ČSD/ČD
51 54 55-40
Ukončení provozu 19xx
ŽSR
Bc
úprava?
199x?
149
51 54 55-80
Bc
011, 050
Zájezdy ČSD/ČD
841
51 54 55-80 009 - 080
Zájezdy ČD, 6 vozů
ŽSR
Bc
150
51 54 55-80 013 - 050
ČD Cargo, 2 vozy
Bac 74
151
Bac
51 54 59-41 101 - 150
výroba Bautzen NDR
1980
Bc
842
51 54 59-41 132 - 140
5 vozů
ŽSR
Bc
úprava?
199x?
152
51 54 59-80 235 - 238
663 51 54 59-41 131 - 139
Bc
úprava nebo jen přeznačení?
19xx?
Ukončení provozu 1992?
ČD Cargo, 4 vozy
ŽSR
Bc
úprava?
199x?
153
51 54 55-40
663 51 54 59-41 137
Bcee
modernizace MOVO Plzeň
2012
Zájezdy ČSD. Ukončení provozu 1992?
ČD Cargo, 1 vůz
ŽSR
Bc
úprava?
199x?
154
51 54 55-80
Zájezdy ČSD. Ukončení provozu 1992?
ŽSR
Bc 84
155
Bcm
51 54 59-41 151 - 210
výroba Bautzen NDR
1984
Bc
833
51 54 59-41 151 - 182
25 vozů
Bc
úprava?
199x?
156
51 54 59-80 211 - 234
833 51 54 59-80 155 - 186
Bc
úprava nebo jen přeznačení?
1989, 1999-2000
Ukončení provozu 1992?
8 vozů
ŽSR
Bcm
úprava kde?
19xx?
157
841
51 54 55-80 049
841
51 54 55-80 001 - 019
842
51 54 59-30 363
841
51 54 57-80 025
1 vůz
Bc
158
841
51 54 55-80 008
Ukončení provozu 2012
Bc
159
2 vozy
Bc
160
1 vůz
161
WLAB 65
162
Bc
51 53 59-50 034
výroba Görlitz NDR
1983
Bc
CFR, k ČSD výměnou (1990?)
1 vůz
WLAB
51 54 64-80 046 - 059
výroba Görlitz NDR
1965
WLABm
WLAB 160 - 175
Ukončení provozu 19xx
Aza
úprava ?
1967 ?
163
51 54 89-80 060, 066
Aza
WLAB 68
51 54 89-40 011
060
WLAB 160, 166. RVV
164
51 54 64-80
RVV
WLAB
51 54 64-80 001 - 045
výroba Bautzen NDR
1968
WLAB
066
51 54 70-80
Ukončení provozu 1998-2000
ŽSR
Aza
úprava ?
19xx?
165
WLAB 68
166
51 54 89-40 014
WLAB
51 54 64-80 062 - 075
výroba Bautzen NDR
1972
WLAB
51 54 64-80
Ukončení provozu 19xx
WLAB 74
167
WLAB
51 54 64-80 076 - 103
výroba Görlitz NDR
1974
WLABv
51 54 70-80
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
Sestavil: Alan Butschek
173
169
187,189
207
191
169
169
198
195
168
194
Ukončení provozu 1998-2000
Str. 7 / 10
51 54 89-40 015, 016
55
163
107
77
157
165
163
164
162
167
130
Aza
úprava ?
1974
168
WLAB
51 54 64-40 076, 077
80 54 38-00 228
076
1981
SŽDC, 1 vůz
WLAB
169
51 54 64-80 060 - 079
078
WLAB 78
170
060
1970 (060), 1977 (078, 079)
079
Druhé obsazení? Ukončení provozu 19xx?
WLAB
51 54 64-40 105 - 134
výroba Bautzen NDR
1978
WLAB
Kde je vůz 104?
Ukončení provozu 1992
51 54 64-80
ŽSR
WLAB 81
171
WLAB
51 54 64-40 135 - 185
výroba Görlitz NDR
1981
WLAB
821
52 54 70-40 137 - 174
5 vozů
824 52 54 70-40 136 - 173
WLABee
modernizace Pars Šumperk
2005-2008
172
18 vozů
WLAB 85
173
WLAB
51 54 64-40 186 - 218
výroba Görlitz NDR
1984-1985
WLAB
822
51 54 70-80 196 - 218
826
61 54 72-91 001 - 012
15 vozů
WLABmz
174
WLABmz
61 54 72-91 001 - 012
výroba Siemens Maribor Slovinsko
2006-2007
WLABmz
12 vozů
WLABmee 823 61 54 70-71 001 - 009
rekonstrukce MOVO Plzeň
2000-2001
175
9 vozů
WR 69
176
WR
51 54 88-80 001 - 023
výroba Bautzen NDR
1969-1970
WR
810
51 54 88-80 013
Poslední 1 vůz, DHV Lužná u Rak.
WR
51 54 88-80 024 - 025
úprava, kde?
1976
177
WR
50 54 88-80 024, 025
WR
Ukončení provozu 19xx
Odebrání RIC; v kterých letech?
WR 76
178
WR
51 54 88-41 001 - 028
výroba Bautzen NDR
1976
WR
50 54 88-80
50 54 88-41
WR
851
50 54 88-41 001 - 013
5 vozů
Odebrání RIC; v kterých letech?
851 50 54 88-80 030 - 034
WR
modernizace kde?
1989
179
Úprava "Zürich", 5 vozů
WRab
180
WRab
51 54 88-41 031 - 070
výroba Bautzen NDR
1978
WRRm
26,4 m
Ukončení provozu 19xx
51 54 88-41
812 51 54 88-81 037 - 068
WRm
modernizace ŽOS České Velenice
1991-1992
181
4 vozy
182
813 51 54 88-81 002 - 015
WRm
modernizace ŽOS České Velenice
1991-1992
183
814 61 54 88-81 016 - 018
WRmee
modernizace ŽOS České Velenice
1994
14 vozů
3 vozy
připr.
816 61 54 88-81
WRmee
modernizace ŽOS Vrútky, Slovensko
2012
184
WRRmz
185
WRRmz
73 54 88-91 001 - 010
výroba Siemens Rakousko + Studénka
1997
WRmz
BRam
186
BRam
61 54 85-09 000 - 004
výroba Studénka
1969
BRn
Mezinárodní provoz.
Stav označení v r. 1995
70 54 0 055 001, 004
73 54 88-91 001 - 010
BRn
790
50 54 85-29 001
001
004
1 vůz, DHV Lužná u Rak.
Bpb
70 54 0 056 002
rekonstrukce Pars Šumperk
2000
187
BRam
188
BRam
71 54 85-09 005 - 010
výroba Studénka
1969
BRn
Vnitrostátní provoz.
Stav označení v r. 1995
70 54 0 055 002, 003
BRn
790
50 54 85-29 003
003
002
1 vůz, ex Kořenov
Bpb
70 54 0 056 001
rekonstrukce Pars Šumperk
1998
189
BRa
190
815
10 vozů
BRa
51 54 85-80 000 - 003
výroba Studénka
1969
BRa
51 54 85-80
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
Sestavil: Alan Butschek
207
203
204
191
198
195
194
Ukončení provozu 1980?
Str. 8 / 10
BRcm
51 54 85-40 000 - 019
výroba Bautzen NDR
1984
77
186
177
157
164
162
130
BRcm
191
BRcm
008
830
51 54 85-40 004
004
000 - 003, 006
Ukončení provozu 2010
BRm
51 54 85-40
modernizace ŽOS České Velenice
1994
192
BRm
830
51 54 85-40
ARmpee
832 61 54 85-71 001 - 006
rekonstrukce ŽOS Vrútky Slovensko
2009-2010
6 vozů
BRcm
ŽSR / ZSSK
193
Da
51 56 85-40
019
ZSSK
51 54 99-18 273
Da
51 54 89-40 031
194
RVV. Ukončení provozu 19xx?
Da 7439. RVV
Aza
úprava ?
19xx?
195
51 54 89-40 043, 046
80 54 38-00 012
úprava ?
046
Majitel?, 1 vůz
043 = ex?; 046 = WLAB 161? RVV
043
196
Aza
51 54 89-80 061, 062
výroba Bautzen NDR
1968
197
Aza
51 54 89-80 063
výroba Bautzen NDR
1968
ŽSR
Salon
800
51 54 89-80 001
070
80 54 89-00 237
809
51 54 89-80 044
SR
jen přeznačení?
2011
55 54 87-29 004
061
1 vůz
062
ŽSR
Aza
51 54 89-40 012
RVV. Ukončení provozu 19xx?
Aza
úprava ?
19xx?
198
51 54 89-40 042, 064
Salon
51 54 89-40 013
RVV. Ukončení provozu 19xx?
042 = ex 64-80 009?; 064 = ex 64-80 024?
SR
199
1 vůz
200
Aza
úprava ?
19xx?
?
51 54 89-80 048
asi ex WLAB
201
Aza
51 54 89-40 044
výroba Görlitz NDR
1968
202
Aza
51 54 89-80 083
výroba Görlitz NDR
1968
SR
1 vůz
Aza
úprava ?
19xx?
51 54 89-40 083
ŽSR
203
ČD Cargo, 1 vůz
204
Aza
51 54 89-80 065 - 066
výroba Bautzen NDR
1970
Aza
úprava ?
19xx?
205
Aza
51 54 89-40 084, 085
výroba Bautzen NDR
1971
085
809 51 54 89-80 003
SR
úprava, kde ?
200x?
1 vůz
084
206
51 54 89-40 021 - 022
ŽSR
Aza
51 54 89-40 032, 033
výroba Bautzen NDR
1975
SR
Konstrukčně řada BDa
2 vozy
1 vůz
Aza
51 54 89-40 021, 022
výroba Bautzen NDR
1976
Salon
803
51 54 89-40 021 II.
809
51 54 89-80 022
809
51 54 89-80 012
021
022
1 vůz
Poslední 2 vozy ze série WR 76
SR
209
210
51 54 89-40 032, 033
850 63 54 89-24 041
SR
úprava Ateco Praha
2009
207
208
809
1 vůz
Aza
51 54 89-40 012 II.
výroba Görlitz NDR
1978
Aza
51 54 89-40 012 II.
Ukončení provozu 19xx?
211
Aza
51 54 89-40 011 II., 012 III.
výroba Görlitz NDR
1978
SR
Konstrukčně řada WLAB 78
Ukončení provozu 2012
809
51 54 89-80 011
SR
212
213
1 vůz
Aza
51 54 89-40 015 II., 016 - 018
výroba Görlitz NDR
1981
Salon
017, 018
016
Dopravce IVK, 1 vůz
ŽSR
SR
214
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
60 54 89-40 015
015
Konstrukčně řada WLAB 81
809
51 54 89-40 016 II.
1 vůz
Sestavil: Alan Butschek
Str. 9 / 10
215
Salon
51 54 89-40 013 II., 014 III.
výroba Görlitz NDR
1985
Salon
800
51 54 89-80 013
809
51 54 89-80 014
013
014
Konstrukčně řada WLAB 85
1 vůz
SR
216
1 vůz
Legenda:
Rodokmen osobních vozů obsahuje osobní vozy dodávané k ČSD / ČD od roku 1960 do současné doby s výjimkou řad Ba 58a (Ba 3695 - 3812), BRa 58a (BRa 595 - 599), Bai 60 (Bai 4110 - 4-4995), ABa 60 (ABa 2000), WR 58 (WR 400 - 419), Fa 60 (Fa 9200 - 9280).
Konkrétní řada vozů je sledována do ukončení svého provozu (zrušení, odprodej vozů, …) nebo do přeznačení na jinou řadu. Průběžné přeznačení řady (písmenné, číselné) je zachyceno jen v určitých fázích pro snadnější orientaci.
Podrobný vývoj přeznačení vozů je vypuštěn záměrně (zamezení nepřehlednosti rodokmenu). Vozy přecházející v roce 1993 pod železniční správu ŽSR jsou v tomto rodokmenu sledovány pouze do okamžiku ukončení existence železniční správy ČSD.
Přechod vozů pod ŽSR je znázorněn modrou přerušovanou čarou. Pouze v případě zpětného nákupu vozidel (mezitím přešlých pod žel. správu ZSSK) k ČD je vyznačena působnost řady vozů u ŽSR/ZSSK samostatným obdélníčkem.
Vývoj řady vozů je vyznačen černými čarami. V případě směru čáry zdola nahoru je čára opatřena šipkami. Předání vozů od ČD, ČD Cargo nebo SŽDC k jiným dopravcům je vyznačeno zelenou přerušovanou čárou.
Tenká čárkovaná čára představuje neověřený vývoj vozu nebo řady vozů.
Rodokmen kromě výjimek u vozů řady Salon, SR neobsahuje vozy vedené v parku historických vozů a vozů zvláštního určení (interval 89-00, 38-00 atd.). Naopak obsahuje vozy České pošty a v případě potřeby též ČD Cargo.
Rodokmen osobních vozů je určen pro zejména jako pomůcka při studiu historie železniční dopravy na území dnešní ČR. V případě využití autor žádá v příslušném materiálu o zveřejnění pramene.
Verze rodokmenu je vyznačena na začátku rodokmenu datumem vydání a dále v zápatí každé stránky.
Autor předem děkuje za věcné připomínky a upřesnění vývoje jednotlivých řad vozů.
Změny oproti minulé verzi:
Aktualizace počtu vozů jednotlivých řad.
Upřesnění údajů u řady Bmee235.
Doplnění vazby mezi řadami Btee289 a Bfhpvee295.
Doplnění výhledu nové řady Bbdgmsee236.
Doplnění řady Bcee663 (2x).
Ukončení provozu vozu Bc841 51 54 55-80 008.
Doplnění nové řady WRmee816.
Ukončení provozu vozu SR809 51 54 89-80 011.
Rodokmen osobních vozů, v. 2012-06-20
Sestavil: Alan Butschek
Str. 10 / 10
Download

Rodokmen osobních vozů ČSD/ČD - verze 2012-06-20