1
Herní soustředění ROZHODČÍ Fo + LH
bk1247 + bp1247 SPORTOVNÍ HRY Z ASPEKTU KINEZIOLOGIE
Basketbal – Volejbal – Florbal – Házená
Prezenční + kombinovaná forma studia
Termín: 15.-19.12.2014
Počet studentů: viz. seznam
Zakončení výuky: kz
Vedoucí soustředění: L. Bedřich
SH
Přednáška
Volejbal
Basketbal
Florbal
Házená
Místo
Vyučující
A11/305
Vinařská 5d, Brno, areál kolejí
Pavilon A34 Hala míčových sportů
Pavilon A34 Univerzální tělocvična
Hala Bohunice
L. Bedřich
J. Pavlík
Z. Janík
M. Mikačová
O. Smolka
Pondělí
15.12.
8.00-8.45
Prezence
Přednáška
Úvod
do teorie SH
Bedřich
n
Úterý 16.12.
23
RFo+ RLH komb.
RFo prez
RLH prez
19
14
8.50-10.20
10.25-11.55
13.00-14.30
VOLEJBAL
BASKETBAL
FLORBAL
HÁZENÁ
Přednáška
Historie
Analýza hry
Pravidla
Mikačová
Přednáška
Historie
Analýza hry
Pravidla
Smolka
Přednáška
Historie
Analýza hry
Pravidla
Pavlík
8.00-9.30
Házená
Volejbal
Florbal
Přednáška
Historie
Analýza hry
Pravidla
Janík
9.45-11.15
13.00-14.30
Basketbal
Házená
Volejbal
14.35-16.05
14.45-16.15
Středa 17.12.
23
19
14
RFo+ RLH komb.
RFo prez
RLH prez
Florbal
Basketbal
Házená
Volejbal
Florbal
Basketbal
Házená praxe +dovednostní test
Volejbal praxe +dovednostní test
Florbal praxe +dovednostní test
Basketbal praxe +dovednostní test
Házená praxe +dovednostní test
Volejbal praxe +dovednostní test
Florbal praxe +dovednostní test
Basketbal praxe +dovednostní test
Házená praxe +dovednostní test
Volejbal praxe +dovednostní test
Florbal praxe +dovednostní test
Basketbal praxe +dovednostní test
Čtvrtek 18.12.
23
19
14
RFo+ RLH komb.
RFo prez
RLH prez
Pátek 19.12.
23
19
14
RFo+ RLH komb.
RFo prez
RLH prez
2
Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Sportovní hry z aspektu kineziologie
povinný
hod. za týden
5denní soustředěná výuka
klasifikovaný zápočet
dopor. ročník / semestr
kreditů
Forma výuky
1/1
4
Přednáška
cvičení
Vyučující
Pavlík, Šamšula, Janík, Smolka, Mikačová, Vencúrik, Bedřich
Stručná anotace předmětu
Úspěšné absolvování herního soustředění garantuje adekvátní úroveň herních dovedností i specifických vědomostí
studenta, jeho orientaci v problematice
▪ historie volejbalu, basketbalu, házené a florbalu
▪ systémů soutěží a základních pravidlech volejbalu, basketbalu, házené a florbalu,
▪ základních činností rozhodčího v řízení uvedených sportovních her.
Student prokáže schopnost analýzy sportovní hry (herních situací, fází hry, herních systémů), analýzy herního výkonu
jednotlivce a týmu (herní činnosti jednotlivce, herních kombinace).
Student bude seznámen a osobně zainteresován na aplikaci výzkumných technik a metod kineziologie, zabývajících se
studiem lidského pohybu, tzn. monitorování fyziologických funkcí různých prostřednictvím kardio-systému.
Úroveň herních dovedností studenta bude ověřována a hodnocena v dovednostních testech (řetězce herních činností)
Rozsah a obsahové zaměření, způsob kontroly
Florbal
Volejbal
základy malého a velkého florbalu, pravidla.
Odbití spodem a vrchem; volejbalové podání; útok;
Základní herní dovednosti
blokování; bránění v poli
postoj a držení hokejky
Dovednostní test:
pohyb po hřišti
10 x odbít obouruč vrchem na 6 m
průpravné hry
10 x odbít obouruč spodem na 6 m
Herní činnosti jednotlivce
2 x provést vrchní podání ze 3 pokusů
dribling
vedení míčku
Házená:
zpracování a přihrávka
A. Útočné systémy
uvolňování bez míčku
B. Útočné kombinace
uvolňování s míčkem
C. Útočné činnosti jednotlivce
střelba
bez míče
obsazování hráče bez míčku
1. zaujímání útočného postavení
obsazování hráče s míčem
2. uvolňování hráče bez míče
doražení a tečování
s míčem
blokování střel
3. přihrávání
Herní kombinace
4. uvolňování hráče s míčem
přihrej a běž
5. střelba
zpětné přihrávky
útočné činnosti brankáře
- osobní bránění
A. Obranné systémy
Basketbal
B. Obranné kombinace
Herní činnosti jednotlivce, herní kombinace
C. Obranné činnosti jednotlivce
Nácvik: - driblink P a L rukou, střelba z krátké vzdálennosti
1. zaujímání obranného postavení
od koše/L i P rukou/,
2. obsazování útočníka bez míče
technika přihrávek na místě i v pohybu
3. získávání míče
uvolnění hráče na místě a v pohybu/s míčem, bez míče/,
4. obsazování útočníka s míčem
nácvik obrany jednotlivce
5. jednoblok
nácvik řešení situací 1-1,
Dovednostní test:
nácvik řešení situací 2-1
1. střelba
nácvik základní herní kombinace-hoď a běž.
- ze země
- z výskoku
Dovednostní test
(L únik, situace 1:1)
- technika driblinku – výměny driblující ruky - kužele, 2. přihrávka
technika driblinku při výměně míče před tělem zakončené - ve dvojici
3
dvojtaktem z pravé a levé strany
- přihrávky zakončené střelbou
- provedení kombinace hoď a běž, následuje zastavení
skokem a provedení zavřeného úniku (2úderový
driblink)zakončeného střelbou po zastavení
- řešení situace 3-3 přes celé hřiště, do poloviny hřiště se
hráči pohybují bez driblinku, pouze pomocí přihrávek, od
poloviny hřiště je dovolen driblink.
- na místě
- v pohybu zakončení střelbou
3. dribling
- slalomová řada
- zakončení střelbou
4. situace přihrej a běž
- 1 uder. dribling s nahrávkou
- zakončení střelbou
5. herní situace
- obr. x útoč. na postech
Úkoly pro samostudium:
Nedostatky v dovednostní oblasti budou konzultovány v individuálních formách doučování, zpravidla doporučením
volby volitelného předmětu.
Kontrola úkolů: Znalost pravidel
Studijní literatura a studijní pomůcky
▪ JANÍK, Z., PĚTIVLAS, T., FUNKOVÁ, V. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1.vydání. Brno:
Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, 2005. 68 s. ISBN 80-210.
▪ SOBOTKA, V. Volejbal - učebnice pro trenéry III. třídy. Praha: Český volejbalový svaz, 1996. 168 s. ISBN 80-902147-03.
▪ CÍSAŘ, V. Volejbal: technika a taktika hry, průpravná cvičení. Edited by. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. 165 s. ISBN 80247-0502-8.
▪ KAPLAN, O. Volejbal: technika, pravidla, herní systémy, průpravná cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 101 s. ISBN 807169-762-1.
▪ ROUBAL, B. et kol. Základy florbalu. Praha, 1996
▪ ZLATNÍK, D. et kol. Florbal-učebnice pro trenéry. Praha, 2001.
▪ JANČÁLEK, S., TÁBORSKÝ, F. Házená [Jančálek, 1973]. Vyd. 1. Praha : Olympia, 1973. 237 s.
▪ Šafaříková, Jana. Házená. Vyd. 1. Praha : NS Svoboda, 1998. 78 s. ISBN 80-205-0554-7.
▪ TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená :herní trénink, kondiční trénink, průpravná a herní cvičení. 1. vyd. Praha : Grada,
2002. 95 s. ISBN 80-247-0219-3. info
▪ KONEČNÝ, J. Pravidla házené. Praha: Český svaz házené, 2005
▪ PĚTIVLAS, Tomáš a Zdeněk JANÍK a Lucie DRÁSALOVÁ. Nácvik herních činností jednotlivce v basketbalu. 2003. vyd.
Brno: PAIDO, 2003. 22 s. CD rom a instruktážní knížka. ISBN 80-7315-055-7.
▪ BUCHTEL, Jaroslav a Miloslav EJEM. Odbíjená : metodika nácviku a trénink. 2. vyd. Praha: Olympia, 1981. 242 s. : i.
▪ EJEM, Miloslav. Volejbal : [průpravná a herní cvičení]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1988. 167 s.
4
RLH 14 – RFo 19 prezenční
Č.
Učo
Student
Studium
Poznámka
1.
434954 Fury, Milan
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
2.
430831 Ganger, Jiří
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
3.
434998 Hanuš, Martin
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
4.
434924 Hladík, Mario
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
5.
434919 Hrkotáč, Štefan
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
6.
434945 Hruška, Ondřej
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
7.
434886 Hubáček, Petr
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
8.
431301 Husár, Dominik
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 3]
kz
9.
435019 Choreň, Matej
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
10. 429932 Jochman, Daniel
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 3]
kz
11. 435049 Kalina, Dominik
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
12. 435048 Klír, Jonáš
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
13. 435005 Kráľ, Henrich
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
14. 434914 Kubů, Zdeněk
FSpS B-TV TVS (T) [sem 1]
kz
15. 434993 Lovětínský, Daniel
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
16. 397612 Maňásek, Patrik
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
17. 435083 Miškovský, Vratislav
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
18. 434963 Mrázek, Lukáš
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
19. 434917 Mrázek, Petr
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
20. 441029 Nápravník, Jan
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
21. 434991 Nováček, Lukáš
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
22. 434861 Novák, Jiří
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
23. 430697 Oujezdský, Antonín
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
24. 435015 Ovčačík, Jan
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
25. 434956 Pacák, Martin
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
26. 434941 Polesný, David
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
27. 434942 Rexha, Arben
FSpS B-TV TVS (RH) [sem 1]
kz
28. 434908 Siřínek, Matěj
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
29. 435008 Slováček, Adam
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
30. 435058 Smýkal, Miroslav
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
31. 435064 Studeny, Filip
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
32. 435045 Suchar, Zdeněk
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
33. 425902 Vejtasa, Simon
FSpS B-TV TVS (RF) [sem 1]
kz
5
RLH 13 – RFo 10 kombinované
1. 434891 Antalík, Michal
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
2. 429905 Boráň, Ondřej
FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
3. 434975 Holibka, Dominik
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
4. 435022 Hudec, Martin
FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
5. 434877 Chalupa, Ondřej
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
6. 434985 Invald, Lukáš
FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
7. 434883 Jechoutek, Daniel
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
8. 434940 Kowolowski, Jakub FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
9. 434959 Kozlík, Tomáš
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
10. 402018 Král, Vojtěch
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
11. 434903 Lyčka, Ondřej
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
12. 434943 Nováček, Radek
FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
13. 434856 Ondra, Lukáš
FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
14. 434960 Píš, Július
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
15. 435026 Salač, Jiří
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
16. 434884 Sendler, Martin
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
17. 386900 Skoupý, Ondřej
FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
18. 422063 Svoboda, Ladislav
FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 3] kz
19. 434969 Šudřich, Igor
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
20. 434879 Úlehla, Petr
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
21. 434970 Vitamvas, Jan
FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
22. 434922 Vojkovský, Michael FSpS B-TV TVS kombin. (RF) [sem 1] kz
23. 435041 Vrba, Filip
FSpS B-TV TVS kombin. (RH) [sem 1] kz
Download

formát PDF