SABIANA
1) fan coily
2) sálavé panely
3) teplovzdušné jednotky
prezentace KLIMAVEX / Praha 04.04.2012
SABIANA S.p.A.
Technická podpora zákazníkům
Jiří Bezrouk
04 2012
[email protected] www.sabiana.com
SABIANA
Založena v roce 1929
sídlo Corbetta,
Milano,Itálie
Celkem 5 výrobních závodů 45.000 m2:
1. Corbetta, RP, UH, výměníky tepla
2. Magenta, fan coily, kazety
3. Logistika nákup, sklad, expedice
4. a 5. AHU jednotky
Současnost






Výroba produktů pro vytápění a klimatizaci výrobních,
administrativních, obchodních, bytových a sportovních
zařízení (voda jako teplonosná / chladící látka)
180 zaměstnanců
43 obchodních zastoupení v Itálii
56 distributorů na pěti kontinentech
Výdaje na R&D 2,5 mil.€ ročně za posl. 5 let (prům. 4% z
tržeb)
Strategie – investice – inovace – kvalita - design
2012 produktivita 400.000 €/osobu/rok
Základní výrobková řada
fan coil–výrobek č.1
Ventilátorové konvektory – představitel Carisma:
100.000 ks jednotek ročně
Kazetové jednotky
představitel Sky Star:
50.000 ks jednotek ročně
Základní výrobková řada
stropní sálavé panely – výrobek č.2
teplovzdušné jednotky – výrobek č.3
Stropní sálavé panely
představitel Duck Strip:
250.000 m2 ročně
Teplovzdušné jednotky
představitel Atlas:
25.000 ks ročně
SABIANA a její výrobky
Teplovzdušné jednotky:
• Comfort
• Polaris
Fan coily :
• Sky Star
• Coanda
Teplovzdušné jednotky:
• Atlas
• Helios
• Janus
• No Strat
Sálavé panely:
• Duck Strip
• Pulsar
• Duck Vap
Komínové systémy:
• Inox 25 / 50
• Inox mono
Sestavné klimajednotky:
• Zeus
• Vulcan
Fan coily:
• Carisma
• Maestro
• Ocean
• Mistral
1) fan coily
(ventilátorové konvektory)
Carisma CRS
Mistral
Sky Star
Coanda
Maestro
Carisma
Ocean
Výrobková řada dle vzduchového výkonu
m3/h
CRR
110  500
CRT
100  900
CRC
100  1500
50 Pa
CRS
350  2100
80 Pa
Maestro
1000  4400
Ocean
600  5300
Coanda
140  650
SkyStar
300  1800
Mistral
330  920
160 Pa
160 Pa
Carisma s radiálním ventilátorem
ECM
CRC
7 velikostí
Skryté a
pohledové
instalace
dtto ACM
MV
ACM
9 velikostí
3+1 řady
3 řady
3+2 řady
MO-MVB
IV-IO
4 řady
4+1 řady
Carisma s tangenciálním ventilátorem
ECM
CRT
5 velikostí
Skryté i
pohledové
instalace
dtto ACM
MV
3 řady
ACM
6 velikostí
MO-MVB
3+1 řady
IV-IO
Carisma pro byty a bytové domy
CRR
Pohledové
instalace
4
velikosti
MV
1
výměník
2 řady
Carisma s vyšším externím tlakem 80 Pa
ECM
CRS
3 velikosti
Skryté
instalace
dtto ACM
3+1 řady
3 řady
ACM
3+2 řady
4 velikosti
4 řady
4+1 řady
Maestro s vysokým externím tlakem 160 Pa
3+1 řady
3 řady
Maestro
Skrytá
instalace
3+2 řady
5 velikostí
4+1 řady
4 řady
4+2 řady
Ocean - malá sestavná klima jednotka, 160 Pa
2 řady
Ocean
Skrytá
instalace
3 řady
4 velikosti
4 řady
6 řady
4+2 řady
Coanda – kazetová jednotka, 1cesta výdechu
ECM
Coanda
CCN
3 velikosti
Skrytá
instalace
Aktuálně
ve vývoji
3+1 řady
3 řady
ACM
3+2 řady
3 velikosti
4 řady
4+1 řady
Sky Star – kazetová jednotka, 4 cesty výdechu
AC motor
SkyStar
Skrytá
(pohledová)
instalace
28
typových
variant
ECM
motor
7 variant
2 trubky
11 variant
4 trubky
5 variant
2 trubky
5 variant
4 trubky
Mistral – nástěnný fan coil
Mistral
Pohledová
instalace
Aktuálně ve vývoji
New Mistral
4
velikosti
Včetně
instalovaných
ventilů a IR
2 verze
Bez
instalovaných
ventilů,
včetně IR
Trendy ve vývoji fan coilů Sabiana
a) Multifunkční využití
i. vytápění
ii. chlazení
iii. větrání
iv. ventilace
v. filtrace – elektrostatický filtr Crystall
b) Zvýšení uživatelského komfortu
i. vícestupňová regulace
ii. plynulá regulace - použití EC motorů
iii. bezdrátová regulace – Free Sabiana
iv. skupinové ovládání – od master/slave až po Sabnet
v. minimalizace hlučnosti – použití tangenciálních ventilátorů
c) Snížení provozních nákladů
i. minimalizace příkonu - použití EC motorů
ii. snížením množství přiváděného čerstvého vzduchu –
elektrostatický filtr Crystal
d) Design
Regulace fan coilů Sabiana
CB
T2T
TMO 503
CB - T
CB - AU
IRC
SEL
MO - 3V
TMO – T
TMO DI
FREE SABIANA
TMO – T - AU
IRC ETN
Elektrostatický fitr Crystall
a) Používán od roku 1994
b) Určen k aplikaci u fan coilů Carisma, Sky Star, Flex System, Duct
Systém, Ocean, Vulcan (!)
c) Spoří energii snížením potřebného množství čerstvého vzduchu
d) Splňuje požadavky na dosažení
maximální čistoty vzduchu
d) Eliminuje cigaretový kouř, prach, pyl,
biologické organismy (0,01μm)
e) Jednoduchý princip
s účinností větší 90%
s
Crystall
Crystall
Použití EC motorů (s elektronickou komutací)
Používány od roku 2009
Určeny k aplikaci u fan coilů Carisma, Sky Star, Coanda
Souběžná nabídka standardních i EC motorů
EC motory jsou BLAC (Brush Less Alternating Current) motory s
permanentním magnetem v rotoru
e) Řídící deska elektronicky řídí komutovaný proud ve vinutí statoru,
systém řízení optimalizuje provozní režim motoru
f) Hlavní výhody
i.
možnost nastavení libovolných otáček / kontinuální změna otáček
1500
ii. nízká spotřeba energie
1400
EC motor
iii. vysoký kroutící moment
1300
iv. vysoká účinnost i při nízkých otáčkách
1200
1100
v. nedochází ke kolísání otáček
200
50
120
SK 73
12 kW/W
CRC
40
100
80
30
60
20
40
10
20
00
CRC 73
SK73
12ECM
CRC
SK 12 ECM
1,5
2,5
3,52
4,52,5
5,5 3
35
30
150
25
20
100
15
50
10
5
00
1000
900
800
700
otáčky otáčky
[Rpm] [Rpm]
a)
b)
c)
d)
CRT
CRS 23
33 kW/W
asynchronní motor
CRT
CRS 33
23
600
CRT
CRS 33
23 ECM
500
400
3,5
1
300
300
0
0
1,54,5
účinnost
účinnost [%]
[%]
2 5,5
20
20
40
40
2,5
60
60
80
80
Bezdrátová regulace Free Sabiana
Používáno od roku 2008
Určen pro ovládání fan coilů Carisma, Sky Star, Meastro, Coanda
Zvyšuje komfort a přesnost ovládání fan coilů
Zahrnuje dálkový ovladač (1), řídící desku (2), snímač teploty (3)
1 dálkový ovladač řídí až 25 fan coilů (vzdálených max.8 m) ve 4
pracovních zónách se 4 snímači teploty
f) Řídící deska ovládá všechny elektrické a hydraulické funkce
a)
b)
c)
d)
e)
3
1
2
Minimalizace hlučnosti ventilátorových
konvektorů
Δ
a) Carisma CRC6 53
3,6
48
SABIANA
5 provedení
3,1
i. standardní
a 43
střední
CRC 53
2,94
41
velikost 4
ii. radiální ventilátor
61 +13
CARRIER
iii. velikost 53 (z 9) 3,53
2 asynchronní
2,95
54
+11
42N-33HF
iv. standardní
motor
b) Lw – hladina akustického výkonu
3,45
56
+8
c) LpCIAT
– hladina 5akustického
tlaku
4
3,1
51
+8
M 329 NSP
i. hodnoty Lp o 9 dB(A) < Lw
ii. odrazové3 pole 100
3,4 m3 51
+3
AERMEC
iii.
dozvuk
0,5
s
2
2,78
44
+1
FCX42
d) Hodnoty certifikovány Eurovent
TRANE
FCV 04
5
3
3,54
2,62
55
44
+7
+3
www.eurovent-certification.com
65
Power noise level dB(A)
Celkový
Lw
otáčky chladící
dB(A)
výkon kW
60
CRC 53
YFCN
530
55
42N-33HF Carrier
M 329 NC Ciat
50
FCX42 Aermec
FCV 04 Trane
45
F8B Galletti
40
2,5
GALLETTI
F8B
3
2
4,03
3,04
55
45
+7
+4
3,5
Total capacity kW
Duck Strip
2) sálavé panely
Pulsar
Duck Vap
Sálavé vytápění
základní vymezení
• centrální
a „statický“ systém vytápění
• topný panel umístěn pod stropem vytápěného objektu
• teplá nebo horká voda, nebo pára jako teplonosná látka
• výška instalace 3 až 40 m nad podlahou
• v souladu s Evropským standardem
EN 14037
Sálavé vytápění charakteristika
1.
2.
3.
4.
5.
Centrální systém vytápění
a) jednoduchá regulace
Statický systém vytápění (bez ventilátorů)
a) nedochází k pohybu a vrstvení vzduchu
b) není významný rozdíl mezi teplotou vzduchu
v prostoru, mezi podlahou a stropem
c) dosažení tepelné pohod při nižší teplotě
d) vhodné pro čisté prostory, stejně jako pro průmyslové objekty
Topný systém neobsahuje elektrické prvky
a) absolutně tichý systém vytápění
b) nevzniká nebezpečí požáru
c) vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu
d) nevznikají provozní a servisní náklady
e) efektivní způsob vytápění – vznikají významné úspory
f) velmi dlouhá doba života topného systému
Prvky topného systému nezabírají místo na podlaze
Prvky topného systému lze konfigurovat dle potřeby, charakteru a
dislokace pracovišť ve vytápěném prostředí
Sálavé vytápění
sálavý panel Duck Strip a Pulsar
Použité materiály :
Skladba panelu :
ocelový sálavý panel tl.0,8mm
ochrana fosfátováním
lakování technologií Comaxit
RAL 9002 šedá, RAL 9010 bílá
jiné barvy dle RAL za příplatek
svařované trubky – Standard
tl.1,5mm, ½“, do 4 bar (10 bar) a
120°C vhodné pro teplou a horkou
vodu
tažené trubky – Special
tl.2,35mm, ½“, do 25 bar a 180°C
vhodné pro horkou vodu a páru
minerální izolace tl.30mm krytá Al
fólii, nepohlcující vlhkost, na přání
izolace tl.40 mm
30.000 instalací od roku 1971
3) teplovzdušné jednotky
Comfort
Polaris
No-Strat
Helios
Atlas
Atlas Split
Janus
Jet Stream
Teplovzdušné vytápění
– základní vymezení
• decentralizovaný
systém vytápění
• možnost individuálního, nebo skupinového ovládání
• teplovzdušná jednotka umístěna na stěně nebo pod
stropem vytápěného objektu
• teplá nebo horká voda, nebo pára jako teplonosná látka
• výška instalace 3 až 15 m nad podlahou
Teplovzdušné vytápění charakteristika
1.
Decentralizovaný systém vytápění
a) jednoduchá regulace
použití více otáčkových motorů
b) lokální účinek
pouze v místě potřeby
c) rychlý účinek
krátká doba zátopu
2.
Prvky topného systému nezabírají místo na podlaze
a) potlačení vrstvení vzduchu při podstropní instalaci
b) prodloužení dosahu užitím sekundární žaluzie
3.
Prvky topného systému lze konfigurovat dle potřeby, charakteru a
dislokace pracovišť ve vytápěném prostředí
4.
Lze využít i pro klimatizaci prostor v rámci 2 trubkového zapojení
5.
Dvojnásobný tlakový test každého výměníku na těsnost 30 bar
Varianty provedení :
Teplovzdušné vytápění
jednotky ATLAS
• 10 velikostí jednotek, 5 – 120 kW
• ocelové nebo měděné trubky výměníku 22mm
• jedno, dvou nebo třířadý výměník tepla
• nástěnná i podstropní montáž
• teplovodní, horkovodní nebo parní topná látka
• funkce otopná, ventilační, větrací, filtrační
• jedno, nebo třífázové, jedno, dvou, tří, nebo pěti otáčkové pohony
• široké příslušenství vzduchových komor
Varianty provedení :
Teplovzdušné vytápění
jednotky HELIOS
• 6 velikostí jednotek, 5 – 60 kW
• opláštění jednotky z hliníku
• ocelové nebo měděné trubky výměníku 22mm
• jedno, dvou nebo třířadý výměník tepla
• nástěnná i podstropní montáž
• teplovodní, horkovodní nebo parní topná látka
• funkce otopná, ventilační
• jedno nebo třífázové, jedno, dvou, tří, nebo pěti otáčkové pohony
Teplovzdušné vytápění
jednotky JANUS
Varianty provedení :
• 4 velikosti jednotek, 8 typů
• výkon topení 16 – 104 kW, chlazení 5 – 28 kW
• měděné trubky výměníku
• tří nebo čtyřřadý výměník tepla
• nástěnná montáž
• chladící, teplovodní nebo horkovodní látka
• funkce otopná, ventilační, klimatizační
• odvod kondenzátu gravitací
• dvou otáčkové pohony
Teplovzdušné vytápění
vratové clony ATLAS STP
Varianty provedení :
• 3 velikosti jednotek, 8 typů, 3.500 – 14.000 m3/h
• ocelové nebo měděné trubky výměníku 22mm
• jedno, dvou nebo třířadý výměník tepla
• jedno otáčkové pohony
• výška nad podlahou 2,5 až 5,5 m
• šířka clony 1,5 až 2,5 m
Teplovzdušné vytápění
antistratifikační jednotky NO-STRAT
Varianty provedení :
• 5 velikostí jednotek
• provedení bez tepelného výměníku
• jedno otáčkové pohony
• výška nad podlahou 3,0 až 18,0 m
• pokrytá plocha 60 až 400 m2
Teplovzdušné vytápění
příslušenství
Sekundární žaluzie
• žaluzie s profilem křídla
• 10 velikostí sekundárních žaluzií
• nástěnná i podstropní instalace
• instalace až do výšky 19m (bez 12m)
• dosah do vzdálenosti 37 m (bez 30m)
• na vyžádání motorický pohon
Novinky
Regulace 5 ti rychlostního
jednofázového pohonu 230 V, 50 Hz
• manuální
• s termostatem
• motor s chlazením
Výhody
Tepelné výměníky :
• vlastní výroba tepelných výměníků
• 100% dvojnásobný test na těsnost
• ocelové nebo měděné trubky výměníku 22mm
• lakované ocelové výměníky
• prodloužená životnost tepelných výměníků
• hliníkové lamely výměníků nalisovány na trubky
• vyšší teplosměnná plocha
• vysoká tuhost výměníků
• menší zanášení trubek
• menší tlaková ztráta
• vyšší tepelný výkon
• montáž za potrubí
Al lamely
tl.0,15mm
rozteč lamel
2,5mm
trubka
22mm
síla stěny
trubky 1mm
Teplovzdušné vytápění
ATLAS HELIOS JANUS NO-STRAT
Teplovzdušné vytápění
Jednotky COMFORT
Varianty provedení :
• 10 velikostí jednotek, 17 – 107 kW
• 2 clony na výdechu (DRA, T2)
• měděné trubky kruhového výměníku
• jedno nebo dvou otáčkové pohony
• pouze podstropní montáž
• teplovodní, horkovodní nebo parní médium
• funkce otopná, ventilační, antistratifikační
Teplovzdušné vytápění
klimatizační jednotka POLARIS
Varianty provedení :
• 10 velikostí jednotek
• výkon topení 17 – 107 kW, chlazení 2 – 20 kW
• DRA clona na výdechu
• měděné trubky kruhového výměníku
• pouze dvou otáčkové pohony
• pouze podstropní montáž
• chladící (min.9°), teplovodní nebo horkovodní médium
• funkce otopná, ventilační, antistratifikační, klimatizační
Teplovzdušné vytápění
COMFORT a POLARIS
Společnost SABIANA
Vám děkuje za Vaši
pozornost věnovanou této
prezentaci!
Download

Teplovzdušné vytápění