T E P E LNÁ T E C HNIK A
PODLAHOVÉ KONVEKTORY
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Úvod
Montáž
Rozměry
Konstrukční prvky konvektorů
Výkonové parametry
Regulace
Zajímavé realizace
www.universa.cz
116
116
117
118
122
124
128
134
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Podlahové konvektory
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
1.Úvod
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Podlahové konvektory patří v tepelné technice mezi moderní stavební prvky. Jsou používány jak samostatně, tak i v kombinaci s podlahovým, stěnovým nebo stropním vytápěním. Maximální přínos mají při vytápění místností s velkými ochlazovanými prosklenými
plochami. V těchto místnostech je dosažení optimální tepelné pohody za pomoci běžných
otopných těles značně problematické. Díky relativně vysokému rozdílu teplot mezi povrchem skla a vzduchem v interieru dochází k lokálnímu ochlazování vzduchu. Ochlazený
proud studeného vzduchu padá dolů podél chladné plochy a po podlaze se šíří do celé
místnosti.
Obrázek 1
Foto: Eckelt-Glas
Podlahové konvektory zamezují proudění chladného vzduchu směrem do místnosti a v
případě vyšší vlhkosti eliminují rosení prosklených ploch. Použití podlahových konvektorů
doprovází celá řada výhod, nejpodstatnějšími jsou:
atraktivní design - clona chladných ploch - rychlá doba náběhu - dobrá regulovatelnost
Obrázek 2
Stav k 02/13
Strana 116
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
2.
Montáž
Obrázek 3
Vana konvektoru je v místech možných průchodů vybavena gumovými průchodkami,
umožňující snadnou montáž bez rizika zatečení betonové směsi.
Vana se umístí na požadované místo výškově a stranově se vyrovná a ukotví se pomocí
kotvících nožek. Výměník se usadí do přepážek konvektoru a připojí přes ventil nebo uzavírací šroubení na rozvody topné vody. Zapojí se elektroinstalace do svorkovnice konvektoru kabelem CYKY 3x1,5 (v případě UFKM-E 12 je nutné nadimenzování průřezu kabelu
podle skutečných proudů a vzdáleností). Pro zpevnění vany při betonáži je důležité vložit
do horního rámečku výztuhy ze sololitu (součást balení). Po dokončení finální vrstvy podlahy lze výztuhy vyjmout a osadit krycí mřížku.
Obrázek 4, 5
Stav k 02/13
Strana 117
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Pro výškové vyrovnání a kotvení je konvektor vybaven stavěcími nožkami.
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
3.
3.1.
Rozměry
Rozměry UFK
Maßbild UFK
200.00
10.00
10.00
1
3
85.00
50.00
5
100.00
4
32.00
10.00
2
6
177.30
32.00
14.00
3.2.
Rozměry UFKM
250.00
10.00
1
2
10.00
3
5
110.00
10.00
50.00
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Obrázek 6
1) krycíRost
mřížka,
2) rámeček mřížky,
tepelný výměník, 4) konvektorová vana,
1) starrer
3) Konvektorelement
5) 3)
Querabschottung
5)
vyztužující
přepážka,
6)
nastavitelné
kotvící nožky (Stellfüße)
2) Winkelprofil 4) Wanne
6) Befestigungswinkel
150.00
6
4
32.00
227.30
32.00
14.00
Obrázek 7
Stav k 02/13
1) krycíRost
mřížka,
2) rámeček mřížky,
tepelný výměník, 4) konvektorová vana,
1) starrer
3) Konvektorelement
5) 3)
Querabschottung
5) vyztužující4)přepážka,
kotvící nožky (Stellfüße)
2) Winkelprofil
Wanne 6) nastavitelné
6) Befestigungswinkel
Strana 118
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
3.3.
Rozměry UFK-E v provedení 230 nebo 12 V
200.00
1
50.00
85.00
3
5
7
10.00
2
100.0
0
6
4
32.00
177.30
32.00
14.00
3.4.
Rozměry UFKM-E v provedení 230 nebo 12 V
250.00
10.00
10.00
8
7
3
110.00
2
10.00
1
5
6
4
32.00
227.30
32.00
14.00
Obrázek 9
Stav k 02/13
1) krycíRost
mřížka,
2) rámeček mřížky,5)3)Querabschottung
tepelný výměník, 4) konvektorová
vana,
1) starrer
3) Konvektorelement
7) Gebläse
5) vyztužující4)přepážka,
kotvící nožky, 7)(Stellfüße)
ventilátor 8) Filter
2) Winkelprofil
Wanne 6) nastavitelné
6) Befestigungswinkel
Strana 119
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Obrázek 8
1) krycí
mřížka,
2) rámeček mřížky,
3) tepelný výměník, 4) konvektorová
vana,
1) starrer
Rost
3) Konvektorelement
5) Querabschottung
7) Gebläse
5)
vyztužující
přepážka,
6)
nastavitelné
kotvící
nožky,
7)
ventilátor
2) Winkelprofil 4) Wanne
6) Befestigungswinkel (Stellfüße)
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
3.5.
Příklady zakázkových provedení
20.00
Gebläseunterstützter
Konvektor
mit Quelllufteinbringung
Konvektor s ventilátorem
a vyústěním
větracího vzduchu
Ausführung
in
12
V,
geeignet
zum
Heizen
und Kühlen
pro topení a chlazení, v bezpečném provedení 12V
50.00
21.00
120.00
345.00
239.50
50.00
105.50
Obrázek 10
Designové
s mřížkou z leštěné nerezi
Konvektor inprovedení
Edelstahlausführung
147
50
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
26,3
271,3
100
236.30
Obrázek 11
Stav k 02/13
Strana 120
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
UNIVERSA
Heizen und
Kühlena über
Frischluftansaugung
UNIVERSAKlimagerät
jednotka zum
pro topení,
chlazení
úpravu
čerstvého vzduchu
Řez A-AA-A
Schnitt
205
9
114
30
118
50
191
30
16
240,5
139
43
41
1°
20
401
Obrázek 12
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
UNIVERSAKlimagerät
jednotka zum
pro topení,
chlazení
úpravu
čerstvého vzduchu
UNIVERSA
Heizen und
Kühlena über
Frischluftansaugung
Řez
B-B
Schnitt B-B
237
191
240,5
26
255
20
443
Obrázek 13
Stav k 02/13
Strana 121
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
4.
4.1.
Konstrukční prvky
Konstrukční prvky konvektorů Ufk a UFKM
3
2
Barvy
mřížek:
Farben:
EV1 - přírodní hliník
Aluminium natur
EV 1
EV3 - zlatá
EV6
- antracit
Gold
EV 3
EV9 - měděnobronzová
1
Anthrazit
EV 6
Kupferbronze
EV 9
Obrázek 14
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
1.) Vana konvektoru
• ocelový pozinkovaný plech tloušťky 1,25 mm
• povrch upravený černou práškovou barvou
• dvanáct gumových průchodek pro libovolné pripojení konvektoru
• zpevňující přepážky vany zvyšující mechanickou odolnost
• nastavitelná výška
2.) Tepelný výměník
• měděná trubka Ø 16 mm s nalisovanými hliníkovými lamelami, zkušební tlak 16 bar,
• boční vodící plechy pro zvýšení efektivity
• povrch upravený černou práškovou barvou
• připojení 1/2” vnitřním závitem
• odvzdušňovací ventil
3.) Krycí mřížka
• pevná mřížka z hliníkových profilů 8 x 5 mm
• povrch upravený metalickou práškovou barvou
• okrasný rámeček v barvě mřížky 2 x 10 mm
Konstrukční výška Konstrukční šířka Standardní délka
Stav k 02/13
Strana 122
UFK - 85 mm UFKM - 110 mm
UFK - 200 mm UFKM - 250 mm
1000–3000 mm, v rozestupech po 250 mm
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
4.2.
Konstrukční prvky konvektorů UFK-E a UFKM-E
4
2
3
1
Barvy
mřížek:
Farben:
EV1 - přírodní hliník
Aluminium natur
EV 1
EV3 - zlatá
EV6
- antracit
Gold
EV 3
EV9 - měděnobronzová
Anthrazit
EV 6
Kupferbronze
EV 9
1.) Vana konvektoru
• ocelový pozinkovaný plech tloušťky 1,25 mm
• povrch upravený černou práškovou barvou
• dvanáct gumových průchodek pro libovolné připojení konvektoru
• zpevňující přepážky vany zvyšující mechanickou odolnost
• nastavitelná výška
2.) Tepelný výměník
• měděná trubka Ø 16 mm s nalisovanými hliníkovými lamelami, zkušební tlak 16 bar,
• boční vodící plechy pro zvýšení efektivity
• povrch upravený černou práškovou barvou
• připojení 1/2” vnitřním závitem
• odvzdušňovací ventil
3.) Krycí mřížka
• pevná mřížka z hliníkových profilů 8 x 5 mm
• povrch upravený metalickou práškovou barvou
• okrasný rámeček v barvě mřížky 2 x 10 mm
3.) Ventilátor
• odlehčené tangenciální ventilátory s minimem vibrací
• napájecí napětí 230 nebo 12 VAC
• maximální akustický tlak 34 dB(A)
Konstrukční výška Konstrukční šířka Standardní délka
Stav k 02/13
Strana 123
UFK - 85 mm UFKM - 110 mm
UFK - 200 mm UFKM - 250 mm
1000–3000 mm, v rozestupech po 250 mm2.)
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Obrázek 15
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
Podlahové konvektory s přirozeným prouděním vzduchu
výkon UFK
výkon UFKL
22
20
22
237
184
135
91
301
234
172
115
390
303
222
149
461
358
263
176
544
422
310
208
695
540
396
266
850
660
484
325
226
174
126
82
288
221
160
105
372
286
207
136
440
338
245
160
519
399
288
189
664
510
369
242
811
624
451
295
330
256
188
126
433
336
247
165
545
423
310
208
648
503
369
248
760
590
433
290
974
756
555
372
1189
923
677
454
315
242
175
114
413
317
230
150
520
400
289
189
618
475
344
225
725
558
403
264
929
714
517
338
1134
872
631
413
425
330
242
162
563
437
321
215
701
544
399
268
838
651
478
320
976
758
556
373
1253
973
714
479
1527
1186
870
584
405
312
225
148
537
413
299
195
668
514
372
243
800
615
445
291
931
716
518
339
1196
919
665
435
1457
1121
810
530
UFKL 125
UFKL150
UFKM 125
UFKM 150
UFKM 175
UFKM 200
UFKL 100
20
UFKM 100
22
UFKM 250
UFK 100
UFK 125
UFK 150
UFK 175
UFK 200
výkon UFKM
20
UFKM 300
Tabulka 1
UFK 250
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
Ti
UFK 300
T
UFKL175
5.1.
UFKL 200
Výkonové charakteristiky
UFKL 250
5.
UFKL 300
Přepočet výkonu:
Tepelný výkon je stanoven dle ČSN EN 442, pro jiné teplotní stavy se určuje podle vztahu:
Q = Q70 . ((Tv + Tr) / 2 - Ti) / 50)1,03
Q70
Tv
Tr
Ti
Obrázek 16, 17, 18
Stav k 02/13
- tepelný výkon při teplotě 75/65/20°C
- přívodní teplota otopné vody
- vratná teplota otopné vody
- návrhová teplota interiéru
UFK
Strana 124
UFKM UFKL
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
5.2. Podlahový konvektor s ventilátory UFK-E
min (130/7V)
24dBA
Tabulka 2
délka 250
délka 200
délka 175
délka 150
délka 125
délka 100
Ti
délka 300
T
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
stř (180/9V)
29dBA
max (230/12V)
34dBA
20
22
20
22
20
22
646
534
423
313
829
685
542
402
1 110
917
727
538
1 293
1 068
846
626
1 592
1 316
1 042
771
2 087
1 725
1 366
1 011
2 562
2 142
1 696
1 256
623
512
401
291
800
656
514
374
1 071
879
689
500
1 248
1 024
802
583
1 537
1 261
988
718
2 014
1 653
1 295
941
2 502
2 053
1 608
1 168
898
742
588
435
1 152
952
754
558
1 543
1 275
1 010
747
1 797
1 485
1 176
871
2 213
1 829
1 448
1 072
2 900
2 397
1 898
1 405
3 602
1 977
1 358
1 745
867
711
557
405
1 112
912
715
519
1 789
1 222
957
695
1 734
1 423
1 115
810
2 136
1 753
1 373
998
2 799
2 297
1 799
1 307
3 477
2 853
2 235
1 624
1 006
831
658
487
1 290
1 067
845
625
1 728
1 428
1 131
837
2 013
1 664
1 317
975
2 479
2 049
1 623
1 201
3 249
2 685
2 127
1 574
4 035
3 335
2 641
1 955
971
797
624
453
1 246
1 022
801
582
1 668
1 369
1 072
779
1 943
1 594
1 249
907
2 393
1 963
1 538
1 118
3 136
2 573
2 016
1 465
3 895
3 196
2 503
1 819
příkon
[VA]
20
20
30
30
40
50
60
Přepočet výkonu:
Tepelný výkon je stanoven dle ČSN EN 442, pro jiné teplotní stavy se určuje podle vztahu:
Q = Q70 . ((Tv + Tr) / 2 - Ti) / 50)1,03
Obrázek 19
Stav k 02/13
Q70
Tv
Tr
Ti
- tepelný výkon při teplotě 75/65/20°C
- přívodní teplota otopné vody
- vratná teplota otopné vody
- návrhová teplota interiéru
Strana 125
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
5.3. Podlahový konvektor s ventilátory UFKM-E
min (130/7V)
24dBA
délka 100
délka 125
délka 150
délka 175
délka 200
délka 250
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Tabulka 3
Ti
délka 300
T
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
stř (180/9V)
29dBA
max (230/12V)
34dBA
20
22
20
22
20
22
807
667
528
391
968
800
634
469
1 332
1 101
872
645
1 493
1 234
977
724
1 877
1 551
1 228
909
2 439
2 016
1 597
1 182
3 014
2 491
1 973
1 460
779
639
501
364
934
767
601
436
1 286
1 055
826
600
1 441
1 183
926
673
1 811
1 486
1 164
846
2 354
1 932
1 513
1 100
2 909
2 387
1 870
1 359
1 060
876
694
514
1 272
1 051
832
616
1 750
1 446
1 145
848
1 961
1 621
1 284
950
2 465
2 037
1 613
1 194
3 204
2 648
2 097
1 552
3 959
3 272
2 591
1 918
1 023
839
658
478
1 227
1 007
789
573
1 689
1 386
1 085
789
1 893
1 553
1 217
884
2 379
1 952
1 529
1 111
3 092
2 537
1 988
1 444
3 821
3 135
2 456
1 785
1 366
1 129
894
662
1 639
1 355
1 073
794
2 255
1 864
1 476
1 093
2 528
2 089
1 655
1 225
3 177
2 626
2 079
1 539
4 130
3 413
2 703
2 001
5 103
4 217
3 340
2 472
1 319
1 082
848
616
1 582
1 298
1 017
739
2 177
1 786
1 399
1 017
2 440
2 002
1 568
1 140
3 066
2 516
1 971
1 432
3 986
3 271
2 562
1 862
4 925
4 041
3 166
2 300
příkon
[VA]
35
35
60
60
70
95
105
Přepočet výkonu:
Tepelný výkon je stanoven dle ČSN EN 442, pro jiné teplotní stavy se určuje podle vztahu:
Q = Q70 . ((Tv + Tr) / 2 - Ti) / 50)1,03
Obrázek 20
Stav k 02/13
Q70
Tv
Tr
Ti
- tepelný výkon při teplotě 75/65/20°C
- přívodní teplota otopné vody
- vratná teplota otopné vody
- návrhová teplota interiéru
Strana 126
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
5.4.
Podlahový konvektor s ventilátory UFKL-E
min (130/7V)
24dBA
Tabulka 4
délka 250
délka 200
délka 175
délka 150
délka 125
délka 100
Ti
délka 300
T
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
80
70
60
50
stř (180/9V)
29dBA
max (230/12V)
34dBA
20
22
20
22
20
22
1 048
866
686
508
1 258
1 040
824
610
1 732
1 431
1 134
839
1 941
1 604
1 270
940
2 439
2 016
1 597
1 182
3 171
2 621
2 075
1 536
3 919
3 239
2 565
1 899
1 012
830
650
473
1 215
997
781
567
1 672
1 372
1 074
781
1 873
1 537
1 204
875
2 354
1 932
1 513
1 100
3 060
2 511
1 967
1 429
3 782
3 103
2 431
1 767
1 377
1 138
901
667
1 653
1 366
1 082
801
2 275
1 880
1 489
1 102
2 549
2 107
1 669
1 235
3 204
2 648
2 097
1 552
4 165
3 442
2 726
2 018
5 147
4 254
3 369
2 494
1 329
1 090
854
621
1 595
1 309
1 025
745
2 196
1 801
1 411
1 025
2 461
2 019
1 581
1 149
3 092
2 537
1 988
1 444
4 020
3 298
2 584
1 877
4 968
4 076
3 193
2 320
1 775
1 467
1 162
860
2 130
1 761
1 394
1 032
2 932
2 423
1 919
1 421
3 286
2 716
2 151
1 592
4 130
3 413
2 703
2 001
5 368
4 437
3 513
2 601
6 635
5 483
4 342
3 215
1 713
1 406
1 101
800
2 056
1 687
1 322
960
2 830
2 322
1 819
1 322
3 172
2 602
2 038
1 481
3 986
3 271
2 562
1 862
5 181
4 251
3 330
2 420
6 404
5 254
4 116
2 991
příkon
[VA]
35
35
60
60
70
95
105
Přepočet výkonu:
Tepelný výkon je stanoven dle ČSN EN 442, pro jiné teplotní stavy se určuje podle vztahu:
Q = Q70 . ((Tv + Tr) / 2 - Ti) / 50)1,03
Obrázek 21
Stav k 02/13
Q70
Tv
Tr
Ti
- tepelný výkon při teplotě 75/65/20°C
- přívodní teplota otopné vody
- vratná teplota otopné vody
- návrhová teplota interiéru
Strana 127
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
6.
6.1.
Regulace
Regulace konvektorů s přirozenou cirkulací vzduchu
Einfacher
Thermostatkopf,
der in
Verbin- termostatická
Thermostatkopf
hlavice
Jednoduchá
regulace
průtokuder
teplonosné
látky
Einfacher
Thermostatkopf,
in VerbinThermostatkopf
kapilára
dung
mit
dem
Raumthermostaten
die
dvouregulačním
termostatickým
ventilem
a
terdung mit dem Raumthermostaten die
Warmwasserzufuhr
regelt
(nicht
im
Liefermostatickou hlavicí s kapilárou.
Kapillarrohr
Warmwasserzufuhr
regelt (nicht im LieferKapillarrohr
programm).
programm).
termostatický
ventil
Absperrventil
Absperrventil
Obrázek 22
6.2.
Regulace konvektorů s ventilátory
Elektronická UNIVERSA URK 230-02
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Určená pro konvektory UFK-E 230, 12
Zajišťuje:
• Plynulou regulaci otáček ventilátoru na základě nastavené teploty v místnosti
• Odstavení ventilátoru při vychládnutí výměníku
• Omezení maximálních otáček ventilátoru
• Vypnutí přívodu topné vody pomocí termopohonu
• Při regulování konvektorů UFK-E 12 je nutné použít transformátor UTR 230/12
Elektronická UNIVERSA URK 230-03
Určená pro konvektory UFKM-E 230, 12 a UFKL-E 230, 12
Zajišťuje:
• Plynulou regulaci otáček ventilátoru na základě nastavené teploty v místnosti
• Odstavení ventilátoru při vychládnutí výměníku
• Omezení maximálních otáček ventilátoru
• Vypnutí přívodu topné vody pomocí termopohonu
• Při regulování konvektorů UFK-E 12 je nutné použít transformátor UTR 230/12
Elektronická regulace UNIVERSA URK 230-S3
Určená pro konvektory UFK-E S3, UFKM-E S3 a UFKL-E S3
Konvektory s označením S3 jsou vybaveny vestavěnou regulací otáček, stačí připojit prostorový termostat RAB 10.
Zajišťuje:
• Spínání chodu ventilátoru podle požadované teploty v místnosti
• Ruční předvolbu otáček ventilátorů ve třech stupních (min, stř, max)
• Odstavení ventilátoru při vychládnutí výměníku
• Vypnutí přívodu topné vody pomocí termopohonu
Stav k 02/13
Strana 128
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
Parametry regulací
URK 230-02 URK 230-03A URK 230-03B URK 230-03C URK 230-S3 UTR 230/12
napájení
230 VAC
výstup
plynulý 105 - 230 VAC
3 úrovně
12 VAC
pojistka
T 2,5A
T 4,0A
T 4,0A
T 4,0A
-
-
max. zátěž*
120 VA
150 VA
300 VA
450 VA
500 VA
80 VA
katalog. č.
740 002
940 101
940 102
940 103
940 113
740 100
Tabulka 5
* údaje z tabulky výkonů
Rozměr
ØÍDÍCÍ MODUL
5
6
3
TRANSFORMÁTOR
90 mm
81 mm
POKOJOVÝ TERMOSTAT
81 mm
Obrázek 23
105 mm
70 mm
Obsah sestavy
URK 230-02
URK 230-03A
URK 230-03B
URK 230-03C
6.3.
pokojový termostat + řídící modul
pokojový termostat + řídící modul + 1 transformátor
pokojový termostat + řídící modul + 2 transformátory
pokojový termostat + řídící modul + 3 transformátory
Schéma zapojení regulace URK 230-S3
(příslušný návod k použití je dodávaný se zařízením)
Obrázek 24
Stav k 02/13
Strana 129
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
2
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
6.4.
Schéma zapojení regulace URK 230-02 s konvektorem UFK-E 230
(příslušný návod k použití je dodávaný se zařízením)
ROZVADÌÈ
L
N
PE
Na
Nb
N
Nb
L1b
PE
L1
Na
L1b
JISTIÈ
L1a
L1a
4
3
S1
S2
S3
2
1
+12
0V
ØÍDÍCÍ MODUL
5 x 1.5mm
+12
0V
S1
S2
S3
6 x 0,5 mm
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
napø. SYKFY 3x2x0,5
5 x 1,5 mm
napø. 2 x CYKY3x1.5
napø. 2 X CYKY3x1.5
PROSTOROVÝ
TERMOSTAT
2 x 0,5 mm
UFK-E 230
PE
L1b
Nb
Na
L1a
2
1
napø. U 2x0,5
L1a
L1a
L1a
Na
Na
Na
Nb
Nb
Nb
L1b
L1b
L1b
PE
PE
UFK-E 230
N L
TERMOPOHON
PE
ÈIDLO VÝMÌNÍKU
N L
TERMOPOHON
Obrázek 25
Stav k 02/13
Strana 130
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
6.5.
Schéma zapojení regulace URK 230-02 s konvektorem UFKE-12
(příslušný návod k použití je dodávaný se zařízením)
ROZVADÌÈ
L
N
PE
L1b
PE
PE
Nb
Na
0V
UTR 230/12
L1a
Nb
L1b
Na
L1a
2
2 x 1.5mm
napø. 2 X CYKY3x1.5
Na
napø. U 2x0,5
UFK-E 230
napø. 2 X CYKY3x1.5
12V
PROSTOROVÝ
TERMOSTAT
2 x 1.5mm
PE
230V
0V
12V
0V
UTR 230/12
L1a
L1a
Na
Na
PE
PE
UFK-E 230
ÈIDLO VÝMÌNÍKU
TERMOPOHON
Obrázek 26
Stav k 02/13
Strana 131
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
PE
L1b
Nb
L1
N
Nb
L1b
0V
2 x 0,5 mm
1
Nb
230V
24V
TERMOPOHON
5 x 1,5 mm
napø. 2 x CYKY3x1.5
230V
+12
0V
S1
S2
S3
6 x 0,5 mm
napø. SYKFY 3x2x0,5
Na
L1b
JISTIÈ
L1a
L1a
4
3
S1
S2
S3
2
1
+12
0V
ØÍDÍCÍ MODUL
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
6.6.
Schéma zapojení URK 230-03 s konvektorem UFKM(L)-E 230
(příslušný návod k použití je dodávaný se zařízením)
L
N
PE
ELEKTRO. ROZVADÌÈ
11 10
1
2
3
4
5
6
7
JISTIÈ
8
9
9
6543
2
9
1
87
6543
2
1
9
87
6543
2
1
TRANSFORMÁTOR TRANSFORMÁTOR
N
Nb
Na
TRANSFORMÁTOR
L1
L1b
L1a
4
3
S1
S2
S3
2
1
+12
0V
ØÍDÍCÍ JEDNOTKA
87
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
11 10
L
N
PE
L1b
Nb
Na
L1a
PE
5 x 1.5mm
+12
0V
S1
S2
S3
6 x 0,5 mm
napø. SYKFY 3x2x0,5
5 x 1,5 mm
napø. 2 x CYKY3x1.5
napø. 2 X CYKY3x1.5
PROSTOROVÝ
TERMOSTAT
2 x 0,5 mm
UFK-E 230
ÈIDLO VÝMÌNÍKU
N L
TERMOPOHON
PE
L1b
Nb
Na
L1a
2
1
napø. U 2x0,5
PE
L1a
L1a
L1a
Na
Na
Na
Nb
Nb
Nb
L1b
L1b
L1b
PE
PE
UFK-E 230
PE
N L
PE
TERMOPOHON
M
M
M
M
Obrázek 27
TECHNICKÉ ÚDAJE:
URK 230-03A: AC 230V, 50Hz/3,5A
URK 230-03B: AC 230V, 50Hz/5,2A
URK 230-03B: AC 230V, 50Hz/5,2A
Stav k 02/13
Strana 132
5
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
6.7.
Schéma zapojení URK 230-03 s konvektorem UFKM(L)-E 12
(příslušný návod k použití je dodávaný se zařízením)
L
N
PE
ELEKTRO. ROZVADÌÈ
11 10
1
2
3
4
5
6
7
JISTIÈ
8
9
9
2
9
1
87
6543
2
1
9
87
6543
2
1
TRANSFORMÁTOR TRANSFORMÁTOR
N
Nb
Na
TRANSFORMÁTOR
L1
L1b
L1a
4
3
S1
S2
S3
2
1
+12
0V
ØÍDÍCÍ JEDNOTKA
6543
87
11 10
L
PE
L1b
Nb
Na
230V
PE
230V
0V
12V
0V
UFK-E 12
ÈIDLO VÝMÌNÍKU
L1b
Nb
L1a
Na
napø. U 2x0,5
N L
TERMOPOHON 24V
UTR 230/12
napø. CYKY3x1.5
L1a
L1a
Nb
Na
Na
L1b
PE
PE
0V
2 x 1.5mm
UTR 230/12
2 x 0,5 mm
2
L1b
PE
12V
PROSTOROVÝ
TERMOSTAT
1
Nb
L1b
0V
24V
M
Nb
230V
+12
0V
S1
S2
S3
6 x 0,5 mm
napø. SYKFY 3x2x0,5
L1a
5 x 1,5 mm
napø. 2 x CYKY3x1.5
PE
PE
pospojování dle ÈSN
UFK-E 12
N L
PE
TERMOPOHON 24V
M
M
M
Obrázek 28
TECHNICKÉ ÚDAJE:
URK 230-03A: AC 230V, 50Hz/3,5A
URK 230-03B: AC 230V, 50Hz/5,2A
URK 230-03B: AC 230V, 50Hz/5,2A
Stav k 02/13
Strana 133
UTR 230/12: AC 230V, 50Hz/1,0A
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
N
PE
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
7.
Zajímavé realizace
Diverse objekty
Wohnhausbauten
Obytné
Probíhající
Ausführung realizace
laufend
Použité
konvektory
Eingesetzte
Konvektoren:
Běžné
prevedení
s podpůrnými
ventilátory
Sämtliche
Ausführungen
mit und
ohne Gebläsenebo
bez ventilátorů
unterstützung
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Speciální provedení
Besonderheiten:
• Rohové
Schrägschnitte
prevedení
délky
• Atypické
Sonderlängen
sloupů
• Lemování
Säuleneinfassungen
prevedení krycí mřížky
• Lineární
Linearroste
Novostavba
centrály koncernu
Neubau Konzernzentrale
Pappas/Salzburg
Pappas/Salzburg
Realizace
Ausführung2006
Frühjahr 2006
Použité
konvektory
Eingesetzte
Konvektoren:
Celkově
konvektorů
ventilátory
Gesamt 580
580metrů
lfm mit
und ohnesGebläseunterstützung
Speciální
provedení
Besonderheiten:
230inV 230 V
• Napájení
Ausführung
z hoblované
nerezové oceli
• Mřížky
Ausführung
in Edelstahl
provedení
mřížky
• Lineární
Ausführung
mit Linearrost
mm
a 272
• Šířka:
Breite:182
182
mm
undmm
272 mm
• Výška:
Höhe: 147
147 mm
mm
Stav k 02/13
Strana 134
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
T E P E LNÁ T E C HNIK A
podl ahové konvek tory
Sídlo firmy Geislinger Salzburg
Realizace 2008 a 2012
Použité konvektory
Celkem 380 metrů s ventilátory
Speciální provedení
• Zajišťují topení i chlazení
• Lineární mřížky s atypickým sklonem
• Lineární mřížky v obloukovém provedení
• Integrované vzduchotechnické vyústky
• Progresivní odvod kondenzátu
Sídlo firmy VoestAlpine Linz
Realizace 2009
Použité konvektory
Celkem 1500 metrů
Speciální provedení
• Zvýšený výkon pro pokrytí požadované
tepelné potřeby
• Příčné mřížky lemující nepravidelnou fasádu a řady podpůrných sloupů
Stav k 02/13
Strana 135
www.universa.cz, tel.: 585 246 134, e-mail: [email protected]
PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
Download

PODLAHOVÉ KONVEKTORY