Download

Zadání: Zkontrolujte výsledné napětí v tupém svaru ve spojovacím