Laboratorní úloha 1B
Polovodičové diody a tyristory
ÚKOL:
Změřit teplotní závislost závěrné (případně blokovací) části
voltampérové charakteristiky polovodičové diody a tyristoru.
VYPRACOVAL:
Roman Zemánek
DNE:
5. května 2011
Závěrná charakteristika - dioda DV822
Hodnoty z poskytnutých souborů:
T [°C]
20
40
60
80
100
120
I1 [mA]
U1 [V]
I4 [mA]
U4 [V]
I8 [mA]
U8 [V]
1.063
1
0.9375
1
1.125
1
2512.5
2562.5
2625
2675
2725
2663
4
4.063
3.9375
3.9375
4
3.9375
2612.5
2662.5
2737.5
2800
2850
2888
8
8
8
8
8
7.625
2687.5
2750
2825
2887.5
2950
3000.5
U [V]
Závislost U na t při daném I závěrném
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
0
20
40
60
80
100
120
140
T [°C]
U1 [V]
U4 [V]
U8 [V]
Pro všechny tři rozdílné závěrné proudy vykazuje napětí s rostoucí teplotou rostoucí charakter.
Zápisky z hodiny - naměřené hodnoty
Zápisky z hodiny - načrtnuté průběhy hodnot
Závěrná charakteristika - tyristor KT708
Hodnoty z poskytnutých souborů:
T [°C]
20
40
60
80
100
120
I1 [mA]
U1 [V]
I4 [mA]
U4 [V]
I8 [mA]
U8 [V]
1.063
1
1.063
1.188
1.063
1
1038
1062.5
1087.5
1112.5
1125
977
4
4
4
4
4
4
1050.5
1062.5
1095
1137.5
1137.5
1138
8
8
8
8
7.88
8
1063
1087.5
1112.5
1140
1162.5
1170
Závislost U na t při daném I závěrném
1200
1150
1100
U [V]
1050
1000
950
900
850
0
20
40
60
80
100
120
140
T [°C]
U1 [V]
U4 [V]
U8 [V]
Pro všechny tři rozdílné závěrné proudy vykazuje napětí s rostoucí teplotou rostoucí charakter.
Blokovací charakteristika - tyristor KT708
Hodnoty z poskytnutých souborů:
T [°C]
20
40
60
80
100
120
I1 [mA]
U1 [V]
I4 [mA]
U4 [V]
I8 [mA]
U8 [V]
1.126
1.063
1
1
1
1013
1050
1062.5
1087.5
913
4.063
4
3.188
1038
1050
1087.5
7.313
1050
(Prázdná políčka značí, že soubory dat neobsahovaly ani blízké hodnoty těm hledaným.)
Závislost U na t při daném I závěrném
1150
1100
1050
U [V]
1000
950
900
850
800
0
20
40
60
80
100
120
T [°C]
U1 [V]
U4 [V]
U8 [V]
V blokovacím režimu tyristoru nemá smysl proměřovať větší proudy než zhruba 1 mA,
jelikož vyšší proudy součástka nepropouští (dokud nedojde ke sepnutí).
140
Blokovací charakteristika - tyristor KT784 (CK)
Hodnoty z poskytnutých souborů:
T [°C]
20
40
60
80
100
120
I1 [mA]
U1 [V]
I4 [mA]
U4 [V]
I8 [mA]
U8 [V]
1
0.938
1
1
1
0.813
950
937.5
950
937.5
887.5
725.5
4
4
4.063
4.375
3.625
4.33
1075
1075
1062.5
37.5
975
88
8.063
8
12.5
0.5
(Prázdná políčka značí, že soubory dat neobsahovaly ani blízké hodnoty těm hledaným.)
Závislost U na t při daném I závěrném
1200
1000
U [V]
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
T [°C]
U1 [V]
U4 [V]
U8 [V]
100
120
140
Blokovací charakteristika - tyristor KT784 (CS)
Hodnoty z poskytnutých souborů:
T [°C]
20
40
60
80
100
120
I1 [mA]
U1 [V]
I4 [mA]
U4 [V]
I8 [mA]
U8 [V]
1.125
1
1
1
1
1
1087.5
1087.5
1087.5
1100
1087.5
900.5
4
4
3.875
3.813
1125
1112.5
1112.5
762.5
7.625
7.25
587.5
37.5
4.188
275.5
(Prázdná políčka značí, že soubory dat neobsahovaly ani blízké hodnoty těm hledaným.)
Závislost U na t při daném I závěrném
1200
1000
U [V]
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
T [°C]
U1 [V]
U4 [V]
U8 [V]
100
120
140
Blokovací charakteristika - tyristor TV922
Hodnoty z poskytnutých souborů:
T [°C]
20
40
60
80
100
120
I1 [mA]
U1 [V]
I4 [mA]
U4 [V]
I8 [mA]
U8 [V]
1
1.063
1
1
1
1
1766
1762.5
1725
1575
1350
500
4
4
3.94
4
4
4
1791
1800
1787.5
1762.5
1675
1338
8
8
8
8
8
7.813
1803.5
1800
1800
1787.5
1775
1563
U [V]
Závislost U na t při daném I závěrném
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
T [°C]
U1 [V]
U4 [V]
U8 [V]
100
120
140
Závěrná charakteristika - tyristor TV922
Hodnoty z poskytnutých souborů:
T [°C]
20
40
60
80
100
120
I1 [mA]
U1 [V]
I4 [mA]
U4 [V]
I8 [mA]
U8 [V]
1
1
1
1
1
1
1591
1412.5
1350
937.5
775
450.5
4
4
4
4
4
4
1778.5
1712.5
1462.5
1200
1000
813
8
8
8
8
8
8
1803.5
1787.5
1625
1387.5
1175
950
U [V]
Závislost U na t při daném I závěrném
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
T [°C]
U1 [V]
U4 [V]
U8 [V]
Pro všechny tři rozdílné závěrné proudy vykazuje napětí s rostoucí teplotou klesající charakter.
Download

1B - Roman Zemánek