Nemusíte mít všechny, vyberte si
jen odstíny, které potřebujete.
Odstíny univerzálního nanokompozitního materiálu Filtek
Ultimate vycházejí ze vzorníku VITAPAN.
K lepší orientaci a výběru správného odstínu Vám pomůže
oblíbené
bené kolečko odstínů.
Obj. číslo Informace o produktu
Tuby à 4 g (doplňková balení)
3920S
Zaváděcí balení Filtek Ultimate – opacita Body
4 tuby à 4 g (Body odstíny 2x A2B, 2x A3B), průvodce, návod k použití
Dentinové odstíny
A1D
3920A1D
3920D
Zaváděcí balení Filtek Ultimate – opacita Dentin a Enamel
4 tuby à 4 g (dentinové odstíny A3D, A4D, sklovinné odstíny A2E, A3E),
1x kolečko odstínů průvodce vrstvením, návod k použití
A2D
3920A2D
A3D
3920A3D
A4D
3920A4D
B3D
3920B3D
C4D
3920C4D
Bilá
3920WD
Body odstíny
Obj. číslo
3920P
Profesionální balení Filtek Ultimate
12 tub à 4 g (dentinové odstíny A2D, A3D, B3D,
Body odstíny A2B, A3B, A3,5B, B2B, sklovinné odstíny A1E, A2E,
A3E, WE, translucentní odstín AT), 1x kolečko odstínů průvodce
vrstvením, návod k použití
Pro snazší manipulaci jsou tuby a popisky barevně rozlišeny podle opacit od nejsvětlejší
(translucentní opacita) po nejtmavší (dentinová opacita).
3M ESPE doporučuje: Adhezivum Adper Easy One,
polymerační lampu Elipar S10
Obj. číslo
A1B
3920A1B
A2B
3920A2B
A3B
3920A3B
A3.5B
3920A3.5B
A4B
3920A4B
A6B
3920A6B
B1B
3920B1B
B2B
3920B2B
B3B
3920B3B
B5B
3920B5B
C1B
3920C1B
C2B
3920C2B
C3B
3920C3B
D2B
3920D2B
D3B
3920D3B
WB
3920WB
XWB
3920XWB
Sklov
Sklovinné odstíny (enamel)
Obj. číslo
A1E
3920A1E
Obj. číslo Informace o produktu
u
A2E
3920A2E
82000
Adper Easy One – zaváděcí
děccí bal
ba
balení
ení
adhezivum 5 g, příslušenství
ví
A3E
3920A3E
B1E
3920B1E
82010
Adper Easy One – doplňkové
ňkoové balení
adhezivum 5 g
B2E
3920B2E
D2E
3920D2E
WE
3920WE
XWE
3920XWE
Trans
Translucentní odstíny
Obj. číslo
Finální odstín
Technika jednoho odstínu
Výplňová terapie
Informace pro objednání
76951
ampa
Elipar S10 polymeračníí la
lampa
Technika dvou opacit
Technika více opacit
JAK NA TO?
CT
3920CT
BT
3920BT
GT
3920GT
AT
3920AT
• Zvolte stranu kolečka podle indikace – postranní nebo
přední úsek. Na ukázce je vybrán přední úsek.
• Otáčením kolečka nastavte v prostředním kruhu požadovaný
konečný odstín. Např. A2.
• Pokud používáte techniku jednoho odstínu, zvolte odstín
uvedený v kolečku pod „Single“.
Podrobné informace naleznete na www.3MESPE.cz/FiltekUltimate.
Odpovědi na své dotazy naleznete v diskuzi na Facebooku – 3M ESPE Česká republika.
• Používáte techniku vrstvení dvou opacit? Vyberte kombinaci
odstínů v kolečku pod „Dual“.
• Pro použití techniky vrstvení více opacit zvolte odstíny
v kolečku pod „Multi“.
Stáhněte si kolečko odstínů v elektronické verzi na
www.3MESPE.com/FiltekUltimate nebo se zaregistrujte
na webu a my Vám jej zašleme poštou.
3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111, 113
Fax: 261 380 110
E-mail: [email protected]
www.3MESPE.cz
3M, ESPE a Filtek jsou registrované ochranné
známky 3M nebo 3M ESPE AG.
Tetric EvoCeram, Enamel HFO, Gradia a VITAPAN
nejsou registrované ochranné známky 3M nebo
3M ESPE AG.
© 3M 2010 Všechna práva vyhrazena
Filtek Ultimate
™
Univerzální nanokompozitní výplňový materiál
Jedinečná podoba
každého odstínu.
Skvělou výplň jste nikdy neudělali tak
snadno jako nyní
Nezáleží jakou techniku používáte,
s výsledkem budete vždy spokojeni
Toužíte dopřát svým pacientům výplně, které budou k nerozeznání
od přirozeného zubu? Abychom Vám to usnadnili, využili jsme
přesvědčivou technologii a estetiku předchozího nanokompozitu
Filtek Supreme XT a dále zdokonalili jeho vlastnosti. Nový
nanokompozitní univerzální výplňový materiál Filtek Ultimate Vám
usnadní cestu k vytvoření perfektního úsměvu.
Pokud preferujete práci s jedním odstínem, nabízíme Vám širší
spektrum Body odstínů. Jestliže upřednostňujete vrstvení více
opacit, upravili jsme paletu odstínů. Dále jsme vylepšili konzistenci
translucentního odstínu, která je nyní shodná s konzistencí
ostatních opacit.
Přehlednější značení
tub a jejich barevné
rozlišení Vám ušetří
vzácný čas.
FiltekTM Ultimate
Fluorescence zajistí Vašim pacientům přirozený vzhled zubu
za jakéhokoliv světla.
Nejvýznamnější zlepšení zahrnuje
Proč právě Filtek Ultimate?
V naleštění uvidíte rozdíl
Kolečka na novinovém podkladu ukazují stupeň opacity.
Snáze použitelný systém odstínů
• Širší spektrum Body odstínů
• Rozšíření o speciální odstíny pro oblast krčků A6B, B5B
• Lepší barevné rozlišení tub
Přirozeně krásné zuby
• Vynikající lesk
• Širší spektrum odstínů a opacit
• Vylepšená fluorescence
Jedinečná technologie nanočástic
• Ještě lepší stálost naleštění než u mikrofilních materiálů
• Lepší odolnost proti abrazi než u většiny jiných
výplňových materiálů
• Vysoká pevnost pro použití v předním i postranním úseku
• Výborná zpracovatelnost – nelepí se
Skvělé naleštění
• Výplň je teď ještě snazší naleštit a naleštění je trvalejší než
u mikrofilů.
Práce s translucentními odstíny
• Translucentní odstíny mají nyní stejnou nelepivou konzistenci
jako ostatní opacity.
• S nanokompozitním výplňovým materiálem Filtek Ultimate
dosáhnete vysoké estetiky, ať už pracujete s jednou, dvěma
nebo více opacitami.
• Všechny opacity jsou nyní radioopákní.
Každý máme
jedinečný odstín
a Vy jej nyní s přehledem
vytvoříte
Enamel HFO
Gradia® Direct X™ Filtek™ Ultimate Filtek™ Ultimate
Body odstín Translucentní odstín
F
Fotografie
porovnává stálost naleštění nanokompozitního výplňového materiálu
FFiltek Ultimate a výplňových materiálů jiných výrobců po 6 000 cyklech simulujících
ččištěni zubů. Obrázek ukazuje rozdíl v ostrosti stínu, který vrhá kapsle na povrch
vvzorku jednotlivých materiálů.
PPoznámka: V České republice je univerzální nanokompozitní výplňový materiál Filtek Ultimate dostupný
ppouze v tubách.
Filtek Ultimate – pro přirozeně
krásný úsměv
př ed
Lidský zub
Vylepšená technologie použití nanočástic umožňuje ještě
vyšší stálost naleštění a odolnost proti abrazi a frakturám
nanokompozitu Filtek Ultimate než u jeho předchůdce.
po
Stálost naleštění
Amalgámová výplň v postranním úseku nahrazena univerzálním nanokompozitním
výplňovým materiálem Filtek Ultimate.
Fotografii poskytl MUDr. Grant Chyz
př ed
po
Filtek™ Ultimate nanocluster
um
Dostavba zubu pomocí tří odstínů (A3D, A3.5D, A1E) materiálu Filtek Ultimate.
Fotografii poskytl MUDr. Gabriel Kraste, oddělení periodontologie, endodoncie a karyologie,
Univerzita Basel, Švýcarsko
Tetric EvoCeram®
Fotografii SEM poskytl MUDr. J. Perdigao, Univerzita Minnesota, USA
1.50
1.00
0.50
0.00
Dentin
Body
Enamel
Barevné rozlišení jednotlivých opacit: Dentin, Body, Enamel a Translucentní.
Čtverečky ve spodní části obrázku ukazují stupeň opacity.
Translucent
-0.50
500.0
500.0
500.0 um
500.0 um
-1.00
Filtek™ Ultimate
Gradia® Direct X™
-1.50
Optická analýza srovnání povrchu nanokompozitního výplňového materiálu Filtek
Ultimate a nano-optimalizovaného kompozita po čištění zubů.
Download

Filtek Ultimate Brochure - Czech Republic