Download

PARABOLA Určete vrchol, ohnisko a řídící přímku : 1, y + 4x – 12y +