M.Sklenář, ABB s.r.o., 04/2014
Retrofit rozváděčů + servis
stávajících spínacích prvků
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 1
Retrofit VN rozváděčů produkce EJF (ZSE)
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 2

Modernizace stávajících
rozvodných zařízení bez
nutnosti instalace nových
rozváděčů.

Rychlá a také postupná
náhrada s minimálními
odstávkami.

Základní myšlenka:
„vysunout původní a zajet
s novým“ při zachování
všech funkcí a blokád.

Sledování ekologických
hledisek – nahrazované
MOV mohou v olejových
náplních obsahovat PCB
Retrofit VN rozváděčů produkce EJF (ZSE)
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 3

Posouzení kondice stávající technologie

Rozsah:

Náhrada výsuvné části s vypínačem

Výměna MT

Výměna ochran + NN

Originální dokumentace, zapojení a
seřízení pro EJF rozváděče

Nerepasované komponenty

Dodávka také na klíč
Retrofit VN rozváděčů produkce EJF (ZSE)

© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 4
Příklad retrofitu
rozváděče 12kV
typu VH 151
novým vakuovým
vypínačem
Retrofit VN rozváděčů produkce EJF (ZSE)

© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 5
Příklad použitých
spínacích prvků:

Odpínač

Vypínač

Stykač
Retrofitový produkt OneFiT

Retrofit výsuvných částí se
spínacími prvky rozváděčů VN

Využití výhod současných
výsuvných provedení

Implementace vyšší úrovně
bezpečnosti
…17,5kV, ...2000A, …40kA
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 6
Retrofitový produkt OneFiT
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 7

Adaptace na vnitřní prostor
rozváděče

Adaptace na původní kontaktní
systém

Lze řešit náhradu za většinu po
zemi jezdících výsuvných částí
Retrofitový produkt OneFiT


© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 8
Škála VN spínacích prvků:

Vakuový vypínač

Vypínač s SF6

Stykač
Zaměnitelnost spínacích prvků
v případě rozšíření ABB
rozváděčem VN
VN rozváděčové moduly v projektu Retrofit

Samostatná instalace do kobek

Další způsob jak retrofitovat
starší typy rozváděčů

Škála VN spínacích prvků:

Vakuový vypínač

Vypínač s SF6

Stykač
12kV
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 9
25…36/40,5kV
...5000A
...3150A
...50kA
...31,5kA
VN rozváděčové moduly v projektu Retrofit

Příklad retrofitu VN
rozváděče typu V12
vakuovým vypínačem
určeným pro spínání
generátoru

© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 10
Příklad retrofitu VN
kobky R6kV vakuovým
vypínačem určeným
pro spínání generátoru
Retrofit VN kobkových rozvoden
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 11

Posouzení kondice stávající výbavy

Pevná verze vypínače

Výměna přístrojových traf

Výměna ochran

Výměna odpojovačů nebo motorizace
stávajících

Dodávka také na klíč
Servisní činnosti stávajících zařízení VN
Pro dosažení dlouhodobého bezpečného a
spolehlivého provozu rozváděčů a spínacích
prvků zajišťujeme:
•
komplexní program preventivní údržby
•
opravy
•
náhradní díly
Pro následující zařízení :
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 12
•
Máloolejové vypínače..
•
Vypínače s plynem SF6..
•
Vakuové vypínače ..
•
Odpínače ..
•
Vakuové stykače ..
•
Rozváděče vzduchem izolované ..
•
Rozváděče izolované plynem SF6..
•
Další …..
Servisní činnosti stávajících zařízení VN
Komplexní program preventivní údržby
je periodický plán jež doporučuje pro jednotlivá zařízení
dle konkrétních předpisů :
•
Inspekci
•
•
Diagnostiku
•
•
Měření časů, rychlostí, kontaktní dráhy,
úbytků U, přechodových R, izolačního
stavu, těsnosti, stav izolačního a
spínacího media, ……
Údržbu a případné výměny/opravy
•
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 13
Podrobná vizuální kontrola všech částí,
funkční zkoušky el. a mechanické, …..
Údržba/výměna/oprava mechanicky a
elektricky namáhaných částí, očištění,
promazání, seřízení, přetěsnění, funkční
zkoušky, výchozí diagnostika, …..
© ABB Group
April 22, 2014 | Slide 14
Download

Retrofit rozváděčů + servis stávajících spínacích prvků / M. Sklenář