LEGENDA:
plný panel 0.5m
m2
20,00
103 Obchodní akademie Holešovice, Praha 7, Jablonského 3/333
14,00
16,00
6,00
105 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38
Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o., Laudova 10/1024,
106
Praha 6
107 Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, SOŠ, s.r.o.
Rudolfinea o.s., sdružení pro umělecká řemesla, Jeronýmova 73, 252 63
108
Roztoky u Prahy
109 Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ, Praha 3, Komenského
110
nám. 9
111 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
112
Františka Křížíka, Praha 1, Na Příkopě 16
Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Praha 5 - Motol, Plzeňská
113
102/217
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1,
114
Alšovo nábřeží 6
Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o., Praha 4
115
- Chodov, Stříbrského 2139
116 G.A.P. education, SŠ, s.r.o., Meteorologická 181/2, 14200 Praha 4
Střední odborná škola uměleckořemeslná, s.r.o., Podkovářská 4/797,
117
Praha 9
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola
118
textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
119 Soukromá střední odborná škola START, Chvaletická 918, Praha 9
PB-Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o., Praha 8,
120
Nad Rokoskou 111/7
121 Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1
14,00
P
122 Střední škola managementu a služeb, s.r.o., Schulhoffova 844, Praha 4
8,00
81
81
stolek pod diaprojektor
stůl hranatý 80x80 cm
stůl kulatý prům.80 cm
židle
pult prosklený
100x50x81cm
110
81
P
81
81
s
s
s
s
barová židle
háčky
vitrína prosklená
100x50x250cm
bodové světlo
s
s
ZAVĚŠENÉ LCD
uzamykatelná skříňka
atika výšky 30cm
pult barový bez police
100x50x110cm
110
110
P
110
P
vitrína prosklená
100x100x250cm
zásuvka 220 V
s
zásuvka 380 V
s
policová sekce se 3 policemi
100x50x250cm
koš
policová sekce se 4 policemi
100x50x250cm
věšák
stojanový/nástěnný
P
81
R4
P
P
vařič
P
81
81
81
podstavec
přívod vody
teplá/studená/vlastní odpad
P
48,00
HORNÍ LÍMEC
81
R3
122
12,00
otevřená stěna
pult s policí
100x50x81
P
110
9,00
šikmá police 100x30 cm
81
P
81
14,00
police 100x30 cm
PŠ
dveře shrnovací se zámkem/závěs
P
124
P
81
104 Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7
P
samonosný panel
123
9,00
R4
R4
dřez
ZÁVĚS
100 Magistrát hlavního města Prahy - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – Hlavní město Praha , V
101 technice je budoucnost – představení projektu – Národní technické
muzeum
102 Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
plný panel
BEZ VODY
ZAVĚSENO LCD
Tabulka výstavních jednotek - 1.NP
č.
Název jednotky
koberec
12,00
24,00
TV
R4
81
P
121
81
R4
P+PŠ
PŠ
27,21
21,00
L
hlavní vstup
P
101
P+PŠ
2xPŠ
DŘEZ
lednice malá/velká
bez/ s odkapávací plochou
2xPŠ
PŠ
R4
P
44,26
PŠ
R4
2xPŠ
81
34,07
TV
100
120
10,00
110
P
10,00
110
110
102
81
hlavní informace
47,00
103
P
P
81
81
0,68
119
125 Cech podlahářů České republiky o.s., Freyova 27, 190 00 Praha 9
9,00
126 Cech kamnářů ČR; Učňovská 1, 190 00 Praha 9
9,00
127 Cech obkladačů České republiky o.s., Freyova 27, 190 00 Praha 9
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, Pražská 1279/18,
128
Praha 10
129 Cech instalatérů ČR;
9,00
130 Cech instalatérů ČR; Přívorská 6, 181 00 Praha 8
9,00
131 Cech instalatérů ČR - finále soutěže žáků SOŠ a SOU oboru instalatér
91,00
132 Info panely
0,96
P
81
81
104
110
81
P
32,00
P
105
118
PŠ
117
Vzpěry bez pných výplní, š.0,5m
106
s
30,00
124 Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
elektro č.10
s
123 Střední škola mediální grafiky a tisku, Beranových 140/695, Praha 9
horní poutec
12,00
P
81
12,00
s
9,00
P
P
81
R3
110
9,00
81
s
116
s horním osvětlením
110
R3
Vzpěry bez pných výplní, š.0,5m
HORNÍ POUTEC V CELÉ ŠÍŘI
81
P+PŠ
P
Vzpěry bez pných výplní, š.0,5m
81
110
police ve výšce očí
R3
109
P
81
108
zvenku celý panel
115
110
P
107
113
P
110
81
81
114
P
P
ATYP
5x pult s policí
se sloupky a horním
lemem z čela stánku
81
P
81
81
P
2x stojan na letáky
Celkem:
13x židle
10x barová židle
P
81
P
P
81
81
P
81
P
P
81
81
Schéma podlaží
HORNÍ VZPĚRA - VYZTUŽENÍ
UMÍSTĚNÍ NÁZVU ŠKOLY
112
SCHOLA PRAGENSIS
2014
PROJEKTANT
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KUPROS s.r.o.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel: 222 222 902
www.kupros-sro.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KUPROS s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Razítko autorizované osoby :
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
IČ 27113957; DIČ CZ27113957
e-mail: [email protected]; tel: 222 222 902; www.kupros-sro.cz
Schválil:
Ing. Renata Dědečková
podpis .......................................................
Ing.arch. Jan Chramosta
Vypracoval:
Obsah :
Půdorys - 1.patro - část A
Kód dle
499/2006
První datum:
Aktual. datum:
10/2014
Profese
ARC PUD
Měřítko:
10/2014
Zóna domu
(sekce,byt)
Počet A4:
1:200
2
Č. paré:
dřez
INVESTOR
BEZ VODY
111
Podlaží Číslo
001
Index
Tabulka výstavních jednotek - 1.NP
č.
Název jednotky
100 Magistrát hlavního města Prahy - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – Hlavní město Praha , V
101 technice je budoucnost – představení projektu – Národní technické
muzeum
102 Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
LEGENDA:
plný panel 0.5m
m2
plný panel
20,00
6,00
105 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38
Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o., Laudova 10/1024,
106
Praha 6
107 Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, SOŠ, s.r.o.
Rudolfinea o.s., sdružení pro umělecká řemesla, Jeronýmova 73, 252 63
108
Roztoky u Prahy
109 Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ, Praha 3, Komenského
110
nám. 9
111 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
112
Františka Křížíka, Praha 1, Na Příkopě 16
Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Praha 5 - Motol, Plzeňská
113
102/217
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1,
114
Alšovo nábřeží 6
Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o., Praha 4
115
- Chodov, Stříbrského 2139
116 G.A.P. education, SŠ, s.r.o., Meteorologická 181/2, 14200 Praha 4
Střední odborná škola uměleckořemeslná, s.r.o., Podkovářská 4/797,
117
Praha 9
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola
118
textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
119 Soukromá střední odborná škola START, Chvaletická 918, Praha 9
PB-Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o., Praha 8,
120
Nad Rokoskou 111/7
121 Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1
14,00
122 Střední škola managementu a služeb, s.r.o., Schulhoffova 844, Praha 4
8,00
123 Střední škola mediální grafiky a tisku, Beranových 140/695, Praha 9
30,00
otevřená stěna
uzamykatelná skříňka
atika výšky 30cm
stolek pod diaprojektor
stůl hranatý 80x80 cm
pult s policí
100x50x81
81
9,00
104 Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7
šikmá police 100x30 cm
dveře shrnovací se zámkem/závěs
P
14,00
police 100x30 cm
PŠ
samonosný panel
16,00
103 Obchodní akademie Holešovice, Praha 7, Jablonského 3/333
P
stůl kulatý prům.80 cm
pult barový bez police
100x50x110cm
110
židle
pult prosklený
100x50x81cm
s
s
s
14,00
háčky
bodové světlo
s
s
s
barová židle
vitrína prosklená
100x50x250cm
vitrína prosklená
100x100x250cm
zásuvka 220 V
s
zásuvka 380 V
s
R3
9,00
R4
koš
policová sekce se 4 policemi
100x50x250cm
věšák
stojanový/nástěnný
R3
12,00
policová sekce se 3 policemi
100x50x250cm
vařič
podstavec
CEL
L
UTE
CV
12,00
É ŠÍ
125
přívod vody
teplá/studená/vlastní odpad
koberec
ŘI
48,00
lednice malá/velká
bez/ s odkapávací plochou
24,00
HO
RN
Í PO
DŘEZ
3x P
3x P
27,21
UTE
CV
R3
CEL
É ŠÍ
ŘI
126
21,00
HO
RN
Í PO
132
44,26
UTE
RN
HO
ŘI
É ŠÍ
ŘI
UTE
CV
CEL
CV
128
Í PO
UTE
zavě
šení
LCD
HO
RN
HO
RN
Í PO
0,68
127
3x P
É ŠÍ
47,00
Í PO
s
INS outěž
TAL
ATE
R
10,00
CEL
10,00
12,00
R3
CV
CEL
É ŠÍ
ŘI
34,07
É ŠÍ
ŘI
R3
131
Í PO
UTE
R3
CV
CEL
12,00
HO
RN
129
3x P
9,00
131 Cech instalatérů ČR - finále soutěže žáků SOŠ a SOU oboru instalatér
91,00
132 Info panely
0,96
É ŠÍ
130 Cech instalatérů ČR; Přívorská 6, 181 00 Praha 8
CEL
9,00
CV
127 Cech obkladačů České republiky o.s., Freyova 27, 190 00 Praha 9
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, Pražská 1279/18,
128
Praha 10
129 Cech instalatérů ČR;
UTE
9,00
130
Í PO
126 Cech kamnářů ČR; Učňovská 1, 190 00 Praha 9
záz
emí
RN
9,00
HO
32,00
125 Cech podlahářů České republiky o.s., Freyova 27, 190 00 Praha 9
R3
124 Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
ŘI
3x P
9,00
9,00
R3
šatn
a
R3
R3
120x
80
kuc
6,1mh. stud
x 2, io
5m
R3
R3
ELE
R3
KTR
KTR
O/
25K
W
Oč
120 .2
/ klu
bA
120x
60
ELE
120x
80
záz
emí
kom
isař
i
120x
60
Schéma podlaží
120x
80
sou
těž
L
120x
80
kuc
hař
i
120x
80
kávo
var,
varn
é ko
120x
nvice
60
120x
60
ELE
L
120x
80
KTR
120x
80
sou
těž
INVESTOR
SCHOLA PRAGENSIS
2014
.2-1
cuk
ráři
PROJEKTANT
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KUPROS s.r.o.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel: 222 222 902
www.kupros-sro.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KUPROS s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Razítko autorizované osoby :
Oč
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
IČ 27113957; DIČ CZ27113957
e-mail: [email protected]; tel: 222 222 902; www.kupros-sro.cz
Schválil:
Ing. Renata Dědečková
podpis .......................................................
Ing.arch. Jan Chramosta
Vypracoval:
Obsah :
Půdorys - 1.patro - část B
Kód dle
499/2006
První datum:
Aktual. datum:
10/2014
Profese
ARC PUD
Měřítko:
10/2014
Zóna domu
(sekce,byt)
Počet A4:
1:200
2
Č. paré:
131
v
komstup
isař
i
120x
80
Podlaží Číslo
002
Index
Tabulka výstavních jednotek - 2.NP
č.
Název jednotky
200 Info panely
m2
1,20
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3,
27,00
Hollarovo náměstí 2
202 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1
65,99
201
203 Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125
36,00
204 Asociace kuchařů a cukrářů ČR, U Krbu 521 / 45, 108 00 Praha 10,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice,
205
Praha 9, Ke Stadionu 623
205* plocha pro chovatele
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Praha 9, Za Černým
206
mostem 3/362
207 Střední odborné učiliště gastronomie, Praha 10, U Krbu 45/521
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Chotouňská 476, Praha
208
10
209 Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 2, Vratislavova 6/31
12,00
210 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola
211
potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
212 SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, Praha 8
Asociace kadeřníků České republiky; AKCZ, Tusarova 1601/42, Praha
213
7, 170 00
214 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
215 Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha
216
1, Betlémská 4/287
217 Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451
20,00
218 Unie kosmetiček, Moskevská 22, 470 01 Česká Lípa
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola
219
oděvní, Praha 7, Jablonského 3
220 Info panely
9,00
235
234
45,78
6,00
P
P
P
81
P
81
81
81
55,00
40,00
P
20,00
P
s
s
s
s
s
s
s
s
244
81
36,00
s
110
P
21,00
36,00
s
s
s
s
9,00
s
s
38,00
s
233
81
48,00
S OSVĚTLENÍM
s
s
P
233
s
81
36,00
s
S OSVĚTLENÍM
81
110
236
P
232
110
81
36,00
ve výšce - 1,1-1,5 -1,8- 2,1
0,40
P
21,00
243
R3
KÁVOVAR
221 Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29
21,00
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4,
222
30,00
5. května 51
223 Gymnázium bří. Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště 6,00
12,00
6,00
18,00
10,00
44,89
15,00
12,00
9,00
110cm nad zemí
230
OJE
NÍ PL
P
ÁTN
O
81
0,20
225
s
s
227
81
226
s
s
s
18,00
110
s
P
81
P
81
81
241
81
239
240
s
R3
81
s
P
P
P
s
81
s
110
1x stojan na prospekty
200
229
228
s
P
P
4,00
s
HORNÍ POUTEC V CELÉ ŠÍŘI
110
P
81
30,00
36,00
s
s
P
110
s
P
dřez
P
R3
202
R3
R4
R4
81
L
3x noční
proud
s
R4
R4
R4
s
TUV
205
s
ss
s
R3
noční
proud
81
R3
81
L
dřez
203
ATYPICKÁ ÚPRAVA NA KUCHYŇ
R3
81
P
81
R3
U
výz konče
tuha ní s
na k těny
ažd 0,5m
ou s
tran
u
P
R3
R4
3x P
P
81
na horní polici - LCD
P
81
P
81
R4
P
P
81
204
R4
205
P
R3
0,60
0,60
110
81
205*
2xP
P
L
81
P
R4
P
81
s
s
81
81
P
R4
110
P
81
NÁZEV STÁNKU NA HORNÍM LÍMCI
s
P
0,20
U
výz konče
tuha ní s
na k těny
ažd 0,5m
ou s
tran
u
1xP
HORNÍ POUTEC V CELÉ ŠÍŘI
6,00
81
s
P
s
R3
12,00
201
110
242 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník,
243
Roškotova 1692/4
244 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7
P
81
3x P
KČ
21,00
info panely
R3
P
PR
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
Střední škola Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1
Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 - Smíchov, Zborovská 45/621
MICHAEL - Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a střední
240
škola umělecké a reklamní tvorby, s. r. o., Machkova 1646/II, Praha 4
241 Československá akademie obchodní, SOŠ Resslova 5, Praha 2
81
44,99
236
237
238
239
1 x 0,5 x 0,5 x 0,5
P
235 Střední škola umělecká a řemeslná, Praha 5, Nový Zlíchov 1/1063
P
28,00
238
242
81
224 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební,
225
Praha 1, Dušní 17
226 Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
227 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
228 Cech malířů a lakýrníků ČR; Učňovská 1, Praha 9 - Jarov, 190 00
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní
229
ochoz 3
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Praha 4 - Braník, Vrbova
230
1233
231 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o., Praha 9 - Prosek,
232
Litvínovská 600
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
233
1, Hellichova 22
234 Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4
237
231
s
LEGENDA:
s
Poznámka:
Zázemí postaveno mimo hlavní
uzávěr vody. (pokud je to možné)
TUV
203
plný panel 0.5m
plný panel
P
police 100x30 cm
PŠ
šikmá police 100x30 cm
otevřená stěna
uzamykatelná skříňka
atika výšky 30cm
stolek pod diaprojektor
samonosný panel
stůl hranatý 80x80 cm
dveře shrnovací se zámkem/závěs
K
R
D
C
pult s policí
100x50x81
P
81
B
stůl kulatý prům.80 cm
pult barový bez police
100x50x110cm
110
židle
pult prosklený
100x50x81cm
barová židle
šatny
s
s
s
bodové světlo
s
s
Schéma podlaží
s
háčky
vitrína prosklená
100x50x250cm
vitrína prosklená
100x100x250cm
zásuvka 220 V
s
zásuvka 380 V
s
R3
policová sekce se 3 policemi
100x50x250cm
koš
R4
policová sekce se 4 policemi
100x50x250cm
věšák
stojanový/nástěnný
vařič
podstavec
přívod vody
teplá/studená/vlastní odpad
koberec
L
DŘEZ
SCHOLA PRAGENSIS
2014
PROJEKTANT
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KUPROS s.r.o.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel: 222 222 902
www.kupros-sro.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KUPROS s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Razítko autorizované osoby :
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
IČ 27113957; DIČ CZ27113957
e-mail: [email protected]; tel: 222 222 902; www.kupros-sro.cz
Schválil:
Ing. Renata Dědečková
podpis .......................................................
Ing.arch. Jan Chramosta
Vypracoval:
bez/ s odkapávací plochou
Obsah :
Půdorys - 2.patro - část A
Kód dle
499/2006
První datum:
Aktual. datum:
10/2014
Profese
ARC PUD
Měřítko:
10/2014
Zóna domu
(sekce,byt)
Počet A4:
1:200
2
Č. paré:
INVESTOR
lednice malá/velká
Podlaží Číslo
003
Index
plný panel 0.5m
plný panel
1,20
P
s
s
218 Unie kosmetiček, Moskevská 22, 470 01 Česká Lípa
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola
219
oděvní, Praha 7, Jablonského 3
220 Info panely
9,00
215
81
2x STOJAN NA LETÁKY
45,78
s
6,00
s
s
s
s
s
lednice malá/velká
L
bez/ s odkapávací plochou
P
81
P
s
81
216
CEL
s
É ŠÍ
čelní stěna bez skla
s
CV
UTE
110
Í PO
RN
218
HO
3x P
110
ŘI
ŘI
É ŠÍ
CEL
CV
UTE
Í PO
RN
HO
R3
R3
P
81
P
81
TUV
212
212
220
PŘÍPRAVA -VODA-ODPAD
PRO KADEŘNÍKY
s
s
219
s
P
81
28,00
s
s
s
s
s
s
s
s
s
44,89
s
s
s
s
s
s
s
s
s
15,00
12,00
9,00
info
s
s
s
JAKO PODSTAVEC PRO LCD
( VOLNĚ STOJÍCÍ)
110
0,40
s
s
s
R4
s
221
110
R3
R3
81
P
81
P
81
L
0,20
L
Nut
no
přes udrž
expo ovat
zici volný
mim
pr
o do ůcho
bu vý d š.2m
stav
by
110
R4
21,00
P
P
dřez
P
81
4,00
222
211
81
P
81
P
211
81
81
TUV
223
P
30,00
P
36,00
VLAS
TNÍ
STÁN
P
mod
rý ko
bere
c
EK
81
P
81
P
81
P
160c
m na
d ze
mí
81
210
81
81
P
P
224
209
OJE
L
KČ
R4
s
O
s
s s
s
s
TUV
6,00
209
225
81
s
208
P
s
81
ÁTN
P
NÍ PL
dřez
12,00
PR
0,20
přívod vody
teplá/studená/vlastní odpad
DŘEZ
36,00
242 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník,
243
Roškotova 1692/4
244 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7
věšák
stojanový/nástěnný
koberec
21,00
12,00
6,00
18,00
10,00
policová sekce se 4 policemi
100x50x250cm
podstavec
PO
ŽAD
AVEK
R3
R3
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
Střední škola Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1
Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 - Smíchov, Zborovská 45/621
MICHAEL - Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a střední
240
škola umělecké a reklamní tvorby, s. r. o., Machkova 1646/II, Praha 4
241 Československá akademie obchodní, SOŠ Resslova 5, Praha 2
koš
R4
R3
213
36,00
236
237
238
239
policová sekce se 3 policemi
100x50x250cm
NA
HAL
OG
(VYS
EN
TAVE OVÉ
NAS
NÉ
VĚTL
ŠPER
ENÍ
KY )
PULT
Ů
214
21,00
36,00
44,99
R3
s
s
vařič
217
9,00
235 Střední škola umělecká a řemeslná, Praha 5, Nový Zlíchov 1/1063
zásuvka 380 V
s
s
s
s
48,00
18,00
zásuvka 220 V
s
s
s
38,00
háčky
vitrína prosklená
100x100x250cm
s
36,00
barová židle
bodové světlo
s
s
20,00
židle
vitrína prosklená
100x50x250cm
s
s
40,00
stůl kulatý prům.80 cm
pult prosklený
100x50x81cm
110
55,00
stůl hranatý 80x80 cm
pult barový bez police
100x50x110cm
110
110
221 Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29
21,00
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4,
222
30,00
5. května 51
223 Gymnázium bří. Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště 6,00
224 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební,
225
Praha 1, Dušní 17
226 Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
227 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
228 Cech malířů a lakýrníků ČR; Učňovská 1, Praha 9 - Jarov, 190 00
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní
229
ochoz 3
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Praha 4 - Braník, Vrbova
230
1233
231 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o., Praha 9 - Prosek,
232
Litvínovská 600
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
233
1, Hellichova 22
234 Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4
stolek pod diaprojektor
TV
20,00
uzamykatelná skříňka
atika výšky 30cm
pult s policí
100x50x81
P
s
210 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola
211
potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
212 SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, Praha 8
Asociace kadeřníků České republiky; AKCZ, Tusarova 1601/42, Praha
213
7, 170 00
214 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
215 Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha
216
1, Betlémská 4/287
217 Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451
otevřená stěna
dveře shrnovací se zámkem/závěs
81
s
12,00
šikmá police 100x30 cm
samonosný panel
P
81
36,00
204 Asociace kuchařů a cukrářů ČR, U Krbu 521 / 45, 108 00 Praha 10,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice,
205
Praha 9, Ke Stadionu 623
205* plocha pro chovatele
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Praha 9, Za Černým
206
mostem 3/362
207 Střední odborné učiliště gastronomie, Praha 10, U Krbu 45/521
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Chotouňská 476, Praha
208
10
209 Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 2, Vratislavova 6/31
police 100x30 cm
PŠ
s
203 Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125
P
s
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3,
201
27,00
Hollarovo náměstí 2
202 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1
65,99
s
200 Info panely
LEGENDA:
m2
s
Tabulka výstavních jednotek - 2.NP
č.
Název jednotky
110
110
110
1x stojan na prospekty
110
P
indu
(vař kce
ič)
P
81
0,60
81
81
kávo
var
NP
P
P
L
0,60
207
P
81
81
horn
í lím
ec (č
elo
P
stán
ku)
s
P
81
81
81
s
s
81
P
s
L
P
L
R3
s
Schéma podlaží
R3
s
R3
dřez
s
strop
emím
nad záz
TUV
s
206
R3
207
dřez
P
P
110
TUV
110
P
81
P
81
81
206
P
P
205
81
81
U
výz konče
tuha ní s
na k těny
ažd 0,5m
ou s
tran
u
SCHOLA PRAGENSIS
2014
PROJEKTANT
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KUPROS s.r.o.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel: 222 222 902
www.kupros-sro.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KUPROS s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Razítko autorizované osoby :
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
IČ 27113957; DIČ CZ27113957
e-mail: [email protected]; tel: 222 222 902; www.kupros-sro.cz
Schválil:
Ing. Renata Dědečková
podpis .......................................................
Ing.arch. Jan Chramosta
Vypracoval:
81
Obsah :
Půdorys - 2.patro - část B
Kód dle
499/2006
První datum:
Aktual. datum:
10/2014
Profese
ARC PUD
Měřítko:
10/2014
Zóna domu
(sekce,byt)
Počet A4:
1:200
2
Č. paré:
INVESTOR
P
U
výz konče
tuha ní s
na k těny
ažd 0,5m
ou s
tran
u
Podlaží Číslo
004
Index
m2
0,40
301 Botanická zahrada hl. m. Prahy
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, Praha 6, K
302
Letišti 278
303 Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, Praha 5, Pod Klapicí 11/15
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha
304
9 - Vysočany, Novovysočanská 48/280
305 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
12,00
306 Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 2
Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8,
307
Kollárova 5/271, 18600
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o., Praha 4,
308
Pošepného nám. 2022
309 Hotelová škola Radlická, Praha 5, Radlická 115
20,00
310 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
9,00
311 Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
9,00
tabule
31,50
s
s
s
P
s
s osvětlením
36,00
P
P
81
81
81
304
303
48,00
81
300 Info stánek
81
P
Tabulka výstavních jednotek - 3.patro
č.
Název jednotky
P
20,00
internet
81
P
81
P
P
81
18,00
15,00
30,00
12,00
316 Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
12,00
317 Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha
318
9, Poděbradská 1/179
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí
319
1911
320 Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100
12,00
321 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
15,00
322 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
9,00
323 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726
VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium, Praha 6,
324
Evropská 33
325 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední
326
uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1
327 Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91
Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o., Hornoměcholupská 873,
328
Praha 10
První soukromá hotelová škola, spol. s r.o., Svídnická 506, Praha 8 329
Bohnice
Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, Laudova 10, 163
330
00 Praha 6 -Řepy
331 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1,
332
Masná 18
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o.,střední škola, Praha, Veronské
333
náměstí 20/391
Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha 5 - Velká Chuchle,
334
U Závodiště 325/1
335 Info stánek
9,00
81
P
81
PLÁTNA
2xP cca 80cm
nad sebou
P
HORNÍ OSVĚTLENÍ
PRO ZAVĚŠENÍ
s
s
s
L
81
315 Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4
s
s
R3
12,00
s
letecký motor
P
P
81
R4
P
314 Gymnázium Milady Horákové, Praha 4, Na Planině 1393
302
HORNÍ POLICE PRO PROJEKTOR
9,00
305
VYZTUŽENO
P
15,00
313 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
s
81
312 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
2x STOJAN
NA PROSPEKTY
R4
81
(SLOUŽÍ JAKO PODSTAVEC)
81
306
BEZ POLICE
P
39,08
podstavec
81
s
1x1x1m
P
s
301
15,00
s
16,07
s
81
P
81
s
s
zásuvka pro stánek 306
15,00
316
315
314
P
313
312
311
310
s
81
81
info
P
P
81
P
81
s
P
s
81
81
P
P
81
81
307
s
81
vystavovatel - vybudování čela stánku
-samostatná konstrukce
317
P
R4
81
koktejlový
stolek
P
horní výztuha
pro zavěšení
R3
PŠ
81
P
zásuvka pro stánek 306
300
P
P
P
INFO PANELY
1xP v.1200
1xPŠ v.1500
P
48,00 318
6,00
81
1xP v.1200
1xP v.1500
36,00
39,00
s
s
P
110
P
10,00
81
P
10,00
36,00
24,00
308
12,01
VOLNÁ PLOCHA
30,00
3,00
309
R4
R4
R4
L
L
R4
P
P
81
81
LEGENDA:
plný panel 0.5m
plný panel
P
police 100x30 cm
PŠ
šikmá police 100x30 cm
otevřená stěna
uzamykatelná skříňka
atika výšky 30cm
stolek pod diaprojektor
samonosný panel
stůl hranatý 80x80 cm
dveře shrnovací se zámkem/závěs
pult s policí
100x50x81
P
81
stůl kulatý prům.80 cm
pult barový bez police
100x50x110cm
110
židle
pult prosklený
100x50x81cm
s
s
s
Schéma podlaží
háčky
bodové světlo
s
s
s
barová židle
vitrína prosklená
100x50x250cm
vitrína prosklená
100x100x250cm
zásuvka 220 V
s
zásuvka 380 V
s
R3
R4
policová sekce se 3 policemi
100x50x250cm
koš
policová sekce se 4 policemi
100x50x250cm
věšák
stojanový/nástěnný
vařič
podstavec
přívod vody
teplá/studená/vlastní odpad
koberec
L
DŘEZ
SCHOLA PRAGENSIS
2014
PROJEKTANT
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KUPROS s.r.o.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel: 222 222 902
www.kupros-sro.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KUPROS s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Razítko autorizované osoby :
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
IČ 27113957; DIČ CZ27113957
e-mail: [email protected]; tel: 222 222 902; www.kupros-sro.cz
Schválil:
Ing. Renata Dědečková
podpis .......................................................
Ing.arch. Jan Chramosta
Vypracoval:
bez/ s odkapávací plochou
Obsah :
Půdorys - 3.patro - část A
Kód dle
499/2006
První datum:
Aktual. datum:
10/2014
Profese
ARC PUD
Měřítko:
10/2014
Zóna domu
(sekce,byt)
Počet A4:
1:200
2
Č. paré:
INVESTOR
lednice malá/velká
Podlaží Číslo
005
Index
LEGENDA:
plný panel 0.5m
m2
300 Info stánek
0,40
301 Botanická zahrada hl. m. Prahy
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, Praha 6, K
302
Letišti 278
303 Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, Praha 5, Pod Klapicí 11/15
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha
304
9 - Vysočany, Novovysočanská 48/280
305 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
12,00
plný panel
P
police 100x30 cm
PŠ
šikmá police 100x30 cm
otevřená stěna
uzamykatelná skříňka
atika výšky 30cm
stolek pod diaprojektor
samonosný panel
stůl hranatý 80x80 cm
dveře shrnovací se zámkem/závěs
31,50
pult s policí
100x50x81
P
81
81
P
36,00
81
židle
pult prosklený
100x50x81cm
barová židle
KO
N
BEZ STRU
PANEKCE
LU
P
48,00
stůl kulatý prům.80 cm
pult barový bez police
100x50x110cm
110
81
P
20,00
20,00
310 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
9,00
311 Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
9,00
312 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
15,00
313 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
9,00
314 Gymnázium Milady Horákové, Praha 4, Na Planině 1393
12,00
315 Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4
12,00
316 Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
12,00
317 Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha
318
9, Poděbradská 1/179
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí
319
1911
320 Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100
12,00
321 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
15,00
322 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
9,00
323 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726
VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium, Praha 6,
324
Evropská 33
325 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední
326
uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1
327 Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91
Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o., Hornoměcholupská 873,
328
Praha 10
První soukromá hotelová škola, spol. s r.o., Svídnická 506, Praha 8 329
Bohnice
Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, Laudova 10, 163
330
00 Praha 6 -Řepy
331 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1,
332
Masná 18
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o.,střední škola, Praha, Veronské
333
náměstí 20/391
Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha 5 - Velká Chuchle,
334
U Závodiště 325/1
335 Info stánek
9,00
P
81
s
háčky
bodové světlo
s
s
81
331
P
s
s
P
vitrína prosklená
100x50x250cm
vitrína prosklená
100x100x250cm
zásuvka 220 V
s
P
306 Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 2
Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8,
307
Kollárova 5/271, 18600
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o., Praha 4,
308
Pošepného nám. 2022
309 Hotelová škola Radlická, Praha 5, Radlická 115
81
s
81
Tabulka výstavních jednotek - 3.patro
č.
Název jednotky
zásuvka 380 V
s
81
18,00
policová sekce se 3 policemi
100x50x250cm
koš
policová sekce se 4 policemi
100x50x250cm
věšák
stojanový/nástěnný
P
R4
R3
P
15,00
P
vařič
s
81
R4
R4
s
81
81
podstavec
s
30,00
R4
přívod vody
teplá/studená/vlastní odpad
P
s
L
DŘEZ
TUV
330
lednice malá/velká
bez/ s odkapávací plochou
333
flam
bova
vozí cí
k
330
P
L
81
koberec
dřez
81
81
P
P
81
stojan
na prospekty
81
329
P
P
332
P
celkem 15 židlí
81
39,08
81
334
P
P
NP
16,07
P
81
81
81
328
81
L
15,00
P
P
81
P
81
PŠ
P
PŠ
2xPŠ
v.11
00
110
335
110
info
kávovar
15,00
81
36,00
P
48,00
39,00
327
s
81
s
6,00
TUV
s
324
P
s
dřez
s
327
81
L
81
s
s
s
P
R4
R4
36,00
P
10,00
s
10,00
s
323
P
P
81
322
24,00
81
P
P
81
P
81
81
12,01
321
P
326
81
s
s
30,00
P
P
320
s
P
81
3,00
P
81
81
81
P
319
81
L
MODRÝ KOBEREC
R3
325
1xP v.1200
1xP v.1500
1xP v.1200
1xPŠ v.1500
P
dřez
R3
81
P
P
P
P
L
TUV
PŠ
81
P
325
318
P
81
317
81
P
81
P
81
110
Schéma podlaží
SCHOLA PRAGENSIS
2014
PROJEKTANT
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KUPROS s.r.o.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel: 222 222 902
www.kupros-sro.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KUPROS s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Razítko autorizované osoby :
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
IČ 27113957; DIČ CZ27113957
e-mail: [email protected]; tel: 222 222 902; www.kupros-sro.cz
Schválil:
Ing. Renata Dědečková
podpis .......................................................
Ing.arch. Jan Chramosta
Vypracoval:
Obsah :
Půdorys - 3.patro - část B
Kód dle
499/2006
První datum:
Aktual. datum:
10/2014
Profese
ARC PUD
Měřítko:
10/2014
Zóna domu
(sekce,byt)
Počet A4:
1:200
2
Č. paré:
INVESTOR
Podlaží Číslo
006
Index
m2
0,60
21,00
12,00
10,00
12,00
15,00
12,50
409 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední
410
odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná
411
škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840
412 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22
413 Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o., Praha 1, Rytířská 406/10
414 Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy
415 Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o., Praha 1, Pštrossova 13/203
416 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300
Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské
417
obci v Praze, Praha 2, Belgická 25/67
418 1. Slovanské gymnázium, Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší
419
odborná škola, a.s., Praha 3, Vlkova 12
420 Střední škola knižní kultury, o.p.s., Praha 3, K Lučinám 2500/18
421 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
422 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 - Radotín, Loučanská 520
423 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
424 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední
425
odborná škola, Praha 4, Hrusická 2537/7
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné
426
učiliště s.r.o., Praha 10, Trhanovské nám. 8/129
427 Gymnázium, Praha 4, Písnická 760, 14200
15,00
428 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
6,00
429 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
430 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475
431 Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově
432
postižené, Praha 5, Radlická 115
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené,
433
Praha 5, Výmolova 169
434 Střední škola Aloyse Klara, Praha 4, Vídeňská 756/28
Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola
435
Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4
436 Střední škola - Waldorfské lyceum, Praha 4, Křejpského 1501
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola,
437
Praha 2, V Pevnosti 4
438 Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501
439 Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasmínová 3166/37a, Praha 10
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence
440 kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o., Praha 8 - Čimice, Libčická
399/8
MHMP - Odbor kancelář ředitele magistrátu - oddělení národostních
441
menšin, Jungmannova 35, Praha 1
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy,
442
Praha 1, Školská 15, 11672
443 MHMP - Odborzdravotnictví, sociální péče a prevence
Úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu,
444
Praha 3, Domažlická 11
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2,4, Francouzská 56,
445
Praha 10
446 Odborné učiliště pro žáky s více vadami
447 Infopanely
12,00
18,00
8,00
405
404
403
stojan
na prospekty
3P
Info panel
GEVO Jižní Město a GEVO Sázavská
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333, 14093
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1,
407
Štěpánská 22
408 Obchodní akdademie Praha, s.r.o., Vinořská 163, Praha 9 - Satalice
P
P
P
81
P
81
81
81
3x police
15,00
18,00
12,00
402
10,00
10,00
12,00
10,00
8,00
8,00
407
P
P
81
81
401
6,00
6,00
8,00
408
110
8,00
9,64
8,00
8,00
8,00
110
110
2,00
400
P
421
420
P
418
P
P
81
81
417
P
81
P
416
P
P
81
81
P
81
81
Stojan na prospekty
409
110
415
P
81
P
110
zelený koberec
v celé ploše
419
stojan na prospekty
81
PŠ
info panel
3xP
3xPŠ
P
414
P
110
3,00
6,00
406
VLASTNÍ STÁNEK
Horní konstrukce, bez desky-poutce (osazení světel)
P
81
81
410
8,00
15,00
38,00
23,00
413
16,99
12,01
20,00
12,00
12,00
P
81
P
P
81
81
412
9,00
P
81
411
4x P
LEGENDA:
plný panel 0.5m
9,00
plný panel
9,00
P
police 100x30 cm
PŠ
šikmá police 100x30 cm
otevřená stěna
uzamykatelná skříňka
atika výšky 30cm
stolek pod diaprojektor
samonosný panel
9,00
stůl hranatý 80x80 cm
dveře shrnovací se zámkem/závěs
pult s policí
100x50x81
P
9,00
81
0,40
0,40
stůl kulatý prům.80 cm
pult barový bez police
100x50x110cm
110
židle
pult prosklený
100x50x81cm
s
s
s
Schéma podlaží
háčky
bodové světlo
s
s
s
barová židle
vitrína prosklená
100x50x250cm
vitrína prosklená
100x100x250cm
zásuvka 220 V
s
zásuvka 380 V
s
R3
R4
policová sekce se 3 policemi
100x50x250cm
koš
policová sekce se 4 policemi
100x50x250cm
věšák
stojanový/nástěnný
vařič
podstavec
přívod vody
teplá/studená/vlastní odpad
koberec
L
DŘEZ
INVESTOR
SCHOLA PRAGENSIS
2014
PROJEKTANT
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KUPROS s.r.o.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel: 222 222 902
www.kupros-sro.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KUPROS s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Razítko autorizované osoby :
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
IČ 27113957; DIČ CZ27113957
e-mail: [email protected]; tel: 222 222 902; www.kupros-sro.cz
Schválil:
Ing. Renata Dědečková
podpis .......................................................
Ing.arch. Jan Chramosta
Vypracoval:
lednice malá/velká
bez/ s odkapávací plochou
Obsah :
Půdorys - 4.patro - část A
Kód dle
499/2006
První datum:
Aktual. datum:
10/2014
Profese
ARC PUD
Měřítko:
10/2014
Zóna domu
(sekce,byt)
Počet A4:
1:200
2
Č. paré:
400
401
402
403
404
405
406
110
Tabulka výstavních jednotek - 4.patro
č.
Název jednotky
Podlaží Číslo
007
Index
plný panel 0.5m
Info panel
GEVO Jižní Město a GEVO Sázavská
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333, 14093
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1,
407
Štěpánská 22
408 Obchodní akdademie Praha, s.r.o., Vinořská 163, Praha 9 - Satalice
0,60
21,00
12,00
10,00
12,00
15,00
12,50
409 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední
410
odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná
411
škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840
412 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22
413 Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o., Praha 1, Rytířská 406/10
414 Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy
415 Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o., Praha 1, Pštrossova 13/203
416 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300
Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské
417
obci v Praze, Praha 2, Belgická 25/67
418 1. Slovanské gymnázium, Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší
419
odborná škola, a.s., Praha 3, Vlkova 12
420 Střední škola knižní kultury, o.p.s., Praha 3, K Lučinám 2500/18
421 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
422 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 - Radotín, Loučanská 520
423 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
424 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední
425
odborná škola, Praha 4, Hrusická 2537/7
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné
426
učiliště s.r.o., Praha 10, Trhanovské nám. 8/129
427 Gymnázium, Praha 4, Písnická 760, 14200
15,00
428 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
6,00
429 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
430 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475
431 Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově
432
postižené, Praha 5, Radlická 115
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené,
433
Praha 5, Výmolova 169
434 Střední škola Aloyse Klara, Praha 4, Vídeňská 756/28
Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola
435
Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4
436 Střední škola - Waldorfské lyceum, Praha 4, Křejpského 1501
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola,
437
Praha 2, V Pevnosti 4
438 Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501
439 Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasmínová 3166/37a, Praha 10
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence
440 kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o., Praha 8 - Čimice, Libčická
399/8
MHMP - Odbor kancelář ředitele magistrátu - oddělení národostních
441
menšin, Jungmannova 35, Praha 1
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy,
442
Praha 1, Školská 15, 11672
443 MHMP - Odborzdravotnictví, sociální péče a prevence
Úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu,
444
Praha 3, Domažlická 11
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2,4, Francouzská 56,
445
Praha 10
446 Odborné učiliště pro žáky s více vadami
447 Infopanely
12,00
18,00
8,00
plný panel
P
police 100x30 cm
PŠ
šikmá police 100x30 cm
otevřená stěna
uzamykatelná skříňka
atika výšky 30cm
stolek pod diaprojektor
samonosný panel
stůl hranatý 80x80 cm
dveře shrnovací se zámkem/závěs
pult s policí
100x50x81
P
81
stůl kulatý prům.80 cm
pult barový bez police
100x50x110cm
110
židle
pult prosklený
100x50x81cm
s
s
s
15,00
438
R3
P
P
po
spec loha po
ifiko
lic bu
de
vyst vána
avov na m
ís
atel
em tě
zásuvka 380 V
s
P
1,5
m
zásuvka 220 V
s
P
12,00
vitrína prosklená
100x100x250cm
s
1,5
m
1,0
m
háčky
bodové světlo
s
s
18,00
barová židle
vitrína prosklená
100x50x250cm
st
na pr ojan
ospe
441
kty
R4
policová sekce se 3 policemi
100x50x250cm
koš
policová sekce se 4 policemi
100x50x250cm
věšák
stojanový/nástěnný
vařič
442
P
10,00
81
P
lednice malá/velká
L
81
81
437
přívod vody
teplá/studená/vlastní odpad
koberec
81
P
10,00
12,00
10,00
8,00
8,00
podstavec
P
DŘEZ
bez/ s odkapávací plochou
P
81
81
PŠ
P
P
P
443
P
P
81
81
81
P
444
81
440
P
P
8,00
9,64
8,00
8,00
8,00
P
436
P
TM
AVO
MO
DR
ÝK
OB
ERE
C
po
spec loha po
ifiko
lic bu
de
vyst vána
avov na m
ís
atel
em tě
ČEL
A ST
ÁNKU
8,00
81
6,00
P
439
1x stojan na prospekty
HO
RN
Í PO
UTE
CZ
81
6,00
P
3xP
81
81
P
81
PŠ
P
3xPŠ
P
445
81
2,00
3,00
2xPŠ
v.11
00
435
PŠ
PŠ
446
6,00
info
447
81
8,00
R4
bez výplně
průhled do stánku
429
P
23,00
)
bez desek (výplně
38,00
Konstrukce panelu
15,00
P
434
81
428
427
16,99
s
81
s
426
P
81
s
425
424
s
s
81
433
s s
P
R3
s s
s
s
12,00
110
20,00
12,00
P
s
12,01
s
R3
9,00
430
423
s
s
432
81
s
400
401
402
403
404
405
406
LEGENDA:
m2
P
Tabulka výstavních jednotek - 4.patro
č.
Název jednotky
P
81
R3
9,00
P
422
431
81
P
81
9,00
421
P
9,00
9,00
0,40
0,40
Schéma podlaží
SCHOLA PRAGENSIS
2014
PROJEKTANT
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KUPROS s.r.o.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel: 222 222 902
www.kupros-sro.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KUPROS s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Razítko autorizované osoby :
Vlkova 23, 130 00 Praha 3
IČ 27113957; DIČ CZ27113957
e-mail: [email protected]; tel: 222 222 902; www.kupros-sro.cz
Schválil:
Ing. Renata Dědečková
podpis .......................................................
Ing.arch. Jan Chramosta
Vypracoval:
Obsah :
Půdorys - 4.patro - část B
Kód dle
499/2006
První datum:
Aktual. datum:
10/2014
Profese
ARC PUD
Měřítko:
10/2014
Zóna domu
(sekce,byt)
Počet A4:
1:200
2
Č. paré:
INVESTOR
Podlaží Číslo
008
Index
Download

Půdorysy výstavních stánků