LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
bezpěčnostní zábradlí v.1000m (materiál-sklo)
Č.M.
7 150
400
6 350
1 500
2 000
650
N7
1 500
2 000
1 750
N7
STĚNY
STROP
NÁŠLAPNÁ
VRSTVA
201
chodba
6,42
PVC
omítka VC
podhled SDK
202
šatna
5,50
PVC
omítka VC
podhled SDK
203
ložnice
11,87
PVC
omítka VC
podhled SDK
204
koupelna
8,03
keramická
dlažba
omítka VC+keram.
obklad V.=2000 mm
podhled SDK
205
pracovna
25,40
PVC
omítka VC
podhled SDK
206
schodiště
5,05
dřevo
omítka VC
podhled SDK
400
100
1 750
400
PODLAHA
NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA
[m2]
6 350
400
100
3 550
400
100
4 000
205
780
1 180
780
1 180
3 750
2 600
100
800
1 970
6 350
206
1 550
35 o
800
1 970
1 000
1 800
700
1 970
3 150
2 200
2 810
3 350
203
202
600
700
100
3 750
KS
N1
PTH překlad 7 - 1500
2
8
N7
PTH překlad 7 - 1 750
2
8
35 o
201
+3,000
POČET OTVORŮ
[ks]
A
100
540
1 300
800
1 970
NÁZEV PŘEKLADU
1 800
S
1 400
(2000)
100
100
2 150
A
OZN.
5 950
550
780
2 200
780
1 180
1 000
2 550
10 900
204
VÝPIS PŘEKLADŮ POROTHERM:
3 100
100
1 550
3 150
2 500
100
400
100
N1
1 650
1 250
2 000
400
N1
1 350
6 350
1 250
2 000
1 650
400
7 150
bezpěčnostní zábradlí v.1000m (materiál-sklo)
bezpěčnostní zábradlí v.1000m (materiál-sklo)
LEGENDA MATERIÁLŮ:
POROTHERM 40 Profi DRYFIX, pevnost v tlaku P8/10 N/mm2 +
polystyren EPS 70 F tl.100mm
0,000 = 346,69 m n. m.
změna / checked by
obsah / content
datum / date
vypracoval / made by
schválil / authorized
ZHOTOVITEL DOKUMENTACE / CONTRACTOR
Atelier Kozák s.r.o.
Osvobození 91, 517 71 České Meziříčí
gsm: +420 736 174 323,
www.atelierkozak.cz
CIHELNÉ BLOKY POROTHERM Profi DRYFIX P10 tl.300mm, pevnost v tlaku
P10/15 N/mm2 + polystyren EPS 70 F tl.140mm
POROTHERM 8 Profi, pevnost v tlaku P8/10 N/mm2
AUTOR / HIP / PROJECT MANAGER
Schiedel UNI PLUS
VYPRACOVAL / MADE BY
ing. Jan Kozák
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / SPECIALIST ENGINEER
ing.arch. Alexandr Skalický
ing. Zdeněk Blažek
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI / SUBCONTRACTOR
NÁZEV STAVBY / BUILDING
RODINNÝ DŮM p.p.č. 2573/90 Rychnov nad Kněžnou
STAVEBNÍK / INVESTOR
Mgr. Zuzana Kuchařová, Anatola Provazníka 500,
Rychnov Nad Kněžnou, 516 01
MÍSTO STAVBY / BUILDING SITE
Rychnov nad Kněžnou p.p.č. 2573/90
ČÁST / PROFESE / PROFESSION
F - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES / DOKUMENT / PLAN
PŮDORYS 2NP
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č.121 / 2000 Sb.
a duševním majetkem firmy Atelier Kozák s.r.o. . Bez souhlasu
zhotovitele nesmí být dokumentace kopírována ani jinak rozšiřována.
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / LEVEL OF DOCUMENTATION
ČÍSLO VÝTISKU
dokumentace k ohlášení stavby
DATUM / DATE
03 / 2011
OBJEKT / OBJECT
SO 01
MĚŘÍTKO / SCALE
1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU / DOKUMENTU
F 1.7
Download

LEGENDA MÍSTNOSTÍ: VÝPIS PŘEKLADŮ POROTHERM