PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 6
Téma: HISTOLOGIE I.
Úkol č. 1: Pletivo dřeně stonku bezu černého
Pomůcky: mikroskop, preparační sada, rostlinný materiál: dřeň stonku bezu černého (Sambucus nigra)
Postup:
1. Pomocí žiletky zhotovte několik příčných řezů dřeně bezu černého.
2. Zakreslete 5 – 10 buněk dřeňového parenchymu s intercelulárami.
Úkol č. 2: Srovnání svrchní a spodní epidermis listu podeňky
Pomůcky: mikroskop, preparační sada, rostlinný materiál: vitální listy podeňky (Tradescantia), případně kosatce
německého (Iris germania) podložní a krycí sklo
Postup:
1. Žiletkou nařízneme svrchní i spodní epidermis listu a přeneseme průhlednou epidermis do Petřino
misky s vodou.
2. Zhotovíme přechodný preparát a mikroskopujeme.
3. Zakreslíme buňky epidermis svrchní a spodní epidermis i s vyskytujícími se průduchy.
4. V závěru uveďte rozdíl mezi svrchní a spodní epidermis.
Úkol č. 3: Pozorování trichomů
Pomůcky: mikroskop, preparační sada, rostlinný materiál: trichomy kopřivy dvoudomé, hlošiny úzkolisté (Eleagnus
angustifolia) a divizny (případně jejich trvalé preparáty) podložní a krycí sklo
Postup:
1. Do kapky vody seškrábněte ze spodní listové plochy listu trochu jemného povlaku.
2. Zhotovte preparát a mikroskopujte.
3. Zakreslete trichomy i s několika epidermálními buňkami a popište je.
4. V závěru každý trichom zhodnoťte podle stavby a funkce.
Úkol č. 4: Aerenchym ve stonku sítiny rozkladité
Pomůcky: mikroskop, preparační sada, rostlinný materiál: stonek sítiny, podložní a krycí sklo
Postup:
1. Žiletkou zhotovíme přechodný preparát z příčných řezů ze stonků sítiny rozkladité a
mikroskopujeme.
2. Zakreslíme aerenchymatické pletivo s typickými intercelulárami a do závěru vysvětlíme jejich funkci.
Použitá literatura:
Jurčák, J. (2001): Základní praktikum z botanické mikrotechniky a rostlinné anatomie. VUP Olomouc, Olomouc. 104 s.
Download

Téma: HISTOLOGIE I.