KILOMETRÁŽ ŘEKY LUŽNICE
Legenda
149,5
c - začátek CHKO Třebonško
147,4
s Nová Ves
146,7
137,2
33
v 2,1 N vl
Nová Ves 700m vl (463 m n. m.), meandry a zarostlé úseky
s Dvory
133,9
500m vl Krabonoš vp
Dvory 500m vl Halámky
400m vp
(456 m n. m.) zapadaná a zarostlá místa
v 2,0 N vp vývar !! meandrující úseky
133,4
c Na Primárně vp
127,9
v 0,3 stp
127,8 chatový tábor a
TJ. Sokol vl
v 1,9 dl N vl
127,1
vl loděnice vl
+ 60m
s Tušť vp Suchdol n. L. vl
33
vl
33 vp
Suchdol n. L. 500m vl
126,9
stp v 0,5
126,4
stp v 0,7 !!
125,7
stp
125,5
s Suchdol n. L. vp vl
n. L. 200m vl
(445 m n. m.)
125,3
vodácká základna vp
125,1
náhon
123,5
Dračice pískovna 500m vl
122,0
Žabinec
33 500m vl
Relax 250m vl
117,4
Zlatá stoka odbočení
117,3
v 2,9
potrubí
jez Pilař smrtelně nebezpečný, včas přistát za VV !!
117,0
s Majdalena 2km vl
116,9
stp
116,1
stp
114,9
kam. stp
113,9
Majdalena vl
Chlum u Třeboně 700m vl Chlum u Třeboně 3,5km vp Hamr 2,5km vp + m
stp
vl
stř. !! + 30m
Koštěnický p., U Kosařů chaty vp, + 400m
v 0,7 kamenný stp
vp
113,8 slepé rameno vl,
109,6
Suchdol
následuje pěkný úsek 8km s meandry a možností stromů v řečišti
118,3 chaty vp, konec úseku se stromy a meandry + 600m
112,7
U Pískovny 800m vp Klikov 2km vp
vl Majdalena 300m vl
kam. stp
33
Majdalena 500m vl (437 m n. m.)
možnost stromů v řečišti až k rozvodí
p + 300m brod
dvě jezová tělesa prohlédnout !! 2
www.infoglobe.cz
c
Nová řeka, následuje romantický úsek NPR Stará řeka,
nedávno byl vyčištěn
107,9
p + 900m
102,8
c samota Holičky vl
102,1
101,7
p
stp (brod)
!! samota U Dušáků 200m vp
dřevěný jízek v 0,3 N vl
c + 700m slepé rameno vl
s (kamenný) Stará Hlína vp
33
vp konec NPR Stará řeka + 50m
vl
96,3 začátek vzdutí rybníka Rožmberk, !! za větru vlny !! jeďte vp
98,5
Rožmberská bašta vl, dále regulované koryto
ovlivněn elektrárnou
93,4
potrubí
92,0
s Lužnice vl
91,9
Lužnice vp
91,3
33
v 2,3N vp
vl
Lužnice 1,5km vl
!! jez Tájek
p + 100m
89,8
c U Zahradníků vl, rybník Potěšil 300m vp
87,8
s Klec vp Lomnice n. L. 1,5km vl
87,3
p Klec
86,5
c nízký !! za VV
v 2,0
s Frahelž 300m vl
84,2
ž + 30m
84,1
stp
83,5
c rybníky vp vl
v 1,0
stp
Lomnice n. L. 1,6km vl
33 400m vl
p + 50m
!! nenápadný jez Vlkov, samota U Nohavů 500m vp,
+ 100m
c U Hlávků + 30m
Měruše vl
stp
vl + 100m
s Vlkov 400m vp
c pískovny vp vl
77,9
Zlatá stoka + 600m
76,8
c + 60m
76,4
p + 400m
kanál Degárka (z Nežárky)
p + 100m
s nízký !! přenést vp včetně následujícího jezu
ž
Veselí n. L. 100m vl
v 1,9 N vl
Ostrov vp
www.infoglobe.cz
Vlkov 700m vp
vl konec CHKO Třeboňsko
klapkový jez, přenést od mostu před jezem
vp
33 700m vp
potrubí
vl Veselí n. L. 1,7km vp
vp vl
Tisý p.
Frahelž 100m vl
79,3
75,6
2km vl
kam. práh
81,0 vtok do sl. ramene
75,7
33
přenést vp
!! N vp jez Frahelž klapkový
84,6
82,0
stp
33 800m vp
86,2
75,9
5km
hráz rybníka, přenášet vp od stavidel po schodech pod elektrárnu kolem rod. domku a zahrady, průtok dále
94,0
81,4
s Třeboň 5km vl
(405 m n. m.)
Veselí n. L. vp vl
33
75,3
Nežárka + 60m
74,7
Blatská stoka + 40m
74,5
p + 30m
p stadion vvl
potrubí
s obchvat
70,5 slepé rameno vl, kde je
70,1
vl
c country zahrada Dráchov vl
jez Fousek v 1,2 N vl
70,0
s Dráchov vl
69,8
Dráchov vp
69,4
Karavánky vp
69,0
v 1,5
velmi nebezpečný včas přistát vp !!
33
vl
vp
33 koupaliště vp PR Dráchovské tůně vl
nebezpečný !! jez Čejnov
67,6
Dírenský p. (Nadýmač)
65,9
+ chat. osada TJ. Spartak
65,3
p Soběslav vp
65,0
Černovický p. Soběslav centrum vp
64,6
Řípec 1,5km vp
33 vl
33
vp Soběslav 700m vp
v 1,0 !! N vl larseny ve spádové desce jez Steiniger,
64,3
100m vp
s Soběslav vp
v 1,1 !! N vl (v pravém rameni), jeďtě vlevo, kde je
62,9 zač. ostrova + 50m
prohlédnout !! Špačkův mlýn + 200m soutok ramen
62,1
p
60,6
s
58,0
p Skalice
57,4
56,4
vp Klenovice 700m vp
33 vl,
33 1km vp
Pohoda 300m vp
Pohoda 70m vp, výstup ze sl. ramene na ř. km 57,3, koupaliště
v 1,5 !! larseny jez Tupá, Roudná cp
+ 700m kam. práh
53,3 kam. práh
+ 1 km samota Na rybárně vl
49,1
47,4
46,5
46,2
44,5
44,0
Orion 600m vp
vp
Roudná 1km vp + 400m
p
Ústrašický p. zátoka vl
výstup vp Planá n. L. vp vl
400m vp
48,9
300m vp
vp
54,8 kam. práh
50,8
v 1,1 za optimální vody
33 vp vl
vp Strkov 1km vp
1,5km vp
Planá n. L.
(392 m n. m.)
v 1,6 !! larseny N vp jez U Elektrárny
koupaliště vl + 100m
s Planá n. Lužnicí
Sedlec vl
v 1,6 !! N vl jez Soukeník
Soukeník 1. část vp
Kozský p. + 100m
Sezimovo Ústí 1,5km vp
vp chaty vl + 100m Soukeník 2. část vp Sezimovo ústí II 1km vp
c Sezimovo Ústí I vp
v 1,4 !! N vp jez Veselý
www.infoglobe.cz
100m vl a 200m vp
33
vp
Kozí hrádek 4km vp
600m
42,8
s Tábor 1km vp
41,4
ž
41,3
v 1,1!! jez Přibík Tábor vp
40,6
Tábor 1,4km vp
v 1,1 N vl !! jez Suchomel, zač. ostrova vl
40,4
Suchomelův ostrov vl
40,2
s Tábor vl vp Čelkovice vl
39,8
33
vl vp 33
" Kotnov"
v 1,2 N vl !! jez Veselý, dl přenášení
39,4
s (vysoký) Tábor vp, Dolní Horky vl
39,2
Tisemnice
39,1
v 1,4 N vp !! vp jez Pokorný dl přenášení + 150m
38,2
v 0,9 provalený
37,4 ostrov (kam. val) peřej 80m za MV lépe
37,2 peřej 80m
36,6
p + 50m ostrov (kam. val), peřej 70m lépe
vp + 200m peřej 50m
v 1,0 provalený
za SV a MV vp
Matoušovský mlýn vp
34,0
v 1,2 !! N vp Matoušovský mlýn
33,1
Vlásenický p. + 700m
32,2
Pilský p. zbytky jezu peřej 150m
30,0
Příběnice vl
29,0 RA a
vl
lépe vl, peřeje Bredův mlýn vp
Řepeč vp.
v 1,3 N vl !! Bejšovcův mlýn dl. přenášení
Country vl
27,0
Saloon Lužnice vl
Lužničanka 500m vl
1km vl
26,4 zbytky jezu Suchomel
vl + 400m RA Stavorek vl.
peřej 150m
24,5
s Řetězový Stádlec + 40m
22,6
Podhrázský p.
20,4
vp
vl
27,4
22,2
vl
!! N vp Kvěchův mlýn, peřej 70m
35,1 kamenné pole "Stádo"
22,3
lépe vl býv. mlýn vp
vl od kam. valu
Harrachovka vp
28,0
500m vp + 200m peřej 50m
vp !! vodní válec
37,0
35,6
vp
vp, Na papírně, peřeje 80m, Klokoty 500m vp
37,6 zbytky jezu Benešův mlýn, peřeje WW II 220m
34,1
vp
v 1,2 !! U Marků, Stádlec 2,5km vp
2,5km vp
v 1,5 N vl !! U Papírny, v náhonu po 150m propust - prohlédnout
Na Staré papírně vl
na ostrově vl
v 1,4 N vp !! U Elektrárny Dobronice vp
www.infoglobe.cz
33
vp
Dobronice 400m vp
20,3
s Dobronice
17,1
Všechlapský p. + 50m peřej 100m
15,9
s Hutě vl
13,7
Na Říhovkách vl
12,0
s "Duha" (vysoký) + 70m loděnice vp
11,8
11,0
9,7
vl
Bechyně 3km vp
(360 m n. m.) Bechyně vp
v 1,5 N vp Hořejší mlýn !! dl. přenášení
s Bechyně Zářečí vl
10,8
10,6
vl
33 vl Bechyně centrum 500m vp
v 1,4 N vl !! Dolní mlýn + 60m
33
vp
Smutná
vl
chatový tábor a
Židova strouha vl
9,2
Židova strouha (kaňon vl)
7,8
100m vp
7,5
Nad Jezem 100m vl
7,3
v 1,6 N vl
6,9
U Moskyta vl
5,6
Cabrov vp
4,4
vp
4,3
s Koloděje n. L. vp vl
33
vl, Nuzice 2km vl
!! Červený mlýn
vl
vl
vp
Bílinský p.
vp
33
vl začátek vzdutí PN Kořensko
0,6
louka vp, RA Nový Dvůr 300m vp
0,0
do Vltavy v PN Kořensko na ř. km 202,2 (350 m n. m.) + 21,2km po Vltavě
proudu 2km do Týna nad Vlatvou
www.infoglobe.cz
300m vp
Červená 500m vp nebo proti
Legenda
jez bez propusti,
stavidlo, hráz,
stupeň,
přehrada,
hotel,
pension,
ubytov. p.
hostinec, ubytovna, chatky,
kam.
jiné ubytování
jez s propustí vpravo
potok
kamenný, kamenitý
pošta
stp
stupeň, schod
informace
balv.
balvanitý
přívoz
zač.
začátek
silniční most
přístaviště lodní dopravy
peř.
peřeje, peřej
železniční most
muzeum
vdp.
vodopád
lávka pro pěší
hrad
ř.km
říční kilometr
vodočet
zřícenina
MV
malá (minimální) voda
obvyklý začátek plavby
zámek
SV
střední (optimální) voda
obvyklý konec plavby
klášter
VV
velká voda
sjízdné jen za určitých podmínek
kostel
NPR
národní přírodní rezervace
přítok zleva
kaple
CHKO chráněná krajinná oblast
přítok zprava
zpřírodní a kulturní zajímavost V
jez s propustí vlevo
přenášení - podle umístění vůči značce
jezu buď vpravo nebo vlevo
východ, východně
Z
západ, západně
PN přehradní nádrž
J
jih, jižně
autokemp, kemp
N
S
sever, severně
místo k nouzovému přenocování
PK plavební komora
Q
průtok (cbm)
železniční nebo autobusová zastávka
dl. dlouhý
CR
celoročně
restaurace, hostinec, stravování
kr. krátký
ZW
klidná voda
hospoda, kiosek
vp
vpravo
WW
divoká voda
obchod s potravinami
vl
vlevo
MVE malá vodní elektrárna
první pomoc, nemocnice
stř. středem
nesjízdné, neprůjezdné, zákaz plavby
v.
tábořiště
www.infoglobe.cz
výška jezu, hráze v metrech
náhon
RS
rekreační středisko
Download

KILOMETRÁŽ ŘEKY LUŽNICE