Účetní deník
IČ: 16248589
Student 1
Datum
Číslo
Rok: 2014
Strana 1
Tisk všech záznamů
Dne: 25.11.2014
Zdroj Text
Počáteční stav účtu - DHM
Počáteční stav účtu - oprávky
Počáteční stav účtu - pokladna
Počáteční stav účtu - banka
Počáteční stav účtu - daň z příjmů
Počáteční stav účtu - účet indiv. podnik
MD
DAL
Částka
022000
701000
211000
221000
701000
701000
701000
082000
701000
701000
341000
491000
225 000,00
175 000,00
15 000,00
250 000,00
45 000,00
270 000,00
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
PÚ
PÚ
PÚ
PÚ
PÚ
PÚ
02.01.2014 14HV00001
PO Nákup parkovací karty
518300
211000
650,00
08.01.2014 141100001
FP Zveřejnění inzerátu ve Znojemsku
518300
321000
2 657,00
15.01.2014 14HV00002
15.01.2014 14HV00002
PO Upgrade účto 2014
PO Upgrade účto 2014
518300
518100
211000
211000
55,00
1 570,00
20.01.2014 KB0010001
BV Úhrada FP č. 141100001, Zveřejnění inzerátu ve Znojemsku
321000
221000
2 657,00
26.01.2014 140100001
FV Tržby z prodeje služeb
311000
602000
28 000,00
29.01.2014 KB0010002
BV Úhrada FV č. 140100001
221000
311000
28 000,00
31.01.2014 KB0010003
BV Platba ZP - OSVČ
526000
221000
21 024,00
31.01.2014 KB0010004
BV Platba SP - OSVČ
526000
221000
22 728,00
14.02.2014 141100002
FP Kancelářský nábytek
501100
321000
48 654,00
25.02.2014 KB0020001
BV Úhrada FP č. 141100002, Kancelářský nábytek
321000
221000
48 654,00
18.03.2014 141100003
FP T-mobile - telekomunikační služby
518300
321000
5 188,10
25.03.2014 KB0020002
BV Dar společnosti MEDIC
543000
221000
5 000,00
31.03.2014 KB0020003
BV Daň z příjmů FO
341000
221000
45 000,00
05.04.2014 14HV00003
PO Chladnička a radiomagnetofon
501100
211000
9 462,00
05.04.2014 KB0030001
BV Úhrada FP č. 141100003, T-mobile - telekomunikační služby
321000
221000
5 188,10
10.04.2014 140100002
FV Tržby z prodeje služeb
311000
602000
26 000,00
10.04.2014 14HP00002
PO Účtujeme Vám za daňové poradenství
211000
602000
12 000,00
17.04.2014 14HV00004
PO Záloha na silniční daň
345000
211000
2 400,00
22.04.2014 KB0030002
BV Úhrada FV č. 140100002
221000
311000
26 000,00
24.04.2014 14HV00005
PO Publikace - Daňové a účetní novinky
501100
211000
399,00
06.05.2014 14HV00006
06.05.2014 14HV00006
PO Kancelářské potřeby
PO DPH - Kancelářské potřeby
501200
343021
211000
211000
790,04
165,96
07.05.2014 141100004
07.05.2014 141100004
FP Nástěnná klimatizace SINCLAIR
FP DPH - Nástěnná klimatizace SINCLAIR
501100
343021
321000
321000
34 884,58
7 328,12
19.05.2014 14HV00007
PO Minerálky
513000
211000
582,00
20.05.2014 KB0030003
BV Úhrada FP č. 141100004, Nástěnná klimatizace SINCLAIR
321000
221000
42 212,70
05.06.2014 KB0040001
BV Osobní vklad
221000
491000
200 000,00
15.06.2014 KB0040002
BV Záloha na daň z příjmů
341000
221000
18 000,00
20.06.2014 141100005
FP Faktura dodavatele - cement 50 kg
132100
321000
97 767,00
20.06.2014 14IN00001
20.06.2014 14IN00001
IN
IN
Přiznání DPH z pořízení zboží ze státu EU, var.sym. 60890
349000
DPH - Přiznání DPH z pořízení zboží ze státu EU, var.sym.
349000
60890
349000
343021
97 767,00
20 531,07
20.06.2014 14IN00002
20.06.2014 14IN00002
IN
IN
Odpočet DPH z pořízení zboží ze státu EU, var.sym. 60890
349000
DPH - Odpočet DPH z pořízení zboží ze státu EU, var.sym.
343021
60890
349000
349000
97 767,00
20 531,07
22.06.2014 141100006
22.06.2014 141100006
FP Faktura dodavatele - přeprava
FP DPH - Faktura dodavatele - přeprava
132200
343021
321000
321000
11 000,00
2 310,00
30.06.2014 14IN00005
IN
381000
379000
11 232,00
30.06.2014 KB0040003
BV Úhrada INT č. 14IN00004
379000
221000
20 100,00
30.06.2014 KB0040004
BV Reklama - Tenis Club
518300
221000
8 000,00
30.06.2014 KB0040005
30.06.2014 KB0040005
BV Úhrada FP č. 141100005, Faktura dodavatele - cement 50
321000
kg
BV Kurzové ztráty - závazky
563000
221000
321000
99 575,00
1 808,00
Předpis pojištění majetku a odpovědnosti za škody
Účetní deník
IČ: 16248589
Student 1
Datum
Číslo
Rok: 2014
Strana 2
Tisk všech záznamů
Dne: 25.11.2014
Zdroj Text
MD
DAL
Částka
30.06.2014 KB0040006
BV Úhrada FP č. 141100006, Faktura dodavatele - přeprava 321000
221000
13 310,00
01.07.2014 KB0050001
BV Úhrada INT č. 14IN00005
379000
221000
11 232,00
10.07.2014 140100003
10.07.2014 140100003
FV Tržby z prodeje služeb
FV DPH - Tržby z prodeje služeb
311000
311000
602000
343021
70 000,00
14 700,00
10.07.2014 140100004
10.07.2014 140100004
FV Tržby z prodeje zboží
FV DPH - Tržby z prodeje zboží
311000
311000
604000
343021
72 500,00
15 225,00
25.07.2014 KB0050002
BV Odvod DPH
343000
221000
4 898,00
30.07.2014 KB0050003
BV Úhrada FV č. 140100004
221000
311000
87 725,00
02.08.2014 140100005
02.08.2014 140100005
FV Fakturujeme Vám prodej osobního počítače
FV DPH - Fakturujeme Vám prodej osobního počítače
311000
311000
641000
343021
4 000,00
840,00
02.08.2014 14HP00003
PO Úhrada FV č. 140100005
211000
311000
4 840,00
02.08.2014 14IN00006
IN
Odpis ZC prodaného PC
541000
082000
5 000,00
02.08.2014 14IN00007
IN
Vyřazení prodaného PC
082000
022000
45 000,00
31.08.2014 KB0050004
BV Úhrada VZ č. 140800001
221000
324000
145 200,00
10.09.2014 14IN00008
10.09.2014 14IN00008
IN
IN
Daňový doklad k přijaté záloze na základě úhrady zálohové
324000
faktury č. 140800001
324000
120 000,00
DPH - Daňový doklad k přijaté záloze na základě úhrady zálohové
324000 faktury
343021
č. 140800001 25 200,00
30.09.2014
30.09.2014
30.09.2014
30.09.2014
140100006
140100006
140100006
140100006
FV
FV
FV
FV
Tržby z prodeje zboží
DPH - Tržby z prodeje zboží
Vyúčtování přijaté zálohy
DPH - Vyúčtování přijaté zálohy
311000
311000
324000
343000
604000
343021
311000
311000
130 500,00
27 405,00
120 000,00
25 200,00
30.09.2014 14IN00004
IN
Přepis nájemného
518200
379000
20 100,00
25.10.2014 KB0060001
BV Úhrada INT č. 14IN00011
379000
221000
20 100,00
25.10.2014 KB0060002
BV Odvod DPH
343000
221000
43 470,00
26.10.2014 141100011
FP Čištění a údržba klimatizace
511000
321000
774,00
26.10.2014 14IN00016
26.10.2014 14IN00016
IN
IN
Přiznání DPH z dodání v režimu přenesení daňové povinnosti,
349000
FP č. 141100011
349000
DPH - Přiznání DPH z dodání v režimu přenesení daňové349000
povinnosti, FP
343021
č. 141100011
774,00
162,54
26.10.2014 14IN00017
26.10.2014 14IN00017
IN
IN
Odpočet DPH z dodání v režimu přenesení daňové povinnosti,
349000
FP č. 141100011
349000
DPH - Odpočet DPH z dodání v režimu přenesení daňové343021
povinnosti, FP
349000
č. 141100011
774,00
162,54
26.10.2014 KB0060003
BV Úhrada FV č. 140100006
221000
311000
12 705,00
29.10.2014 14HP00004
PO Převod z účtu do pokladny
211000
261000
10 000,00
29.10.2014 KB0060004
BV Výběr do pokladny
261000
221000
10 000,00
31.10.2014 14HV00008
PO Výplata cestovného
512000
211000
17 948,00
02.11.2014 KB0070001
BV Úhrada FP č. 141100011, Čištění a údržba klimatizace
321000
221000
774,00
10.11.2014 KB0070002
BV Úhrada PZ č. 141800001, Přijatá zálohová faktura od dodavatele
314000 - Kurzovné
221000
3 500,00
16.11.2014 141100008
FP Faktura dodavatele - pojistné
381000
321000
9 900,00
16.11.2014 14HV00009
PO Záloha na školení
335000
211000
1 000,00
16.11.2014 14HV00010
16.11.2014 14HV00010
PO Poplatek za uzavření leasingové smlouvy
PO DPH - Poplatek za uzavření leasingové smlouvy
518200
343021
211000
211000
2 892,00
608,00
16.11.2014 14IN00012
16.11.2014 14IN00012
IN
IN
Daňový doklad na přijatou platbu
DPH - Daňový doklad na přijatou platbu
314000
343021
314000
314000
2 892,00
608,00
16.11.2014 14IN00014
16.11.2014 14IN00014
IN
IN
Přepis nulté leasingové splátky
DPH - Přepis nulté leasingové splátky
381000
343021
379000
379000
210 000,00
44 100,00
16.11.2014 KB0070003
BV Úhrada INT č. 14IN00014
379000
221000
254 100,00
17.11.2014 KB0070004
BV Úhrada FV č. 140100003
221000
311000
40 000,00
19.11.2014 14IN00015
19.11.2014 14IN00015
IN
IN
381000
343021
379000
379000
7 621,00
1 600,00
19.11.2014 KB0070005
BV Úhrada INT č. 14IN00015
379000
221000
9 221,00
20.11.2014 14HV00011
PO Doplatek služební cesty
335000
211000
310,00
Přepis nulté leasingové splátky
DPH - Přepis nulté leasingové splátky
Účetní deník
IČ: 16248589
Student 1
Datum
Číslo
Rok: 2014
Strana 3
Tisk všech záznamů
Dne: 25.11.2014
Zdroj Text
DAL
Částka
20.11.2014 14IN00013
IN
512000
335000
1 310,00
27.11.2014 KB0070006
BV Úhrada FP č. 141100008, Faktura dodavatele - pojistné 321000
221000
9 900,00
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
14IN00018
14IN00018
14IN00018
14IN00018
IN
IN
IN
IN
Výplatní a zúčtovací listina
Výplatní a zúčtovací listina
Výplatní a zúčtovací listina
Výplatní a zúčtovací listina
521000
331000
331000
331000
331000
336100
336200
342000
22 000,00
990,00
1 430,00
121,00
30.11.2014 14IN00019
30.11.2014 14IN00019
IN
IN
Předpis pojistného zaměstnavatele za zaměstnance
Předpis pojistného zaměstnavatele za zaměstnance
524000
524000
336100
336200
1 980,00
5 500,00
01.12.2014
01.12.2014
01.12.2014
01.12.2014
FP
FP
FP
FP
Faktura dodavatele
DPH - Faktura dodavatele
Faktura dodavatele
DPH - Faktura dodavatele
518300
343021
321000
321000
321000
321000
314000
343021
2 892,00
608,00
2 892,00
608,00
141100009
141100009
141100009
141100009
Vyúčtování služební cesty
MD
01.12.2014 14HV00012
01.12.2014 14HV00012
01.12.2014 14HV00012
PO Nákup stravenek
PO Nákup stravenek
PO DPH - Nákup stravenek
213000
518300
343021
211000
211000
211000
2 000,00
49,59
10,41
01.12.2014 14IN00021
01.12.2014 14IN00021
IN
IN
527000
528000
213000
213000
275,00
225,00
10.12.2014 14HP00005
10.12.2014 14HP00005
PO Prodej cementu
PO DPH - Prodej cementu
211000
211000
604000
343021
11 600,00
2 436,00
14.12.2014 14HP00006
14.12.2014 14HP00006
PO Zpracování uce + daňové poradenství
PO DPH - Zpracování uce + daňové poradenství
211000
211000
602000
343021
80 000,00
16 800,00
15.12.2014 141100010
15.12.2014 141100010
FP Dataprojektor HP VP6110
FP DPH - Dataprojektor HP VP6110
042000
343021
321000
321000
45 000,00
9 450,00
15.12.2014 14IM00003
IM
022000
042000
45 000,00
15.12.2014 KB0080001
BV Záloha na daň z příjmů
341000
221000
18 000,00
19.12.2014 14IN00020
19.12.2014 14IN00020
IN
IN
381000
343021
379000
379000
7 621,00
1 600,00
19.12.2014 KB0080002
BV Úhrada INT č. 14IN00020
379000
221000
9 221,00
20.12.2014 14HV00013
20.12.2014 14HV00013
PO Pohonné hmoty
PO DPH - Pohonné hmoty
501300
343021
211000
211000
826,40
173,60
20.12.2014 14HV00014
PO Výplata mzdy
331000
211000
19 459,00
20.12.2014 KB0080003
BV ZP+ZPF
336100
221000
2 970,00
20.12.2014 KB0080004
BV SP+SPF
336200
221000
6 930,00
20.12.2014 KB0080005
BV Záloha na daň ze záv. činnosti
342000
221000
121,00
30.12.2014 140100007
30.12.2014 140100007
FV Tržby z prodeje služeb
FV DPH - Tržby z prodeje služeb
311000
311000
602000
343021
240 000,00
50 400,00
Výdej stravenek zaměstnancům
Výdej stravenek zaměstnancům
Dataprojektor HP VP6110
Přepis leasingové splátky
DPH - Přepis leasingové splátky
31.12.2014 14CR00001
Časové rozlišení leasingu
518200
381000
21 075,33
31.12.2014 14CR00002
Časové rozlišení havarijního pojištění
548000
381000
3 300,00
31.12.2014 14CR00003
Časové rozlišení pojištění majetku
548000
381000
5 616,00
31.12.2014 14HV00015
PO Výběr pro osobní spotřebu
491000
211000
80 000,00
31.12.2014 14IM00001
IM
Daňový odpis HIM - Počítač HP
551001
082000
5 000,00
31.12.2014 14IM00002
IM
Daňový odpis HIM - Kopírovací stroj TOSHIBA
551001
082000
40 000,00
31.12.2014 14IM00003
IM
Daňový odpis HIM - Dataprojektor HP VP6110
551001
082000
13 500,00
31.12.2014 14IN00011
IN
Přepis nájemného na 4. čtvrtletí
518200
379000
20 100,00
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
14IN00022
14IN00022
14IN00022
14IN00022
14IN00022
IN
IN
IN
IN
IN
Výplatní a zúčtovací listina
Výplatní a zúčtovací listina
Výplatní a zúčtovací listina
Výplatní a zúčtovací listina
Výplatní a zúčtovací listina
521000
331000
331000
331000
331000
331000
336100
336200
342000
379000
41 000,00
1 845,00
2 665,00
1 876,00
2 500,00
31.12.2014 14IN00023
IN
ZPF + SPF
524000
336100
3 690,00
Účetní deník
IČ: 16248589
Student 1
Datum
Číslo
Rok: 2014
Zdroj Text
Strana 4
Tisk všech záznamů
Dne: 25.11.2014
MD
DAL
Částka
31.12.2014 14IN00023
IN
ZPF + SPF
524000
336200
10 250,00
31.12.2014 14IN00024
31.12.2014 14IN00024
IN
IN
Nárok na dotaci ke mzdě a čerpání
Nárok na dotaci ke mzdě a čerpání
378000
346000
346000
648000
6 000,00
6 000,00
31.12.2014 14IN00025
IN
Úbytek prodaného zboží
504000
132100
96 463,44
31.12.2014 14IN00026
IN
Úbytek vedlejších pořizovacích nákladů
504000
132200
10 853,33
31.12.2014 14IN00027
IN
Předpis silniční daně
531000
345000
1 935,00
31.12.2014 KB0080006
BV Úhrada FV č. 140100007
221000
311000
290 400,00
31.12.2014 KB0080007
BV Poplatky
568000
221000
1 800,00
31.12.2014 KB0080008
BV Úroky
221000
662000
700,00
Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní
pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu
Download

Účetní deník