strana1/4
Technický list – Lněný olej
Lněný olej
Informace o výrobku
410 - 414
Barvy
z přírodních
a
nejedovatých surovin
Všeobecně:
Hlavní surovinou pro olejové barvy na
přírodním základě je lněný olej. Získává se ze
lnu. Semena lnu se rozdrtí a za studena
vysokým tlakem vylisují, přičemž výtěžnost
oleje je až 90%. Lněný olej vysychá
přijímáním kyslíku ze vzduchu. Dřevo
ošetřené čistým lněným olejem, vysychá až po
několika dnech. Aby se špatná vysychavost
zlepšila, přidávají se do oleje vysychala. Podle
definice se lněný olej nazývá lněná fermež.
Použití:
Na povrchovou ochranu veškerých dřev
v interiéru, obzvlášť nábytku, dveří,
pracovních desek, obklady stěn, trámů atd. Na
ošetření přírodního kamene a korku.
Jako základní nátěr : Pro tento účel se lněná
fermež ředí v poměru 1 :1 s Portugalským
balzámovým terpentýnovým olejem (polovina
oleje). Smíchaný s křídou na kytování oken
(lněný olejový kyt).
Na výrobu olejových malířských barev.
Vlastnosti:
je prodyšný
odpuzuje špínu a vodu
dobře proniká do podkladu
zvýrazní kresbu a strukturu dřeva
světlým druhům dřeva dodává teplý
medový odstín
nepraská
poškození lze místně opravit
je vydatný
Složení :
Lněný olej, bezolovnaté vysušovalo (kobalt a
zirkon –oktoat).
Zpracování :
Podklad nesmí být ošetřený, musí být suchý,
čistý, nepromaštěný a savý. Teplota při
zpracování musí být min.10 stupňů.
Pro posouzení případné změny dřeva se
natřít lazurou bezbarvou nebo s pigmentem.
Na nátěr podlah v interiéru je tato lazura na
dřevo nevhodná.
Již nalakované plochy nebo druhy dřev
opatřené základními nátěry rozpustnými ve
vodě nelze touto lazurou na dřevo přetřít.
Vlastnosti:
odpuzuje prach a vodu
odolná proti působení povětrnostních
vlivů
elastická
příznivé difuzní chování
lehce zpracovatelná
velmi vydatná
transparentní, lesklá
možnost individuální pigmentace
stálobarevná dle DIN 53160
hustota : 900g/liter
Složení:
Lněný olej, „Holzöl – Standöl“,
lněný olej – „Standöl“, dvakrát rektifikovaný
balzámový terpentinový olej,
zinkkolophonium, bezolovnaté zasychací
látky.
Přípravné práce:
Staré nátěry na základě alkydové pryskyřice,
popř. na akrylovém základě odstranit. Povrch
dřeva čistě obrousit a zbavit prachu.
Podmínky pro aplikaci:
Povrch musí být neopracovaný, čistý, suchý,
nemastný, chemicky neutrální a nasákavý.
Teplota pro zpracování min. 10°C.
Pigmentovanou lazuru na dřevo před a
příležitostně i během zpracování zamíchat.
Neředěnou rovnoměrně vetřít do povrchu
dřeva ve směru vláken. Zabránit přebytkům,
popř. je rozetřít.
Vhodné nářadí:
Lakýrnický štětec a nátěrová houbička (pro
bezbarvý udržovací nátěr).
Kreidezeit přírodní barvy – generální zastoupení pro ČR:
Borek 11, 380 01 Dačice; tel/fax: 384 422 703; mobil: +420 728 500 788; http://www.kreidezeit.cz
strana2/4
Technický list – Lněný olej
doporučuje provést zkušební nátěr na skrytém
místě.
Velmi nasákavé dřevo (staré trámy,
vylouhované dřevo apod.) se může natřít
základem zředěnou fermeží.
Neředěná fermež se nanáší štětcem
rovnoměrně a v tenké vrstvě. Je třeba se
vyvarovat přebytků, eventuelně po 30
minutách setřít přebytky hadříkem, který
nepouští vlákna, pokud povrch nemá
rovnoměrně hedvábně – matný vzhled.
Odpovídající vzorky lazur na dřevo jsou
k vidění u našich prodejců. Pro krycí nátěry
doporučujeme olejové barvy KREIDEZEIT –
Stálé olejové barvy (produkt č. D 1100 –
1112, D 1600 – 1612).
Libovolným mícháním pigmentů mezi
sebou je možné dosáhnout dalších
barevných odstínů.
Údržba/péče:
Nepatrnou údržbou je možno trvanlivost
vnějších nátěrů lazury na dřevo prodloužit.
Pro odpovídající UV stálost v exteriéru je
třeba dodržet následující obsah pigmentů:
Min. 15% (150g/l) u zlaté okrové,
okrové žluté, okrové červené,
oranžové okrové, siena červené,
umbra červenohnědé, umbra
zelenkavě tmavé, umbra tmavé Arden,
umbra zelené Kypr.
Min. 10% (100g/l) u zářivě žluté, oranžové, -zelené, -tyrkysové, modré, sluneční žluté, oxid oranžové.
Min. 8% (80g/l) u železně oxid černé.
Okna: minimálně jednou do roka jemnou
houbičkou omýt vodou (popř. jemným
mýdlovým roztokem Marseillského mýdla
(produkt č.220) a nechat uschnout. Poté
očištěné plochy tence přetřít hadříkem nebo
houbičkou namočeným do oleje (lazura na
dřevo pro venkovní použití, produkt č. 320).
Tímto obnovíme u ošetřených ploch jejich
lesk. Barevné obnovovací nátěry na dlouhou
dobu odpadají.
Dané množství pigmentu se velmi dobře
smíchá s trochou lazury (100 g – 200 g na
litr). (Tento postup se též nazývá zkropení
nebo hnětení pigmentů a musí být pečlivě
provedeno a přelito přes sítko). Teprve poté
se za stálého míchání přidá zbývající
lazura.
Fasády / dřevěné stavební části:
Minimálně jednou za rok povrchy
zkontrolovat na nečistoty a eventuelní
napadení houbami (žádné černé tečky)
a očistit houbičkou namočenou ve vodě popř.
v mýdlovém roztoku Marseillského mýdla
(produkt 220).
Doba zasychání:
Renovace:
Cca 24 hodin při 20°C.
Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty
zpomalují proces zasychání.
Obnovuje se podle potřeby - když lazura
ztratila povětrnostními vlivy lesk, vypadá
matná/suchá. Zvětrávání je závislé na
intenzitě povětrnostních vlivů tzn., nejsou
definované intervaly pro obnovu nátěrů.
Spotřeba:
Podle savosti podkladu cca. 50 -100 ml/ m2 na
hladkém přebroušeném dřevě. U zdrsněných
a silně sajících druhů dřev je třeba počítat se
zvýšenou spotřebou. Přesná spotřeba se určí
na místě.
Velikost balení:
Výrobek č. 320 0,75 l
Výrobek č. 321
2,5 l
Výrobek č. 322
5l
Výrobek č. 323
10 l
Výrobek č. 324
20 l
Ceny dle platného ceníku.
Plochy se očistí mýdlovým louhem a popř.
lehce zbrousí. Je-li poté celkový dojem dobrý,
stačí provést bezbarvý nátěr. Vykazuje-li
lazurovaná plocha místa poškozená
povětrnostními vlivy, je nutný pigmentovaný
renovační nátěr.
Čištění nástrojů:
Okamžitě po použití vyprat v balzámovém
terpentinovém oleji (produkt č. 447), následně
v teplé mýdlové lázni Marseillského mýdla č.
produkt 220).
Kreidezeit přírodní barvy – generální zastoupení pro ČR:
Borek 11, 380 01 Dačice; tel/fax: 384 422 703; mobil: +420 728 500 788; http://www.kreidezeit.cz
strana3/4
Technický list – Lněný olej
Podmínky skladování:
Upozornění:
Lazura je skladovatelná 2 roky, je-li
skladována v chladu a suchu, chráněna před
mrazem a vzduchotěsně uzavřena.
Díky obsahu lněného oleje existuje
nebezpečí samovznícení nasycených hadrů!
Nasáté hadry na čištění je tudíž třeba sušit ve
volném prostoru nebo uchovávat v uzavřené,
nehořlavé nádobě (skleněné nebo plechové).
Během práce je nutno dobře větrat a
nepoužívat otevřený oheň.
Uchovávat mimo dosah dětí.
Při natírání je třeba dávat pozor, aby olej
nepřišel do styku s porózním těsnícím
materiálem. I zde je možné samovolné
vznícení. Pozor na možné alergické reakce
na přírodní látky.
Nakládání se zbytky:
Zbytky produktu nelít do odpadních vod,
nýbrž je neprodyšně uzavřít a později
zpracovat. Při odstraňování je třeba dbát
platných úředních ustanovení pro zpracování
odpadů laků a barev.
Bezpečnostní pokyny:
Hořlavé.
Zdravý škodlivé při vdechnutí, spolknutí a při
styku s kůží. Dráždí oči a kůži.
Jedovaté pro vodní organismy, ve vodním
prostředí může mít dlouhodobé škodlivé
následky. Zabránit uvolňování do přírody.
Zdraví nebezpečné: při polknutí může
způsobit poškození plic.
Při práci je třeba nosit příslušné pracovní
rukavice a pracovní oděv.
Při požití nevyvolávat zvracení, okamžitě
přivolat lékařskou pomoc a ukázat balení nebo
tuto etiketu.
Pokyny:
Celý tento popsaný postup se vztahuje na
neopracované dřevo. Nová okna, která jsou
dnes k dostání jsou dle VOB opatřena vodou
ředitelnými ochrannými prostředky na dřevo
a mezinátěry. Tato předúprava (často
obsahující akrylát) přetřená přírodními
olejovými barvami neposkytuje dlouhodobé
nátěrové výsledky. Pro odborně provedený a
dlouhodobý nátěr olejovými barvami musí
být dřevo neopracované, nebo pečlivě
zbaveno starých nátěrů nejistého složení.
Díky obsahu přírodních olejů mohou plochy
s mírný dopadem světla ztmavnout. Při
schnutí přírodních olejů se vyskytuje typický
zápach, který se časem vytratí. Proti
případnému napadení houbami
neposkytujeme žádnou záruku, neboť do
našich lazur na dřevo nepřidáváme žádné
fungicidy.
Identifikace nebezpečnosti:
Xn
zdraví škodlivý
N
nebezpečný pro
životní prostředí
Kreidezeit přírodní barvy – generální zastoupení pro ČR:
Borek 11, 380 01 Dačice; tel/fax: 384 422 703; mobil: +420 728 500 788; http://www.kreidezeit.cz
Technický list – Lněný olej
strana4/4
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a
vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní
platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel
použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost
Kreidezeit přírodní barvy – generální zastoupení pro ČR:
Borek 11, 380 01 Dačice; tel/fax: 384 422 703; mobil: +420 728 500 788; http://www.kreidezeit.cz
Download

Lněný olej - Kreidezeit