va
še
en
er
g
ie
je
po
Tř
nd
e!
ji
eb
a
po
Tř
je
ie
er
g
eb
a
ji
nd
e!
de
n
en
je
va
še
f
fi esT
lm iv
ů al
o d
li o
ds ku
ký m
ch en
T
pr ár
áv n í
ec ch
h
sv
ĚT
8
w .—1
w 7.
w 3
.j . 2
ed 01
en 1 p
sv ra
eT h
.c a
z
je
de
CHCETE ZMĚNIT SVĚT?
INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ.
Vysoká škola ekonomie a managementu
v rámci dlouhodobého projektu VŠEM
v Africe staví školy v Etiopii. V září 2010
byla v oblasti Dara Malo otevřena první
z nich pro 160 dětí.
www.vsem.cz/vsem-v-africe
Jeden svět
děkuje
za podporu
Ministerstvu
kultury České
republiky
Praha – hlavní město České republiky
Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna
křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého
století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem
svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii
zůstala hlavním městem Českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější
částí tehdejšího Rakousko-Uherska.
Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po
vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem
rozkládajícím se téměř na 500 km2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha
prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší
postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým
a uznávaným městem.
Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí
i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971
vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu – parlamentu,
vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní
branou do České republiky.
Poloha
Zeměpisná šířka:
50˚ 05’ severní šířky
Zeměpisná délka:
14˚ 25’ východní délky
Nadmořská výška:
maximální 399 m n. m., minimální 177 m n. m.
Rozloha:
496 km2
Klimatické podmínky
Převládající směry větrů:
JZ, Z, J
Průměrná teplota:
9 ˚C
Průměrné lednové teploty:
- 0,9 ˚C
Průměrné červencové teploty:
19 ˚C
Roční úhrn srážek:
520 mm/rok
www.praha.eu
http://magistrat.praha.eu
http://stovezata.praha.eu
Prague – the capital of the Czech Republic
The capital city of the Czech Republic, Prague, is situated in the very heart of Europe, on a place
that has been an intersection of continental merchant routes since time immemorial. It was the
seat of Czech princes and kings from the tenth century A. D. In the mid-14th century, Prague was
the centre of the Holy Roman Empire and Europe’s third largest city in terms of population. As part
of the Hapsburg monarchy, Prague remained the capital of Czech lands, which became the
strongest part of the Austro-Hungarian Empire in terms of economy during the 19th century.
Prague was developing as an important centre where Czech, German and Jewish cultures met
and mingled. Following the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918, Prague became
the metropolis of the new country. It experienced a growth of its territory and a great building
boom. Currently, Prague is a large city of more than one million people, spreading over almost 500
square kilometres. Following the social and economic changes in 1989, Prague enhanced its historically strong ties with other cities in Central Europe, and has gradually been gaining a continuously
improving position within the continental structure of big cities. Prague therefore deserves its
recognition as being a high quality city.
Centuries of construction gave rise to an exceptional integrated architectural complex, unique
in the world as regards its size and concentration of cultural heritage. Different architectural styles
mingle and intertwine here, and their symbiosis creates the city’s unique atmosphere. The most
valuable part of the city’s centre (866 ha) was declared the Prague Heritage Reserve in 1971, which
was included in UNESCO’s world cultural heritage list in 1992.
Prague is the seat of the top-level legislative, administrative and political bodies of the country
the parliament, government, and president; and the most important social, cultural and educational institutions reside here. The city is the entrance gate to the Czech Republic.
Location
Latitude:
50° 05’ north
Longitude: 14° 25’ east
Elevation:
maximum 399 m above sea level, minimum 177 m above sea level
Area:
496 sq km
Climatic conditions
Prevalent wind direction:
Southwest, west, south
Average temperature:
9° C
Average January temperature:
- 0,9° C
Average July temperature:
19° C
Annual precipitation total:
520 mm/year
Jeden svět
děkuje
za podporu
Státnímu fondu
České republiky
pro podporu
a rozvoj české
kinematografie
MEDIA
20 years of support
to the European
audiovisual industry
DISTRIBUTION
PRODUCERS' SUPPORT
TRAINING
PROMOTION/FESTIVALS
NEW TECHNOLOGIES
EXHIBITION
MEDIA MUNDUS
MEDIA Desk Czech Republic, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 221 105 209 – 210, Fax: +420 221 105 303, E-mail: [email protected]
www.mediadeskcz.eu
MEDIA Desk Czech Republic is financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the European Commission.
Nadace Open Society Fund Praha (OSF)
Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice
Aktuální grantové programy:
ƒ
odstraňování korupce
ƒ
posilování role práva
ƒ
podpora dodržování lidských práv
ƒ
rovné příležitosti žen a mužů
ƒ
mezinárodní spolupráce
ƒ
stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty
Nejnovější aktivity:
Novinářská cena 2010
Pilotní soutěž poprvé ocení české novináře za investigativní příspěvky a jiné
práce, které vynikajícím způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti
a tím přispívají k jejímu rozvoji.
Fond na podporu watchdogových aktivit
OSF podporuje organizace, které sledují činnost veřejných institucí, vyvíjejí
tlak na zlepšování jejich práce a dodržování práva a přispívají k systémovým
změnám. Nově založený fond získává prostředky od českých dárců.
Nová média a video-aktivismus
Festival Jeden svět ve spolupráci s OSF pořádá mezinárodní workshop o praktickém využití nových médií a video-aktivismu v práci neziskových organizací.
NOVINÁŘSKÁ
CENA 2010
www.osf.cz / www.novinarskacena.cz
Aktuálně.cz
Víte, co se právě děje
Online daily
www.aktualne.cz
nejaktuálnější zprávy z domova, ze zahraničí i kultury
czech republic‘s premium news source
Vím, jak zůstat v obraze.
Jdu svou cestou.
Naší cestou je poskytovat kvalitní a rozmanitý obsah.
Jdeme do hloubky i do šířky, díváme se na vše
zblízka i s odstupem. A jaká je vaše cesta?
Vyberte si svůj směr na rozhlas.cz
Každé pondělí
inspirativní čtení
— Autorské články o české a zahraniční
politice, ekonomice, problematice
korupce, společenských tématech,
vědě, kultuře a trendech
— Přední investigativní osobnosti
novinářského světa
Erik Tabery
Ondřej Kundra
Kateřina Šafaříková
ww
t.cz
pek
w.res
Jaroslav Spurný
S námi jedou filmy express!
TNT Express - partner filmového festivalu JEDEN SVĚT
Hledáme dokumentární
film s osobitým pohledem na svět
kolem nás.
Cena Pavla
Kouteckého
Hledáme dokumentární film
s osobitým pohledem
na svět kolem nás.
Cena Pavla Kouteckého
Uzávěrka 30. dubna 2011
Přihlášku najdete na
www.cenakoutecky.cz
Partner Ceny Pavla Kouteckého
Poděkování Partnerům
26
poděkování partnerům
FeStival zaštítili:
generální partner:
Václav Havel
Karel Schwarzenberg, první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR
Jiří Besser, ministr kultury ČR
Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy
VŠEM: Vysoká škola ekonomie a managementu – Jan Kadeřábek, Milan Žák,
David Matoušek
Spolupořadatel:
Ministerstvo kultury ČR – Helena Fraňková, Kateřina Besserová, Klára Málková
Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu
Milena Vicenová, stálá představitelka ČR při EU
v regionech FeStival zaštítili:
Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov
Hana Cermonová, náměstkyně primátora statutárního města Děčín
Jan Kerner, starosta města Louny
Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor
Jiří Fišer, starosta města Tábor
Jiří Šolc, náměstek primátora pro školství a kulturu statutárního města Liberec
Josef Horáček, starosta města Bílina
Markéta Blinková, starostka města Rožnov pod Radhoštěm
Martin Baxa, primátor statutárního města Plzeň
Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
město Benešov
město Polička
město Třinec
Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP
Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Petr Beitl, starosta města Jablonec nad Nisou
Petr Polák, starosta města Tanvald
Petr Řezníček, starosta města Chrudim
Petr Vobořil, místostarosta města Jablonec nad Nisou
Rostislav Koštial, starosta města Mikulov
Tomáš Jirsa, senátor Parlamentu České republiky
Valdemar Grešík, radní statutárního města Děčín
Vít Mandík, primátor města Ústí nad Labem
Zuzana Kailová, náměstkyně primátora Ústí nad Labem
podpora:
Hlavní město Praha – Naděžda Bilincová, Jana Tejkalová, Tomáš Výchopeň,
Václav Jukl
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie – Kateřina
Vojkůvková
hlavní Mediální partner:
Česká televize – Jiří Janeček, Milan Fridrich, Ladislav Šticha, Kristina Taberyová,
Andrea Filičková, Alžběta Brabencová, Petra Štovíková, Zdeněk Lanc, Ladislava
Jírová, Kateřina Houšková, Josef Pazderka, Michal Řezníček
další význaMní partneři:
EU Media Programme – Aviva Silver, Vincent Coen
MEDIA Desk Česká republika – Daniela Staníková
Mezinárodní visegrádský fond – Judita Nagyová
Nadace Open Society Fund Praha – Robert Basch, Eliška Císařová
Ministerstvo životního prostředí ČR
Francouzské velvyslanectví – Olivier Jacquot, Anna Mitéran
Francouzský institut – Nicolas Delvaux, Sylvie Leray
Velvyslanectví Nizozemského království – Jan C. Henneman, Kateřina
Skočdopolová
Goethe-Institut Prag – Heinrich Blömeke, Angelika Eder, Klára Konečná
Velvyslanectví Spojených států amerických – David Gainer, Helena Vágnerová,
Tomaš Knaibl, Markéta Kristová
Kanadské velvyslanectví – Alex McNiven, Pavla Bartůňková
Velvyslanectví Státu Izrael – Shahar Shalef, Zuzana Milková
Rakouské kulturní fórum v Praze – Elisabeth Marinkovic, Sarah Polewsky
Frontline Club – Vaughan Smith, Flora Carmichael, Charlotte Cook
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 – Vangelis Zingopis
Mediální partneři:
Aktuálně.cz – Pavel Kroulík, Martin Novák, Libor Stejskal, Antonín Tesař, Jan
Kurel, Kateřina Severová
A2 – Marcela Mojžíšová, Jan Hladonik
BigMedia – Marek Pekárek, Iva Micková
Cinepur – Lucie Česálková, Zuzana Pauková, Jan Kolář
Český rozhlas – Hana Hikelová, Václav Sochor, René Zavoral, Jakub Hritz, Karel
Fisl, Vlastimil Hankus, Jiří Hubička, Martina Mašková, Blanka Vávrová
ČSFD.cz – Martin Pomothy
Dopravní podnik hl. m. Prahy – Jan Svoboda, Marie Vrančíková, Soňa Dvořáková
EuroAWK – Jaroslav Hanika, Michaela Fryšová
Houser – Ivan Pirohanič, Anna Vančová
JCDecaux – Marcela Tesařová, Ilona Andělová
Lidové noviny – Alan Stonawski, Martina Kasalová, Lukáš Rous, Martin Michek
poděkování partnerům Metropolis – Andrea Vojtěchovská
Radio 1 – Lenka Wienerová, Saša Michailidis
Respekt – Erik Tabery, Adéla Pittsová, Monika Marečková
Rail Reklam – Zuzana Misterková
Sedmá generace
technický partner:
27
MITON CZ, s. r. o.
Psychoterapeutická poradna – Ivana Dvořáková, Jablonec nad Nisou
SLÁDEK GROUP, a. s.
Středočeská plynárenská, člen skupiny RWE – Pavel Zajíc
Teva Pharmaceuticals ČR, s. r. o.
Valdemar Grešík – Natura
VETOS dveře a zárubně, s. r. o.
Kinotechnika – Zbyněk Holub
Alza.cz – Jan Samko, František Slovák
kreativní návrh kaMpaně:
Jeden Svět na školách podporuJí:
Pauline Kerleroux, Martin Dušek, Ondřej Provazník
Fotografie – Jitka Hejtmanová
CEE Trust
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Evropská komise
Evropský sociální fond
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
televizní Spot:
Dánské velvyslanectví – Henning Nielsen, Veronika Trojanová
Židovské muzeum v Praze – Leo Pavlát, Michaela Sidenberg
Polský kulturní institut – Krystyna Krauze, Piotr Drobniak
Heinrich-Böll-Stiftung Praha – Eva van de Rakt, Erik Siegl
Agentura Mládež – Petr Syruček, Magda Wagenknechtová Svobodová
Režie – Martin Dušek, Ondřej Provazník
Kamera – Tomáš Nováček
Hudba – Ondřej Anděra
Střih – Josef Krajbich
Produkce – Lubomír Konečný
Herci a herečky – Kristýna Liška Boková, Veronika Švábová, Petr Horký, Petra
Brabcová, Michael Vodenka, Miroslav Kochánek, Jakub Mašek, Martin
Zavoďan
NoD café – Nora Reháková
Samuelson Lighting
Soundsquare
Eallin
UPP
Zvláštní poděkování: Jan Černý – kolorista
Jeden Svět v BruSelu podpořili:
daBing:
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii – Zdeněk Laštovka
České centrum v Bruselu – Karel Peroutka
Bozar: Centre for Fine Arts, Brussels – Juliette Duret
Goethe Institute Brussels – Maud Routner-Qamar
Human Rights and Democracy Network – Nicolas Rougy
Watch Docs. Human Rights in Film IFF – Maciej Nowicki
Movies that Matter – Taco Ruighaver
Festival des Libertés – Mario Friso
Soundsquare – Pavel Rejholec, Martin Jílek, Alice Hurychová, Hana Klikorková,
Marta Říhová
FeStival dále podpořili:
Jeden Svět v regionech podpořili:
ANAG, spol. s r. o.
Anaon, o. s.
Art Media service, s. r. o.
BigBoard Praha, s. r. o.
CEVAK, a. s.
FILINGER, a. s.
Heineken Česká republika, a. s.
Interma, a. s.
Josef Kvapil, a. s.
Ledvision, s. r. o.
Livingstone, s. r. o.
MIBAG sanace, spol. s r. o.
FeStivalová dataBáze:
Datakal – Pavel Kalenda
FeStivalová kina a galerie:
Bio Konvikt – Ponrepo – Tomáš Hála
České centrum Praha – Jolana Součková, Radka Labendz
Divadlo Archa – Ondřej Hrab, Zbyněk Ondřich, Pavla Svatoňová
Francouzský institut – Sylvie Leray
kino Atlas – David Císek
kino Evald – Cyril Šmelhaus, Mirek Ráž, Ivana Košuličová
kino Lucerna – Pavel Prokopius, Bedřich Němec, Andrej Štůla
kino Světozor – Petr Jirásek, Pavel Rajčan, Marian Plieštik, Jiří Šebesta
Langhans Galerie Praha – Zuzana Meisnerová Wismerová
Městská knihovna – Ján Simkanič
28
Jeden Svět děkuJe:
Active Travel – Petr Gross, Klára Palečková
Adobe Systems – Vladimír Střálka
Atoll Print – Aleš Macoun, Šárka Dufková
AV Kongres – Antonín Vrba
Code:Mode – Jovanka Vlčková, Jolana Teuberová
Documentary Campus – Donata von Perfall, Ruth Berry, Manuela Winkler,
Mark Atkin, Dorothea Schiebel, Aneta Stelz
Easytalk – Andrea Svobodová, Martina Špatná, Jan Havlůj
Elvia-Pro – Jan Chvála
FAMU – Pavel Jech, Vít Janeček, Věra Hoffmannová
Hertz – Michaela Pavelková
Hnutí DUHA – Jiří Koželouh, Magda Koutská
Kancelář Václava Havla – Martin Vidlák
Národní knihovna ČR – Zuzana Hochmalová
Ruefa Reisen – Eva Peštová, Zuzana Herrmannová
Spedart – Pavel Štorek, Jan Mottl
TNT Express Worldwide – Roman Šimůnek, Barbora Konečná, Jan Dlouhý
T.R.I. – Josef Blecha
Transparency International – David Ondráčka, Michaela Slavíková
VA Unisa – Pavel Kobr
Witness – Sam Gregory, Chris Michael
Jeden Svět v regionech:
Adam Vašíček, Brno
Adéla Hrušková, Ústí nad Labem
Alena Forgáčová, OŠKS MěÚ Nový Bor
Alena Marková, Šance pro Tebe, o. s.
Aleš Kalina, Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.
Aleš Kavalír, Člověk v tísni – pobočka Plzeň
Alžběta Stropnická, Člověk v tísni – pobočka Neratovice
Aneta Vomlelová, Cheiron T, o. p. s., Tábor
Anita Homrová, Člověk v tísni – pobočka Plzeň
Anna Hrabáčková, Pardubice
Brněnský tým 60 dobrovolníků a dobrovolnic
Člověk v tísni – pobočka Liberec
Dan Petrucha, Brno
Daniela Cibulcová, T klub – Kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm
Dominika Hádělová, Olomouc
Filip Faschingbauer, Gymnázium Český Krumlov
Hana Vacková, Olomouc
Hana Vorlová, Louny
Helena Plicková, kino Vltava, Kralupy nad Vltavou
Helena Vopatová, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Ilona Rozehnalová, Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava
Ivana Zamazalová, Ústí nad Labem
Jan Blaško, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Jan Cindr, Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav
Jan Kovařík, Olomouc
Jan Kunze, Opavská kulturní organizace, p. o.
Jan Kurka, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav
poděkování partnerům
Jana Karasová, Olomouc
Jaroslav Kopecký, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Jaroslav Talácko, Člověk v tísni – pobočka Bílina
Jaroslava Kučerová, Minikino, Ostrava
Jindřich Frankenfeld, o. s. POHIP.COM, Teplice
Jiří Siostrzonek, Slezská univerzita v Opavě
Jiří Tůma, o. s. Šance pro tebe, Chrudim
Jitka Těhlová, Mělník
Josef Kostelecký, Ústí nad Labem
Kamil Ďuraňa, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Karla Hladíková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Karolína Fojtová, Člověk v tísni – pobočka Kladno a Neratovice
Karolína Hrubá, Člověk v tísni – pobočka Bílina
Kateřina Petrášová, Brno
Kateřina Suchá, Louny
Klára Mitlenerová, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav
Klára Mrázková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Klára Švejdíková, Opava
Kristýna Hrčková, České Budějovice
Kristýna Jeřábková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Lenka Jurnečková, Brno
Lenka Meteláková Pekařová, Člověk v tísni – pobočka Plzeň a o. s.
Na Hromádce, Plzeň
Lenka Navrátilová, o. s. Pontopolis, Polička
Lenka Ostruszková, Třinec
Lenka Vičarová, T klub – Kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm
Leoš Kučera, Artkino CENTRÁL, Hradec Králové
Linda Tichotová Fryčová, Filmový klub Mělník
Lucie Duong, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Lucie Fryčová, Mělník
Ludmila Nováková, Člověk v tísni – pobočka Olomouc
Lukáš Slovák, kino Vltava, Kralupy nad Vltavou
Marcela Havrlíková, Benešov
Marcela Nosálová, Člověk v tísni – pobočka Olomouc
Marek Cienciala, o. s. Ubot Gallery, Třinec
Marek Mach, Ústí nad Labem
Marek Švec, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Marie Fidlerová, Člověk v tísni – pobočka Olomouc
Markéta Horenská, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Martin Čadra, Městská knihovna Třinec, p. o.
Martin Slach, Cheiron T, o. p. s., Tábor
Martina Staffenová, Obchodní akademie Tanvald
Martina Šťastná, o. s. Šance pro Tebe, Chrudim
Michaela Stránská, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav
Michaela Šindlerová, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Michal Kaminski, o. s. Ubot Gallery, Třinec
Michal Mlej, Bílina
Michal Petr, Opavská kulturní organizace, p. o.
Milada Těhlová, Benešov
Milena Bauerová, klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou
Miloš Hrubý, Člověk v tísni – pobočka Bílina
Natálie Wanková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
poděkování partnerům Ondřej Tichota, Mělník
Pavel Bicek, Gymnázium Český Krumlov
Pavel Jakubík, kino Panorama, Rožnov pod Radhoštěm
Pavel Ševčík, Pardubice
Pavel Vobůrka, Ústí nad Labem
Pavla Potužníková, Člověk v tísni – pobočka Plzeň
Pavla Skýpalová, Olomouc
Petr Kulhavý, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Petr Lukeš, Brno
Petra Jílková, o. s. Pontopolis, Polička
Radek Špáta, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Radim Dudek, ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou
Radovan Novotný, Kultura Nový Bor, s. r. o., Nový Bor
Roman Němec, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Roman Soukup, o. s. Anaon, Liberec
Stanislava Golová, kino Art, Ostrava
Sylva Chludilová, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Mikulov
Šárka Králová, Opavská kulturní organizace, p. o.
Štěpán Kraj, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Štěpánka Prucková, Olomouc
Tereza Hausmanová, Mělník
Tereza Kretková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Tomáš Bílý, Cheiron T, o. p. s., Tábor
Tomáš Dopita, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
tým kina Kotva, České Budějovice
Václav Šindelář, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Václav Těhle, Benešov
Václava Hazuková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Václava Šnokhousová, Gymnázium Český Krumlov
Veronika Kallistová, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Veronika Muselíková, Brno
Vít Kučera a pobočka Člověk v tísni – Ústí nad Labem
Vít Štrupl, Multifunkční centrum Hrádek nad Nisou
Vladimír Erbs, Artkino CENTRÁL, Hradec Králové
Vladimír Šmehlík, klub Atlantik, Ostrava
Vladimír Volráb, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Vlasta Vyčichlová, o. s. Anaon, Liberec
Zdena Juklová, Obchodní akademie Tanvald
Žáci ZŠ Karla IV. Střekov a Gymnázia Jateční 22, Ústí nad Labem
FeStival By Se neoBešel Bez poMoci
těchto lidí a organizací:
AČFK
Aerofilms – Ivo Andrle Andrea Kuhn
Autlook Films – Andrea Hock, Youn Ji
Božena Přikrylová
Bionaut Films – Vratislav Šlajer, Klára Šandová
Cats & Docs – Catherine Le Clef, Maëlle Guenegues
Cinephil – Sasha Klein, Ori Bader
České centrum Bukurešť – René Kubášek
29
České filmové centrum – Markéta Šantrochová
Danish Film Institute – Anne Marie Kürstein
Deckert Distribution – Ina Rossow, Heino Deckert
Doc & Film International – Hwa-Seon Choi
DOK Leipzig – Claas Danielsen, Grit Lemke
DÓMfilm – Zdeněk N. Bričkovský
East Silver – Miriam Šimková, Anna Kaslová, Zdeněk Blaha
Eva Zaoralová
Film Europe – Ondřej Kulhánek
Film Transit – Jan Rofekamp
Finnish Film Foundation – Otto Suuronen
German Films – Julia Basler
HBO – Martina Šantavá
HFF Konrad Wolf – Cristina Marx
Hypermarket Film – Tereza Horská
Igor Blažević
Institut dokumentárního filmu – Viera Hladišová, Ivana Pauerová Miloševič,
Hana Rezková
Film & Sociologie – Jarmila Poláková, Taťána Marková
Jan Foll
Jarmila Kovaříková
Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy – Jan Pičman
Jiřina Šiklová
Join Music – Michal Glončák
John Caulkins
Karel Och
Kloos & Co – Stefan Kloos, Anja Dziersk
Klubovna 2. PATRO
Mama Coffee – Marta Kolská, Daniel Kolský
Midpoint – Helena Zajícová, Barbora Ondrejčáková
Millward Brown
Monika Štěpánová
Mowshe
National Film Board of Canada – Danielle Viau
Negativ – Kateřina Černá, Zuzana Bieliková, Marta Dudáková
Norwegian Film Institute – Arna Marie Bersaas, Kathrine Haaheim
Produkce Radim Procházka
Scénografie – Matěj Palouš
Swedish Film Institute – Sara Yamashita Rüster
Škola hmatového modelování – Štěpán Axman
Submarine Films – Yaniv Wolf, Timo van Harselaar
Tomáš Hanák
Transitions Online – Jeremy Druker
Tyfloservis, o. p. s. – Olga Buriánková
UMEDIA – Margherita Mangione
Utopia – Jan Faltus
Villa Vojkov – Tomáš Čoudil, Halka Kuščynská
Visit Films – Aida LiPera
Wide Management – Coralie Faucheur
Wild Bunch – Esther Devos
Život 90 – Oldřich Staněk
30
Spřátelené lidSkoprávní FeStivaly:
Argentina, Buenos Aires: Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos
(DerHumALC)
Austrálie: Human rights Art and Film Festival
Bahrajn, Manama: Bahrain Human Rights International Film Festival
Belgie, Brusel: Festival des Libertés
Bolívie, Sucre: Festival de Cine y Video de los Derechos Humanos „Bolivia, El
Séptimo Ojo es Tuyo“
Bosna a Hercegovina, Sarajevo: Pravo Ljudski
Burkina Faso, Ouagadougou: Festival Ciné Droit Libre
Etiopie, Addis Abeba: Addis International Film Festival
Francie, Paříž: Festival du Film des Droits de l‘homme
Indie, Nové Dillí: Persistance Resistance
Itálie, Boloňa: Human Rights Nights
Itálie, Neapol: Cinema e Diritti
Irsko, Donegal: Guth Gafa Documentary Festival
Japonsko, Tokio: Refugee Film Festival
Jižní Korea, Soul: Seoul Human Rights Film Festival
Jordánsko, Ammán: Karama Human Rights Film Festival
Kanada, Montreal: Montreal Human Rights Film Festival (MHRFF)
Kanada: Amnesty International Travelling Film Festival
Kyrgyzstán: One World Kyrgyzstan
Litva, Vilnius: Ad Hoc: Inconvenient Films
Maďarsko, Budapešť: Verzio International Human Rights Documentary FF
Německo, Norimberk: Perspektive – International Human Rights Film Festival
Nuremberg
Německo, Berlín: One World Berlin
Nizozemsko, Haag: Movies that Matter Festival
Nový Zéland: Human Rights Film Festival
Polsko, Varšava: Watch Docs. Human Rights in Film IFF
Rakousko, Vídeň: This Human World
Republika Jižní Afrika, Johannesburg, Argentina, Buenos Aires, Indie, Bombaj:
Tri Continental Film Festival
Rumunsko, Bukurešť: One World Romania
Skotsko, Glasgow: Document – International Human Rights Documentary Film
Festival
Slovensko, Bratislava: Jeden svet
South Caucasus Documentary Film Festival of Peace and Human Rights –
„Nationality: human“
Srbsko, Bělehrad: Free Zone, Belgrade Human Rights Film Festival
Srbsko, Nový Sad: Vivisect
Španělsko, San Sebastian: Festival de cine y derechos humanos
Švýcarsko, Ženeva: Festival International du Film et Forum sur les Droits
Humains
Ukrajina, Kyjev: Docudays: Human Rights Documentary Days Film Festival
USA & VB, New York / Londýn: Human Rights Watch International Film Festival
USA, Burlington: Vermont International Film Festival
poděkování partnerům
zahraniČní partneři Jednoho Světa
na školách:
Švédsko: Upplysning om kommunismen
Slovensko: Človek v ohrození
Polsko: Centrum Edukacji Obywatelskiej
Libanon: Lebanese Centre for Civic Education
Estonsko: Jaan Tõnissoni Instituut
Rumunsko: ORICUM
Bulharsko: Reason Institute
Kosovo: Dokufest
Bosna a Hercegovina: Pravo Ljudski
Gruzie: RDD / People in Need
Úterý
Pražská
křižovatka
Lucerna
Světozor
VS
1330
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2100
2200
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
1930 Na stupních vítězů / Německo, Rakousko / 94 min.
Vstup pro veřejnost za běžné vstupné
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
2000 Na stupních vítězů / Německo, Rakousko / 94 min.
Vstup jen s pozvánkou
1900 Slavnostní předání ceny Homo Homini
Vstup jen s pozvánkou
1900
2300
2400
8. 3. 2011
1400
1500
Doprovodné akce: 2000 Habeš party / Archa
1330
Středa
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
1700
1900
2000
2100
2145 Kamerunský coming out /
Francie / 52 min.
2000 Čtvrtá revoluce – energetická soběstačnost /
Německo / 83 min.
1915 Na stupních vítězů / Německo,
Rakousko / 94 min.
1715 Kapitalismus – naše tajná
receptura / Rumunsko, Francie /
76 min.
2000 Můj přítel rikša / Jižní Korea /
81 min.
2145 Vodka Factory / Švédsko /
90 min.
2200 Hiphopová revoluce / Norsko /
50 min.
2400
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
1930 Po dlouhé noci den / ČR,
Německo / 89 min.
1730 Moje reinkarnace / USA, Nizozemsko,
Německo, Švýcarsko, Itálie / 102 min.
1600 8: mormonský návrh / USA /
81 min.
2130 Plavou v tom / Švédsko, Velká
Británie / 70 min.
2130 Granito / USA / 103 min.
1800 Buriganga / Velká Británie / 12 min. MAFIE 21. STOLETÍ – panelová debata
Stalin. Proč ne? / Rusko / 14 min.
Svobodné jeviště / Velká Británie / 2000 Zločinci podle zákona / Izrael, Něm., Šp. / 91 min.
DEN S RADIOŽURNÁLEM
27 min.
1700 Nedokončený film / Izrael /
89 min.
2300
2200 Pečovatelka / Německo /
60 min.
VELKÁ VÝZVA: ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST – panelová debata
1930 Agnus Dei – beránek Boží /
Mexiko, Francie / 84 min.
1730 Naše škola / USA, Švýcarsko /
90 min.
1800 Bastoy / Nizozemsko / 74 min.
1930 Ženy SHR / ČR / 58 min.
2200
2115 Dobré ráno, Afriko / Německo,
Uganda, Senegal, Mozambik,
Lesotho / 85 min.
2000 Růžová sárí / Velká Británie,
Indie / 98 min.
1830 Tři dary / ČR / 26 min.
Addis a Daniel: uloupené dětství /
Etiopie, ČR / 28 min.
1800 Manželka za padesát ovcí /
Švédsko / 52 min.
1800
1730 Evoluce 4 z revoluce – Jan
Ruml / ČR / 57 min.
1600 Koupil jsem deštný prales /
Švédsko / 58 min.
1600
9. 3. 2011
2100
Doprovodné akce: 1830 Literární dialog – autorské čtení Radky Denemarkové / České centrum
1830– 2400 Media Revolutions – večer nových médií / Archa
2145 Sto osm / Španělsko / 93 min.
2000 Mějte mě rádi, prosím /
Rusko / 75 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
2145 Auf Wiedersehen, Finsko /
Finsko / 78 min.
2200 Afghánští tanečníci / Velká
Británie / 52 min.
2000 Guantánamo – pravda bolí / Kanada / 100 min.
GUANTÁNAMO A MEZINÁRODNÍ SPRAVEDLNOST –panelová debata
1930 Oči tygra / ČR / 41 min.
1800 Zachraňte Edwardse / ČR /
72 min.
1730 Scena del Crimine /
Nizozemsko / 74 min.
1800 Budrus / Palestina, Izrael, USA /
79 min.
2130 Nové tváře Itálie / Itálie / 47 min.
2130 Rodinné prokletí / Švédsko,
Finsko, Norsko / 97 min.
2000 Léčba den za dnem / Francie,
Belgie / 91 min.
1915 Karla z krabice / Španělsko,
Belgie, USA / 90 min.
2300
2200 Exmatka / Nizozemsko / 55 min.
LEKAŘSKÁ ETIKA: NUTNOST DIALOGU – panelová debata
1930 Edie & Thea / USA / 61 min.
1730 Haiti – zemětřesení zblízka /
Kanada / 87 min.
1800 Servírky / Kanada / 68 min.
1930 Po dlouhé noci den / ČR,
Německo / 89 min.
2200
2115 Věznice Írán / Německo, Írán /
80 min.
2000 Prokurátor / Kanada / 94 min.
1730 Evoluce 4 z revoluce – Martin
Mejstřík / ČR / 57 min.
BARMA: PADESÁT LET TOUHY PO SVOBODĚ –
panelová debata
1715 Proti proudu – barmští političtí
vězni / Thajsko, Barma / 87 min.
1600 Svět podle Iona B. /
Rumunsko / 61 min.
2000
1830 MEDIA REVOLUTIONS – večer nových médií
1900
1800 Thembi / Jižní Afrika / 48 min.
1800
1700 Katka / ČR / 90 min.
1600 Salam Rugby / Írán, Nový
Zéland / 62 min.
1700
2400
1600
10. 3. 2011
1500
1330
1400
Čtvrtek
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
pátek
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
1330
1500
PROJEKCE PRO SENIORy A SENIORKy
1400 Ženy SHR / ČR / 58 min.
1400
1700
2100
2200
2300
2130 Dobré ráno, Afriko / Německo,
Uganda, Senegal, Mozambik,
Lesotho / 85 min.
1730 Vesnice bez žen / Francie,
Srbsko, Chorvatsko / 83 min.
1800 Bagdádská filmová škola /
Nizozemsko / 60 min.
1715 Draquila – Itálie se třese /
Itálie / 97 min.
SPORTOVNÍ MARATON
2145 Salam Rugby / Írán, Nový Zéland / 62 min.
2315 Plavou v tom / Švédsko, Velká Británie / 70 min.
2000 Budrus / Palestina, Izrael, USA /
79 min.
2000 Volání / Nizozemsko / 75 min.
2200 Láska ve špatných časech /
Švédsko, Dánsko / 92 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
2145 Umění odpadu / Velká Británie,
Brazílie / 98 min.
2000 Poslední útočiště / Čína / 51 min.
DEMOKRACIE MADE IN CHINA – panelová debata
1930 Krev v mobilech / Dánsko,
Německo / 82 min.
1800 Nebe, peklo / ČR / 82 min.
1730 Freedom Riders / USA / 113 min.
1600 Medvědí ostrovy / ČR / 70 min.
2000 Roura / Irsko / 83 min.
OBČANSKÝ AKTIVISMUS VS. NADNÁRODNÍ
KONCERNY – panelová debata
1915 Chodorkovskij / Německo / 111 min.
DEN S LIDOVÝMI NOVINAMI
1800 Koupil jsem deštný prales /
Švédsko / 58 min.
1930 Exmatka / Nizozemsko / 55 min.
2130 Obchod s orgány / Kanada /
70 min.
1730 Jsem jako vy / Velká Británie / 10 min. 1930 Drnovické catenaccio aneb
Pozemšťané, koho budete
Cesta do pravěku ekonomické
volit? / ČR / 40 min.
transformace / ČR / 57 min.
2400
11. 3. 2011
2200 Kongo ve čtyřech dějstvích /
Demokratická republika Kongo,
Jižní Afrika / 69 min.
2115 El Sicario – pokoj 164 / Francie,
Itálie / 84 min.
2000 Nargis – když se čas zastavil /
Barma, Německo / 90 min.
1900
2000
MOŽNOSTI A LIMITY HUMANITÁRNÍ POMOCI –
panelová debata
1830 Haiti – zemětřesení zblízka /
Kanada / 87 min.
1800 Ve jménu rodiny / Kanada /
60 min.
1800
1700 Poloha hvězd / Nizozemsko /
111 min.
1600 Není doma jako doma /
Rakousko / 57 min.
1600
Doprovodné akce: 2145 Sportovní maraton + DJ Radia 1 / Lucerna
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
1500
1400 Granito / USA / 103 min.
1400
1530 Láska ve špatných časech /
Švédsko, Dánsko / 92 min.
1745 Spravedlnost pro Sergeje /
Nizozemsko / 62 min.
2130 Mějte mě rádi, prosím /
Rusko / 75 min.
2000 Scena del Crimine /
Nizozemsko / 74 min.
2000 Chodorkovskij / Německo /
111 min.
* filmy jsou pouze v českém znění
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
2145 Svět podle Iona B. /
Rumunsko / 61 min.
2200 Poloha hvězd / Nizozemsko /
111 min.
2400
12. 3. 2011
HIPHOPOVÝ MARATON
2145 Hiphopová revoluce / Norsko / 50 min.
2315 Zuřivá síla veršů / Francie / 82 min.
2000 Nové tváře Itálie / Itálie / 47 min.
1930 Můj únosce / Velká Británie /
82 min.
JEDEN SVěT NÁCTILETÝM
1800 Chci to zkusit / Itálie / 62 min.
1730 Karla z krabice / Španělsko,
Belgie, USA / 90 min.
1600 Vodka Factory / Švédsko /
90 min.
Doprovodné akce: 1400 – 2200 Recyklátor – trh recyklované módy / Archa
2145 Hiphopový maraton + DJ Radia 1 / Lucerna
1330 Camp Victory Afghánistán /
USA / 84 min.
2300
2200 Naše škola / USA, Švýcarsko /
90 min.
V ZAJETÍ DVOU SVĚTŮ: MIGRACE – panelová debata
1915 Ukrajinská Chelsea /
Německo / 88 min.
1800 Proti proudu – barmští
političtí vězni / Thajsko,
Barma / 87 min.
1530 Věznice Írán / Německo, 1700 Poručíme větru, dešti /
Írán / 80 min.
Nizozemsko / 73 min.
1400 Zločinci podle zákona / Izrael,
Německo, Španělsko / 91 min.
1930 Z kola ven – Co za tím je? /
Slovensko / 30 min.
Šitkredit / ČR / 31 min.
2200
2115 Kapitalismus – naše tajná
receptura / Rumunsko, Francie /
76 min.
2000 Ženy SHR / ČR / 58 min.
2100
1730 Micky se koupe / Švédsko / 14 min.
Nechte mě žít / Velká Británie /
1930 Servírky / Kanada / 68 min.
2130 Bastoy / Nizozemsko / 74 min.
28 min.
To je život / Polsko / 27 min.
MECHANISMY DOMACÍHO NÁSILÍ – panelová debata
1600 Zachraňte Edwardse / ČR /
1800 Familia / Švédsko / 82 min.
2000 Rodinné prokletí / Švédsko,
72 min.
Finsko, Norsko / 97 min.
1730 Afghánští tanečníci / Velká
Británie / 52 min.
1800 Máme se na co těšit / Velká
Británie, Island / 75 min.
1700
1800
1900
2000
1630 Buriganga / Velká Británie / 12 min.
1830 Addis a Daniel: uloupené dětství /
Stalin. Proč ne? / Rusko / 14 min.
Etiopie, ČR / 28 min.
Svobodné jeviště / Velká Británie /
Tři dary / ČR / 26 min.
27 min.
1530 Kamerunský coming out /
Francie / 52 min.
1600
JEDEN SVěT DěTEM *
1400 Kde si máme hrát? / Řecko / 22 min. 1600 Vnoučata kubánské revoluce /
Dětská práva / Nizozemsko / 18 min.
USA / 60 min.
Tak to vidím já – Amia / ČR / 15 min.
1330 Prokurátor / Kanada / 94 min.
1330
SoBota
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
1500
1600
1530 Nargis – když se čas
zastavil / Barma, Německo /
90 min.
2145 Agnus Dei – beránek Boží /
Mexiko, Francie / 84 min.
2200 Freedom Riders / USA / 113 min.
* filmy jsou pouze v českém znění
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
2145 Poručíme větru, dešti /
Nizozemsko / 73 min.
2000 Umění odpadu / Velká Británie,
Brazílie / 98 min.
2000 Můj únosce / Velká Británie /
82 min.
2000 Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku
ekonomické transformace / ČR / 57 min.
KORUPCE NA ČESKÝ ZPŮSOB – panelová debata
1930 Moje reinkarnace / USA,
Nizozemsko, Německo, Švýcarsko,
Itálie / 102 min.
1800 Volání / Nizozemsko / 75 min.
1715 Bez místa / Německo, Polsko /
98 min.
1600 Edie & Thea / USA / 61 min.
1730 Auf Wiedersehen, Finsko /
Finsko / 78 min.
1800 Čtvrtá revoluce – energetická
soběstačnost / Německo /
83 min.
Doprovodné akce: 1400 – 2200 Recyklátor – trh recyklované módy / Archa
2000 koncert Swingového Big Bandu Pražského salonního orchestru / Lucerna
1330 Solartaxi / Německo / 68 min.
1400 Rodinné prokletí / Švédsko,
Finsko, Norsko / 97 min.
2130 Oči tygra / ČR / 41 min.
2400
13. 3. 2011
2200 Vesnice bez žen / Francie,
Srbsko, Chorvatsko / 83 min.
2015 Máme se na co těšit / Velká Británie, Island / 75 min.
1915 Camp Victory Afghánistán /
USA / 84 min.
1800 Exmatka / Nizozemsko / 55 min.
1700 Haiti – zemětřesení zblízka /
Kanada / 87 min.
JEDEN SVěT DěTEM *
1400 Byl jednou jeden kopec / 29 min. JEDEN SVěT NÁCTILETÝM
Dětská práva / Nizozemsko / 18 min. 1600 Chci to zkusit / Itálie / 62 min.
Tak to vidím já – Amia / ČR / 15 min.
1530 Můj přítel rikša /
Jižní Korea / 81 min.
1600 Roura / Irsko / 83 min.
1930 Nebe, peklo / ČR / 82 min.
2000 Obchod s orgány / Kanada /
70 min.
1730 Jsem jako vy / Velká Británie /
10 min.
1930 Ve jménu rodiny / Kanada /
2130 Evoluce 4 z revoluce – Jan
Pozemšťané, koho budete volit? /
60 min.
Ruml / ČR / 57 min.
ČR / 40 min.
CESTA Z KRIZE: ZODPOVĚDNÁ EKONOMIKA – panelová debata
1730 Katka / ČR / 90 min.
1800 Na stupních vítězů / Německo,
Rakousko / 94 min.
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
1630 Já a můj nos / Dánsko, Švédsko / KUBA: STUDENÁ VÁLKA POKRAČUJE – panelová debata
28 min.
2115 Draquila – Itálie se třese /
Skejtistán / Velká Británie / 9 min. 1830 Vnoučata kubánské revoluce /
Itálie / 97 min.
USA /
60 min.
Holka z plakátu / USA / 38 min.
1530 Zuřivá síla veršů / Francie /
82 min.
1400 Sto osm / Španělsko / 93 min.
1400
1330 Kongo ve čtyřech dějstvích /
Demokratická republika Kongo,
Jižní Afrika / 69 min.
1330
neděle
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
2100
1715 Vše pro dobro světa
a Nošovic / ČR / 82 min.
2000 Draquila – Itálie se třese /
Itálie / 97 min.
2000 Nedokončený film / Izrael /
89 min.
2000 Spravedlnost pro Sergeje /
Nizozemsko / 62 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
2145 Scena del Crimine /
Nizozemsko / 74 min.
2200 Bastoy / Nizozemsko / 74 min.
JUSTICE V RUSKÉM STYLU – panelová debata
1930 Skvělá příležitost / ČR / 64 min.
1800 Z kola ven – Co za tím je? /
Slovensko / 30 min.
Šitkredit / ČR / 31 min.
1730 Já a můj nos / Dánsko, Švédsko / 28 min.
Skejtistán / Velká Británie / 9 min.
Holka z plakátu / USA / 38 min.
1600 Čtvrtá revoluce – energetická
soběstačnost / Německo /
83 min.
2000 Krev v mobilech / Dánsko, Německo / 82 min.
ODVRÁCENÁ TVÁŘ GLOBÁLNÍ EKONOMIKY – panelová debata
2130 Evoluce 4 z revoluce – Martin
Mejstřík / ČR / 57 min.
2130 Sto osm / Španělsko / 93 min.
2200 Ukrajinská Chelsea /
Německo / 88 min.
2300
1915 El Sicario – pokoj 164 / Francie, Itálie / 84 min. 2145 8: mormonský návrh / USA /
DEN S RÁDIEM ČESKO
81 min.
1800 Hiphopová revoluce / Norsko /
50 min.
1700 Budrus / Palestina, Izrael, USA /
79 min.
1800 Solartaxi / Německo / 68 min.
1930 Není doma jako doma /
Rakousko / 57 min.
1730 Láska ve špatných časech /
Švédsko, Dánsko / 92 min.
2200
2115 Poslední útočiště / Čína /
51 min.
2000 Bagdádská filmová škola /
Nizozemsko / 60 min.
2000
1930 Zachraňte Edwardse / ČR /
72 min.
Doprovodné akce: 2000 Eggnoise a Lenka Dusilová – koncert VŠEM / Rock Café
PROJEKCE PRO SENIORy A SENIORKy
1400 Na stupních vítězů / Německo,
Rakousko / 94 min.
1830 NONCOMM VEČER
1900
1800 Proti proudu – barmští
političtí vězni / Thajsko,
Barma / 87 min.
1800
1730 Thembi / Jižní Afrika / 48 min.
1600 Familia / Švédsko / 82 min.
1700
2400
1600
14. 3. 2011
1500
1330
1400
pondělí
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
Úterý
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
1330
1400
1500
1700
1900
2000
2100
2200
2300
2145 Růžová sárí / Velká Británie,
Indie / 98 min.
2000 Věznice Írán / Německo, Írán /
80 min.
2000 Poloha hvězd / Nizozemsko /
111 min.
2000 Volání / Nizozemsko / 75 min.
DEN S AKTUÁLNě.CZ
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
2145 Ve jménu rodiny / Kanada /
60 min.
2200 Servírky / Kanada / 68 min.
BLÍZKÝ VÝCHOD: KDE DOMOV MŮJ? – panelová debata
1930 V krajinách ticha – Nikolaj
a Ludmila / ČR / 65 min.
1800 Jsem jako vy / Velká Británie /
10 min.
Pozemšťané, koho budete
volit? / ČR / 40 min.
1715 Manželka za padesát ovcí /
Švédsko / 52 min.
1600 Bez místa / Německo, Polsko /
98 min.
1730 Umění odpadu / Velká Británie,
Brazílie / 98 min.
1800 Prokurátor / Kanada / 94 min.
1915 Mějte mě rádi, prosím /
Rusko / 75 min.
2000 Naše škola / USA, Švýcarsko / 90 min.
VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY – panelová debata
2130 Nebe, peklo / ČR / 82 min.
1930 Koupil jsem deštný prales /
Švédsko / 58 min.
1730 Familia / Švédsko / 82 min.
1800 Pečovatelka / Německo /
60 min.
2130 Zuřivá síla veršů / Francie /
82 min.
1930 Medvědí ostrovy / ČR / 70 min.
1730 Agnus Dei – beránek Boží /
Mexiko, Francie / 84 min.
2400
15. 3. 2011
2200 Můj únosce / Velká Británie /
82 min.
2115 Guantánamo – pravda bolí /
Kanada / 100 min.
2000 Oči tygra / ČR / 41 min.
1830 Kongo ve čtyřech dějstvích / Demokratická
republika Kongo, Jižní Afrika / 69 min.
KONGO: ZEMĚ STÁLÉ KRIZE – panelová debata
1800 Plavou v tom / Švédsko, Velká
Británie / 70 min.
1800
1700 Léčba den za dnem / Francie,
Belgie / 91 min.
1600 Poručíme větru, dešti /
Nizozemsko / 73 min.
1600
Doprovodné akce: 1800 Zdi mezi lidmi – debata k výstavě / Francouzský institut
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
1330
Středa
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
1400
1500
1700
2000
1930 Pečovatelka / Německo /
60 min.
1730 Svět podle Iona B. /
Rumunsko / 61 min.
1715 Vesnice bez žen / Francie,
Srbsko, Chorvatsko / 83 min.
2000 Roura / Irsko / 83 min.
2000 Vodka Factory / Švédsko /
90 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
2145 Edie & Thea / USA / 61 min.
2200 Po dlouhé noci den / ČR,
Německo / 89 min.
2400
16. 3. 2011
2145 Afghánští tanečníci / Velká
Británie / 52 min.
2130 Thembi / Jižní Afrika / 48 min.
2130 Solartaxi / Německo / 68 min.
2000 Camp Victory Afghánistán / USA / 84 min.
1930 Moje reinkarnace / USA,
Nizozemsko, Německo, Švýcarsko,
Itálie / 102 min.
1800 Dobré ráno, Afriko / Německo,
Uganda, Senegal, Mozambik,
Lesotho / 85 min.
1730 Růžová sárí / Velká Británie,
Indie / 98 min.
2300
2200 Na stupních vítězů / Německo,
Rakousko / 94 min.
AFGHÁNISTÁN: ŽIVOT PO VÁLCE – panelová debata
1915 Granito / USA / 103 min.
1800 Ukrajinská Chelsea /
Německo / 88 min.
1700 Freedom Riders / USA / 113 min.
2200
2115 Nargis – když se čas zastavil /
Barma, Německo / 90 min.
1800 Micky se koupe / Švédsko / 14 min. FENOMÉN STÁŘÍ – panelová debata
Nechte mě žít /Velká Británie / 28 min. 2000 Není doma jako doma /
To je život / Polsko / 27 min.
Rakousko / 57 min.
1930 Vše pro dobro světa
a Nošovic / ČR / 82 min.
1600 Krev v mobilech / Dánsko,
Německo / 82 min.
2100
2000 El Sicario – pokoj 164 / Francie,
Itálie / 84 min.
1830 Bagdádská filmová škola /
Nizozemsko / 60 min.
IRÁK: JAK ZAČÍT ZNOVA? – panelová debata
1900
1800 Spravedlnost pro Sergeje /
Nizozemsko / 62 min.
1800
1730 V krajinách ticha – Nikolaj
a Ludmila / ČR / 65 min.
1600 Chodorkovskij / Německo /
111 min.
1600
1700
2000
2100
2200
2000 Léčba den za dnem / Francie,
Belgie / 91 min.
2000 Zločinci podle zákona / Izrael,
Německo, Španělsko / 91 min.
2000 Máme se na co těšit / Velká
Británie, Island / 75 min.
2145 VÍTěZNÝ FILM
2200 Auf Wiedersehen, Finsko /
Finsko / 78 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
1930 VÍTěZNÝ FILM
1800 Vnoučata kubánské revoluce /
USA / 60 min.
1715 VÍTěZ DIVÁCKé CENy VŠEM
1600 Guantánamo – pravda bolí /
Kanada / 100 min.
1730 Bez místa / Německo, Polsko /
98 min.
1800 Kamerunský coming out /
Francie / 52 min.
1930 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Vstup jen s pozvánkou
2145 VÍTěZNÝ FILM
2130 Katka / ČR / 90 min.
1930 Z kola ven – Co za tím je? /
Slovensko / 30 min.
Šitkredit / ČR / 31 min.
1730 Medvědí ostrovy / ČR / 70 min.
2000 Obchod s orgány / Kanada /
70 min.
2130 VÍTěZNÝ FILM
2200 Nedokončený film / Izrael /
89 min.
1930 8: mormonský návrh / USA /
81 min.
1800 Můj přítel rikša / Jižní Korea /
81 min.
2300
2115 Manželka za padesát ovcí / Švédsko /
52 min.
2000 Kapitalismus – naše tajná
receptura / Rumunsko, Francie /
76 min.
1830 Salam Rugby / Írán, Nový Zéland /
62 min.
1900
1800 Karla z krabice / Španělsko,
Belgie, USA / 90 min.
1800
1730 Skvělá příležitost / ČR / 64 min.
1600 Drnovické catenaccio aneb
Cesta do pravěku ekonomické
transformace / ČR / 57 min.
1600
2400
1500
1330
1400
17. 3. 2011
Čtvrtek
Archa
Atlas VS Atlas MS
Evald
Světozor Světozor
Městská
Franc.
Ponrepo
Lucerna
VS
MS
knihovna
institut
2000 BLÍZKÝ VÝCHOD: KDE DOMOV MŮJ? /
Panelová debata po filmu Volání
2000 AFGHÁNISTÁN: ŽIVOT PO VÁLCE / Panelová
debata po filmu Camp Victory Afghánistán
1830 KONGO: ZEMě STÁLé KRIZE / Panelová debata 2000 VZDěLÁNÍ PRO VŠECHNy / Panelová debata
po filmu Kongo ve čtyřech dějstvích
po filmu Naše škola
1830 IRÁK: JAK ZAČÍT ZNOVA? / Panelová debata
po filmu Bagdádská filmová škola
15. Března
16. Března
2000 FENOMéN STÁŘÍ / Panelová debata po filmu
Není doma jako doma
2000 JUSTICE V RUSKéM STyLU / Panelová debata
po filmu Spravedlnost pro Sergeje
2000 ODVRÁCENÁ TVÁŘ GLOBÁLNÍ EKONOMIKy /
Panelová debata po filmu Krev v mobilech
13. Března
14. Března
2000 V ZAJETÍ DVOU SVěTŮ: MIGRACE / Panelová
debata po filmu Nové tváře Itálie
2000 MECHANISMy DOMACÍHO NÁSILÍ / Panelová
debata po filmu Rodinné prokletí
2000 KORUPCE NA ČESKÝ ZPŮSOB / Panelová
debata po filmu Drnovické catenaccio aneb
Cesta do pravěku ekonomické transformace
1830 KUBA: STUDENÁ VÁLKA POKRAČUJE /
Panelová debata po filmu Vnoučata kubánské
revoluce
2000 DEMOKRACIE MADE IN CHINA / Panelová
debata po filmu Poslední útočiště
2000 OBČANSKÝ AKTIVISMUS VS. NADNÁRODNÍ
KONCERNy / Panelová debata po filmu Roura
2015 CESTA Z KRIZE: ZODPOVěDNÁ EKONOMIKA /
Panelová debata po filmu Máme se na co těšit
12. Března
1830 MOŽNOSTI A LIMITy HUMANITÁRNÍ
POMOCI / Panelová debata po filmu Haiti –
zemětřesení zblízka
2000 GUANTÁNAMO A MEZINÁRODNÍ
SPRAVEDLNOST / Panelová debata po filmu
Guantánamo – pravda bolí
2000 LéKAŘSKÁ ETIKA: NUTNOST DIALOGU /
Panelová debata po filmu Léčba den za dnem
10. Března
11. Března
2000 MAFIE 21. STOLETÍ / Panelová debata po filmu
Zločinci podle zákona
MěStSká
knihovna
2000 VELKÁ VÝZVA: ENERGETICKÁ
SOBěSTAČNOST / Panelová debata po filmu
Čtvrtá revoluce – energetická soběstačnost
FrancouzSký
inStitut
9. Března
archa
1715 BARMA: PADESÁT LET TOUHy PO SVOBODě /
Panelová debata po filmu Proti proudu –
barmští političtí vězni
Světozor
velký Sál
Jeden svět je nejen filmový festival, ale také diskusní platforma, která každoročně nabízí divákům a divačkám možnost aktivně se zapojit do debaty o aktuálních politických i sociálních
tématech. Cílem je, aby diváci Jednoho světa společně s odborníky, novináři či zástupci neziskového sektoru měli možnost prodiskutovat některá z klíčových témat současnosti.
panelové deBaty
Čzu – Suchdol
2000 Na stupních vítězů / Něm., Rak. / 94 min.
1800 Ve jménu rodiny / Kanada / 60 min.
1800 Šitkredit / ČR / 31 min.
1700 Mějte mě rádi, prosím / Rusko / 75 min.
1930 Zločinci podle zákona / Izrael, Něm.,
Špan. / 91 min.
2000 Manželka za padesát ovcí / Švédsko /
52 min.
82 min.
1930 Prokurátor / Kanada / 94 min.
1900 Haiti – zemětřesení zblízka / Kanada /
87 min.
2130 Zločinci podle zákona /Izrael, Něm., Špan. /
91 min.
Malenická 1784, Praha 11
malý a velký sál
kc zahrada
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Nová budova
vše – poSluchárna B
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
menza Italská
23. Března
1935 Krev v mobilech / Dánsko, Německo /
82 min.
1800 Pozemšťané, koho budete volit? / ČR /
40 min.
1935 Vodka Factory / Švédsko / 90 min.
1900 Čtvrtá revoluce – energetická
soběstačnost / Německo / 83 min.
73 min.
24. Března
1935 NonComm spoty / 60min.
1800 Stalin, proč ne? / Rusko / 14 min.
Svobodné jeviště / Velká Británie / 27 min.
1935 Poručíme větru, dešti / Nizozemsko /
73 min.
1900 Krev v mobilech / Dánsko, Německo /
82 min.
1800 Bez místa / Německo, Polsko / 98 min.
2030 Haiti – zemětřesení zblízka / Kanada /
87 min.
2000 Krev v mobilech / Dánsko, Německo /
82 min.
1700 Poručíme větru, dešti / Nizozemsko /
73 min.
1930 Naše škola / USA, Švýcarsko / 90 min.
1430 Manželka za padesát ovcí / Švédsko /
52 min.
1715 Poslední útočiště / Čína / 51 min.
1915 Prokurátor / Kanada / 94 min.
16. Března
1730 Rodinné prokletí / Švéd., Fin., Nor. / 97 min. 1730 Haiti – zemětřesení zblízka / Kanada / 87 min.
1730 Poslední útočiště / Čína / 51 min.
1930 Na stupních vítězů / Něm., Rak. / 94 min.
1930 Zločinci podle zákona /Izrael, Něm., Špan. /
1930 Krev v mobilech / Dánsko, Něm. / 82 min.
91 min.
22. Března
1935 Čtvrtá revoluce – energetická
soběstačnost / Německo / 83 min.
82 min.
1935 Prokurátor / Kanada / 94 min.
vše – akadeMický kluB 1800 Manželka za padesát ovcí / Švédsko /
Albertov 6, Praha 2
Velká geologická posluchárna
přF uk – alBertov
Slavětínská 120, Praha 9
kc BeSeda – klánovice 1930 Spravedlnost pro Sergeje / Nizozemsko / 62 min. 2030 Poručíme větru, dešti / Nizozemsko /
U Kříže 8, Praha 5, areál UK Jinonice
místnost 1036
FhS uk – Jinonice
nám. J. Palacha 2, Praha 1
místnost 131 – aula
FF uk – palachovo náM. 1700 Krev v mobilech / Dánsko, Německo /
Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol
Aula
15. Března
1430 Nebe, peklo / ČR / 82 min
1430 Čtvrtá revoluce – energetická
1715 Koupil jsem deštný prales / Švédsko /
soběstačnost / Německo / 83 min.
58 min.
1715 Vnoučata kubánské revoluce / USA / 60 min.
1915 Zločinci podle zákona / Izrael, Něm.,
1915 Krev v mobilech / Dánsko, Německo / 82 min.
Špan. / 91 min.
14. Března
yOURS
DO ITELF
1935 Zločinci podle zákona /
Izrael, Něm., Špan. / 91 min.
1800 Vnoučata kubánské
revoluce / USA / 60 min.
1935 Na stupních vítězů / Něm.,
Rak. / 94 min.
17. Března
vedle oficiálních festivalových kin se letos filmy Jednoho světa promítají také na dalších místech v Praze. Speciální projekce zajistí sedm týmů dobrovolníků a dobrovolnic, kteří v minulosti
spolupracovali na Jednom světě a již loni si vyzkoušeli, jaké je organizovat svůj malý festival. naplnili tak beze zbytku výzvu letošního ročníku: vaŠe enerGIe Je PotŘeBa JInde!
Jeden Svět – do it yourSelF
o feStIvalu
44
o festivalu
Jeden Svět
mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, pořádaný společností Člověk v tísni, je
v současnosti neJvětšíM lidSkoprávníM FilMovýM
FeStivaleM na Světě. každoročně ho navštíví více
než Sto tiSíc diváků a divaČek. Polovinu z nich tvoří publikum sítě regionálních FeStivalů, která se letos
rozrostla na třiatřicet českých a moravských měst.
filmy Jednoho světa přinášejí komplexní informace týkající se celého spektra lidskoprávních, zahraničněpolitických a společenských témat. festival dokazuje, jak eFektivníM náStroJeM Může Být dokuMentární FilM,
využívá-li se strategicky ke zvyšování povědomí, vzdělávání,
prosazování lidských práv, podněcuje-li debaty a propaguje
sociální integraci.
Cílem aktivit Jednoho světa je povzbuzovat ve svých divácích a divačkách pocit spoluzodpovědnosti za stav společnosti a podporovat v nich oBČanSký aktiviSMuS. v rámci festivalu je udělována dosud jediná česká mezinárodní
lidskoprávní cena hoMo hoMini.
neoddělitelnou součástí Jednoho světa jsou diskuze s festivalovými hosty po projekcích a panelové deBaty S experty, proJekce pro základní a Střední školy a spolupráce s vySokýMi školaMi. Projekt děJiny, FilM
a lidSká práva usiluje o to, aby se semináře o lidských
právech ukotvily ve výuce na českých vysokých školách.
o festivalu 45
od letošního ročníku se festival věnuje i aktivitáM urČenýM pro FilMové proFeSionály. ve spolupráci s německou organizací documentary Campus pořádá otevřený
workshop zaměřený na vývoj a distribuci dokumentárních
filmů se zvláštním důrazem na lidskoprávní rozměr snímků.
Pro Jeden svět je důležitá rozsáhlá Mezinárodní Spolupráce. Již pátým rokem se uskuteční Jeden Svět v BruSelu, konaný pod záštitou předsedy evropského parlamentu Jerzyho Buzeka. festival Jeden svět poskytuje také
metodické vedení při zakládání nových filmových festivalů
v zahraničí. Jeden svět je jedním ze zakládajících členů aSociace lidSkoprávních FeStivalů (hrFn), která sdružuje dvaatřicet festivalů z celého světa.
v Praze festivalový tým celoročně pořádá pravidelné projekce Máte právo vědět – FilMově-deBatní Čtvrtky,
které v podobě panelových debat zprostředkovávají veřejnosti širší souvislosti místních i mezinárodních lidskoprávních kauz, které jsou českými médii často opomíjeny. na jaře
2011 budou do programu zařazeny divácky nejúspěšnější
snímky z letošního ročníku festivalu. více informací o cyklu
najdete na www.matepravovedet.cz, kde jsou ke zhlédnutí
i sestřihy debat.
festival rozvíjí alternativní způSoBy diStriBuce
dokumentárních filmů. od roku 2010 organizuje program
proMíteJ i ty!, v němž nabízí k bezplatnému zapůjčení
dokumentární filmy, které diváci a divačky mohou promítat
vlastnímu publiku. do programu se zapojilo už více než pět
set promítačů a promítaček, kteří na své projekce přilákali
přes dvacet tisíc diváků a divaček.
www.JedenSvet.cz
V e-shopu společnosti
Člověk v tísni si
můžete vybrat
z řady neobvyklých
dárků, kterými
potěšíte své blízké
a zároveň pomůžete lidem
v nejchudších zemích světa.
o ProGramu
48
o programu
hlavní Soutěž
filmy v hlavní soutěži se ucházejí o Cenu za nejlepší film a Cenu za nejlepší režii udělované hlavní porotou. v porotě zasedne
režisér loňského vítězného snímku rob lemkin, lidskoprávní aktivistka a filmařka ozlem dalkiran, kanak mani dixit, ředitel
festivalu dokumentárních filmů film South asia, a úspěšný český producent a režisér ondřej trojan.
Máte právo vědět
tato soutěžní kategorie představuje celovečerní dokumentární filmy, které upozorňují na neznámá nebo zamlčovaná témata týkající se lidských práv. filmy soutěží o Cenu rudolfa vrby. Porotu tvoří tradičně aktivisté a lidé pracující pro mezinárodní organizace hájící lidská práva, letos to jsou Catherine absalom, darya korsak, Jerald Joseph a mary frances lindstrom. Jeden svět se rozhodl do poroty symbolicky pozvat také vězněného nositele nobelovy ceny míru liou Siao-poa.
tváře korupce
filmy z hlavní tematické kategorie mapují fenomén korupce zejména v postkomunistických zemích. lidé, kterým se ekonomicky dařilo již v autoritářských režimech, dokázali po přechodu k demokracii obratně využít svých kontaktů a vytěžit obrovský majetek i moc. odvážné snímky sledují konkrétní tváře, kterým se často daří propojovat svůj ekonomický vliv s politickým a neštítí se ani mafiánských způsobů. na pořádání následných debat Jeden svět spolupracuje s organizací transparency International.
věku navzdory
Stáří se týká každého z nás. ve světě, v němž dominují hodnoty jako zdraví, mládí a krása, se však potřeba zabývat se nejzazší etapou lidského života upozaďuje. dokumenty z této tematické kategorie nabízejí příběhy osobností, které vedou navzdory věku
plnohodnotný život, naplněný potřebou účastnit se na chodu společnosti, pracovat či bavit se. ukazují také další sociální aspekty
vztahující se k vyššímu věku – přístup rodinných příslušníků k seniorům a seniorkám či možnosti, které mají v každodenním životě.
ceSty ke SvoBodě
kategorie přináší příběhy lidí, jejichž svobodu oklešťují války, politický režim či chudoba. některé filmy se zaměřují na válečné oblasti, kde je cesta ke svobodě zároveň otázkou přežití. další se věnují trnitým okolnostem, jež doprovází přechod k demokracii
v postkonfliktních zemích, a zdůrazňují roli mladé generace, která vzdoruje autoritářským režimům například svobodným uměleckým projevem. ve filmech je také v ryze osobním kontextu tematizována odpovědnost jako neoddělitelná součást svobody.
ekologické výzvy
tato kategorie ukazuje, jak významný je individuální přínos k ochraně životního prostředí a jak velkou roli v ní hraje občanský aktivismus.
témata filmů reflektují například odvrácenou stranu čínského ekonomického zázraku, problematiku přechodu na obnovitelné zdroje
energie či možnosti recyklace odpadu a přírodních surovin. na výběru filmů a pořádání debat Jeden svět spolupracuje s Hnutím duHa.
o programu 49
ženSkýM hlaSeM
do této kategorie jsou zařazeny filmy o ženách, které se snaží bojovat za svá práva a musejí čelit nejrůznějším problémům,
ať už jde o domácí násilí, nebo traumata z války. témata filmů se dotýkají problematiky rodinných vztahů nebo politických
a kulturních restrikcí. Snímky představují silné ženy, pro které je aktivní přístup naprostou samozřejmostí, a to i přes hrozící vážné komplikace.
panoraMa
v sekci Panorama se již tradičně představují mezinárodně uznávané dokumentární filmy, které byly v minulém roce s úspěchem uvedeny na zahraničních festivalech. Jde o filmařsky i tematicky velmi kvalitní snímky, které v řadě případů posbíraly
prestižní festivalová ocenění.
ČeSké FilMy
v této stálé kategorii již tradičně představujeme českému publiku i zahraničním hostům vybrané české dokumenty natočené v uplynulém roce. některé z nich budou na festivalu uvedeny ve světové premiéře za osobní účasti jejich tvůrců.
Člověk v tíSni uvádí
letos poprvé se představují v samostatné kategorii filmy produkované společností Člověk v tísni. tvůrci těchto snímků dokumentují práci organizace jak v krizových oblastech světa, jako je etiopie či afghánistán, tak v České republice. všechny filmy jsou také zpřístupněny prostřednictvím streamování na stránkách www.ceskatelevize.cz/jedensvet.
krátké FilMy
kategorie představuje výběr těch nejlepších krátkých dokumentárních filmů z několika stovek přihlášených.
Jeden Svět děteM a náctiletýM
kratší dokumentární filmy určené dětem od osmi do čtrnácti let a dospívajícím.
proMíteJ i ty!
I letos můžete vybírat snímky, které se zařadí do nabídky filmů k bezplatnému zapůjčení. Hlasujte
pro dokumenty na www.promitejity.cz, které jsou v katalogu a na webu Jednoho světa označeny
tímto symbolem. filmy, které v hlasování zvítězí, obohatí nabídku programu Promítej i ty!
50
o programu
one world, Many wayS – new directionS in huMan rightS and docuMentarieS
11.–13. března 2011, hotel Grand majestic Plaza, truhlářská 16, Praha 1
Jeden svět ve spolupráci s německou filmově-vzdělávací organizací documentary Campus připravil otevřený workShop
neJen pro FilMové proFeSionály. Workshop různými způsoby (panelové diskuze, case studies, přednášky) přiblíží
vznik, produkci a distribuci nejen lidskoprávních dokumentů v prostředí, kde televize či kino již neznamenají jediné odbytiště pro audiovizuální tvorbu.
Blogy či webovými stránkami jako místem pro prezentaci dokumentu se intenzivně zabývá peter haMilton, zakladatel blogu documentarytelevision.com, který během panelové diskuze představí svůj pohled na propojení dokumentů o lidských právech, televize a internetu.
na diskuzi o televizních stanicích navážou Mette hoFFMan Meyer (šéfproducentka dánské dr tv) a claire aguilar
(zástupkyně šéfdramaturga v Independent televison network San francisco), které se podělí o své zkušenosti s nákupem
lidskoprávních dokumentů pro velké televizní sítě.
na téma nových možností distribuce reaguje workshop keitha lawrence, kde tento filmař s pětadvacetiletou zkušeností s dokumentární tvorbou dokáže, že je možné vytvořit kvalitní Hd film za pouhý zlomek běžné ceny. Počet účastníků tohoto workshopu je omezený, přihlásit se je možné na [email protected]
one World, many Ways se nebude zabývat pouze novými technologiemi, které ovlivňují vznik dokumentů, ale také aktuálními událostmi, na které filmaři a žurnalisté reagují. Celý jeden blok bude věnován zvláštnímu hostu, aktiviStickéMu
FilMaři z egypta, který přiveze nejnovější záběry přímo z centra káhirských nepokojů a bude hovořit o svých zkušenostech s natáčením během demonstrací.
Samostatný panel bude věnován fenoménu wikileakS a jeho dopadu na lidská práva a na žurnalistiku jako takovou.
vaughan SMith z novinářského klubu Frontline cluB povede diskuzi s novináři, kteří píší o Wikileaks nebo přímo pro ně.
vystoupí i Čeští FilMaři, kteří mohou konfrontovat svůj pohled na dokumentární tvorbu se zahraničními účastníky.
regiStrace: na stránkách www.documentary-campus.com nebo přímo v místě konání, účastnický poplatek je 50 eur.
Celý program je v anglickém jazyce bez tlumočení.
o programu 51
nová Média Mění SpoleČnoSt
Jeden svět prostřednictvím nové soutěžní kategorie představuje projekty, které svým inovativním využitím moderních komunikačních technologií umožňují důležité sdílení informací a aktivní zapojení veřejnosti do společenského dění. naším cílem je upozornit na význam nových médií, která zásadně mění způsob, jakým lidé získávají, sdílejí a používají informace. Přístup k technologiím dnes otevírá prostor pro účinnější informování o porušování lidských práv a sehrává čím dál větší roli
například při kontrole politiků na celostátní i místní úrovni či zlepšuje informovanost o sociálně vyloučených skupinách. Iniciativy bloggerů jsou častým spouštěčem sociálních změn.
odborná porota, jejímiž členy jsou JereMy druker, výkonný ředitel organizace transitions online, patrick Meier, ředitel programu krizového mapování a nových médií ve společnosti ushahidi, a Milan Fridrich, výkonný ředitel divize
nová média České televize, vybere vítězné kampaně, které nejlépe využívají potenciálu nových médií.
Media revolutionS – večer nových médií
Čtvrtek 10. března, 18.30, divadlo archa
vyhlášení výsledků soutěžní kategorie nová média mění společnost
nejlepší kampaně osobně představí jejich tvůrci
Projekce filmu věznice írán / dJ & drinky
Soutěžní kampaně:
crowdvoice, Bahrajn
kaMpaň za roMSká práva, maďarsko
kloop, kyrgyzstán
Mapa poMoci, rusko
MetropoliS, nizozemsko
naši politici, Česká republika
otevřená SaMoSpráva 2010, Slovensko
podpora žen na haiti, uSa
praguewatch, Česká republika
z dohledu, Srbsko
zapoMenuté deníky, Itálie
Představení všech soutěžních kampaní, informace o kategorii a doprovodných akcích najdete na
www.jedensvet.cz/newmedia a @ownewmedia.
mediálním partnerem kategorie nová média mění společnost je Česká televize.
52
o programu
noncoMM – Sociální Spoty
Jeden svět se po třech letech vrací k divácky oblíbené sekci sociálních spotů nonComm, v které se představí téměř sedmdesát krátkých videí, jež vznikly v letech 2007 – 2010 jako součást kampaní v desítkách zemí celého světa.
Spoty často vtipnou, jindy šokující formou upozorňují na závažná témata, jako jsou například devastace životního prostředí, domácí násilí či rasismus. Jiné mají za cíl kultivovat způsoby našeho jednání, například v oblasti bezpečnosti na silnicích,
a v mnoha zemích reálně zvyšují míru občanské angažovanosti lidí v boji proti sociální diskriminaci či při ochraně práv zvířat.
vybrané série spotů se během festivalu promítají před hlavními projekcemi ve všech kinech.
noncoMM veČer
Pondělí 14. března 2011, 18.30, divadlo archa
komponovaný večer, během kterého se promítnou všechny sociální spoty z kategorie nonComm. následovat bude debata
s odborníky na oblast sociální reklamy. vyvrcholením večera bude vyhlášení diváckého hlasování o nejlepší nonComm spot
ze série na webu Čt.
noncoMM na weBu ČeSké televize
na internetovém speciálu www.ceskatelevize.cz/jedensvet je on-line ke zhlédnutí dvacet pět nejpřekvapivějších, nejpůsobivějších či nejzábavnějších spotů z celosvětové tvorby, z nichž mohou diváci a divačky hlasováním vybírat ten nejlepší.
Seznam PromítanýCH fIlmů
54
rejstřík filmů podle kategorií
zahaJovací FilM
na stupních vítězů
tváře korupce
71
draquila – Itálie se třese
59
drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekono-
hlavní Soutěž
mické transformace
auf Wiedersehen, finsko
55
el Sicario – pokoj 164
60
Granito
62
Chodorkovskij
64
karla z krabice
65
59
kapitalismus – naše tajná receptura
65
Spravedlnost pro Sergeje
80
ukrajinská Chelsea
83
zločinci podle zákona
87
léčba den za dnem
68
věku navzdory
moje reinkarnace
70
edie & thea
59
můj přítel rikša
70
micky se koupe
69
můj únosce
70
na stupních vítězů
71
Poloha hvězd
75
nechte mě žít
72
Scena del Crimine
78
není doma jako doma
73
Sto osm
81
Pečovatelka
74
ukrajinská Chelsea
83
to je život
83
věznice írán
85
vodka factory
86
Máte právo vědět
ceSty ke SvoBodě
Bagdádská filmová škola
55
Bastoy
56
afghánští tanečníci
54
Camp victory afghánistán
57
agnus dei – beránek Boží
55
kamerunský coming out
65
Bagdádská filmová škola
55
kongo ve čtyřech dějstvích
66
Guantánamo – pravda bolí
62
láska ve špatných časech
67
Hiphopová revoluce
63
nargis – když se čas zastavil
71
krev v mobilech
67
nové tváře Itálie
73
manželka za padesát ovcí
68
Svobodné jeviště
81
mějte mě rádi, prosím
69
věznice írán
85
naše škola
71
vnoučata kubánské revoluce
85
obchod s orgány
73
zuřivá síla veršů
88
Poslední útočiště
76
Prokurátor
76
Proti proudu – barmští političtí vězni
77
ve jménu rodiny
84
volání
86
rejstřík filmů podle kategorií 55
ekologické výzvy
ČeSké FilMy
Čtvrtá revoluce – energetická soběstačnost
58
koupil jsem deštný prales
67
drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekono-
máme se na co těšit
68
evoluce 4 z revoluce – Jan ruml
60
Poručíme větru, dešti
75
evoluce 4 z revoluce – martin mejstřík
60
mické transformace
59
roura
77
katka
66
Solartaxi
80
medvědí ostrovy
69
umění odpadu
84
ženSkýM hlaSeM
dobré ráno, afriko
58
exmatka
61
Holka z plakátu
63
rodinné prokletí
77
růžová sárí
78
Salam rugby
78
Servírky
79
thembi
82
panoraMa
nebe, peklo
72
oči tygra
74
Po dlouhé noci den
75
Pozemšťané, koho budete volit?
76
Skvělá příležitost
79
v krajinách ticha – nikolaj a ludmila
84
vše pro dobro světa a nošovic
86
zachraňte edwardse
87
Ženy SHr
88
Člověk v tíSni uvádí
addis a daniel: uloupené dětství
54
Šitkredit
82
tři dary
83
8: mormonský návrh
54
Bez místa
56
Budrus
56
familia
61
Buriganga
57
freedom riders
61
Já a můj nos
64
krátké FilMy
Haiti – zemětřesení zblízka
62
Jsem jako vy
64
nedokončený film
72
Skejtistán
79
Plavou v tom
74
Stalin. Proč ne?
80
Svět podle Iona B.
81
z kola ven – Co za tím je?
87
vesnice bez žen
85
Jeden Svět děteM a náctiletýM
Byl jednou jeden kopec
57
dětská práva – anna, alexandra, Habibola, antanas,
romy
58
Chci to zkusit
63
kde si máme hrát?
66
tak to vidím já – amia
82
56
8: mormonský návrh
8: the Mormon proposition
Reed Cowan / USA / 2010 / 81 min. / DigiBeta
seznam promítaných filmů
Addis A dAniel:
uloupené dětství
Stories of trafficked children
Yeneakale Tamrat / Etiopie, Česká republika /
2010 / 28 min. / MiniDV
Afghánští tAnečníci
the dancing Boys of afghanistan
Jamie Doran / Velká Británie / 2010 / 52 min. /
DigiBeta
největší hrozbou pro Spojené státy
americké není nukleární zbrojení, gloBačabazi, v překladu klučičí hra, je nábální změny klimatu ani hospodářská v etiopii bylo otroctví oficiálně zrušeno zev pro prastarý afghánský zvyk, při
krize, ale gayové. alespoň si to mys- ve 30. letech minulého století. v někte- němž dospívající chlapci oblečení
lí Chris Buttars, senátor za stát utah rých formách se s ním ale místní oby- do ženských šatů tančí pro potěchu
a mormonský biskup, známý svými ho- vatelé setkávají doposud. Často je dů- přihlížejícího pánského publika. tradimofobními výroky, v nichž homosexu- sledkem extrémní chudoby, ze které se ce rozšířená zejména na severu země
alitu suverénně přirovnává k sexuální snaží lidé uniknout stěhováním do vět- v posledních letech vzkvétá díky bývaperverzi. Šokující snímek režiséra re- ších měst, a poptávky po levné pra- lým armádním velitelům a vlivným obeda Cowana začíná záběry v době ko- covní síle. obou faktorů využívají pře- chodníkům, kteří si vytipované chlapce
lem 15. června 2008, přelomového dne kupníci, kteří obchodují především s oblibou kupují jako znak své prestipro všechny gaye a lesby v kalifornii, s ženami a dětmi. dokument, produko- že. Sirotci z ulice a děti z chudých rokdy tamní nejvyšší soud povolil sňat- vaný společností Člověk v tísni, přibli- din se pak stávají jejich sexuálními otky lidí stejného pohlaví. Jejich nad- žuje na dvou příbězích obětí obchodo- roky a někdy i oběťmi vražd. exilový
šení však netrvalo dlouho. o několik vání, jak snadno se v současné etiopii afghánský novinář najibullah Quraisměsíců později slavila vítězství v refe- může stát mladý člověk novodobým hi se vrací do své vlasti, aby o ilegálrendu kampaň, která propagovala tzv. otrokem. za tichého souhlasu rodiny, ním fenoménu natočil spolu s britským
návrh 8, jímž kalifornská ústava práv- která je obvykle v bezvýchodné život- režisérem Jamiem doranem odvážně uznává pouze heterosexuální svaz- ní situaci, za nezájmu státu, často i pod ný investigativní dokument. Podaří se
ky, a kterou organizovala i financovala dohledem úplatných policistů končí mu získat důvěru dastagera, vlivného
konzervativní mormonská církev. Sní- děti v tkalcovských dílnách či na ulici, a bohatého obchodníka, který se hrátmek s investigativní přesností stopuje kde jsou nuceny prodávat své tělo.
kám s chlapci oddává a dle svých vlastmormonskou taktiku v tajných dokuních slov mu prošly rukama dva až tři
mentech, které svědčí o propracované Člověk v tísni uvádí / 9. 3. 2011, 18.30,
tisíce dětí. díky němu se novinář účaststrategii ovlivňování veřejného míně- Archa, 12. 3. 2011, 18.30, Archa
ní jedné z oslav bačabazi a je svědkem
ní kamuflované zástěrkou celospolehádky o to, kdo si pohledného dospíčenského zájmu, navíc za využití lživajícího chlapce odveze večer domů.
vých informací. Sleduje také historii
Jindy se v publiku na podobné oslavě
mormonského boje s homosexualitou
setkává s vysokým policejním úředníve vlastních řadách, již „léčila“ elektrokem, a dochází mu, že vymýtit barbaršoky i lobotomií.
ský zvyk v afghánistánu nebude vůbec
jednoduché.
Panorama / 9. 3. 2011, 16.00, Světozor
MS, 14. 3. 2011, 21.45, Lucerna, 17. 3. 2011,
máte právo vědět / 10. 3. 2011, 22.00,
19.30, Atlas VS
Světozor MS, 12. 3. 2011, 17.30, Atlas VS,
16. 3. 2011, 21.45, Lucerna
seznam promítaných filmů 57
Agnus dei – beránek boží
Auf Wiedersehen, finsko
agnus dei: lamb of god /
agnus dei: cordero de dios
Alejandra Sánchez / Mexiko, Francie / 2010 /
84 min. / DigiBeta
auf wiedersehen Finnland
Virpi Suutari / Finsko / 2010 / 78 min. / DigiBeta
bAgdádská filmová
školA
Baghdad Film School /
Bagdad Filmschool
„kdyby i vás někdo odsuzoval kvůli nám, Shuchen Tan / Nizozemsko / 2010 / 60 min. / DigiBeta
kteří jsme odjeli, nevzpomínejte na mě
Stejně jako řadě dalších chlapců z nábo- ve zlém. nemohla jsem jinak,“ píše v roce 2003, pár měsíců po pádu Husajžensky založených rodin učarovala hned ve svém dopise na rozloučenou v roce nova režimu, se dokumentaristka mayod počátku malému Jesúsovi Colinovi at- 1944 finka kaisu. finsko tehdy rozvá- soon Pachachi a její kolega kasim abid,
mosféra katolických obřadů v mexických zalo spojenectví s fašistickým němec- oba původem z Iráku, rozhodli zalokostelech. toužil se stát ministrantem kem, které začalo stahovat ze země žit v Bagdádu filmovou školu. Bomboa později knězem. v pouhých jedenácti na dvě stě tisíc svých vojáků. něko- vý útok v bezprostřední blízkosti školetech se však jeho sen začal měnit v noč- lik stovek finských žen a dívek se teh- ly po dvou letech fungování instituci
ní můru. katolický kněz otec Carlos, které- dy rozhodlo opustit vlast s nimi. Čekala uzavřel. další pokus o obnovení škomu bezmezně důvěřoval a jehož vnímal na ně strastiplná cesta, na jejímž konci ly se datuje do roku 2008. dokument
jako otcovskou autoritu, ho začal pohlav- mohlo být buď nejisté přijetí v nepřá- ze samého středu města je koláží záně zneužívat. malý Jesús se styděl a ne- telském německu, nebo složitý návrat běrů ze třídy během výuky mladých
chtěl zarmoutit matku, pro niž otec Carlos do vlasti, kde je za odchod s němci za- a ambiciózních filmařů a jejich vlastpředstavoval nedotknutelnou autoritu, tracovali. Pamětníci elma, roosa, tert- ních videodeníčků. v nich zachycua tak o svém zneužívání dlouho mlčel. re- tu, kaisu a frans jako by si své příběhy jí každodenní realitu života uprostřed
žisérce alejandře Sánchez se ale rozhodl vyprávěli sami pro sebe. Před zrcadlem, nebezpečných čtvrtí a pokusů uživit se,
velmi otevřeně vylíčit celý příběh a záro- u okna, na loďce uprostřed jezera. ka- jak se dá. nejeden ze studentů hovoveň odkrýt, jak hluboce dokáže sexuální mera se stává jejich tichým společní- ří během natáčení o vraždě některého
zneužívání zasáhnout duši malého dítě- kem a v zamlžených obrázcích z divoké ze svých přátel či příbuzných. „Přijdete. Ještě děsivější než Jesúsova traumata finské přírody a následně válečné evro- te-li o svou kreativitu, jste mrtví,“ říká
je však skutečnost, že otec Carlos dodnes py se vypravuje na melancholický výlet ve snímku studentům irácký nezávislý
slouží mše a místní biskup jeho obvině- do jejich vzpomínek. formálně brilant- filmař, kterého kvůli natáčení těžce poní odmítá či zlehčuje. nemluvě o posto- ní snímek plynoucí v příjemně poma- střelili, ale on se přesto nevzdal. v Bagji katolické církve, která se stále nedoká- lém tempu se zamýšlí nad tématy, jako dádské filmové škole zaznívá hlas mlaže k podobným případům postavit čelem je smíření s minulostí a odpuštění.
dé generace Iráčanů a Iráčanek, která
a ostudně se je snaží zamést pod koberec.
touží jen po tom, vést v (post)konfliktupřímný a dojemný portrét s působivou Hlavní soutěž / 10. 3. 2011, 21.45,
ní společnosti normální a tvořivý život.
hudbou a invenčním filmovým zpracová- Světozor VS, 13. 3. 2011, 17.30, Ponrepo,
17. 3. 2011, 22.00, Světozor MS
ním zároveň zaznamenává snahu dnes již
Cesty ke svobodě, máte právo vědět /
11. 3. 2011, 18.00, Městská knihovna, 14. 3.
dospělého Jesúse setkat se s otcem Carlo2011, 20.00, Atlas MS, 16. 3. 2011, 18.30,
sem a zjistit, proč mu zničil život.
Archa
máte právo vědět / 9. 3. 2011, 19.30,
Evald, 13. 3. 2011, 21.45, Lucerna, 15. 3.
2011, 17.30, Atlas VS
58
seznam promítaných filmů
bAstoy
bez místA
budrus
Bastøy
Michel Kapteijns / Nizozemsko / 2010 / 74 min. /
DigiBeta
nowhere in europe / kein ort
Kerstin Nickig / Německo, Polsko / 2009 /
98 min. / BetaSP
Budrus
Julia Bacha / Palestina, Izrael, USA / 2009 /
79 min. / DigiBeta
lesy, slunce nad krajinou, průzračná Hlavní postavy dokumentu režisérky
voda… koho by napadlo, že tahle idy- kerstin nickig byly nuceny opustit Čelická scenérie norského ostrova Bas- čensko, kde byly vystaveny pronásletoy na jih od osla je vězením. a přece, dování. zoufale se snaží uchytit v zepřes sto vězňů odsouzených za dro- mích západně od ruských hranic, kam
gové, sexuální, majetkové nebo násil- se jim podařilo se dostat z válkou suné zločiny si tu odpykává zbytek svých žované vlasti. v každé zemi se musejí
trestů. na ostrově nejsou cely, kame- při žádosti o azyl podrobit ponižujícíry ani ploty. delikventi přes den pracu- mu procesu, v Polsku stejně jako v rají v lese, na stavbách či u zvířat a veče- kousku. musejí dokázat, že jsou tím,
ry tráví na procházkách nebo u karet za koho se vydávají, a že kdyby neuv útulných domcích, o které se společ- tekli ze své země, hrozilo by jim vážně starají. Svoboda, kterou jim alter- né nebezpečí. Jak to ale mají udělat?
nativní věznice skýtá, je jim paradox- a uvěří jim vůbec někdo? Celý rok sleně občas přítěží. „zavření v cele myslíte dovala autorka snímku čtveřici postav
jen na to, že chcete ven, nemusíte nad snažících se zapomenout na válečné
sebou uvažovat a o ničem se rozho- utrpení a doufajících v možnost začít
dovat,“ popisuje bývalý drogový dea- nový život. ruslan marně hledá práci
ler. v intimních a citlivých lidských roz- na ukrajině, novinář ali byl kvůli znáhovorech režisér přibližuje také další mosti s annou Politkovskou několikrát
vězně z ostrova, kteří ho nechávají na- mučen, tamara pečuje o handicapohlédnout do svých myšlenek o minu- vanou dceru a bývalý čečenský velitel
lých zločinech i plánech do budoucna. Wacha při obraně Grozného jen zázrakrásné a trpělivé záběry „věznice“ i je- kem unikl smrti.
jích obyvatel nutí přemýšlet nad tím,
zda skutečné „polepšení“ přinesou spí- Panorama / 13. 3. 2011, 17.15, Světozor VS,
še klasické represivní tresty, nebo nut- 15. 3. 2011, 16.00, Světozor MS, 17. 3. 2011,
17.15, Ponrepo
nost přijmout odpovědnost za sebe
sama, jak se to děje na ostrově Bastoy.
Cesty ke svobodě / 9. 3. 2011, 18.00,
Franc. institut, 12. 3. 2011, 21.30, Evald,
14. 3. 2011, 22.00, Světozor MS
ayed morrar žije se svou rodinou
ve vesnici Budrus. tu má, stejně jako
řadu dalších obcí na palestinském území, protnout izraelská bezpečnostní
zeď a připravit tak místní o část území, na němž dlouhá léta žili a které je
jejich domovem. „když cizinec vpadne do vaší země, smrt se zdá o mnoho snazší, vlastně už na ni jen čekáte,“ líčí své pocity místní starousedlice.
ayed naopak rezignovat odmítl a začal spolu se svou dcerou organizovat
nenásilné protesty. v těch se proti izraelským buldozerům dokázali spojit
přívrženci jinak znepřátelených palestinských osvobozeneckých organizací fatah a Hamás s židovskými odpůrci
izraelské intervence. v akčním snímku,
odehrávajícím se převážně na „bitevním poli“, zaznívají nejen hlasy obyvatel západního břehu, ale také vysokých
představitelů izraelské armády. Co se
zdálo zprvu nemožné, se ale nakonec podaří a Budrus se se svým nenásilným přístupem stává příkladem pro
další ohrožené palestinské osady. Snímek úspěšné režisérky Julie Bachy získal řadu cen na světových festivalech,
mezi jinými na německém Berlinale
v roce 2010.
Panorama / 10. 3. 2011, 18.00, Městská
knihovna, 11. 3. 2011, 20.00, Světozor MS,
14. 3. 2011, 17.00, Lucerna
seznam promítaných filmů burigAngA
Buriganga
Michelle Coomber / Velká Británie / 2010 /
12 min. / DigiBeta
Jméno bangladéšské řeky Buriganga
znamená v místním jazyce „vyšší život“.
od nepaměti spoléhaly tisíce Bangladéšanů na řeku jako na zdroj své obživy. Jak ukazuje michelle Coomber
ve svém krátkém snímku, časy se změnily. odpadní vody z mnoha místních
továren i nepořádek, kterého se lidé
zbavují, znečistily řeku natolik, že ohrožuje jejich samotnou existenci v blízkosti řeky. navzdory všemu se někteří stále cítí s řekou osudově propojeni:
„my jsme zde, protože je zde i řeka.“
krátké filmy / 9. 3. 2011, 18.00, Městská
knihovna, 12. 3. 2011, 16.30, Archa
59
byl jednou jeden kopec cAmp victory
Afghánistán
once upon a hill /
det var en gång på riktigt
Charlotta Copcutt, Anna Weitz, Anna Klara
Åhrén / Švédsko, Chile / 2010 / 29 min. /
DigiBeta
Priscila, esteban, Giselle a felipe žijí
na vrcholku jednoho z kopců chilského města valparaíso. Jejich skromné domovy skýtají nádherný výhled
na mořské pobřeží. v hravém snímku
sledujeme každodenní život čtyř dětí
z nebezpečné chudinské čtvrti, z nichž
každé něco trápí. Giselle žije jen s babičkou, felipe se musí starat o mladšího bratra, Priscilla touží být modelkou
a esteban nerad chodí ven, protože
nemá žádné kamarády. Své starosti
kreslí děti v podobě komiksových příběhů do společného časopisu, který
vydávají.
Jeden svět dětem / 13. 3. 2011, 14.00,
Městská knihovna
camp victory afghanistan
Carol Dysinger / USA / 2010 / 84 min. / DigiBeta
americká národní garda dostala nelehký úkol: vybudovat z afghánských
rolníků a příležitostných bojovníků základ budoucí obranyschopné armády.
v roce 2005 šlo o další z řady logických
kroků, které na sebe měly postupně
navazovat. Porazit tálibán, předat moc
demokraticky zvolené vládě, která by
se mimo jiné opírala i o autoritu funkční armády, a postupně se ze země stáhnout. Snímek sleduje pětiletou snahu amerických vojáků na základně
v Herátu vytrénovat moderní afghánskou armádu a jejich každodenní střety s drsnou realitou. mohou se vůbec
z chudých a negramotných zemědělců
bez pořádné výbavy stát profesionální
vojáci? mohou se takoví vojáci postavit
nepříteli, který je nepolapitelný, nebezpečný a pohybuje se mimo zákon?
Cesty ke svobodě / 12. 3. 2011, 13.30,
Světozor VS, 13. 3. 2011, 19.15, Lucerna,
16. 3. 2011, 20.00, Městská knihovna
60
seznam promítaných filmů
čtvrtá revoluce –
energetická
soběstAčnost
dětská právA – AnnA,
AlexAndrA, hAbibolA,
AntAnAs, romy
the 4th revolution – energy
autonomy / die 4. revolution –
energy autonomy
Carl-A. Fechner / Německo / 2010 / 83 min. / DigiBeta
kids’ rights – anna, alexandra,
habibola, antanas, romy /
Mensjesrechten – anna, alexandra,
habibola, antanas, romy
Marjoleine Boonstra (a další) / Nizozemsko /
2010 / 18 min. / DigiBeta
„zbývá nám asi třicet let na to, abychom
přešli na obnovitelné zdroje energie,“
říká německý politik a vědec Hermann
Scheer v dokumentu Carla-a. fechnera. Podle protagonistů velkolepě pojatého snímku, mezi kterými jsou renomovaní odborníci, byznysmeni i ekologičtí
aktivisté, čeká svět v nejbližších dekádách
další revoluce. Spočívat by měla v přechodu od jaderných a uhelných elektráren k individualizovaným řešením, které
poskytují obnovitelné zdroje v podobě
solárních panelů či větrných a vodních
zařízení. film nás zavádí na několik kontinentů a představuje recept „energetické
soběstačnosti“ jako lék také pro rozvojový
svět, v němž dvě miliardy lidí nemají přístup k elektřině. Jako důležitá součást nastávající „revoluce“ z filmu vystupují nejmodernější technologie, díky kterým by
se automobilový průmysl mohl brzy osvobodit od závislosti na ropě. Budoucnost
solární architektury zase slibuje desetkrát
zefektivnit energetické hospodaření budov. Impozantní záběry i působivá hudba
podtrhují poselství filmu, které zní: úplný
přechod na obnovitelné zdroje energie je
možný, jen ho musíme chtít.
ekologické výzvy / 9. 3. 2011, 20.00,
Franc. institut, 13. 3. 2011, 18.00, Městská
knihovna, 14. 3. 2011, 16.00, Světozor MS
dobré ráno, Afriko
good Morning africa
Chiara Sambuchi / Německo, Uganda, Senegal,
Mozambik, Lesotho / 2010 / 85 min. / HDCAM
Série pěti krátkých filmů se zabývá jednotlivými články úmluvy oSn o právech
dítěte. ta kvůli zvláštní zranitelnosti dítěte
stanovuje úřadům povinnost ochraňovat
jeho zájmy, zajišťovat mu co nejlepší podmínky k životu a respektovat názory dětí
na věci, které se jich přímo dotýkají. odsuzuje také jakoukoli diskriminaci. ve filmech se setkáme s dvanáctiletou romy
trpící nadváhou, jež musí léta snášet šikanu od svých spolužáků, či s patnáctiletým Habibolou z afghánistánu, který
žije už rok a půl v utečeneckém táboře
v nizozemském městě limburg. devítiletá anna zase místo školy tráví každý den
v dopravní zácpě, kde myje čekajícím autům čelní skla. alexandra žijící v malé vesnici nedaleko bosensko-chorvatské hranice se dodnes vyrovnává s tragickou
smrtí svého bratra, kterého zabil nevybuchlý granát z doby válečného konfliktu
v bývalé Jugoslávii. Homosexuálně orientovaný litevec antanas zas nechápe, proč
zrovna v jeho zemi panuje taková nenávist vůči homosexuálům, a proto ani rodičům raději neříká pravdu o své orientaci.
režisérka Chiara Sambuchi ve svém filmu představuje čtyři silné africké ženy.
ndeye si říká „madam Garáž“, protože
si v senegalském dakaru otevřela autoservis. Baví ji opravovat auta a plánuje, že se vdá a pořídí si děti. nelíbí se jí však, že by se o svého partnera
měla dělit s dalšími ženami, jak umožňují pravidla islámu. marcia je vdaná
za bílého muže, má dvě děti a učí vesničanky v mozambiku pěstovat plodiny a plést košíky, aby si vydělaly na živobytí. Grace z jihoafrického státu
lesotho pracuje jako zdravotní sestra
na oddělení HIv pozitivních matek. Je
svobodná a v žádném případě se nechce provdat. margaret z ugandy šéfuje rádiu mama. to vysílá feministické
osvětové pořady, především o sexuálním násilí a antikoncepci, navzdory věrouce katolické církve, která v zemi dominuje. Snímek ukazuje práci a životní
postoje výrazných osobností ze čtyř afrických států, které se liší kulturou, náboženstvím i aktuálními sociálními
problémy. Jednoticí linkou je poslání
těchto žen a jejich netradiční vnímání
světa. Jejich role se vymykají stereotypům, a to nejen těm genderovým, což
přináší naději na budoucí společenskou změnu.
Jeden svět dětem / 12. 3. 2011, 14.00,
Městská knihovna, 13. 3. 2011, 14.00,
Městská knihovna
Ženským hlasem / 9. 3. 2011, 21.15,
Archa, 11. 3. 2011, 21.30, Evald, 16. 3. 2011,
18.00, Světozor MS
seznam promítaných filmů drAquilA – itálie se
třese
draquila – italy trembles /
draquila – l’italia che trema
Sabina Guzzanti / Itálie / 2010 / 97 min. / 35 mm
61
drnovické cAtenAccio
Aneb cestA do prAvěku
ekonomické
trAnsformAce
catenaccio a la drnovice or
Journey to the Beginning of time
v roce 2009, v době strmě klesající Ber- of economic transformation
lusconiho popularity, došlo v italském Radim Procházka / Česká republika / 2010 /
městě aquila k ničivému zemětřesení, 57 min. / DCP
které pohřbilo stovky lidí a další desítky
tisíc připravilo o střechu nad hlavou. Ital- S investigativním zápalem a zároveň iroský premiér se ihned chytil šance a častý- nickým nadhledem se pustil dokumenmi návštěvami postiženého města, ambi- tarista radim Procházka do dnes již polociózním projektem výstavby nových zapomenuté kauzy zázračného vzestupu
domů a také notnou dávkou populistic- a strmého pádu vesnického fotbalového
kých projevů se snažil obyvatele apenin- klubu z drnovic. na příběhu šéfa klubu
ského poloostrova přesvědčit, jak schop- Jana Gottvalda a jeho proniknutí do podného muže mají ve svém čele. režisérka nikatelské extraligy autor výmluvně a veltohoto sarkastického a velmi vtipně po- mi vtipně připomíná praktiky tehdejších
skládaného snímku Sabina Guzzanti však „podnikatelů“ – praní špinavých peněz, tudochází k úplně opačnému názoru. na zá- nelování, nesplacené půjčky a v případě
kladě téměř detektivního vyšetřování celé potřeby i podplácení fotbalových rozhodkauzy zjišťuje, v jaké míře je Berlusconi čích. Příběh drnovického klubu je typický
od počátku své kariéry napojen na sta- pro český fotbal, politiku a podnikání 90.
vební průmysl ovládaný mafií, jak jeho let minulého století, za nimiž byly na jedprávníci nenápadně mění zákony země né straně překvapivé úspěchy a slavná vía v jak velkém rozporu je mediální obraz tězství, na straně druhé tajemní sponzoitalského premiéra s jeho skutečnými ak- ři, korupce či doping. klíčová témata filmu,
tivitami, zatíženými korupcí a nesčetnými jako třeba propracovaný systém tuneloskandály. v ironických a místy třeskutě hu- vání, trefně komentují filozofové miroslav
morných kolážích využívajících komikso- Petříček, václav Bělohradský a Petr fisvé obrázky i policejní odposlechy autorka cher. Procházkův nekompromisní snímek
svého premiéra rozhodně nešetří, o čemž o našich novodobých dějinách na „drnosvědčí i bojkot snímku ze strany italského vické kauze“ názorně ukazuje, jakým způministra kultury během premiérové pro- sobem bylo možné, většinou bohužel
jekce na festivalu v Cannes.
beztrestně, vydělat opravdu velké peníze.
tváře korupce / 11. 3. 2011, 17.15,
Světozor VS, 13. 3. 2011, 21.15, Archa, 14. 3.
2011, 20.00, Světozor MS
České filmy, tváře korupce / 11. 3. 2011,
19.30, Atlas VS, 13. 3. 2011, 20.00, Městská
knihovna, 17. 3. 2011, 16.00, Atlas MS
edie & theA
edie & thea: a very
long engagement
Susan Muska, Greta Olafsdóttir / USA / 2009 /
61 min. / DigiBeta
edie Windsor a thea Spyer se setkaly v roce 1966 v new Yorku. začaly spolu chodit a jejich vztah trval celých čtyřicet tři let. thea byla dcerou židovského
imigranta z nizozemska, jehož rodina
uprchla v roce 1939 přes velkou Británii
před holocaustem. na matku thea neměla žádné vzpomínky, protože jí zemřela, když byla ještě malá. v dospělosti thea vystudovala psychologii a edie
začala slibnou kariéru u IBm. zamilovaly se do sebe na návštěvě u přátel
a od té doby byly spolu, demonstrovaly za práva gayů a leseb, cestovaly, milovaly se. obě spojila i bolestná zkušenost s přijetím jejich odlišné sexuální
orientace jejich rodinami. režisérky Susan muska a Gréta olafsdóttir ukazují ve svém snímku dlouhou cestu edie
a they za legalizací jejich láskou nasyceného svazku, jenž začal neformálním zasnoubením. teprve v roce 1993 se mohly
po dvaceti sedmi letech společného života zaregistrovat jako partnerky. v roce
2007 odletěly do toronta na svatbu, neboť kanada začala oddávat páry stejného pohlaví bez ohledu na jejich státní příslušnost. na tuto chvíli čekaly edie
a thea čtyřicet jedna let.
věku navzdory / 10. 3. 2011, 19.30, Evald,
13. 3. 2011, 16.00, Světozor MS, 16. 3. 2011,
21.45, Světozor VS
62
el sicArio – pokoj 164
el Sicario – room 164
Gianfranco Rosi / Francie, Itálie / 2010 /
84 min. / DigiBeta
seznam promítaných filmů
evoluce 4 z revoluce –
jAn ruml
evoluce 4 z revoluce –
mArtin mejstřík
Four velvet Men then
and now – Jan ruml
Jan Šikl, Pavel Koutecký / Česká republika /
el Sicario je specialista na únosy, mu- 2010 / 57 min. / DigiBeta
Four velvet Men then and
now – Martin Mejstřík
Jan Šikl, Pavel Koutecký / Česká republika /
2010 / 57 min. / DigiBeta
čení a nájemné vraždy. Řadu let pracoval jako velitel jednotky mexické státní Před dvaceti lety začal filmař Pavel
policie, a dokonce absolvoval školení koutecký sledovat osudy čtyř lidí, kteu fBI. ve službách mexické narkoma- ří se aktivně účastnili sametové revolufie zabil během dvaceti let stovky lidí, ce: hudebníka michaela kocába, disinikdy ale nebyl dopaden. v současné denta Jana rumla a studentů kryštofa
době se skrývá a na jeho hlavu je vy- rímského a martina mejstříka. Po koupsána odměna 250 000 dolarů. Přesto teckého smrti se ujal natáčení Jan Šikl.
se rozhodl vyprávět svůj příběh na ka- Čtyři časosběrné snímky, které rekameru italskému dokumentaristovi Gi- pitulují jejich životní úspěchy i pády,
anfrancovi rosimu, jehož dokument umožňují divákům zamyslet se společPod úrovní moře získal v roce 2009 ně s hlavními aktéry nad vývojem, ktena festivalu Jeden svět Cenu za nej- rým oni sami i česká společnost v polepší film. Se zahaleným obličejem po- sledních dvou desetiletích prošli. díl
pisuje hlavní a jediná postava rosiho věnovaný Janu rumlovi přibližuje divámrazivého snímku fungování mexic- kům známou osobnost vysoké politiky,
ké narkomafie a její provázanost s pod- která společnost ovlivňovala z pozice
placenými policisty i státními úřední- ministra vnitra, předsedy parlamentní
ky. záměrně úsporný styl filmu, který strany či senátora. Přes své dlouhodose celý odehrává v hotelovém poko- bé působení v mnohdy nekompromisji na hranicích mexika a uSa, ještě více ním prostředí ale nikdy ruml neztratil
umocňuje hrůznost zabijákových pří- schopnost sebereflexe a pocit zodpoběhů a umožňuje divákům unikátní vědnosti za veřejný prostor.
vhled do psychologie a způsobu práce univerzitně vzdělaného nájemné- České filmy / 9. 3. 2011, 17.30, Atlas VS,
13. 3. 2011, 21.30, Evald
ho vraha.
Před dvaceti lety začal filmař Pavel
koutecký sledovat osudy čtyř lidí, kteří se aktivně účastnili sametové revoluce: hudebníka michaela kocába, disidenta Jana rumla a studentů kryštofa
rímského a martina mejstříka. Po kouteckého smrti převzal natáčení Jan
Šikl. Čtyři časosběrné snímky, které rekapitulují jejich životní úspěchy i pády,
umožňují divákům zamyslet se společně s hlavními aktéry nad vývojem, kterým oni sami i česká společnost v posledních dvou desetiletích prošli. díl
o martinu mejstříkovi tak trochu připomíná rčení „jednou jsi dole, jednou
nahoře“. rozporuplná osobnost se vlivem okolností i vlastních rozhodnutí
ocitá občas uprostřed společenského
dění, jindy v obtížných životních situacích. Příběh zarputilého aktivisty, věčně stíhaného vnitřní nejistotou, který
si vyzkoušel role novináře, zahradníka, domovníka či senátora, zatím nemá
happy end.
Hlavní soutěž / 11. 3. 2011, 21.15, Archa,
14. 3. 2011, 19.15, Lucerna, 16. 3. 2011,
20.00, Atlas MS
České filmy / 10. 3. 2011, 17.30, Atlas VS,
14. 3. 2011, 21.30, Evald
seznam promítaných filmů 63
exmAtkA
fAmiliA
freedom riders
ex-mother / ex-moeder
Nadine Kuipers / Nizozemsko / 2010 / 55 min. /
DigiBeta
Familia
Mikael Wiström, Alberto Herskovits / Švédsko /
2010 / 82 min. / DigiBeta
Freedom riders
Stanley Nelson / USA / 2010 / 113 min. / DigiBeta
role rodičů a dětí se někdy mohou
prohodit, jak ukazuje dokument nizozemské režisérky nadine kuipers. tato
studentka filmové školy a někdejší modelka vyrůstala se svým otcem a jeho
rodiči, protože její matka Wilma Haringsma brala drogy a nedokázala přestat. nadine navázala kontakt s matkou
až ve svých třiadvaceti letech. Wilma
se stále potýkala se závislostí, a dcera se tak musela naučit řešit problémy
své nezodpovědné matky, chovající
se jako dítě. Při pádu pod vlivem drog
si Wilma navíc poranila páteř, a od té
doby zůstala na invalidním vozíku. epizody závislosti pokračovaly, v rauši si
neúmyslně zapálila svůj byt a přišla
o střechu nad hlavou. dokument přibližuje pocity nadine, která je rozpolcena láskou ke své matce a potřebou
zbavit se břemene, jaké pro ni starost
o Wilmu představuje. není dne ani hodiny, aby režisérka nepřestávala myslet na to, co strašného by se mohlo stát.
každé zazvonění telefonu se pro ni stává nepříjemným očekáváním další pohromy. musí se proto rozhodnout, zda
bude žít svůj vlastní život, nebo jestli je
v něm místo pro nenapravitelnou, byť
milovanou matku.
dokument mikaela Wiströma a alberta Herskovitse sleduje chudou peruánskou rodinu. I když její členové již nežijí v provizorním dřevěném přístřeší
hned vedle skládky a otec daniel každý den vyjíždí se svým mototaxi za výdělkem, stále si nemohou dovolit zaplatit svému malému synovi kvalitní
školu. Proto se pětapadesátiletá matka
naty rozhodne odjet za prací do Španělska a zajistit tak své rodině lepší budoucnost. ve velmi citlivě natočeném
snímku se před námi paralelně odvíjí
natyin osamělý život hotelové pokojské v neznámém prostředí a zároveň
existence její opuštěné rodiny. autorům filmu se podařilo zcela se pohroužit do nitra členů rodiny a díky tomu
neokázale, ale o to přesvědčivěji zachycují pestrou škálu jejich emocí. Pocitově silnému vyznění snímku napomáhají kromě decentní hudební složky
a vynikající kamery i vhodně zakomponované černobílé fotografie z rodinného alba. na mezinárodním filmovém
festivalu v karlových varech získal snímek v roce 2010 cenu za nejlepší dokumentární film.
Ženským hlasem / 10. 3. 2011, 22.00,
Atlas MS, 11. 3. 2011, 19.30, Evald, 13. 3.
2011, 18.00, Franc. institut
Panorama / 12. 3. 2011, 18.00, Franc.
institut, 14. 3. 2011, 16.00, Atlas MS, 15. 3.
2011, 17.30, Evald
v květnu roku 1961 se dvě skupinky mladých lidí složené z bělochů a afroameričanů vydaly vnitrostátními autobusovými linkami z Washingtonu na jih uSa.
Členové aktivistické skupiny, kteří si říkali freedom riders a byli vesměs studenty a studentkami amerických univerzit,
chtěli upozornit na rasistické zákonodárství některých amerických států podporujících segregaci. „Černí“ například
směli sedět v hromadné dopravě pouze na vyhrazených místech vzadu, odděleni od „bílých“. Po příjezdu do států tzv. hlubokého Jihu, tradiční bašty
šovinistických zákonodárců, dav autobusy aktivistů vypálil. Studenti se zde
ocitli v přímém ohrožení života, což zajistilo Spojeným státům neblahou publicitu po celém světě. v působivém snímku renomovaného režiséra Stanleyho
nelsona, který s žurnalistickou detailností zaznamenává průběh této dramatické kapitoly amerických dějin, s napětím sledujeme, jak se do událostí vkládá
kennedyho administrativa a symbolický
akt studentů přerůstá v kauzu s celospolečenským dopadem. exkluzivní svědectví podávají přímo účastníci jízd, odvážní
aktivisté a aktivistky, kteří riskovali vlastní životy za lidská práva. Svou víru v moc
nenásilného protestu uhájili tváří v tvář
brutalitě svých odpůrců.
Panorama / 11. 3. 2011, 17.30, Ponrepo,
13. 3. 2011, 22.00, Světozor MS, 16. 3. 2011,
17.00, Lucerna
64
grAnito
granito
Pamela Yates / USA / 2011 / 103 min. / DigiBeta
seznam promítaných filmů
guAntánAmo – prAvdA
bolí
you don’t like the truth –
4 days inside guantanamo
Granito, nový strhující dokument ame- Luc Côté, Patricio Henriquez / Kanada / 2010 /
rické filmařky Pamely Yates, mapuje 100 min. / DigiBeta
historii genocidy ve Guatemale. film,
který ve stylu politických thrillerů sleduje spletitou cestu za hledáním spravedlnosti, je současně i osobní zpovědí režisérky. Příběh začíná v roce 1982,
kdy Yates svým snímkem When the
mountains tremble odstartovala vlnu
mezinárodního zájmu o tragický osud
mayských indiánů zmasakrovaných
guatemalskou vládou. Yates se jako jediné zahraniční filmařce podařilo natočit záběry odhalující zvěrstva páchaná
guatemalskou armádou. o čtvrt století později slouží tyto záběry jako jeden
z důkazů u mezinárodního trestního
soudu proti bývalému guatemalskému armádnímu generálovi. režisérka
se znovu schází s tehdejšími představiteli odboje a bojovníky za lidská práva a společně s nimi pokračuje v hledání pravdy.
Hlavní soutěž / 9. 3. 2011, 21.30, Atlas VS,
12. 3. 2011, 14.00, Archa, 16. 3. 2011, 19.15,
Lucerna
hAiti – zemětřesení
zblízkA
inside disaster
Nadine Pequeneza / Kanada / 2010 / 87 min. /
DigiBeta
Během ničivého zemětřesení v lednu
kanaďan omar khadr byl tichý, byst- 2010 zemřelo na Haiti přes 250 000 lidí,
rý kluk. mezi vrstevníky sice zvlášť ne- dalších 300 000 bylo zraněno a jeden
vyčníval, ale rád si četl a nikdy neod- a půl milionu jich zůstalo bez domomlouval, ani když ho otec vzal s sebou va. Pomoc humanitárních organizací
do afghánistánu. tam se otec přidal z řady zemí celého světa včetně Člok tálibánským bojovníkům a syna za- věka v tísni na sebe nenechala dlounechal v tálibánském táboře. v červ- ho čekat. I pro hodně zkušené humaninu 2002 na tábor zaútočily americké tární pracovníky však byla haitská mise
zvláštní jednotky. omar přestřelku pře- velmi tvrdou zkouškou. autorka snímžil a s těžkými zraněními se dostal na vo- ku se zaměřila na práci Červeného kříjenskou základnu Baghram. Po výsle- že a zevrubně mapuje veškeré obtíže,
ších za použití tzv. zvláštních metod byl se kterými se na místě museli vyrovpřivezen do Guantánama. v patnácti le- nat jeho pracovníci a pracovnice. Jen
tech se tak stal prvním a jediným dět- během prvního měsíce se jim podařiským vězněm tohoto amerického trest- lo vyprostit ze sutin 132 přeživších, díky
ního zařízení na kubě. v únoru 2003 se pomoci oSn se navzdory dramatickým
omar setkal s vyšetřovateli z kanadské okolnostem podařilo dostat základtajné služby při čtyřdenním výslechu, ní potraviny k téměř dvěma milionům
který dokument mapuje. Sestříhané zá- lidí. dokument s mrazivou autenticitou
běry bezpečnostní kamery rozkrývají zachycuje rozsah katastrofy a zaznapsychologickou hru plnou návnad a kli- menává jak příběhy obětí zemětřesení,
ček, ve které je kořist předem odsouze- tak těch, kteří se jim často s nasazením
na k prohře. nevyrovnaný dialog sledu- vlastního života snažili pomoci. zárojí společně s diváky také zainteresovaní veň poodhaluje motivy, které k této nenovináři, obhájci, bývalí spoluvězni, af- bezpečné práci členy a členky humanighánští veteráni i psychologové a svý- tárních organizací vedou.
mi komentáři dokreslují nešťastný příběh člověka, z něhož okolnosti udělaly Panorama / 10. 3. 2011, 17.30, Evald,
11. 3. 2011, 18.30, Archa, 13. 3. 2011, 17.00
válečného zločince.
Lucerna
máte právo vědět / 10. 3. 2011, 20.00,
Městská knihovna, 15. 3. 2011, 21.15,
Archa, 17. 3. 2011, 16.00, Světozor MS
seznam promítaných filmů 65
hiphopová revoluce
holkA z plAkátu
chci to zkusit
revolution
Mayckell Pedrero Mariol / Norsko / 2010 /
50 min. / BetaSP
poster girl
Sara Nesson / USA / 2010 / 38 min. / DigiBeta
try i will / ci provo
Susana Pilgrim / Itálie / 2010 / 62 min. / DigiBeta
robynn murray se ve svých devatenácti letech spolu s kamarádkami amandou a lilly dostala na titulní stranu
amerického armádního časopisu. vláda uSa tak chtěla oslovit další ženy,
aby narukovaly do války v Iráku. dnes
robynn patří mezi tři sta tisíc veteránů a veteránek válek v Iráku a v afghánistánu, kteří trpí posttraumatickým
syndromem. Pronásledují ji děsivé zážitky z války, noční můry a výčitky svědomí. Účastní se proto protiválečných
demonstrací a setkání, spolu s ostatními veterány přetváří vojenské uniformy
a armádní propagační materiály v aktivistické umění a snaží se získat invalidní důchod. každý den bojuje se stíny
ve své paměti. Pronásledují ji myšlenky na sebevraždu, nespavost, úzkosti a deprese. robynn vstoupila do armády s plnou podporou své rodiny
a v dobré víře, že dělá správnou věc.
Příliš pozdě však zjistila, že za nablýskanou fasádou oficiální propagandy se
skrývá utrpení civilního obyvatelstva,
krutost a nespravedlnost. film byl nominován na oscara v kategorii nejlepší krátký dokumentární film za rok 2010.
třiadvacetiletý luigi fantinelli z Itálie
studuje univerzitu v Boloni a hlásí se
na studijní pobyt ve Španělsku v rámci programu Socrates erasmus. z více
než dvou milionů studujících, kteří se účastní těchto stáží, je vůbec první a zatím jediný s downovým syndromem. Itálie zrušila v roce 1977 speciální
školy pro děti s tímto postižením a restrukturalizovala školský systém tak,
aby umožnil zdravým i handicapovaným studovat společně. režisérka Susana Pilgrim ukazuje příběh cílevědomého luigiho, jehož jediným snem je
získat vysokoškolské vzdělání. v Boloni se nejenom připravuje na budoucí pedagogickou dráhu, stále více se
také osamostatňuje. Bydlí v pronajatém bytě se svými spolužáky a dělí se
s nimi o práci. najde si přítelkyni a později odjíždí do španělské murcie, kde
ho čeká studium ve španělštině a práce v organizaci pro handicapované.
ve filmu nechybí ani reflexe toho, jak
těžké je prosadit se ve světě zdravých
lidí, kteří nejsou zvyklí, že složení společnosti je mnohem rozmanitější. luigi
i jeho přátelé tak musí nastoupit cestu,
na níž je důležitá vzájemná podpora.
Snímek debutujícího kubánského režiséra mayckella P. mariola patří v současné době mezi nejkontroverznější
díla na „ostrově svobody“. měl pouze jedinou veřejnou projekci v Havaně, kam ale pro jistotu nebyl umožněn
vstup novinářům a bloggerům. Jeho
hlavními protagonisty jsou totiž členové undergroundové hiphopové skupiny los aldeanos, jejichž texty pravdivě popisují kubánskou realitu. Pro alda
a el B představuje rap válku, kubánský
vůdce Pinocchia a svoboda slova jedno z nejzákladnější lidských práv. Svým
řízným a politicky nekorektním hip hopem si mezi mladými kubánci získali
značnou popularitu, a i když si své desky vydávají sami, sbírají jednu hudební cenu za druhou. formálně invenční
snímek s divokým střihem v duchu hudebních videoklipů a notnou dávkou
hip hopu nabízí kromě otevřených rozhovorů se členy kapely a záběrů z jejich koncertů také černobílé pohledy
do každodenního života v ulicích Havany, kterému se snaží los aldeanos posvítit na lepší časy.
máte právo vědět / 9. 3. 2011, 22.00,
Světozor MS, 12. 3. 2011, 21.45, Lucerna,
14. 3. 2011, 18.00, Městská knihovna
Ženským hlasem / 13. 3. 2011, 16.30,
Archa, 14. 3. 2011, 17.30, Ponrepo
Jeden svět náctiletým / 12. 3. 2011,
18.00, Světozor MS, 13. 3. 2011, 16.00,
Městská knihovna
66
seznam promítaných filmů
chodorkovskij
já A můj nos
jsem jAko vy
khodorkovsky
Cyril Tuschi / Německo / 2011 / 111 min. / 35 mm
Me & My nose
Ziska Szemes / Dánsko, Švédsko / 2009 /
28 min. / DigiBeta
this chair is not Me
Andy Taylor Smith / Velká Británie / 2010 /
10 min. / DigiBeta
Pro řadu mladých rusů je bývalý šéf
ropného gigantu Jukos michail Cho- ziska Szemes se narodila a vyrostla alan martin se narodil s vážnou fordorkovskij tím, kdo ukradl jejich zemi ve Švédsku. odjakživa trpěla tím, že ji mou mozkové obrny, která ho navždy
spoustu peněz. Jiní ho vidí jako mu- kvůli jejímu velkému klenutému nosu upoutala na invalidní vozík a znemožčedníka, který stál v cestě preziden- a černým vlasům nikdo nepovažoval nila mu komunikaci s okolím. Přestože
tu Putinovi, a proto byl na politickou za Švédku, a tak se na prahu středního ho celý život přehlíželi a ignorovali, neobjednávku „odklizen“ do sibiřské věku rozhodla pořídit si díky plastické vzdal se. Jeho život se změnil ve chvívěznice, kde mu byl nedávno během operaci „švédský nos“. na cestě, která li, kdy získal hlasový přístroj. vizuálně
opět nejspíše vykonstruovaného pro- má vést k vysněnému cíli „vypadat jako působivý snímek dokumentuje klíčový
cesu prodloužen pobyt o dalších šest všichni ostatní“, vede debatu s odbor- moment v životě jednoho člověka, půlet. Proč se ale nejbohatší rus vlast- níky na genetiku, kteří studují její ko- sobící jako katalyzátor změn zdánlivě
ně vracel z ciziny zpět do vlasti, když řeny po maďarsko-indických rodičích, předurčeného osudu.
měl jasné signály, že bude zatčen experty na etnicitu, plastickým chirura odsouzen? tato otázka stála u zro- gem i sama se sebou. Snímek proklá- krátké filmy / 11. 3. 2011, 17.30, Atlas VS,
du filmově vytříbeného portrétu mi- daný humornými animovanými scén- 13. 3. 2011, 17.30, Evald, 15. 3. 2011, 18.00,
Světozor MS
chaila Chodorkovského, který natočil kami ironizuje nálepkování na základě
režisér Cyril tuschi. v investigativním vzhledu a ptá se, čím je vlastně určeduchu a s využitím černobílých ani- na naše identita, když všichni přece pomovaných sekvencí pátrá po okol- cházíme z afriky…
nostech celého případu a podaří se
mu natočit i krátký rozhovor s Cho- krátké filmy / 13. 3. 2011, 16.30, Archa,
dorkovským – jediný, který během 14. 3. 2011, 17.30, Ponrepo
svého věznění a soudních přelíčení
poskytl. Prostřednictvím rozhovorů
s rodinnými příslušníky, kolegy i politiky se autor snaží dobrat se skutečných důvodů, které stojí za Chodorkovského zatčením.
Hlavní soutěž / 11. 3. 2011, 19.15, Lucerna,
12. 3. 2011, 20.00, Ponrepo, 16. 3. 2011,
16.00, Atlas MS
seznam promítaných filmů 67
kAmerunský coming out kApitAlismus – nAše
tAjná recepturA
kArlA z krAbice
cameroon, coming out of the
nkuta / cameroun, sortir du nkuta
Céline Metzger / Francie / 2009 / 52 min. / DigiBeta
karla’s arrival
Koen Suidgeest / Španělsko, Belgie, USA / 2011 /
90 min. / DigiBeta
doafrickém kamerunu v platnost zákon
umožňující trestat homosexualitu až pěti
lety vězení. v roce 2006 místní bulvární
tisk zveřejnil seznam padesáti lidí z nejvyšších vrstev „podezřelých z homosexuality“, na němž byla i polovina členů
vlády. Pro společnost to byl šok, veřejné mínění mělo do té doby o tabuizovaném tématu jasno: v kamerunu přece
žádní homosexuálové nejsou! místní lidé
na kameru vysvětlují, že tohle „chování“ sem zatáhli evropané a homosexuály
čeká vyhnanství z rodiny i komunity.
v této atmosféře sledujeme neúnavnou
právničku alici nkom, jejího klienta lamberta a také pětici zástupců mladé homosexuální komunity včetně aktivistky
nathalie, která chce otevřít bar, kde by
se potkávali lidé bez ohledu na orientaci.
v civilně natočeném snímku kamera doprovází protagonisty v běžných situacích
i ve chvílích vypjatých emocí. Právnička
alice s nakažlivým optimismem neúnavně bojuje na několika frontách – na půdě
justice za zrušení zákona odporujícího
ústavě a současně se jako jedna z mála
aktivně snaží bourat hluboce zakořeněné stereotypy v konzervativní kamerunské společnosti.
kdyby se dvacet let od své popravy vrátil do rumunska jeho bývalý diktátor nicolae Ceauşescu, byl by spokojen. vlast
je v rukou jeho bývalých blízkých spolupracovníků a je stejně jako za komunismu prošpikována korupcí a protekcionismem. režisér alexandru Solomon dává
ve svém s nadsázkou natočeném snímku
nahlédnout do kuchyně rumunského kapitalismu, jehož šéfkuchařem se na počátku 90. let minulého století stala skupina prominentů propojená s režimními
bezpečnostními složkami. nabízí exkluzivní pohled nejen do luxusních sídel, jachet a továren rumunských magnátů, ale
také do jejich myslí. „nedosáhnete úspěchu, dokud nebudete krást,“ prozrazuje
svůj recept dinu Patriciu, miliardář obviněný v kauze praní špinavých peněz, která jako všechny ostatní finanční skandály nejspíš nebude nikdy prošetřena. film
tvoří umně namixovaný koktejl z medailonků rumunských oligarchů, záběrů
z velkotováren střídajících se s obrázky
komunistické pásové výroby, z televizního zpravodajství a humorných animovaných vsuvek – to vše opatřeno ironickým
režisérovým komentářem.
karla přišla na svět císařským řezem
a rovnou z porodnice putovala v papírové krabici do svého budoucího domova: do parku v nikaragujské metropoli managua. Její matka Sujeylin jako
nezletilá utekla z domova, stala se drogově závislou a skončila na ulici, kde
potkala karlina otce Juana Carlose. Během těhotenství přestala brát drogy,
aby neublížila svému dítěti. Juan Carlos
je však užívá dál a nedokáže se o svou
partnerku a dcerku postarat. oba se potýkají nejen s naprosto nevyhovujícími
hygienickými podmínkami, ale i s neustálou hrozbou odebrání dítěte policií.
Sujeylin se proto vypraví zpátky k rodině, kde už vyrůstá její prvorozená dcera nasli. doma se ale jen otevřou staré
rány, které před lety způsobily její odchod. Po dvou měsících je Sujeylin znovu v zanedbaném parku a má před sebou jen dvě možné cesty – začít znovu
fetovat, nebo najít způsob, jak zaopatřit sebe i karlu. režisér koen Suidgeest
v dokumentu, začínajícím tři měsíce
před karliným narozením a končícím jejími prvními narozeninami, s neobvyklou intimitou zachytil cestu mladé dívky,
která se díky lásce k dceři odhodlá změnit svůj úděl i za cenu rezignace na své
vlastní touhy.
Cesty ke svobodě / 9. 3. 2011, 21.45,
Lucerna, 12. 3. 2011, 15.30, Atlas VS, 17. 3.
2011, 18.00, Městská knihovna
tváře korupce / 9. 3. 2011, 17.15,
Světozor VS, 12. 3. 2011, 21.15, Archa, 17. 3.
2011, 20.00, Atlas MS
Hlavní soutěž / 10. 3. 2011, 19.15,
Lucerna, 12. 3. 2011, 17.30, Ponrepo, 17. 3.
2011, 18.00, Atlas MS
kapitalism – our improved
Formula / kapitalism –
rețeta noastră secretă
roku 1972, téměř dvanáct let po vyhlá- Alexandru Solomon / Rumunsko, Francie /
šení státní samostatnosti, vešel ve stře- 2010 / 76 min. / DigiBeta
68
seznam promítaných filmů
kAtkA
kde si máme hrát?
katka
Helena Třeštíková / Česká republika / 2010 /
90 min. / DigiBeta
the game Must go on /
ta paidia den paizei
Angeli Andrikopoulou, Argyris Tsepelikas /
Řecko / 2010 / 22 min. / DigiBeta
kongo ve čtyřech
dějstvích
congo in Four acts /
congo en Quatre acts
Dieudo Hamadi, Divita Wa Lusala, Kiripi
Po snímcích marcela a rené natočiKatembo Siku / Demokratická republika Kongo,
la Helena třeštíková další časosběrný Řečtí školáci alexandra, vlad a Chry- Jižní Afrika / 2010 / 69 min. / DigiBeta
dokument, jehož ústřední postavou je sa milují fotbal. každý den po škotentokrát narkomanka katka. Suges- le svádějí před svým domem nelítosttivní příběh jejího čtrnáctiletého boje né souboje s kulatým nesmyslem, což
s drogovou závislostí začíná v roce ale nelibě nesou sousedé a pravidelně
1996, kdy v léčebném zařízení Sananim je vyhánějí. kam ale mají děti jít, když
sní o tom, že si jednoho dne najde pří- v blízkém okolí není žádné hřiště? „kažtele, bude žít podobně jako její vrstev- dé dítě má právo si hrát, a my se munice a třeba i založí rodinu. následující síme svého práva dovolat,“ rozhodnou
roky se však její život točí v bezvýchod- se jednoho dne a vypraví se za starosném koloběhu neustálé konzuma- tou města s žádostí o vybudování dětce nejrůznějších drog, krádeží, prosti- ského hřiště na místě zarostlého a netuce a stále silnější fyzické, psychické využívaného plácku. na radnici ale
i morální devastace. na jaře roku 2007 zjišťují, že podání podobné žádosti
se Helena třeštíková po delší odmlce není zdaleka tak jednoduché. Přesto se
ke své hrdince vrací a zjišťuje, že v té nevzdávají a poctivě absolvují všechdobě třicetiletá katka je stále na dro- ny nutné kroky. Podaří se jim nakonec
gách, má psa, nového přítele a hlavně po ročním snažení dosáhnout svého
čeká dítě. Středobodem snímku se tak cíle?
stává nečekané těhotenství a zoufalý zápas o budoucnost dítěte. ten však Jeden svět dětem / 12. 3. 2011, 14.00,
může katka vyhrát jen za předpokla- Městská knihovna
du, že nejdříve porazí svého drogového démona.
České filmy / 10. 3. 2011, 17.00, Lucerna,
13. 3. 2011, 17.30, Atlas VS, 17. 3. 2011, 21.30,
Evald
demokratická republika kongo je čtvrtým největším státem v africe. ačkoli
oplývá obrovským nerostným bohatstvím, jeho obyvatelé se topí v chudobě. kongo ve čtyřech dějstvích je
kvartet syrových krátkých dokumentů zachycujících tvrdou realitu v zuboženém středoafrickém státě. konžští filmaři a filmařky v prvním snímku
zdokumentovali frustrující a zdlouhavý
proces, v němž čerstvé matky opouštějící přeplněnou porodnici musejí místo
platby za ošetření nabízet šperky a ošacení. metropoli kinshasu zase sužuje
obrovské přelidnění, nedostatek pitné vody, časté záplavy a rozmáhající se
malárie ze všudypřítomných odpadků.
východ země, který je dosud válečnou
zónou, je nechvalně proslulý četným
výskytem brutálních znásilnění. třetí
ze snímků sleduje právě tyto případy,
v jednom z nichž dva chlapci znásilní
a okradou ženu ve věku vlastní matky. Poslední z filmů zachycuje konžské
ženy a malé děti přežívající z výdělku
jediného dolaru na den, který získávají
tvrdou prací při lámání kamene.
Cesty ke svobodě / 11. 3. 2011, 22.00,
Atlas MS, 13. 3. 2011, 13.30, Lucerna, 15. 3.
2011, 18.30, Archa
seznam promítaných filmů koupil jsem deštný
prAles
i Bought a rainforest /
Jag köpte en regnskog
Helena Nygren, Jacob Andrén / Švédsko / 2010 /
58 min. / DigiBeta
když bylo Jacobovi andrénovi osm let,
zapojil se stejně jako statisíce švédských školáků do sbírky na záchranu
deštných pralesů. vybrané peníze byly
tehdy odeslány do latinské ameriky, kde za ně měl být koupen kus deštného pralesa a zachráněn tak před vykácením. Po dvaceti letech se Jacob
rozhodl, že se pokusí vypátrat, zda finanční prostředky opravdu dorazily
na místo určení a kde se případně nachází část pralesa, který pomohl zachránit. Po téměř detektivním pátrání zjišťuje, že hledaný kus vegetace se
nachází kdesi mezi Hondurasem a kostarikou, a vydává se na cestu. Během
dobrodružného putování poznává těžký život chudých vesničanů a na vlastní oči vidí, kolik deštného pralesa již
většinou nelegálně padlo za oběť těžařským firmám. Přímočarý snímek Jacoba andréna a Heleny nygren jasně
dokládá, že individuální angažovanost
má svůj nepopiratelný význam a že
i malý osobní příspěvek může něco
změnit.
ekologické výzvy / 9. 3. 2011, 16.00,
Atlas MS, 11. 3. 2011, 18.00, Franc. institut,
15. 3. 2011, 19.30, Evald
69
krev v mobilech
Blood in the Mobile /
Blod i mobilen
Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo /
2010 / 82 min. / DigiBeta
napadlo vás někdy, že se ve vašem
mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí války v demokratické republice kongo? a že každým
zavoláním nepřímo podporujete největší válečný konflikt od doby druhé
světové války, kterému za posledních
patnáct let padlo za oběť pět milionů
lidí? ne, to není žert, bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází
z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. dánský režisér
frank Piasecki Poulsen své pátrání začíná na Světovém mobilním kongresu
v Barceloně. ke svému zděšení zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s nelítostnou válkou o naleziště minerálů
v demokratické republice kongo nic
společného. vypraví se proto na místo činu a po náročné cestě se dostává
do jednoho z největších dolů v regionu
v konžské Bisie. dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením
a přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde každodenní realitou. Stejně jako všudypřítomná korupce v celé
demokratické republice kongo.
máte právo vědět / 11. 3. 2011, 19.30,
Světozor VS, 14. 3. 2011, 20.00, Franc.
institut, 16. 3. 2011, 16.00, Světozor MS
láskA ve špAtných
čAsech
love during wartime
Gabriella Bier / Švédsko, Dánsko / 2010 /
92 min. / DigiBeta
láska ve špatných časech je skutečným příběhem romea a Julie současnosti. dva osudoví milenci se rozhodli
bojovat se světem jedinou zbraní, kterou mají. láskou, která se zrodila v prachu zřícených domů a v beznadějné
pasti konfliktu na Blízkém východě. Sochař osama, palestinský muslim, se zamiloval do baletky Jasmin, Židovky
z Izraele. Jediné, co chtějí, je žít spolu.
na opačných stranách plotu z ostnatého drátu sní svůj společný sen, který se snaží rozbít podezřívavý izraelský
stát i nepřející palestinská společnost.
Svou šanci nakonec dostanou až daleko v německu, kam spolu odjedou.
každodenní realita má ale k vysněným
představám daleko…
Cesty ke svobodě / 11. 3. 2011, 22.00,
Světozor MS, 12. 3. 2011, 15.30, Světozor
VS, 14. 3. 2011, 17.30, Evald
70
seznam promítaných filmů
léčbA den zA dnem
máme se nA co těšit
a diary of healing / Mes deux
seins, journal d’une guérison
Marie Mandy / Francie, Belgie / 2010 / 91 min. /
DigiBeta
Future of hope
Henry Bateman / Velká Británie, Island / 2010 /
75 min. / DigiBeta
režisérka marie mandy jednoho dne
zjistila, že má rakovinu prsu. Její život rázem změnilo vědomí smrtelné
hrozby a pocit vlastní bezmoci. rozhodla se proto natočit film o své nelehké cestě za uzdravením. Pátrání režisérky, která je zároveň pacientkou, přináší
důkazy o tom, že se k ženám nedostávají patřičné informace o možnostech
alternativní léčby či alespoň o možnosti kombinovat je s léčbou tradiční. Pacientky tak věří tomu, že jediným
možným řešením je vpravovat do svého organismu řadu chemických látek,
i když je to často zbytečné. na svém
příběhu marie demonstruje, co všechno provází rozhodnutí o vlastním těle,
jeho podobě i o kulturních stereotypech spjatých se sexualizovaným ženským tělem. dokument připomíná, jak
vzdálené nám někdy mohou připadat
problémy, dokud se nestanou našimi
vlastními.
Hlavní soutěž / 10. 3. 2011, 20.00, Franc.
institut, 15. 3. 2011, 17.00, Lucerna, 17. 3.
2011, 20.00, Světozor MS
v říjnu 2008 zasáhla Island velmi tvrdě
finanční krize. Systém půjček a života
na dluh, na který si místní lidé v posledním desetiletí až příliš ochotně navykli,
se zhroutil jako domeček z karet. Islanďanům bylo v té chvíli jasné, že musejí začít znova a hlavně jinak. a protože
na Islandu, jak se říká, je možné vše, neboť i v oblastech za polárním kruhem
lidé dokážou pěstovat růže, nastal nebývalý boom nových přístupů v duchu
trvale udržitelného rozvoje. rozmach
organického farmaření, využívání obnovitelných zdrojů energie či posílení
občanské angažovanosti vlily Islanďanům do žil novou krev. nejen pracovníci zdejšího ministerstva nápadů doufají,
že by se jejich země mohla stát platformou pro testování nových technologií
šetrných k přírodě. Britský dokumentarista Henry Bateman během svých cest
na Island vyzpovídal řadu místních politiků a političek, lidí z kulturní branže či
venkovských farmářů a všude se setkal
s nesmírným odhodláním a pozitivním
přístupem. Jeho snímek, v němž nechybí nádherné záběry fascinující islandské
přírody, ukazuje, že by se Island, poučený finanční krizí, mohl v brzké budoucnosti stát přímo vzorovou zemí pro zbytek světa.
ekologické výzvy / 12. 3. 2011, 18.00,
Atlas MS, 13. 3. 2011, 20.15, Franc. institut,
17. 3. 2011, 20.00, Městská knihovna
mAnželkA zA pAdesát
ovcí
i was worth 50 Sheep /
Jag var värd 50 lamm
Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min. /
DigiBeta
mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o generace, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. to
je také případ šestnáctileté Sabere, které v sedmi letech zemřel otec a osvojil
si ji blízký příbuzný. když bylo dívce deset, prodal ji o čtyřicet let staršímu tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného
stavu. „Často jsem myslela na sebevraždu,“ vzpomíná Sabere na manželský život se slzami v očích. dívka měla jako
jedna z mála štěstí, že se jí podařilo
uniknout a ukrýt se v azylovém domě
pro ženy s podobným osudem. ani
poté ovšem nemá vyhráno. v upřímném snímku režiséra nimy Sarvestaniho sledujeme marnou snahu Sabeřiny
chudé matky a jejího muže dosáhnout
dceřina rozvodu. když se zdá, že osud
je jim konečně nakloněn, nevlastní
otec dostává výhrůžky kvůli své druhé dceři, desetileté farzenah. výměnou za stádo ovcí ji kdysi slíbil jinému
muži. „Splátka“ měla proběhnout po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce dříve…
máte právo vědět / 9. 3. 2011, 18.00,
Atlas MS, 15. 3. 2011, 17.15, Světozor VS,
17. 3. 2011, 21.15, Archa
seznam promítaných filmů 71
medvědí ostrovy
mějte mě rádi, prosím
micky se koupe
Bear islands
Martin Ryšavý / Česká republika / 2010 /
70 min. / DigiBeta
love Me, please / lubite
menia, pojaluista
Valerij Balajan / Rusko / 2010 / 75 min. / BetaSP
Bathing Micky / Micky bader
Frida Kempff / Švédsko / 2010 / 14 min. / 35 mm
Stoletá dánka ebba Heyman, které nive filmu medvědí ostrovy navazuje „mezi novináři máme nejvyšší úmrtnost. kdo neřekne jinak než micky, má cemartin ryšavý na své předchozí projek- nejhorší je přitom pocit, že se může loživotní koníček. Chodí si zaplavat
ty, zaměřené na oblast ruské dálnový- stát cokoli,“ říká v dokumentu valeri- do moře, a to ve všech ročních obdochodní republiky Sacha (Jakutie). film je Balajana novinářka ruského opozič- bích, ať pálí slunce, nebo padá sníh.
se věnuje lidem z nejodlehlejší části to- ního deníku novaja Gazeta. Právě pro mít nějakou zálibu je podle ní důležihoto území, kterou je nižněkolymský tento list pracovala anastasia Baburo- té, člověk tak poznává nové lidi všeokres, především pak obyvatelům re- vá, která v lednu 2009 podlehla zraně- ho věku a může překonat vzpomínky
zervace ledních medvědů, nacházející ní po střelné ráně do hlavy. anastasia na všechno zlé, co se mu v životě přise na medvědích ostrovech ve výcho- doprovázela centrem moskvy advoká- hodilo. „v životě je důležité, abychom si
dosibiřském moři. Sleduje jejich puto- ta a obhájce lidských práv Stanislava užívali každý den, jak dlouho to jen půvání na opuštěnou polární stanici, kde markelova. markelov, kterého vrah za- jde,“ říká nezdolná micky, vracející se
se v nekonečném zasněženém prosto- sáhl dvěma výstřely do hlavy, zemřel pravidelně na molo. Její návraty rytmiru potkává minulost se současností. na místě. Společně se snažili upozor- zují každodenní rutinu, s níž se vypořáSnímek je portrétem krajiny, její minu- ňovat na nebezpečí neonacismu v rus- dat je ten nejtěžší úkol.
losti a člověka v ní.
ku, což se jim také pravděpodobně stalo osudným. Balajan pojímá dokument věku navzdory / 12. 3. 2011, 17.30, Evald,
částečně jako poctu anastasii, jejíž cha- 16. 3. 2011, 18.00, Franc. institut
České filmy / 11. 3. 2011, 16.00, Světozor
MS, 15. 3. 2011, 19.30, Atlas VS, 17. 3. 2011,
rakter a život skládá z rozhovorů s ro17.30, Evald
diči, přáteli a kolegy. vzpomínkové
pasáže protínají autentické záběry neonacistických náborových akcí a prohlášení, pouličních bitek a koncertů.
Ideály a snaha pomáhat se tak tvrdě
střetávají s předsudky a nespokojeností přetavenými do brutálního násilí
a slepé nenávisti.
máte právo vědět / 10. 3. 2011, 20.00,
Světozor MS, 12. 3. 2011, 21.30, Atlas VS,
15. 3. 2011, 19.15, Lucerna
72
seznam promítaných filmů
moje reinkArnAce
můj přítel rikšA
můj únosce
My reincarnation
Jennifer Fox / USA, Nizozemsko, Německo,
Švýcarsko, Itálie / 2010 / 102 min. / DigiBeta
My Barefoot Friend – the Story
of Shallim and his old rickshaw
Seong-Gyou Lee / Jižní Korea / 2010 / 81 min. /
DigiBeta
My kidnapper
Mark Henderson, Kate Horne / Velká Británie /
2010 / 82 min. / DigiBeta
Hlavní postavou časosběrného snímku
oceňované americké dokumentaristky Již pětatřicet let tahá bosý muslim
Jennifer fox je Ješe, syn vysokého tibet- Shallim svou starou rikšu ulicemi kalského duchovního mistra, který po čín- katy. Stejně jako většina jeho kolegů
ské okupaci utekl z tibetu, usadil se v Itá- včetně starého Husseina či zádumčilii a založil zde rodinu. film začíná v roce vého manoje pochází z nejchudší čás1989, kdy je Ješemu osmnáct let a více ti Indie, z Biháru. každý den nehledě
než buddhistické učení ho zajímá karié- na monzunové deště, vedro k zalknura fotografa a touha vést úplně normální tí či všudypřítomný smog vyráží Shalživot. Hlavně ho ale trápí komplikovaný lim se svou rikšou za dalším zákaznívztah s otcem, který v něm místo syna kem, který ho zase o kousek přiblíží
vidí pouze reinkarnaci mnicha khjen- ke splnění toho, po čem touží – motoce a tím i pokračovatele mizející odno- rikše. ve chvíli, kdy se jeho sen pozvolže tibetského buddhistického učení dzo- na blíží naplnění, se znenadání začne
gčhen. o tom ale nechce mladý Ješe ani rozplývat. Jeho žena a zanedlouho
slyšet a v záběrech o třináct let pozdě- syn vážně onemocní, a většina celožiji už ho vidíme jako spokojeného pra- votních úspor tak padne za léky. aby
covníka firmy IBm a otce malého dítěte. toho nebylo málo, chystá indická vláda
S přibývajícími lety však dospívá ke zjiš- zákon zakazující provoz pěších rikš…
tění, že mu buddhistická nauka není nesmírně dojemný a hluboce lidský
zdaleka tak cizí, jak se mu původně zdá- příběh mohl vzniknout jen díky desela, a že přání jeho otce, aby jel do tibetu tiletému přátelství korejského dokupožehnat věřícím, kteří jsou přesvědče- mentaristy Seong-Gyoua leeho s hlavni o jeho reinkarnaci, není až tak pošeti- ní postavou filmu. nabízí unikátně
lé. Intimní portrét složitého vztahu syna autentickou sondu do života kalkatk otci na pozadí buddhistické víry, to- ských rikšů a věrně zachycuje všechny
čený v průběhu dvaceti let, nabízí jedi- barvy, vůně a pachy přelidněné indicnečný pohled na přímou konfrontaci vý- ké metropole.
chodní filozofie a západního stylu života
a připomíná nelehký osud tibeťanů nu- Hlavní soutěž / 9. 3. 2011, 20.00,
Světozor MS, 13. 3. 2011, 15.30, Lucerna,
cených žít v emigraci.
17. 3. 2011, 18.00, Franc. institut
v roce 2003 proběhla světovými médii zpráva o únosu skupiny turistů v kolumbijských horách. Jedním z nich byl
i Brit mark Henderson, který v zajetí nakonec strávil více než tři měsíce. necelý
rok po propuštění mu k jeho velkému
překvapení přišel e-mail od jednoho
z únosců jménem antonio, člena marxistické guerillové skupiny, který se
mu snažil vysvětlit důvody jejich únosu. Po pěti letech vzájemné korespondence se mark Henderson společně se
třemi dalšími oběťmi únosu rozhodl
vrátit se na místo činu a s antoniem
se osobně setkat. v lůně nádherné přírody kolumbijské džungle, která se ale
pro unesené stala noční můrou, začíná napínavá rekonstrukce celé události
umocněná znepokojivou hudební kulisou v duchu úvodní skladby skupiny
radiohead. S využitím televizních zpravodajských šotů informujících o únosu i deníkových záznamů a vzpomínek
všech zúčastněných včetně antonia
tvůrci brilantním způsobem oživují
veškeré peripetie dramatické události a docházejí ke zjištění, že skutečnou
motivací únosců byla snaha upozornit
svět na zvěrstva, která zde na vesničanech páchají kolumbijské paramilitární oddíly.
Hlavní soutěž / 9. 3. 2011, 17.30,
Ponrepo, 13. 3. 2011, 19.30, Světozor VS,
16. 3. 2011, 19.30, Světozor VS
Hlavní soutěž / 12. 3. 2011, 19.30,
Světozor VS, 13. 3. 2011, 20.00, Ponrepo,
15. 3. 2011, 22.00, Atlas MS
seznam promítaných filmů nA stupních vítězů
autumn gold / herbstgold
Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 2010 /
94 min. / DigiBeta
Citlivé, formálně vytříbené a místy
úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se ve skromných podmínkách
připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském lahti.
tvůrci snímku nám výmluvně ukazují,
kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je možné uchovat
ve starém těle; ať jde o stoletého vídeňana alfreda Proksche, který ve volném čase maluje ženské akty, 94letou
italskou diskařku Gabre Gabric-Calvesi,
93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího Soukupa
z Hradce králové. Příprava na mistrovství i samotné závody, při nichž nechybí nervozita ani pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod
s časem. Snímek nahlíží i do soukromí
seniorských atletů, pro něž není největší výzvou pokoření světového rekordu, ale jejich věk. Přesto doufají, že
příští rok bude jejich výkon ještě o stupínek lepší.
věku navzdory / 8. 3. 2011, 19.30,
Světozor VS, 9. 3. 2011, 19.15, Lucerna,
13. 3. 2011, 18.00, Atlas MS, 14. 3. 2011,
14.00, Lucerna, 16. 3. 2011, 22.00, Atlas
MS
73
nArgis – když se čAs
zAstAvil
nargis – when time
Stopped Breathing
Kyaw Kyaw Oo, Maung Myint Aung / Barma,
Německo / 2009 / 90 min. / DigiBeta
nAše školA
our School / Şcoala noastră
Mona Nicoara, Miruna Coca-Cozma / USA,
Švýcarsko / 2011 / 90 min. / DigiBeta
Snímek naše škola je příběhem o vztazích mezi romy a většinovou populací
v malém městě na severu rumunska.
dokument sleduje očima tří romských
dětí jejich snahu vymanit se z okovů
společenské segregace. alin, Benjamin
a dana jsou posláni z polorozpadlé
školy ve vybydlené části města do běžné školy, kde se snaží s různou mírou
úspěšnosti zapadnout mezi ostatní rumuny. S hyperaktivním alinem si učitelé nevědí rady, podporu nenachází ani
u rodičů, a tak radši než do školy chodí
za školu. Pomalejšímu Benjaminovi se
mezi rumunskými vrstevníky podařilo
najít si kamarády, a proto se snaží tempo výuky za každou cenu zvládnout.
dana, jedna z nejlepších studentek,
opouští školu kvůli manželství a mateřství. Jejich příběh ukazuje, že v prostředí chudinských čtvrtí a podezřívavého
postoje většinové společnosti zůstává
možnost změnit svůj život stále velmi
omezená.
Pouhých třináct hodin trvalo řádění cyklonu nargis v deltě barmské řeky Iravadi
v květnu roku 2008. za tu dobu připravil ničivý živel o život 140 000 lidí a téměř dvěma a půl milionu osob sebral
střechu nad hlavou. týden po katastrofě
se do postižených oblastí vypravila skupina barmských filmařů a natočila zde
poeticky laděný a velmi humánní snímek ukazující skutečnou zdejší realitu.
uprostřed zbořených vesnic plných spadaných stromů potkávají filmaři ty, kteří
měli štěstí a přežili. I přes bolest ze ztráty domova a svých nejbližších vesničané
nepropadli apatii, vzájemně si pomáhají a snaží se znovu vybudovat své domy
a pokračovat v normálním životě. „nový
dům si tentokrát postavím stranou pěti
nepřátel,“ svěřuje se na kameru mladý vesničan. Podle buddhistické tradice představuje pět nepřátel oheň, zloději, nenávistní lidé, povodeň a ti, co jsou
u moci. a byla to právě vládnoucí vojenská junta, která před světem dlouho taji- máte právo vědět / 9. 3. 2011, 17.30,
la skutečný rozsah katastrofy a odmítala Evald, 12. 3. 2011, 22.00, Atlas MS, 15. 3.
2011, 20.00, Franc. institut
zahraniční humanitární pomoc, ačkoliv
nebyla schopná hladovějícím vesničanům dodat ani základní potraviny či životně důležité léky.
Cesty ke svobodě / 11. 3. 2011, 20.00,
Atlas MS, 13. 3. 2011, 15.30, Světozor VS,
16. 3. 2011, 21.15, Archa
74
seznam promítaných filmů
nebe, peklo
nedokončený film
nechte mě žít
heaven, hell
David Čálek / Česká republika / 2010 / 82 min. / DCP
a Film unfinished /
Stikat haarchiyon
Yael Hersonski / Izrael / 2010 / 89 min. / DigiBeta
i won’t go
Georgina Hurcombe / Velká Británie / 2010 /
28 min. / DigiBeta
Po konci druhé světové války byly
uvnitř nacistického sejfu v německých
horách nalezeny čtyři cívky filmu s nápisem Ghetto. Šlo o záběry z každodenního života ve varšavském ghettu, často důmyslně inscenované, které
měly posloužit nacistům jako protižidovská propaganda. Izraelská režisérka
Yael Hersonski se rozhodla tyto záběry
konfrontovat se skutečným obrazem
života ve varšavském ghettu, kde se
na ploše pouhých pěti čtverečních kilometrů snažilo koncem roku 1941 přežít téměř půl milionu polských Židů.
S využitím deníkových záznamů i současných vzpomínek několika přeživších
uvádí na pravou míru inscenované záběry, na nichž bohatí Židé spěchají
kolem zubožených mrtvol svých soukmenovců do luxusní restaurace, kde
si dopřávají šampaňské a nejvybranější lahůdky. Prostřednictvím rozhovoru
s autorem záběrů, německým kameramanem Willym Wistem, pak zkoumá, jakým způsobem tehdy němečtí
nacističtí filmaři manipulovali realitu. mistrně poskládaný snímek s řadou
velmi silných momentů získal na festivalu v Sundance v kategorii dokumentů cenu za nejlepší střih.
devadesátiletá oli truss z velké Británie žije sama v domě na spadnutí, jen
s kočkou, psem a poníkem. režisérka
Georgina Hurcombe se vypravila k této
ženě, která ji v dětství doučovala matematiku a už tehdy platila ve vsi za podivínku. „mám ráda návštěvy, ale nesmí
se zdržet moc dlouho,“ říká oli, jež má
nejraději společnost svých zvířat, která smějí volně chodit po domě. Stará
žena se snaží být co nejsamostatnější, přijímá jen základní pomoc pečovatelek. v domě tak zůstávají zbytky jídla
a neuklizené hromady věcí, mezi nimiž
se hromadí plíseň, červi a pobíhají krysy. oli je přesto spokojená a odmítá nabídky odstěhovat se. ve svém věku se
stále stará o svůj vzhled a s oblibou
si čte v bulváru. minulost oli přitom
skrývá překvapivé tajemství. Její manžel kdysi vyhrál velkou částku peněz
a manželé se tak stali milionáři. Peníze
však dvojici rozdělily a oli nikdy nelitovala, že o ně přišla. režisérka ukazuje,
jak šťastný a spokojený může být člověk, když zůstane sám sebou – byť to
ostatním připadá nemožné, neboť mají
zcela jinou představu ideálního a pohodlného života.
dokumentarista david Čálek přináší
ve svém nejnovějším snímku natočeném v produkci HBo filmovou mozaiku
čtveřice lidí rozdílného věku, zaměření
i povolání, kteří objevili rozkoš v bolesti a svou neobvyklou vášeň nepotlačují
ani neskrývají. volně provázané portréty altaira, který svou preferenci zajímavě propojil se světem koní, milovnice
latexu fronémy, věčně provokující lenky či vládní úřednice terezie ve filmu
skvěle doplňuje hudba britské skupiny tiger lillies. Snímek se nebulvárním
způsobem snaží poukázat na stereotypní představy, množství nepochopení a tabuizace, kterými je v naší společnosti obestřena komunita lidí, pro něž
představuje nejlepší sexuální stimulaci bolest.
České filmy / 11. 3. 2011, 18.00, Světozor
MS, 13. 3. 2011, 19.30, Atlas VS, 15. 3. 2011,
21.30, Evald
Panorama / 9. 3. 2011, 17.00, Lucerna,
14. 3. 2011, 20.00, Ponrepo, 17. 3. 2011,
22.00, Atlas MS
věku navzdory / 12. 3. 2011, 17.30, Evald,
16. 3. 2011, 18.00, Franc. institut
seznam promítaných filmů 75
není domA jAko domA
nové tváře itálie
obchod s orgány
home is not home /
heim ist nicht daheim
Julia Laggner / Rakousko / 2010 / 57 min. / DigiBeta
nigger / niguri
Antonio Martino / Itálie / 2009 / 47 min. / MiniDV
the Market
Rama Rau / Kanada / 2010 / 70 min. / DigiBeta
Čtveřice protagonistů dokumentu Julie laggner bydlí v rakouském penzionu pro seniory. každý z nich přitom
na život pohlíží jinak. někteří se nesmířili s tím, že museli opustit vlastní
domovy a penzion stále vnímají jako
provizorium, byť tuší, že jde o „poslední štaci“. Jejich důvody přestěhovat se
byly přitom různé. Jedna z žen uvolnila byt na žádost své rodiny a nakonec
zjistila, že se jí zbavili jako nepohodlného „břemene“. dny plynou v penzionu pomalu, všední život vyplňují společenské hry a večírky, za nimiž se skrývá
prázdnota. ti, kteří byli ještě před pár
týdny v dobré mentální kondici, postupně ztrácejí paměť i myšlenky. několika obyvatelkám domova je přitom
téměř sto let a jejich vzpomínky se vrací do daleké minulosti, v níž teprve budovaly své vlastní životy a byly plné sil.
někdejší cirkusový žonglér a zpěvák
však čas strávený v penzionu vnímá
jako nejlepší léta svého života. v tamějším kostele potkal ženu, do níž se zamiloval a která ho pravidelně navštěvuje.
Snímek ukazuje, že stáří může být stejně nevyzpytatelné jako mládí a že nikdy nemusí být na nic pozdě.
věku navzdory / 11. 3. 2011, 16.00, Atlas
MS, 14. 3. 2011, 19.30, Evald, 16. 3. 2011,
20.00, Franc. institut
„Byla to klidná vesnička, která se po příchodu imigrantů změnila v afriku,“ stěžuje si v úvodu dokumentu nové tváře Itálie obyvatelka malé obce na jihu
země, u níž leží jeden z největších utečeneckých táborů v evropě. a zatímco
stovky zoufalých uprchlíků čekají, jestli
dostanou šanci žít alespoň trochu normální život, místní přemítají, proč by se
měli s někým dělit o svůj životní prostor. v jejich názorech se odráží přístup
většinové italské společnosti, ve kterém se mísí nedůvěra, pochybnosti
a strach ze všeho cizího. antonio martino se ve svém nejnovějším snímku zamýšlí nad tím, zda a jakým způsobem
je jeho vlast schopná reagovat na současnou situaci ve světě a pracovat s početnými žadateli o azyl. Připomíná také
Italům jejich vlastní, ne tak vzdálenou
minulost, kdy sami ve velkém odcházeli za štěstím do zahraničí.
Cesty ke svobodě / 10. 3. 2011, 21.30,
Evald, 12. 3. 2011, 20.00, Městská
knihovna
vyřešit nelehkou finanční situaci prodejem ledviny na černém trhu je v Indii poměrně běžné, ačkoli to tamní zákon zakazuje. Poptávka roste, přičemž
cena pro klienty ze západu činí šedesát tisíc dolarů. „dárce“ orgánu však
obdrží maximálně dvě stě dolarů, které okamžitě spolknou dluhy za školné
pro děti nebo za stavbu nového domu
po ničivé tsunami. režisérka rama rau
ve svém dokumentu zachycuje příběh
dvou žen: Indky Hemy, která se s pomocí sestry snaží prodat svou ledvinu,
a kanaďanky Sandry, čekající na vhodného dárce a transplantaci. matka
a dcera Sandry se prostřednictvím internetu dozvídají o možnosti koupit
ledvinu od indických žen a všechny tři
o této možnosti diskutují. Hema podstupuje nutná vyšetření před odběrem
a snaží se o ceně svého orgánu smlouvat. tíživá situace všechny ženy svede
dohromady. Sandra a její nejbližší jsou
konfrontováni s realitou indického slumu, kde je prodej části vlastního těla
často jediným možným řešením neutěšené životní situace. Sandra musí znovu zvážit, zda vymění své uzdravení
za ohrožení života někoho jiného.
máte právo vědět / 11. 3. 2011, 21.30,
Atlas VS, 13. 3. 2011, 20.00, Atlas MS, 17. 3.
2011, 20.00, Franc. institut
76
seznam promítaných filmů
oči tygrA
pečovAtelkA
plAvou v tom
eyes of a tiger
Jana Počtová / Česká republika / 2011 / 41 min. /
DigiBeta
the housemaid /
die haushaltshilfe
Anna Hoffmann / Německo / 2009 / 60 min. /
DigiBeta
Men who Swim /
Män som simmar
Dylan Williams / Švédsko, Velká Británie / 2010 /
70 min. / DigiBeta
„než se doma nudit nebo se flákat po ulicích, je lepší jít si zaboxovat,“ popisuje
středoškolák z pražského Žižkova, proč
několikrát týdně navštěvuje místní tělocvičnu. Boxerský klub oči tygra tu před
lety otevřel bývalý šampión a osminásobný mistr republiky Stanislav tišer, aby
ochránil romské děti před nástrahami ulice. z oprýskaného klubu se mu podařilo
vybudovat důležité místo, které bezplatně navštěvují mladí lidé z celého Žižkova, žijící často ve složitých sociálních podmínkách. mladší i starší, dívky i chlapce,
všechny spojuje zápal pro box a přátelství s respektovaným a vřelým romským
trenérem, který jim často nahrazuje blízkého člena rodiny. energickému boxerovi se s otcovskou autoritou daří vštěpovat svým svěřencům sportovní pravidla,
která jejich životu dávají řád a posilují nejen jejich svaly, ale i křehká sebevědomí.
Svižný snímek mladé dokumentaristky
Jany Počtové zachycuje i radikální zásah
do zaběhnutého pořádku. tělocvičnu
čeká celková rekonstrukce hrazená z prostředků městské části, po které se má
proměnit na moderní Centrum pro kontaktní sporty. trenér se nostalgicky loučí
se starým prostorem a s lehkými obavami očekává budoucnost. najde se tu místo pro jeho oči tygra?
České filmy / 10. 3. 2011, 19.30, Světozor
VS, 13. 3. 2011, 21.30, Atlas VS, 15. 3. 2011,
20.00, Atlas MS
Pětadvacetiletá martina ondécková „Bylo mi čtyřicet, můj život postrádal jaz městečka Giraltovce na východním kýkoli nádech rokenrolu a netušil jsem,
Slovensku odjela na přání matky pra- kam vlastně směřuji,“ popisuje své pocovat do německa. Jejím úkolem bylo city na prahu středního věku režisér
starat se o maxe upoutaného na lůž- snímku a jeho hlavní postava, dylan Wilko a o jeho ženu, pohybující se jen liams. filmař se v roce 2002 přestěhoval
pomocí invalidního křesla. Brzy po- z rodné Británie do Švédska a v novém
chopí, že starat se o ně na plný úva- prostředí si jen nesnadno hledá prázek a být izolována od ostatního světa ci i přátele. Šeď všedního dne nabounení jednoduché. Péče o oba seniory rávají pouze pravidelné čtvrteční večeje vyčerpávající, svou práci ale vyko- ry, kdy navštěvuje stockholmský klub
nává pečlivě, přestože ji vůbec neba- mužského synchronizovaného plaváví. Jedinou spojovací linkou mezi jejím ní. Pro partu sympatických čtyřicátnínovým životem v německu a tím sta- ků nesportovních postav je jejich konírým na Slovensku jsou návštěvy kos- ček především únikovou cestou z rutiny
tela a občasné volání domů z interne- a pracovních starostí a také místem, kde
tové kavárny. martina se cítí osamělá se po svém srovnávají s faktem, že se
a stýská se jí po domově. Staří manže- jejich život přehoupl do druhé polovilé se musejí spoléhat na pomoc mladé ny. téma krize středního věku je ve vtipdívky, bez níž by byli ztraceni. režisér- ném a svěžím snímku zpracováno
ka anna Hoffmann tak ve filmu odkrý- s typickým britským humorem a všudyvá ekonomický rozdíl mezi východem přítomnou nadsázkou. Situační, až groa západem, jenž se promítá i do péče teskní humor plyne především ze scén
o nemocné seniory. němečtí manže- neohrabaného nácviku umělecké cholé si totiž mohou dovolit najmout si reografie amatérských plavců. Spolek
vlastní pečovatelku a zůstat ve svém hledající smysl života na hladině bazédomově.
nu přitom nespojuje jen přátelství, ale
také společný cíl, když zjistí, že v Itálii se
chystá neoficiální světový pohár v mužvěku navzdory / 9. 3. 2011, 22.00, Atlas
MS, 15. 3. 2011, 18.00, Franc. institut, 16. 3. ském synchronizovaném plavání.
2011, 19.30, Evald
Panorama / 9. 3. 2011, 21.30, Evald, 11. 3.
2011, 23.15, Lucerna, 15. 3. 2011, 18.00,
Atlas MS
seznam promítaných filmů 77
po dlouhé noci den
polohA hvězd
poručíme větru, dešti
day after the long night
Tomáš Kudrna / Česká republika, Německo /
2011 / 89 min. / DigiBeta
position among the Stars /
Stand van de sterren
Leonard Retel Helmrich / Nizozemsko / 2010 /
111 min. / DigiBeta
rainmakers / de regenmakers
Floris-Jan van Luyn / Nizozemsko / 2010 /
73 min. / DigiBeta
Češka libuše audrlická, Polka Barbara müller a ukrajinka Inna klimenková.
tři ženy z celkem třinácti milionů lidí,
kteří byli během druhé světové války nuceně nasazeni v Říši. monotónní
práce v muničních továrnách či v zemědělství pro ně představovala většinou dvanáctihodinové směny v těžkých podmínkách a navíc s vědomím,
že touto prací podporují nenáviděný
nacistický režim. režisér tomáš kudrna se ve svém novém snímku zaměřil
nejen na vzpomínky těchto žen ze života v totálním nasazení, ale zároveň
se snažil zjistit, jakým způsobem tato
zkušenost ovlivnila jejich další osud.
S využitím velkého množství unikátních archivních materiálů, rodinných
fotografií i znepokojivé hudební kulisy skládá plastický portrét pohnutých
osudů tří žen, do jejichž životů zásadním způsobem promluvily válečné
události a nucené práce v nacistickém
německu.
České filmy / 9. 3. 2011, 19.30, Světozor
VS, 10. 3. 2011, 19.30, Atlas VS, 16. 3. 2011,
22.00, Světozor MS
Snímek o proměnách moderní Indonésie sleduje třígenerační rodinu
z jakartského slumu. děj se soustředí především na dospívající tari, kterou
vychovává její strýc a babička. k dívce,
které se jako jediné podaří vystudovat
střední školu, se upínají naděje celé rodiny. tari však coby klasickou teenagerku víc než studium zajímají mobilní telefony a barevné kontaktní čočky. Život
rodiny, stejně jako tisíců jí podobných,
určuje neustálá honba za obživou a snaha o zlepšení nuzných životních podmínek. Skrze zdánlivě banální situace nabízí snímek, jemuž nechybí poetičnost ani
jemný humor, dokonale plastický vhled
do života chudých Indonésanů. v mikrokosmu ústřední rodiny, který je divákům naservírován i s těmi nejmenšími
detaily, se zrcadlí současně všechny zásadní otázky života v dnešní Indonésii:
korupce, konflikt mezi náboženstvími,
generační střety a rostoucí rozdíl mezi
chudými a bohatými. Brilantní práce
s kamerou vdechuje snímku výsostnou
autentičnost, již ocenili také porotci amsterodamského festivalu dokumentárních filmů Idfa, kde tato závěrečná část
mistrné dokumentární trilogie získala
hlavní cenu.
Je něco shnilého v Čínské lidové republice. a není to jen komunistický
aparát. ve vesnici v oblasti Če-ťiang
na jihu země chutnají ryby vylovené
z řeky po odpadcích, krému na obličej,
někdy po barvě. z místních studen se
line nelibý odér a lidé musejí pít vodu
znečištěnou splašky z nedaleké továrny. místní rybářka sepisuje petice a úřadům neúnavně dokazuje, že znečištění
může za vysokou nemocnost obyvatel.
zatím je však její snaha marná. v Pekingu tráví obyvatele kromě kouře z výfuků obrovského množství aut zplodiny ze spalovny na odpad. aktivistka
Čao se snaží na situaci všemožně upozorňovat, stejně jako vzdorovitá rolnice Čchen z centrální Číny, jež bojuje
s úřady kvůli uzavření chemičky, která
zamořuje tamní ovzduší. mongolskou
část země zase trápí postupující desertifikace. vizuálně vytříbený snímek vypráví čtyři příběhy z nejlidnatější země
světa – o vodě, ohni, vzduchu a zemi.
dokument představuje odvážné aktivisty a aktivistky, kteří svůj boj nevzdávají, ačkoli jsou často perzekuováni,
a současně stvrzuje, že čínského hospodářského úspěchu posledních let
bylo dosaženo na úkor životního prostředí a zdraví jeho obyvatel.
Hlavní soutěž / 11. 3. 2011, 17.00,
Lucerna, 12. 3. 2011, 22.00, Světozor MS,
15. 3. 2011, 20.00, Ponrepo
ekologické výzvy / 12. 3. 2011, 17.00,
Lucerna, 13. 3. 2011, 21.45, Světozor VS,
15. 3. 2011, 16.00, Atlas MS
78
poslední útočiště
emergency Shelter / yingji
Binan changsuo
Yang He / Čína / 2010 / 51 min. / MiniDV
seznam promítaných filmů
pozemšťAné, koho
budete volit?
earthlings, who are
you voting For?
Linda Jablonská / Česká republika / 2010 /
když Čína v roce 2001 oslavova- 40 min. / DigiBeta
prokurátor
prosecutor
Barry Stevens / Kanada / 2010 / 94 min. / DigiBeta
Hlavní postavou dokumentu kanadského režiséra Barryho Stevense je hlavní žalobce haagského mezinárodního
trestního soudu luis moreno-ocampo.
v osmdesátých letech pracoval v argentině jako žalobce během procesů s vůdci tamního vojenského režimu.
nyní ale stojí před mnohem obtížnějším úkolem: pravomoc mezinárodního
trestního soudu je totiž velmi omezená. Bez pomoci politiků se tak moreno-ocampo neobejde, což je zřejmé
zejména v případě súdánského prezidenta umara Bašíra, kterého haagský
tribunál obvinil z válečných zločinů
a rozpoutání genocidy, jež si v oblasti dárfúru vyžádala statisíce obětí. Snímek podrobně zaznamenává úskalí
diplomacie a mezinárodní politiky; sleduje například snahu zabránit pokračování válečného konfliktu v demokratické republice kongo skrze soudní
líčení s bývalým vůdcem konžských
povstalců thomasem lubangou obviněným z válečných zločinů. Skutečnost,
že práce členů mezinárodního trestního soudu je často kritizována a nesetkává se s takovou podporou, jakou
by si zasloužila, komentuje luis moreno-ocampo s úsměvem po svém: „to
je jako ve fotbale, tam rozhodčí také
nemá žádné fanoušky.“
la úspěšnou kandidaturu na konání
olympijských her v roce 2008 v Pekin- „Paroubku, koho budeš volit?“ volá
gu, pracovala ni Jü-lan jako podniko- na dnes již bývalého předsedu ČSSd
vá právnička pro velkou obchodní kor- na mítinku strany v litoměřicích aleš
poraci. tóny oslavných písní v ulicích koudela. Spolu s dalšími muži a ženahlavního města ještě ani nedozněly mi patří do tvůrčí skupiny občanskéa už jimi pronikal temný svist demo- ho sdružení Inventura, které se zabýličních koulí. domy, které stály v ces- vá podporou a prezentací umělecké
tě budoucím sportovištím, nadjezdům a publicistické tvorby lidí s mentálním
či hotelům, úřady bez milosti bouraly. handicapem. režisérka linda JablonSouhlas majitelů nebyl nutný, náhra- ská s nimi natočila dokument, který
da byla věcí protekce. ni Jü-lan zača- mapuje veřejný prostor před volbami
la oběti násilného vystěhování bránit do Poslanecké sněmovny v roce 2010.
u soudu. v průběhu následujících let filmový štáb se vypravil na několik sebyla mnohokrát předvedena na poli- tkání různých politických stran s obcii, kde ji policisté bili a mučili tak, že čany, ve městech i na venkově. Jepřestala chodit. dvakrát skončila ve vě- jich zdánlivě banální otázky často míří
zení, naposledy ji propustili v dub- k jádru věci a jejich rozhodování o tom,
nu 2010. Její vlastní dům mezitím úřa- který lístek nakonec vhodí do volebdy také strhly, a tak vypráví svůj příběh ní urny, představuje modelovou situaz invalidního vozíku v parku u ruš- ci, v níž se ocitá řada dalších lidí. „Budu
né silnice, kde s manželem přespávají volit Schwarzenberga, protože má
ve stanu. Syrová filmová kronika, kte- chytrý řeči a nezadrhává se,“ vysvětluje
rá svou podobou nezapře, že ji nena- svou volbu martin vošmik, další z mentočili profesionální dokumentaristé, ale tálně handicapovaných dokumentarisodvážní lidskoprávní aktivisté, sledu- tů. nad celým dokumentem se pak kleje ni Jü-lanin každodenní život na ulici ne zásadní a neopomenutelná otázka:
a přináší překvapivě otevřené výpově- „kdo bude chránit naši planetu?“
di lidí, pro něž se velký olympijský sen
proměnil v noční můru.
České filmy / 11. 3. 2011, 17.30, Atlas VS,
13. 3. 2011, 17.30, Evald, 15. 3. 2011, 18.00,
Světozor MS
máte právo vědět / 11. 3. 2011, 20.00,
máte právo vědět / 10. 3. 2011, 20.00,
Městská knihovna, 14. 3. 2011, 21.15,
Atlas MS, 12. 3. 2011, 13.30, Lucerna, 15. 3.
Archa
2011, 18.00, Městská knihovna
seznam promítaných filmů proti proudu – bArmští
političtí vězni
into the current: Burma’s
political prisoners
Jeanne Hallacy / Thajsko, Barma / 2011 /
87 min. / DigiBeta
Přestože Bo kyi patří k uznávaným bojovníkům za lidská práva, pozornost
médií příliš nevyhledává. už v roce
1988 ale stál mezi studenty, kteří se
aktivně postavili do čela demonstrací proti vojenskému režimu v Barmě.
Po ozbrojeném zásahu vojenské junty, během něhož zemřely více než tři tisíce lidí, strávil přes sedm let ve vězení.
Podařilo se mu uprchnout na hranice
s thajskem, odkud soustavně podporuje stovky kolegů a kolegyň z řad politických vězňů, jejich rodiny a další barmské bojovníky za demokracii. Bo kyi
ve snímku Jeanne Hallacy popisuje úsilí generací Barmánců osvobodit zemi
od tyranie. film představuje unikátní archivní záběry skupiny democratic
voice of Burma z protivládních protestů nebo vystoupení komika zarganara,
jehož politická satira dostala mnohokrát do vězení. dokument Proti proudu (v barmštině Yayzan lan), se zamýšlí
nad odvahou těch, jejichž neústupnost
vůči režimu dává obyčejným Barmáncům i přes desítky let trvající nadvládu
diktátorů stále naději.
máte právo vědět / 10. 3. 2011, 17.15,
Světozor VS, 12. 3. 2011, 18.00, Městská
knihovna, 14. 3. 2011, 18.00, Atlas MS
79
rodinné prokletí
rourA
Blood calls you
Linda Thorgren / Švédsko, Finsko, Norsko /
2010 / 97 min. / DigiBeta
the pipe
Risteard O‘Domhnaill / Irsko / 2010 / 83 min. /
DigiBeta
režisérka linda thorgren, po matce
poloviční kubánka a po otci Švédka,
se vypravila na kubu, kde se zamilovala do alexise. láska z Havany vyústila
ve svatbu, jejich vztah však měl v evropě tragické pokračování. linda zakoušela v manželství bití a ponižování, které začalo už v době, kdy čekala
dcerku almu. Stejný model nešťastného partnerského vztahu přitom zažila už její matka marta, stejně jako babička a prababička. linda se postupně
smiřuje s tím, že ji alexis využil, aby se
dostal z kuby a získal švédské občanství. Chce však prolomit model, kdy se
problémy rodičů odrážejí v životě jejich dětí. ty se v dospělosti snaží založit
harmonickou rodinu, a přitom jen nešťastně opakují chyby svých otců a matek. dokument mimo jiné ukazuje, jak
těžké je vyrovnat se s křivdami z dětství, v němž chybí jeden z rodičů. režisérčiny rozhovory s matkou a otcem
ukazují hloubku problému, složeného z ctižádosti, potřeby lásky, demonstrace moci a vnímání kulturních rozdílů. vrátí se i alma jednou na kubu pro
svou dávku vzpomínek na otce?
Snímek režiséra ristearda o‘domhnailla je strhujícím záznamem čtyřletého nerovného boje obyvatel irské rybářské vesnice rossport s firmou Shell.
ta v přilehlém moři narazila na ložiska
zemního plynu a se souhlasem vládních úředníků začala se stavbou potrubí, které mělo vést přes pozemky
místních farmářů. rozpoutala tím jednu z nejdramatičtějších protestních
akcí v novodobé irské historii. obyvatelé rossportu, kteří se stavbou od počátku zásadně nesouhlasili, se postavili
na odpor a pomocí starých rybářských
lodí, nafukovacích člunů i vlastními
těly po několik let všemožně bránili své území. když nepomohla ani intervence u evropského soudu, zahájila
místní učitelka protestní hladovku a jeden z rybářů se rozhodl svou bárkou
blokovat cestu obřímu tankeru. Stavba další části potrubí pak mohla pokračovat jen za masivní policejní asistence a za mlžení zodpovědných zástupců
státu. napínavě sestříhaný dokument
podtržený působivou hudební složkou
a využívající dramatické záběry z protestních akcí i úchvatné scenerie panenské přírody v okolí rossportu nabízí ukázku občanského aktivismu v té
nejryzejší podobě.
Ženským hlasem / 10. 3. 2011, 21.30,
Atlas VS, 12. 3. 2011, 20.00, Franc. institut,
13. 3. 2011, 14.00, Světozor MS
ekologické výzvy / 11. 3. 2011, 20.00,
Franc. institut, 13. 3. 2011, 16.00, Franc.
institut, 16. 3. 2011, 20.00, Světozor MS
80
seznam promítaných filmů
růžová sárí
sAlAm rugby
scenA del crimine
pink Saris
Kim Longinotto / Velká Británie, Indie / 2010 /
98 min. / DigiBeta
Salam rugby
Faramarz Beheshti / Írán, Nový Zéland / 2010 /
62 min. / DigiBeta
Scena del crimine
Walter Stokman / Nizozemsko / 2010 / 74 min. /
DigiBeta
„Jsem spásou indických žen,“ říká ve fil- „to je meloun nebo dinosauří vejce,“
mu Sampat Pal, proslulá jako zakla- smějí se íránští muži, když si prohlížedatelka skupiny Gulabi Gang (růžový jí ragbyový míč. Představa, že s ním
gang), bojující proti genderově diskri- na hřišti navíc pobíhají ženy, je pro
minačním tradicím. dokument nato- ně naprosto absurdní. Prosadit v íráčila režisérka kim longinotto, jež se nu v čele s konzervativním prezidendlouhodobě zabývá tematikou žen- tem mahmúdem ahmadínedžádem
ských práv. ukazuje v něm každodenní sportování žen je pro Islámskou federaúsilí indické aktivistky, k níž pravidelně ci ženských sportů v teheránu nelehký
přicházejí ženy vystavené v rodinách úkol. ragbyová federace se přitom snasvých manželů násilí. ve filmu vynika- ží, aby bylo toto sportovní odvětví otejí příběhy dvou dívek, rheky a rheny, vřené ženám, které o něj mají velký zádo jejichž života zasáhly rozdíly spoje- jem. v cestě však stojí řada překážek.
né s kastovním původem. rheka otě- Ženy musí sportovat naprosto zahalehotněla se svým přítelem z vyšší kas- né, i když jim dlouhý oděv brání v běhu
ty, jehož rodina ale brání jejich sňatku. a nadmíru se v něm potí. Sportoviště
Jako svobodnou matku by ji ovšem její smí užívat jen tehdy, když na nich nevlastní rodina zavrhla. mladičká rhena jsou muži, takže většinou trénují v hautekla se svým milencem od manže- lách a na trávník se často dostanou
la, za něhož byla provdána už v dětství. jen dvakrát do roka. trenérem nemůz romantické lásky však záhy vystřízli- že být muž, neboť ho mravnostní polivěla, neboť milencova rodina nechce cie dříve či později nařkne z obtěžování.
přijmout ženu z nejnižší kasty. režisér- a nakonec není kde a s kým hrát. ačkoka na boji energické Sampat Pal ukazu- li je v zemi několik ženských družstev,
je, s jakými problémy se indické ženy mají dovoleno se spolu utkat jen jedv současnosti potýkají, přičemž řadě nou za dva roky. S problémy se setkávaz nich hrozí za jejich „pochybení“ smrt.
jí i sportovní novinářky, jimž je odepřen
přístup na mnohé zápasy. režisér faramarz Beheshti odhaluje sociální a poliŽenským hlasem / 9. 3. 2011, 20.00,
Atlas MS, 15. 3. 2011, 21.45, Lucerna, 16. 3.
tickou dimenzi sportu, který se nevyhne
2011, 17.30, Ponrepo
restrikcím patriarchálního systému.
Ženským hlasem / 10. 3. 2011, 16.00,
Atlas MS, 11. 3. 2011, 21.45, Lucerna, 17. 3.
2011, 18.30, Archa
„lepší je slyšet zvuk vězeňských vrat než
zvonů v kostele,“ říká jeden z mladistvých delikventů odpykávající si svůj
trest na ostrově nisida poblíž neapole. Právě zde začíná i končí podmanivá
dokumentární esej nizozemského režiséra Waltera Stokmana mapující neapolskou kriminalitu. místo rozplétání
komplikované struktury zdejšího organizovaného zločinu a všudypřítomné
korupce se režisér rozhodl naslouchat
příběhům obyčejných lidí, kteří zločiny
páchají, nebo se jim naopak snaží zabránit – ať už jde o bankovního lupiče
maura žijícího mezi „neviditelnými mřížemi“ domácího vězení, bezprostřední
emanuellu, která již ve dvanácti letech
kradla a prodávala drogy a k ráně nožem nemá nikdy daleko, anebo o kadety policejní akademie či forenzního specialistu. S využitím působivých
záběrů umocněných zneklidňující hudební kulisou skládá režisér navýsost
autentický, místy poetický a ve výsledku mrazivý portrét města pod vesuvem.
města, pro jehož obyvatele je každodenní kriminalita a všudypřítomný vliv
mafie nedílnou součástí života.
Hlavní soutěž / 10. 3. 2011, 17.30,
Ponrepo, 12. 3. 2011, 20.00, Světozor MS,
14. 3. 2011, 21.45, Světozor VS
seznam promítaných filmů 81
servírky
skejtistán
skvělá příležitost
dish: women, waitressing
& the art of Service
Maya Gallus / Kanada / 2010 / 68 min. / DigiBeta
Skateistan: to live
and Skate kabul
Orlando von Einsiedel / Velká Británie / 2010 /
9 min. / HDCAM
great opportunity
Vít Janeček / Česká republika / 2011 / 64 min. /
MiniDV
Servírek je na světě podstatně více než
„odejděte žít a pracovat do České rečíšníků. Proč je tato profese tak femi- Sedmnáctiletý murza a dvanáctiletá publiky, budete se mít báječně,“ lákanizovaná? Proč chtějí řidiči kamionů fazilla žijí v afghánském kábulu a mají jí zprostředkovatelé práce obyvatele
na dálkových trasách, aby je obsluho- společný koníček – jízdu na skate- mongolska. mnozí z nich uvěří slibům,
valy ženy? Proč naopak v luxusních re- boardu. ve městě vzniklo centrum prodají své domy a odcestují daleko
stauracích pracují častěji číšníci? Proč Skejtistán, v němž mohou tamější děti na západ. k jejich nemilému překvamají Japonci rádi, když s nimi servírky jezdit na u-rampě, setkávat se a poví- pení však život v Česku není tak skvělý,
hrají hru na pány a služky? a proč ně- dat si. Skejtistán jim dává zapomenout jak si ho představovali. vykonávají makteré servírky pracují v restauracích, na každodenní realitu, v níž murza dří- nuální a převážně neodbornou práci,
kde chodí nahoře bez? režisérka maya ve umýval auta a kde fazilla prodá- zůstávají v zaměstnání i čtrnáct hodin
Gallus natáčela v několika restauracích vá žvýkačky. Jejich rodiny jsou chudé denně, spí sotva pár hodin. Po odečtea barech ve čtyřech zemích. ukazuje a často nemají dostatek jídla. Promě- ní všech nákladů jim z platu nezbutak širší spektrum zařízení, v nichž je nit svět válkou zničených budov v je- de mnoho. neznalost české legislativy
možné pozorovat genderovanost této dinečný prostor pro skejtování pomá- a jazyková bariéra jim často přinášejí
profese. na kameru vypovídá majitelka há afghánským dětem začít uvažovat problémy, které mohou skončit velkým
amerického grilu či jediné dvě zaměst- o světě kolem sebe jinak. „Je třeba, aby zadlužením. režisér vít Janeček nabízí
nankyně prestižní francouzské restau- se lidé spojili a začali budovat nový výpovědi několika živořících mongolrace, prostřednictvím filmu se ocitáme afghánistán. u moci by ovšem měl ských rodin, vykořisťovaných svými zav kanadském baru se servírkami-mo- být někdo, kdo stojí o zachování míru městnavateli. trest jim hrozí i za to, že
delkami, v erotických barech a v ja- v zemi,“ říká murza, v jehož paměti stá- se odvážili stěžovat si na kameru. Jedponských podnicích se setkáme se le rezonují děsivé vzpomínky na válku na z rodin se snaží získat vízum pro své
„služtičkami“ v růžových zástěrkách. do- i na vládu tálibánu. Právě jízda na ska- nemocné dítě v mongolsku, další šetří
kument tak na neotřelém tématu uka- teboardu je přitom pro něj i pro jeho na studium své dcery. ve filmu zaznízuje, jakým způsobem společnost vy- kamarády i kamarádky ze Skejtistánu vá i stereotypní vnímání rozdílné kulděluje muže a ženy, jaké role jim určuje nadějí na nový, lepší život.
tury, které reprezentují jejich čeští soua jak se toto rozdělení odráží ve vnímásedé. Je možné domoci se svého práva,
ní genderových stereotypů a v gende- krátké filmy / 13. 3. 2011, 16.30, Archa,
když na vaší straně nestojí zákon ani
14. 3. 2011, 17.30, Ponrepo
rovanosti trhu práce.
veřejnost?
Ženským hlasem / 10. 3. 2011, 18.00,
Franc. institut, 12. 3. 2011, 19.30, Evald,
15. 3. 2011, 22.00, Světozor MS
České filmy / 14. 3. 2011, 19.30, Světozor
VS, 17. 3. 2011, 17.30, Atlas VS
82
solArtAxi
Solartaxi – around the
world with the Sun
Erik Schmitt / Německo / 2010 / 68 min. /
DigiBeta
Jako malý kluk si louis Palmer nakreslil do sešitu auto na sluneční pohon. Jeho snem bylo objet v něm celý
svět. Po dvaceti letech se už jako učitel na základní škole ve švýcarském luzernu ke svému snu vrátil a s pomocí
několika nadšenců ho začal realizovat.
v létě roku 2007 tak spatřil světlo světa první prototyp vozidla, které díky solárním panelům umístěným v přívěsu
bylo schopno nepřetržitého provozu
pouze na sluneční pohon. Cesta tedy
mohla začít. k louisovu překvapení se
jeho auto ani po několika stovkách kilometrů nerozpadlo, a tak mohl za velkého zájmu lidí i médií ve své propagační cestě pokračovat a po osmnácti
měsících ji úspěšně ukončit. v každé
ze čtyřiceti zemí, které navštívil, uspořádal ve vybrané škole přednášku,
a na konferenci organizace spojených
národů o globálním oteplování byl dokonce pověřen funkcí oficiálního taxikáře ministrů jednotlivých zemí. Svižně
sestříhaná roadmovie erika Schmitta
s energickou hudbou a pozoruhodnými obrázky z netradiční cesty ukazuje
splnění jednoho dětského snu, který
by mohl zásadním způsobem přispět
k celosvětovému snížení emisí.
ekologické výzvy / 13. 3. 2011, 13.30,
Světozor VS, 14. 3. 2011, 18.00, Franc.
institut, 16. 3. 2011, 21.30, Atlas VS
seznam promítaných filmů
sprAvedlnost pro
sergeje
Justice for Sergei
Hans Hermans, Martin Maat / Nizozemsko /
2011 / 62 min. / DigiBeta
Současné rusko čelí mnoha problémům. Jedním z nich je korupce, která
si jako mor prožírá cestu napříč státní
správou a úřady. Přesto se stále najde
mnoho lidí, kterým otřesná situace
není lhostejná. mezi takové občany
patřil daňový právník Sergej magnitskij. Při své práci odhalil největší daňový únik v historii ruska. když celou věc
nahlásil na příslušných úřadech, čekala
ho překvapivá reakce. místo vyšetřování daňového úniku byl převezen do nápravného zařízení, ve kterém v listopadu roku 2009 ve velkých bolestech
zemřel. Investigativní dokument rok
po jeho úmrtí skládá z výpovědí spolupracovníků, přátel, rodiny a aktivistů šokující příběh muže, který zaplatil
nejvyšší cenu za to, že chtěl upozornit
na nepravost, která se v jeho vlasti děje.
Přestože všechny důkazy svědčí pro to,
že byl po celý rok vystaven týrání a šlo
tak o „pomalou vraždu“, jak případ nazval zahraniční tisk, ruským úřadům se
žádného viníka odhalit nepodařilo.
tváře korupce / 12. 3. 2011, 17.45,
Světozor VS, 14. 3. 2011, 20.00, Městská
knihovna, 16. 3. 2011, 18.00, Atlas MS
stAlin. proč ne?
Stalin. why not? / Stalin –
počemu by i nět
Kirill Sakharnov / Rusko / 2010 / 14 min. / BetaSP
„kdys volnost jak slunce nám zářila
v dáli, k ní veliký lenin nás bouřemi
ved; a věrnosti lidu vždy nás učil Stalin, nás učil jít v práci i hrdinství vpřed.“
tento výňatek ze sovětské hymny
z roku 1943 zdobí zdi moskevské stanice metra kurská. v roce 2009 byl nápis
obnoven v rámci nákladné rekonstrukce. autoři dokumentu se rozhodli zjistit,
co o tom míní řadoví moskvané a v náhodné anketě se ptali lidí, jaký mají názor na historickou postavu Stalina. „Stalina můžeme vinit z jediného, a sice, že
po sobě nezanechal nástupce,“ dozvídají se mimo jiné. Snímek prozrazuje,
že někdejší sovětský diktátor, za něhož
bylo v politických procesech popraveno na milion nevinných lidí, se v rusku
dodnes těší kultu osobnosti.
krátké filmy / 9. 3. 2011, 18.00, Městská
knihovna, 12. 3. 2011, 16.30, Archa
seznam promítaných filmů 83
sto osm
svět podle ionA b.
svobodné jeviště
108 / cuchillo de palo
Renate Costa / Španělsko / 2010 / 93 min. /
DigiBeta
the world according to ion B. /
lumea văzută de ion B.
Alexander Nanau / Rumunsko / 2009 / 61 min. /
DigiBeta
Staging a revolution
Mathew Charles, Albina Kovalyova / Velká
Británie / 2010 / 27 min. / DigiBeta
Číslo 108 jako by v Paraguayi bylo dodnes zakleté. nevisí na domech, na autech ani na dveřích hotelových pokojů;
označit jím člověka je urážka. Paraguayané dnes už často ani nevědí proč. režisérka renate Costa ve velmi osobním dokumentu pátrá po okolnostech
života a smrti svého záhadného strýce rodolfa, černé ovce rodiny. Během
rozhovoru s vlastním otcem, rodolfovým bratrem, se dozvídá, že strýc byl
gay. díky vlastnímu pátrání pak zjištuje, že za svou orientaci byl tvrdě perzekuován diktátorským režimem prezidenta alfreda Stroessnera, který zemi
vládl v letech 1954 až 1989. Právě jeho
administrativa v šedesátých letech pro
výstrahu zlynčovala 108 lidí na základě
zvláštního seznamu, evidujícího osoby homosexuální orientace. důvtipně
konstruovaný a obsahově silný snímek
připomíná zcela zapomenutou kapitolu paraguayských dějin. důvěrné rozhovory s otcem plné mezigeneračních
neshod jsou navíc citlivou paralelou
snahy o vyrovnání se s osobní i společenskou minulostí, o něž se v některé
fázi života pokouší každý z nás.
dostat se na vystoupení státem zakána dvorku bukurešťského činžovního zaného běloruského Svobodného didomu přežívá na matraci mezi popel- vadla není nic jednoduchého. zájemnicemi špinavý a věčně opilý šedesá- ci o vystoupení jsou pomocí e-mailů
tiletý muž. Jmenuje se Ion Barladeanu a sms zpráv nasměrováni na určité mísa v současné době patří mezi nejvy- to na okraji minsku, odkud jsou pak nehledávanější moderní rumunské uměl- nápadně odvedeni do malého domce. ve starém kufru totiž ukrývá své ge- ku. v „poslední evropské diktatuře“, jak
niální koláže, které v roce 2009 visely bývá lukašenkův režim často nazýván,
na výstavě v londýně hned vedle prací představuje tento domek s malým imandyho Warhola a marcela duchampa provizovaným sálem a partou divadela o rok později jim byla v Paříži věno- ních nadšenců jedinečný ostrůvek svována samostatná výstava. Bez pomoci body. I když místní herci dobře vědí, že
galeristy dana Popesca by však téměř každé z představení, v nichž nekompohádková cesta Iona Barladeanua promisně kritizují lukašenkův režim,
z bukurešťských ulic až do prestižních může být jejich poslední, ve své práci
světových galerií byla nemyslitelná. pokračují. ta v mnohém připomíná tzv.
Citlivě natočený portrét režiséra ale- „bytová divadla“, která fungovala v doxandera nanaua nám představuje člo- bách komunistického Československa.
věka, který se během své trnité životní Svou podporu členům Svobodného dipouti dostal až na úplné dno, a záro- vadla vyjádřili např. herec Jude law či
veň osobitého umělce, jež se ve svých herečka Sienna miller. dramatik tom
kolážích prosycených ironií dokáže ne- Stoppard souboru poskytl finanční
kompromisně vysmívat lidské malosti podporu a nechyběl ani na demonstrači krutosti Ceauşeskova režimu. doku- ci před běloruskou ambasádou v lonment natočený v produkci HBo posbí- dýně za propuštění hlavních postav divadelního souboru – kolji a nataši. ti
ral řadu festivalových cen.
totiž byli v den londýnské premiéry dokumentu albiny kovaljové a mathewa
Panorama / 10. 3. 2011, 16.00, Světozor
MS, 12. 3. 2011, 21.45, Světozor VS, 16. 3.
Charlese zatčeni za účast na protivlád2011, 17.30, Evald
ní demonstraci.
Hlavní soutěž / 10. 3. 2011, 21.45,
Lucerna, 13. 3. 2011, 14.00, Archa, 14. 3.
2011, 21.30, Atlas VS
Cesty ke svobodě / 9. 3. 2011, 18.00,
Městská knihovna, 12. 3. 2011, 16.30,
Archa
84
seznam promítaných filmů
šitkredit
tAk to vidím já – AmiA
thembi
Shitcredit
Martin Řezníček / Česká republika / 2010 /
31 min. / DigiBeta
that’s the way i See it – amia
Břetislav Rychlík / Česká republika / 2010 /
15 min. / BetaSP
thembi
Jo Menell / Jižní Afrika / 2010 / 48 min. / DigiBeta
„Chtějí po mně 300 000 za jeden pod- Šestiletá amia bydlí s rodiči a mladším
pis a za to, že jsem si od nich žádný pe- bratrem Shivou na statku uprostřed
níze nevzala,“ zpovídá se v dokumen- šumavské samoty. dívka žije obklopetu Šitkredit žena, kterou, stejně jako na přírodou, rodičům pomáhá s obstamnoho dalších, zlákala možnost snad- ráváním hospodářských zvířat a přála
né a rychlé půjčky. I když si žena celou by si být kobylou nebo vílou. Smyslem
transakci rozmyslela a od smlouvy od- života celé rodiny, která hospodaří
stoupila, nevýhodné podmínky umož- na malých políčkách, je soulad s příronily úvěrové firmě obstavit její dům. dou. amia prožívá v šumavské divočině
martin Řezníček ve snímku Šitkredit krásné dětství a ve svém věku dokáže
divákům a divačkám přibližuje neetic- chytit koně do ohlávky nebo obděláké praktiky těchto firem a jejich dopa- vat záhon. rodičům se v ní díky jejich
dy na osudy konkrétních dlužníků, vět- tolerantní výchově daří rozvíjet bujnou
šinou lidí s nízkými příjmy. v prostředí fantazii, osobitost a temperament.
špatně regulovaného trhu s půjčkami může i jediná zpožděná platba zna- Jeden svět dětem / 12. 3. 2011, 14.00,
menat pro úvěrovou firmu dlouhole- Městská knihovna, 13. 3. 2011, 14.00,
Městská knihovna
tý pravidelný příjem – navzdory tomu,
že jejich dlužníci nemají žádný majetek.
dokument, produkovaný společností
Člověk v tísni, dává kromě hlavního tématu – novodobé lichvy – nahlédnout
i do problematiky chudoby a sociálního vyloučení.
Člověk v tísni uvádí / 12. 3. 2011, 19.30,
Atlas VS, 14. 3. 2011, 18.00, Světozor MS,
17. 3. 2011, 19.30, Evald
v Jihoafrické republice žije v současné
době přes pět milionů lidí nemocných
aIdS. většina z nich o své nemoci nechce mluvit. tito lidé jsou přesvědčeni,
že v momentu, kdy byli diagnostikováni jako HIv pozitivní, jejich život ztratil
smysl. to ale neplatí pro mladou africkou dívku thembi, disponující nezdolnou energií, bezprostředností, smyslem pro humor a hlavně vůlí pokusit
se prolomit hradbu mlčení, která v její
zemi tuto nemoc obklopuje. thembi
onemocněla v šestnácti letech, o osm
let později své nemoci podlehla. Během té doby ale nezahálela a se svým
příběhem se rozhodla seznámit co největší počet lidí. v rámci „přednáškového turné“ o životě s aIdS objela nespočet škol, setkala se s americkým
prezidentem, přednášela na půdě parlamentu a skrze veřejnoprávní rádia
v uSa, velké Británii, kanadě a austrálii se její příběh dostal k padesáti milionům posluchačů. Živě poskládaný portrét naprosto otevřené a obdivuhodně
energické dívky, která navzdory své nemoci měla přítele a dítě, je prokládán
zdařilými animovanými sekvencemi,
jež ilustrují její vnitřní dialog s démonizovanou nemocí, která pro ni osobně
představovala především výzvu k aktivnímu postoji.
Ženským hlasem / 10. 3. 2011, 18.00,
Atlas MS, 14. 3. 2011, 17.30, Atlas VS, 16. 3.
2011, 21.30, Evald
seznam promítaných filmů 85
to je život
tři dAry
ukrAjinská chelseA
that’s life / takie życie
Daniel Zieliński / Polsko / 2010 / 27 min. / DigiBeta
three gifts
Erika Hníková / Česká republika / 2011 / 26 min. /
DVCAM
the other chelsea – a Story from
donetsk / the other chelsea –
eine geschichte aus donezk
Jakob Preuss / Německo / 2010 / 88 min. / DigiBeta
„Jsem asi velká měkkota,“ říká Wit zieliński, muž v důchodu žijící na polském dokumentaristka erika Hníková se
venkově v domě se svou matkou, o niž ve svém snímku tři dary vydala po sto- Pokud pocházíte z ukrajinského měsse stará. Pomáhá jí s umýváním, vaří pách české pomoci v afghánistánu. na- ta doněck, je nad slunce jasné, že jste
a krmí ji, povídá si s ní. Stará paní při- táčení dovedlo českou filmařku na se- vášnivým fanouškem místního fotbatom mluví jen zřídka, ráda zpívá vlaste- ver země, kde se už řadu let snaží lového týmu Šachtar a že „oranžová renecké písně a s každým novým dnem společnost Člověk v tísni zlepšit život- voluce“ vám zrovna dvakrát nevoněla.
se jí paměť postupně vytrácí. daniel ní podmínky místních lidí, živořících v žádném jiném městě neměl vůdce
zieliński natočil citlivý dokument na hranici chudoby v podhorských ves- „modré opozice“, současný ukrajinský
o svém otci a babičce, v němž každá nicích poznamenaných dlouholetou prezident a samozřejmě velký fanouscéna nese důležité poselství o podo- válkou. dokument je složen ze tří pří- šek Šachtaru viktor Janukovič, takovou
bě stáří uvnitř rodiny. dobře kompo- běhů rodin, kterým Člověk v tísni po- podporu jako v hornickém doněcku.
nované černobílé obrazy ukazují kaž- máhá zajistit stabilní zdroje příjmů. di- režisér snímku Jakob Preuss podnikl
dodenní život této dvojice, stejně jako váci společně s autorkou zjišťují, jak velmi přesnou sondu do mentality lidí,
občasné návštěvy ostatních rodinných může ovlivnit život rodiny darované kteří s nostalgií vzpomínají na „stapříslušníků. komunikace syna s mat- hejno slepic, tkalcovský stav nebo vče- ré dobré sovětské časy“ a o směřování
kou, plná lásky a přátelství, ostře kon- lí roje.
své země podle západního vzoru netrastuje s neschopností ostatních členů
chtějí ani slyšet; ať už jde o mladého
rodiny strávit byť i krátký čas se sta- Člověk v tísni uvádí / 9. 3. 2011, 18.30,
ambiciózního politika kolju, bývalého
rou ženou. v centru pozornosti se pak Archa, 12. 3. 2011, 18.30, Archa
horníka Sašu, anebo o přátelskou valmísto ní ocitají domácí mazlíčci, kteju, obsluhující výtah v rozpadajícím se
rým dokážou snacha a vnuci projevit
místním dole na uhlí. Svižně sestříhaný
více citu než vlastní příbuzné. rozhoportrét chudého města s vysokou mívor syna s otcem pak ukazuje, jak osarou nezaměstnanosti a korupce, jemuž
mělý je život člověka, jehož práci vnívévodí luxusní fotbalový stadion pomají ostatní jako samozřejmou. Chybí
stavený místním miliardářem achmev něm uznání a nabídka pomoci, ktetovem, je orámován vítězným tažením
rá by přemostila narušené vztahy mezi
Šachtaru Pohárem uefa. a pak že fotWitem a jeho rodinou.
bal je jen hra…
věku navzdory / 12. 3. 2011, 17.30, Evald,
16. 3. 2011, 18.00, Franc. institut
Hlavní soutěž, tváře korupce / 12. 3.
2011, 19.15, Lucerna, 14. 3. 2011, 22.00,
Atlas MS, 16. 3. 2011, 18.00, Městská
knihovna
86
umění odpAdu
waste land
Lucy Walker / Velká Británie, Brazílie / 2010 /
98 min. / HDCAM
seznam promítaných filmů
v krAjinách tichA –
nikolAj A ludmilA
in the lands of Silence –
nikolai and ludmila
Zdeněk N. Bričkovský / Česká republika / 2011 /
film renomované režisérky lucy Wal- 65 min. / MiniDV
ker dokumentuje průběh téměř tříletého umělecko-charitativního projektu světově proslulého výtvarníka vika
munize. ten odcestoval do rodné Brazílie, aby na největší světové skládce
Jardim Gramacho na okraji rio de Janeira pořídil fotoportréty místních lidí,
kteří denně vytřídí na dvě stě tun odpadu, jež prodávají recyklačním společnostem. muniz, uchvácený světem
skládky a osudy lidí, s nimiž se tu shledává, se rozhodne navázat s objevenými „modely“ uměleckou spolupráci.
Sledujeme tak fascinující proces tvorby, v němž za použití odpadků vznikají
nádherné portréty „smetištní“ kuchařky Irmy, místního intelektuála zumbiho,
který z vyhozených knih skládá komunitní knihovnu, nebo osmnáctileté Suelem, jež se kvůli práci na skládce nemůže starat o své dvě děti. v jejich tvářích
se zrcadlí obrovská hrdost a současně
beznaděj ze života na skládce. Brilantně natočený autentický snímek, opatřený hudbou mobyho, posbíral řadu
festivalových cen, například v Sundance, a byl také nominován na oscara
za rok 2010. díky hrdinům, z nichž prýští ryzí lidské emoce, dokazuje, že umění má sílu měnit věci i životy.
ekologické výzvy / 11. 3. 2011, 21.45,
Světozor VS, 13. 3. 2011, 20.00, Světozor
MS, 15. 3. 2011, 17.30, Ponrepo
Při natáčení svého nejnovějšího filmu,
který se odehrává v krajině sibiřské tajgy, zavál osud dokumentaristu zdeňka n. Bričkovského k nikolaji a ludmile.
I když se vzájemně neznají, mají mnoho společného. Padesátiletá ludmila
žije sama na okraji zapomenuté sibiřské vesnice ordžonikidze. Píše básně,
maluje, část života strávila v pravoslavném klášteře a je přesvědčená, že člověk bez Boha není ničím. také stejně starý nikolaj je hluboce věřící. Žije
v malém domku na břehu řeky angary
a boží chrám pro něj představuje zdejší panenská příroda, do jejíhož lůna se
každodenně vydává na lov zvěře a ryb.
nikolaj vyznává staroslovanskou pohanskou víru, jejímž nejvyšším bohem
je rod, s nímž lze komunikovat skrze
hudbu přírodních zvuků. Specifickou
poetikou prodchnutý snímek s řadou
lyrických pasáží umocňuje působivá
zvuková kulisa, jejíž část obstarává sám
nikolaj, který za doprovodu své staré
kytary zpívá melancholické písně.
České filmy / 15. 3. 2011, 19.30, Světozor
VS, 16. 3. 2011, 17.30, Atlas VS
ve jménu rodiny
in the name of the Family
Shelley Saywell / Kanada / 2010 / 60 min. / DigiBeta
Podle zpráv oSn dojde na světě asi
k pěti tisícům vraždám ze cti ročně.
Převážná část těchto zločinů se odehraje na Blízkém východě a v jihovýchodní asii, nevyhýbají se však ani
západnímu světu. režisérka ve znepokojivém snímku sleduje nejprve příběh
z kanadského toronta, kde pákistánský přistěhovalec zavraždí svou šestnáctiletou dceru aqsu. za několik týdnů otřese americkým dallasem vražda
dvou náctiletých sester aminy a Sarah
jejich otcem, původem z egypta. o pár
měsíců později v rochesteru jen zázrakem přežije devatenáctiletá fauzia, dcera afghánských rodičů, pokus
o ubodání vlastním bratrem. Skrze otevřené rozhovory s přáteli a známými
obětí snímek zkoumá okolnosti a eskalující napětí, které vyvrcholily zločiny v rodinném kruhu, i reakce místní
muslimské komunity. v tísnivé paralele
se setkáváme s dalšími dívkami z imigrantských rodin, které stále žijí ve strachu ze svých blízkých. Jsou nuceny žít
dvojí život – rodinný, řídící se konzervativními pravidly islámu, a ten vlastní,
nesešněrovaný představami autoritativních a násilných příbuzných.
máte právo vědět / 11. 3. 2011, 18.00,
Atlas MS, 13. 3. 2011, 19.30, Evald, 15. 3.
2011, 21.45, Světozor VS
seznam promítaných filmů 87
vesnice bez žen
věznice írán
village without women /
Selo bez žena
Srdjan Sarenac / Francie, Srbsko, Chorvatsko /
2010 / 83 min. / DigiBeta
the green wave
Ali Samadi Ahadi / Německo, Írán / 2010 /
80 min. / DigiBeta
v srbské vesnici zabrdje zůstalo pouze osm obyvatel – samí muži, všichni
svobodní. Bratři zoran, rado a dragan
spolu žijí v jednom domku, jehož zdi
polepili fotkami modelek z pánských
časopisů. obstarávají si domácí práce,
chovají ovce a nikdy neslyšeli o internetu. nepřítomnost žen všichni tři silně
pociťují. Jediný zoran se ale snaží najít si nevěstu, což se mu v Srbsku nedaří. v nedaleké albánii je naopak mnoho
žen a málo mužů. zoran se proto rozjede na výlet do albánie s jasným cílem – vybrat si tu nejhezčí z žen, jakou
mu nabídnou. dokument Srdjana Sarenace ukazuje, jak do života obyvatel
zasahují kulturní a náboženské rozdíly
dané příslušností k různým etnickým
skupinám. Přijmout strategické rozhodnutí vybrat si partnerku z jiné země
proto není jednoduché. malá vesnice
v horách, kde domy nemají koupelny
a podlaha je hliněná, navíc neodpovídá životnímu stylu většiny současných
žen. Čím může přilákat nevěstu vesničan, který žije mimo civilizaci a hledá
především hospodyni? Jsou tyto vesnice odsouzeny k zániku?
Panorama / 11. 3. 2011, 17.30, Evald, 13. 3.
2011, 22.00, Atlas MS, 16. 3. 2011, 17.30,
Světozor VS
vnoučAtA kubánské
revoluce
the grandchildren of the
cuban revolution / los nietos
de la revolución cubana
Carlos Montaner / USA / 2010 / 60 min. / BetaSP
Předloňské prezidentské volby v íránu
probraly národ z letargie. mladá generace po letech vycítila šanci na změnu „v téhle zemi nemá cenu pracovat ani
a vyšla do ulic na podporu reformního studovat,“ říká mladá merci na ulikandidáta míra Hosejna músávího. elek- ci kubánského hlavního města Havatrizující naději vystřídalo zklamání a vše- ny. Student Javi na otázku, jaké oběti
obecná deziluze z jasného volebního je ochoten přinést myšlenkám revolupodvrhu, kterým byl znovu zvolen kon- ce, zvedá prostředníček. Podle něktezervativní mahmúd ahmadínežád. vlna rých hlasů roste na kubě nová opozice.
protestů, jež se následně vzedmula, Jsou to dnešní mladí lidé, kteří nemabyla krutě potlačena režimem, který se jí s padesát let starým revolučním taneštítil použít nejbrutálnější zastrašova- žením nic společného a necítí k jeho
cí prostředky. všechny tyto události ana- idejím už ani sentiment svých rodilyzuje snímek pohledem exilových novi- čů. vnuci a vnučky kubánské revoluce
nářů a lidskoprávních aktivistů, včetně otevřeně vypráví o frustraci a depresi
laureátky nobelovy ceny Shirin ebadi; mladé generace. ta touží po cestováosobní rovinu íránské tragédie zachycu- ní do zahraničí, slušném bydlení a svojí fiktivní příběhy dvou mladých íránců – bodě projevu, který si v čím dál větší
mladíka kaveha a dívky azandeh. Jejich míře kompenzuje na internetu a v proosudy, ztvárněné působivou animova- vokativních textech rapových skladeb.
nou formou kontrastující se syrovými o pasti, do které jsou castrovským repouličními záběry z mobilních telefonů, žimem chyceni, vypovídají ve filmu jak
jsou poskládané z tisíců příspěvků, jež „děti ulice“, tak nejvýznamnější kubánse v době voleb objevily na sociálních ští opoziční novináři a novinářky, mezi
sítích a na internetových blozích. vzka- nimi perzekuovaná bloggerka Yoani
zy odvážných íránců a íránek obsahují Sánchez, i kubánští hiphopoví umělci.
šokující informace o bezdůvodném mu- Snímek Carlose montanera, prokládačení uvězněných a s mrazivou přesvěd- ný archivními záběry, koření autentický
čivostí ilustrují pocity mladé íránské ge- kubánský rap.
nerace, která se ve vlastní zemi cítí jako
ve vězení.
Cesty ke svobodě / 12. 3. 2011, 16.00,
Městská knihovna, 13. 3. 2011, 18.30,
Archa, 17. 3. 2011, 18.00, Světozor MS
Cesty ke svobodě, Hlavní soutěž /
10. 3. 2011, 21.15, Archa, 12. 3. 2011, 15.30,
Lucerna
88
seznam promítaných filmů
vodkA fActory
volání
vodkafabriken
Jerzy Sladkowski / Švédsko / 2010 / 90 min. /
DigiBeta
Shout
Sabine Lubbe Bakker, Ester Gould /
Nizozemsko / 2010 / 75 min. / DigiBeta
valja z města Žiguljovsk v Samarské ezat a Bayan se narodili v té části Gooblasti ruské federace se ráda pěkně lanských výšin, kterou kontroluje Izobléká a líčí. Sní o tom, že bude hereč- rael. rodiče pocházejí ze Sýrie a nejkou, nejvíce času však tráví v zaměst- větším snem obou mladíků je vydat
nání v balírně vodky a po večerech se se do země svých předků. každý den
opíjí s kamarádkami. Žije společně se na skále u syrsko-izraelských hranic sní
svou matkou taťánou a se synkem da- o životě na druhé straně. tato příležinilou. obě ženy odešly od svých man- tost se jim naskytne po dovršení osmželů, kteří je v opilosti bili a ponižovali. nácti let, kdy získají povolení studotaťána se znovu setkává se svou lás- vat v hlavním syrském městě damašku.
kou z mládí, valja ale odmítá žít s mat- Stejně jako jiní mladí lidé jsou opoječiným novým partnerem. Po jejím od- ni nově nabytou svobodou, která je
jezdu do moskvy musí taťána zvážit, ale nutně provázena pocity odloučení
zda svůj život stráví s mužem, do ně- od rodiny a samoty anonymního velhož se znovu zamilovala, nebo s vnu- koměsta. každé velké dobrodružství je
kem, který zůstává bez matky. režisér nakonec spojeno s nutností volby, jež
Jerzy Sladkowski nás přivádí do neuvě- v případě syrských mladíků představuřitelně intimní blízkosti hlavních pro- je dilema, které navždy změní jejich žitagonistek, které prožívají své každo- voty: zůstat, nebo se vrátit.
denní hořkosti života bez budoucnosti.
ve městě, nad nímž bdí busta lenina máte právo vědět / 11. 3. 2011, 20.00,
v nadživotní velikosti, se totiž mnoho Ponrepo, 13. 3. 2011, 18.00, Světozor MS,
15. 3. 2011, 20.00, Městská knihovna
nemění. lahve vodky putují do světa
stejně jako končí na stolech řady tamních domácností, kde zahání bezútěšnost a prázdnotu. Ženy zoufale hledají své místo v životě, přičemž jedna
na druhé vidí, jak je jejich počínání
marné. Sny o lásce se rozpouštějí v banalitě bez hrdinů a zázraků.
Hlavní soutěž / 9. 3. 2011, 21.45,
Světozor VS, 12. 3. 2011, 16.00, Světozor
MS, 16. 3. 2011, 20.00, Ponrepo
vše pro dobro světA
A nošovic
all for the good of the
world and nosovice
Vít Klusák / ČR / 2010 / 82 min. / 35 mm
výstavbu automobilky Hyundai v severomoravských nošovicích provázely konflikty a vyhrocené emoce. vykupování zemědělských pozemků vedlo
ve vesnici až k výhružkám těm majitelům, kteří se své půdy vzdát nechtěli. nakonec však ustoupili a na zelené
louce tak vyrostlo průmyslové monstrum s vlastním fotbalovým hřištěm
a obřím parkovištěm. režisér vít klusák
se do vsi vypravil tři roky po otevření
továrny. Snaží se zjistit, jak se obyvatelé vesnice se situací vypořádali. někteří
z nich se stále snaží upozornit na to, jak
museli pod nátlakem prodat své pozemky. Pro jiné je to uzavřená kapitola, byť ještě stále citlivá. lidé z okolí našli v továrně práci, jež však vůbec není
jednoduchá. Při vstupním ceremoniálu musí zpívat korejskou píseň a ti
z nich, kteří si stěžují na špatné pracovní podmínky, dostanou záhy výpověď.
na nových polích kolem automobilky
dál roste proslulé nošovické zelí a majitel zelárny si stýská nad tím, jak dlouho bude trvat zúrodnění země. Přinesla
nošovickým korejská investice štěstí?
České filmy / 14. 3. 2011, 17.30, Světozor
VS, 16. 3. 2011, 19.30, Atlas VS
seznam promítaných filmů 89
z kolA ven – co zA tím je? zAchrAňte edWArdse
zločinci podle zákonA
out of round – what is behind? /
z kola von – Čo je za tým?
Jaroslav Vojtek / Slovensko / 2010 / 30 min. /
BetaSP
thieves by law / ganavim Ba hok
Alexander Gentelev / Izrael, Německo,
Španělsko / 2010 / 91 min. / DigiBeta
Jožko žije se svou rodinou a se psem nemem v polorozpadlém domku o jedné
místnosti poblíž frekventované silnice
kdesi na Slovensku. Jako bývalý narkoman je na odvykací kúře a chodí si pravidelně vyzvedávat své dávky metadonu. Prohledává popelnice a prodává
časopis nota Bene, slovenskou obdobu nového prostoru. rodinu živí matka, která nabízí u silnice sexuální služby, otec propadl závislosti na hracích
automatech. režisér Jaro vojtek ukazuje příběh rodiny, která se ocitla na okraji společnosti. nikdo se navíc nesnaží
o změnu, jediný Jožko sebereflexivně
vnímá svou životní situaci a snaží z ní
uniknout. Je možné dostat se z tohoto
kruhu ven a začít jiný, nový život?
krátké filmy / 12. 3. 2011, 19.30, Atlas VS,
14. 3. 2011, 18.00, Světozor MS, 17. 3. 2011,
19.30, Evald
Saving edwards
Dagmar Smržová / Česká republika / 2010 /
72 min. / DigiBeta
Šárka a marcel Sladkowští se po ně- o životě se neučili ve školách, ale v krikolika letech manželství rozhodli mít minále. tam si také vybírali své budoucí
dítě. lékaři však v průběhu těhoten- spolupracovníky. tetování jim neslouství diagnostikovali u plodu edward- ží jako ozdoba, ale jako projev pohrdásův syndrom a okamžitě Šárce dopo- ní autoritami a znak příslušnosti ke své
ručili interrupci. edwardsův syndrom vězeňské kastě a její hierarchii. nikdy
je genetická porucha, která způsobu- normálně nepracovali, přesto jsou mije fyzické i mentální postižení. Polovi- lionáři. a jsou na to náležitě pyšní. Řeč
na dětí s touto diagnózou zemře ješ- je o hlavních postavách znepokojivétě před porodem, z narozených dětí se ho dokumentu alexandra Genteleva,
polovina nedočká více než pár měsíců jemuž se podařilo získat důvěru někoživota. většina rodičů se proto rozhod- lika čelních představitelů ruskojazyčne těhotenství přerušit. Sladkowští se ného podsvětí, takzvaných vorů v zana svou životní situaci dívají jinak. „Je- koně. ti musejí dodržovat speciální
nom proto, že je nemocné, mu nepře- kodex – nepsané zákony, které vznikstaneme zpívat,“ říká marcel. Pro ten- ly ve třicátých letech minulého století
to postoj však nemají pochopení jejich v sovětských gulazích. Jejich nebývale
rodiče, přátelé ani lékaři. když se Ju- otevřené výpovědi společně s archivníliána narodí, musejí se manželé smí- mi záběry z ruských věznic či ukázkami
řit s tím, že každý den může být jejím „mafiánských radovánek“ podávají velposledním. dokument ukazuje, jakým mi komplexní a ucelený pohled na rozzpůsobem se společnost vypořádává voj organizovaného zločinu v rusku
s těmi, kteří se vydají „proti proudu“. vě- od perestrojky až do dnešní doby. Podnovat péči dítěti, které je již v prenatál- le bývalého pracovníka ruského Interním věku velmi nemocné, připadá vět- polu mají dnes tito lidé zásadní vliv
šině lidí zbytečné. Proč se tedy marcel na ekonomická a politická rozhodováa Šárka dobrovolně vydávají strmější ní své země, neboť dobře vědí, že kroživotní cestou? Jaké poselství nám při- mě po zuby ozbrojených bodyguardů
náší jejich rozhodnutí?
musejí disponovat i „svým“ politikem.
České filmy / 10. 3. 2011, 18.00, Světozor
MS, 12. 3. 2011, 16.00, Franc. institut, 14. 3.
2011, 19.30, Atlas VS
tváře korupce / 9. 3. 2011, 20.00,
Městská knihovna, 12. 3. 2011, 14.00,
Světozor MS, 17. 3. 2011, 20.00, Ponrepo
90
seznam promítaných filmů
zuřivá sílA veršů
ženy shr
the Furious Force of rhymes /
hip-hop, le monde est à vous!
Joshua Atesh Litle / Francie / 2010 / 82 min. /
DigiBeta
coal in the Soul
Martin Dušek, Ondřej Provazník / Česká
republika / 2010 / 58 min. / DigiBeta
Chutná vám občas život jako zvětralé pivo? Říkali jste si někdy, že všechno jde tak špatně, že už to ani horší
být nemůže? Snažili jste se někdy dohnat vlastní stín? Pak jste zralí na zuřivou sílu veršů. dokument, ve kterém
se nespokojenost a frustrace nevybíjí násilím, ale zpěvem a tancem. dokument, který ukazuje, že utlačovaní našli způsob, jak se o své pocity podělit
s celým světem. dokument, který se
snaží porozumět jejich společné řeči –
hip hopu. Provokativní snímek odhaluje, jak jeden hudební žánr dokáže spojit tak rozdílné lidi, jako jsou černoši
z Bronxu, skinheadi z německa, Izraelci a Palestinci, africké feministky nebo
francouzští imigranti. Strhující kronika hořkých osudů, které se nechtějí nechat zlomit, využívá k vyprávění stejný
jazyk jako její hlavní hrdinové. výsledkem je působivá hudební road movie,
která napříč kontinenty a časem přináší stejné poselství: naději a touhu
po smíření.
Cesty ke svobodě / 12. 3. 2011, 16.00,
Atlas MS, 13. 3. 2011, 23.15, Lucerna, 15. 3.
2011, 21.30, Atlas VS
Hana krejčová z Horního Jiřetína, kastelánka zámku Jezeří, a liběna novotná,
mluvčí skupiny Czech Coal, mají rozdílné představy o tom, co je v životě krásné a důležité. První bojuje za zachování
původního rázu krajiny na severu Čech
a za ochranu kulturních památek. druhá pak „srostla s uhlím“, v měsíční krajině
vidí určité kouzlo a chová se loajálně vůči
svému zaměstnavateli. dokument martina duška a ondřeje Provazníka odkrývá
emoce, které obě ženy prožívají v souvislosti se svým konáním. Hnědouhelný revír postupně pohlcuje další místa a vesnice, přičemž rekultivace bude trvat
mnoho let a se zemí srovnaná stavení
a památky jsou ztraceny jednou provždy.
Hana zpívá v místním kostele, chová zvířata a chrání si svůj malý pozemek, který
jí zbyl, zatímco rodné albrechtice už sežvýkalo těžební rypadlo. liběna hájí svého zaměstnavatele a diskutuje se svými
dětmi o tom, co je a není správné. rozdíl mezi jejich snažením a viděním světa zhmotňuje základní morální problém:
na jedné straně vyžadujeme uhlí jako dostupný energetický zdroj, na straně druhé riskujeme poškození přírody a ztrátu
vzpomínek na místa, kde ještě nedávno
žili lidé. na loňském ročníku mfdf Jihlava film zvítězil v kategorii Česká radost.
České filmy / 9. 3. 2011, 19.30, Atlas
VS, 11. 3. 2011, 14.00, Lucerna, 12. 3. 2011,
20.00, Atlas MS
doProvodné akCe
92
doprovodné akce
BoBříci Jednoho Světa
vaše energie je potřeba jinde! Přestaňte si strkat nohu
za hlavu a pojďte sbírat jednosvětové bobříky! v každém
kině je pro vás od 9. do 16. března v určených hodinách připraven jeden úkol. diváci a divačky, kteří se zapojí do všech
aktivit a nasbírají tak všechny bobříky, postoupí do slosování o zajímavé festivalové ceny (trička, tašky, vstupenky
do kina či pozvánky na slavnostní zakončení).
BoBřík na Suchu (divadlo archa, 18.00–22.00,
sobota a neděle 15.30–22.00)
nám stačí otočit kohoutkem, když máme žízeň. Přijďte si
ale na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší obstarat si vodu
v některých částech afriky.
neÚplatný BoBřík (evald, 17.00–22.00)
korupce má mnoho forem a z podstaty věci funguje skrytě. zkuste si procvičit svou schopnost odhalit korupci
i v jejích sofistikovaných podobách! Partnerem bobříka je
organizace transparency International.
vězeňSký BoBřík (Světozor, 17.00–22.00,
sobota a neděle 15.00–22.00)
Přijďte podepsat petici za propuštění politických vězňů v Barmě, napsat pohlednici za osvobození vězněného nositele nobelovy ceny míru liou Siao-poa a zkuste si v lidskoprávním
pexesu tipnout, za co všechno se na světě chodí do vězení.
nevidoMý BoBřík (pasáž lucerna, 16.30–22.00,
sobota a neděle 15.00–22.00)
Pohybují se po městě docela suverénně. Pomáhá jim
k tomu slepecká hůl či pes. Přijďte zažít město „naslepo“
a zjistit, jak můžete pomoci nevidomým, které každodenně potkáváte. Bobřík je realizován ve spolupráci s o. s.
tyfloservis.
BoBřík ekologie (francouzský institut, 17.30–22.00,
sobota a neděle 15.30–22.00)
třídíte odpad? Že je to jednoduché? ale víte si rady třeba s mastným papírem, víčkem od jogurtu nebo polystyrénem? a mají se plastové kelímky vymývat, či ne? Přijďte svá každodenní odpadová dilemata vyřešit do stánku
Hnutí duHa.
koMikSový BoBřík (Ponrepo, 17.00–22.00)
Staňte se aktivními spolutvůrci komiksu věnovaného
lidskoprávním tématům tak, jak s nimi pracuje vzdělávací program varianty Člověka v tísni. získáte bobříka
ihned a nejlepší nápady oceníme na podzim při oslavách deseti let variant.
BoBřík odvážného Migranta (městská knihovna,
17.30–22.00, sobota a neděle 15.30–22.00)
Jak se cítí cizinec, který opustil svou zemi a ocitl se v České republice? vyzkoušejte si to na vlastní kůži! dokážete
vyplnit formulář ve vám nesrozumitelném jazyce? Bobřík
je realizován pod patronací allstar refjúdží Bandu.
BoBřík Sociální ekonoMie (atlas, 17.00–22.00)
Přijďte si vyzkoušet, jak obtížná je cesta ze společenského dna. Speciální počítačová hra Ghettout! vám ukáže
život na okraji. Hru Ghettout! vytvořila organizace tady
a teď, o. p. s.
doprovodné akce recyklátor
93
Jeden Svět a nové technologie
12. a 13. března 2011, 14.00–22.00, divadlo archa
vstup zdarma
Pro příznivce nových technologií připravil festival Jeden svět
několik novinek.
code:Mode ve spolupráci s festivalem Jeden svět připra- FeStivalový geocaching
vil na 12. a 13. března prodejní akci, která bude prezentovat
recyklaci jako téma i metodu tvorby. Během dvou dnů se tak neseďte doma a hledejte s Jedním světem. v letošním roce
v divadle archa představí tvůrci recyklovaných šperků, odě- jsme pro milovníky geocachingu připravili jednu speciální
vů, ale i tašek a kouzelných krabiček a flakonů.
„cache“. Při hledání naší „mysterky“ se můžete nejenom projít, ale zároveň se dozvědět více o festivalu. na cestě za odSeznámíte se zde s výtvory z dílen značek, jako jsou Punk- měnou na vás totiž čekají záludné otázky týkající se Jednotura, raJda, WeGGart, HezuČ, klImo, Bufoart, CHIl- ho světa a jeho historie.
lI deSIGn, Bu, luCkYWaSte, nIka77, BY marCat, voJtěCH
Žák, reSPekt koSmetIka, Cvok, ka_len_dIáŘ, vInYl- Soutěžte S Qr kódy
BaGS, traSHmade, atelIer-koIra-kISSa. Bližší informace
o jejich tvorbě naleznete na stránkách www.codemode.cz
Hledejte je na plakátech, ve festivalových kinech nebo
na výstavách a vyhrajte lístky do kina, akreditace, trička, taškromě starých přešívaných kousků oblečení najdete v arše ky a další ceny. načtěte si zde otištěný Qr kód do svého mošaty z papíru, brože z cédéček, tašky z obalů od rýže, ale bilu a dozvíte se více.
i hračky z opuštěných látek nebo diáře ze starých časopisů
a recyklovaného papíru.
FlaShpointy Jednoho Světa
nezávislý projekt Prague free fashion Weekend s heslem Ignorujte konfekci! se zrodil před pěti lety. Pod názvem
Code:mode se od roku 2009 uskutečnily čtyři akce. Code:mode jako platforma pro osobité mladé tvůrce umožňuje navazovat kontakty a usnadňuje komunikaci s širší veřejností.
Přijďte do kina a odneste si z něj film. v každém kině najdete
místo označené flashPoint, kde si budete moci do svého notebooku či telefonu zdarma stáhnout z instalovaného uSB
flash disku nejrůznější materiály týkající se festivalu. Chceme
tak zvýšit komfort diváků a zároveň vyzkoušet nové možnosti distribuce.
94
výStavy
kaM Si Bůh chodí pro Sůl
9. – 17. března 2011, divadlo archa
fotografka Jarmila kovaříková navštívila etiopii celkem
třikrát s cílem mapovat zásadní sociální témata – otvírání základní školy nedaleko města awasa, děti, které chodí desítky kilometrů pro vodu, dětskou prostituci, tkalce,
kmen Hameru na jihu etiopie nebo těžaře v kráteru el Sod
ve střední etiopii, za jejichž snímky obdržela cenu v soutěži Czech Press Photo.
nán / chléB
9. – 17. března 2011, divadlo archa
doprovodné akce
podmínkách tamních věznic. návštěvníci a návštěvnice
festivalu budou moci symbolicky propustit vězně svým
podpisem pod petici, která bude zaslána generálnímu tajemníkovi oSn Ban ki munovi.
velká výzva v koMikSech
9. – 17. března 2011, francouzský institut
výstava deseti nejzajímavějších komiksů ze soutěže Hnutí
duHa přináší malé i velké výzvy pro čistou ekonomiku a životní prostředí. velkou výzvou je zákon, který stanoví závazné tempo snižování skleníkových exhalací a rozhýbe tak
moderní zelená řešení: zateplování domů, čistou energii, pohodlnou veřejnou dopravu, místní potraviny nebo snadnou
recyklaci. malými výzvami jsou praktické rady pro ekologičtější domácnost každého z nás. více na www.velkavyzva.cz.
Život ve venkovských oblastech afghánistánu je úzce spjatý s tvrdou prací tamějších zemědělců. zvyky a výrobní po- uMlČené hlaSy
9. – 17. března 2011, městská knihovna
stupy se v oblasti zemědělství za poslední stovky let změnily jen nepatrně. Inovace se ale v poslední době pomalu
uchycují i na tradičním afghánském venkově. fotografie když člověk brání slabé proti zvůli mocných, vždycky něco
Ivy zímové zobrazují život afghánců v odlehlých oblastech riskuje. v rusku obránci a obránkyně lidských práv riskují mnoho: vlastní život. výstava pořádaná Člověkem v tísni
a zdejší aktivity společnosti Člověk v tísni.
přináší konkrétní příběhy lidí jako anna Politkovská či natálie Jestěmirovová, kteří v posledním desetiletí za svou práodepSaní?
ci zaplatili životem. Partnerem výstavy je Heinrich-Böll-Stif8. – 17. března 2011, kino Světozor
tung Praha.
v Barmě od roku 1962 vládne vojenská junta, pod jejímž
vedením se v zemi masivně porušují lidská práva a lidé
jsou vězněni za svobodný názor či aktivitu. ačkoli hlavní vůdkyně demokratické opozice, aun Schan Su Ťij, byla
na podzim 2010 propuštěna z domácího vězení, dalších
2100 politických vězňů a vězeňkyň nadále trpí ve špatných
doprovodné akce Mýty o SocialiStických ČaSech
9. – 17. března 2011, kino atlas
95
alexandry novosseloff a českých odborníků na problematiku sociálního vyloučení. debata bude simultánně tlumočena, doporučena je rezervace míst e-mailem na adrese
výstava je jednou z doprovodných akcí projektu Příbě- [email protected]
hy bezpráví, který přináší do škol dokumentární a hrané filmy o československých dějinách a další materiály vhodné zrcadlo Světa u náS doMa
8. – 17. března 2011, evropský dům
k výuce dějepisu. Projekt je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, jehož základní myšlenkou je využití audiovizuálních prostředků ve výuce. autory fotografií výstava zrcadlo světa u nás doma představuje vítězné práce
jsou karel Cudlín, luboš kotek a Jan Pohribný. od roku 1989 mezinárodní soutěže. v kreativní soutěži se mladí lidé z pěti
ještě neuplynulo ani čtvrt století a období tzv. husákovské zemí evropy vyjadřují k aktuálním tématům současného
normalizace se mnoha lidem začíná jevit takřka v růžových propojeného světa. Spoty, fotografie, obrázky, koláže a kobarvách. zrodila se spousta legend – všechno bylo levnější, miksy ukazují, jak se globální problémy odrážejí v našem
školství bylo kvalitnější, zdravotnictví nám záviděl celý svět, okolí a v našich každodenních životech. Soutěž je součástí
společnost byla sociálně spravedlivější… výstava mýty o so- projektu Světová škola 2, kterého se účastní více než dvě stě
cialistických časech ukazuje, že realita 70. a 80. let vypada- škol z Čr, Slovenska, Polska, malty a rakouska. vítězové mezinárodní soutěže budou vybráni mezinárodní porotou běla zcela jinak.
hem festivalu Jeden svět.
zdi Mezi lidMi
Folklore iS alive!
9. března – 10. dubna 2011, francouzský institut
4. března – 4. dubna 2011, České centrum Praha
Během dvouleté cesty kolem světa, od tijuany přes Jeruzalém a kašmír až po Belfast, se alexandra novosseloff a frank výstava, která si klade za cíl ukázat vliv tradičních folklórních
neisse setkávali s obyvateli žijícími v blízkosti zdí, které je prvků na práci a směřování mladých designerů v zemích
oddělují, a snažili se lépe pochopit, v čem spočívá jejich exis- visegrádu.
tence. o svých zážitcích přinášejí reportáž bohatou na his- 17. března 2011, 10.00–17.00, kreativní hry s uměním
torky a postřehy, v níž se mísí odlehčený styl cestovního další z oblíbených výtvarných dílen, které připravujeme
deníku s geopolitickou esejí. autoři také pořídili mnoho fo- ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, tentokrát inspitografií zachycujících každodenní události odehrávající se rovaná folklórem.
v blízkosti těchto zdí, jež i dnes stojí mezi lidmi.
15. března 2011, 18.00, debata k výstavě
debatu na téma zdi mezi lidmi povede sociolog mathieu Plésiat z CefreS Praha za účasti spoluautorky výstavy
96
literatura S dialogeM
radka deneMarková
doprovodné akce
haBeš party
9. března 2011, 20.00, divadlo archa
10. března 2011, 18.30, České centrum Praha
divadlo archa na jeden večer změní adresu: z Čech se přeČeské centrum Praha připravilo setkání se spisovatelkou nese do etiopie. vše za pomoci fotografií, kávy a hudby.
radkou denemarkovou nad její novou knihou kobold aneb
Přebytky něhy. autorské čtení v rámci literárního salonu při- vernisáž výstavy Jarmily kovaříkové kaM Si Bůh chodí
pravil publicista a editor zdenko Pavelka.
pro Sůl totiž doprovodí večírek v etiopském stylu, na kterém v rytmech africké hudby zahraje dJ roSS the BoSS.
vstup je zdarma, pro všechny je připravena sklenka vína na při- Budete mít také možnost ochutnat etiopskou kávu a tradiční speciality.
vítanou. večer doprovodí harmonikářka Hana lundiaková.
radka deneMarková je historička, scenáristka, překladatelka a dramaturgyně. Působila mimo jiné v Ústavu pro
českou literaturu akademie věd nebo v pražském divadle
na zábradlí. Je autorkou několika románů, monografií i studií. Byla nominována na Cenu alfréda radoka, v roce 2007
získal její román Peníze od Hitlera Cenu magnesia litera
za nejlepší prózu roku. o dva roky později získalo její další
dílo Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra lébla stejné
ocenění v kategorii nejlepší publicistická kniha.
koBold aneB přeBytky něhy je příběhem rodiny Helly a michaela koboldových, odehrávajícím se v průběhu jednoho století. ukazuje, co se s lidmi stane, když se ocitnou
tváří v tvář nacistické či komunistické ideologii. Je to také
kniha o podobách lásky a násilí. román kobold aneb Přebytky něhy volně navazuje na knihy a já pořád, kdo to tluče
a Peníze od Hitlera. autorka jím završuje svou trilogii o dvacátém století ve střední evropě.
večírku bude od 18.30 předcházet projekce krátkého filmu
addiS a daniel: uloupené dětStví. film dokumentuje fenomén novodobého otroctví v etiopii, kde extrémní
chudoba zahání zejména ženy a děti do spárů překupníků
s lidmi. Snímek, který vznikl na etiopské misi Člověka v tísni, přibližuje životní příběhy dvou obětí tohoto nekalého
obchodu.
doprovodné akce hudBa SpoJuJe generace
13. března 2011, 20.00, kavárna kina lucerna
97
eggnoiSe a lenka duSilová
koncert všeM
14. března 2011, 20.00, rock Café
Sedmnáctičlenný soubor Swingový Big Band pražSkého Salonního orcheStru, který je složen z hudebníků seniorského věku, navodí svou hudbou v prostředí lucerny dokonalou atmosféru první republiky.
orchestr má ve svém repertoáru především swingovou hudbu 30. a 40. let minulého století, včetně písniček ze starých
filmů a muzikálů.
zveme vás na festivalový koncert vŠem do znovuotevřeného klubu rock Café. Po předložení akreditace či vstupenky
na libovolný film Jednoho světa 2011 je vstup zdarma, pro
ostatní je vstupné 100 kč. koncert nabídne velmi zajímavé
spojení dvou uměleckých originálů české hudební scény –
kapely eggnoise a lenky dusilové.
Stárnutí je nezvratný proces, který se bohužel nedá zastavit,
dá se však zpomalit. mimo jiné aktivním a pozitivním přístupem k životu. to v praxi dokazuje Pražský salonní orchestr,
velké hudební těleso z domova seniorů v Praze 8 – Bohnicích, jehož je Swingový big band součástí.
eggnoise jsou sedmičlenná, podle vlastních slov punk-jazzová a popová skupina hrající své původní kompozice. má
na svém kontě tři alba. druhé, nesoucí název albumen, získalo tři nominace na největší nezávislé hudební ceny Just
Plain folks. Přes svou zálibu ve studiových experimentech
zůstávají eggnoise živou kapelou, jejich koncertní vystoupezáklad orchestru vznikl již v roce 1982. z původních několi- ní jsou pokaždé plná energie. na jednom pódiu si kapela již
ka muzikantů, obyvatelů domova, se orchestr postupem let zahrála například s belgickými deuS, anglickými the levelvýrazně rozšířil až na dnešních čtyřicet stálých členů, z nichž lers a slovenskými longital.
řada pravidelně dojíždí i ze vzdálených částí Prahy. S věkovým průměrem přes sedmdesát let jde bezesporu o „nejstar- lenka dusilová zazářila jako frontmanka pražské rockové skuší“ orchestr tohoto typu v České republice – některým hu- piny Sluníčko. S ní vydala stejnojmenné album, po odchodu
debníkům je téměř devadesát let. Své místo si v něm však spolupracovala s davidem kollerem ve skupině lucie a Pusa.
našli i lidé velmi mladí a potvrzují tím známý fakt, že hudba Poté se vydala na sólovou dráhu, na níž doposud nahrála čtyři
nezná věkových hranic a je ideálním prostředkem ke společ- alba. v současné době koncertuje s projektem eternal Seekers,
nému setkávání různých generací.
v němž spolupracuje s Beatou Hlavenkovou a Clarinet factory.
koncert podpořil generální partner festivalu Jeden svět
vysoká škola ekonomie a managementu (vŠem).
víme, která bije.
hlídací pes
proti
korupci
Transparency International — Česká republika (TIC) je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě nevládních
organizací Transparency International. Posláním TIC je zjišťovat stav korupce v České republice a aktivně
přispívat k jejímu systémovému omezování. Více informací naleznete na www.transparency.cz.
www.transparency.cz
Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat
exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně – krok
po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do
moderních zelených řešení, jako je zateplování
domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace.
A hlavně srazí náš příspěvek ke globálnímu
znečištění, jehož dopady pociťují již dnes lidé
zejména v rozvojových zemích.
„...ekologické Hnutí DUHA představuje svou Velkou výzvu – promyšlenou,
ambiciózní a možná i nejucelenější vizi
budoucnosti, jaká je v Česku k mání.“
týdeník Respekt, 29. března 2009
Aby se nám podařilo důležité změny prosadit, potřebujeme pomoc lidí, jako jste vy. Každý email, který poslancům odešlete
z webu www.velkavyzva.cz, nás společně přiblíží úspěchu.
FP 1 + 2 2011_jeden svet maly 25.1.11 21:10 Stránka 1
www.
ifp.cz
KINO35
GALLERY- MUSIC
café
NoD café • Dlouhá 33 • Praha 1 • www.nodcafe.cz
NEU DESIGN�
Roční předplatné za 400 Kč
online: cinepur.cz/shop
Jsou různé způsoby jak
pomoci skutečným lidem.
Etiopská Fairtrade káva je jeden
z nich. 10 % z prodejní ceny pro
projekty Člověka v tísni v Etiopii.
There are many ways to help real people.
Our Ethiopian Fairtrade coffee is one of them.
10 % of the price supports projects
of People in Need in Ethiopia.
více na / more at:
www.skutecnapomoc.cz www.clovekvtisni.cz
mamacoffee s.r.o.
první pražírna Fairtrade kávy v ČR
First FT coffee roaster in Czech Rep.
www.mamacoffee.cz [email protected]
+420 776 355 015
04/03—04/04
Folklorní stopy
v současném designu
v zemích Visegrádu.
WWW.CZECHCENTRES.CZ/PRAGUE
ČESKÉ CENTRUM PRAHA
RYTÍŘSKÁ 31, PRAHA 1
OTEvŘENO
úT / PÁ 10:00—18:00, SO 12:00—18:00
Partnery výstavy jsou:
Folklorní sdružení České republiky, ÚLUV Bratislava,
Cepelia Polsko, Design Institut MOME Maďarsko
ve spolupráci s uměleckými školami, kulturními instituty
a zastupitelskými úřady zemí Visegrádu v Praze.
Folklore is Alive!
Langhans Galerie Praha
Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
www.langhansgalerie.cz
Úterý—neděle 13—19 hodin
Tuesdays—Sundays 1—7pm
Kromě výstav moderní a současné
fotografie můžete navštívit i naši
odbornou knihovnu.
On-line katalog je dostupný na
http://www.langhansgalerie.cz/cz/
online-knihovna.php
Besides exhibitions of modern and
contemporary photography you can
also visit our library.
On-line catalogue available at
http://www.langhansgalerie.cz/cz/
online-knihovna.php
Annie Steimarová, 1919
© Archiv Langhans
118
festivalový tým
festivalový tým 119
FeStivalový týM
Hana Kulhánková – ředitelka festivalu
Marek Vozka – výkonný ředitel
Lenka Lovicarová – ředitelka festivalů v regionech
Luboš Meloun – finanční manažer
Kateřina Bartošová – programová ředitelka
Scott Hudson – dramaturg programu
Iva Bartošová – hlavní produkční
Filip Šebek – tiskový mluvčí
Zuzana Raušová – PR oddělení
Zdeněk Polišenský – hlavní technický produkční
Martina Novotná – asistentka festivalů v regionech
Andreea Dragan – dobrovolnice EDS
Anna Purkrábková – koordinátorka semináře One
World, Many Ways
Jaroslav Valůch – koordinátor sekce Nová média
mění společnost
Jiří Seidl – NonComm
Výběr filmů – Hana Kulhánková, Kateřina Bartošová,
Scott Hudson
Předvýběr filmů – Iva Bartošová, Iva Baslarová,
Dagmar Červenková, Ken Ganfield, Anna
Hrabáčková, Radka Kaclerová, Lenka Lovicarová,
Michal Pátek, Zuzana Raušová, Filip Šebek, Karla
Štěpánková, Lenka Tyrpáková
podpůrný týM
Diana Olčáková – guest servis
Diana Tabakov – debaty
Tereza Jiravová – panelové diskuse
Veronika Dvořáčková – asistentka produkce
Tomáš Johanovský – technický produkční
Anna Tučková – koordinátorka dobrovolníků
Kristýna Chalupová, Alžběta Šerclová, Wotienke
Vermeer – asistentky guest servisu
Barbora Vlasová, Lída Vacková – doprovody porot
Lucie Laitlová, Jan Rynd – premiéry, partnerské projekce
Zuzana Petráchová – festivalový archiv
Eva Skálová, Monika Pohořelá, Markéta Šíbová –
kontrola filmových kopií
Kamila Hlochová – videotéka
Tomáš Potočný – střih
Halka Kuščynská, Tomáš Čoudil – Langhans Galerie
Štěpánka Prokopcová – asistentka produkce
Jarda Moravec – asistent technické produkce
Martin Knotek, Jan Lejsek – rychlé spojky
František Dlabač, Utrum Design – DTP
Jan Bartoš, Josef Rabara, Veronika Daňhelová
– fotografové
Dan Petrucha – projekt Dějiny, film a lidská práva
Jeden Svět na školách
Karel Strachota – ředitel
Koordinátorky a koordinátoři – Ludmila Součková,
Kateřina Suchá, Kateřina Saparová, Markéta
Břešťanová, Jana Toužimská, Lukáš Gajdoš,
Tereza Kučerová, Eva Šťásková, Radka Vokounová,
Vladimír Kučera
Kamila Blažková – vedoucí kanceláře
Markéta Ševčíková – média, PR
Linda Šiligerová – produkční
Kateřina Žáčková, Tereza Kadlecová, Kamila
Svobodová – ekonomky
Monika Kolomazníková, Martina Sosnová
– asistentky
Spolupracovníci – Naďa Aliová, Ondřej Cerha, Tereza
Dufková, Pavla Kučerová, Eliška Lapková, Diana
Olčáková, Adéla Pospíchalová, Zuzana Raušová,
Michaela Rybičková, Filip Šebek, Hana Valentová,
Vlasta Vyčichlová
Festivalové projekce pro školy – Anna Dosoudilová,
Jan Křivonožka, Alžběta Strachotová, Žofie
Strachotová, Tomáš Tětiva
Podpůrný tým festivalových projekcí pro školy –
Alena Břízová, Vendula Filipová, Anna Hubáčková,
Lucie Ditrichová, Tereza Dumská, Zdeněk
Chaloupka, Linda Krejčová, Jan Kryštůfek, Lucie
Marquezová, Ondřej Novák, Iva Pohanková,
Kateřina Šnajdrová, Veronika Šulcová, Alexandra
Vondráčková, Jan Zavřel
katalog
Michal Kryl – editor
Iva Baslarová, Zuzana Raušová, Filip Šebek, Karel
Vrána – Synopse
Coilin O’Connor, Ian Willoughby – překlady
Andrea Bláhová – jazyková redakce
Ondřej Matyáš – design
Zoran Bonuš – sazba
překlady
Agentura Easytalk
weB a dtp práce
Hana Valentová – editorka
David Šimon – grafický design, programátor
Alena Havelková – festival v regionech
Lucie Nakládalová – překlad
Mediální podpora
Tomáš Urban, Karel Vrána – festivalové přílohy
Martin Dušek, Ondřej Provazník – festivalové
Střípky
Coilin O’Connor – Speciál na Radiu 1
Martina Mašková – Speciál na Rádiu Česko
František Fialka, Zdeněk Lanc, Martin Stružný –
on-line speciál na ČT
dataBáze
Pavel Kalenda – Datakal
koordinátoři a koordinátorky
proJekcí v kinech
Ondřej Cerha, Adéla Denková, Michal Hartl,
Barbora Hřebáčková, Lenka Janováčová, Zuzana
Ježková, Ondřej Kamenický, Eliška Lapková,
Simona Nováčková, Ivana Rumanová, Eliška
Šupová, Anna Švehelková, Jan Trnka
do it yourSelF týMy
Andrea Chudobová, Anna Dosoudilová, Barbora
Biňovcová, Eva Zlatušková, Hanka Matoušová,
Helena Lukášová, Ivana Kronďáková, Jitka
Šolínová, Klára Fiedlerová, Lucka Strolená,
Martin Šimůnek, Martina Podolská, Matěj Beran,
Michaela Peštová, Ondřej Hrubeš, Petr Koppel,
Radka Szabová, Sandra Holcapfelová, Tereza
Pellešová, Tereza Kotásková, Vendula Burdová,
Veronika Čípová
inForMaČní Stánek
Sylva Hampalová, Kateřina Struhová
doBrovolnice a doBrovolníci
Jeden svět děkuje osmi desítkám svých
dobrovolnic a dobrovolníků!
Člověk v tíSni
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 226 200 400
e-mail: [email protected]
A
UVÁDĚJÍ
31. března 2011
14. dubna 2011
Nevážný film o vážných věcech
od Fridrika T. Fridrikssona
Nový film Toma Tykwera o tom,
že jedna láska nestačí.
oBsah poděkování partnerůM
prograM proJekcí
o FeStivalu
o prograMu
121
2
2
1
5
reJStřík FilMů podle
Haiti – zemětřesení zblízka
62
Proti proudu – barmští političtí vězni 77
Hiphopová revoluce
63
rodinné prokletí
Holka z plakátu
63
roura
77
Chci to zkusit
63
růžová sárí
78
77
Chodorkovskij
64
Salam rugby
78
Já a můj nos
64
Scena del Crimine
78
Jsem jako vy
64
Servírky
79
kamerunský coming out
65
Skejtistán
79
kapitalismus – naše tajná receptura 65
Skvělá příležitost
79
karla z krabice
65
Solartaxi
80
kategorií
51
katka
66
Spravedlnost pro Sergeje
80
SeznaM FilMů
5
kde si máme hrát?
66
Stalin. Proč ne?
80
8: mormonský návrh
54
kongo ve čtyřech dějstvích
66
Sto osm
81
addis a daniel: uloupené dětství
54
koupil jsem deštný prales
67
Svět podle Iona B.
81
afghánští tanečníci
54
krev v mobilech
67
Svobodné jeviště
81
agnus dei – beránek Boží
55
láska ve špatných časech
67
Šitkredit
82
auf Wiedersehen, finsko
55
léčba den za dnem
68
tak to vidím já – amia
82
Bagdádská filmová škola
55
máme se na co těšit
68
thembi
82
Bastoy
56
manželka za padesát ovcí
68
to je život
83
Bez místa
56
medvědí ostrovy
69
tři dary
83
Budrus
56
mějte mě rádi, prosím
69
ukrajinská Chelsea
83
Buriganga
57
micky se koupe
69
umění odpadu
84
Byl jednou jeden kopec
57
moje reinkarnace
70
v krajinách ticha – nikolaj a ludmila 84
Camp victory afghánistán
57
můj přítel rikša
70
ve jménu rodiny
84
můj únosce
70
vesnice bez žen
85
na stupních vítězů
71
věznice írán
85
nargis – když se čas zastavil
71
vnoučata kubánské revoluce
85
58
naše škola
71
vodka factory
86
dobré ráno, afriko
58
nebe, peklo
72
volání
86
draquila – Itálie se třese
59
nedokončený film
72
vše pro dobro světa a nošovic
86
nechte mě žít
72
z kola ven – Co za tím je?
87
není doma jako doma
73
zachraňte edwardse
87
59
nové tváře Itálie
73
zločinci podle zákona
87
edie & thea
59
obchod s orgány
73
zuřivá síla veršů
88
el Sicario – pokoj 164
60
oči tygra
74
Ženy SHr
88
evoluce 4 z revoluce – Jan ruml
60
Pečovatelka
74
doprovodné akce
8
FeStivalový týM
11
praktické inForMace
120
Čtvrtá revoluce – energetická
soběstačnost
58
dětská práva – anna, alexandra,
Habibola, antanas, romy
drnovické catenaccio aneb
Cesta do pravěku ekonomické
transformace
Plavou v tom
74
60
Po dlouhé noci den
75
exmatka
61
Poloha hvězd
75
familia
61
Poručíme větru, dešti
75
evoluce 4 z revoluce –
martin mejstřík
freedom riders
61
Poslední útočiště
76
Granito
62
Pozemšťané, koho budete volit?
76
Guantánamo – pravda bolí
62
Prokurátor
76
122
FeStivalové centruM
praktické informace
kina
Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, 9.–17. března, 10.00–20.00
Pokladny jsou otevřeny v uvedených časech:
Atlas, Sokolovská 1, Praha 8, tel.: +420 222 312 737
Po–Pá 10.00–22.15, So–Ne 14.00–22.15
gueSt Service, preSScentruM
Bio Konvikt–Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1, tel.: +420 226 211 866
a videotéka
Po–Pá 15.30–20.15, So–Ne 16.00–20.15
Langhans Galerie, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1, tel.: +420 221 716 333
Po–Ne 10.00–21.30
vStupné
Vstupenky je možné zakoupit ve všech pokladnách festivalových kin za 80 Kč. Evald, Národní 28, Praha 1, tel.: +420 221 105 225
Po–Pá 11.00–21.45, So–Ne 15.00–21.45
Předprodej vstupenek bude v Praze zahájen 1. března. Vstup do Langhans Galerie
je zdarma. Divácká akreditace za 450 Kč umožní volný vstup do kin Lucerna, Světo- Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1, tel.: +420 221 401 011
Po–Pá 16.30–21.00, So–Ne 15.00–21.00
zor (velký sál), Městská knihovna, Archa a Atlas (velký sál). K akreditaci je nutné si
vyzvednout před každou projekcí v pokladně kina vstupenku za 0 Kč. Vstupenky je Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, tel.: +420 224 216 972, +420 736 431 503
Po–Pá 9.00–22.00, So–Ne 12.00–22.00
možné vyzvednout s jednodenním předstihem nebo v den představení, nejpozději 30 minut před začátkem projekce. Počet volných vstupenek pro akreditované je Městská knihovna (malý sál), Mariánské nám. 1, Praha 1, tel.: +420 222 113 377
Po–Pá 14.00–20.15, So–Ne 13.00–20.15
v kinech omezen. Vstupenky si není možné rezervovat.
Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, tel.: +420 224 946 824
Po–Pá 12.30–22.15, So–Ne 10.30–22.15
prograM
Podrobný program najdete také na internetových stránkách www.jedensvet.cz,
které nabízejí přehled o aktuálním dění na festivalu, možnost zhlédnutí ukázek oStatní FeStivalová MíSta
z filmů a další informace. Všechny filmy jsou uváděny s českými titulky nebo v čes- České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
kém znění s anglickými titulky.
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Rock Café, Národní 20, Praha 1
Grand Majestic Plaza, Truhlářská 16, Praha 1
Jeden Svět 2011
13. roČník mezInárodníHo feStIvalu
dokumentárníCH fIlmů o lIdSkýCH PráveCH
PoŘádaný Pod záŠtItou váClava Havla,
mInIStra zaHranIČníCH věCí Čr karla SCHWarzenBerGa,
mInIStra kulturY Čr JIŘíHo BeSSera
a PrImátora HlavníHo měSta PraHY BoHuSlava SvoBodY
Člověk v tíSnI
ŠafaŘíkova 24, 120 00 PraHa 2
tel.: + 420 226 200 400
e-maIl: [email protected]
WWW.JedenSvet.Cz
WWW.faCeBook.Com/JedenSvet
WWW.ClovekvtISnI.Cz
generální partner
spolupořadatel
podpora
hlavní mediální partner
partneři
technický partner projekcí
mediální partneři
podpořili
podpořili
kina
Tvoje energie je poTřeba!
PROMÍTÁM
I PRO TEBE
KDO JINÉMU
PROMÍTÁ, SÁM
SE TAKY DÍVÁ
KDO
PROMÍTÁ,
NEZLOBÍ
PROMÍTEJ
I TY !
jedensvet.cz
jedensvet.cz
jedensvet.cz
jedensvet.cz
Přijď, vyber filmy a promítej je dál!
Rozhodni o tom, které filmy rozšíří nabídku dokumentů
v programu PROMÍTEJ I TY! Hlasuj na www.promitejity.cz pro
filmy, které bys chtěl/a promítat dál.
Informace najdeš také na www.facebook.com/promitejity.
Download

Malý katalog