CENÍK ZEMNÍHO PLYNU
pro kategorii domácnost a maloodběratel
účinný od 1.1.2015
ARMEX ENERGY, a.s.
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín II
841 111 113
[email protected]
www.armexenergy.cz
Pro zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.
regulované platby
roční spotřeba
MWh/rok
do 1,89
1,89 - 7,56
7,56 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 63
roční spotřeba
MWh/rok
63 - 630
pevná cena
za odebraný
zemní plyn
Kč/MWh
487,99
325,66
287,56
269,44
269,44
251,32
251,32
251,32
251,32
216,77
216,77
216,77
pevná cena
za odebraný
zemní plyn
Kč/MWh
183,44
cena distribuce
bez DPH
stálý
měsíční plat
za kapacitu
Kč/měsíc
65,04
90,60
114,61
137,26
137,26
175,01
175,01
175,01
175,01
304,56
304,56
304,56
cena za dodávku plynu
cena za
služby
operátora
Kč/MWh
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
cena za odebraný plyn
a ostatní služby dodávky
bez DPH
cena
stálý
za odebraný
měsíční
zemní plyn
plat
Kč/MWh
Kč/měsíc
1230
10
924
30
891
99
891
99
891
99
891
99
891
99
891
99
891
99
891
99
891
99
891
99
regulované platby
cena za dodávku plynu
cena distribuce
bez DPH
pevná roční
cena za
kapacitu
3
Kč/m
125,52446
cena za odebraný plyn
a ostatní služby dodávky
bez DPH
cena
pevná roční
za odebraný
cena za
zemní plyn
kapacitu
3
Kč/MWh
Kč/m
861,00
94,10200
cena za
služby
operátora
Kč/MWh
2,16
daň ze
zemního plynu *
Kč/MWh
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
celková konečná cena
bez DPH
součet cen
součet
za odebraný
stálých
zemní plyn
měs. platů
Kč/MWh
Kč/měsíc
1750,75
75,04
1282,42
120,60
1211,32
213,61
1193,20
236,26
1193,20
236,26
1175,08
274,01
1175,08
274,01
1175,08
274,01
1175,08
274,01
1140,53
403,56
1140,53
403,56
1140,53
403,56
celková konečná cena
s DPH
součet cen
součet
za odebraný
stálých
zemní plyn
měs. platů
Kč/MWh
Kč/měsíc
2118,41
90,80
1551,73
145,93
1465,70
258,47
1443,77
285,87
1443,77
285,87
1421,85
331,55
1421,85
331,55
1421,85
331,55
1421,85
331,55
1380,04
488,31
1380,04
488,31
1380,04
488,31
daň ze
zemního plynu *
Kč/MWh
30,60
celková konečná cena
bez DPH
součet cen
součet
za odebraný
cen za
zemní plyn
kapacitu
3
Kč/MWh
Kč/m
1077,20
219,63
celková konečná cena
s DPH
součet cen
součet
za odebraný
cen za
zemní plyn
kapacitu
3
Kč/MWh
Kč/m
1303,41
265,75
*Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu bez daně dle zákona č. 261/2007 Sb.
Ceník produktů ARMEX ENERGY, a.s. (ceník AE) pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.
Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1.1.2015 je dle platných právních předpisů 21 %. DPH se může měnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
Stanovení platby za kapacitní složku ceny (pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 MWh)
Měsíční platba za kapacitní složku ceny (MPrk) se určí dle vzorce:
MPrk = (Crk x RS/115)/12
Crk - je součet výše uvedených cen za kapacitu
RS - je roční spotřeba v m3
Download

E.ON Distribuce, a.s.