Diamantové a CBN nástroje
Diamantové a CBN nástroje
205
205
205 I
1
Diamantové a CBN nástroje
Obsah
Pohon
Obsah
Strana
■■Všeobecné informace
■■Druhy pojiv
■■Porovnání velikostí zrn
■■Brusné rychlosti, aplikační a bezpečnostní
doporučení
■■Skladový a speciální program
3–4
5
6
Pohon
Obsah
Strana
DIA a CBN nástroje, pojivo umělá pryskyřice
Skladový a
29 – 35
speciální program
Diamant a CBN
7–8
9 – 11
Diamantové / CBN brusné nástroje
s galvanickými pojivy
Pilníky
■■Diamantové hladicí
pilníky a sady
12
■■Diamantové jehlové
pilníky a sady
13
■■Diamantové rytecké
pilníky a sady
14
■■Diamantové pilníky
Handy a sady
15
■■Diamantové pilníky
pro ruční pilovačky 16
■■Diamantové
dílenské pilníky
17
CBN brusné nástroje s keramickým pojivem
Speciální program
Diamantové nástroje v jiných produktových skupinách
Diamantové plechy 17
Stopková brusná
tělíska
■■Diamantové stopkové
brusné nástroje
a tělíska
18 – 21
■■ CBN stopkové brusné
nástroje a tělíska 22 – 25
Diamantové
26
rozbrušovací kotouče
Diamantové
27
listy přímočarých pil
Ostřicí blok
31
Diamantové
rozbrušovací kotouče
Podrobné informace
a údaje pro objednání
naleznete v
katalogu 206.
Diamant COMBIDISC®
Podrobné informace
a údaje pro objednání
naleznete v
katalogu 204.
Diamantové brusné
prstence
Podrobné informace
a údaje pro objednání
naleznete v katalogu
204.
Diamantové brusné
polštářky a brusné
kotoučky se suchým
zipem
Objednací údaje naleznete v katalogu 204.
Diamantové lešticí
pasty a lešticí nástroje
Podrobné informace
a údaje pro objednání
naleznete v
katalogu 204.
Skladový a speciální program
Firma PFERD vyrábí jak výše uvedený skladový
program, tak i široké spektrum speciálních
výrobků.
Pro všechny případy použití, které nemohou
být opracovávány nástroji ze skladového
programu, vyrábí PFERD cenově výhodné
individuální nástroje a malé série nástrojů s
diamantem nebo CBN.
Ve spolupráci s našimi techniky z oblasti aplikace lze vypracovat individuální řešení Vašeho
problému.
Vyrábíme podle Vašich požadavků flexibilně,
rychle a spolehlivě v osvědčené kvalitě PFERD.
Další informace naleznete na straně 10.
2
I 205
36
Ruční práce
Přímé brusky
Úhlové brusky
Ohebná hřídel
Diamantové a CBN nástroje
Všeobecné informace
Program diamantových a CBN nástrojů
Firma PFERD má ve svém programu k okamžitému odběru ucelený systém vysoce kvalitních
produktivních nástrojů sahající od opracovávání povrchů – od hrubých po zrcadlově
vyleštěné – po řezání materiálů.
Supertvrdá brusiva
Vedle této široké palety běžných brusných
nástrojů je specialitou firmy PFERD výroba
diamantových a CBN nástrojů s galvanicky
nanášeným obložením, s pojivy ze syntetických
pryskyřic, keramickými a kovovými pojivy na
základě požadavků zákazníků.
Tyto nástroje mají velmi dobré řezné vlastnosti
a disponují podstatně delší životností a lépe
drží tvar než běžné brusné nástroje.
Porovnání tvrdosti brusiva
Supertvrdá pojiva jsou:
1. Diamant
2. CBN Cubic Boron Nitride
(nitrid bóru s pravidelnou krystalickou
mřížkou)
70.000
Označují se jako supertvrdá, protože výrazně
předčí konvenční brusiva, korund a karbid
křemíku, pokud se týče tvrdosti (viz grafické
znázornění na vedlejším obrázku).
20.000
10.000
Korund
(A)
30.000
205
Diamant
(D)
40.000
Karbid křemíku
(SiC)
■■Přesné broušení
■■Přesné rozbrušování
■■Broušení do hloubky
■■Broušení do kulata
■■Broušení profilů
■■Souřadnicové broušení
■■Broušení vnitřních ploch
■■Odjehlování
50.000
Kubický nitrid bóru
(CBN)
Procesy
Tvrdost podle Knoopa [N/mm²]
Diamant se vyskytuje v přírodě, ale také se
vyrábí synteticky jako CBN. Za extrémně vysokého tlaku a působení vysokých teplot je čistý
uhlík (C) syntetizován na diamant, popř. na
nitrid bóru s pravidelnou krystalickou mřížkou.
Díky podmínkám syntézy mohou být brusivům
propůjčovány vždy různé řezné vlastnosti. CBN
zaostává – jak ukazuje graf – jen nepatrně za
diamantem, pokud se týče tvrdosti.
60.000
0
Použití diamantu a CBN podle oblastí aplikace
Odvětví Výroba
nástrojů /
forem
Materiály
Strojírenství / Letecký /
výroba
vesmírný
zařízení
průmysl
Keramický
průmysl
Slévárny
Automobilový
průmysl
Výroba
nástrojů
Uhlíky do elektrických zařízení, grafit
-
D
-
-
-
-
-
GFK/CFK, epoxidové pryskyřice
D
D
D
-
-
D
-
Litina, šedá litina, tvárná litina
-
-
-
-
D/B
-
-
Tvrdokov, zelený a slinutý
D
-
-
-
-
-
D
Keramika, oxidová keramika,
cermety, křemík
-
D
-
D
-
D
D
Magnetické materiály, ferit
(měkký a tvrdý ferit)
-
D
-
-
-
D
-
Třecí obložení, brzdová obložení
-
-
-
-
-
D
-
Karbid wolframu, slitiny na bázi
niklu
D
D
D
-
-
-
-
Wolframové elektrody
-
D
-
-
-
-
-
Chromová a ložisková ocel
-
B
-
-
-
B
-
Cementační ocel
B
B
-
-
-
B
-
Rychlořezná ocel (HSS),
nástrojová ocel
B
-
-
-
-
-
B
D = diamant
B = CBN
205 I
3
Diamantové a CBN nástroje
Všeobecné informace
Výhody brusných nástrojů s diamantem a CBN
■■Zabránění tepelnému poškození obrobku,
protože při broušení vznikají nižší teploty.
■■Rovnoměrná úroveň kvality v rozsahu velkého počtu obrobků.
Pohodlné broušení
Diamant / CBN
Korund
Diamant / CBN
Korund
Diamant / CBN
Životnost
Korund
nízké
Informace uvedené ve vedlejším grafu platí za
optimálních podmínek a při dodržení požadovaných parametrů.
Korund
Hodnocení
Diamantové a CBN nástroje se vyznačují
■■delší životností,
■■lepšími řeznými vlastnostmi a
■■větší stálostí profilu
oproti srovnatelným nástrojům s normálním
nebo zirkon-korundem.
Přitom je výrazně nižší prašnost. Tím je z hlediska uživatele zajištěno optimální opracování
vysoké
Porovnání hospodárnosti
diamantu a CBN s korundem
Diamant / CBN
■■Vynikající životnost a stálost profilu.
■■Krátké časy potřebné na opracování.
■■Zkrácení vedlejších ztrátových časů, protože
nástroj musí být méně často orovnáván nebo
vyměňován.
Zachovává profil
Zatížení prachem
Brusivo diamant
Doporučení pro použití diamantu
Brusiva diamant a CBN si navzájem nekonkurují, ale doplňují se.
Pro opracování oceli není diamant vhodný, protože chemická reakce mezi železem (Fe) v oceli
a uhlíkem (C) diamantu způsobuje velmi rychlé
opotřebení diamantového nástroje. Opracovávání oceli diamantem je proto zpravidla
nehospodárné.
Diamantové nástroje
jsou vhodné k opracování
■■tvrdokovu (spékaný)
■■tvrdokovu (výlisek)
■■skla
■■keramiky (také inženýrská keramika)
■■porcelánu
■■vrstev chránící proti opotřebení
■■feritu
■■křemíku
■■grafitu, uhlíku pro elektrotechniku
■■duroplastu
■■plastu zpevněho skleněnými vlákny
■■přírodního a umělého kamene
■■ohnivzdorného materiálu
Brusivo CBN
Doporučení pro použití CBN
CBN zaostává jen nepatrně za diamantem, pokud se týče tvrdosti, nereaguje však se železem
(Fe) v oceli.
CBN nástroje
se hodí k opracovávání
■■rychlořezných ocelí
■■nástrojových ocelí
■■cementačních ocelí
■■ocelí na výrobu kuličkových ložisek
■■chromových ocelí
■■kalených ocelových materiálů s tvrdostí nad
54 HRC
Vhodné pohony pro diamantové a CBN nástroje
Předpokladem pro hospodárné použití diamantových a CBN nástrojů je výběr odpovídajícího
pohonu nástroje. Kromě výkonu stroje přitom
záleží především na optimálních otáčkách. Pokyny k řezným rychlostem a otáčkám naleznete
v tabulkách na straně 7 a 8.
4
I 205
Vhodnými pohony jsou např.
■■stacionární stroje
■■pneumatické přímé brusky
■■pneumatické pilníky
■■elektrické úhlové brusky
Pohony nástrojů
209
Podrobné informace
a údaje pro
objednání pohonů
nástrojů naleznete v
katalogu 209.
Diamantové a CBN nástroje
Druhy pojiv
Galvanické pojivo
Galvanické pojivo
Pojivo ze syntetických pryskyřic
Pojivo ze syntetických pryskyřic
Keramické pojivo
Keramické pojivo
Póry
Nosné
kovové těleso
Struktura brusného obložení
Struktura brusného obložení
Diamantové a CBN nástroje s galvanickým
pojivem se vyznačují jednovrstvým obložením z brusných zrn na nosném kovovém
tělese, které je spojenou vrstvou niklu. Tím
vzniká velmi otevřený nástroj s výjimečně
velkými komůrkami pro zachytávání třísek.
Brusné obložení diamantových a CBN
brusných kotoučů s pojivem ze syntetických
pryskyřic se skládá z
■■brusného zrna,
■■pojiva a
■■plniva.
Pojivo je hustě stlačeno,
to znamená, že nemá žádné póry (viz skicu).
Brusné obložení CBN nástrojů s keramickým
pojivem se skládá z
■■brusného zrna,
■■pojiva a
■■pórů.
Podstatným znakem keramického pojiva je
struktura obložení.
Výhody
Výhody
Výhody
■■Velmi dobré brusné vlastnosti díky
struktuře obložení.
■■Obložení mohou být nanášena na téměř
libovolné geometrické tvary nosných těles.
■■Jednovrstvé obložení je v porovnání s
jinými řadí k levným nástrojům.
■■Velmi vysoké brusné výkony díky malé
tvrdosti pojiva.
■■Krátké doby broušení.
■■Vzniká nepatrné množství tepla,
tzn. „chladné broušení”.
■■ Na základě porézní struktury obložení dochází
k chladnému broušení díky ulehčenému transportu třísek a snadnému přívodu chladiva.
■■ Možnost orovnávání bez následného otevírání
nástrojů (ostření).
■■ Struktura pojiva může být velmi citlivě a přesně
přizpůsobena požadavkům procesu broušení.
Oblasti použití
Oblasti použití
Oblasti použití
Volbou velikosti zrna se nechají v širokém
rozsahu přizpůsobovat vlastnosti nástrojů s
galvanicky nanášeným obložením. Zatímco
se zvláště na měkké materiály, jako například
na umělé hmoty zpevněné skelným vláknem,
osvědčily hrubozrnné nástroje, vyžaduje
opracovávání tvrdých materiálů výrazně
jemnější zrnitosti.
Galvanicky nanesená vrstva niklu je maximálně tvrdá a odolná proti opotřebení.
Diamantové a CBN brusné nástroje s pojivem ze syntetických pryskyřic se prosadily
obzvláště při broušení nástrojů (broušení za
sucha a za mokra). Materiály, které se zde
opracovávají, čili tvrdokov (s diamantem),
popř. rychlořezná ocel nebo nástrojová ocel (s
CBN), vyžadují brusné zrno velmi odolné proti opotřebení, které uvolňuje jen málo tepla.
CBN brusná tělíska s keramickým pojivem
se velmi úspěšně používají pro broušení
vnitřních ocelových ploch (velké kontaktní
plochy). Existuje však celá řada dalších výrobních procesů v oblasti broušení, pro které se
nástroje s keramickým pojivem výborně hodí.
Koncentrace zrna: C 38 – C 125
Doporučená velikost zrna: D/B 15 – D/B 252
Koncentrace zrna: C 75 – C 200
Doporučená velikost zrna: B 46 – B 252
Broušení na sucho a na mokro
Broušení na sucho a na mokro
Broušení za mokra
Nástroje s galvanickým pojivem se mohou
nezávisle na svém určení používat jak k broušení za sucha, tak i za mokra.
Podle určení pojiva ze syntetických pryskyřic
lze tímto nástrojem brousit za sucha nebo
za mokra. Nástroje pro broušení za mokra se
nesmějí používat pro broušení za sucha!
Technologicky proces mokrého broušení
předstihuje proces suchého broušení. To platí
jak pro životnost, tak i pro brusný výkon.
Nástroje s keramickým pojivem jsou určeny
zásadně pro broušení za mokra. Použití oleje
výrazně prodlužuje životnost.
205
Struktura brusného obložení
205 I
5
Diamantové a CBN nástroje
Porovnání velikosti zrna
Porovnání velikosti zrn:
Mikrozrnitost
podle ISO 6106 a
podle US Mesh Size
Velikosti zrn
Definice velikosti zrn
Mikrozrnitost
větší
Velikost zrn
Údaj o velikosti zrna vychází ze jmenovité
velikosti ok několika sít a označuje přibližně
průměr zrn měřený v μm. To znamená, že
velké číslo označuje velkou a malé číslo
označuje jemnou zrnitost.
velmi jemná
menší
U diamantových a CBN nástrojů se velikost
zrna zpravidla uvádí podle ISO 6106 nebo
standardu FEPA (FEPA = Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs).
velmi hrubá
Koncentrace zrna
Jako koncentraci zrn se označuje množství
zrna na objemovou jednotku brusného obložení.
Přitom se obvykle použije stupnice koncentrace C 25 až C 200 (viz vedlejší tabulku).
Je obvyklé měřit zrnitosti diamantu a CBN v
hmotnostních jednotkách karát (ct). Pro koncentraci C 25 tak vychází na cm³ objemu obložení karátová hmotnost 1,1 ct. Při koncentraci
C 200 je karátová hmotnost na cm³ objemu
obložení 8,8 ct. Vysoká koncentrace zrna činí
nástroj odolným proti opotřebení. Tato vlastnost je obzvlášť žádoucí při broušení profilů
nebo při broušení s velmi malými průměry.
Výhody v oblasti životnosti, které vyplývají z
vysoké koncentrace zrn, zpravidla bohatě vyrovnávají vyšší náklady na nástroje (podmíněno
vyšším objemem zrn diamantu nebo CBN).
Vezměte také na vědomí, že vysoká koncentrace zrn může zapříčinit větší síly při broušení
a vyšší teploty při procesu. Proto vysoká koncentrace zrn nepředstavuje vždy hospodářsky a
technologicky nejlepší řešení.
6
I 205
Údaje o koncentraci
Označení zrnitosti (µm)
ISO 6106 (FEPA Standard)
Diamant
CBN
Pro porovnání
počet ok
síta/palec
US Mesh Size
D 15
-
-
D 25
-
-
D 46
B 46
325/400
D 54
B 54
270/325
D 64
B 64
230/270
D 76
B 76
200/230
D 91
B 91
170/200
D 107
B 107
140/170
D 126
B 126
120/140
D 151
B 151
100/120
D 181
B 181
80/100
D 213
B 213
70/ 80
D 251
–
60/ 70
–
B 252
60/ 80
D 301
B 301
50/ 60
D 357
B 357
45/ 50
D 427
B 427
40/ 50
D 502
–
35/ 45
D 602
–
30/ 40
D 852
–
20/ 30
Karátová hmotnost na cm³
Objem obložení [ct/cm³]
Objem zrn v %
brusného obložení
C 25
1,1
6,25
C 38
1,65
9,50
C 50
2,2
12,50
C 75
3,3
18,75
C 100
4,4
25,00
C 125
5,5
31,25
C 150
6,6
37,50
C 175
7,7
43,75
C 200
8,8
50,00
Koncentrace nízká, např. C 25
Koncentrace vysoká, např. C 200
Diamantové a CBN nástroje
Řezné rychlosti a doporučení pro použití
Doporučené
brusné rychlosti
Doporučené oblasti řezných rychlostí jsou
závislé na konkrétním použití a nacházíej
se vždy pod maximální přípustnou řeznou
rychlostí nástrojů. Doporučené otáčky vedou k
optimálním výsledkům, pokud se týče poměru
náklady/užitek.
Firma PFERD Vám nabízí individuální
poradenství v otázkách opracovávání
diamantovými a CBN nástroji. Naši zkušení
techničtí poradci Vám budou rádi k dispozici. Adresy našich obchodních zastoupení
po celém světě naleznete na www.pferd.
com
Z důvodu rozmanitých požadavků a oblastí
použití je velmi obtížné pro diamantové a CBN
nástroje uvést všeobecně platné technické
parametry.
Doporučené řezné rychlosti slouží jako
směrné hodnoty.
Doporučená brusná rychlost [m/s] pro diamantové a CBN nástroje
8
12
15
18
20
25
Broušení za
sucha
30
40
50
80
FVK (CFK + GFK)
Broušení za
mokra
Broušení za
sucha
Broušení za
mokra
Broušení za
sucha
Broušení za
mokra
Broušení za
sucha
Broušení za
mokra
205
Nástroje s
galvanickým
pojivem
CBN
CBN
Nástroje se
syntetickými
pojivy
Diamant
CBN
Nástroje s
galvanickým
pojivem
Použití
Diamant
Druh pojiva
Broušení za
mokra
Doporučení pro použití
Výše uvedené směrné hodnoty pro použití
vycházejí z fyzikálních vlastností tvrdých materiálů a příslušných pojiv. Podle možností by se
mělo upřednostňovat broušení za mokra před
broušením za sucha. Systém pojiv uzpůsobený
pro broušení za mokra předstihuje v produktivitě a životnosti broušení za sucha.
Volte prosím průměr nástroje pokud možno co
největší, protože počet brusných zrn na obvodě nástrojů přibývá a tím více břitů se dostává
do záběru
Diamantové nástroje by se za normálních okolností neměly pro broušení na sucho z důvodu
citlivosti diamantu na teplotu používat s příliš
vysokou řeznou rychlostí.
Výjimku zde však tvoří materiály, u nichž během opracovávání nevzniká tak vysoká procesní teplota a/nebo je vznikající teplo z broušeného prostoru odváděno třískou díky velkému
množství ubíraného materiálu (např. materiály
FVK). U velmi malých stopkových brusných tělísek často není možnost je používat s minimálními doporučenými otáčkami. V zásadě mohou
být diamantové nástroje používány také pod
výše uvedenými mezními hodnotami. Je nutné
si uvědomit, že musí být přizpůsobeny jiné
provozní parametry jako posuv a přísuv.
Používají-li se diamantové nástroje pro broušení za mokra, musí se s přibývající řeznou
rychlostí přizpůsobit tlak a množství chladiva.
Při nedostatečném chlazení může dojít ke
zničení nástroje a/nebo obrobku.
CBN se může obecně díky své lepší teplotní
stabilitě používat s vyššími řeznými rychlostmi
než diamant.
Aby mohly být optimálně využity výhody řezného materiálu CBN, neměly by však být tyto
nástroje – je-li to možné – provozovány pod
výše uvedenými řeznými rychlostmi.
205 I
7
Diamantové a CBN nástroje
Řezné rychlosti a bezpečnostní doporučení
Přepočítací tabulka
Příklad:
diamantové brusné tělísko
průměr: 20 mm,
brusná rychlost: 25 m/s
počet otáček: 23 870 min -1
z
➊ Řezná rychlost [m/s]
➋ v závislosti na otáčkách [min-1]
➌ pro každý průměr nástroje
➊ Řezná rychlost [m/s]
8
➌ø
12
15
18
20
nástroje
[mm]
30
40
50
80
100
125
➋ Otáčky [min-1]
1
152 790
229 180
2
76 390
114 590
143 240
171 890
190 990
238 730
3
50 930
76 390
95 490
114 590
127 320
159 160
190 990
4
38 200
57 300
71 620
85 940
95 490
119 370
143 240
190 990
5
30 560
45 840
57 300
68 760
76 390
95 490
114 590
152 790
190 990
6
25 470
38 200
47 750
57 300
63 660
79 580
95 490
127 320
159 160
7
21 830
32 740
40 930
49 110
54 570
68 210
81 850
109 140
136 420
218 270
8
19 100
28 650
35 810
42 970
47 750
59 680
71 620
95 490
119 370
190 990
238 730
9
16 980
25 470
31 830
38 200
42 440
53 050
63 660
84 880
106 100
169 770
212 210
10
15 280
22 920
28 650
34 380
38 200
47 750
57 300
76 390
95 490
152 790
190 990
238 730
12
12 730
19 100
23 870
28 650
31 830
39 790
47 750
63 660
79 580
127 320
159 160
198 940
15
10 190
15 280
19 100
22 920
25 470
31 830
38 200
50 930
63 660
101 860
127 320
159 160
18
8 490
12 730
15 920
19 100
21 220
26 530
31 830
42 440
53 050
84 880
106 100
132 630
119 370
20
7 640
11 460
14 320
17 190
19 100
23 870
28 650
38 200
47 750
76 390
95 490
25
6 110
9 170
11 460
13 750
15 280
19 100
22 920
30 560
38 200
61 120
76 400
95 490
30
5 090
7 640
9 550
11 460
12 730
15 920
19 100
25 470
31 830
50 930
63 660
79 580
40
3 820
5 730
7 160
8 590
9 550
11 940
14 320
19 100
23 870
38 200
47 750
59 680
50
3 060
4 580
5 730
6 880
7 640
9 550
11 460
15 280
19 100
30 560
38 200
47 750
75
2 040
3 060
3 820
4 580
5 090
6 370
7 640
10 190
12 730
20 370
25 470
31 830
100
1 530
2 290
2 870
3 440
3 820
4 780
5 730
7 640
9 550
15 280
19 100
23 870
125
1 220
1 830
2 290
2 750
3 060
3 820
4 580
6 110
7 640
12 220
15 280
19 100
150
1 020
1 530
1 910
2 290
2 550
3 180
3 820
5 090
6 370
10 190
12 730
15 920
175
1 640
1 960
2 180
2 730
3 270
4 370
5 460
8 730
10 910
13 640
11 940
870
1 310
200
760
1 150
1 430
1 720
1 910
2 390
2 870
3 820
4 780
7 640
9 550
250
610
920
1 150
1 380
1 530
1 910
2 290
3 060
3 820
6 110
7 640
9 550
300
510
760
960
1 150
1 280
1 600
1 910
2 550
3 180
5 090
6 370
7 960
350
440
660
820
980
1 090
1 360
1 640
2 180
2 730
4 370
5 460
6 820
400
380
570
720
860
960
1 200
1 430
1 910
2 390
3 820
4 780
5 970
450
340
510
640
760
850
1 060
1 270
1 700
2 120
3 400
4 240
5 310
500
310
460
570
690
760
960
1 150
1 530
1 910
3 060
3 820
4 780
600
260
380
480
570
640
800
960
1 270
1 590
2 550
3 180
3 980
Bezpečnostní upozornění
Diamantové a CBN brusné nástroje od firmy
PFERD odpovídají nejvyšším kvalitativním a
bezpečnostním požadavkům a vyrábějí se a
označují podle evropské bezpečnostní normy
EN 13236.
Firma PFERD vyrábí všechny nástroje podle předepsaných bezpečnostních ustanovení. Uživatel
je při broušení zodpovědný za to, že používá
pohonný stroj přesně určený k požadovanému
účelu a náležitě manipuluje s brusnými tělísky a
správně je aplikuje.
8
25
I 205
Doporučení pro bezpečnost
= používejte ochranu očí!
= používejte ochranu sluchu!
= dbejte bezpečnostních
doporučení!
205
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
205 I
9
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Speciální nástroje podle požadavků zákazníka
Silné stránky výroby firmy PFERD
Velmi silnou stránkou firmy PFERD je výroba
speciálních nástrojů podle požadavků zákazníka.
Mohou být potahovány téměř libovolné geometrie základního tělesa, takže se tato skupina
nástrojů a jejich výroba vyznačují nepřekonatelnou flexibilitou, pokud se týče možných tvarů
nástrojů.
Galvanicky potahované nástroje mají velmi
dobré řezné vlastnosti. Díky svému jednovrstvému obložení jsou tyto nástroje relativně levné.
Volbou velikosti zrna se nechají v širokém
rozsahu přizpůsobovat vlastnosti nástrojů s
galvanicky nanášeným obložením.
Zatímco se obzvláště pro opracovávání měkkých materiálů, jako např. plastů zpevněných
skleněnými vlákny, osvědčily hrubozrnné nástroje, vyžaduje opracovávání tvrdých materiálů
výrazně jemnější zrnitost.
Galvanicky nanesená vrstva niklu je velmi
tvrdá a odolná proti opotřebení. Velmi pevné
spojení diamantových a CBN zrn, které tím
vzniká, dovoluje na tomto principu vyrábět
nejen brusné nástroje, ale i pilníky. Diamantové pilníky se používají například na nejtvrdších
ocelích a tvrdokovu.
Žádná omezení ohledně
tvarů a velikostí sérií
S galvanicky nanášeným diamantem a CBN se
nechají efektivně vyrábět jednotlivé nástroje
a menší série nástrojů. Naše výroba se může
s vysokou flexibilitou zabývat individuálními
přáními zákazníků.
Téměř libovolně tvarovaná základní tělíska
z nosných materiálů, jako je ocel, ušlechtilá
ocel, mosaz atd., mohou být potažena diamantem nebo CBN.
Způsoby výroby u firmy PFERD
■■Kompletní výroba,
■■nové potažení (NB) a
■■opětovné potažení (WB).
K objednávce prosím přiložte technický výkres
nebo skicu se všemi kótami a uveďte požadovanou velikost a druh zrna. Pokud je to možné,
uveďte také materiál, který se má opracovávat,
aby obložení brusného nástroje mohlo být optimálně přizpůsobeno požadavku na opracování.
Mohou být rovněž potaženy polotovary poskytnuté zákazníkem s udáním plochy, která se má
potáhnout, a velikosti zrn. Pro dosažení přesně
definovaného konečného rozměru musí být
zohledněna tloušťka vrstvy brusného zrna.
Nástroje, které jsou vyrobeny z oceli nebo
ušlech tilé oceli, mohou být při nepoškozené kontuře bez problému i několikrát znovu
potaženy. Obložení může být na obvodových
a/nebo rovinných plochách naneseno po celé
ploše nebo po segmentech.
Způsoby výroby u firmy PFERD
Kompletní výroba
Nosné těleso
vyrábí PFERD
Nové obložení (NB)
Nosné těleso
si dodá zákazník
Repasování obložení (WB)
Repasování má smysl jen u:
■■drahých nosných těles
■■komplikovaných kontur
Důležité:
■■Nosné těleso nesmí být poškozené
Materiál určený k nanesení obložení
■■ocel
■■ušlechtilá ocel
■■mosaz
10 I 205
Materiál určený k nanesení obložení
■■ocel
■■ušlechtilá ocel
■■mosaz
Materiál určený k nanesení obložení
■■ocel
■■ušlechtilá ocel
■■žádná mosaz
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Pokyny a doporučení pro použití
Výhody diamantových a CBN
nástrojů s galvanicky nanášeným
obložením.
Doporučené podmínky použití
diamantových a CBN nástrojů s
galvanicky nanášeným obložením
■■Zrno vyčnívá vysoko nad pojivo, takže
nástroj má velké komůrky pro zachytávání
třísek, které také při velkém úběru materiálů
zabraňují zanášení nástroje.
■■Velmi tvrdá brusná zrna s ostrými hranami
poskytují maximální řezné vlastnosti, to
znamená, že umožňují chladné broušení ve
spojení s vysokými úběrovými výkony.
■■Nástroje jsou potaženy pouze jednou vrstvou
brusného zrna. Proto jsou v porovnání s
jinými diamantovými a CBN nástroji cenově
výhodné a hodí se i k opracovávání malého
množství obrobků.
■■Je možné vyrobit téměř libovolné tvary brusných tělísek (profily).
Obecně platí:
■■Velmi přesně vystředěný běh nástroje bez
obvodového házení.
■■Běh s minimálními vibracemi.
■■Stabilní stroj a uchycení nástroje.
■■Stabilní upevnění obrobku.
■■Je zapotřebí dostatečného výkonu pohonu,
aby byly zajištěny potřebné otáčky při
zatížení.
■■Použití chladiva má pozitivní vliv na výsledek
broušení a životnost nástroje.
K čištění při silnějším znečištění obložení prosím používejte ostřící tyčinku
DSB 2005025. Podrobné informace a údaje
pro objednání naleznete v katalogu 206.
Electroplated Diamond and CBN Tools
Diamantové pilníky
Všeobecné pokyny
k diamantovým pilníkům
Pilníky jsou i pro opracovávání oceli zásadně
potahovány diamantovým zrnem. Při malé
rychlosti, kterou se pilník pohybuje po materiálu, vznikají jen nízké teploty, které nepostačují
k chemickému opotřebovávání diamantového
zrna&nbsp. Proto existuje možnost využívat
vyšší tvrdosti diamantů (v porovnání s CBN) ve
smyslu optimální životnosti nástroje.
Velikost zrn
FEPA
Doporučení pro použití
extrémně jemná
D 15
Nejjemnější hlazení
velmi jemná
D 25 / D 46
Jemné hlazení
jemná
D 91
Hlazení
střední
D 126
Univerzální použití
hrubá
D 151 / D 181
Hrubování
D 251
Hrubování
velmi hrubá
Pilujte s menší silou, zvláště na hranách!
Pro předpilování používejte hrubé zrno, k
univerzálním účelům středně hrubé zrno a
k hlazení jemné zrno.
Údaj o zrnitosti se řídí podle ISO 6106.
Diamantové pilníky zanesené třískami se
mohou běžně čistit kartáčem na pilníky
v petroleji nebo i jiných kapalinách, jako
např. antistatických čističích umělých
hmot. Často stačí jen jednoduché vyklepání. Pracujte pokud možno bez mazacích
tuků!
Obory / cílové skupiny
■■Výroba nástrojů a forem
■■Slévárny
■■Automobilový průmysl
■■Letecký a kosmický průmysl
■■Výroba vozidel
■■Strojírenství a výroba zařízení
205 I 11
205
Další informace k
diamantovým a CBN
nástrojům s galvanickým
pojivem najdete v kapitole Z PRAXE „Diamantové
a CBN nástroje s galvanickým pojivem“.
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantové hladicí pilníky
Diamantové hladicí pilníky
DF 3608 úsečové
DF 3609 jazýčkové
DF 3610 tříhranné nízké
DF 3614 tříhranné
DF 3617 plochý tupý
DF 3619 čtyřhranné
DF 3621 kruhové
Diamantové hladicí pilníky se používají ve výrobě nástrojů na nejmenších profilech a v jemné
mechanice.
Diamantové hladicí pilníky se používají bez
rukojeti.
S velikostmi zrna D 25 a D 46 je možné dosahovat nejjemnějších jakostí povrchu.
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
D 25
D 46
535530
535516
535509
535561
535578
535547
535523
323625
323632
323649
323656
323663
323670
323687
D 91
D 126
EAN 4007220
DF 3608
DF 3609
DF 3610
DF 3614
DF 3617
DF 3619
DF 3621
Sady diamantových hladicích pilníků
Příklad objednávky:
EAN 4007220535530
DF 3608 D 25
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Na objednávku se dodávají také ještě jemnější
velikosti zrna D 15.
254622
254462
254493
254554
254523
254592
254653
254639
254479
254509
254578
254530
254608
254660
Celková
délka
[mm]
Délka
povlaku
[mm]
Průřez
obložení
[mm]
140
140
140
140
140
140
140
40
40
40
40
40
40
40
4,2 x 1,5
3,8 x 1,8
4 x 1,2
3
4 x 1,2
2x2
1,8
Sady diamantových hladicích pilníků se dodávají v plastové tašce, která je chrání před korozí
a poškozením.
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
Příklad objednávky:
EAN 4007220535639
DF 3090 D 25
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Obsah: po 1 kusu
DF 3608 (půlkulatý)
DF 3614 (trojhranný)
DF 3617 (plochý tupý)
DF 3619 (čtyřhranný)
DF 3621 (kulatý)
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
D 25
D 46
535639
323700
D 91
D 126
323694
017364
EAN 4007220
DF 3090
12 I 205
Celková
délka
[mm]
140
1
27
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantové jehlové pilníky
Diamantové jehlové pilníky
DF 4112 plochý tupý
DF 4112R ploché
se zaoblenými hranami
DF 4122 ploché špičaté
DF 4132
DF 4142
DF 4152
DF 4162
tříhranné
čtyřhranné
úsečové
kruhové
DF 4172 nožové
DF 4182 mečové
DF 4192 jazýčkové
DF 4102T tříhranné nizké
Označení pro
objednávku
Mohou se používat s rychloupínací rukojetí
210-1 a držákem jehlových pilníků NFH 212.
Bližší údaje včetně objednacích naleznete v
katalogu 201.
Velikost zrna
D 91
D 126
D 181
EAN 4007220
Jehlové pilníky extra štíhlé (S)
DF 4112S
806210
DF 4132S
806241
DF 4142S
806272
DF 4162S
806302
Jehlové pilníky
DF 4112
016664
DF 4112R
016695
DF 4122
016725
DF 4132
016756
DF 4142
016787
DF 4152
016817
DF 4162
016848
DF 4172
016879
DF 4182
016909
DF 4192
016930
DF 4102T
016633
Sady diamantových drážkovacích pilníků se
dodávají v plastové tašce, která je chrání před
korozí a poškozením.
Obsah DF 4205: po 1 kusu
DF 4112 (plochý tupý)
DF 4132 (trojhranný)
DF 4142 (čtyřhranný)
DF 4152 (půlkulatý)
DF 4162 (kulatý)
Označení pro
objednávku
Celková
délka
[mm]
Délka
povlaku
[mm]
Průřez
obložení
[mm]
806227
806258
806289
806319
806234
806265
806296
806326
140
140
140
140
70
70
70
70
5,3 x 1,3
2,8
2,3
2,8
1
1
1
1
6
6
6
6
016671
016701
016732
016763
016794
016824
016855
016886
016916
016947
016640
016688
016718
016749
016770
016800
016831
016862
016893
016923
016657
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
5,5 x 1,6
5,5 x 1,6
5,5 x 1,6
3,5
2,6 x 2,6
5,5 x 1,6
3,2
5 x 1,8
5 x 2,4
5 x 2,2
5x2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
7
7
8
7
8
8
8
8
Obsah DF 4211: po 1 kusu
DF 4112 (plochý tupý)
DF 4112R (plochý tupý se zaoblenými hranami)
DF 4122 (plochý špičatý)
DF 4132 (trojhranný)
DF 4142 (čtyřhranný)
DF 4152 (půlkulatý)
DF 4162 (kulatý)
DF 4172 (nožovitý)
DF 4182 (mečovitý)
DF 4192 (jazýčkovitý)
DF 4102T (tříhranný nízký))
Velikost zrna
D 91
D 126
D 181
EAN 4007220
DF 4205
DF 4211
017371
017401
Diamantové jehlové pilníky v extra úzkém
provedení (S) jsou převážně vhodné pro práci
v hlubokých, těžko přístupných otvorech.
017388
017418
017395
017425
Sady diamantových jehlových pilníků
Celková
délka
[mm]
140
140
1
1
50
100
205 I 13
205
Diamantové jehlové pilníky jsou univerzálně
použitelné ve výrobě nástrojů.
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantové drážkovací pilníky
Diamantové drážkovací pilníky
DF 15
jazýčkové
DF 16
jazýčkové
DF 18
ploché
DF 20
čtyřhranné
DF 22
tříhranné
DF 24
kruhové
DF 914
ploché
DF 918
ploché
Diamantové drážkovací pilníky se používají k
opracovávání těžko přístupných míst a komplexních geometrických tvarů.
Označení pro
objednávku
Mohou se používat s držákem drážkovacích
pilníků RFH 150. Bližší údaje včetně objednacích naleznete v katalogu 201.
Velikost zrna
D 91
D 126
EAN 4007220
DF 15
DF 16
DF 18
DF 20
DF 22
DF 24
DF 914
DF 918
017050
017081
017111
017142
017173
-
Sada diamantových drážkovacích
pilníků
Příklad objednávky:
EAN 4007220017036
DF 15 D 126
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Celková
délka
[mm]
Délka
povlaku
[mm]
Průřez
obložení
[mm]
150
150
150
150
150
150
150
150
2 x 25
2 x 25
2 x 25
2 x 25
2 x 25
2 x 25
2 x 25
2 x 25
3,2 x 2
3,7 x 2
3,1 x 3
2,5 x 2,5
3
3
3,8 x 1,6
4x2
017036
017067
017098
017128
017159
017180
016978
017005
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
Sady diamantových drážkovacích pilníků se
dodávají v plastové tašce, která je chrání před
korozí a poškozením.
Obsah: po 1 kusu
DF 16 (jazýčkový)
DF 18 (plochý)
DF 20 (čtyřhranný)
DF 22 (trojhranný)
DF 24 (kulatý)
Označení pro
objednávku
DF 1624
14 I 205
Velikost zrna
EAN
4007220
Celková
délka
[mm]
D 126
355381
150
1
50
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantové pilníky Handy
Diamantové pilníky Handy
DF 2601 ploché tupé
DF 2602 úsečové
DF 2607 tříhranné
DF 2608 čtyřhranné
DF 2610 kruhové
Označení pro
objednávku
Příklad objednávky:
EAN 4007220017302
DF 2601 D 126
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Velikost zrna
D 126
D 181
EAN 4007220
DF 2601
DF 2602
DF 2607
DF 2608
DF 2610
017302
017319
017326
017333
017340
Celková
délka
[mm]
Délka
povlaku
[mm]
Průřez
obložení
[mm]
215
215
215
215
215
100
100
100
100
100
10,3 x 2,8
12,5 x 3,8
10
5,5 x 5,5
6,7
535455
535462
535479
535486
535493
Sady diamantových pilníků Handy se dodávají
v plastové tašce, která je chrání před korozí a
poškozením.
Příklad objednávky:
EAN 4007220017357
DF 2627 D 126
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
1
1
1
1
1
50
50
50
50
50
Sady diamantových pilníků Handy
205
Diamantové pilníky Handy mají kovanou stopku, takže použití rukojeti je zbytečné. Dodávají
se v pěti profilech ve dvou velikostech zrna.
Obsah: po 1 kusu
DF 2601 (plochý tupý)
DF 2602 (půlkulatý)
DF 2607 (trojhranný)
DF 2608 (čtyřhranný)
DF 2610 (kulatý)
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
D 126
D 181
EAN 4007220
DF 2627
017357
535585
Celková
délka
[mm]
215
1
300
205 I 15
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantové pilníky pro ruční pilovací zařízení
Diamantové pilníky
pro ruční pilovací zařízení
DF 5301
DF 5303
DF 5305
DF 5307
DF 5309
DF 5310
DF 5311
DF 5312
DF 5313
DF 5314
DF 5316
DF 5320
DF 5324
DF 5390
DF 5391
DF 5392
DF 5393
DF 5331
DF 5335
DF 5339
DF 5345
DF 5337
DF 5343
DF 5347
DF 5365
DF 5367
DF 5371
DF 5375
DF 5352
DF 5356
DF 5360
DF 5358
DF 5362
DF 5380
DF 5382
DF 0103
DF 0106/55
DF 0106/73
16 I 205
Velikost
zrna
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
DF 5331 - 5347
ploché, jednostr. obložení
DF 5301 - 5309
tříhranné
DF 5365 - 5375
ploché, oboustr. obložení
DF 5310 - 5314
jazýčkové
DF 5352 - 5362
ploché, obě čelní strany obloženy DF 5316 - 5324
nožové
DF 5380 - 5382
čtyřhranné
tvaru plochého kužele DF 0103, DF 0106
Diamantové pilníky pro ruční pilovací zařízení
jsou vhodné pro strojní i ruční použití.
Označení pro
objednávku
kruhové
EAN
4007220
DF 5390 - 5393
Vhodné pro vzduchový pilník PFG 07/220.
Bližší údaje včetně objednacích naleznete v
katalogu 209.
Průměr stopky diamantových pilníků je 3 mm
Příklad objednávky:
EAN 4007220256718
DF 5301 D 126
Profil
Obložení
Celková
délka
[mm]
Délka
povlaku
[mm]
Průřez
obložení
[mm]
256718
ploché
256749
ploché
256817
ploché
256848
ploché
256879
ploché
256909
ploché
256930
ploché
256961
ploché
256992
ploché
257029
ploché
257050
ploché
257111
ploché
257142
ploché
257296
čtyřhranné
257326
čtyřhranné
257357
čtyřhranné
257388
čtyřhranné
257418
kruhové
257449
kruhové
257470
kruhové
257500
kruhové
257531
kruhové
257562
kruhové
257593
kruhové
257173
tříhranné
257203
tříhranné
257234
tříhranné
257265
tříhranné
257623
jazýčkové
257654
jazýčkové
257685
jazýčkové
257715
jazýčkové
257746
jazýčkové
257777
nožové
257807
nožové
665862 tvaru plochého kužele
665879 tvaru plochého kužele
665886 tvaru plochého kužele
jednostr.
jednostr.
jednostr.
jednostr.
jednostr.
oboustr.
oboustr.
oboustr.
oboustr.
oboustr.
obě čelní strany
obě čelní strany
obě čelní strany
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
kompletně
50
50
50
50
60
50
50
50
50
60
50
50
60
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
55
55
73
15
15
15
15
25
15
15
15
15
25
15
15
25
15
15
15
15
15
15
15
15
25
25
25
15
15
25
25
15
15
12
25
25
15
15
16
16
16
2,0 x 1,0
3,0 x 1,0
4,0 x 1,0
5,0 x 2,0
5,0 x 2,0
2,0 x 1,0
3,0 x 1,0
4,0 x 1,0
5,0 x 2,0
5,0 x 2,0
0,5 x 4,0
1,0 x 4,0
1,0 x 4,0
1,5 x 1,5
3,0 x 3,0
4,0 x 4,0
5,0 x 5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0 x 2,0
3,5 x 3,5
3,5 x 3,5
4,5 x 4,5
2,0 x 1,0
3,5 x 2,0
6,0 x 3,0
3,5 x 2,0
6,0 x 3,0
1,0 X 4,0
2,0 x 6,0
3,3 x 1,0
6,3 x 1,0
6,3 x 1,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantové dílenské pilníky
Diamantové dílenské pilníky
DF 1112 ploché
DF 1132 tříhranné
DF 1132 tříhranné
DF 1142 čtyřhranné
DF 1152 půlkruhový
DF 1152 půlkruhový
DF 1162 kruhové
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
D 126
D 151
D 251
EAN 4007220
DF 1112/100
DF 1112/125
DF 1112/150
DF 1112/200
DF 1132/100
DF 1132/200
DF 1142/200
DF 1152/100
DF 1152/200
DF 1162/200
255117
255131
255155
255179
255193
-
Příklad objednávky:
EAN 4007220255117
DF 1112/100 D 126
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Diamantové dílenské pilníky se dodávají s
ergonomicky tvarovanou rukojetí.
805954
805978
017203
017227
017241
017265
017289
805961
805985
017210
017234
017272
-
Celková
délka
[mm]
Délka
povlaku
[mm]
Průřez
obložení
[mm]
100
125
150
200
100
200
200
100
200
200
85
110
135
180
85
180
180
85
180
180
10 x 3,2
11,2 x 4,2
13 x 5
20 x 5
7
16
8x8
12 x 4
20 x 6
8
205
Diamantové dílenské pilníky se mimo jiné
používají ve výrobě velkých nástrojů. Relativně
hrubá zrnitost D 251 se hodí také ke zpracování umělých hmot s plnivem a zpevněných
vlákny (GRP/CRP).
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45
65
100
190
40
200
130
45
150
110
Plechové planžety s diamantem
Flexibilní nosný materiál plechových dimantových planžet kopíruje povrch obráběných materiálů. S vynaložením malé námahy mohou
být opracovány ucelené tvary.
Plechové planžety s diamantem
Příklad objednávky:
EAN 4007220806371
D BL 30-0,7-170 D 64
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
D 64
D 126
EAN 4007220
D BL 30-0,7-170
D BL 35-1,3-350
806371
-
806388
Celková
délka
[mm]
Obložení
Průřez
obložení
[mm]
170
350
kompletně
kompletně
0,7 x 30
1,3 x 35
1
1
35
35
205 I 17
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantová stopková brusná tělíska a zvláštní tvary
Válcový tvar ZY se hodí k broušení otvorů,
poloměrů a kontur pomocí stojanových i
ručních brusek.
Válcový tvar ZY
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
Doporučení pro použití:
Délkový posuv smí činit max. 2/3 délky
hlavy na otáčku obrobku. Úběr je závislý na
obráběném materiálu, řezné rychlosti, stabilitě
nástroje jakož i na upnutí ve stroji.
L1
L4
T
A
D
Sd
L1
T
N
D
Sd
Pokyn pro objednání:
A = zúžená stopka
N = nezúžená stopka
Příklad objednávky:
EAN 4007220354322
DZY-A 0,5-2/3 D 64
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
D 64
D 91
D 126
D 181
EAN 4007220
ø stopky 3 mm
DZY-A 0,5-2/3
DZY-A 0,8-2/3
DZY-A 1,0-4/3
DZY-A 1,2-4/3
DZY-A 1,4-4/3
DZY-A 1,6-4/3
DZY-A 1,8-4/3
DZY-A 2,0-4/3
DZY-A 2,2-4/3
DZY-A 2,4-4/3
DZY-A 2,6-4/3
DZY-A 2,8-4/3
DZY-A 3,0-4/3
DZY-N 3,5-5/3
DZY-N 4,0-5/3
DZY-N 4,5-5/3
DZY-N 5,0-5/3
DZY-N 5,5-6/3
ø stopky 6 mm
DZY-A 6,0-6/6
DZY-N 7,0-8/6
DZY-N 8,0-8/6
DZY-N 9,0-8/6
DZY-N 10,0-8/6
DZY-N 12,0-8/6
DZY-N 15,0-10/6
ø stopky 10 mm
DZY-N 15,0-10/10
ø stopky 6 mm
DZY-N 18,0-10/6
DZY-N 20,0-10/6
ø stopky 12 mm
DZY-N 25,0-10/12
18 I 205
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
Délka
L4
[mm]
354322
354339
354346
354353
354384
354605
-
257883
354360
354391
354421
354452
260784
354520
354551
260821
260845
260869
260883
260906
257944
257890
354377
354407
354438
354469
119181
354506
354537
354568
354599
119204
119211
119228
119235
119242
257951
260876
260913
257968
0,5 x 2
0,8 x 2
1,0 x 4
1,2 x 4
1,4 x 4
1,6 x 4
1,8 x 4
2,0 x 4
2,2 x 4
2,4 x 4
2,6 x 4
2,8 x 4
3,0 x 4
3,5 x 5
4,0 x 5
4,5 x 5
5,0 x 5
5,5 x 6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
38
38
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
45
45
45
45
44
5
5
9
9
9
10
10
10
14
14
14
14
19
-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
-
260920
260968
260982
261002
-
119259
119266
119273
258040
119280
119297
119303
260937
260951
260975
260999
261019
-
6,0 x 6
7,0 x 8
8,0 x 8
9,0 x 8
10,0 x 8
12,0 x 8
15,0 x 10
6
6
6
6
6
6
6
54
52
52
52
52
52
50
19
-
1
1
1
1
1
1
1
18
18
18
18
20
22
25
-
-
355091
-
15,0 x 10
10
110
-
1
100
-
-
258163
258194
-
18,0 x 10
20,0 x 10
6
6
50
50
-
1
1
35
40
-
-
355138
-
25,0 x 10
12
110
-
1
140
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantová stopková brusná tělíska a zvláštní tvary
Speciální tvar ZY se hodí k vybrušování štěrbin
a drážek na těžko přístupných místech.
Doporučené řezné rychlosti najdete v tabulkách na straně 7 a 8.
Sd
D
Příklad objednávky:
EAN 4007220353240
DZY-N/8,0-0,5/3 D 64
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
L1
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
D 64
D 91
EAN 4007220
DZY-N 8,0-0,5/3
DZY-N 14,0-0,5/3
DZY-N 14,0-1,0/3
A
353240
353257
353264
D
L1
Velikost zrna
D 64
D 91
D 126
D 181
EAN 4007220
1
1
1
5
10
10
Kulový tvar KU
Vnější ø ø stopky
D
Sd
[mm]
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
Délka
L4
[mm]
258637
258668
258699
258729
258750
258781
258644
258675
258705
258736
258767
258798
1
2
3
4
5
6
3
3
3
3
3
3
44
43
42
41
40
39
10
8
6
5
2
-
5
5
5
5
5
1
25
25
25
25
25
5
-
258835
258897
-
258842
258903
258965
258910
-
8
10
12
6
6
6
52
50
48
10
5
-
1
1
1
15
20
24
Sd
Speciální tvar Ku se hojně používá k odjehlování hran umělohmotných materiálů při ruční
použití. Tvar je pod hlaičkou na osazené stopce potažen brusným zrnem. Tímto jedinečným
tvarem mohou být optimálně opracovány
profily.
Doporučenou řeznou rychlost naleznete v
tabulce na straně 7 a 8.
Velikost zrna
D 126
D 181
EAN 4007220
DKU 3,0-10,0/3
DKU 3,3-7,0/3
DKU 4,0-10,0/3
35
35
35
258620
258651
258682
258712
258743
258774
L1
Označení pro
objednávku
3
3
3
354926
354933
354940
-
T
D
8,0 x 0,5
14,0 x 0,5
14,0 x 1,0
Pokyn pro objednání:
A = zúžená stopka
N = nezúžená stopka
Sd
L1
ø stopky 3 mm
DKU-A 1,0/3
DKU-A 2,0/3
DKU-A 3,0/3
DKU-A 4,0/3
DKU-A 5,0/3
DKU-N 6,0/3
ø stopky 6 mm
DKU-A 8,0/6
DKU-A 10,0/6
DKU-N 12,0/6
Délka
stopky
L1
[mm]
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
D
Označení pro
objednávku
ø stopky
Sd
[mm]
Kulový tvar KU se hojně používá k ručnímu
opracování. Používá ke gravírování, broušení
hran a odstranění otřepů.
Sd
L4
N
353271
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
205
T
Speciální tvar ZY
353851
-
353844
353868
Speciální tvar KU
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
3,0 x 10
3,3 x 7
4,0 x 10
3
3
3
40
33
40
1
1
1
5
5
5
205 I 19
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantová stopková brusná tělíska a zvláštní tvary
Tvar zaobleného válce WR se hodí nejlíp pro
ruční použití a může být nasazeno pro odjehlení a brousicí operace.
Hrubé zrno D 357 se výborně hodí k opracovávání FVK materiálů (GFK/CFK).
Tvar zaobleného válce WR
A
D
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
N
Pokyn pro objednání:
A = zúžená stopka
N = nezúžená stopka
Sd
L4
T
L1
T
L1
D
Sd
Příklad objednávky:
EAN 4007220353981
DWR 5,0-18,0/6 D 357
Označení pro
objednávku
DWR 5,0-18,0/6
DWR 6,0-18,0/6
DWR 10,0-20,0/6
Velikost
zrna
EAN
4007220
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
Délka
L4
[mm]
D 357
D 357
D 357
353981
353998
354001
5,0 x 18,0
6,0 x 18,0
10,0 x 20,0
6
6
6
50
50
50
5
5
-
Špičatý tvar s bokem do oblouku SPG
1
1
1
20
20
28
Střelovitý tvar SPG se výborně hodí k opracovávání malých otvorů a pro gravírovací práce.
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
D
Příklad objednávky:
EAN 4007220536421
DSPG 3,0-7,0/3 D 126
Označení pro
objednávku
DSPG 3,0-7,0/3
DSPG 3,0-13,0/3
EAN
4007220
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
D 126
D 126
536421
806203
3,0 x 7,0
3,0 x 13,0
3
3
43
37
5
5
D
Příklad objednávky:
EAN 4007220354018
DKT 3,0-8,0°/3 D 126
20 I 205
1
1
Hrncový tvar KT se optimálně hodí pro opracovávání profilů, rovinných ploch a osazení,
aniž by se přitom poškodila válcová plocha.
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
ø stopky 3 mm
DKT 3,0-8,0°/3
ø stopky 6 mm
DKT 10,0-30,0°/6
L1
Velikost zrna
Hrncový tvar KT
Označení pro
objednávku
Sd
T
Sd
T
L1
Velikost zrna
EAN
4007220
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
D 126
354018
3,0 x 7,0
3
43
1
5
D 126
354025
10,0 x 5,0
6
50
1
20
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantová stopková brusná tělíska a zvláštní tvary
Tvar špičatého kužele SK se výborně hodí k
dobrušování středících otvorů a ke srážení
hran.
D
Sd
L1
T
D
α
Sd
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
Příklad objednávky:
EAN 4007220354049
DSK 6,0-7°/6 D 64
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
L1
T
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
D 64
D 126
EAN 4007220
DSK 6,0-7°/6
DSK 6,0-12°/6
DSK 6,0-15°/6
DSK 6,0-30°/6
DSK 6,0-45°/6
DSK 6,0-60°/6
DSK 10,0-60°/6
DSK 10,0-90°/6
DSK 15,0-60°/6
DSK 15,0-90°/6
354049
354056
354063
354032
393383
393390
806128
806142
806166
806180
H
Délka
stopky
L1
[mm]
6,0 x 45,0
6,0 x 26,0
6,0 x 21,0
6,0 x 11,0
6,0 x 7,0
6,0 x 5,0
10,0 x 9,0
10,0 x 5,0
15,0 x 13,0
15,0 x 7,5
7°
12°
15°
30°
45°
60°
60°
90°
60°
90°
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Brusné kotouče 1 A 1
Příklad objednávky:
EAN 4007220665893
D1A1 12-10-8 D 151
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Velikost zrna
D 151
D 251
EAN 4007220
D1A1 12-10-8
D1A1 14-10-8
D1A1 16-10-8
D1A1 18-10-8
D1A1 20-10-8
D1A1 30-10-10
D1A1 40-10-10
D1A1 50-10-10
ø stopky
Sd
[mm]
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
P
Označení pro
objednávku
Úhel
a
Diamantové brusné kotouče se používají na
stacionárních strojích.
Disponují zkušebním pásem, který dovoluje
přesnou montáž a ustavení vřetena stroje.
Volbou stabilního upínacího trnu je možné
optimální opracování hluboko položených
otvorů, popř. velmi hlubokých otvorů.
T
D
354070
806135
806159
806173
806197
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
665893
665961
665978
665992
354629
354636
354643
354131
665930
665916
665947
665985
666005
666012
666029
666036
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø otvoru
H
[mm]
se zkušebním
páskem P
[mm]
12,0 x 10,0
14,0 x 10,0
16,0 x 10,0
18,0 x 10,0
20,0 x 10,0
30,0 x 10,0
40,0 x 10,0
50,0 x 10,0
8
8
8
8
8
10
10
10
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
7
10
15
34
65
110
170
205 I 21
205
α
Tvar špičatého kužele SK
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
CBN stopková brusná tělíska a zvláštní tvary
Válcový tvar ZY se hodí k broušení otvorů,
poloměrů a kontur pomocí stojanových i
ručních brusek.
Válcový tvar ZY
L1
T
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
A
Doporučení pro použití:
Délkový posuv smí činit max. 2/3 délky
hlavy na otáčku obrobku. Úběr je závislý na
obráběném materiálu, řezné rychlosti, stabilitě
nástroje jakož i na upnutí ve stroji.
L4
D
Sd
L1
T
N
D
Sd
Pokyn pro objednání:
A = zúžená stopka
N = nezúžená stopka
Příklad objednávky:
EAN 4007220354650
BZY-A 0,5-2/3 B 64
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
B 64
B 126
EAN 4007220
ø stopky 3 mm
BZY-A 0,5-2/3
BZY-A 0,8-2/3
BZY-A 1,0-4/3
BZY-A 1,2-4/3
BZY-A 1,4-4/3
BZY-A 1,6-4/3
BZY-A 1,8-4/3
BZY-A 2,0-4/3
BZY-A 2,2-4/3
BZY-A 2,4-4/3
BZY-A 2,6-4/3
BZY-A 2,8-4/3
BZY-A 3,0-4/3
BZY-N 3,5-5/3
BZY-N 4,0-5/3
BZY-N 4,5-5/3
BZY-N 5,0-5/3
BZY-N 5,5-6/3
ø stopky 6 mm
BZY-A 6,0-6/6
BZY-N 7,0-8/6
BZY-N 8,0-8/6
BZY-N 9,0-8/6
BZY-N 10,0-8/6
BZY-N 11,0-10/6
BZY-N 12,0-8/6
BZY-N 13,0-10/6
BZY-N 14,0-10/6
BZY-N 15,0-10/6
ø stopky 10 mm
BZY-N 15,0-10/10
ø stopky 6 mm
BZY-N 18,0-10/6
BZY-N 20,0-10/6
22 I 205
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
Délka
L4
[mm]
354650
354667
354674
354681
354728
354766
354797
354810
354858
354865
354872
354896
-
258224
354698
354711
354735
354759
119310
354780
354803
354827
354841
119334
119341
119358
119365
119372
258286
0,5 x 2
0,8 x 2
1,0 x 4
1,2 x 4
1,4 x 4
1,6 x 4
1,8 x 4
2,0 x 4
2,2 x 4
2,4 x 4
2,6 x 4
2,8 x 4
3,0 x 4
3,5 x 5
4,0 x 5
4,5 x 5
5,0 x 5
5,5 x 6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
38
38
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
45
45
45
45
44
5
5
9
9
9
10
10
10
14
14
14
14
19
-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
354919
-
119389
119396
119402
258408
119419
258439
119426
258460
258491
119433
6,0 x 6
7,0 x 8
8,0 x 8
9,0 x 8
10,0 x 8
11,0 x 10
12,0 x 8
13,0 x 10
14,0 x 10
15,0 x 10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
54
52
52
52
52
50
52
50
50
50
19
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
18
18
18
20
20
22
22
25
25
-
355145
15,0 x 10
10
110
-
1
100
-
258521
258552
18,0 x 10
20,0 x 10
6
6
50
50
-
1
1
35
40
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
CBN stopková brusná tělíska a zvláštní tvary
Válcová brusná tělíska se stopkou z tvrdokovu
se používají k broušení otvorů na stacionárních strojích.
Stopka z tvrdokovu má v porovnání s ocelovou stopkou asi třikrát vyšší modul pružnosti
(E-modul). E-modul popisuje, jak silně se
tělísko deformuje při působení zátěže.
L1
T
L4
D
Sd
Válcová brusná tělíska se stopkou
z tvrdokovu
Vztaženo na broušení otvorů lze se stopkami
z tvrdokovu docílit vyšších brusných výkonů,
lepších povrchů a delší životnosti.
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
B 151
B 252
EAN 4007220
ø stopky 3 mm
BZY-N 4-5/3 HM
BZY-N 5-5/3 HM
ø stopky 6 mm
BZY-A 6-6/6 HM
BZY-N 8-8/6 HM
BZY-N 12-8/6 HM
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
Délka
L4
[mm]
353714
353721
-
4,0 x 5,0
5,0 x 5,0
3
3
43
43
-
1
1
10
10
353691
353738
-
353745
353752
6,0 x 6,0
8,0 x 8,0
12,0 x 8,0
6
6
6
98
98
98
19
-
1
1
1
50
55
60
CBN stopková brusná tělíska kulového tvaru
se často používají ke gravírování nebo vytváření kontur jakož i k odstraňování otřepů.
A
D
Sd
L4
N
L1
D
Sd
L1
Označení pro
objednávku
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
Pokyn pro objednání:
A = zúžená stopka
N = nezúžená stopka
Příklad objednávky:
EAN 4007220258996
BKU-A 1,0/3 B 126
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Velikost zrna
B 64
B 126
EAN 4007220
ø stopky 3 mm
BKU-A 1,0/3
BKU-A 2,0/3
BKU-A 3,0/3
BKU-A 4,0/3
BKU-A 5,0/3
BKU-N 6,0/3
ø stopky 6 mm
BKU-A 8,0/6
BKU-A 10,0/6
BKU-N 12,0/6
Kulový tvar KU
Vnější ø
D
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
Délka
L4
[mm]
354964
354971
-
258996
259023
259054
259085
259115
259146
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
3
3
3
3
3
3
44
43
42
41
40
39
10
8
6
5
2
-
5
5
5
5
5
1
25
25
25
25
25
5
-
259207
259269
259320
8,0
10,0
12,0
6
6
6
52
50
48
10
5
-
1
1
1
15
20
24
205 I 23
205
Příklad objednávky:
EAN 4007220353714
BZY-N 4-5/3 HM B 151
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
CBN stopková brusná tělíska a zvláštní tvary
Válcový tvar s kulovým zakončením WR se
nejlépe hodí pro ruční broušení a může se používat pro nejrůznější odjehlovací a brusičské
práce.
Tvar zaobleného válce WR
A
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
Pokyn pro objednání:
A = zúžená stopka
N = nezúžená stopka
N
D
Sd
L4
T
L1
T
L1
D
Sd
Příklad objednávky:
EAN 4007220354087
BWR 5,0-10,0/3 B 126
Označení pro
objednávku
BWR 5,0-10,0/3
BWR 6,0-10,0/3
Velikost zrna
EAN
4007220
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
B 126
B 126
354087
354094
5,0 x 10,0
6,0 x 10,0
3
3
40
40
Špičatý tvar s bokem do oblouku SPG
1
1
8
8
Střelovitý tvar SPG se výborně hodí k opracovávání malých otvorů a pro gravírovací práce.
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
Příklad objednávky:
EAN 4007220354100
BSPG 3,0-7,0/3 B 126
Označení pro
objednávku
ø stopky 3 mm
BSPG 3,0-7,0/3
ø stopky 6 mm
BSPG 6,0-18,0/6
24 I 205
D
Sd
T
L1
Velikost zrna
EAN
4007220
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
B 126
354100
3,0 x 7,0
3
43
1
5
B 126
354117
6,0 x 18,0
6
50
1
20
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
CBN stopková brusná tělíska a zvláštní tvary
Tvar špičatého kužele SK se výborně hodí k
dobrušování středících otvorů a ke srážení
hran.
D
Sd
L1
T
D
α
Sd
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
Příklad objednávky:
EAN 4007220354124
BSK 6,0-30°/6 B 126
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
L1
T
Označení pro
objednávku
Velikost zrna
B 64
B 126
EAN 4007220
BSK 6,0-30°/6
BSK 6,0-45°/6
393406
H
B1A1 20-10-8
B1A1 30-10-10
B1A1 40-10-10
B1A1 50-10-10
ø stopky
Sd
[mm]
Délka
stopky
L1
[mm]
6,0 x 11,0
6,0 x 7,0
30°
45°
6
6
50
50
354124
-
1
1
20
20
Brusné kotouče 1 A 1
Příklad objednávky:
EAN 4007220355015
B1A1 20-10-8 B 151
P
Označení pro
objednávku
Úhel
a
CBN brusné kotouče se používají pro stacionární stroje.
Disponují zkušebním pásem, ketrý umožňije
přesnou montáž a vyrovnání na vřeteně stroje.
Volbou stabilního upínacího trnu je možné
optimálního obrábění hlubokých uložených
otvorů popřípadě velmi hlubokých otvorů.
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
T
D
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
205
α
Tvar špičatého kužele SK
Velikost zrna
EAN
4007220
Vnější ø x
celková šířka
DxT
[mm]
ø otvoru
H
[mm]
se zkušebním
páskem P
[mm]
B 151
B 151
B 151
B 151
355015
355039
355053
355077
20,0 x 10,0
30,0 x 10,0
40,0 x 10,0
50,0 x 10,0
8
10
10
10
2
2
2
2
1
1
1
1
34
65
110
170
205 I 25
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Diamantové rozbrušovací kotouče
Diamantové rozbrušovací kotouče s galvanicky
nanášeným brusivem mají vynikající brusné
vlastnosti. Diamantové obložení nanesené na
základním ocelovém listu je jednovrstvé (viz
skicu). Galvanicky vytvořená kovová vrstva
pojiva bezpečně drží brusná zrna.
Mezi brusnými zrny zůstává velký prostor pro
třísky, který nástrojům propůjčuje velmi dobré
řezné vlastnosti.
Tvar D
Obložení po celé ploše
Při použití velkých zrnitostí diamantu (např.
D 427) se tyto nástroje výborně hodí k řezání
duroplastických umělých hmot typu FVK (GFK
a CFK).
Speciální program
Firma PFERD vyrábí rozbrušovací kotouče s
galvanicky nanesenou vrstvou diamantu také
podle požadavků zákazníků. Nástroje mohou
být vyrobeny s obložením naneseným po celé
ploše nebo po segmentech.
Tvar G
Obložení po celé ploše s ochrannými segmenty
Doporučené řezné rychlosti naleznete v tabulkách na straně 7 a 8.
Diamantové rozbrušovací kotouče
Doporučení pro použití:
K řezání skla nebo keramiky se používají jemnější diamantové zrnitosti, např. D 126 nebo D
181. Vyžádejte si, prosím, nabídku!
Při použití hrubé zrnitosti (jako např. D 427)
se hodí tyto nástroje pro řezání duroplastů
vyztužených vlákny FVK (CFK/GFK).
Označení pro
objednávku
D1A1R 22-0,5-1,7 D 64 GAD
D1A1R 30-1-10 D 151 GAD
D1A1R 40-1-10 D 151 GAD
D1A1R 50-1,4-6 D 151 GAD
D1A1R 50-1,4-10 D 151 GAD
D1A1R 50-2-6 D 357 GAD
D1A1R 50-2-6 D 357 GAG
D1A1R 50-2-10 D 357 GAD
D1A1R 50-2-10 D 357 GAG
D1A1R 75-2-10 D 357 GAG
D1A1R 100-2-22,2 D 427 GAD
D1A1R 100-2-22,2 D 427 GAG
D1A1R 115-2-22,2 D 427 GAD
D1A1R 115-2-22,2 D 427 GAG
D1A1R 125-1,4-20 D 151 GAD
D1A1R 125-2-22,2 D 427 GAD
D1A1R 125-2-22,2 D 427 GAG
D1A1R 178-2-22,2 D 427 GAD
D1A1RSS 230-2,5-22,2 D 427 GAS2
D1A1RSS 250-2,5-22,2 D 427 GAS2
D1A1RSS 300-2,5-30,0 D 427 GAS2
D1A1RSS 350-2,8-30,0 D 427 GAS2
D1A1RSS 400-3,8-30,0 D 427 GAS2
26 I 205
EAN
4007220
355190
355206
355213
355220
666043
308790
168530
666067
666050
393420
805992
806005
806012
806029
355237
806036
806043
806050
806074
806081
806098
806104
806111
D Celková šířka
Tloušťka ø otvoru
[mm]
T zákl. listu E
H
[mm]
[mm]
[mm]
22
30
40
50
50
50
50
50
50
75
100
100
115
115
125
125
125
178
230
250
300
350
400
0,5
1,0
1,0
1,4
1,4
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,4
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,8
3,8
0,3
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,8
2,8
1,7
10,0
10,0
6,0
10,0
6,0
6,0
10,0
10,0
10,0
22,2
22,2
22,2
22,2
20,0
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
30,0
30,0
30,0
Je také možné obložení s bočními ochrannými
segmenty (viz skici). U své objednávky prosím
uvádějte kompletně rozměry a zrnitosti
vámi požadovaných nástrojů (viz příklad
objednávky).
CBN rozbrušovací kotouče se dodávají na
objednávku!
Tvar S 2
Po segmentech s úzkými štěrbinami
Příklad objednávky:
EAN 4007220308790
D1A1R 50- 2- 6 D 357 GAD
Uvádějte prosím požadovanou velikost zrna.
Vysvětlení k příkladu objednávky:
D1A1R = tvar
50 = vnější ø D [mm]
2
= šířka řezu T [mm]
6
= ø otvoru H [mm]
D357 = typ zrna a velikost (D = diamant)
GA = typ pojiva
D
= tvar obložení
Tvar Ochr. segm.
na každé
straně
D
D
D
D
D
D
G
D
G
G
D
G
D
G
D
D
G
D
S2
S2
S2
S2
S2
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
3
žádné
3
3
žádné
3
žádné
3
žádné
žádné
3
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
Diamant.
povlak
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
průběžné
segment.
segment.
segment.
segment.
segment.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
10
15
20
20
20
20
20
20
50
110
110
125
125
150
150
150
250
520
650
900
1.900
2.500
Diamantové a CBN brusné nástroje, galvanické pojivo
Držáky nástrojů
Příslušenství pro upínání diamantových rozbrušovacích kotoučů.
0-3
Držák nástrojů
pro diamantové řezné kotouče
Sd
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
ø stopky
Sd
[mm]
Vhodné pro
otvor
[mm]
443606
806401
3
8
1,7
10
BO 3/1,7
BO 8/10 0-3
1
1
4
39
Diamantové listy do přímočarých pil
Označení pro
objednávku
Dia-Stichsägeblatt* 50/75 D 357
Dia-Stichsägeblatt* 75/100 D 357
Galvanicky potažené diamantové listy pil pro
přímočaré pily se vyznačují velmi dobrými
řeznými vlastnostmi a vysokou životností.
Speciální použití, jako např. pily na desky z
umělých hmot zpevněných skelnými vlákny
(GFK) a prorážení otvorů ve výrobě nádrží.
Diamantové listy do přímočarých pil
EAN
4007220
Délka
povlaku
[mm]
Tloušťka
[mm]
Celková
délka
[mm]
535950
535967
50
75
2
2
75
100
1
1
6
10
*Dia-Stichsägeblatt = Diamantové listy do přímočarých pil
Další diamantové nástroje z programu firmy PFERD
Diamantové rozbrušovací kotouče
Podrobné informace a údaje pro objednání diamantových rozbrušovacích kotoučů naleznete
v katalogu 206.
Brusné polštářky
Provedení diamant
Podrobné informace a údaje pro objednání
brusných polštářků (provedení diamant) naleznete v katalogu 204.
Diamantové brusné listy COMBIDISC®
Podrobné informace a údaje pro objednání
diamantových brusných listů COMBIDISC®
najdete v katalogu 204.
Brusné kotoučky se suchým zipem
Provedení diamant
Podrobné informace a údaje pro objednání
brusných kotoučků se suchým zipem (provedení diamant) naleznete v katalogu 204.
Diamantové brusné prstence – malé
balení
Podrobné informace a údaje pro objednání
diamantových brusných prstenců naleznete v
katalogu 204.
Diamantové lešticí pasty
lešticí nástroje
Podrobné informace a údaje pro objednání
diamantových lešticích past a lešticích nástrojů
naleznete v katalogu 204.
205 I 27
205
Diamantové listy do přímočarých pil pro
pohonné stroje s upínáním typu Bosch se hodí
ke zpracovávání umělých hmot zpevněných
vláknem (GFK/CFK).
Diamantové a CBN brousící nástroje, pryskyřičné pojivo
28 I 205
Diamantové a CBN brousící nástroje, pryskyřičné pojivo
Diamantové a CBN brousicí nástroje
Výhody diamantových a CBN nástrojů s pojivem ze syntetických
pryskyřic
Doporučení pro použití diamantových a CBN nástrojů s pojivem ze
syntetických pryskyřic
■■Vlastnosti obložení s pojivem ze syntetických pryskyřic se dají optimálně přizpůsobit
požadavkům na opracování.
■■Nástroje lze snadno orovnávat. Odlišné tvary
nástrojů mohou být opracovávány stejnými
nástroji.
■■Po orovnání je nutné dbát na to, aby bylo
obložení opracováno ostřícím blokem
SBL 1002413 a tím byly obnoveny řezné
vlastnosti nástroje.
■■Podrobné informace a údaje pro objednání
najdete na straně 31 tohoto katalogu.
■■Diamantové a CBN brusné kotouče s pojivem ze syntetických pryskyřic se velmi často
používají k broušení, to znamená ostření
tvrdokovových a nástrojů z HSS.
■■Přitom se pracuje jak za sucha, tak za
mokra.
■■Navíc existuje velký počet aplikací v nejrůznějších výrobních procesech v oblasti
broušení.
■■Při výběru stroje pro diamantové a CBN
nástroje se musí dbát na vyšší tuhost a
dostatečný výkon pohonu.
■■Dbejte prosím doporučení týkající se řezných
rychlostí.
Chladivo
Diamantové brusné kotouče
Emulze (1 – 5 %).
CBN brusné kotouče
Minerální oleje nebo emulze s malou viskozitou
(5 – 8 %) s přísadami EP.
U mnoha výrobních procesů v oblasti broušení
se ukázalo, že díky chlazení čistými minerálními
oleji může být značně prodloužena životnost.
D
X
U
°
70
Vysvětlení příkladu objednávky
11V9 = Název a tvar nástroje podle
ISO 6104
100 = vnější ø D [mm]
2
= šířka obložení X [mm]
10 = výška obložení U [mm]
20 = ø otvoru H [mm]
D 126 = zrnitost
(D = diamant, B = CBN)
PHT = typ pojiva
C 75 = koncentrace zrn (C)
H
Broušení za mokra je nutné zásadně upřednostňovat před broušením za sucha. Při
broušení za mokra je brusný kotouč méně
zatěžován (menší opotřebení). Dále je značně
sníženo nebezpečí poškození obrobku teplem.
Na nástrojařských bruskách se však velmi často
diamantové a CBN brusné nástroje s pojivem
ze syntetických pryskyřic používají pro broušení
za sucha, protože chybí odpovídající zakrytování strojů nebo je požadována neustálá optická
kontrola procesu broušení.
Typy pojiv PFERD a jejich vlastnosti.
Navíc je k výše uvedeným typům pojiv k
dispozici široká paleta speciálních pojiv, která
lze po dohodě s našimi techniky zabývajícími
se aplikacemi použít pro neobvyklé požadavky
na broušení.
K odborné konzultaci jsou Vám kdykoliv
rádi k dispozici naši technici zabývající se
aplikacemi.
■■PHT
Pojivo s fenolformaldehydovou pryskyřicí pro
broušení na sucho s vysokým výkonem.
Typ pojiva PHT je koncipován pro broušení
na sucho. Umožňuje také bez chladiva
„studené broušení”.
■■PHT 4.1 (jen CBN)
Pojivo pro maximální brusné výkony. Velmi
dlouhá životnost. Vhodné pro broušení za
sucha i za mokra.
■■PH 4.2 (jen CBN)
Vysoce výkonné pojivo pro chladné broušení
při nepatrném přísuvu. Pouze pro 11V9 a
12V9 do ø 150 mm.
■■PHT
Fenolformaldehydové pojivo pro broušení za
sucha s velmi vysokým úběrovým výkonem.
Typ pojiva PHST je možné zatěžovat ještě
silněji, to znamená, že dovoluje ještě vyšší
přísuvy na jeden zdvih, aniž by se obrobek
poškodil teplotou.
U tohoto pojiva se musí kvůli kratším časům
broušení nutně počítat s mírně redukovanou
životností.
■■PHN
Fenolformaldehydové pojivo pro broušení za
mokra s vysokým výkonem.
Typ pojiva PHN je koncipován pro broušení
za mokra. Je poměrně tvrdé a nabízí vynikající životnost a stabilitu profilu.
205 I 29
205
Broušení na sucho nebo na mokro
Příklad objednávky
11V9 100-2-10-20 D 126 PHT C 75
Diamantové a CBN brousící nástroje, pryskyřičné pojivo
Skladový program diamantových brusných nástrojů (broušení za sucha)
Tvar 11A2/60°
D
X
W
Tvar
diamantu
Rozměr [mm]
D-W-X-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
11A2/60°
11A2/60°
100 - 8 - 2 - 20
100 - 8 - 2 - 20
D 64
D 126
PHT
PHT
C 75
C 75
261965
261972
277
277
1
1
261
272
1
1
391
396
1
234
1
132
1
1
94
120
1
1
1
1
1
1
25
25
25
27
30
35
60°
1
1
H
Tvar
diamantu
Tvar 11V9
D
X
11V9
11V9
U
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
100 - 2 - 10 - 20
100 - 3 - 10 - 20
D 126
D 126
PHT
PHST
C 75
C 75
168592
168622
Rozměr [mm]
D-W-X-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
125 - 10 - 2 - 20
125 - 10 - 2 - 20
D 64
D126
PHT
PHT
C 50
C 75
168677
168660
Rozměr [mm]
D-X-U-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
100 - 2 - 10 - 20
D 126
PHT
C 75
168646
°
70
Rozměr [mm]
D-X-U-H
H
Tvar
diamantu
Tvar 12A2/45°
D
W
12A2/45°
12A2/45°
X
45°
H
Tvar
diamantu
Tvar 12V9
D
12V9
X
U
45°
H
Tvar 4BT9
D
5°
W
Tvar
diamantu
Rozměr [mm]
D-W-X-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
4BT9
100 - 6 - 1 - 20
D 126
PHT
C 75
350119
Tvar
diamantu
Rozměr [mm]
D-T-X-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
1A1R
1A1R
100 - 1 - 5 - 20
150 - 1 - 7 - 20
D 151
D 151
PHT
PHT
C 75
C 75
350096
806357
X
20
°
H
Tvar 1A1R
D
E
T
H
X
Tvar
diamantu
Tvar 1A1W
D
L4
T
X
Sd
D
L1
30 I 205
ø
stopky
[mm]
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
3 - 5 - 0,75
4 - 5 - 1,0
5 - 5 - 1,5
6 - 6 - 1,5
8 - 8 - 2,0
10 - 8 - 2,0
3-50
3-50
3-50
6-50
6-50
6-50
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
665817
665763
665770
665787
665794
665824
X
S1
Sd
L1
Rozměr [mm]
D-T-X
T
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
Diamantové a CBN brousící nástroje, pryskyřičné pojivo
Skladový program CBN brusných nástrojů (broušení za sucha)
Rozměr [mm]
D-X-U-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
11V9
11V9
11V9
100 - 2 - 10 - 20
100 - 2 - 10 - 20
100 - 2 - 10 - 20
B 126
B 151
B 181
PHT 4.1
PH 4.2
PHST
C 75
C 75
350171
535646
168684
Tvar 11V9
1
1
1
D
234
261
261
X
U
°
70
Tvar
CBN
H
Tvar
CBN
Rozměr [mm]
D-X-U-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
12V9
100 - 2 - 10 - 20
B 126
PHT
C 75
168707
Tvar 12V9
1
D
234
X
U
45°
H
Tvar
CBN
Rozměr [mm]
D-W-X-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
4BT9
100 - 6 - 1 - 20
B 126
PHT
C 75
350126
Tvar 4BT9
1
D
132
5°
W
X
Rozměr [mm]
D-T-X-H
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
1A1R
1A1R
100 - 1 - 5 - 20
150 - 1 - 7 - 20
B 151
B 151
PHT
PHT
C 100
C 75
350102
806364
20
Tvar 1A1R
1
1
D
100
120
E
T
H
Tvar
CBN
Rozměr [mm]
D-T-X
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
3 - 5 - 0,75
4 - 5 - 1,0
5 - 5 - 1,5
6 - 6 - 1,5
8 - 8 - 2,0
10 - 8 - 2,0
ø
stopky
[mm]
3-50
3-50
3-50
6-50
6-50
6-50
Velikost
zrna
Pojivo
Konc.
EAN
4007220
X
Tvar 1A1W
X
S1
B 126
B 126
B 126
B 126
B 126
B 126
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
665695
665701
665718
665725
665732
665749
1
1
1
1
1
1
25
25
25
27
30
35
Sd
D
L4
L1
T
X
Sd
D
L1
T
Ostřicí blok pro diamantové a CBN nástroje
Ostřicí blok slouží k obnovení řezací schopnosti
diamantových a CBN brusných kotoučů s
pojivem ze syntetických pryskyřic (např. po
orovnání diamantovými orovnávacími nástroji).
Ostřicí blok je nejprve navlhčen chladivem a
potom přisunut rukou nebo pomocí nějakého
zařízení.
Označení pro
objednávku
SBL 1002413
Řezací schopnost brusných kotoučů je velmi
rychle obnovena přebroušením na ostřicím
bloku.
Rozměr
[mm]
EAN
4007220
100 x 24 x 13
255605
Ostřicí blok pro diamantové a CBN
nástroje
5
25
205 I 31
205
Tvar
CBN
°
H
Diamantové a CBN brousící nástroje, pryskyřičné pojivo
Speciální tvary brusných tělísek, rozměry
Tvar 4A2
D
W
T
H
T
X
H
X
D [mm]
W [mm]
X [mm]
H [mm]
T-X [mm]
50
3
5
50
5
5
75
3
5
75
3
5
100
3
6
100
4
6
100
5
6
100
6
6
100
8
6
100
10
6
125
3
7
2 nebo 3
uveďte
125
4
7
nebo
4
prosím!
125
5
7
125
6
7
125
8
7
125
10
7
150
3
9
150
4
9
150
5
9
150
6
9
150
8
9
150
10
9
150
12,5
9
Příklad objednávky: 4A2/15° 100-4-2-20 D 64 PHT C 50
D [mm]
T [mm]
X [mm]
H [mm]
50
4 - 6 - 8 - 10 - 12
2-3-4
75
5 - 6 - 8 - 10 - 12
2-3-4
100
6 - 8 - 10 - 12
2-3-4
125
8 - 10 - 12 - 15
2-3-4
150
8 - 10 - 12 - 15
2-3-4
175
8 - 10 - 12 - 15 - 20
2-3-4
200
12 - 15 - 20 - 25 - 30
2-3-4
uveďte
prosím!
225
12 - 15 - 20
2-3-4
250
15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
2-3-4
300
15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
2-3-4
350
20 - 25 - 30 - 40 - 50
2-3-4
400
25 - 30 - 40 - 50
2-3-4
450
25 - 30 - 40 - 50
2-3-4
500
25 - 30 - 40 - 50
2-3-4
Příklad objednávky: 1A1 200-20-4-127 D 126 PHN C 75
Tvar 1A1R
D
15°
Tvar 1A1
D
E
T
Tvar 1FF1
X
°
D [mm]
W [mm]
X [mm]
H [mm]
T [mm]
75
6
1
8
uveďte
100
6
1
10
125
6
1
12
prosím!
150
6
1
15
Příklad objednávky: 4BT9 100-6-1-20 D 126 PHN C 75
J [mm]
36
50
65
80
D
W
R
X
D [mm]
T [mm]
X [mm]
R [mm]
H [mm]
50
6
2
3
50
8
2
4
50
10
2
5
75
6
2
3
75
8
2
4
75
10
2
5
100
6
2
3
100
8
2
4
100
10
2
5
uveďte
prosím!
100
12
2
6
125
6
2
3
125
8
2
4
125
10
2
5
125
12
2
6
150
6
2
3
150
8
2
4
150
10
2
5
150
12
2
6
Příklad objednávky: 1FF1 150-8/4R-2-32 D 126 PHN C 75
32 I 205
X
H
Tvar 6A2
T
Další rozměry na objednávku!
T
E [mm]
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
D
H
W
J
20
D [mm]
T [mm]
X [mm]
H [mm]
75
1
5
100
1
5
125
1
5
uveďte
prosím!
150
1
7
175
1,2
7
200
1,2
7
Příklad objednávky: 1A1R 150-1-7-20 D 151 PHT C 75
D
5°
H
Tvar 4BT9
T
X
E
H
D [mm]
W [mm]
X [mm]
H [mm] T-X [mm]
50
3
20
50
5
20
75
3
20
75
5
20
75
10
20
100
5
20
100
8
20
100
10
20
100
12,5
20
100
15
20
125
4
23
125
6
23
2 nebo 3
uveďte
125
8
23
nebo 4
prosím!
125
10
23
125
12,5
23
125
15
23
125
20
23
125
25
23
150
6
23
150
8
23
150
10
23
150
12,5
23
150
15
23
150
20
23
150
25
23
Příklad objednávky: 6A2 125-10-2-20 D 126 PHT C 50
E [mm]
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Diamantové a CBN brousící nástroje, pryskyřičné pojivo
Speciální tvary brusných tělísek, rozměry
Tvar 11V9
D
D
X
X
U
T
E
E
H
H
E [mm]
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
D [mm]
X [mm]
U [mm]
H [mm]
T [mm]
30
50
2
10
75
1,5
10
30
75
2
10
30
75
3
10
30
100
1,5
10
35
100
2
10
35
uveďte
100
3
10
35
prosím!
125
1,5
10
40
125
2
10
40
125
3
10
40
150
1,5
10
50
150
2
10
50
150
3
10
50
Příklad objednávky: 11V9 100-2-10-20 D 126 PHT C 75
Tvar 11A2
D
W
T
E
Tvar 12A2/45°
D
W
W
X
E
H
H
D [mm]
W [mm]
X [mm]
T [mm]
H [mm]
100
6
22
100
8
22
100
10
22
125
6
22
125
8
22
125
10
22
150
3
14
150
4
25 n.35
150
6
25 n.35
150
8
25 n.35
uveďte
150
10
25 n.35
2 nebo 3
prosím!
150
15
25 n.35
175
3
25 n.35
175
4
25 n.35
175
6
25 n.35
175
8
25 n.35
175
10
25 n.35
175
15
25 n.35
200
8
30
200
10
30
200
15
30
Příklad objednávky: 9A3 150-8-2-25-20 D 64 PHN C 75
T
X
45°
E
X
H
D
T
E [mm]
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
°
Tvar 9A3
U
70
D [mm]
X [mm]
U [mm]
H [mm]
T [mm]
75
1,5
6
25
75
1,5
10
25
75
2
6
25
75
2
10
25
75
3
6
25
75
3
10
25
100
1,5
6
30
100
1,5
10
30
100
2
6
30
100
2
10
30
100
3
6
30
100
3
10
30
uveďte
prosím!
125
1,5
6
30
125
1,5
10
30
125
2
6
30
125
2
10
30
125
3
6
30
125
3
10
30
150
1,5
6
35
150
1,5
10
35
150
2
6
35
150
2
10
35
150
3
6
35
150
3
10
35
Příklad objednávky: 6A9 100-2-10-20 D 126 PHN C 100
°
70
T
E [mm]
10
10
10
10
10
10
8
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
D [mm] W [mm] X [mm]
H [mm]
T - X [mm]
E [mm]
50
3
15
8
50
6
15
8
75
3
20
9
75
6
20
9
75
10
20
9
100
4
23
10
100
6
23
10
100
8
23
10
100
10
23
10
125
5
23
10
125
6
23
10
2 nebo 3
uveďte
125
8
23
10
125
10
23
10
nebo 4
prosím!
125
12,5
23
10
125
15
23
10
150
6
23
10
150
8
23
10
150
10
23
10
150
12,5
23
10
150
15
23
10
175
6
25
12
175
10
25
12
175
12,5
25
12
175
15
25
12
Příklad objednávky: 12A2/45° 125-10-2-20 D 126 PHT C 50
Další rozměry na objednávku!
205 I 33
205
Tvar 6A9
Diamantové a CBN brousící nástroje, pryskyřičné pojivo
Speciální tvary brusných tělísek, rozměry
Tvar 12A2/20°
Tvar 14A1
D
W
E
W [mm]
3
5
6
8
10
3
5
6
8
10
5
6
8
10
5
6
8
10
6
10
6
10
6
10
X [mm]
H [mm]
2 nebo
3 nebo
4
uveďte
prosím!
T - X [mm]
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
20
20
23
23
U
H
J
H
D [mm]
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150
150
175
175
200
200
250
250
X
T
20°
T
D
X
E [mm]
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
13
13
D [mm]
U [mm]
X [mm] H [mm] T [mm]
75
1-2
3-6
6
75
3-4
2-3-4
6
100
1-2
3-6
6
100
3-4-5
2-3-4
6
125
1-2
3-6
7
125
3-4-5-6
2-3-4
7
150
1-2
3-6
8
150
3-4-5-6
2-3-4
8
175
1-2
3-6
10
uveďte
175
3-4-5-6
2-3-4
10
prosím!
12
200
1-2
6
200
3-4-5-6-8-10
2-3-4
12
250
6-8-10-12
2-3-4
15
300
8-10-12
2-3-4
15
350
10-12-15
2-3-4
20
400
10-12-15-20
2-3-4
25
450
10-12-15-20
2-3-4
25
500
10-12-15-20
2-3-4
25
Příklad objednávky: 14A1 150-6-3-32 D 107 PHN C 100
J [mm]
50
50
80
70
105
100
130
120
150
140
175
160
200
250
300
350
400
400
Příklad objednávky: 12A2/20° 125-10-2-20 D 126 PHT C 50
Tvar 12V9
Tvar 14E9
D
D
X
X
U
45°
T
E
H
D [mm]
X [mm]
U [mm]
H [mm]
T [mm]
50
2
6
20
75
2
10
20
75
3
10
20
100
1,5
10
20
100
2
10
20
uveďte
100
3
10
20
prosím!
125
1,5
10
25
125
2
10
25
125
3
10
25
150
2
10
25
150
3
10
25
Příklad objednávky: 12V9 100-2-10-20 D 126 PHT C 75
Tvar 12C9
E [mm]
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
D
W
X
E
45°
T
U
H
D [mm] W [mm] U [mm] X [mm] H [mm] T [mm]
100
6
4
2
26
100
10
4
2
26
100
10
4
3
27
125
6
4
2
26
125
10
4
2
26
uveďte
125
10
4
3
27
prosím!
125
12,5
5
2
26
150
10
4
2
26
150
10
4
3
27
150
12,5
5
2
26
150
15
5
2
26
Příklad objednávky: 12C9 100-10-4-2-20 D 64 PHN C 75
Další rozměry na objednávku!
34 I 205
E [mm]
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
T
U
α
H
J
D [mm] U [mm] X [mm]
a
H [mm] T [mm] J [mm]
50
1-2
6
35°
6
32
50
1-2
6
45°
6
32
50
1-2
6
60°
6
32
50
1-2
6
90°
6
32
75
1-2
6
35°
6
50
75
1-2
6
45°
6
50
75
1-2
6
60°
6
50
75
1-2
6
90°
6
50
100
1-2
6
35°
6
70
100
1-2
6
45°
6
70
uveďte
prosím!
100
1-2
6
60°
6
70
100
1-2
6
90°
6
70
125
1-2
6
35°
8
100
125
1-2
6
45°
8
100
125
1-2
6
60°
8
100
125
1-2
6
90°
8
100
150
1-2
6
35°
8
120
150
1-2
6
45°
8
120
150
1-2
6
60°
8
120
150
1-2
6
90°
8
120
Příklad objednávky: 14E9 150-2-6-60°-32 D 107 PHN C 125
Diamantové a CBN brousící nástroje, pryskyřičné pojivo
Speciální tvary brusných tělísek, rozměry
Tvar 14F1
D
X
Tvar 14V1
D
T
T
J
T [mm]
40
2
1
6
40
3
1,5
6
40
4
2
6
50
2
1
6
50
3
1,5
6
50
4
2
6
75
2
1
6
75
3
1,5
6
3 nebo
75
4
2
6
uveďte
4 nebo
5 nebo
prosím!
100
2
1
6
6
100
3
1,5
6
100
4
2
6
125
2
1
6
125
3
1,5
6
125
4
2
6
150
2
1
8
150
3
1,5
8
150
4
2
8
Příklad objednávky: 14F1 150-2/1R-6-32 D 107 PHN C 125
J [mm]
D [mm]
U [mm]
a
X [mm]
H [mm]
α
X
T [mm]
J [mm]
50
6-8
6
30
75
6-8-10
6
45
20° až
100
8-10
8
70
89°
125
8-10
8
100
2 nebo
(uveďte
uveďte
150
8-10
8
120
3 nebo
prosím!
prosím
4
175
10
10
140
v konkr.
200
12-15
12
160
případě!)
250
15-20
15
200
300
15-20
15
250
Příklad objednávky: 14V1 150-6-3/60°-32 B 126 107 PHN C 75
25
25
25
30
30
30
50
50
50
70
70
70
100
100
100
120
120
120
Tvar 1V1
D
α
X
T
H
R [mm] H [mm]
H
J
R
H
D [mm] U [mm] X [mm]
U
U
D [mm]
T [mm]
a
X [mm]
H [mm]
Tvar 1A1W
Sd
T [mm]
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
10
6
6
6
6
8
6
6
10
6
6
10
L4
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Sd
D
L1
T
X [mm] Sd [mm] L1 [mm] S1 [mm] L4 [mm]
0,75
1
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
X
D
L1
D [mm]
Tvar 1A1W
X
S1
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
–
–
8
8
8
8
10
8
8
12
8
–
–
205
50
6-8
75
6-8-10
100
8-10
20° až 89°
125
8-10
2 nebo
(uveďte
uveďte
150
8-10
3 nebo
prosím
prosím!
4
v konkr.
175
10
případě!)
200
12-15
250
15-20
300
15-20
Příklad objednávky: 1V1 150-8-3/60°-32 B 126 107 PHN C 75
T
D [mm]
T [mm]
X [mm]
Sd [mm]
L1 [mm]
12
12
15
15
18
18
20
20
6
10
6
10
6
10
6
10
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
60
60
60
60
60
60
60
60
Příklad objednávky: 1A1W 15-10-2-6-60 D 91 PHNT C 100
Příklad objednávky: 1A1W 8-6-2-6-60-4,0-8 D 91 PHNT C 100
Další rozměry na objednávku!
205 I 35
CBN brousicí nástroje, keramické pojivo
Speciální program (broušení za mokra)
Výhody brusných tělísek
s keramickým pojivem
Oblasti použití brusných tělísek
s keramickým pojivem
CBN brusné zrno má extrémně vysokou tvrdost
a odolnost proti opotřebení. Zrno si tak dlouho
uchovává ostré hrany, to znamená dobré řezné
vlastnosti. Z toho vyplývají následující výhody:
■■Malé řezné síly a tím i vysoká přesnost
rozměrů a tvaru. Krátké časy vyjiskřování,
podmíněné jen nepatrným prohýbáním
vřetena brusky.
■■Zabránění teplotnímu poškozování okrajové
zóny obrobku. Tento aspekt je ještě posílen
výjimečně vysokou tepelnou vodivostí CBN
zrna.
■■CBN brusná tělíska s keramickým pojivem
jsou používána v procesech broušení na
stacionárních strojích k opracování ocelí.
Těžiště aplikací přitom leží ve velkosériové
výrobě.
■■CBN brusné nástroje s keramickým pojivem
se zásadně používají při broušení za mokra.
Přitom by chladivo mělo obsahovat EP aditiva. Brusný olej podstatně zvyšuje životnost.
■■Řezná rychlost by měla být nad
30 m/s. Vyšší řezné rychlosti zvyšují hospodárnost procesu broušení.
■■Strojní systémy s malým chvěním ještě
zvyšují vynikající výkon CBN brusných tělísek
s keramickým pojivem.
CBN brusná tělíska s keramickým pojivem nabízejí vynikající životnost a stabilitu profilu i při
vysokých brusných výkonech. Z toho vyplývají
následující výhody:
■■Rovnoměrná úroveň kvality v rozsahu velkého počtu obrobků.
■■Snížení prostojů z důvodů menšího počtu
orovnávání a výměn nástrojů.
Struktura a vysvětlení
označení pro objednávku
Tvar 1A8
Tvary nástrojů
Program PFERD zahrnuje tvary brusných tělísek
podle ISO 6104, jakož i libovolné speciální tvary. Na základě ISO 6104 pro diamantové a CBN
brusné kotouče jsou rozlišovány následující
tvary nástrojů.
Tvar 1A1
H
H
D
X
T
T
například 1A1 20 - 5 - 3 - 5
(D - T - X - H)
1A1 – Brusné obložení na základním tělísku
například 1A8 12 - 6 - 6
(D - T - H)
1A8 – Plné tělísko bez základního tělíska
Tvar 1A1W
Tvar 1A8W
neosazená stopka
Tvar 1A8W
osazená stopka
X
Sd
X
D
L1
T
D
Sd
D
L1
X
S1
T
Sd
D
L1
L4
T
například 1A1W 6
- 5 - 3 - 8 - 50
(D-T-X-Sd-L2)
1A1W – Brusné obložení na základním tělísku
se stopkou
například 1A8W 10 - 5 - 6 - 50
(D - T - Sd - L2)
1A8W – P lné tělísko s válcovou nebo
osazenou stopkou
například 1A8W 10 - 4 - 8 - 50 - 3 - 10
(D - T -Sd - L2 - S1 - L4)
1A8W – Plné tělísko s válcovou
nebo osazenou stopkou
Tvary brusných tělísek 1A8W a 1A1W jsou
dodávány jak s ocelovou stopkou, tak i
se stopkou z tvrdokovu. Tvrdokov má v
porovnání s ocelí asi trojnásobně vyšší modul
pružnosti (E-modul) E-modul popisuje, jak
silně se deformuje tělísko při působení zátěže.
Vztaženo na broušení vnitřních ploch to
znamená, že díky vysoké hodnotě E-modulu
stopky nástroje může být zachována nepatrná
deformace nástroje při působení brusných sil.
Výhody:
■■Zabránění geometrickým odchylkám.
■■Podstatné zkrácení neproduktivních vyjiskřovacích časů.
Rozměry nástrojů
Údaj o rozměrech nástroje by měl nástroj pokud možno podrobně popisovat, to znamená,
že by mělo být kompletně proměřeno jak
samotné brusné tělísko, tak i stopka (včetně
osazení).
Kromě toho mohou být vyrobeny nástroje podle údajů zákazníka. K tomuto účelu potřebujeme technický výkres, který obsahuje všechny
rozměry potřebné k výrobě nástrojů.
Specifikace brusného obložení
Úplný popis specifikace obložení musí obsahovat následující komponenty:
■■Velikost zrna,
■■koncentrace zrna a
■■typ pojiva.
Keramické pojivo může být velmi „citlivě“ přizpůsobeno příslušnému způsobu opracování.
Přitom jsou jak tvrdost pojiva, tak i objem pórů
a struktura pórů libovolně volitelné.
Při výběru optimálního pojiva Vám rádi
poradí naši technici zabývající se aplikacemi!
36 I 205
Download

Diamantové a CBN nástroje