CENÍK PRODUKTŮ PPG DELTRON
Název
Obj. číslo
MJ
Ks v balení
Cena bez
DPH / KS
Základ na plasty uni.
Scanselear-transparentní základ
D 820
D 854
1.0l
1.0l
6
6
1593,00
1016,00
Universel-bezchromátový reaktivní základ
D 831
Universel-reaktivní ředidlo pro D 831
D 832
1.0l
3.0l
1.0l
3.0l
6
2
6
2
959,00
2872,00
942,00
2829,00
2K-bezchromátový epoxidový plnič DP 40
D 834
2K-epoxidové tužidlo DP 402 pro DP 40
D 835
1.0l
3.0l
1.0l
3.0l
6
2
6
2
1416,00
3336,00
1002,00
2743,00
Prima 2K plnič šedý
D 839
1.0l
3.0l
6
2
1007,00
3018,00
Rapid Greymatic plnič světlý
Rapid Greymatic HS plnič šedý
Rapid Greymatic plnič tmavý
Silnovrstvý plnič
D 8010
D 8015
D 8017
D 8046
3.0l
3.0l
3.0l
3.0l
2
2
2
2
3312,00
3312,00
3312,00
3019,00
A 242
A 652
A 655
200 gr.
1.5 kg
0.5 kg
6
3
3
150,00
502,00
305,00
Deltron - změkčovadlo
Deltron - matové změkčovadlo
Deltron - aktivátor
D 814
D 819
D 818
1.0l
1.0l
0.25l
6
6
6
1254,00
1427,00
294,00
Deltron - strukturální přísada jemná
Deltron - strukturální přísada hrubá
D 843
D 844
1.0l
1.0l
6
6
1352,00
1352,00
Odstraňovač silikonu DX 330
D 837
1.0l
5.0l
6
2
364,00
1487,00
Ostré odmašťovadlo DX 310
Odmašťovadlo na plasty DX 103
Deltron - anti-silikon / corum D 817
D 845
D 846
D 899
5.0l
1.0l
1.0l
2
6
6
1487,00
548,00
2045,00
Základy, plniče a tmely
Správkový tmel v tubě
Tmel elastický IVIPLAST 66
1K plnič pórů
Vedlejší produkty
Pokud výše uvedené výrobky nesplňují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek podle přílohy č.5 vyhl. č. 337/2010 Sb.,
zavazuje se kupující k jejich výlučnému použití v souladu s § 7 odst. 2 vyhl. č. 337/2010 Sb. (použití pouze ve zdrojích uvedených v příloze č.1
vyhl. č. 337/2010 Sb., kterým bylo uděleno povolení k provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ovzduší nebo integrované povolení, a které
mají stanoveny k plnění emisní limity, nebo plán snížení emisí těkavých organických látek).
Provozovna : Podbělohorská 481/71, 150 00 Praha 5, tel : 257 212 357,mobil : 775 984 964,
e-mail : [email protected], url : www.d-k.cz
Název
Obj. číslo
MJ
Ks v balení
Cena bez
DPH / KS
D ….
1.0l
3.5l
3
2
2282,00
7991,00
D ….
1.0l
3.5l
3
2
2282,00
7991,00
D ….
1.0l
3
2507,00
D ….
1.0l
3
2852,00
Matovací báze
D 760
D 983
D 990
D 991
D 759
1.0l
1.0l
1.0l
1.0l
1.0l
3
3
3
3
3
3803,00
3803,00
5147,00
3803,00
1457,00
BC perleťové a spec. míchací laky
D ….
1.0l
3
3572,00
BC míchací laky
BC dvouvrstvé báze
D 740, 741, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 752, 753, 754, 756, 757
D 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, 789, 791, 792, 795, 797, 799
D 942, 959, 963, 964, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 977, 980
BC dvouvrstvé báze - aluminium
D 767, 768, 769, 770, 771, 772
BC míchací laky speciální - skupina I
D 764, 895, 976, 978, 981
BC míchací laky speciální - skupina II
D 794, 944, 946, 952, 953, 989
BC míchací laky speciální - skupina III
D 748, 751, 761, 762, 763, 765, 790, 793, 943, 945, 954, 955, 956
D 957, 958, 960, 961, 965, 979
DG míchací laky
DG
bílá
D 700
3.5l
2
7000,00
DG
míchací laky
D ….
1.0l
3.5l
3
2
2261,00
7919,00
D ….
1.0l
3
2834,00
D 701, 702, 702, 703, 704, 704, 707, 708, 720, 721, 723
D 724, 725, 728, 729, 735, 736, 737
DG
míchací laky, červené a speciální
D 710, 711, 717, 718, 719, 732, 785, 787, 788
Pokud výše uvedené výrobky nesplňují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek podle přílohy č.5 vyhl. č. 337/2010 Sb.,
zavazuje se kupující k jejich výlučnému použití v souladu s § 7 odst. 2 vyhl. č. 337/2010 Sb. (použití pouze ve zdrojích uvedených v příloze č.1
vyhl. č. 337/2010 Sb., kterým bylo uděleno povolení k provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ovzduší nebo integrované povolení, a které
mají stanoveny k plnění emisní limity, nebo plán snížení emisí těkavých organických látek).
Provozovna : Podbělohorská 481/71, 150 00 Praha 5, tel : 257 212 357,mobil : 775 984 964,
e-mail : [email protected], url : www.d-k.cz
Název
Obj. číslo
MJ
Ks v balení
Cena bez
DPH / KS
2K bezbarvý lak
D 800
5.0l
2
5516,00
2K HS bezbarvý lak
D 880
5.0l
2
7764,00
2K HS bezbarvý lak
D 893
5.0l
2
11150,00
2K HS bezbarvý lak
D 894
5.0l
2
8001,00
2K bezbarvý lak Keramik
D 8105
1.0l
6
2585,00
2K UHS bezbarvý lak
D 8135
5.0l
2
6998,00
2K UHS bezbarvý lak Premium
D 8137
5.0l
2
5969,00
2K UHS bezbarvý lak Premium
D 8141
5.0l
2
7265,00
2K tužidlo normální
D 802
3.0l
2
4606,00
2K tužidlo krátké
D 803
3.0l
2
3919,00
2K Tužidlo do D 8105 - keramik čirý lak
D 8215
0.5l
6
1217,00
2K tužidlo rychlé do D 8135, 8137, 8141 - čirý lak
D 8217
2.5l
2
3989,00
2K tužidlo standard do D 8137, 8141 - čirý lak
D 8218
2.5l
2
3990,00
2K MS tužidlo normální
D 841
3.0l
2
3919,00
2K MS tužidlo dlouhé
D 861
1.0l
6
1371,00
2K aktivované MS tužidlo
D 864
1.0l
6
1469,00
HS tužidlo
D 897
1.0l
6
2004,00
Bezbarvé laky
Tužidla
Pokud výše uvedené výrobky nesplňují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek podle přílohy č.5 vyhl. č. 337/2010 Sb.,
zavazuje se kupující k jejich výlučnému použití v souladu s § 7 odst. 2 vyhl. č. 337/2010 Sb. (použití pouze ve zdrojích uvedených v příloze č.1
vyhl. č. 337/2010 Sb., kterým bylo uděleno povolení k provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ovzduší nebo integrované povolení, a které
mají stanoveny k plnění emisní limity, nebo plán snížení emisí těkavých organických látek).
Provozovna : Podbělohorská 481/71, 150 00 Praha 5, tel : 257 212 357,mobil : 775 984 964,
e-mail : [email protected], url : www.d-k.cz
Název
Obj. číslo
MJ
Ks v balení
Cena bez
DPH / KS
Ředidlo normální
18 - 25°C
D 807
1.0l
5.0l
25.0l
6
2
1
439,00
2122,00
9898,00
Ředidlo krátké
5 - 18°C
D 808
1.0l
5.0l
25.0l
6
2
1
550,00
2308,00
10610,00
Ředidlo pomalé
25 - 35°C
D 812
1.0l
5.0l
25.0l
6
2
1
439,00
2122,00
9898,00
DG rozstřikové ředidlo
D 868
1.0l
5.0l
6
2
686,00
3441,00
Ředidlo extra dlouhé
D 869
1.0l
6
415,00
Ředidla
Tento ceník je platný od 1.6. 2014
Uvedené ceny jsou bez DPH
Vydáním tohoto ceníku ztrácejí platnost všechny dosavadní ceníky PPG !!!!
Pokud výše uvedené výrobky nesplňují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek podle přílohy č.5 vyhl. č. 337/2010 Sb.,
zavazuje se kupující k jejich výlučnému použití v souladu s § 7 odst. 2 vyhl. č. 337/2010 Sb. (použití pouze ve zdrojích uvedených v příloze č.1
vyhl. č. 337/2010 Sb., kterým bylo uděleno povolení k provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ovzduší nebo integrované povolení, a které
mají stanoveny k plnění emisní limity, nebo plán snížení emisí těkavých organických látek).
Provozovna : Podbělohorská 481/71, 150 00 Praha 5, tel : 257 212 357,mobil : 775 984 964,
e-mail : [email protected], url : www.d-k.cz
Download

CENÍK PRODUKTŮ PPG DELTRON Základy, plniče a tmely Vedlejší