Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci
&
Biometrické
Hotel Marriott
podpisy
13. března 2014
8:30 - 18:00
V Celnici 8
110 00
Praha 1
PŘÍPADOVÉ STUDIE
CECABANK s.a. (Španělsko) Santiago Uriel Arias
Největší projekt na biometrické podpisy v EU (20 000 uživatelů)
9:00 - 12:00
ŠKODA AUTO a.s. (Česká republika) Miroslav Jakuš
Využití biometrického podpisu v Dealer Management Systému
OPERÁTOR O2 (Česká republika) Ing. Aleš Bernášek
Vlastnoruční digitální podpis v prodejní síti O2
3M Česko s.r.o. (Česká republika) Ing. Vladimír Sitta, MBA
Využití čteček identifikačních dokladů při sjednávání smluv
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
PRÁVNÍ POHLED NA BIOMETRICKÉ PODPISY
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. soudní znalec z oboru počítačového práva
13:00 - 16:00
BEZPEČNOST BIOMETRICKÝCH DAT
Ing. Jindřich Kodl CSc., soudní znalec z oboru bezpečnosti informačních systémů
POHLED PÍSMOZNALCE NA BIOMETRICKÝ PODPIS
Mgr. Jan Zimmer, soudní znalec z oboru písmoznalectví
BIOMETRICKÝ PODPIS A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ing. Miloš Šnytr, bezpečnostní ředitel, Úřad na ochranu osobních údajů
BIOMETRICKÉ PODPISY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora
Mgr. Zdeněk Šindlář, ředitel právního odboru, Státní úřad inspekce práce
16:00 - 18:00
DISKUZNÍ KROUŽKY S EXPERTY
Organizované neformální setkání účastníků konference se zmíněnými experty u kávy
Legislativa
Bezpečnost
Písmoznalec
Přihlášky
Zaregistrujte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře nebo jednoduše
odpovězte na tento email. Jste srdečně zváni.
Konference se koná 13.3.2014 v sále hotelu Marriott, V Celnici 8, Praha 1.
Business
Partneři
Ostatní
Download

podpisy - SignoSoft