0$4
0$4
VAKUOVÉ STANICE OCS
s uzavřeným olejovým okruhem pracovní kapaliny
0$4
0$4
ROZMĚRY VAKUOVÉ JEDNOTKY V MM
VAKUOVÁ
JEDNOTKA
OCS1/1,5
OCS2/2,2/VN
OCS3/4/VN
OCS4/4/VF
OCS4/5,5/VF
OCS5/11/VF
OCS5/15/VF
OCS6/18,5/VF
OCS6/30/VF
ELEKTRICKÝ MOTOR
rpm
2900
1450
kW
VÝKON VAKUOVÉ
PUMPY
v m3/hod.
A
B
C
1,5
2,2
3
4
5,5
11
15
18,5
30
45
55
90
130
175
340
365
550
650
740
860
1250
1423
1493
1580
1620
1823
2013
425
500
464
570
570
655
655
800
800
550
663
901
1140
1140
1360
1360
1660
1660
B & SPOL., s.r.o.
Nádražní 2036, 393 01 Pelhřimov
Tel/fax: +420 565 323 227, email: [email protected]
www.baspol.cz
OCS VAKUOVÉ SYSTÉMY S OLEJOVOU PRACOVNÍ KAPALINOU
S1
S2
Hlavní znaky a přednosti
Vysoký výkon
Fyzikální přednosti pracovní kapaliny, která zůstává beze změn při vysokých teplotách, spočívá ve
zvýšení výkonu pumpy ve srovnání s pumpou, která pracuje s vodou jako pracovní kapalinou.
(
35
5%
.
Technické znaky
Tlak páry, který je poměrně nižší, než tlak vody 15°C teplé a dokonalé těsnění kapalinového okruhu
umožní dosáhnout vysokého a stálého vakua i při vysoké teplotě plynu.
7
1
7
Minimalizace spotřeby pracovní kapaliny (není spotřeba oleje)
Pro recirkulaci oleje v pumpě a nízkou spotřebou energie (vzduch/olej ve výměníku) je zcela vyloučena
spotřeba oleje, což představuje relativně vysokou úsporu nákladů v provozu stanice.
$
'
.
7
Minimální údržba pumpy
Cirkulující olej soustavně maže vnitřní části pumpy, tak jí zanechává bez jakýchkoliv nečistot a přitom
chrání části pumpy proti opotřebení a zvyšuje tak její životnost a chladí ji.
4Q
7
7
)
Možnost odstranění plynu, nasyceného parou
Zvláštní vestavěný systém pro odstranění kondenzátu z pracovní kapaliny umožňuje odstranit velkou
část plynu nasyceného párou. Čistý kondenzát se potom vypouští spodním ventilem mimo systém.
Hlučnost
Hlučnost stanic je nižší, než normou povolená hodnota.
Použití
OCS jednotky mají široké upotřebení ve všech odvětvích průmyslu. Jsou zejména používány tam, kde
je možné nasávaným plynem nasát do servisního okruhu vodu nebo jiný kondenzát a v případech kdy
vzniká potřeba vysokého a trvalého vakua. Jsou vhodné v případech nasávání znečištěných plynů chemickými látkami a sloučeninami. Zpravidla jsou používány v cihlářském, chemickém, potravinářském
a dřevařském průmyslu a všude kde je vhodné doporučit snižování nákladů, úsporami v údržbě.
Popis
OCS pumpy s recirkulací oleje jsou kompaktní, nezávislé, modulární jednotky, které lze rychle a jednoduše instalovat a které lze bezprostředně spouštět.
Každá jednotka se skládá z kapalinové vakuové pumpy v uzavřeném okruhu s minerálním olejem
z elektrického zařízení a z provozního příslušenství.
Jednotky OCS jsou standardní výrobky nejvyšší kvality v oblastech podobných výrobků a mezi podobnými pumpami a systémy, používajícími různé typy pump.
Kompletní řada nabízí širokou nabídku pump pro výkon od 40 do 800m3/hod. čerpaného plynu, dodávaného v šesti modelových řadách stanic. Každá sestava může obsahovat různé typy pump, tak aby
mohly být vhodně využity pro výkon jednotky podle potřeby provozu.
Jsou ideálně použitelné pro vakuové centrální odsávání se dvěma nebo více paralelními pumpami,
řízenými z centrálního panelu.
Popis jednotky – hlavní části sestavy:
P101
– standardní konstrukce okružní kapalinové pumpy s mechanickým těsněním, antikavitačním
ventilem V4 a pojistným ventilem RT101
M1
– elektrický motor typ B3, B5 podle normy CE typ IP 55 izolace, „CE“ certifikát s flexibilní
spojkou a krytem spojky
TR101 – zpětná klapka
F101
– základní rám a olejová nádrž s kontrolním místem 5, 6,1 a nalévacím hrdlem 11
S1
– sání stanice
Sp1
– ukazatel hladiny oleje, V1.1 – výpustní ventil oleje, V2 – odvod kondenzátu
S2
– výtlak stanice
G101 – separátor kondenzátu na výtlaku
C101 – vzduchový chladič oleje s elektrickým větrákem M2 a zpětným ventilem V8
H101 – olejová recirkulační pumpa s uzavíracím ventilem V5
TD101 – elektrický panel s elektronickým termoregulátorem pro sledování a signalizaci překročení
teploty oleje, spínač větráku a napojení pro pomocný elektrický motor a pro příslušenství
Technické označení pro doplňující
příslušenství stanice:
Typ – vzor: OCS 2/1,5/a,b,d,VN nebo VF
a – sací separátor
b – vakuová nádoba před stanicí
d – hlavní elektro rozvaděč ovládání stanice CE
VN – přirozená cirkulace pracovní kapaliny bez čerpadla
VF – cirkulace pracovní kapaliny s čerpadlem
Váha
Stanice
OCS2/1,5VF
OCS3/2,2 VF
OCS3/3/VF
OCS4/4/VF
OCS4/5,5/VF
OCS5/9/VF
OCS5/11/VF
OCS5/15/VF
OCS6/18,5/VF
OCS6/22/VF
OCS6/30/VF
OCS7/45/VF
kg
145
175
180
390
410
610
630
660
830
870
960
1400
Stanice
OCS2/1,5/Vfa
OCS3/2,2/VFa
OCS3/3/VFa
OCS4/4/Vfa
OCS4/5,5/VFa
OCS5/9/VFa
OCS 5/11/Vfa
OCS5/15/VFa
OCS6/18,5/VFa
OCS6/22/VFa
OCS6/30/VFa
kg
210
250
260
480
490
740
760
790
1010
1050
1140
OCS VAKUOVÉ SYSTÉMY S OLEJOVOU PRACOVNÍ KAPALINOU
S1
S2
Hlavní znaky a přednosti
Vysoký výkon
Fyzikální přednosti pracovní kapaliny, která zůstává beze změn při vysokých teplotách, spočívá ve
zvýšení výkonu pumpy ve srovnání s pumpou, která pracuje s vodou jako pracovní kapalinou.
(
35
5%
.
Technické znaky
Tlak páry, který je poměrně nižší, než tlak vody 15°C teplé a dokonalé těsnění kapalinového okruhu
umožní dosáhnout vysokého a stálého vakua i při vysoké teplotě plynu.
7
1
7
Minimalizace spotřeby pracovní kapaliny (není spotřeba oleje)
Pro recirkulaci oleje v pumpě a nízkou spotřebou energie (vzduch/olej ve výměníku) je zcela vyloučena
spotřeba oleje, což představuje relativně vysokou úsporu nákladů v provozu stanice.
$
'
.
7
Minimální údržba pumpy
Cirkulující olej soustavně maže vnitřní části pumpy, tak jí zanechává bez jakýchkoliv nečistot a přitom
chrání části pumpy proti opotřebení a zvyšuje tak její životnost a chladí ji.
4Q
7
7
)
Možnost odstranění plynu, nasyceného parou
Zvláštní vestavěný systém pro odstranění kondenzátu z pracovní kapaliny umožňuje odstranit velkou
část plynu nasyceného párou. Čistý kondenzát se potom vypouští spodním ventilem mimo systém.
Hlučnost
Hlučnost stanic je nižší, než normou povolená hodnota.
Použití
OCS jednotky mají široké upotřebení ve všech odvětvích průmyslu. Jsou zejména používány tam, kde
je možné nasávaným plynem nasát do servisního okruhu vodu nebo jiný kondenzát a v případech kdy
vzniká potřeba vysokého a trvalého vakua. Jsou vhodné v případech nasávání znečištěných plynů chemickými látkami a sloučeninami. Zpravidla jsou používány v cihlářském, chemickém, potravinářském
a dřevařském průmyslu a všude kde je vhodné doporučit snižování nákladů, úsporami v údržbě.
Popis
OCS pumpy s recirkulací oleje jsou kompaktní, nezávislé, modulární jednotky, které lze rychle a jednoduše instalovat a které lze bezprostředně spouštět.
Každá jednotka se skládá z kapalinové vakuové pumpy v uzavřeném okruhu s minerálním olejem
z elektrického zařízení a z provozního příslušenství.
Jednotky OCS jsou standardní výrobky nejvyšší kvality v oblastech podobných výrobků a mezi podobnými pumpami a systémy, používajícími různé typy pump.
Kompletní řada nabízí širokou nabídku pump pro výkon od 40 do 800m3/hod. čerpaného plynu, dodávaného v šesti modelových řadách stanic. Každá sestava může obsahovat různé typy pump, tak aby
mohly být vhodně využity pro výkon jednotky podle potřeby provozu.
Jsou ideálně použitelné pro vakuové centrální odsávání se dvěma nebo více paralelními pumpami,
řízenými z centrálního panelu.
Popis jednotky – hlavní části sestavy:
P101
– standardní konstrukce okružní kapalinové pumpy s mechanickým těsněním, antikavitačním
ventilem V4 a pojistným ventilem RT101
M1
– elektrický motor typ B3, B5 podle normy CE typ IP 55 izolace, „CE“ certifikát s flexibilní
spojkou a krytem spojky
TR101 – zpětná klapka
F101
– základní rám a olejová nádrž s kontrolním místem 5, 6,1 a nalévacím hrdlem 11
S1
– sání stanice
Sp1
– ukazatel hladiny oleje, V1.1 – výpustní ventil oleje, V2 – odvod kondenzátu
S2
– výtlak stanice
G101 – separátor kondenzátu na výtlaku
C101 – vzduchový chladič oleje s elektrickým větrákem M2 a zpětným ventilem V8
H101 – olejová recirkulační pumpa s uzavíracím ventilem V5
TD101 – elektrický panel s elektronickým termoregulátorem pro sledování a signalizaci překročení
teploty oleje, spínač větráku a napojení pro pomocný elektrický motor a pro příslušenství
Technické označení pro doplňující
příslušenství stanice:
Typ – vzor: OCS 2/1,5/a,b,d,VN nebo VF
a – sací separátor
b – vakuová nádoba před stanicí
d – hlavní elektro rozvaděč ovládání stanice CE
VN – přirozená cirkulace pracovní kapaliny bez čerpadla
VF – cirkulace pracovní kapaliny s čerpadlem
Váha
Stanice
OCS2/1,5VF
OCS3/2,2 VF
OCS3/3/VF
OCS4/4/VF
OCS4/5,5/VF
OCS5/9/VF
OCS5/11/VF
OCS5/15/VF
OCS6/18,5/VF
OCS6/22/VF
OCS6/30/VF
OCS7/45/VF
kg
145
175
180
390
410
610
630
660
830
870
960
1400
Stanice
OCS2/1,5/Vfa
OCS3/2,2/VFa
OCS3/3/VFa
OCS4/4/Vfa
OCS4/5,5/VFa
OCS5/9/VFa
OCS 5/11/Vfa
OCS5/15/VFa
OCS6/18,5/VFa
OCS6/22/VFa
OCS6/30/VFa
kg
210
250
260
480
490
740
760
790
1010
1050
1140
0$4
0$4
VAKUOVÉ STANICE OCS
s uzavřeným olejovým okruhem pracovní kapaliny
0$4
0$4
ROZMĚRY VAKUOVÉ JEDNOTKY V MM
VAKUOVÁ
JEDNOTKA
OCS1/1,5
OCS2/2,2/VN
OCS3/4/VN
OCS4/4/VF
OCS4/5,5/VF
OCS5/11/VF
OCS5/15/VF
OCS6/18,5/VF
OCS6/30/VF
ELEKTRICKÝ MOTOR
rpm
2900
1450
kW
VÝKON VAKUOVÉ
PUMPY
v m3/hod.
A
B
C
1,5
2,2
3
4
5,5
11
15
18,5
30
45
55
90
130
175
340
365
550
650
740
860
1250
1423
1493
1580
1620
1823
2013
425
500
464
570
570
655
655
800
800
550
663
901
1140
1140
1360
1360
1660
1660
B & SPOL., s.r.o.
Nádražní 2036, 393 01 Pelhřimov
Tel/fax: +420 565 323 227, email: [email protected]
www.baspol.cz
Download

VAKUOVÉ STANICE OCS