Dvourychlostní převodovky pro středně výkonné pásové
dopravníky s čelním převodem PCE 55 S
Převodovky jsou určeny pro nízko a středně výkonné pásové dopravníky s přenášeným
výkonem až 55kW při jmenovitých otáčkách 1470 1/min.
Převodovka má rovněž výstup na brzdový kotouč (brzdu) nebo na zařízení pro zamezení
zpětného chodu.
Převodovky jsou vyráběny v nevýbušném provedení
Tabulka přenášených výkonů při vstupních otáčkách 1470 1/min
Převodový poměr i1
Převodový poměr i2
PCE 55 S (svařovaná)
Přenášený výkon v kW maximální (platí pro oba převodové poměry)
13,66 : 1
17,19 : 1
21,75 : 1
27,35 : 1
17,7 : 1
22,8 : 1
28,19 : 1
35,45 : 1
55
55
55
55
Převodový
poměr
teoretický
Výstupní
otáčky
min-1
Rychlost pásového potahu
v=m/s při průměru bubnu
500
630
Skutečný
převodový
poměr
13,7 : 1
107,61
2,82
3,55
13,66
17 : 1
85,51
2,24
2,82
17,19
17,7 : 1
83,05
2,17
2,74
17,7
21,7 : 1
67,59
1,77
2,23
21,75
22,2 : 1
65,98
1,73
2,18
22,28
27,3 : 1
53,75
1,41
1,77
27,35
28,0 : 1
52,15
1,36
1,72
28,19
35,4 : 1
41,47
1,09
1,37
35,45
DVOURYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKY PRO STŘEDNĚ VÝKONNÉ PÁSOVÉ
DOPRAVNÍKY S ČELNÍM A KUŽELOČELNÍM PŘEVODEM TYP EOPS 75
Převodovky jsou určeny pro středně výkonné pásové dopravníky s přenášeným
výkonem až 110 kW při jmenovitých otáčkách 1470 1/min. Výhodou převodovek je
snadné přestrojení z kolmého na rovnoběžné provedení pouze doplněním kuželového
převodu 1:1.
Převodovka má rovněž výstup na brzdový kotouč (brzdu) nebo na zařízení pro zamezení
zpětného chodu.
Tabulka přenášených výkonů při vstupních otáčkách 1470 1/min:
Přenášený výkon v kW maximální
(platí pro oba převodové poměry)
Uložení vstupní
a výstupní hřídele
(převod)
Převodový poměr i1
Převodový poměr i2
15,5 : 1
19,5 : 1
19,5 : 1
22,8 : 1
22,8 : 1
28,8 : 1
28,8 : 1
39,0 : 1
EOPS 75
110
90
75
75
rovnoběžné (čelní)
EOPS 75 K
90
75
75
75
kolmé (kuželočelní)
Převodový
poměr
teoretický
Skutečný
převodový
poměr
Výstupní
otáčky
min-1
15,5 : 1
19,5 : 1
22,9 : 1
28,8 : 1
39,0 : 1
15,5
19,5
22,88
28,82
39
94,84
75,38
64,25
51,01
37,69
Rychlost pásového potahu [m/s] při
průměru bubnu
500
630
800
2,48
1,97
1,68
1,33
0,99
3,13
2,49
2,12
1,68
1,24
3,97
3,16
2,69
2,14
1,58
Dvourychlostní převodovky pro těžké pásové dopravníky s
kuželočelním převodem typ EOPS 132
Převodovky jsou určeny pro středně výkonné pásové dopravníky s přenášeným
výkonem až 132kW při jmenovitých otáčkách 1470 1/min.
Převodovka má rovněž výstup na brzdový kotouč (brzdu) nebo na zařízení pro zamezení
zpětného chodu.
Převodovky jsou vyráběny v nevýbušném provedení.
Tabulka přenášených výkonů při vstupních otáčkách 1470 1/min:
Přenášený výkon v kW maximální
(platí pro oba převodové poměry)
Převodový poměr i1
12,30 : 1
15,26 : 1
19,46 : 1
23,46 : 1
Převodový poměr i2
15,26 : 1
19,46 : 1
24,68 : 1
29,75 : 1
132
132
132
110
EOPS 132
Výstupní
otáčky
min-1
Převodový
poměr
teoretický
12,30 : 1
15,26 : 1
19,46 : 1
24,68 : 1
23,46 : 1
29,75 : 1
12,30
15,26
19,46
24,68
23,46
29,75
119,51
96,33
75,54
59,56
62,66
49,41
Rychlost pásového potahu v=m/s při
průměru bubnu
500
630
800
1000
3,13
2,52
1,98
1,56
1,64
1,29
3,94
3,18
2,49
1,96
2,07
1,63
5,00
4,03
3,16
2,49
2,62
2,07
6,25
5,04
3,95
3,12
3,28
2,59
Skutečný
převodový
poměr
12,30
15,26
19,46
24,68
23,46
29,75
Provedení s dutou hřídelí
Provedení se spojkou
Převodovky pro těžké pásové dopravníky s kuželočelním převodem
Typ K1SH-100 a K1S-100 F
Výrobce Wolfgang Preinfalk GmbH
Převodovky jsou určeny pro středně výkonné pásové dopravníky s přenášeným
výkonem až 110kW při jmenovitých otáčkách 1470 1/min.
Převodovky mají výstup na brzdový kotouč (brzdu) nebo na zařízení pro zamezení
zpětného chodu.
Převodovky jsou vyráběny v nevýbušném provedení.
Tabulka přenášených výkonů při vstupních otáčkách 1470 1/min:
Přenášený výkon v kW
Převodový poměr i
15:1
16:1
110
17:1
110
19:1
110
21:1
110
24:1
K1SH-100
Převodový
poměr
12.5 : 1
14.8 : 1
16 : 1
17 : 1
18 : 1
19 : 1
21 : 1
22.5 : 1
25 : 1
25:1
110
28:1
31:1
33:1
39:1
K1S-100F
Maximální
krouticí
moment
Výstupní
otáčky
Nm
714
714
714
714
714
714
714
714
714
min-1
116.8
99.2
90.5
85.6
80.9
76.4
68.2
65.4
58.9
Rychlost pásového potahu v=m/s
při průměru bubnu
500
3.06
2.60
2.37
2.25
2.12
2.00
1.79
1.71
1.54
630
3.86
3.27
2.99
2.83
2.67
2.50
2.25
2.16
1.94
800
4.89
4.16
3.79
3.59
3.39
3.20
2.86
2.74
2.47
1000
6.11
5.20
4.74
4.48
4.42
4.00
3.57
3.42
3.08
45:1
Převodovky pro těžké pásové dopravníky s kuželočelním převodem
Typ K1SH-160 a K1S-160 F
Výrobce Wolfgang Preinfalk GmbH
Převodovky jsou určeny pro středně výkonné pásové dopravníky s přenášeným
výkonem až 110kW při jmenovitých otáčkách 1470 1/min.
Převodovky mají výstup na brzdový kotouč (brzdu) nebo na zařízení pro zamezení
zpětného chodu.
Převodovky jsou vyráběny v nevýbušném provedení.
Tabulka přenášených výkonů při vstupních otáčkách 1470 1/min:
Přenášený výkon v kW
Převodový poměr i
15:1
16:1
160
17:1
19:1
160
21:1
160
24:1
25:1
160
28:1
31:1
160
33:1
39:1
Technické parametry:
Převodový
poměr
16 : 1
18 : 1
21 : 1
25 : 1
31.8 : 1
Maximální
krouticí
moment
Výstupní
otáčky
Rychlost pásového potahu v=m/s
při průměru bubnu
Nm
min-1
500
630
800
1000
106
106
106
106
106
90.5
80.9
68.2
58.9
47.4
2.37
2.12
1.79
1.54
1.29
2.99
2.67
2.25
1.94
1.61
3.79
3.39
2.86
2.47
2.04
4.74
4.42
3.57
3.08
2.54
45:1
Převodovky pro těžké pásové dopravníky s kuželočelním převodem
Typ K1SH-450 a K1S-450 F
Výrobce Wolfgang Preinfalk GmbH
Převodovky jsou určeny pro vysoce výkonné pásové dopravníky s přenášeným výkonem
až 110kW při jmenovitých otáčkách 1470 1/min.
Převodovky mají výstup na brzdový kotouč (brzdu) nebo na zařízení pro zamezení
zpětného chodu. Převodovky jsou vyráběny v nevýbušném provedení.
Tabulka přenášených výkonů při vstupních otáčkách 1470 1/min:
Přenášený výkon v kW
Převodový
poměr i
15 : 1 16 : 1 17 : 1 19 : 1 21 : 1 24 : 1 25 : 1 28 : 1 31 : 1 33 : 1 39 : 1 45 : 1
500
470
450
380
350
320
300
270
250
Technické parametry:
Převodový
poměr
15 : 1
16 : 1
17 : 1
19 : 1
21 : 1
24 : 1
25 : 1
28 : 1
[31 : 1
Povolený maximální
Maximální
Výstupní Rychlost pásového potahu v=m/s
při průměru bubnu
výkon v kW
krouticí moment otáčky
n1=1470min
Nm
500
470
450
380
350
320
300
270
250
3248
3052
2923
2468
2273
2078
1949
1754
1624
min
-1
500
630
800
1000
98
91.84
86.5
76.4
70
61.2
58.8
52.5
47.4
2.67
2.49
2.35
2.63
1.91
1.67
1.60
1.43
1.29
3.33
3.12
2.94
3.32
2.38
2.08
2.00
1.79
1.61
4.21
3.94
3.71
4.15
3.01
2.63
2.52
2.25
2.04
5.25
4.92
4.64
4.15
3.75
3.28
3.15
2.81
2.54
Převodovky pro těžké pásové dopravníky s kuželočelním převodem
Typ K2SH-450
Výrobce Wolfgang Preinfalk GmbH
Převodovky jsou určeny pro vysoce výkonné pásové dopravníky s přenášeným výkonem
až 110kW při jmenovitých otáčkách 1470 1/min.
Převodovky mají výstup na brzdový kotouč (brzdu) nebo na zařízení pro zamezení
zpětného chodu.
Převodovky jsou vyráběny v nevýbušném provedení.
Tabulka přenášených výkonů při vstupních otáčkách 1470 1/min:
Přenášený výkon v kW
Převodový poměr i 15 : 1 16 : 1 17 : 1 19 : 1 21 : 1 24 : 1 25 : 1 28 : 1 31 : 1 33 : 1 39 : 1 45 : 1
500 500 450 400 380 350 300 300 250 200
Technické parametry:
Převodový
poměr
17 : 1
19 : 1
21 : 1
24 : 1
25 : 1
28 : 1
31 : 1
33 : 1
39 : 1
45 : 1
Povolený
maximální
výkon v kW
n1=1470min
500
500
450
400
380
350
300
300
250
200
Maximální
krouticí
moment
Nm
3248
3248
2923
2598
2468
2273
1949
1949
1624
1300
Výstupní
otáčky
-1 min
86.5
77.4
70
61.2
58.8
52.5
47.4
44.5
37.7
32.7
Rychlost pásového potahu
v=m/s
při průměru bubnu
500
630
800
1000
2.35
2.94
3.71
4.64
2.11
2.63
3.32
4.15
1.91
2.38
3.01
3.75
1.67
2.08
2.63
3.28
1.60
2.00
2.52
3.15
1.43
1.79
2.25
2.81
1.29
1.61
2.04
2.54
1.21
1.51
1.91
2.38
1.03
1.28
1.62
2.02
0.89
1.11
1.40
1.75
Download

Dvourychlostní převodovky pro středně výkonné pásové dopravníky