Obecná filatelistická literatura
Seznam listů se signaturou
Povšechné učebnice o sbírání známek 1/11
Speciální učebnice a příručky o známkové tvorbě 1/12
Generální katalogy 1/13
Generální příručky o známkách 1/15
Speciální katalogy a příručky 1/16
Literatura o aerofilatelii 1/17
Literatura námětové filatelie 1/18
Literatura filatelist. mládeže 1/19
Literatura specializovaných oborů 1/20
Různá literatura 1/21
Všeobecná a odborná literatura 1/31
Zprávy z knihoven 1/32
Zprávy z filat.organizací 1/33
Zprávy z filatelist.organizací-zahraničí 1/34
Aukční katalogy-firemní literatura 1/35
Znalecké příručky-zpravodaje 1/36
Povšechné učebnice o sbírání známek 1/11
Pořadí
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
32
34
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
Název
Rok
Handbuch für Sammler und Brief-Welttausch
Narčnik na markoljubitelja,L.Naumov /bulharsky/
Skandinavien Frimaerkekatalog
Jak upravit sbírku pošt.známek,J.Karásek
Úvod do falatelist.praxe, S.Kaiser
Manuale di Filatelia,A.Bandini Butti
Katechismus des Briefmarkensammlers ,G.Finke
Einführung in die Briefmarkenkunde,W.Graliert
Úvod do filatelie,J.Franěk,M.Hrdlička
Jak sbírat pošt.známky /maďarsky/
Kleines ABC der Briefmarke,V.Grallert,J.Roland
Kleines ABC der Briefmarke,V.Grallert,J.Roland
Eine Führung in die Briefmarkenkunde,V.Grallert
Fellś Official Stamp Guide /angl./,F.R.Bruno,Jr.
Moderne Philatelie, H.Hille
Wie mann Briefmarken sammelt
Sestavování a grafická ůprava sbírek pošt.známek,J.Karásek
Sestavování a grafická ůprava sbírek pošt.známek,J.Larásek
Grosses Lexikon der Philatelie, A.Bungerz
Stamps Collecting, S.Philips
The Complete Guide to Stamp Collecting, H.Thorp
Kleines Brevier für Briefmarkensammler, R.Borek
Kleines Brevier für Briefmarkensammler,R.Borek
Što nado znať filatelistu,B.Stalbaum
Filatelistický slovník /rusky/ O.Basin
Kak dělajut.pošt.marky, J.S.Fredlin
How to Arrange and writte-up a Stamps Collection.Stanley a spol.
Malý průvodce filatelií:CD
Úvod do filatelie rumunsky
Intern.Enzyclopedia of Stamps sv,.1
Intern.Enzyclopedia of Stamps. sv. 2
Intern.Enzyclopedia of Stamps. sv.3
Intern.Enzyclopedia of Stamps. sv.4
Intern.Enzyclopedia of Stamps sv.5
Intern.Enzyclopedia of Stamps. sv.6
Svět filatelie, František Švarc
Svět filatelie, František Švarc
Průvodce sběratele známek, angl. P.H.Thorp
Einführung in die Briefmarkenkunde, Wolfran Grallert
Kleine Philatelistenfibel, Horst Hille
Stamp Collecting Simplified, K.Iakshminarayanan
Filatelistyka Praktyczna , Maria Gröer
Filatelija školnikam,rusky ,I.Ja.Levitas
Výmena známek, Jan Hlaváček
Sammler - ABC, Michel, Gerhard Webersinke
Filateli Teoría y Práctica , José Antonio Brovelli
Čo má vedieť filatelista, Š.Plško-J.Barvulský-B.Krampl
Papier poštových známok a ich oddelovanie, Róbert Vlach
K otázkám tvorby temat. exoponátu,Zrubec,Čížek,Jelenčiak,Tomandl
1937
1962
1968
1963
1964
1966
1901
1959
1957
1962
1960
1960
1962
1961
1968
Strana 2
1973
1973
1923
1965
1967
1968
1968
1972
1998
1970,71
1982
1982
1975
1957
1977
1978
1983
1928
1985
1981
1985
1985
1983
Povšechné učebnice o sbírání známek 1/11
Pořadí
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
Název
60 Stamps and Stamp Collecting, anglicky ,Fr.Švarc
61 Poštovní známka jako sběratelský
předmět,angl.,Doncker,Delaey,Desimpelaere
62 The Guide for the Development of Philately
63 Filatelie je víc než známky, Miroslav Langhammer
64 Filatelie je víc než známky,Miroslav Langhammer
67 Filatelia Teoría y Practica ,španělsky,J.A.Brovelli
Strana 3
Rok
1993
1996
2001
2006
2006
1967
Speciální učebnice a příručky o známkové tvorbě 1/12
Pořadí
Název
Rok
Fundamentals of Philately,By L.N. and M.Williams,způsoby tisku
Chimičeskaja prověrka i čistka marok,L.Novotnyj
Reprodukční techniky používané při tisku známek,R.Gilbert
Filatelistyka w teorii i praktyce,M.Zaprzal
Škola filatelie,A.Hardtmut
The Foundations of Philately,W.Boggs
Watermarks and Perforations,from 1840 to date,E.J.Felix
Farben Tafeln für Briefmarkensammler
Průsvitka na pošt.známkách, J.Mikulčák
Průsvitka na pošt.známkách,J.Mikulčák
Guinessova kniha o pošt.známlách, J.Mackay
Falošné Hradčany,Dr.S.Šablatúra
Košický aršík,ing.J.Čtvrtečka
Katalog der Stempel Galiziens und der Österreichischen Post in der
freien Stadt Krakau aus der Vormarkenzeit, J.Adamczyk,J.Bartke
1964
1970
1930
1956
1942
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
1.12
17 Hradčany 1918 - Zkusmé tisky kombinace typů V.kresba Ladislav
Olšina
18 Košický aršík, Ing.J.Čtvrtečka
19 Obloukové typy 25 h Hradčany-V.kresba, L.Olšina
1.12
1.12
Strana 4
1991
1991
1988
1996
2007
2004
2009
2007
2006
Generální katalogy 1/13
Pořadí
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.1357
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1
11
12
14
18
20
30
31
32
33
34
35
36
37
56
57
58
59
63
64
65
66
67
69
83
84
85
97
132
144
3149
3207
3208
2800
3169
3212
3225
3226
3227
3244
3245
3277
3278
3424
3433
3460
Název
Zepelin Post Katalog , Sieger
Specialised Stamp Catalogue, GB, St.Gibbons
Elizabethan Postage Stamp Catalogue, St.Gibbons
Simplified Whole World Stamp Catalogue, St.Gibbons
Thiaude Catalogue Timbres-Poste de France et Pays
Freimarken-Catalogue,P.Kohl
Europa Katalog,H.Michel
Europa Katalog, H.Michel
Europa Katalog ,H.Michel
Europa Katalog,H.Michel
Europa Katalog,H.Michel
Europa Katalog,H.Michel
Europa Katalog,H.Michel
Europa Katalog,H.Michel
Scott, Standard Postage Stamp Catalogue, II. A-J
Scott, Standard Postage Stamp Catalogue, III. K-Z
Special Philatelic Skandinaviske Privatmaerker, HJMR Co.
Europa Katalog,H.Michel
Scott, Standard Postage Stamp Catalogue, I.
Postwertzeichen-Katalog, Gebrüder Senf
Postwertzeichen-Katalog, Gebrüder Senf
Postwertzeichen-Katalog, Gebrüder Senf
Postwertzeichen-Katalog, Gebrüder Senf
Yvert, celý svět
Europa Katalog, Michel
Europa-Katalog, Zumstein
Yvert, celý svět
Katalog býv.Československa,Protektorátu Čechy a Morava
Slovenska,Gilbert-Šefčík
Europa, Michel
Postage Stamp Katalog, Europa and Colonies, Minkus
Europa- Ost Zumstein 1992
Europa A-I Zumstein 1995/96
Europa J-Z Zumstein 1995/96
Catalogue Yvert Europe de l´Ouest, 1989
Schweiz-Liechtenstein 1994 Zumstein
Catalogue Yvert Europe de l´Est,1996
Catalogue Yvert - Monaco-Andorre-.Nations Unies-Europa 1997
Catalogue Yvert - Colonies Francaises, 1997
Catalogue Yvert - Cambodge-Laos-Vanuatu-Vietnam, 1997
Catalogue Yvert - Océan Indien á Samoa, 1998
Catalogue Yvert - Seychelles á Zoulouland, 1998
Catalogue Yvert - Aden á Brésil, 1998
Catalogue Yvert - Brunei á Cyrénaique,1998
Catalogue Yvert - Dominicaine á Guatemala, 1999
Catalogue Yvert - Guinée-Bisau á Lesotho, 2000
Catalogue Yvert - Liban á Nyassaland, 2000
Katalogy Michel -Evropa (průběžně obměňovány)
Strana 5
Rok
1962
1967
1968
1968
1969
1903-4
1917
1919
1920
1921-22
1924
1932
1957
1968
1972
1972
1911
1939
1961
1913
1915
1922
1923
1923
1941
1957
1926
1942
1929
1976-77
Generální příručky o známkách 1/15
Pořadí
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
Název
Rok
1 Handbuch der Briefmarkenkunde, I, A.D.H.von Rudolphi
1941
2 Kohl-Briefmarken-Handbuch,I,Afghanistan-Deutsches Reich,Dr.Munk 1926
3 Kohl-Briefmarken-Handbuch,II,Deutsche KriegsmarkenFunchal,Dr.H.Munk
4 Kohl-Briefmarken-Handbuch,III,Gabun-Grossbritannien,Post
i.d.Türkei
5 Kohl-Briefmarken-Handbuch,IV,Grossbritannien,Post in Marokko bis
Helgoland Amtliche Neudrucke,Dr.H.Munk
6 Kohl-Briefmarken-Handbuch,V,Helgoland,Privatneudrucke bis Italien
1928
7 Kohl-Briefmarken-Handbuch und Grosser Katalog 1-2 díl
8 Kohl-Briefmarken-Handbuch,3.díl
9 Kohl-Briefmarken-Handbuch,4.díl
10 Grundzüge der Briefmarkenkunde und des
Briefmarkensammelns,J.J.Weber
Strana 6
1928
1931
1936
1928
1933
1895
Speciální katalogy a příručky 1/16
Pořadí
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
Název
Specialkatalog, Danmark,Gronland,Island Dansk Vestindien
Lipsia Katalog Vorderasien Indien
Les Emissions Generales des Colonies,Catalogue Documentarie
British North America,Retail Catalogue
Neue Staaten in Afrika,Borek-Netto-Katalog
Neue Staaten in Afrika,Borek
,Skandinavien,Borek
Skandinavien, Borek
Indien, Borek
Indien, Borek
Catalog of the Imperforate Classic Postal Stamps of Europe
Donaupost Katalog
B.K.B. Deutschland Katalog Europa - Union
Deutscher Ersttagsbrief Katalog mit Österreich-Briefen,Sieger
Catáloho Hevia de sellos de Espana
Speciale Catalogus,Nederland,Indonesie,Curacao,Suriname
Europa,Borek
Europa, Catalogo Bolaffi
Paesi Olimpici,Catalogo Bolaffi
Les Timbres Poste Illustrés, J.-B. Moens
Deutschland Spezial-Katalog, S.W.Hess
Guide du Collectionneur Spécialiste de Timbres Poste,F.Serrane
Europäische Blocks, Sieger
The Commonwealth Catalogue of Queen Elizabeth Postage Stam.
Europa,Borek
Europa Gemeienschaftsausgaben, Borek
Europa Gemeienschaftsausgaben, Borek
Fiskální ceniny na území Čsl.I.d.(kolkové,daňové,dávkové,J.Kořínek
32 Fiskální ceniny na území Čsl.II.d. Čsl.1918-1992, Protektorát čechy
a Morava 1939-1945, Slov.štát 1939-1945, J.Kořínek
33 Spec.katalog rekomandačních nálepek Čs.pošty typ C1-C8
34 Katalog R-nálepek Čs.pošty s uvedeným PSČ
35 Specializ.katalog cenných nálepek Čs.pošty
36 Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava
I.d.mimopražští uživatelé, RNDr.M.Bouška
37 Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava ii.d. pražští
uživatelé, RNDr.M.Bouška 1939-45
38 Katalog výplatních otisků "Sudet" , Bouška-Janů-Feldmann 1938-45
39 Otisky výplat.strojů-kolejová doprava železniční z území Čsl. a ČR
1926-2005
44 Katalog perfinů balkánských zemí,V.Maxa
45 Weltganzsachen-Katalog Permanent,Deutschland,D r.Ascher
46 Perfiny Rakousko (Katalog der österreichischen Firmenlochungen
1877-1968)
47 Perfíny Rakousko (Österreichische Firmenlochungen in deutschen
Wertzeichen 1938-45)
48 Privatpostmarken-Spezial , Deutsche bis 1900, H.Müller /Michel/
49 Privatpostmarken-Spezial, Deutsche moderne
Privatpostmarken,T.Burger /Michel/
Strana 7
Rok
1966
1961
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1958
1921
1969
1961
1967
1967
1968
1976
1976
1840-1864
1927
1977
1970
1984
1985/86
1985/86
1997
1945-1995
1998
1998
1939-45
1989
2005/2006
2006
Speciální katalogy a příručky 1/16
Pořadí
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
50
51
52
53
54
55
Název
ČR Spezial.kat. 1993-2009
Catalogul Tibrelor Fiscale Romanesti 1856-2006, M.Cojocar
Catálogo Unificado de Sellos de Espaňa
Catálogo Unificado Especializado Sellos de Espaňa 1850-1931 I.
Catálogo Unificado Especializado Sellos de Espaňa 1931-1975 II.
Catálogo Unificado Especializado Sellos de Espaňa 1975-2005 III.
Rok
2006
2008
2004
2004
2005
56 Catálogo Unificado Especializado Sellos de Espaňa IV.
2006
57 Catálogo Unificado Especializado Sellos de Espaňa V.
2007
Dependencias Postales 1.
58 Catálogo Unificado Especializado Sellos de Espaňa VI.
2008
Dependencias Postales 2.
59 Katalog perfinů z čsl. území, V.Maxa
1976
60 Catálogo de Sellos 1850-2008 Especializado Enciclopédico2007
Espaňa,Andorra: Correo Espaňol y Francés Guinea Ecuatorial y
Tema Europa
61 Románia -catalog specializat ilustrat-Erori Filatelice 1903-2006
2008
S.Marian-D.Gabureac
62 Liningrad-Počtovaja Otkrytka,Enciklopedičeskij katalog, A.D.Gdalin- 2007
M.R.Ivanova
63 Katalog celnych věščej Roccijskoj imperiji 1845-1917, A.C.Iljušin2007
O.V.Forafoitov
64 Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue 1900-2005,
2005
A.Jankauskas
65 Katalog Počtovych Konvertov Bělarusi, V.Kubrin
2008
66 Catálogo Especializado Enteros Postales Espaňa, Colonias y
2006
Dependencias I. Espaňa-Emisiones Oficiales, A.Laiz
67 Catálogo Especializado Enteros Postales Espaňa, Colonias y
2006
Dependencias II. Aerogramas, A.Laiz
68 Catálogo Especializado Enteros Postales Espaňa, Colonias y
2006
Dependencias III. Enteros Postales Privados
69 Bulgarian Postal Stationaries Catalogue -Poscards 1879-2007
2007
70 Post Stamps Catalogue of the People´s Republic of China
2007
71 Vlastos Hellas I. 1861-2006
2007
72 Vlastos Hellas II. Postal History
2007
73 Vlastos Cyprus
2008
74 Norgeskatalogen - Catalogue of the Postage Stamps of Norway
2008
75 Spezial-Katalog Zusammendrucke und Markenheftchen der DDR
2008
1.E.Richter
76 Spezial-Katalog Zusammendrucke und Markenhefchen der DDR 2. 2008
E.Richter
77 Katalog Poštovich Kartok Ukraini 1991-2006
2007
78 Vaccari Catalogue - Antichi Stati Italiani-Governi Provvisori - Regno 2008
d´Italia 1850-1990
79 Catalog - Spravočnik Počtovych Marok 1969-2007 Ukrajina
2008
80 Handbuch und Katalog der deutschen Kolonial - Vorläfer, Dr.F.Steuer- 2006
R.F.Steuer
81 Výplatní otisky (příručka), I.Leiš
1991
82 100 let R-nálepek v českých zemích 1886-1986
1986
83 Příležitostná razítka a poštovní celiny za r.1969
1969
Strana 8
Speciální katalogy a příručky 1/16
Pořadí
1.16
Rok
1950
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
2004
2005
2005
2000
2002
2005
2003
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
Název
84 Sonder - und Werbestempel der Deutschen Post seit dem 8.Mai
1945
85 Počtovyje Marki 1857-1991, Solověv , 1.d.- specializ.katalog
86 Počtovyje Marki 1857-1991, Solověv , 2.d. - specializ.katalog
87 Norgeskatalogen 2005
88 Norway Number One, T.Gjelsvik
89 Norway the Skilling Oscar Stamps
90 Aland-Spezial, R.Fillips
91 Die Sachsischen Schwärzungen 1945, II.Katalog der Stempel und
Schwärzungensformen,Anderson-Bansch-Meyer-Porsche
92 Spezial-Katalog, Zusammendrucke und Markenheftchen der DDR
1.d., E.Richter
93 Spezial-Katalog, Zusammendrucke und Markenheftchen der DDR
2.d., E.Richter
94 Die Sächsischen Schwärzungen 1945 l.d. Postgeschichte, ,
Anderson-Bansch-Meyer,Porsche
95 Deutsche Sondereinschreibezettel, 1871-1918,1919-1932,19331945, H.Maier
96 Vlastos Hellas I. 1861-1923
97 Vlastos Hellas II. 1924-2004
98 Vlastos Hellenic Territories III.
99 Vlastos Foreign Post Offices IV.
100 Vlastos Hellenic Territorie
101 Vlastos Cyprus
102 Vlastos Katalog razítek 1969-1980
103 Vlastos Razítka-tvorba
104 Vlastos Handbook of Hellenic Philately
105 The First Olympic Games commemorative issu Athens 1896
106 Thessaloniki and Stamps, L.Petropoulos
107 Stempel-Handbuch der K.u.K.Feldpost in Österreich-Ungarn 19141918, H.Rainer
108 Maďarsko studie 20 krejcarů
109 Special Stamp Catalogue, Finland 1856-2003, Aland 1984-2003
110 Catalogue of the Postage and Revenue Stamps of Hungary,
vč.diskety
111 Specializ.katalog známekl 1850-1900 - Itálie
112 Specializ.katalog 1850-2005 - Španělsko
113 Katalog - známky,dopisnice,razítka 1991-2001 - Makedonie
114 Perfins of Imperial Russia, Dick Scheper
3153 Spezialkatalog Schweiz - Zumstein 1992
Strana 9
2005
2005
2001
2001
2005
2005
2005
2005
20045
2005
2003
2002
2003
2004
2004
2003
2002
2004
2005
2005
2005
2001
2010
Literatura o aerofilatelii 1/17
Pořadí
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1
2
3
5
6
7
8
9
1.17
1.17
1.17
10
12
13
1.17
1.17
1.17
14
16
17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
18
20
21
22
27
28
29
31
35
37
38
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
Název
Katalogue des Timbres de la Poste Aérienne /letecky/J.Silombra
Katalogue des Timbres de la Poste Aérienne, J.Silombra
Österreichischer Flugpost Katalog,Sieger
FISA Bulletin 4/francouzsky/
FISA Bulletin 9,
FISA Bulletin 11
Handbuch der Jet - Luftpost
Il volo verticale in Italia e la sua applicazione al servizio postale
aereo, G.Schenone /italsky/
AIR POST ,National Phil.Museum USA,články angl.
L´Aube de l´Aviation en Belgique,Jose Henin
American Air Mail Catalogue,A Reference Listing of the Airposts
of the World
American Air Catalogue
Österreichischer Flugpost Katalog,Sieger
Fran Ballong Till Raket,Svenska Handelsbanken Stockholm,Tullberg
Rok
1954
1947
1968
1961
1964
1965
1971
Die erste Zeppelinabwurfpost und Ihre Fälschungen,Hacker
Luftpost der DDR ,H.Nenner
Catalogue of Aerograms, 1.díl
Catalogue of Aerograms, 2.díl
Schweizerischer Lufpost-Katalog
The American Air Mail Catalogue
Catalogue des Etiquettes Aéropostales,Frank Muller
Deutsche Luftpost 1945-1967,Kurt Dahman
Katalog der Flugpost der neuen Deutschen Lufthansa,Sieger
Luchtpost Veertig Jaren KLM - Potvluchten,J.Boesman
Freundschaft siegt Philatelistische Betrachtungen rund um die
X.Weltfestspiele, Fischer,Hamann,Neck
De Aero Philatelist, /holandsky/
WIPA 4.-13.Juni 1965
Aerofila Budapest
England - Australia Flight
Precursori di Posta Trasvolate Italiane i protagonisti Dello Spazio
San Marino Zeppelins Italian Voyage
Hindenburg Crash Mail: The Search Goes On, A.Falk
Poste Aérienne /francouzsky/ T.Champion
Rocket Mail Flights of the World to 1986
British External Air Mails until 1934,A.S.Newall,F.R.P.S.,L.
American Air Mail Catalogue
Zeppelin Post Katalog - Spezial 1908-1931
Katalog der Flugpost der neuen Deutschen Lufthansa, Sieger
Spezial-Katalog der Raumfahrt Briefmarken,Sieger
Raketenpost Katalog , Sieger
Glider Mail An Aerophilatelic Hanbook,S.Short
Handbuch Luftfahrzeuge auf Briefmarken, Evropa 1.d.
Handbuch Luftfahrzeuge auf Briefmarken, Evropa 2.d.
Handbuch Luftfahrzeuge auf Briefmarken, Übersee 1.
Handbuch Luftfahrzeuge auf Briefmarken, Übersee 2.
Zborník článkov o aerofiletalii,ZSF Bratislava
Die Orientfahrt die Ägyptenfahrt des LZ 127-Graf Zeppelin
1961
1960
1961
1961
1965/66
1955
1947
Strana 10
1952
1950
1967
1947
1950
1968
1961
1968
1973
1966
1965
1967
1968
1976
1976
1976
1934
1986
1985
1976
1971
1987
1983
1980
Literatura o aerofilatelii 1/17
Pořadí
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
Název
65 Graf Zeppelin Polar Post 1931
66 Zeppelinpost LZ 130,J.Duggan,G.Woodward
67 Los Cohetes Lanzamensajes y Otros Curiosos Ingenios en la Guerra
Civil Espanola,J.M.G.Durán
68 Příležitostná razítka s leteckými motivy Československo 1918-97
69 Výplatní otisky s leteckými m otivy 1926-1999,J.Punčochář
70 Graf Zeppelin Flights To England, J.Duggan
71 Zajímavosti leteckých poštovních linek a tarifů v Jižní Americe 19281941,M.D.Kurchan /španělskky/
72 ROMAER 2005 Esposizione aerofilatelica celebrativa
80.anniversario del raid aero di Francesco de Pinedo "Sesto
Calende-Melbourne"
73 Scottish Air Mails 1919-1979, R.Beith
74 Olympijské lety, PRAGA 1978, F.Bura
75 První lety- razítka s leteckou tématikou v období platnosti III.čsl.
letecké emise,B.Kavan
76 Letecké motivy na FDC 1947-2004, J.Punčochář
77 British South American Airways 1946-1949, Richard Beith
Strana 11
Rok
1995
1998
2000
1998
2001
2005
1981
1978
2004
2004
Literatura námětové filatelie 1/18
Pořadí
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
Název
Rok
9 Historia de la segunda Guerra Mundial a traves de los Sellos de
Correos en viaje postal
26 Benjamin Franklin /angl./National Philatelic Museum
28 Svědectví doby na pošt.známkách československa, I.
Kratochvíl,J.Táborská
38 Philatelistische Betrachtungen rund um die X.Weltfestspiele, FischerHamann-Neck
39 Zauberwelt der Briefmarken, H.Stritter
47-50 Bohemoslovenika,Dr.J.Kostelka, I-IV.vydání
51 Maria Königin der Welt, unsere liebe Frau im Markenbild
56 Maestros, J.Balasse,J.K.Kobylanski
59 Weihnachten in der Philatelie
62 Catalogo dei Francobolli a Sogetto Medico
66 Medizin und Philatelie, Dr.G.Scharfengerg
88 Výzkum kosmu-filatelie, Z.Mikula a kol.
90 Muzyka jako temat w filatelistyce , C.Rudzinski
97 Pflanzen auf Briefmarken, R.Höhn, Dr.M.Zobel
98 Stamps and Ships, J.Watson
99 Stamps and Railways, J.Watson
100 Tematyka Kopernikowska w Filatelistyce
114 Die Schönheitswerte der Postmarken, G.E.Pazaurek
122 Die Poststempel der Welt zu den Olympischen Spielen,G.Schneider,
1906-1960
136 Nástin teorie námětové filatelie, F.Seebauer
137 Catalogue of Marian Stamps, W.J.Hoffman
138 Katalog III. krajské výstavy pošt.známek, Olympsport
142 Pintores Espanoles I.,Manuel de Fermentino
143 Pintores Espanoles II, Manuel de Fermentino
145 Postal History and Vignettes of the 1932 Olympic Games
151 Tiere auf Briefmarken, H.Strom
152 Mikolaj Kopernik w Filatelistice, R.Puchniarski
154 Tematyka Kopernikowska w Filatelistyce, M.Czernik
156 La Résistance antihitlérienne á travers les timbres, Ruch Pologne
158 Živočichové na poštovních známkách Afriky (rusky)
159 Fauna na pošt.známkách Ameriky,Austrálie,Oceánie, (rusky)
160 Eine Zoologische Philatelie, Sikula-Winter
161 Tiere auf Briefmarken , H.Strom
162 Freundschaft siegt Philatelistische Betrachtungen rund um die
X.Weltfestspiele
163 Filatelistické motivy ČSSR r. 1982
164 Filatelistické motivy ČSSR r.1983
165 Eine Botanische Philatelie
166 Kopernik - život a dílo (polsky,německy,rusky,francouzsky)
167 Wyścig Pokoju 1948-1972, závody míru ve filat. J.Kapkowski,
R.Rzepko
168 Filatelistické motivy ČSSR r.1984
169 Šachmatnaja filatelija , B.Vojško
170 Filatelistické motivy ČSSR r.1985
171 Polska kronika olimpijska w filatelistyce , F.Bura
172 Plant Stamps of the World Illustrated, Dr.Ogurás
Strana 12
1954
1951
1960
1961
1986
1967
1965
1956
1968
1967
1956
1968
1959
1960
1973
1920
1962
1967
1966
1970
1977
1977
1960
1973
1973
1971
1980
1985
1972
1966
1973
1971
1972
1984
1976
6.05
Literatura námětové filatelie 1/18
Pořadí
Název
Rok
1.18
173 Filatelistické motivy ČSFR 1991
1.18
174 Musical Instrument Stamps of the World,Sekai Gakki-Kitte So-Zukan 1987
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
175 Filatelistické motivy ČR 1993
176 Průsvitky a témat.filatelie (finsky), E.Hellsten
177 Československé pohladnice s natlačenou známkou 195053,O.Bartoň-M.Zika
178 Filatelistické motivy ČR 1998
179 Olympia Briefmarken Katalog Grenoble-Mexico 1968,Sieger
181 Olympische Spiele 1972-Katalog, Sieger
186 Se známkami za vědou (rusly)
189 XII. Olympijské hry ve filatelii, Levin, Jakobs (rusky)
190 Filatelistické motivy ČSSR 1982
191 Filatelistické motivy ČSSR 1983
192 Filatelistické motivy ČSSR 1984
197 Flotily naší země, (rusky), V.A.Orlov
198 Filatelistické motivy ČSSR 1982
199 Filatelistické motivy ČSSR 1983
200 Filatelistické motivy ČSSR 1984
201 Dárcovství krve, J.Kijonka
202 Dárcovství krve, J.Kijonka
204 Mycophilately in Czechoslovakia, M.Semerdžieva
205 Ĺ utilisation des entiers postaux a apparentes dans la philatelie
thematique, J.A. Desimpelaere
206 Filatelistické motivy ČR 1996
207 Člověk v kosmu , SSSR a Rusko, Ing.J.Cacka, Dr.I.Pechánek
208 Filatelistické motivy ČR 1993
209 Filatelistické motivy ČR 1994
210 Filatelistické motivy ČR 1995
211 Filatelistické motivy ČR 1996
212 The Sokols in Philately, C.Day
213 Ĺutilisation des entiers postaux a apparentes dans la philatelie
thematique, J.A.Desimpelaere
214 Philately on Olympic Suomi, V.Furman (rusly, anglicky)
215 Život v moři, Domfil
216 Fauna-dinosauři a ještěři, Domfil
217 Fauna-motýli a hmyz, Domfil
218 Ochrana přírody, Domfil
219 Motýli PL 1217-25, M.Hauptman, 2x
220 Basel im Spiegel der Philatelie, Dr.E.Schlunegger
221 Zimní olymp.hry 1994- Lillehammer
222 Filatelistické motivy ČR 1997
223 The Philatelic Music Circle č.87-90
224 Český a československý olympismus ve filatelii,J Petrásek a kol.
225 Výzkum vesmíru v zrcadle čs.filat.tvorby,I.Pechánek,J.Cacka
226 Závod míru 1948-97 I.d.,I.Vápenka
227 Filatelistické motivy ČR 1998
228 Fiat Panis es werde Brot, W.Sperlich
229 Filatelistické motivy ČSFR 1990
230 Dances of the whole world, A.Raftis
231 Český a československý olympismus ve filatelii, 3 části, kol.
Strana 13
1987
1983
1987
1986
1977
1991
1991
1993
1992
1998
1996
1992
1993
1996
1996
1998
1995
1997-8
1996
1997
1997
1999
1998
Literatura námětové filatelie 1/18
Pořadí
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
232
233
234
235
236
237
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Název
Rok
Sportovní razítka 1910-1998 - Maďarsko, N.Gabriella
1998
Filatelistické motivy ČR 2000
Filatelistické motivy ČR 2004
Filatelistické motivy ČR 2001
Croix-Rouge et Philatélie 1863-1963
Počátky historie motor.vozidel (studie),články v časopisu FILATELIE, 2007
Jiří Horák
Filatelistické motivy 2006
Skautská filatelie, I.Vápenka
Filatelistické motivy ČSFR 1992
Filatelistické motivy ČR 1999
Filatelistické motivy ČR 2002
Filatelistické motivy ČR 2003
Filatelistické motivy ČR 2005
Filatelistické motivy ČR 2006
Filatelistické motivy ČR 2007
Filatelistické motivy ČR 2008
Filatelistické motivy ČR 2009
Filatelistické motivy ČR 2010
Strana 14
Literatura filatelist. mládeže 1/19
Pořadí
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
Název
Kolo Mlodziezowe i jego Opiekun
Jugendgruppen,Leipzig
Jugendgruppen,Leipzig
Filatelia v škole /rusky/, Lezobr
Znaczek Bawi Uczy Ksztalci /polsky/
Poradnik Mlodego Filatelisty,T.Nowy
Wroclawskie WiadomosciFilatelistyczne
Der Briefmarken-Sammler
Filatelia školnikam /rusky/, , Levitas
500 zagadek filatelistycznych, Karlowicz
Jugendlexikon Philatelie , W.Grallert
O čem známky vypravují, Slavomír Kaiser
Příručka pro vedoucí kroužků mladých filatelistů l.d.,Kolektiv
Filatelistický test,1-3 Zd.Töpfer
Filatelistický test, disk 3, Dvořák
Strana 15
Rok
1965
1928
1927
1971
1962
1956
1958
1967
1890
1976
1974
1987
1967
1998
Literatura specializovaných oborů 1/20
Pořadí
Název
Rok
1972
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1
2
5
7
8
9
10
11
13
15
18
Výstava Písek 72 (symposium spec.oborů)
Handbuch der Bezirksaufdruckmarken d.1
Handbuch der Bezirksaufdruckmarken d.2
Pieczecie i stemple posztowe i nie poczt
Priced catalogue of postal stationery of the world
Kamer ilk gün Zarflari F.D.C.katalog
Handbuch der Kriegesgefangenenpost Tsingtau
V.Orlov a spol. Katalog SSSR /celin.obálky)
Die Averszettel der Deutschen Reichspost
V.Orlov a spol. Katalog SSSR (celin.obálky)
Les Émissions , Sucharges, Obliterations et Vignettes, des Sudétes
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
19
21
23
24
25
28
30
1.20
1.20
31
32
The General Revenue Stamps of Czechoslovakia
1971
Geschichte und Katalog der deutschen Eisenbahnmarken
1918
Firs Days vol.12 FDC
1966
Zumstein Ganzsachen Schweiz
1965
DDR Zentraler Kurierdienst und Behörden Diennstmarken
1965
Sieger:Ersttags-Brief Katalog-Berlin Bund -DDR-Österreich-Saar
1967
The T.Reich:Concentration Camp and Ghetto Mail System Under the 1966
Nazi Regime
Sonderstempel der DDR
1969
Stemple Mechaniczne i Okolicznosciowe Opolszyzny w 25 -Lecie
1970
(strojová razítka)
Die Postem Kriege Beiträge zur Geschichte der Feldopost
Panner FDC Schweiz
1962-1967
La Poste Maritime Francaise
1837-1939
Speciální katalog Europa
1966
Catalogue Rogers des obliterations et Timbres Poste Europa
1961
La Poste Maritime Francaise ,R.Salles díl I.(námořní pošta)
1760-1833
The Transatlantic Mail, Frank Staff
1956
Reklamní nálepky-Rekozettel,J.Koňas
1966
Die Vorläufer der Deutschen Kolonial Ganzsachen
1935
Indian rocket Mails stamps and Vignetes (raketová pošta)
1960
Vojenské a polní pošty v Brně do roku 1938, H.Danesch
Historie poštovnictví od r.1526,T.Vosolsobě (fotokopie exponátu)
3 díly
Německá telegrafie 1918-1945 (německy)
Katalog perfinů z území ČSR,V.Maxa
1987
Sborník poštovního muzea 1987
1987
Sborník Poštovního muzea 1978
1978
Sborník Poštovního muzea 1980
1980
Sborník Poštovního muzea 1981
1981
Sborník Poštovního muzea 1982
1982
Sborník Poštovního muzea 1983
1983
Sborník Poštovního muzea 1984
1984
Tradície a súčasnost z dějin filatel.na Slovensku,Zrubec-Kučera
Sborník Poštovního muzea 1986
1986
Reklamačné nálepky a slov.pošty 1940-85
Historie poštovnictví v Telči a okolí
Poštovné na Slovensku 1902-1958,J.Tekel
1.20
34
1.20 40-46
1.20
48
1.20
50
1.20
51
1.20
53
1.20
54
1.20
55
1.20
56
1.20
57
1.20
59
1.20 60-62
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
63
64
68
69
70
71
72
73
74
74a
75
75a
76
76a
Strana 16
1970
1966
1968-69
1964
1969
1963
1968
1880-1970
Literatura specializovaných oborů 1/20
Pořadí
Název
1.20
77 Sborník Poštovního muzea 1988
1.20
77a Poštovnictvo na Záhorí,P.Hallon
1.20
78a Pečiatky Bratislavy,Š.Bartolsky
1.20
79 Změny hranic Slovenska a Podkarpat. Rusi 1918-47,J.Obert
1.20
80 Seznam pošt ČR 1948-87, J.Kratochvíl
1.20
80a 150 let pošty v Rakovníku,F.Švarc
1.20
81 Polní pošty čs.vojsk v SSSR 1942-5,P.Fiala
1.20
82 Feld und Zensurpost 1914/18,Gottfried Köhler
1.20
83 Pošta v ghettu Terezín, F.Beneš-P.Tošnerová
1.20
85 Autopošty ČSR,Ča M,Slovensko 1937-1944,J.Horák
1.20
87 Pošta v ghettu Terezín 1941-1945, F.Beneš-P.Tošnerová
1.20
88 Internovaní italští vojáci v něm.táborech 1943-45
(italsky),G.Giannoccolo
1.20
89 Internovaní italští vojáci v něm.táborech 1943-45
(italsky),G.Giannoccolo
1.20
90 Filatelistický atlas Afrika
1.20
91 Filatelistický atlas-Amerika
1.20
92 Fiskální ceniny-známky na území ČR, J.Kořínek
1.20
93 Fiskální ceniny-celiny na území ČR, J.Kořínek
1.20
94 Kolek a železniční nákladní listy 1863-1918, J.Kořínek
1.20
95 Kolkové signety listinné na českém území 1686-1918, J.Kořínek
1.20
96 Poštovní historie Hlučínska, Ondrášek - Švejnar
1.20
97 Katalog Listinné kolky 1854-1918,J.Kořínek
1.20
98 Sborník Poštovního muzea 1988
1.20
99 Sborník Poštovního muzea 1989-90
1.20
100 Sborník Poštovního muzea 1991
1.20
101 Historie poštoven na Těšínsku,O.Tovačovský
1.20
102 Poválečná poštovní razítka na území ČR 1945-1946
1.20
103 Monografie Poštovní historie 1939-1945 -1.díl Razítka poštovních
úřadů 1939-1940 (předběžná),lektoři: P.Gebauer, M.Příkazský
1.20
104 Historie poštovnictví okresu Přerov,V.Krejčí
1.20
105 Dějiny pošty v českých zemích, vydala Česká pošta s.p.
1.20
106 Uhry - kolkové známky listinné 1868-1918,J.Kořínek
1.20
107 Novinový kolek v českých zemích 1789-1853,J.Kořínek
1.20
108 Cenné nálepky ČR APOST 1994-2005, Fencl a kol.
1.20
109 Pražské pošty Historie a současnost, Jiří Kratochvíl
1.20
110 Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
P.Čtvrtník,J.Galuška, P.Tošnerová
1.20
111 Čsl.vojsko na Ukrajině 1914-1920, R.Dubyniak, P.Cybaniak
1.20
112 Seznam pošt českých zemí 1945-1980
1.20
113 Poštovny okresu Příbram, Miroslav Forman
1.20
114 O vývoji poštovnictví na Prostějovsku
1.20
115 200 let pošty Písek
1.20
116 Sborník poštovní historie Jižních Čech
1.20
117 Česko-polské poštivní styky od nejstarších dob do konce
18.století,Ing.M.Polišenský
1.20
118 Archivní prameny l dějinám poštovnictví, ČSVTS
1.20
119 Sborník Poštovního muzea 1985
1.20
120 Poštovní historie Valticka,Jaroslav Glončák
1.20
121 155 let poštovní služby v Plasích 1848-2003,V.Novák,M.Hezký
1.20
122 Pošta československých legií ve Francii,J.J,.Verner
Strana 17
Rok
1988
1996
1988
1989-90
1991
1995
2000
2005
2009
2008
2007
1981
1972
1979
1972
1973
1983
1985
1999
2003
Literatura specializovaných oborů 1/20
Pořadí
Název
1.20
123 Historie poštovnictví v Telči a okolí, Henry Hahn
1.20
124 Vývoj pošty a pošt.razítek v Příbrami a na Březových Horách,
J.Boháč
1.20
125 Z historie pražských pošt, J.Kratochvíl
1.20
126 Poštovní historie Vitorazska, F.Dvořák, J.Klíma
1.20
127 The Liberation of May 1945, Robert J.Hill
1.20
128 The Postal History of the Free Czechoslovak Forces in Great Britain
1940-1945, Richard Beith
1.20
129 The Czechoslovak in Poland and in Russia 1939-1941 and
Czechoslovak in the Middle East 1940-1943, V.Palkoska,Otto
Hornung
1.20
130 Poštovní uspořádání po osvobození Prahy v květnu 1945, R.J.Hill
1.20
131 Index to Czechout 1975-2002
1.20
132 Kalendářní kolek v Rakousku a Uhrách 1721-1900
1.20
133 Hodonín a jeho pošta, Josef Šolc
1.20
134 O poště v Brně,F.Žampach
1.20
135 Protektorát B. u.M. Fiskal-Marken,Ganzsachen,Privatganzsachen
1939-1945, Hans-Dieter Lutz
1.20
136 Kolky indických feudálních států - kandidátská práce pro fiskální
filatelii, Ing.Jiří Černý,Ph.D.
1.20
137 Známky lokální,vojenské a lodní pošty Osmanské říše - kandidátská
práce, Ing.Jiří Černý,Ph.D.
1.20
138 První kosmonautka, Petr Fencl - aspirant jury pro temat.filatelii
1.20
139 Maximafilie-Rumunsko, Dr.Ioan Daniliuc
Strana 18
Rok
2003
1992
1989
2001
2004
2002
2003
2005
2003
2006
2003
2000
2003
2009
2009
2011
2003
Různá literatura 1/21
Pořadí
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Název
Money in Stamps, J.A.Mackay
Grafika a známková tvorba, J.Švengsbír
Užitá grafika a známková tvorba Jaroslava Lukavského
Grafika a známková tvorba, Ivan Strnad
Grafická a známková tvorba Eva Štiková, J.Šváb
Philatelic ForgersV.E.Tyler
Priced Guide to Philatelic Literature, H.JMR
Forty-Second American Philatelic Congress
Poštovní řád od 1.3.1968, Federál.min.spojů
,Das Postwesen, F.Lauxmann
Die neuen Medien, P.Dumitriu
ABC der neuen Medien, P.Dumitriu
Interphila 1982
Opas Postimerkkiluettelon Kayttajalle, Eero Hellsten
2a Giornata Della Filatelia, Mantova
Umění na známkách PRAGA 1988
Umění na známkách PRAGA 1988
Příručka pro sběratele pohlednic,Fr.Beneš
Ročenka Svazu českých filatelistů
Umění na známkách,PRAGA 1978
Plzeňský kraj ve filatelii
Žďár n/S.na pošt.známkách, K.Černý
Hrad Perštejn na pošt.známkách, K.Černý
Havlíčkobrodsko na pošt.známkách, K.Černý
Severní Horácko na pošt.známkách, K.Černý
Památky UNESCO na pošt.známkách, K.Černý
Philatelic Expertising
Strana 19
Rok
1967
1965
1965
1966
1966
1976
1971
1976
1984
1985
1985
1987
1987
2004
2004
1978
1995
2006
2005
2006
2006
2006
2004
Všeobecná a odborná literatura 1/31
Pořadí
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
1.31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
48
49
50
51
52
55
56
57
58
59
60
66
68
69
70
71
Název
Rok
A Glossary of Abbreviated Handstruck Stamps
Postal history journal
Vlastivědný sborník Příbram 2.d.
Das neue Buch von der Welpost,E.Theil
Cizojazyčná korespondence pro filatelisty
Filatelist.slovníček k německým katalogům, Dr.Zítek
The Standard Philatelic Dictionary,B.Poole,W.Wilie
Wörterverzeichnis phil.Ausdrücke,angl.-německý,franc.-něm.
Russisch auf Briefmarken
Geschichte der Deutschen Post in den Kolonien u.im Ausland
Studie o filat.sbírkách Poštovního muzea
The Philosophy of Collecting National Philat. Museum USA
Zumstein-slovník ke katalogu
Zumstein-slovník ke katalogu
Der Briefmarkenkönig,životopis P.A.de Ferrari, P.J.Bohr, německy
Briefmarken erzählen Weltgeschichte,A.Hardtmut
Lehrbuch der Briefmarkenkunde, T.Haas
Romantik der Briefmarke (Geschichten,Abenteuer,Anekdoten)
Die Schönheitswerte der Postmarken,G.E.Pazaurek
Sborník referátů -sympos.námětové filatelie PRAGA 1968
Josef Liesler-Grafika a známková tvorba-vyobrazení
Ivan Strnad-Grafika a známková tvorba-vyobrazení
Švédsko - český slovník
co je co ve filatelii/základní názvosloví/,E.Herout
Kurz filatelie /španělsky/, P.M.Giró
Filatelistický atlas /česky/ Hlinka-Mucha
Filatelistické pomůcky č.1 Historie poštovnictví od r.1526-1850
Filatelistické pomůcky č.2 Poštovní historie od 1851-1918
Filatel.pomůcky č.3 Přechodné období 1918-1919
Filatel.pomůcky č.4 Hradčany
Filatel.pomůcky č.5 Holubice,Osvoboz.republ.hospodářství a věda
Filatel.pomůcky č.6 Pošta československá 1919
Filatelistický atlas /anglicky/, Hlinka-Mucha
Filatelistický atlas /anglicky/-londýnské vydání
Světová výstava PRAGA 1988-poštovní známka a filatelie
Světová výstava PRAGA 1988
Michel:Abartenführer
Filatelie od A do Z /rumunsky/ M.Danescu
Články o filatelii/řecky/,N.Beriopoulos
Filatelisté a filatelie, Fr.Šrámek
Velký filatelist.slovník /rusky/
O teritoriálnej filatelii-Zborník článkov,ZSF Bratislava
Filatelistický výber 1987, ZSF Bratislava
Filatelistický výber 1988, ZSF Bratislava
Filatelistický výber 1989, ZSF Bratislava
PRAG "Kleine" - und "Ghetto" - Post, Dr.R.Wurth
Odborný filatelistický slovník, Cermak-Ramisch-Rázga
Odborný filatelistický slovník, Cermak-Ramisch-Rázga
Odborný filatelistický slovník, Cermak-Ramisch-Rázga
Filatelist.slovník: English and Italian, Italiano e Inglese, R.Dehn
1964
1964
1968
1900
Strana 20
1963
1939
1956
1905
1920
1975
1977
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1982
1987
1987
1988
1988
1985
1991
2005
2005
2005
2004
Zprávy z knihoven 1/32
Pořadí
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32
2
3
4
5
6
7
8
Název
Rok
Katalog Deutschland und deutsche Gebiete,1.díl
Katalog Deutschland und deutsche Gebiete,1.díl
Literatur-Nachrichten 69/81
Literatur-Nachrichten 69/81
Literatur-Nachrichten 82/83
Literatur-Nachrichten 1984
Katalog Philatelistische Bibliothek Můnchen 1983
1966
1966
Strana 21
Zprávy z filat.organizací 1/33
.
Pořadí
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1
2
3
7
9
10
11
12
13
15
16
20
21
22
23
24
26
27
31
32
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
49
50
51
52
53
54
Název
Rok
Sofia 1969
Katalog guide Catalogue,Sofia 69
Palmares, Sofia 69
Výstava pošt,známek Poděbrady
Výstava Č.Třebová
Katalog výstavy Gottwaldov
Mladé Brno , Oblastní výstava
Martin, Oblastní výstava
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1967
1968
1967
1964
1964
1967
1967
1967
1967
1967
1937
1973
1930
1973
1974
1969
1974
1973
1972
1973
1938
1938
1933
1968
1973
1970
1955
1928
1950
1938
Liberec 67, Krajská výstava
1.33
Bulletin 3, Praga 68
Výstava Itálie 1967
Internationale Briefmarkenausstellung Paris 1964
Exposition Philatelique Internationale Philatelic Paris 1964
4.československo-německá výstava Plzeň 1967
Okresní výstava Modřany 67
Oblastní výstava Trenčín
II.celost.výstava Mladých filatelistů Pardubice 1967
Katalog výstavy Praha-Moskva 1967
Katalog-Celostátní výstava Bratislava 1937
Oblastní výstava Valašské Meziříčí 1973
Propagační výstava Rakovník 1930
Katalog námětové výstavy MB 73,50.výročí KF Ml.Boleslav
Mezinárodní výstava ČSSR-NDR, Č.Budějovice 1974
Výstava Poděbrady 1969
Jubilejní krajinská výstava pošt.známek Pardubice l974
Katalog 6.družební výstavy Plzeň-Rosswein 1973
Belgica 72-Brussel
Světová výstava Polsko 73
Mezinárodní výstava pošt.známek PRAGA 1938
Zpráva soudcovského sboru PRAGA 1938
Internacionale Postwertzeichen Austellung WIEN 1933
PRAGA 1968
Expozitia Filatelica -Socfilex III-Bucurest 1973
Filatelističeskaja bibliografija MOSKVA 1970
Mezinárodní výstava známek Praha Mánes 1955
Exposition Philatéliqve Internationale de MONACO 1928
Celostátní výstava pRAHA 1950
I.ročenka ústředí československých filatelistických spolků v Praze
1938
56 Mezinárodní výstava pošt,známek-Praha 1955-popis sovět,známek
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
60
65
66
69
70
72
73
75
76
Celoarmádní výstava pošt.známek Lipník n/Bečvou 70
Okregowa wystawa filatelistyczna "Copernicana Tarnów-72"
II.Ogólnopolska mlodziezowa wystawa "Mikolaj Kopernik-500"
Palmares "Mikolaj Kopernik-500"
Procés-verbal de l´assemblée générale annuelle-Varsovie 1960
Celostátní výstava Československá známka-Praha 1967
Katalog Celostátní výstavy známek BRNO 1966
PRAGA 1962
X.Ogólnopolska wystawa filatelistyczna-KRAKÓW-68
Strana 22
1955
1970
1972
1972
1972
1960
1967
1968
1962
1968
Zprávy z filat.organizací 1/33
Pořadí
1.33
78
.
Název
Okresní výstava Česko-Německá spolupráce Znojmo-BautzenBudyšín 1967
Katalog - Okresní výstava známek CHEB 1967
Celoštátna aerofilatelistická výstava AERO-BRATISLAVA 1967
Celostátní námětová výstava pošt.známek Ostrava 67
Oblastní výstava Opava 67
Výstava pošt.zunámek mladých filatelistů Praha 1966
AMPHILEX 67-AMSTERDAM
AMPHILEX 67-publikace 2
AMPHILEX 67-publikace 3
Filatelistická výstava KRAKÓW 71
Mezinárodní výstava KRAKÓW 1970
Mezinární výstava POZNAŇ 68
POZNAŇ 68 Palmare
Katalog výstavy známek v Lounech 1928
Krajowa wystawa medali i plakatów filatelistycznych, Jelenia Góra
Olympia 1970 London
Okympia 1970 London
Istanbul 1968
Polski filatelista 1
Celoštátna výstava pošt.známok Bratislava
Mezinárodní výstava Kroměříž 1973
II.Kreis-Briefmarkenausstellung 1967
Internationale Briefmarken-Austellung, Katowice 1974
Album Karikatúr vystavených na celoštátnej výstave pošt.známok v
Bratislavě 1937,Kreslil Dr.J.Fischer
Katalog Popularny 1975
Bulletyn filatelistyczny 1974
Informator 1975 Polsko
Mezinárodní výstava pošt.známek Opava 74
Československé dopisnice,sešit 13,Ing.Weiss
O průsvitné značce na pošt.známkách, Lešetický
Die deutschen Ganzsachen 1850-1930
Timbres et Sports
Praktisches Handbuch der Friemarken des Königsreichs Sachsen
Die Deutschen Kriegsmarken in ihren Spielarten und
Abarten,W.Richter
Symposium specializ.oborů ve filatelii na celostátní výstavě Písek
1972
III..krajská výstava pošt.známek OLYMPSPORT, Č.Budějovice
Českoslovenasko-Bulharsko, Hr.Králové-Mezinárodní výstava 71
Příležitostná razítka a pošt.celiny 1968
Die Briefmarken der Währungreform der Oberpostdirektion Halle
Die Briefmarken der Währungsreform der Oberpostdirektion Dresden
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
97
98
99
100
102
103
104
105
108
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
114
115
117
118
120
121
122
123
125
126
1.33
127
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
128
129
130
131
132
1.33
1.33
1.33
133 35 let KF Slovan Praha - Ročenka
134 500 zagadek filatelistycznych
135 Bohemoslovenika-Katalog známek ve vztahu k našim
zemím,Dr.J.Kostelka
136 Mezinárodní výstava pošt.známek Kutná Hora 1973
137 Krajská výstava pošt.známek Mariánské Lázně 72
1.33
1.33
Strana 23
Rok
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1967
1967
1967
1971
1970
1968
1968
1928
1968
1969
1969
1969
1937
1973
1967
1974
1937
1975
1974
1974
1931
1932
1949
1921
1919
1972
1970
1971
1954
1975
1974
1965
1973
1972
Zprávy z filat.organizací 1/33
Pořadí
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
158
159
160
161
162
163
164
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
165
166
167
168
169
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
1.33
1.33
1.33
1.33
181
182
183
184
.
Název
Jubilejní výstava 55 let čsl.známek Praha 1974
Oblastní výstava Modřany 1972
Tematica Poznaň 1968- mezinárodní výstava
Katowicki Biuletyn filatelistyczny 74 č.13
Katowicki Biuletyn filatelistyczny 74 č. 14
Světová výstava Poznaň 1973
Lodzki Biuletyn filatelistyczny č.49
Lodzki Biuletyn filatelistyczny č. 50
Wroclawskie Wiadomości filatelistyczne č.1
I.dodatek katalogu sběratelů čsl.známek protektorátu Č a M
II.dodatek katalogu býv.čsl.známek a známek protektorátu Č a M
Priced Guide to Philatelic Literature, HJMR
Katalog Krajské výstavy pošt.známek Jirkov 76
Jubilejní výstava 55 let čsl.pošt.známek-katalog
Krajská výstava pošt.známek Gottwaldov 75
Oblastní výstava pošt.známek Aš 1974
Krajská výstava pošt.známek Neratovice 74
Výstava pošt. známek k 50 výr.klubu Jindřichův Hradec
Výstava pošt.známek Horní Slavkov
I.oddílová výstava známek mladých filatelistů Expedice 30
Č.Budějovice
Specializovaná výstava Zdraví a mládí, Praha 75
Okresní výstava pošt.známke Vaškov 71
Oblastní výstava pošt.známek Mikulov 1973
Krajská výstava pošt.známek Hodonín 73
Okresní výstava v Bystřici pod Pernštejnem 73
Propagační výstava Písek 75
Seznam námětové skupiny Červený kříž-Zdravotnictví,Viklický-Maxa
IBRA München 73-Bericht der Jury
Celostátní výstava Praha 75
Studie o čsl.otiscích Frankotypů
AMPHILEX 67 - Catalogus
Catalogus Internationale Filatelische Tentoonstelling van hat
EEUWFEST der eerste belgische postzegels
International Postwertzeichen Ausstelung Wien 1933
Internationale Briefmarkenausstellung Wien 75
Sborník-Celostátní výstava specializ.oborů Kutná Hora 1976
Expozitia Filatelica R.S.Romania R.S.Cehoslovaca - Palmares
Mezinárodní výstava SOCFILEX 76 Praha - Palmáre
KF Martin 50.výročí
Celoslovenská výstava poštovních známek Martinia 74
Briefmarken Freundschafts Ausstelung DDR -CSSR Magdeburg
Internationale Briefmarkenausstellung Junger Philatelisten
Výstava pošt.zn ámek Jindřichův Hradec 1971
Československo-Bulharsko 1971 Hradec Králové-Mezinárodní
výstava
I.družební výstava Ostrava-Katovice
Krajská výstava známek Příbram 1972
Propagační výstava pošt.známek Písek
Mezinárodní výstava Katowice 1974
Strana 24
Rok
1974
1972
1968
1974
1974
1973
1974
1974
1974
1940
1940
1971
1976
1974
1975
1974
1974
1971
1975
1975
1975
1971
1973
1973
1973
1975
1973
1975
1934
1967
1933
1975
1976
1975
1976
1975
1974
1976
1977
1971
1971
1973
1972
1975
1974
Zprávy z filat.organizací 1/33
Pořadí
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.93
1.93
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
185
186
189
192
193
196
197
198
200
203
204
205
206
209
210
211
212
213
214
215
217
218
219
222
223
225
226
227
228
229
231
232
234
235
236
237
239
240
241
242
243
244
246
247
248
249
250
251
252
253
254
.
Název
Katalog Polskich Stempli Okolicznościowych,A.Myślicki
Expozitia Filatelica Omagialá Olipiada 76 Montreal
Kronika KČF OO-01 Praha-90.výročí
Zpravodaj KČF 00-01
Městská výstava pošt.známek Praha 1977
Oblastní výstava pošt.známek Prostějov 1972
Katalóg námetovej výstavy Fauna-Flóra Zvolen 72
III.celost.výstava Bratislava 73
Výstava námět.filatelie Temafila 73 Sezimovo Ústí
Celoslovenská výstava pošt.známok Martinia 74 v Martine
Polstoročie klubu filatelistov v Martine 1923-1973
Krajská výstava pošt.známek Ústí nad Labem 75
Krajská výstava Jindřichův Hradec 75
Oblastní výstava Strakonice
Medzištátna výstava poštových známok ČSSR-RSR Zvolen
Krajská výstava KMF Juventus Budovicii 1976,Č.Budějovice
Celoštátna výstava pošt.známok mladých filatelistov Bratislava 76
Oblastná výstava Šala 76
Oblastní výstava mladých filatelistů Bučovice
Oblastní výstava Jevíčko 76
Celostátní výstava spec.oborů Kutná Hora
Krajská výstava Sušice
Oblastní výstava Praha 76
Mezistátní výstava CSSR-PLR Ostrava 1976
Mezinárodní výstava SOCFILEX 76 Praha
Oblastní výstava Žďár n.Sázavou
Oblastní výstava Klatovy
Katalóg Oblastnej výstavy Komárno 1977
Medzištátna výstava SSR - USSR Bratislava 77
Mezistátní výstava ČSSR-NDR Plzeň 77
Polsko Czechoslowacka wystawa Olsztyn-77
Oblastní výstava Mladých filatelistů Ostrava-Poruba
SOZ-PHILEX 77 Berlin 77
Mezistátní výstava Československo-Bulharsko Třebíč 77
Oblastní výstava Jablunkov
Celost.námětová výstava Temafila 77 Sezimovo Ústí
Krajská výstava Příbram 77
Mezistátní výstava pošt.známek ČSSR-NSR Kladno
Celoštátna výstava Bytča 77
Oblastní výstava Prostějov 77
Oblastní výstava mladých filatelistů Vrchlabí 77
Krajská výstava Valašské Meziříčí
Krajská výstava mladých filateliastů Pardubice
Výstava pošt.známek Ostrava-Volgograd 78
Krajská výstava Středočeského kraje a Prahy -Ml.Boleslav
Krajská výstava Č.Budějovice
Oblastní výstava mladých filatelistů Mor.Třebová 78
Krajská výstava Jihomoravského a Severomoravského kraje Brno
Oblastní výstava Kutná Hora
Krajská výstava Lipník n.Bečvou
Mezistátní výstava Československo-Bulharsko 77 Třebíč
Strana 25
Rok
1976
1977
1977
1972
1973
1973
1974
1973
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1970
1975
1977
Zprávy z filat.organizací 1/33
Pořadí
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
255
256
257
261
265
267
268
271
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
1.33
.
Název
Mezist.výstava ČSSR-SSSR Chomutov 77
PRAGA 1978-Bulletin č.1-3
PRAGA 1978-Katalog
Expozitia Filatelica Romania-Cehoslovacia - Bucurest
I.výstava pošt.známek v Mnich.Hradišti 1946
Katalog PRAGA 88
Katalog PRAGA 88
Městská filatelistická výstava Bratislava-Praha
Výstava pošt.známka 1840-1940
Průvodce výstavou Jihlava 2009
Průvodce výstavou OSTROPA 2003
Celostátní výstava pošt.zn.BRNO 2003 ve fotografii
Krajská filatelist.výstava Benešov 1988
Krajská v ýstava známek Praha 1-Katalog
Oblastní výstava pošt.známek Loučovice
Celostátní výstava pošt.zn.BRNO 1946 - Katalog
Výstava pošt.historie -40 let KF 00-15
Výstava pošt.známek BRNO 1953
Celostátní výstava pošt.známek BRNO 1958
Celostátní výstava pošt.známek BRNO 1966
Sborník 100.výročí LČF 00-1
III. Euroregionální filatelist.výstava K.Vary 2006
1.celoarmádní výstava pošt.zn. LIPNÍK 1994
Regionální výstava pošt.známek Trutnov
Almanach stoleté historie 1905-2005 na území města Frýdku-Místku
Krajská výstava Praha-Bratislava-Jihočeský kraj
Výstavní katalog BRNO 2005
Mezistátní výstava pošt.zn.STRAKONICE 1987
Oblastní v ýstava známek TEREZÍN 1987
120. výročí KČF 00-1
II.Česko- německá výstava pošt.zn. OSTROPA Bulletin č.2
Oblastní výstava mládeže-Katalo - Ml.Boleslav
EXPONET virtuální mezinár.filat.výstava
85 let KF 06-40 Vysočina v Jihlavě
Almanach KF 04-42 Roudnice n.L.
Bulletin PRAGA 88
20.let Svazu československých filatelistů
Celostátní výstav pošt.známek BRNO 74
To bylo Brno 2005
Světová výstava pošt.známek PRAGA 2008 ( "Taková byla", Bulletin
I., Katalog, Palmáre)
306 Celostátní výstava PRAHA 1967
Strana 26
Rok
1977
1978
1975
1946
1988
1988
1986
1940
2009
2003
2003
1988
1983
1982
1946
1983
1953
1958
1966
1987
2006
1994
2006
2005
1987
2005
1987
1987
2007
2003
1988
2008
2008
2007
1988
1985
1974
2005
2008
1967
Zprávy z filatelist.organizací-zahraničí 1/34
.
Pořadí
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
2
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
1.34
1.34
19
20
1.34
1.34
1.34
1.34
21
22
24
27
1.34
1.34
1.34
40
44
47
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Název
Rok
Women in Philately, National Philatelic Museum
2nd Topical Stamp Exhibition, National Philatelic Museum
Krakowski Ruch Filatelistyczny 1893-1968
S.P.A.Convention Issue,National Philatelic Museum
History of Puerto Rico, National Philatelic Museum
A.P.S.1952 Convention and Exhibition,National Philatelic Museum
Masterpieces from Private Collections,National.Philatelic Museum
American Philatelic Congress,National Philatelic Museum
Switzerland Centary Stamp Exhibition,National Philatelic Museum
Stamp Collectors Annual 1961,A.Haris
Stamp Collectors Annual - 1949
Glówne Zadania i Zasady Organizacyjne Wystawiennictwa
Filatelistycznego Polskiego Zwiazku Filatelistów
A.P.S. Philadelphia Chapter 18,National Philatelic Museum
Die Schönheit der klassischen Tiefdruckmarken des Britischen
Weltreiches,H.R.Johannsen
Centennial Exhibition Belgium and Colonies Philatelic Museum
Stamp Exhibitions, H.L.Lindquist
Topical Stamp Exhibition, National Philatelic Museum
Compex Combined Philatelic Exhibition of Chicagoland,
Incorporated
Mezistátní výstava pošt.známek KUBA--ČSSR 1980
Socphilex-Wroclaw 1984
Pacific 97 Handbook - World Ohilatelic Exhibition-The Congress
Book 1997
500 Jahre Post in Leipheim 1496-1996
The Grand Prix Club Book 1950-2000
Republiková filat.výstava Žilina 2001
Bautzen-Budyšin 1000 let města
XIX filat.výstava Katowice 2003- Katalog a Palmare
Košice vo filatelii 2004
Agrofila - 7.městská filatelisticko filokartistická výstava 2006
Pošta Františka II.Rákócziho v r.1703-1711
REGENIA 2007 Internationale Briefmarkenwettbewerbsausstellung
im Rang 2
1953
1951
1968
1950
1949
1952
1950
1950
1950
Strana 27
1972
1961
1949
1950
1977
2002
2003
2004
2006
2006
2007
Aukční katalogy-firemní literatura 1/35
.
Pořadí
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
Název
Rok
6
12
19
20
Pofis 1969
Bolaffi International Catalogue - the Auctions 1973/4
Bolaffi International 1998
Lawrence Kenneth Collection of Trains on Philatelic Items, David
Feldman
21 Rarities of the World a Important Collections ,David Feldman
Strana 28
2010
2009
Znalecké příručky-zpravodaje 1/36
.
Pořadí
1.36
1.36
1.36
.1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
Název
Rok
1 Grosses Handbuch der Philatelie-I.Die Postzeichen (Ex Libris
J.Lešetický)
2 Lindberg´s grosses Handbuch der Philatelie
3 Coupd´oeil sur la Philatélie,R.Valuet
4 Billig´s Philatelic Handbook, I. (klasické známky a jejich razítkování v
tomto i dalších dílech
5 Billig´s Philatelic Handbook, II.
6 Billig´s Philatelic Handbook, III.
7 Billig´s Philatelic Handbook, IV.
8 Billig´s Philatelic Handbook, V.
9 Billig´s Philatelic Handbook, VI.
10 Billig´s Philatellic Handbook, VII.
11 Billig´s Philatelic Handbook, VIII.
12 Billig´s Philatelic Handbook, IX.
13 Billig´s Philatelic Handbook,X.
14 Billig´s Philatelic Handbook, XI.
15 Billig´s Philatelic Handbook, XII.
16 Billig´s Philatelic Handbook, XIII.
17 Billig´s Philatelic Handbook, XIV.
18 Billig´s Philatelic Handbook, 15.
19 Billig´s Philatelic Handbook, XVI,
20 Billig´s Philatelic Handbook, 17.
21 Billig´s Philatelic Handbook, 18
22 Billig´s Philatelic Handbook, 20.
23 Billig´s Philatelic Handbook, 21.
24 Billig´s Philatelic Handbook, 22.
25 Billig´s Philatelic Handbook, 23.
26 Billig´s Philatelic Handbook, 25.
27 Billig´s Philatelic Handbook, 26.
28 Billig´s Philatelic Handbook, 27.
29 Billig´s Philatelic Handbook, 28.
30 Billig´s Philatelic Handbook, 28.
31 Billig´s Philatelic Handbook, 29.
32 Billig´s Philatelic Handbook, 30.
33 Billig´s Specialized Catalogues,6. (Handbook of the Private Local
Posts)
34 Billig´s Specialized Catalogues,6.
35 I Francobolli di Maurice Burrus, G.Bolaffi
36 The Stamps of Maurice Burrus old Italian States, G.Bollafi
37 Les Timbres de Maurice Burrus Anciens Etats Italiens
38 Illustriertes Verzeichnis aller bekannten Neudrucke staatlicher
Postwertzeichen,F.Kalckhoff
39 MissbrauchteÖsterreichische Levantesstempel, E.Müller
40 Übersich geteilten Marken, F.Genth, HJMR Co.
41 Handbook on Philatelic Forgeries, S.Eye, HJMR Co.
42 Deutscher Altbrief
43 The Encyklopedia of British Empire Postage Stamps 1775-1950, III.
The Empire in Asia
44 Filatelistické rozpravy,Jaroslav Lešetický (14 ks sešitků)
45 Churchill on Stamps, J.A.Mackay
Strana 29
1956
1963
1948
1951
1952
1945
1946
1948
1948
1948
1949
1949
1950
1950
1951
1951
1952
1953
1953
1954
1954
1955
1956
1956
1957
1959
1960
1960
1949
1964
1950
1950
1892
1911
1968
1951
1966
Znalecké příručky-zpravodaje 1/36
Pořadí
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
62
63
64
65
66
67
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
68
69
70
71
72
73
76
77
79
1.36
80
1.36081 81
1.36
82
1.36
1.36
1.36
1.36
83
84
85
86
1.36
.
Název
Les Timbres de Fantaisie et non officiels,G.Chapier
Les Timbres de Fantaisie,G.Chapier
Abgekürzte vorphilatelistische Stempel, H.Deninger
Der Altbrief und seine Geheimnisse, K.Huber
Briefe, Boten und Belege, W.Eisenbeiss
Album Weeds how to Detect Forged Stamps, R.Earée
Privatpostmarken Katalog,Glasewald
Neudrucke und Ihre Kennzeichen, IV.
600 Falschstempel, W.Wolff
Schweiz Abstemplungswerk 1843-1882,
The Forged Stamps of All Countries, J.Dorn
La Philatélie Sans Exoerts?
The early Philatelis Forgeries of All Countries, ,L.Ragatz
A History of Canadian R.P.Os.,L.F.Gillam
Monographie des Faux et Falsifications des Timbres-Poste de
Belgique, M.Tolli
Die deutschen Hufeisenstempel, H.F.Spalink
Fakes and Forgeries of Germany and Colonies
Forgerie Old and New, A.C.Johnson
600 Falschstempel, W.Wolff
Studie o filatelistických sbírkách Poštovního musea, E.Hirsch
Perkins Bacon Records, I. Extracted, with a Commentary, by the late
Percy de Worms
Perkins Bacon Records, II.
Colour Guide for Stamp Collectors, S.Gibbons
Taschenlexikon der Farben, A.Kornerup, J.H.Wanscher
Phantom Philately, Melville
Kurzgefasste Beschriebung der Assays-Sammlung, A.Reinheimer
Vademecum der Fälschungen, HJMR Co.
Aims advanced ink Mixing System
Seltene Briefmarken aus Aller Welt, F.Sedláček
The Encyclopedia of British Empire Postage Stamps, IV. The Empire
in Australasia
The Encyclopedia of British Empire Postage Stamps, II. The Empire
in Africa
The Encyklopedia of British Empire Postage Stamps, III. The Empire
in Asia , 1775-1950
Timbrex-Signes D´authenticite et Description des Reimpressions
Officielles et Privees des Timbres Classiques - EUROPE,H.Schloss
Billig´s Philatelic Handbook, 30.
Billig´s Philatelic Handbook, 31.
Fakes Forgeries Experts
Vade-Mecum du Spécialiste - Expert en Timbres-Poste D´europe,
F.Serrane
87 Vade-Mecum du Spécialiste-Expert en Timbres-Poste Hors d´Europe
Strana 30
Rok
1953
1970
1966
1953
1925
1940
1946
1953
1967
1943
1966
1941
1936
1953
1953
1963
1903
1968
1965
1962
1949
1951
1944
1964
2001
1926
1929
Download

Obecná filatelistická literatura