Vstupní modul BX-IM4.
Input Module BX-IM4.
• 4 vstupy pro monitorované nebo nemonitorované stavy bezpotenciálových kontaktů • vhodné pro spínací pulzy delší než
330 ms • nízká spotřeba • vysoká odolnost vůči chybám
s pomocí speciálního managementu • integrovaný zkratový
izolátor • ochranný kryt splňující třídu krytí IP 66.
• 4 inputs for monitored and/or not monitored interrogation
of potential-free contacts • suitable to handle switching states
with a duration of more than 330 ms • low power consumption
• high resistance against faults thanks to special energy management • integrated short circuit isolator • case satisfies
IP 66 protection class.
Popis
Vstupní modul BX-IM4 je určený pro zapojení do kruhové do kruhové linky X-LINE. Modul lze použít pro
indikaci a sledování různých stavů, např. dveřních kontaktů, požárních klapek, hasících systémů, stavových
hlášení sprinklerů apod.
Description
The input module BX-IM4 is suitable for the connection to Integral X-LINE and is for indicating and monitoring different types, e.g. door contacts, fire dampers,
extinguishing systems, sprinkler responses etc.
Modul BX-IM4 má 4 vstupy, konfigurovatelné jako
monitorované nebo nemonitorované, použitelné pro
spínání kontaktů delší než 330 ms.
It contains 4 inputs for the monitored and nonmonitored querying of potential-free contacts, which
are suitable for detecting switching states with durations of more than 330 ms.
Adresace modulu, stejně jako konfigurace parametrů
(pro každý vstup jednotlivě), se provádí pomocí PC
software přes ústřednu EPS.
Addressing of the module as well as setting the parameters, which are set separately for every input, are carried
out using PC software via the fire alarm control panel.
Modul BX-IM4 obsahuje vestavěný zkratový izolátor,
který zaručuje plnou funkci modulu i v případě poruchy
kruhového vedení (přerušení nebo zkratu). Dodatečně
také dokáže trvale monitorovat a detekovat pokles napětí na lince X-LINE.
The BX-IM4 contains a short circuit isolator which
guarantees, that a possible failure is located and that the
loop stays in unrestricted function even in case of a
wire break or a short circuit, in addition the voltage on
the loop line is internally monitored on under voltage.
Modul BX-IM4 se montuje do plastové krabice s krytím
IP 66, kterou lze podle potřeby osadit řadou různých
typů kabelových průchodek.
The BX-IM4 is installed in an IP 66 protection class
plastic case, which can be fitted with different cable
inlets depending on requirements.
Pro instalaci je doporučené použít stíněné kabely zejména tam, kde lze předpokládat občasnou nebo trvalou
přítomnost rušivých elektromagnetických polí.
A shielded cable installation is recommended, particularly in cases, where electromagnetic disturbances occur, or such could be caused periodically during working processes.
Při aplikaci je nezbytné dodržet všechny národní předpisy a doporučení pro návrh a instalaci systémů EPS.
The country-specific guidelines for planning and installation of automatic fire alarm systems are applicable.
Vstupní modul BX-IM4.
Input Module BX-IM4.
Připojení:
Zkratový izolátor:
Krytí:
Teplota okolí:
Relativní vlhkost:
Rozměry:
Kryt:
Barva:
Schválení VdS:
12 až 30 VDC
typ. 450 µA
sériový, 2 vodičová technika
4 monitorované/ nemonitoro
vané vstupy stavů bezpotenc.
kontaktů
šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
integrovaný
IP 66 v krabici
-20° až +60°C
5 až 95%, bez kondenzace
67 x 67 x 20 mm
(v krytu 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, bezhalogenový
šedá (RAL 7035)
požádáno
Operating voltage:
Current consumption:
Signal transmission:
Function:
Connection:
Short circuit isolator:
Protection class:
Ambient temperature:
Relative air humidity:
Dimensions:
Case:
Colour:
VdS-Approval:
12 to 30 VDC
typ. 450 µA
serial, 2 wire technology
4 inputs for monitored or
non-monitored querying of
potential-free contacts
Screw clips, max. 1.5 mm²
integrated
IP 66 with case
-20° to +60°C
5 to 95% without condensation
67 x 67 x 20 mm
(with case 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogen-free
grey (RAL 7035)
applied for
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
Provozní napětí
Klidový proud:
Přenos signálu:
Funkce:
Technical data
© Schrack Productions - DB00067DE-EN - BX-IM4 - V1.0 - 12.2009
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Technická data
Download

Vstupní modul BX-IM4. Input Module BX-IM4.