Zdroje zvuku
• bodové zdroje - vlnění se šíří v kulových
vlnoplochách
• přímkové zdroje - převažuje jeden rozměr a
vlnoplochy mají tvar válce
• plošné zdroje - vlnoplochy jsou rovinné.
• MOBILNÍ
• STACIONÁRNÍ
• Působící trvale
• Působící omezenou dobu
Veličiny akustické imise
• L [dB] - hladina akustického tlaku
• LA [dB] - hladina akustického tlaku A
• LAeq [dB] - ekvivalentní hladina akustického tlaku A
Veličiny akustické emise
• LW [dB] - hladina akustického výkonu
• Q [dB] - činitel směrovosti
Akustický výkon P [W] je množství akustické energie, kterou zdroj
vyzáří do okolního prostoru za jednotku času.
Hladina akustického výkonu
P
LW = 10 log
Pref
-12
Pref = 10 W
Činitel směrovosti
Šíření zvuku ve volném prostoru
P
P
I= =
S 4π r 2
I
P
1
= −12 .
−12
10
10
4π r 2
I
P
1
10 log = 10 log + 10 log
I0
P0
4π r 2
Q
L = LW + 10 log
4π r 2
Šíření zvuku ve volném prostoru
Má se vypočítat hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 35 m od
bodového zdroje umístěného na terénu. Hladina akustického výkonu
LW = 90 dB.
L = LW + 10 log
Q
2
=
90
+
10
log
= 51,1 dB
2
2
4π .r
4π .( 35 )
Úkolem je stanovit, jak poklesne hladina akustického tlaku, jestliže
se změní stanoviště pozorovatele ze vzdálenosti r1 na vzdálenost r2
= 2r1 od zdroje zvuku.
r12
r1
1
L2 = L1 + 10log 2 = L1 + 20log = L1 + 20log = L1 − 6
r2
r2
2
Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
Christian Huygens (1629 – 1695)
holandský matematik a astronom
Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
Augustin Jean Fresnel (1788 – 1827)
francouzský fyzik
N=
2δ
λ
Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
N=
2δ
λ
Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
Útlum překážkou – prof. Maekawa
D [dB]
N=
2δ
λ
Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
Útlum překážkou – doc. Čechura
(
)
 
D = 10 log 4 9 N + 3 N + 1
 
(
)
D = 10 log  9 N + 3 N + 1

B=−
signδ
signδ


+ 10 
 
B
+ 10  + 6

B
3 N +1
5N
N=
2δ
λ
Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
Útlum překážkou – doc. Čechura
N=
δ. f
170
1,708.100
pro f = 100 Hz
N=
=1
170
1,708.1000
pro f = 1000 Hz N =
= 10
170
−4


1
5
D100 = 10 log (9 + 1 + 1) + 10  + 6 = 16,5 dB


−31


1
3
50
D1000 = 10 log  90 + 10 + 1 + 10  + 6 = 25,7 dB


(
)
Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
Útlum překážkou – doc. Čechura
N=
D100
δ. f
170
pro f = 100 Hz N =
− 0,002.100
= −0,001
170
pro f = 1000 Hz N =
− 0,002.1000
= −0,01
170
(
)
−1

3
= 10 log 0,009 + 0,001 + 1 + 10 − 200  + 6 = 5,6 dB


D1000
(
)
−1

3
= 10 log 0,09 + 0,01 + 1 + 10 − 20, 6  + 6 = 4,8 dB


Šíření zvuku ve volném prostoru přes překážku
Útlum překážkou – doc. Čechura
D100 = 16 ,5 dB
D1000 = 25,7 dB
D100 = 5,6 dB
D1000 = 4,8 dB
D = DB − DT = 16,5 − 5,6 = 10,9 dB
D = DB − DT = 25,7 − 4,8 = 20,9 dB
Download

2 Zdroje zvuku