IV. ČESKÝ POHÁR DOROSTU A DOSPĚLÝCH
AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ
V BIATLONU 2014
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
27.2. - 1.3. 2015
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel :
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :
Český svaz biatlonu
SK Nové Město na Moravě
27.2. - 1.3. 2015
Biatlonový areál Nové Město na Moravě
Organizační výbor :
Ředitel závodu
Technický delegát ČSB
Tajemník závodu
Hospodář
Hlavní rozhodčí
Velitel stadionu
Velitel tratí
Velitel střelnice
Zástupce ČSB
Delegovaní rozhodčí
Přihlášky:
Elektronická prezentace:
Handschuh Miroslav
Effenberk Vít
Doležalová Katka
Šustáčková Ladislava
Hromádková Dagmar
Ptáček Jan
Havlíček Aleš
Buchta Miloš
Effenberk Vít
Haumer Vladimír, Hořínková Jana.,
Antonová Alena
Miroslav Handschuh
Do 22.2. 2015
na adresu:
Základní škola
L. Čecha 860
592 31Nové Město na Moravě
[email protected]
Nejpozději 27.2.2015 do E-mail:
[email protected]
12:00 hod
Všichni elektronicky prezentovaní závodníci budou zařazeni do
startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné.
Závodní kancelář - porady :
Startovné :
Hlavní budova - stadion
Pro členy ČSB: dospělí 120.-Kč; dorost 90,- Kč na osobu a
závod. Pro nečleny ČSB dvojnásobek
Úhrada za pronájem buňky je stanovena na 250,- Kč za den.
Vratná záloha na klíč je 200,- Kč.
Ubytování, stravování:
Pořadatel nezajišťuje, pro informace využijte webových stránek
SKL Nové Město http://skl.nmnm.cz/ , případně také
http://ubytovani.nmnm.cz/
Občerstvení na závodišti bude zajištěno.
Pojištění:
Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu jsou pojištěni
v rozsahu pojistné smlouvy VZP č. 1310000010. (odkaz na
www.biatlon.cz) Diváci se účastní na vlastní nebezpečí.
Technická ustanovení :
Soutěžní pravidla:
Věkové kategorie:
Discipliny:
Účast:
Vyhlášení výsledků a ceny:
Aktuální informace:
Soutěž se uskuteční podle Pravidel biatlonu - platných od 1.11.
2006 a Pokynů pro sezónu 2014/15.
Dorost a dospělí
1) Závod s hromadným startem
2) Rychlostní závod
Podle Pokynů pro celostátní soutěže v pro sezónu 2014/15
První tři závodníci v kategorii získávají diplom a věcnou cenu
M.Handschuh, tel. 607 608 877
Časový program závodu:
pátek 27.2.2015 - trénink
14:00 - 16:00 trénink na tratích a na střelnici
15:00 - 17:00 prezentace
18:30 - porada vedoucích družstev
sobota 28.2.2015 - závod s hromadným startem
9,00 - 9,50
nástřel zbraní
10,00
start závodu s hromadným startem
cca 45 min. po
ukončení závodu
vyhlášení výsledků
porada vedoucích družstev (dle potřeby)
neděle 1.3.2015 - rychlostní závod
9,00 - 9.50
10,00
cca 45 min. po
ukončení závodu
nástřel braní
start rychlostního závodu
vyhlášení výsledků
Propozice schválil pověřený člen STK Vít Effenberk dne .21.12.2014
ředitel závodu
Handschuh Miroslav v.r.
Download

Propozice - Český Biatlon