MAPY INTEGROVANÉ
V INFORMAČNÍM SYSTÉMU
1. Zobrazení obchodních partnerů na mapách
Nadstavba firmy Saperta s.r.o. umožňuje zobrazení vybraných organizací na mapách včetně
jejich vzdáleností přímo nad přehledy informačního systému – ukázka nad číselníkem
organizací:
K dispozici jsou funkce uložení obrázku, tisku, nastavení konfigurace (barev a písem), uložení
vzdáleností, zobrazení Google mapy, atd. Typ zobrazení mapy lze měnit a přidávat do map
další libovolné organizace evidované v IS.
Zobrazení map lze použít :




Na dokladech oběhu zboží – příjemky, výdejky, faktury došlé i vydané, objednávky
Na položkách firemních aktivit – kontaktních jednání
V číselníku zaměstnanců, kontaktních osob, organizací
V přehledu potencionálních organizací – např. import z databáze MERK apod.
Kliknutím na značku příslušné organizace je možno zobrazit její detail:
Pro zobrazení umístění organizace lze použít přímo internetový prohlížeč GOOGLE MAPY:
2. Evidence vzdáleností
Automatem lze přepočíst vzdálenosti mezi organizacemi, které lze poté evidovat v číselnících
anebo dalších přehledech dokladů informačního systému.
Kompletní tabulka vzdáleností mezi stávajícími organizacemi, obchodními partnery
popřípadě potencionálními firmami.
SAPERTA s.r.o.
Presy 371
Chrudim II
537 01
„Helios Orange a něco navíc“
Těšíme se na spolupráci.
Web: www.saperta.cz
Tel. : +420 777 071 626
Mail : [email protected]
Download

Google mapy