Monopur Industry
®
Vysoce zatěžovatelná bezespará
Polyuretanová průmyslová podlaha
Monopur® Industry podlahový systém je založen na
jedinečné kombinaci speciálních polyuretanových
pryskyřic a různých přídavných látek.
Přednosti
Oblasti použití
• Vysoká tepelná odolnost
Monopur® Industry je používán v provozech, kde je
podlaha vystavena vysokému zatížení jak chemickému,
tak teplotnímu a zároveň mechanickému.
Monopur® Industry odolává teplotním šokům a je také
díky tomu vhodný pro čištění tlakovou párou.
• Vysoká chemická odolnost
Monopur® Industry je odolný proti celé řadě chemikálií,
jako např. kyselinám, louhům, solím, olejům, krvi,
kyselině mléčné, tukům, čistidlům, agresivním plynům,
mořskému vzduchu a vůči většině rozpouštědel.
Typické oblasti použití :
Potravinářský průmysl
• zpracování masa a ryb
• mlékárny, výroba sýrů
• Vysoká odolnost vůči teplé vodě
Monopur® Industry ve vrstvě od 9 mm odolává stálému
zatížení tekoucí horké vody do 90°C.
• pekárny
• Vysoká mechanická odolnost
• pivovary
Monopur® Industry má neobyčejně vysokou odolnost
vůči obrusu při vysokém zatížení pojezdy. Monopur®
Industry byl vyvinut záměrně pro použití ve vnitřních
prostorách.
• Vodonepropustnost
• Bez zápachu
• výroba čokolády
• výroba limonád a ovocných šťáv
• zpracování ovoce a zeleniny
• chladírny a mrazírny
Schema pokládky
• sklady
• velkokapacitní kuchyně
Monopur Industry se pokládá v tlouštkách 69 mm. Síla vrstvy je závislá od tepelného a mechanického zatížení. Prosím kontaktujte naše technické
oddělení.
®
• Jednoduchá zpracovatelnost
Monopur® Industry je snadný na pokládku. Jednotlivé
komponenty jsou předdávkovány, proto je chyba při
dávkování a míchání zcela vyloučena.
• výrobní závody
• skladování a balení
Farmaceutický průmysl
13 - 19 kg/m2 Monopur® Industry
• Po 24 hodinách pojízdné
Monopur® Industry je možné po 24 hodinách zatěžovat
lehkým pojezdem a své plné odolnosti dosahuje za 7
dní.
Chemický průmysl
± 300 g/m2 Monopur® EP Primer
• balení a výroba
MONOPUR® INDUSTRY
MONOPUR®
INDUSTRY
Technická data
Fyzikální vlastnosti
Hodnota
Míchací poměr
Pevnost v tlaku
Pevnost v ohybu
Pevnost v tahu
Hustota
Koeficient tepelné roztažnosti
Přídržnost k podkladu
Tepelná odolnost při síle vrstvy 9 mm
Tepelná odolnost při síle vrstvy 6 mm
Odolnost vůči stále tekoucí vodě
Protiskluznost (dle BIA metody - Německo)
2,5/2,6/26,4 váhově
60 MPa
16 MPa
7 MPa
2,15 kg/dm3
1,4x10-5/°C
>2,5 MPa
-40°C až +120°C
-40°C až +70°C
Max. 90°C
R12
Vysoce zatěžovatelná
polyuretanová podlaha
pro extrémní podmínky
Barevné řešení
Monopur® Industry je dodáván ve 4 barvách: šedá, žlutá, zelená a červená
Zobrazené barvy odpovídají jen přibližně a podléhají změnám zobrazení při tisku.
Tento prospekt neodpovídá všem technickým řešením. Zde
obsažené Informace odpovídají aktuálním znalostem v době výtisku
prospektu. Předložený tisk nelze bez písemného souhlasu
RPM/Belgium dále kopírovat nebo množit.
Váš partner
ZENIT, spol. s.r.o.
Tiskařská 8a/620 • 100 00 Praha 10
Tel. 602 238 943
RPM/Belgium a Alteco Technik GmbH garantují bezchybnou kvalitu
tohoto produktu. Pro úspěšnou aplikaci a životnost se doporučuje
provedení funkčních vzorků pro konkrétní podmínky.
www.zenit.cz
RPM/Belgium a Alteco Technik GmbH jsou sesterskými oraganizacemi RPM Inc. USA, jež je obchodována na
burze . RPM/Belgium a Alteco Technik GmbH jsou vedoucími výrobci systémů pro průmyslové podlahy. Obě
firmy jsou držiteli certifikátu ISO 9001 vydané Lloyds.
RPM/Belgium N.V.
Alteco Technik GmbH
Industriepark Noord . H. Dunantstraat 11B . B-8700 Tielt
Tel.: + 32 (0) 51 / 40 38 01 . Fax: + 32 (0) 51 / 40 55 90
E-mail: [email protected] . http://www.rpm-belgium.be
Raiffeisenstraße 16 . D-27239 Twistringen
Tel.: + 49 (0) 42 43 / 92 95 0 . Fax: + 49 (0) 42 43 / 33 22
E-mail: [email protected] . http://www.alteco-technik.de
© RPM/Belgium N.V. - 04/2005 - Doc. 121/CZ
[email protected]
Garance:
RPM/Belgium N.V.
An
Company
Alteco Technik GmbH
Download

Monopur® Industry