KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Učíme věci jinak
Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět.
Paul Allaire
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Konstrukční inženýrství je obor kombinující teoretické znalosti aplikovaných věd a moderních digitálních technologií.
Studium je projektově orientované a klade důraz na inženýrský přístup a týmovou spolupráci při řešení multidisciplinárních
projektů.
3D
digitální technologie
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Technická
diagnostika
Tribologie
Inženýrské analýzy
a simulace
3 / 35
PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÁ VÝUKA
● bloková výuka teorie
● komplexní multidisciplinární projekty
● zaměření na reálné výstupy
● práce v týmech
● řízení projektu, časový plán, rozdělení kompetencí
1. semestr
2. semestr
3. semestr
4. semestr
4 jednoduché týmové projekty
2 pokročilé týmové projekty
1 náročný týmový projekt
projekt diplomové práce
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
4 / 35
ČTVRTÝ ROČNÍK
Zimní semestr
Letní semestr
Parametrické modelování - Catia, Inventor, Rhino
Měření a experiment
Parametrické modelování - Creo Parametric
Metoda konečných prvků - Workbench
Tribologie
Odevzdání projektů
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Konstrukční projekt
Týmový projekt
Týmový projekt
5. - 12.
Konstrukční projekt
13.
Týmový projekt
7. - 12.
Týmový projekt
Řízení projektu
13.
Odevzdání projektů
5 / 35
Nastupující vědy a technologie
1.- 6. Metoda konečných prvků – Ansys Classic
Základy vědecké a odborné práce
1. - 4. Diagnostické systémy
PÁTÝ ROČNÍK
Letní semestr
Zimní semestr
1.
Reverzní inženýrství a optická digitalizace
4.
Inženýrský projekt
Plastové prototypy
6. - 12.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Diplomový projekt II
Ocelové konstrukce
Seminář k diplomové práci
3.
11.
12.
13.
Odevzdání projektů
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
13.
6 / 35
Volitelé předměty
- Základy hydroelasticity
- Modelování a simulace
- Analýza inženýrského experimentu
Aditivní technologie
Diplomový projekt I
1. - 5.
2.
PŘÍKLAD TÝMOVÉHO PROJEKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týden 3 a 4 – Metoda konečných prvků - ANSYS Classic
● Blokový kurz teorie
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
7 / 35
11
12
13
PŘÍKLAD TÝMOVÉHO PROJEKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týden 7 – Zadání projektu
Návrh mostní konstrukce
● Cílem projektu je navrhnout a vyrobit mostní konstrukci ze špejlí
● Maximální poměr únosnosti a tíhy konstrukce
● Zjištění tíhy a únosnosti modelováním pomocí MKP
● Úprava konstrukce na základě výsledků
● Výroba finální varianty konstrukce
● Experimentální ověření vlastností, chování a únosnosti konstrukce
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
8 / 35
11
12
13
PŘÍKLAD TÝMOVÉHO PROJEKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týden 8 – Vytvoření výpočtových modelů
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
9 / 35
11
12
13
PŘÍKLAD TÝMOVÉHO PROJEKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týden 9 – Optimalizace zvolené konstrukce
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
10 / 35
11
12
13
PŘÍKLAD TÝMOVÉHO PROJEKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týden 10 – MKP analýza a interpretace výsledků
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
12 / 35
11
12
13
PŘÍKLAD TÝMOVÉHO PROJEKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týden 11 – Tvorba fyzického modelu
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
13 / 35
11
12
13
PŘÍKLAD TÝMOVÉHO PROJEKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týden 12 – Experimentální ověření modelů
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
14 / 35
11
12
13
PŘÍKLAD TÝMOVÉHO PROJEKTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týden 13 – Obhajoba projektu
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
15 / 35
11
12
13
CO ŘEŠÍME V PROJEKTOVÉ VÝUCE
Stavíme 3D tiskárny
Stavíme vlastní experimentální zařízení
Konstruujeme
Stavíme prototypy
Experimentujeme
Testujeme nové technologie
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
16 / 35
UČEBNY A STUDENTSKÁ DÍLNA
Studenti našeho oboru mohou využívat výukové a výzkumné zázemí ÚK
● nově zrekonstruované učebny
● vybavená studentská dílna
● každý má vlastní PC
Učebny oboru KI
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Studentská dílna
17 / 35
LABORATOŘE
Laboratoř tribologie
Laboratoř kolejové dopravy
Laboratoř biotribologie
Laboratoř optické digitalizace
Robotické pracoviště
Laboratoř Selective Laser Melting
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
18 / 35
LABORATOŘE A PŘÍSTROJE
Laboratoř technické diagnostiky
Akustická komora
Barevný 3D tisk
Vakuové odlévání
3D CNC frézování
Rapid prototyping
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
19 / 35
DIPLOMOVÉ PRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PARTNERY
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
20 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Konstrukce experimentálního zařízení pro studium pískování kolejových vozidel
● Autor: R. Galas, vedoucí: Ing. Šperka, 2013
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
21 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Vysokotlaký viskozimetr
● Autor: L. Skalický, vedoucí: prof. Křupka, 2013
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
22 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Hydromobil - návrh hydraulické části a převodu
● Autor: M. Mikula, vedoucí: prof. Nevrlý, 2012
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
23 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Studium chování plastického maziva v elastohydrodynamicky mazaném kontaktu
● Autor: J. Kuňák, vedoucí: prof. Hartl, 2011
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
24 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Akustická diagnostika strojů
● Autor: P. Gajdoš, vedoucí: doc. Mazůrek, 2012
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
25 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Sportovní vozidlo pro handicapované osoby
● Autor: D. Lopušek, vedoucí: doc. Brandejs, 2014
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
26 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
MR vzpěra pro vibroizolační Stewartovu plošinu pro kosmonautiku
● Autor: O. Macháček, vedoucí: doc. Mazůrek, 2014
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
27 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Návrh porézních struktur pro aditivní výrobu technologií SLM
● Autor: R. Vrána, vedoucí: Ing. Koutný, 2014
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
28 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Návrh ventilového bloku rekuperačního hydrostatického modulu vozidla
● Autor: M. Ranuša, vedoucí: prof. Nevrlý, 2014
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
29 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Mechanická protéza horní končetiny
● Autor: O. Koukal, vedoucí: doc. Paloušek, 2014
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
30 / 35
VYBRANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Optický tribometr pro studium mazacích filmů při užití tekutých plynů
● Autor: M. Galda, vedoucí: prof. Křupka, 2013
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
31 / 35
MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PŘI STUDIU
Zapojení do výzkumných týmů
● práce na vědeckých úkolech
● měření, vyhodnocení, publikace
Zapojení do řešení průmyslových
zakázek
● řešení konstrukčních úkolů
● CAD modely, výkresy, výpočty
Zapojení do výuky
● možnost výuky CADu v nižších ročnících
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
32 / 35
PROČ ZVOLIT KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ ?
● Nejsi obyčejný konstruktér
● Řešíš reálné projekty
● Pracuješ v týmu
● Nejlepší laboratoře jsou ti k dispozici
● Snadno najdeš uplatnění u nás i venku
● Vyděláš nadprůměrné peníze
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
33 / 35
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA…
www.konstrukting.cz
OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
35 / 35
Download

Konstrukční inženýrství www.uk.fme.vutbr.cz