B9 - Úloha ze základů molekulárně-kinetické teorie látek
1. V nádobě je dusík o hmotnosti 10 kg při tlaku 10 MPa. Určete hmotnost dusíku, který je třeba vypustit z nádoby, aby
se jeho tlak zmenšil na 2,5 MPa. Teplota dusíku se nemění.
[7,5 kg]
2. V nádobě o objemu 1 l je uzavřen plyn, který je sloučeninou kyslíku a dusíku. Hmotnost plynu je 1 g, teplota 17 °C a
tlak 3,17.104 Pa. Určete název a chemický vzorec této sloučeniny.
[řešení]
3. Vzorek argonu o hmotnosti 150 g má teplotu 20 °C. Vypočtěte úhrnnou kinetickou energii všech jeho molekul při
neuspořádaném posuvném pohybu. Potřebné údaje najděte v taulkách.
[řešení]
4. Ideální plyn o hmotnosti 6 kg je uzavřen v nádobě o objemu 5 m 3při tlaku 2.105 Pa. Určete střední kvadratickou
rychlost jeho molekul.
[707 m.s-1]
5. Vypočtěte počet částic účinné látky v homeopatickém léku, který vznikl po hahnemannském ředění CH12. (Tj. 1 díl
mateřské tinktury doplníme 99 díly rozpouštědla, zamícháme vezmeme 1 díl tohoto roztoku opět doplníme 99 díly
rozpouštědla atd.). Jako mateřská tinkturu mějme roztok 1 litru vody s rozpuštěným gramem NaCl.
[0,01]
6. Jeden litr „označených“ molekul vody rozmícháme ve světových oceánech. Potom nabereme jeden litr vody. Kolik
bude obsahovat označených molekul? (Objem všech oceánů je přibližně 1015 litrů)
[33.109]
7. Za jak dlouho se odpaří kapka vody o objemu 3 ml, pokud se odpařuje rychlostí 1 milion částic za jednu sekundu?
[řešení]
8. Ideální plyn uzavřený v nádobě o vnitřním objemu 2,5 l má teplotu -13 °C. Jaký je tlak, je-li v plynu 1024molekul?
[řešení]
Download

B9 - Úloha ze základů molekulárně