5D1A_2
VRATNÉ TERMOSTATY BIMETALOVÉ
aktualizace: 21.03.2012
* Obvyklý rozdíl oproti pracovní teplotě je 15°C. Jiné parametry dle požadavku po projednání.
Vratné bimetalové termostaty jsou dvoustavové spínače, u kterých je řídicí veličinou
teplota okolí nebo materiálu, ke kterému jsou připevněny. Podle typu rozeznáváme dva základní
typy termostatů – spínací T+ a rozpínací T-.
Spínací termostat je při výchozí teplotě (obvykle 20°C) v rozepnutém stavu a při
dosažení nastavené teploty se jeho stav změní na sepnutý stav.
Rozpínací termostat je při výchozí teplotě (obvykle 20°C) v sepnutém stavu a při
dosažení nastavené teploty se jeho stav změní na rozepnutý stav.
Hysterezí termostatu s automatickým resetem nazýváme rozdíl mezi teplotou sepnutí
(rozepnutí) a teplotou návratu do původního stavu. U termostatu s ručním resetem je návrat do
původního stavu podmíněn ročním přestavením. Termostaty s ručním resetem se používají pro
trvalý záznam překročení mezního stavu.
Vratné termostaty se obvykle používají pro ovládání tepelných regulačních obvodů, nebo jako
samostatná pojistka při dosažení mezního stavu zařízení.
ZÁKAZNICKÉ PROVEDENÍ: Pokud standardně nabízené termostaty nesplňují Vaše požadavky, je možno
dodat zakázkové provedení termostatu (podmínkou je odsouhlasení technických parametrů výrobcem a
dostatečná výrobní série).
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_3
Vratné termostaty bimetalové: K2400 ÷ 2406
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě) [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K2400
10°C +175°C
~250
16
10
> 30000
±1% ne méně než ±1°C; ±3% ne méně než ± 3°C
5±3; 15±5; 40±10
10; 50
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
IP64
6,8
9,5
K2401
K2402
K2403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K2404
K2405
K2406
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_4
Vratné termostaty bimetalové: K2407÷2410
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě) [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K2407
10°C +175°C
~250
16
10
> 30000
±1% ne méně než ±1°C; ±3% ne méně než ± 3°C
5±3; 15±5; 40±10
10; 50
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
IP64
6,8
9,5
K2408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K2409
K2410
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_5
Vratné termostaty bimetalové: K2411, K2412
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě) [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K2411
-45°C +10°C
~250
16
10
> 30000
±3% ne méně než ± 3°C
10±3; 15±5
0,01; 0,05
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
IP64
6,8
9,5
K2412
ZÁKAZNICKÉ PROVEDENÍ: Pokud standardně nabízené termostaty nesplňují Vaše požadavky, je možno
dodat zakázkové provedení termostatu (podmínkou je odsouhlasení technických parametrů výrobcem a
dostatečná výrobní série).
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_6
Vratné termostaty bimetalové: K2413÷2418
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě) [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K2413
+175°C +250°C
~250
16
10
> 30000
±3% ne méně než ±3°C; ±6% ne méně než ± 6°C
30±10; 50±10
0,05
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
IP64
6,8
9,5
K2414
K2415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K2416
K2417
K2418
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_7
Vratné termostaty bimetalové: K2419÷2422
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě) [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K2419
+175°C +250°C
~250
16
10
> 30000
±3% ne méně než ±3°C; ±6% ne méně než ± 6°C
30±10; 50±10
0,05
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
IP64
6,8
9,5
K2420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K2421
K2422
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_8
Vratné termostaty bimetalové: K2423÷2426
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě) [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K2423
+250°C +425°C
~250
10
6,3
> 10000
±6% ne méně než ± 6°C
60±10; 100±10
0,05
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
6,8
K2424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K2425
K2426
¨
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_9
Vratné termostaty bimetalové: K3201÷3207 s ručním resetem
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K3201
+30°C +170°C
~250
16
10
> 10000
±1% ne méně než ±1°C; ±3% ne méně než ± 3°C
0,05
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
6,8
K3202
K3203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K3204
K3205
K3206
K3207
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_10
Vratné termostaty bimetalové: K3208÷3210 s ručním resetem
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K3208
+30°C +170°C
~250
16
10
> 10000
±1% ne méně než ±1°C; ±3% ne méně než ± 3°C
0,05
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
6,8
K3209
K3210
¨
ZÁKAZNICKÉ PROVEDENÍ: Pokud standardně nabízené termostaty nesplňují Vaše požadavky, je možno
dodat zakázkové provedení termostatu (podmínkou je odsouhlasení technických parametrů výrobcem a
dostatečná výrobní série)
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_11
Vratné termostaty bimetalové: K3212÷3217 s ručním resetem
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K3212
+170°C +250°C
~250
16
10
> 10000
±3% ne méně než ±3°C; ±6% ne méně než ± 6°C
0,05
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
6,8
K3213
K3214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K3215
K3216
K3217
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_12
Vratné termostaty bimetalové: K3218÷3220 s ručním resetem
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
K3218
+170°C +250°C
~250
16
10
> 10000
±3% ne méně než ±3°C; ±6% ne méně než ± 6°C
0,05
1500
50
min 0,1; max 1,0
IP4X
6,8
K3219
K3220
ZÁKAZNICKÉ PROVEDENÍ: Pokud standardně nabízené termostaty nesplňují Vaše požadavky, je možno
dodat zakázkové provedení termostatu (podmínkou je odsouhlasení technických parametrů výrobcem a
dostatečná výrobní série).
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_13
Vratné termostaty bimetalové: K24F00
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A]
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Tolerance pracovní teploty [%]
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě) [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Rychlost ohřívání [°C/min]
Stupeň ochrany pouzdra
Hmotnost [g]
40°C +220°C
~250
6,3
4
> 30000
±3% ne méně než ±3°C; ±6% ne méně než ± 6°C
15±5; 40±10
0,05
1500; 2750; 3750
50
min 0,1; max 1,0
IP64
2; 2,5
K24F00
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_14
ZÁKAZNICKÉ PROVEDENÍ: Pokud standardně nabízené termostaty nesplňují Vaše požadavky, je možno
dodat zakázkové provedení termostatu (podmínkou je odsouhlasení technických parametrů výrobcem a
dostatečná výrobní série).
Vratné termostaty bimetalové: TKP
Rozsah pracovních teplot
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Rozsah pracovních teplot
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě)
[°C]
Tolerance pracovní teploty [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Úhel natočení
Rychlost ohřívání [°C/min]
Osová rozteč L [mm]
Hmotnost [g]
0°C + 250°C
~250
16; 10
10; 6
> 30 000
0°C +40°C 0°C + 100°C 0°C + 150°
5
8
10
+25°C + 250°C
15
±2% (±2°C) ±5% (±5°C) ±8% (±8°C) ±10% (±10°C)
0,05
1500
50
270°; 306°
1
20
18
18
18
18; 22
TKPa
TKPb
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
5D1A_15
ZÁKAZNICKÉ PROVEDENÍ: Pokud standardně nabízené termostaty nesplňují Vaše požadavky, je možno
dodat zakázkové provedení termostatu (podmínkou je odsouhlasení technických parametrů výrobcem a
dostatečná výrobní série).
Vratné termostaty bimetalové: TKPM
Jmenovité napětí (max.) [V]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,95) (max.) [A]
Jmenovitý proud (cos Φ= 0,6) (max.) [A
Počet spínacích cyklů (16A, cos Φ=0,95)
Rozsah pracovních teplot
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě) [°C]
Tolerance pracovní teploty [°C]
Odpor kontaktu (max.) [mΩ]
Dielektrická pevnost (min.) [V]
Izolační odpor (min.) [MΩ]
Úhel natočení
Rychlost ohřívání [°C/min]
Hmotnost [g]
TKPMa
~250
16; 10
10; 6
> 30 000
-25°C +250°C
15
Nejnižší ±20°C; nejvyšší ±10°C
0,15
1500
50
270°; 306°
1
22; 26
TKPMb
Semic Trade, s.r.o.
www.semic.cz
e-mail: [email protected] tel:+420 251 625 331, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5
GSM: +420 605 999 994
fax:+420 251 626 252, -393
Download

Vratné termostaty bimetalové: K24F00