Pozvánka na konferenci
SEKURKON s.r.o.
si Vás dovoluje pozvat na
XVI. konferenci
OCELOVÉ KONSTRUKCE 2014
pořádanou ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně,
pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB - TU Ostrava
doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D.
• čtvrtek 15. května 2014
• Státní léčebné lázně Karlova Studánka,
hlavní lázeňská budova Libuše
TEMATICKÉ OKRUHY
I. MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ, VÝROBA
A KVALITA OCELI
(Odborný garant: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.,
VŠB-TU Ostrava)
II. PROJEKTOVÁNÍ A NÁVRH OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ
(Odborný garant: Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava)
III. Realizace staveb
(Odborný garant: doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT v Brně )
IV. Povrchová ochrana, ekonomické
aspekty realizací a údržba
ocelových konstrukcí
(Odborný garant: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB-TU Ostrava)
V. Technologické ocelové konstrukce
v energetice
(Odborný garant: Ing. Petr Mohyla, Ph.D., VŠB-TU Ostrava)
Odborný garant konference
Česká asociace ocelových konstrukcí
Rámcový program
čtvrtek 15. 5. 2014
08.00 Registrace účastníků, ubytování a příprava firemních
prezentací
09.00 Odborný program, přednášky a diskuze
18.00 Závěr konference
19.00 Společenský večer
Přípravný výbor
prof. Ing Vlastimil Vodárek, CSc.
Ing. Vít Křivý, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Bc. Vítězslav Fejfar
Ing. Stanislav Cieslar
Ing. Helena Šubrtová, manažer konference
Termíny
31. 3. 2014
10. 4. 2014
14. 4. 2014
přihlášky odborných příspěvků (pokyny
autorům zašleme obratem po přihlášení
příspěvku, budou zveřejněny rovněž
na www.sekurkon.cz)
přihlášky ke kompletní firemní prezentaci
(Hlavní partner konference)
dodání odborných příspěvků od autorů
14. 4. 2014
23. 4. 2014
2. 5. 2014
5. 5. 2014
přihlášky k dílčí firemní prezentaci (komerčně
zaměřený příspěvek) včetně jeho dodání
přihlášky k dílčí firemní prezentaci (inzerát do sborníku) včetně jeho dodání v tiskové kvalitě
závazné přihlášky k účasti osob (osoby
závazně přihlášené do 1. 4. 2014 obdrží slevu
z vložného), ubytování budeme zajišťovat
v pořadí dle data přihlášení
přihlášky k dílčí firemní prezentaci (reklamní
panel, distribuce firemního propagačního
materiálu)
Další informace
• Účastnický poplatek činí 3.993 Kč vč. DPH (při platbě do
1. 4. 2014), nebo 4.477 Kč vč. DPH (při platbě po 1. 4.
2014). Zahrnuje: účast na konferenci a společenském
večeru, oběd 15. 5. 2014, sborník.
• Ubytování je rezervováno v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích v areálu Státních léčebných lázní Karlova Studánka.
Musí být objednáno v závazné přihlášce.
• O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku budou
autoři informování obratem, přijetí příspěvku je podmíněno
zasláním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány.
• Jednací jazyky konference: čeština, slovenština. Příspěvky
ve sborníku v angličtině jsou možné.
• O možnostech firemní prezentace kontaktujte, prosím,
sekretariát konference, Ing. Šubrtovou,
e-mail: [email protected]
• Informace o možnostech využití volného času najdete
na http://www.k.studanka.cz/wellness-procedury/ ,
http://www.k.studanka.cz/bazenovy-komplex/, http://
www.k.studanka.cz/kongresy/
• prostor pro umístění propagačního panelu firmy
v prostorách hlavní lázeňské budovy Libuše v době
konání konference
• distribuci propagačních tiskovin účastníkům konference.
B) Zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku
v rozsahu max. 4 strany A5 (4.000Kč + DPH)
C) Barevný inzerát ve sborníku (6.000 Kč + DPH)
D) Černobílý inzerát ve sborníku (4.000 Kč + DPH)
E) Prostor pro umístění firemního propagačního panelu
vč. 1 stolku a 2 židlí v prostorách hlavní lázeňské budovy
Libuše v době konání konference (3.400 Kč + DPH)
F) Distribuce propagačních materiálů účastníkům konference
(2.000 Kč + DPH)
K cenám bude připočtena DPH ve výši 21 %.
POŘADATEL
SEKURKON s.r.o.
Starobělská 1133/5,
700 30 Ostrava-Zábřeh
SEKRETARIÁT KONFERENCE
SEKURKON s.r.o.
kancelář Praha, Thámova 18, 180 00 Praha
Ing. Helena Šubrtová, [email protected],
tel. 773 544 449, 224 817 994
www.sekurkon.cz
HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE
Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání
členů ČKAIT – A3 – 1 bod a členů ČKA – 3 bodů.
MOŽNOSTI FIREMNÍ PREZENTACE
A) Hlavní partner konference (25.000 Kč + DPH)
• prezentace firmy jako hlavního partnera konference na
webových stránkách www.sekurkon.cz
• účast dvou zástupců firmy na odborném
a společenském programu vč. 2 sborníků
• umístění loga firmy do jednacího sálu konference (na
desce spolu s dalšími hlavními partnery konference)
• zařazení loga, barevného firemního inzerátu
a písemného příspěvku (4 strany A5) do sborníku
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
2 barvy
Modrá Pantone 274
Červená Pantone 1797
Sekurkon, s.r.o. , Starobělská 1133/5, 703 00 Ostrava-Zábřeh, IČ:29301998, DIČ: CZ29301998
tel./fax.: 224 817 994, [email protected]
www.sekurkon.cz
Přihlašovací formulář
XVI. konference Ocelové konstrukce 2014
Přihláška odborného příspěvku (Odešlete do 31. 3. 2014)
Název příspěvku:
Zařazení do okruhu:
Autor/autoři:
I. II. III.IV.V.
Stručná anotace:
Firma/pracoviště autora nebo prvního autora:
E-mail:
Telefon:
Závazná přihláška k účasti (Odešlete nejpozději do 2. 5. 2014)
Příjmení, jméno, titul
Adresa firmy pro vystavení daňového dokladu
Telefon
DIČ
IČ
E-mail
Účastnické poplatky (ceny jsou uvedeny za jednu osobu vč. 21 % DPH a zahrnují: účast na konferenci a společenském večeru, oběd 15. 5., sborník)
Snížené vložné (úhrada do 1. 4. 2014)
3 993 Kč za
osob
Kč
Základní vložné (úhrada po 1. 4. 2014)
4 477 Kč
za
osob
Kč
Ubytování (cena vč. snídaně a lázeňského poplatku za 1 osobu vč. 15% DPH)
Strava
Strava pro 1 osobu vč. 21% DPH
Ubytování požadujeme z 14. 5. na 15. 5. na jména:
večeře 14. 5. 2014 (140 Kč) za
z 15. 5. na 16. 5. na jména:
osob
Kč
Oběd 15. 5. je součástí vložného, snídaně pro ubytované je
Dvoulůžkový pokoj (785 Kč/1 osoba/noc) za
Jednolůžkový pokoj (885 Kč/noc) za
osob
osob
noc/i
Kč
noc/i
součástí poplatku za ubytování.
Kč
Přihláška k firemní prezentaci (K cenám bude připočtena DPH)
Podle nabídky objednáváme:
A Hlavní partner konference (25.000 Kč + DPH)
Vypracujeme příspěvek do sborníku ano
ne
Vystoupíme s přednáškou v programu
ano
ne
Prosíme o vyplnění názvu příspěvku a autora v Přihlášce příspěvku viz výše.
Dílčí firemní prezentace:
Cena celkem
vč. DPH
Datum
Razítko
a podpis
B Zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku v rozsahu
max. 4 strany A5 (4.000 Kč + DPH)
C Barevný inzerát ve sborníku (6.000 Kč + DPH)
D Černobílý inzerát ve sborníku (4.000 Kč + DPH)
E Prostor pro umístění firemního propagačního panelu v prostorách hlavní
lázeňské budovy Libuše v době konání konference (3.400 Kč + DPH)
F Distribuce propagačních materiálů účastníkům konference
(2.000 Kč + DPH)
Způsob úhrady
Na základě závazné přihlášky bude do pěti
pracovních dnů vystavena a na uvedenou adresu
zaslána zálohová faktura.
Přihlášku odešlete na adresu:
Sekurkon s.r.o., Kancelář Praha, Thámova 18, 180 00 Praha,
Ing. Helena Šubrtová, [email protected],
tel. 773 544 449, 224 817 994
Doporučujeme on-line přihlášení: www.sekurkon.cz
Sekurkon, s.r.o. , Starobělská 1133/5, 703 00 Ostrava-Zábřeh, IČ:29301998, DIČ: CZ29301998
tel./fax.: 224 817 994, [email protected]
www.sekurkon.cz
Download

ocelové konstrukce 2014 - Česká asociace ocelových konstrukcí