Mistr Jan Hus
14. 1. 2015
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Hus a problém pravdy
28. 1. 2015
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Kniha Daniel v díle M. Jana Husa
11. 2. 2015
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Problém předurčení a viditelné církve
podle Husova spisu O církvi
25. 2. 2015
Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.
M. Jan Hus a Nový zákon
11. 3. 2015
ThDr. Jaroslav Hrdlička
M. Jan Hus a husitství
v díle historika prof. Rudolfa Urbánka
Vždy od 18:00 hod.
Přednáškový cyklus pořádá NO CČSH Vinohrady,
pod záštitou děkana HTF UK prof. ThDr. Jana B. Láška, Dr.h.c.
Husův sbor na Vinohradech, Dykova 1, 101 00 Praha 10.
Přednášky se konají ve Farského sále - vchod z Dykovy ulice.
Vstup volný.
www.hs-vinohrady.cz
[email protected]; www.facebook.com/ccshvinohrady
Download

14. 1. 2015 Hus a problém pravdy 28. 1. 2015 Kniha Daniel v díle M