Adı-Soyadı:
Nedim
TUTKUN
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Doktora
Bölüm
Elek-Elektronik Müh.
Elek-Elektronik Müh.
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi
Cardiff University (İngiltere)
Yıl
1990
1999
Doktora Tezi Başlığı: Investigation of power losses in wound toroidal and stator cores under
PWM excitation.
Danışman : Prof. Dr. Anthony J. MOSES
Görevler:
Görev Unvanı
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Arş. Gör.
Öğr. Gör.
Görev Yeri
Elektrik-Elektronik Müh., Düzce Üniversitesi
Elektrik ve Bilgisayar Müh., Nizwa Üniversitesi (Umman)
Elektrik-Elektronik Müh., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Alaplı MYO, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Yıl
2009-Halen
2011 (Ocak-Haziran)
1999-2009
1993-1999
1993 (Ocak-Temmuz)
1. T. Sarıkaya, Küçük güçlü toroidsel transformatör nüvelerinin optimal tasarımında
genetik algoritmaların uygulanması, 2004.
2. M. Solak, Sıcaklık, stres ve diğer çevreler faktörlerin manyetik malzeme özellikleri
üzerindeki etkisinin araştırılması, 2006.
3. M. Şimşir, Elektronik olarak üretilen dalga şekilleri altında manyetik aygıtlarda
meydana gelen ilave demir kayıplarının araştırılması, 2007.
4. İ. Demirdöven, Sinüzoidal PWM sinyalindeki harmoniklerin optimize edilmiş taşıyıcı
üçgen dalga ile azaltılması, 2008.
5. Y. Türkkan, Bir fazlı eviricilerde selektif harmonik eliminasyonun genetik algoritmalar
ile gerçekleştirilmesi, 2009.
6. F. Arslan, Kapasitör uyarmalı asenkron jeneratörde optimal kapasitesin hibrit genetik
algoritmalar ile belirlenmesi, 2010.
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. PWM Uyarımlı Asenkron Motorlarda Oluşan Ekstra Güç Kayıplarının Araştırılması,
Araştırma Fonu Projesi, 2002-45-08-04, Proje Yöneticisi, 2002.
2. Toroidsel Transformatör Nüvelerinin Optimal Tasarımında Genetik Algoritmaların
Uygulanması, 2002-45-08-09, Proje Yöneticisi, 2002.
3. PWM Voltaj Uyarımı Altında Meydana Gelen Ekstra Güç Kayıplarını Toroidsel
Elektromanyetik Nüveler Kullanarak Araştırılması, DPT Projesi, Proje Yöneticisi, 2003.
4. Rüzgar enerjisinin aydınlatma ve ısıtma amaçlı kullanımı için 5 kW’lık bir rüzgar
türbininin geliştirilmesi, 2012.06.03.103, Proje Yöneticisi, 2012 (Devam ediyor).
İdari Görevler :
Bölüm Başkanı,
Dekan Yrd.,
Bölüm Başkanı,
Elek-Elektronik Müh., Düzce Üniversitesi,
Mühendislik Fak., Düzce Üniversitesi,
Elek-Elektronik Müh., Zonguldak K. Üniversitesi,
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
2009-Halen
2009-2011
2001-2004
1. IEEE Magnetics Society
2. IEEE Power Electronics Society
Verilen dersler (son iki yıl):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elektromanyetik Alan Teorisi (Lisans)
Elektrik Devreleri I, II (Lisans)
Yarıiletken Aygıtlar (Lisans)
Güç Elektroniği (Lisans)
Kontrol Sistemleri (Lisans)
Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler (Yüksek Lisans)
Güç Elektroniği Aygıtları ve Sistemleri (Yüksek Lisans)
Rüzgâr Enerjisi Sistemleri (Yüksek Lisans)
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. A. J. Moses, N. Tutkun, “'Investigation of power loss in wound toroidal cores under PWM
excitation,” IEEE Transactions on Magnetics, 33, 3763-3765 (1997).
A2. N. Tutkun, A. J. Moses, “Measurements of Power Loss Distributions in a Typical Stator Core
under PWM Voltage Excitation',” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 262, 230-234
(2003).
A3. N. Tutkun, A. J. Moses, “Design optimisation of a typical strip-wound toroidal core using
genetic algorithms,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 277/1-2, 216-220 (2004).
A4. N. Tutkun, A. J. Moses, “Investigation of power loss in non-oriented electrical steels under
pulse width modulated voltage excitation,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 277/3,
359-362 (2004).
A5. N. Tutkun, A. J. Moses, “Effects of geometrical factors on iron loss increase in wound toroidal
cores energized by pulse width modulated voltage sources,” Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, 281/1, 110-114 (2004).
A6. N. Tutkun, A. J. Moses, “A simplified method for estimation of iron loss in wound toroidal
cores energized by pulse width modulated voltage sources,” Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, 284, 195-200 (2004).
A7. N. Tutkun, A. J. Moses, “Estimates of simplified equivalent circuit parameters of a typical
wound toroidal core using genetic algorithms,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials,
284, 201-205 (2004).
A8. N. Tutkun, A. J. Moses, “Localised losses in stator laminations of an induction motor under
PWM excitation,” Journal of Materials Processing Technology, 161, 79-82 (2005).
A9. N. Tutkun, “Genetic estimation of iron losses in strip wound toroidal cores under PWM flux
conditions,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 300/2, 506-518 (2006).
A10. M. İ. Kömürcü, N. Tutkun, İ. H. Özölçer, A. Akpınar, “Estimation of the beach bar
parameters using the genetic algorithms,” Applied Mathematics and Computation, 195/1, 49-60
(2008).
A11. N. Tutkun,“ Parameter estimation in mathematical models using the real coded genetic
algorithms,” Expert Systems with Applications, 36/2, 3342-3345 (2009)
A12. N. Tutkun,“ Optimization of multimodal continuous functions using a new crossover for
the real-coded genetic algorithms”, Expert Systems with Applications, 36 8172-8177 (2009).
A13. Z. Saraç, H.G. Birkök, F.N. Ecevit, N. Tutkun, “Determination of the dispersion curve of the
refractive index by the Stockwell transform” IET Optoelectronics, 3/4, 180-186 (2009).
A14. N. Tutkun, “Improved power quality in a single-phase PWM inverter voltage with bipolar
notches through the hybrid genetic algorithms”, Expert Systems with Applications, 37/8, 56145620 (2010).
A15. F. Taşpınar, N. Çelebi, N. Tutkun, “Forecasting of daily natural gas consumption on regional
basis in Turkey using various computational methods”, Energy and Buildings, 56, 23-31 (2013).
A16. L. D. S. Coelho, V. C. Mariani, N. Tutkun, P. Alotto, “Magnetizer design based on a quasioppositional gravitational search algorithm”, IEEE Transactions on Magnetics, 50, paper ID:
7017404 (2014).
A17. N. Tutkun, “Minimization of operational cost for an off-grid renewable hybrid system to
generate electricity in residential buildings through the SVM and the BCGA methods”, Energy and
Buildings, 76, 470-475 (2014).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
B1. Demirci R., Tutkun N. and Koçkar H., “A position controller of a typical PM DC linear motor,”
Proceedings of International Conference on Electrical Machines, İstanbul, vol. 2/3, 886-89, 1998.
B2. Koçkar H., Tutkun N., and Demirci R., “Magnetic and structural analysis of iron films
produced by a novel rotating cryostat technique,” Electrochemical Society, vol. 98-2, 473-5, 1998.
B3. Moses A. J. and Tutkun N., “Causes of high losses in electrical steel lamination solid and
laminated soft magnetic materials” UK Magnetics Society, 473-5, 1998.
B4. Moses A. J. and Tutkun N., “Losses under PWM excitation in electrical steels: Measurement
Modeling and Applications”, UK Magnetics Society, 473-5, 1997.
B5. Tutkun N. and Moses A. J., “ Measurements of localised flux density and power loss under
PWM excitation in a typical stator core”, Digests of International Conference on Magnetism,
INTERMAG 2000-Toronto, 2000.
B6. Tutkun N. and Koçkar H., “Estimates of iron loss coefficients under PWM voltage excitation
in various electrical steels,” Proceedings of International Conference on Electrical Machines,
Espoo, vol. 2/4, 1102-04, 2000.
B7. Tutkun N., Koçkar H. and Demirci R., “Investigation of iron loss under PWM excitation in
various sizes of strip wound toroidal cores,” Proceedings of International Conference on Electrical
Machines, Espoo, vol. 3/4, 1305-07, 2000.
B8. Demirci R. and Tutkun N., “Design and Test of Moving Armature PM DC Linear Motor,”
Proceedings of International Aegean Conference on Electrical Machines and Power ElectronicsACEMP01, Kuşadası-Turkey, 353-57, 2001.
B9. Tutkun N., Demirci R. and Telli O., “Localised flux and loss measurements under sine and
PWM excitations in a typical stator core,” Proceedings of International Aegean Conference on
Electrical Machines and Power Electronics-ACEMP01, Kuşadası-Turkey, 581-83, 2001.
B10. Tutkun N., Moses A. J., “Flux and loss distributions in a typical stator core under PWM
voltage excitation,” Digests of International Conference on Magnetism,-INTERMAG-02Amsterdam, 2002.
B11. Tutkun N., “A new modulation approach to decrease total harmonic distortion of the SPWM
voltage waveform using genetic optimization technique,” Proc. of International Conference on
Renewable Energy and Power Quality-ICREPQ-08, Santander, Spain, 2008.
B12. N. Tutkun et al, “Determination of capacitance range in the self-excited induction generator
through the hybrid genetic algorithms,” Proceedings of Power Electronics Electrical Drives
Automation and Motion –SPEEDAM-2010, Pisa, Italy, 1613–1617, 2010.
B13. N. Tutkun et al, “Harmonic elimination in a single phase inverter output voltage with 2 and
4 bipolar notches in a half cycle by the HGA,” Proceedings of Power Electronics Electrical Drives
Automation and Motion-SPEEDAM-2010, Pisa, Italy, 1410–1415, 2010.
B14. N. Tutkun et al, “Estimation of iron losses in the self-excited induction generator under
various load conditions,” Conference on Soft Magnetic Material (SMM20), Kos Island, Greece,
2011.
B15. N Leandro dos Santos Coelho, Viviana Cocco Mariani, Nedim Tutkun, Piergiorgio Alotto,
“Cauchy-Based Harmony Search Applied to Magnetizer Design,” The 15th International IGTE
Symposium, Graz, Austria, 2012.
B16. N. Tutkun, E. S. Şan,“Optimal power scheduling of an off-grid renewable hybrid system used
for heating and lighting in a typical residential house,” Environment and Electrical Engineering
(EEEIC), 2013 13th International Conference on, Wroclaw, Poland, 352-355, 2014.
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Tutkun N. ve Özer, M., “Asenkron motor stator nüvelerinde akı yoğunluğu ve güç kayıplarının
DGM uyarımı altında ölçülmesi,” Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği SempozyumuELECO2002, Cilt I, 105-109, Bursa, 2002.
C2. Özer, M. ve Tutkun N., “Pasif dendritlerde kablo teoremi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar
Mühendisliği Sempozyumu ELECO2002, Cilt II, 280-285, Bursa, 2002.
C3. Tutkun N., Sarıkaya T., Çakır M., “PWM uyarımı altında nüve geometrisinin demir kaybı
üzerindeki artışı”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, Cilt I, 137-138,
İstanbul, 2003.
C4. Tutkun N., Gürleyük S., Cinal Ş., “Daimi mıknatıslı ve düşük güçlü rüzgar jeneratöründeki
stator ve rotor nüve geometrisinin manyetik performans üzerine etkisi,” V. Ulusal Temiz Enerji
Sempozyumu, Cilt I, 63-70, İstanbul, 2004.
C5. Tutkun, N., Şimşir M., “SDGM gerilim dalga şeklinde toplam harmonik distorsiyon miktarının
genetik optimizasyon tekniği ile azaltılması,” Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 10-14,
Kocaeli, 2007.
C6. Tutkun, N., Maden D., “DA Şönt Motoru için PID Denetleyici Parametrelerinin Genetik
Algoritmalar Yöntemi ile Belirlenmesi,” Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Konferansı,
330-333, Bursa, 2010.
C7. Tutkun, N., Şan E. S., ““Kırsal kesimlerde evsel ısınma ve aydınlatma için kullanılan
şebekeden bağımsız yenilenebilir fotovoltaik/rüzgâr sisteminin optimal güç planlaması,”
YEKSEM, Lefkoşa, 2013.
Download

Türkçe - Düzce Üniversitesi