Dřevostavby komplexně
Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb
Ing. arch. Tereza Vojancová
Technický poradce
[email protected]
602 439 813
www.ursa.cz
OBSAH
1 ZÁSADY NÁVRHU
principy pro skladbu dřevostavby
2 OBVODOVÉ KONSTRUKCE
dimenze zateplení
3 URSA STŘECHA
4 DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ/UZAVŘENÉ KONSTRUKCE
5 PŘÍKLADY DETAILŮ
30.9.2013 21:21
Subtilnější konstrukce = vyšší využití obestavěného prostoru
290,5 mm
400 mm
U = 0,2 W/m2K
Rw = 45 dB
U = 0,32 W/m2K
Rw = 44 dB
Zdroj: AVMI, ADMD Dřevostavby s minerální izolací
136mm
150mm
30.9.2013 21:21
Varianty skladeb rámových dřevostaveb …
Zdroj: KOLB, J. Dřevostavby – Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN: 978-80-247-2275-7.
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
1 KRYTINA
2 ODVĚTRÁNÍ
3 PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4 VNĚJŠÍ OBKLAD
5 ODVĚTRÁNÍ
6 OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7 IZOLACE
8 PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9 LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
> 1 KRYTINA:
1
ochrana před povětrností
2
ODVĚTRÁNÍ
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
ODVĚTRÁNÍ
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7
IZOLACE
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
2
1
KRYTINA
> 2 ODVĚTRÁNÍ:
spodní větrání krytiny a podstřešní vrstvy
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
ODVĚTRÁNÍ
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7
IZOLACE
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
Dimenze
ČSN 73 1901
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
3
1
KRYTINA
2
ODVĚTRÁNÍ
> 3 PODSTŘEŠNÍ VRSTA:
ochrana během výstavby, proti
hnanému dešti, vzlínající vodě,
námraze, prachu a sněhu
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
ODVĚTRÁNÍ
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7
IZOLACE
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
4
1
KRYTINA
2
ODVĚTRÁNÍ
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
> 4 VNĚJŠÍ OBKLAD:
ochrana před povětrností,
architektonický prvek
5
ODVĚTRÁNÍ
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7
IZOLACE
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
1
KRYTINA
2
ODVĚTRÁNÍ
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
> 5 ODVĚTRÁNÍ:
odvětrání vnějšího obkladu stěny
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7
IZOLACE
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
Dimenze
ČSN 73 1901
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
>
1
KRYTINA
2
ODVĚTRÁNÍ
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
ODVĚTRÁNÍ
6
6 OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE:
ochrana izolace stěnové konstrukce
7
IZOLACE
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
7
>
1
KRYTINA
2
ODVĚTRÁNÍ
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
ODVĚTRÁNÍ
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7
7 IZOLACE:
zimní a letní tepelná ochrana, zčásti
izolace hluková
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
8
1
KRYTINA
2
ODVĚTRÁNÍ
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
ODVĚTRÁNÍ
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
8
> 8 NEPRŮVZDUŠNÁ a
7
IZOLACE
PAROTĚSNÁ VRSTVA
zajištění požadované neprůvzdušnosti.
Zabránění nedovoleným škodám vlivem
vlhkosti účinkem konvekce a difuze par.
9
LAŤOVÝ ROŠT, INSTALAČNÍ PROSTOR
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
9
>
1
KRYTINA
2
ODVĚTRÁNÍ
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
ODVĚTRÁNÍ
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7
IZOLACE
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
9 ROŠT a INSTALAČNÍ PROSTOR:
spodní konstrukce vnitřního obkladu a
prostor pro instalace
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN A STROPU
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
Konstrukční vrstvy pláště budovy
10
>
1
KRYTINA
2
ODVĚTRÁNÍ
3
PODSTŘEŠNÍ VRSTA
4
VNĚJŠÍ OBKLAD
5
ODVĚTRÁNÍ
6
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE
7
IZOLACE
8
PAROTĚSNÁ a NEPRŮVZDUŠNÁ VRSTVA
9
ROŠT a INSTALAČNÍ PROSTOR
10
10 VNITŘNÍ OBKLAD STĚN,
STROPU:
finální vrstva místnosti
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
ČLENĚNÍ Z HLEDISKA DIFÚZNÍHO ODPORU
Difúzní odpor
E
uzavřená
x
xteriér
Dif.odpor
I
nteriér
otevřená
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA
Tepelný odpor R
Součinitel prostupu tepla U
E
xteriér
Tepelný odpor.
I
nteriér
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
30.9.2013 21:21
ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)]
Požadované hodnoty
Doporučené hodnoty
Doporučené hodnoty
pro pasivní domy
Střecha plochá a šikmá ≤ 45°
0,24
0,16
0,15 až 0,10
Střecha strmá > 45°
0,3
0,20
0,18 až 0,12
Stěna vnější
0,3
0,25 (těžká konstrukce)
0,20 (lehká konstrukce)
0,18 až 0,12
Strop pod nevytápěnou
půdou (střecha bez tepelné
izolace)
0,30
0,20
0,15 až 0,10
Podlaha a stěna
vytápěného prostoru
přiléhající k zemině
0,45
0,3
0,22 až 0,15
Konstrukce
30.9.2013 21:21
Unikátní systém izolace střech
Řešení šikmé střechy pro novostavbu i
rekonstrukci pro
nízkoenergetické
pasivní domy…
www.ursa.cz
30.9.2013 21:21
URSA ideální pro dřevostavby...!
Příklady skladeb obvodových
střešních konstrukcí pro
a
nízkoenergetické
pasivní domy…
www.ursa.cz
30.9.2013 21:21
Program URSA STŘECHA – bezplatně na www.ursa.cz
Posouzení 1D skladeb včetně nehomogenních
konstrukcí (s tepelnými mosty)
Součinitel prostupu tepla
Kondenzace v konstrukci a potenciál odparu
Nejnižší teplota povrchu
30.9.2013 21:21
Program URSA STŘECHA
Ekonomické posouzení NÁKLADOVÉHO OPTIMA pro různé varianty konstrukce
30.9.2013 21:21
Program URSA Střecha
Posuzovaná konstrukce
Šikmá dvouplášťová střecha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Střešní krytina
Latě a kontralatě
Pojistná hydroizolace
Krokve
Izolace mezi krokvemi URSA SF 35
Izolace pod krokvemi URSA SF 35
Parobrzda
Izolace v instalační mezeře URSA TWF 1
Sádrovláknitá deska Fermacell
160 mm
160 mm
40 mm
12,5 mm
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
30.9.2013 21:21
Program URSA OBÁLKA
Stanovení prostupu tepla obálkou budovy
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem=HT/ A [W/(m2·K)]
Měrná ztráta prostupem tepla HT [W/K]
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc [W/(m2·K)]
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq [W/(m2·K)]
30.9.2013 21:21
Materiály pro zateplení
URSA - portfolio produktů izolací
Tradiční minerální izolace na bázi skelné vlny
Minerální izolace nové generace
Tepelné izolace z extrudované polystyrénové pěny
30.9.2013 21:21
URSA pozice na trhu: Mezinárodní obchodní aktivity
Jeden ze tří největších Evropských výrobců minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny.
14 výrobních závodů
URSA
GLASSWOOL
Španělsko
Francie
Belgie
Německo
Slovinsko
Polsko
Rusko (x2)
Turecko
URSA XPS
Španělsko
Itálie
Německo
Francie
Rusko
Centrála
Pobočka
Výrobní závod (GW -skelná vata)
Výrobní závod (XPS - extrudovaný polystyren)
30.9.2013 21:21
Difúzně UZAVŘENÉ souvrství
Exteriér
Interiér
Svislý řez
Pěnový polystyren
SVD Fermacell
Parozábrana
Vodorovný řez
30.9.2013 21:21
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
Difúzně OTEVŘENÉ souvrství
Exteriér
Var.1. Svislý řez
Interiér
Provětrávaná fasáda
Difúzně otevřený izolant
SVD Fermacell Vapor (parobrzda, sd = 3 m)
Var.2. Svislý řez
Kontaktní zateplení s difúzně otevřeným
izolantem a omítkou
SVD Fermacell
Vodorovný řez
30.9.2013 21:21
Zdroj: Kolb Josef: Dřevostavby Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-4071-3
DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ IZOLANT
Minerální izolace
μ=1
μ … Faktor difúzního odporu
30.9.2013 21:21
Kamenná vlna
= čedič, diabas a vysokopecní
struska
Skelná vlna
= písek a recyklované sklo
30.9.2013 21:21
Horninová vlna potřebuje dvojnásobnou měrnou hmotnost k
dosažení stejných izolačních vlastností
 „Lambda“
0,05
Aplikace skelné vlny ve stavebnictví
Aplikace kamenné vlny – technické a stavebnictví
0,045
0,04
Kamenná vlna
0,035
Skelná vlna
0,03
0
50
100
150
200
Objemová hmotnost [kg/m3]
Kamenná vlna potřebuje téměř dvojnásobnou měrnou hmotnost k dosažení stejné hodnoty lambda.
*
Studie Švédského státního výzkumného a zkušebního ústavu: Tepelně izolační materiály (B. Jonsson), 1995
„Swedish National Testing and Research Institute: Thermal Insulating Materials (B. Jonsson), 1995“
30.9.2013 21:21
Struktura skelné vlny
Skelná vlákna
Pojivo
Sklo o přiměřeně nízké tloušťce je mnohem
pružnější materiál než například ocel!
30.9.2013 21:21
SKELNÁ VLNA
VÝJIMEČNĚ PRUŽNÝ MATERIÁL
Snazší zabudování
Dokonale se
přizpůsobí
=
Minimalizuje
nebezpečí poruch a
následné reklamace
30.9.2013 21:21
SKELNÁ VLNA
ŠETŘÍ LOGISTICKÉ A MANIPULAČNÍ NÁKLADY
Nižší náklady na transport
Méně místa na skladování
30.9.2013 21:21
SKELNÁ VLNA
NADSTANDARDNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
λD ≥ 0,032 W/m.K
 … součinitel tepelné vodivosti
30.9.2013 21:21
SKELNÁ VLNA
OPTIMÁLNÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
AFr5 ≥ 5 kPa.s/m2
AFr … odpor proti proudění vzduchu
30.9.2013 21:21
SKELNÁ VLNA
NEJVYŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST
Nehořlavý
A1
A1 … třída reakce na oheň
30.9.2013 21:21
URSA ideální materiály pro dřevostavby!
Výjimečné mechanické i tepelně izolační vlastnosti URSA GLASSWOOL a PureOne
by URSA
Pure 35 RN FIT
URSA SF 32
30.9.2013 21:21
Kde lze najít základní informace – www.ursa.cz
30.9.2013 21:21
Děkuji za pozornost.
V případě dotazů jsem Vám
k dispozici:
Ing. arch. Tereza Vojancová
[email protected]
602 439 813
www.ursa.cz
Download

Skladby - Dřevostavby komplexně