CENÍK VÝROBKŮ
Expandovaný perlit
Pol.
Název výrobku
Zrnitost
č.
1 EP 100F mix (125L pap. pytel)
2 EP 100F (125L pap. pytel)
Cena za 1ks
Cena za 1m3
Cena za 1m3
s DPH
bez DPH
s DPH
85,00 Kč
566,67 Kč
120,00 Kč
800,00 Kč
960,00 Kč
Váha kg/1m3
680,00 Kč
3 EP 100 (125L pap. pytel)
4 EP 150 (125L pap. pytel)
0-0,5mm
160,00 Kč
1 066,67 Kč
1 280,00 Kč
70-80kg
0-1mm
235,00 Kč
1 566,67 Kč
1 880,00 Kč
70-90kg
5 EP 150 (100L PE ventilový pytel)
6 EP 150 HF (125L pap. pytel)
0-1mm
190,00 Kč
1 583,33 Kč
1 900,00 Kč
70-90kg
0-1mm
330,00 Kč
2 200,00 Kč
2 640,00 Kč
70-90kg
7 EP 180 (125L pap. pytel)
8 EP 180 (100L PE ventilový pytel)
0-2mm
220,00 Kč
1 466,67 Kč
1 760,00 Kč
80-105kg
0-2mm
180,00 Kč
1 500,00 Kč
1 800,00 Kč
80-105kg
0-6mm
245,00 Kč
1 633,33 Kč
1 960,00 Kč
105-135kg
0-6mm
200,00 Kč
1 666,66 Kč
2 000,00 Kč
105-135kg
0-6mm
40,00 Kč
9 EP AGRO (125L pap. pytel)
10 EP AGRO (100L PE pytel)
11 EP AGRO 8 (8L PE taška)
* Drobný prodej - základní prodejní ceny bez slev!
Sorbční prostředky
Pol.
Název výrobku
Zrnitost
č.
Cena za 1ks
Cena za 1ks
bez DPH
s DPH
12 NOWAP 125 (125L pap. pytel)
13 NOWAP 100 (100L PE pytel)
0-2mm
304,17 Kč
365,00 Kč
0-2mm
265,00 Kč
318,00 Kč
14 NOWAP 30 (30L PE pytel)
15 NOWAP 8 (8L PE taška)
0-2mm
105,00 Kč
126,00 Kč
0-2mm
37,50 Kč
45,00 Kč
16 VAPEX 125 (125L pap. pytel)
17 VAPEX 100 (100L PE pytel)
0-2mm
304,17 Kč
365,00 Kč
0-2mm
265,00 Kč
318,00 Kč
18 VAPEX 30 (30L PE pytel)
19 VAPEX 8 (8L PE taška)
0-2mm
105,00 Kč
126,00 Kč
0-2mm
37,50 Kč
45,00 Kč
* Drobný prodej - základní prodejní ceny bez slev!
Maltové směsi
Pol.
Název výrobku
č.
Cena za 1ks
Cena za 1 paletu Cena za 1 paletu
Váha
s DPH
bez DPH
kg/paleta
s DPH
20 Tepelně izolační maltová perlit. směs M5 (30L pap. pytle/ 50ks na paletě)
117,00 Kč
Tepelně
izolační
omítková
perlit.
směs
CS
II
(50L
papírové
pytle/
30ks
na
paletě)
21
202,00 Kč
4 875,00 Kč
5 850,00 Kč
555-600
5 050,00 Kč
6 060,00 Kč
420-480
22 Termobeton TB1 (50L papírové pytle/ 30ks na paletě)
23 Termobeton TB2 (50L papírové pytle/30ks na paletě)
172,00 Kč
4 300,00 Kč
5 160,00 Kč
420-480
194,00 Kč
4 850,00 Kč
5 820,00 Kč
855-945
* Drobný prodej - základní prodejní ceny bez slev!
* standardně loženo na paletách 1,5m3
Platnost ceníku od 1.1.2012
www.perlit.cz
Download

CENÍK VÝROBKŮ